e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

Ana Sayfa > Sabah Dersi Materyalleri > Kabala Kütüphanesi > Sabah Dersi 2022 > Sabah Dersi Materyali – Uşpizin İshak – Sefira Gevura – 11 Ekim

Sabah Dersi Materyali – Uşpizin İshak – Sefira Gevura – 11 Ekim

1) RABAŞ, Not 316, “Adam HaRişon – 2”

İbrahim sağdan gitti, Hesed [merhamet] niteliğinin ıslahı, yani Hasadim’i [Hesed’in çoğul hali] istediği anlamına gelir. Bu nedenle o, Hasadim’in niteliğinden Dvekut’u [yapışmayı] Hayatların Hayatı ile genişletir.

Ancak, İshak, ihsan etmek için çalışmak üzere, alma kaplarının üstesinden gelmek için Hitgabrut’ta çalışmak üzere Gevura adı verilen sol çizgide gitti.

Ve durumunu mantık dahilinde görmek için sol üzerinde çalıştığından, kusurları ve ayrılık koşulunu görür, çünkü sol koşulu içinde, Yaradan “bütün” olarak adlandırılırken ve “Lanetli, Kutsanmış’a tutunamaz.” olduğundan kişi bir eksiklik koşulu içindedir.

Bu nedenle İshak’ın İbrahim’e dahil edilmesi gerekiyordu. Bu nedenle, “İbrahim İshak’ı doğurdu” diye yazılmıştır. Bunu herkes bilse de ancak bu bize, “sol” olan İshak’ın niteliğinde, Hesed olan “doğru”nun niteliğinin de olduğunu ve oradan yaşam aldığını öğretir. Yakup orta çizgidir, bu yüzden kesinlikle Hasadim’i içerir.

2) Baal HaSulam, Şamati, Makale 97, “Ambar ve Şaraphane İsrafı”

Sukkot memnuniyet olarak kabul edilir, günahlar onun için erdemler haline geldiğinde, bu sevgiden tövbe olan “Gevurot sevinci” olarak kabul edilir. O zaman, ambar ve şaraphane bile Keduşa (Kutsallık) içine kabul edilir. Bu, Sukkot’un birincil idrakinin İshak olmasının anlamı budur.

3) RABAŞ, Makale 16 (1988), “Keduşa’nın (Kutsallığın) İnşa Edildiği Temel Nedir?

Buna, İshak’ın adanmışlığıyla Yaradan’a hizmet etmek isteyen ancak bedeni buna razı olmayan “İshak’ın çobanları” denir. Ancak İshak gibi hizmet etmeleri gerektiğini bildiklerinde, bununla yetinirler ve bunun için Yaradan’ı kutsarlar.

4) RABAŞ, Mektup 14

Kişi üstesinden gelerek her şeyle ödüllendirildiğinde buna “kuvvet” denir ve kişinin ortaya koyduğu her bir kuvvet daha büyük miktarlara bağlanır. Bu demektir ki, kişi bir kez üstesinden geldiğinde, yabancı düşüncelere kapılıp, “Tecrübeyle biliyorum ki yakında çalışma için arzum olmayacak, öyleyse şimdi bunun üstesinden biraz gelirsem, ne elde ederim?” der. Ve buna küçük miktarların bir araya gelmesiyle büyük miktarların oluştuğu cevabını vermelidir, yani genel hesaba, ruhunun köküne ya da halka.

5) RABAŞ, Not 354, “İbrahim Sahip Olduğu Her Şeyi Verdi”

“Ve İbrahim sahip olduğu her şeyi İshak’a verdi.” Rav Yehuda, “Bu Gevura’dır [güç/yargı]” der. Rav Nehemya, “Bu bir kutsamadır” der.

Aşağıdakileri anlamalıyız:

1) Birinin diğerine Gevura verdiği nasıl söylenebilir? Bu elden ele aktarılabilecek bir şey değil.

2) Birinin özel olarak Gevura, diğerinin “kutsama” dediği itilaf nedir? Neye itiraz ediyorlar?

Her ikisinin de aynı anlama geldiğini ve her ikisinin de yaşayan Tanrı’nın sözleri olduğunu açıklamalıyız. Yani, Gevura’nın yolunda yürüyeceğini ona iletmiştir, yazıldığı gibi “Ve babası İshak’ın korkusu üzerine yemin etti.” Yani, Gevura niteliği vasıtasıyla, İbrahim’in ona yürümesi için yol verdiği “sahip olduğu her şeyin” anlamı budur. Ve tamamlaması gereken şey, bununla “ve Rab onu kutsadı” anlamına gelen kutsama ile ödüllendirildi.

Başka bir deyişle, Tora ve çalışma ile güçlenmesi yoluyla, günahlar sevap haline geldiğinde, sevgiden tövbe ile ödüllendirildi. Bundan, çalışmalarının tam meyve verdiği sonucu çıkar.

6) Rabaş, Not 356, Oğul Babayı Değerli Kılar

Oğullar ebeveynlerinin tamamlamayı başaramadıklarını düzeltmek üzere gelirlermiş. Bu nedenle, İbrahim ancak Hesed [merhamet/ihsan] niteliğini tamamladıktan sonra, eksik kalanı tamamlamak üzere İshak doğdu. Daha sonra İshak, Gevura niteliğini tamamladığında da Tiferet niteliği olan Yakup doğdu ve orta çizgiyi tamamladı.

7) Rabaş, Not 355, Oğulları Olmayan

Hiç oğlu olmayan kişi ölü olarak kabul edilir yani yeni hayatı uzatmak için ihtiyaç duyacağı hiçbir eksik yeri yoktur. Bu nedenle ona, Tora ve Mitzvot’ta [emirlerde] her zaman üstesinden gelerek tam bütünlüğü genişleteceği Gevura’yı verdi çünkü kişinin yolu, eylemlerini tövbe yoluyla düzeltmektir.

Sevgiden tövbe vardır, korkudan tövbe vardır ve hepsini kapsayan erdemliler vardır ki, onlar kendi benliklerine karşı bile sevgiden tövbe ile mükâfatlandırılanlardır. Ancak onlar, halkın iyiliği için, sevgiden tövbeyi ıslah etmediler.

Bu, İshak’ın niteliğiydi, yazıldığı gibi “Ve İshak o diyarda ekti ve o yıl yüz kapı buldu” yani tam ve eksiksiz ölçüde.

8) Zohar, Tzav [Emir], “Dört Tür ve Hoşana Rabbah” [Büyük Dua, Sukot’un 7. Günü], Madde 116

Ayın ilk günü, Roş Haşana, dünyada Din’in başlangıcı oldu ve sol çizgi olan İshak, dünyayı yargılamak için adalet tahtına yükseldi. Hoşana Rabba’da İshak, Dinim’i uyandırmaya ve Dinim’i sonuçlandırmaya, su kuyularını kazmaya -yani İsrail Meclisi için Gevurot’u, Malhut’a, kuyuyu dökmek için- suyu, Hohma’nın aydınlığını uyandırmak için geri döndü. Gevurot’taki su dünyaya iner, çünkü Hohma’nın aydınlanması dünyaya sadece Dinim ile çekilir.

9) Rabaş, Not 357, İbrahim İshak’ın Babası Oldu

“Dünya üç şey üzerinde durur: Torah, çalışma ve Hasadim [merhamet] etmek.”  İbrahim, gücünü insanlara Hesed [merhamet/lütuf] etmeye adayan “Hesed adamı” olarak adlandırıldı.  İshak, ruhunu sunağa adayan “çalışmanın direği” olarak adlandırılır.  “Yakup’a hakikat verilsin” diye yazıldığı gibi, Yakup’a “Tora’nın direği” denildi.  Tora’ya “Hakikatin Tora’sı” denir ve yazıldığı gibi, “çadırlarda oturan eksiksiz bir adam” ve RAŞİ bunu şöyle yorumladı, “Şem’in çadırı ve Ever’in çadırı ve Tora ile meşgul olan.”

Her insan bu üç direği elde etmelidir.  Daha önce, bu üç sütün, her biri bir sütün ortaya koyan atalarımız aracılığıyla birer birer ifşa edildi.  Bu üç sütün ifşa olduktan sonra, atalarımızın bizim için döşediği yollarda yürüme gücüne de sahip oluruz.

Bu nedenle bize “Segula [erdem/güç/şifa] milleti” adı verilir çünkü bizler dünyanın varoluşunu sağlayan üç direği korumak için atalarımızın mirasından Segula’ya sahibiz yani onlar sayesinde dünya var olacak ve yaratılış amacına ulaşacak.

10) Maor VaŞemeş, “Sukkot’un İkinci Gününe İlişkin İmalar”

Babamız İshak’ın niteliği, Gevura’nın ve yargının niteliğiydi.

11) Maor VaŞemeş, “Sukkot’un İlk Gününe İlişkin İmalar”

Sukkah’ın [Çadır Bayramı’nın şenlikli kulübesi] yedi kutsal babaya karşılık gelen zafer bulutlarını ima ettiği bilinmektedir: İbrahim, İshak, Yakup, Musa, Harun, Yusuf ve Davud. Her biri, yedi üst gün olan, yedi niteliğe, İbrahim’in Hesed’in niteliğine, İshak’ın Gevura’nın niteliğine vb. bağlı kalarak O’nunTanrısallığının ışığını alt dünyalara yaydı. Sukkah’ın emrine uyarak, beş Hasadim’i genişletiriz, böylece onlar İsrail topluluğuna veren ve tüm Gevurot’ları tatlandıran erdemlilere dahil olurlar.

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
19 - 0,098