e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

Paraşat VaEra

1) Rabaş, Not 924, Ve Tanrı Musa ile Konuştu

Ve Tanrı Musa ile konuştu.” Tanrı doğadır. Doğa söz konusu olduğunda, çalışmanıza devam etmek için yakıtınız olmadığı konusunda haklısınız. “Ve ona, ‘Ben Efendiyim’ dedi. Yaradan, merhamet niteliğidir ve O’nun merhametiyle, onlar güçleri ve yakıtı doğanın üstü ve mantık üzerinde uzatabilirler ve bunun üzerinde artık tartışamazlar, çünkü tüm argümanlar bir kişinin yapabileceği tüm argümanlar yalnızca mantığın doğruladığı yerdir. Ancak mantık üstünde her şey olabilir, Yaradan’ın doğanın üstünde bize yardımcı olabileceği inancını arttırmamız gerektiği haricinde.

Aslında, bir kişi bunun doğanın içinde olamayacağına karar vermeden önce, doğanın üstünde bir şey almak imkansızdır. Sadece kişi doğadan umutsuzluğa düştükten sonra, doğa üstü yardım verilmesi için yukarıdan yardım talep edebilir.

2) Rabaş, Not 877, Üç Dua – 2

Şöyle yazılmıştır, “Ve ayrıca İsrail’in çocuklarının inlediğini duydum ki, Mısırlılar onları köleleştirmişler ve antlaşmamı hatırladım, vs ve Ben sizi Mısır’ın ızdıraplarından kurtaracağım” (Çıkış 6) yazıldığı gibi. Sonuç olarak onlar bir kez almak için bir Kli’ye sahip olduklarında, ben onlara bunun için gereken gücü vereceğim.

3) Rabaş, Makale 11, Lişma’dan Önceki İki Farkındalık Nelerdir (1988)

Kli olmadan ışık olmadığı bilinmektedir. Yani maneviyatta zorlama olmadığı bilindiği için birine zorla bir şey vermek imkansızdır. Bu nedenle, kişi kendini sevmekten çıkamamaktan ve sadece Yaradan’ın uğruna çalışamamaktan ızdırap çektiğinde bu acı ile, Yaradan’a yardım etmesi ve istediğini vermesi için haykırır. Bu şöyledir, Yaradan ona, kendi yetkisini iptal etme ve Yaradan’ın yetkisi önünde iptal etme yeteneğini versin, çünkü dünyada yalnızca tek bir otoritenin, yani Yaradan’ın otoritesinin olmasını ister; bu onun tek kurtuluşudur. Bu kişinin bir Kli’si olduğu ve Yaradan’ın yardımına ihtiyacı olduğu anlamına gelir.

“Ve Tanrı onların inlemelerini işitti” sözlerinin anlamı budur. Yani, Yaradan için çalışma arzusu ve ihtiyacı olan bir Kli’ye sahip olduktan sonra, “Tanrı onların inlemelerini işitti”, yani Mısır’ın acıları altından kurtuluşun başladığı zaman gelmiştir.

4) Rabaş, Makale 16, Çalışmada, “Canlılık Eksikliği ve Zor Çalışma” Nedir? (1988)

Musa gelip kurtuluşu duyurduğunda, onlar, böyle bir şeye – Mısır’daki sürgünden kurtarılacaklarına- inanamadılar, şöyle yazıldığı gibi, “Ve sizi Mısır’ın felaketlerinden çıkaracağım ve sizi onların işinden kurtaracağım.” Yani, sadece sıkı çalışmaları olmayacak, aynı zamanda hiçbir işleri olmayacak. Buna, böyle bir şeyin olabileceğine inanamadılar.

Buna inansalar, inanç gücüyle sürgünden çıkacaklardı.

5) Rabaş, Makale 16, Çalışmada, “Canlılık Eksikliği ve Zor Çalışma” Nedir? (1988)

Kişi, Yaradan’ın iyiliği için çalışmayı üstlenmesi gerektiğinde, bu iş alelade olarak kabul edilir, çünkü bunda önemliliğin tadını almaz. Buna göre, önemli olmayan bir şey olan Malhut’un tozun içinde olmasıyla, bu onun için zor bir iş haline gelir.

Buna “canlılık eksikliği” denir, yani Malhut önemli bir şeydir, Kral’a hizmet eden kişi, krallıkta oturan bu insanlar arasında ilk olarak, “Kral’ın yüzünü gören” olarak görülmesi anlamındadır. Onların, Kralın yanında oturdukları düşünülmez ve Kralın yüzünü gördükleri kabul edilir, krallıkta ilk olarak otururlar, bunu zor bir iş olarak görürler ve biz onlara “cansız” diyoruz, yani yüksek ruh halinde değiller.

Bununla birlikte, Malhut Klipot [kabuklar / kabuklar] yönetimi altında sürgünde olduğunda, onlar Malhut’u önemsiz bir toz olarak görürler. Bu, Malkut’un Kral ile yaşarken hissetmesi gerektiği gibi yüksek ruhlar veremediği zaman “canlılık eksikliği” olarak adlandırılır. Bunun sonucu olarak “canlılık eksikliği ve sıkı çalışma” birbirine bağlıdır. Eğer Malhut tozun içinde, önemsiz ise, bunun çok çalışmaya neden olduğu anlamına gelir.

6) Rabaş, Makale 16, Çalışmada, “Canlılık Eksikliği ve Zor Çalışma” Nedir? (1988)

Kişi, gerçekte ilerleme kaydettiğine ve kendini sevmeye her defasında daha fazla daldığını ve şimdi daha kötü durumda olduğunu, yani, ihsan etme çalışmasına başladığından daha kötü bir alçaklık durumunda görmesinin nedeni şudur, “Çünkü onun kalbini katılaştırdım.”

Başka bir deyişle, Yaradan, her seferinde, kişinin kendi çıkarına değil, yalnızca Yaradan için çalışmanın, Yaradan’ın kişiye kendisi için çalışmamanın anlamını bildirmesiyle, bu çalışmanın ne anlama geldiğini gösterir. Bununla kişi bunun doğaya gerçekten aykırı olduğunu görür. İnsan, kendi iyiliği için alma arzusuyla yaratıldığından ve şimdi doğaya aykırı bir şey yapmak istediğinden, buna “zor çalışma” denir.

7) Rabaş, Makale 16, Çalışmada, “Canlılık Eksikliği ve Zor Çalışma” Nedir? (1988)

Bir kişi işe başladığında, kendi menfaati için Lo Lişma’da [Onun için değil] başlar. Daha sonra, Lo Lishma’da çalıştığı gerçeğinin, bilgelerimizin dediği gibi, Lishma’yı [Onun uğruna] elde etmek için yalnızca bir Segula [şifa] olduğunu anlamaya başlar, “Lo Lişma’dan Lişma’ya geliriz, içindeki ışık onu ıslah eder” ve sonunda Lishma’ya ulaşacağına inanır.

Daha sonra, kişi bir adım daha ileri gider ve çaba göstermeye başlar. Onu Lişma’ya getirecek şeyler yapar, yani kişinin harekete geçmesi gerektiğini anlamaya başlar ve bu eylemlerin onu Lişma seviyesine getireceğini düşünür ve şu ana kadar Lişma meselesinde ne kadar ödüllendirildiğini kendi kendine hesaplar.

O anda gerçeği, ihsan etme işinden ne kadar uzakta olduğunu, görmeye başlar. Her seferinde, sadece kendini sevmeye ne kadar dalmış olduğunu daha çok görür. Her gün gerilediğini görür ve bu nedenle ihsan etmek için çalışmak istediği çalışmaya “zor çalışma” denir.

8) Rabaş, Makale 16, Çalışmada, “Canlılık Eksikliği ve Zor Çalışma” Nedir? (1988)

Bu işte bir süre çabaladıktan sonra, sadece ilerlemekle kalmadı, hatta geriledi, bedeni ona şöyle der, “Bu işe enerji harcıyorsun; bu iş sana göre değil. Bu iş özel beceriler ve cesur bir yürek gerektirir. Git ve herkes gibi başka bir uğraş bul ve istisna olma.”

Buna “zor çalışma” denilir, çünkü, ihsan etme çalışması yapmak ve onun üzerinde yürümek istediğinde, herhangi bir çabasında beden ona sadece itirazlarla direnerek çalışmasına izin vermez.

Ve gerçekten mantık çerçevesinde, kesinlikle doğrudur. Bunun sonucu olarak, bedeninden duyduğu iftiralar işi ağırlaştırır, bu yüzden buna “zor çalışma” denir.

9) Rabaş, Makale 16, Çalışmada, “Canlılık Eksikliği ve Zor Çalışma” Nedir? (1988)

Kişi ihsan etme çalışmasından ne kadar uzakta olduğunu ve kendini sevmeye daldığını hissettiğinde, bu yukarıdan gelen bir ifşadır. Şimdi, bu iş daha da zorlaşıyor, yani “kendi iyiliği için değil, Yaradan için” anlamı yukarıdan kendisine bildirildiğinde, işi daha da zorlaştı.

Bununla birlikte, bir kişi, şimdi kendisi daha da kötüye gitmiş gibi, ihsan etmek için işe başladığından daha kötü hale geldiğini düşünür. O zaman, kişi bunun böyle olmadığına inanmalıdır. Bunun yerine, Yaradan’ın ona gerçek durumunu bildirmesiyle gerçeğe doğru ilerledi. Bundan anlaşılıyor ki, çalışma sayesinde, bu işi yapmaya başladığında, ki şimdi ona zor bir çalışma gibi görünüyor, bunun nedeni Yaradan’ın ona dönmüş olmasıdır, çünkü şimdi henüz ihsan etme çalışmasına dahil olmadığı zamandan daha iyi bir durumdadır.

10) Rabaş, Makale 16, Çalışmada, “Canlılık Eksikliği ve Zor Çalışma” Nedir? (1988)

Özellikle tüm kötü şeyler ortaya çıktığında, tam bir ışığın parlayabileceği tam bir Kli olduğunu görüyoruz. Yukarıdan, Yaradan’ın neden kalbini sertleştirdiğini, yani “arzu” olarak adlandırılan kalbin her seferinde ihsan etme işine daha güçlü bir şekilde direndiğini görüyoruz. Bunun nedeni, sıkı çalışmaya ihtiyacımız olmasıdır, çünkü yalnızca çok çalışmanın çektiği acılarla, bu ıstıraplar, Mısır Kralı Firavun’un yönetiminden çıkmasına yardım etmesi için tam bir arzuyla Yaradan’a yalvarmasına neden olur. Yani, özellikle bu alçak durumda, kişi diğer tüm insanlardan daha kötü olduğunu hissettiğinde, bu ona yardım etmesi için tüm kalbiyle Yaradan’a haykırmaya iter.

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
18 - 0,305