e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

Ana Sayfa > Kabala Kütüphanesi > Zohar > Alıntılar – İbrahim Hakkında

Alıntılar – İbrahim Hakkında

Üç Ata

25) O kapının üzerinde, NHY ışıklarının üzerinde, Hesed, yani Yaradan’ın sağı olan İbrahim durur. Başka bir kapının yanında, sunağa bağlanmış İshak durur ki o, Yaradan’ın önünde tam bir kurbandı. O Gevura’dır. Sarayın içerisindeki bir kapının yanında, etrafındaki 12 aşiret ile Yakup, tam bir adam ve onların üzerlerinde Kutsallık durur ve HGT ışıkları o saraydadır, çünkü İbrahim, İshak ve Yakup HGT’dir.

26) İsrail ızdırap içinde ise, bu üç baba İsrail’i korumak için Kutsallığı çağırır ve uyandırır. Böylece Kutsallık yükselir ve “taçlar” denen GAR’ı alarak yukarıda taçlanır ve İsrail’i korur. Bu böyledir, çünkü Kutsallık Mohin-de-GAR’ı edinmediği sürece ve bu üç ata, HGT tarafından uyandırılmadıkça İsrail’i koruyamaz. Yani, HGT-de-ZA’nin yükselip HBD’a dönmesi ile onlar GAR’ı Kutsallığa uzatırlar.

İşte sarayın GAR ışıkları buradadır.

Bereşit Bet, Cennet Bahçesindeki Yedi Saray

Şem’in Akademisinde

108) Yaradan, Nuh’un oğlu Şem’i aldı ve onu yüksek rahip olarak, O’na hizmet etmesi için ayırdı. Ve O, onun üzerine Şehina’yı koydu ve onu Malhi-Zedek (dürüst kral) diye adlandırdı, Salem’in Kralı. Ve onun kardeşi Jafet, İbrahim Şem akademisine gelip Tora’yı öğrenene kadar Tora okudu. Yaradan İbrahim ile ilgilendi ve tüm diğerlerini unuttu. İbrahim ona yaklaştı ve O’nun Şehina’sını, sonsuza kadar, Şem evine yerleştirmesi için dua etti ve ona şükretti.  Yazıldığı üzere; benim sözüme göre Sen sonsuza kadar rahipsin, Melhizedek.

Zohar Hadaş, Nuh Ve Yaradan, Güzel Kokuyu Aldılar

Arzuyu Uyandırmak

28) Yaradan onun ve arzusunun uyandığını gördükten sonra, kendini hemen ona gösterdi ve ona, “İleri git” dedi, kendini daha iyi tanı ve kendini ıslah et.

Leha Leha, Kendini Düzeltmek İçin İleri Git

Ve İbrahim Saray’ı Aldı

58) “Ve İbrahim Sarah’ı eşi olarak aldı.” Bu iyi şeylerin uzantısıdır, çünkü adam karısını, onun isteğine karşı başka topraklara götüremez. Hem de yazılmış ki, “Aron’u al,” yani Levite’ları al. Bu yüzden “Ve İbrahim aldı,” bu bir şeylerin uzantısı demektir ve onu, neslin insanlarının gittiği yolların ne kadar günahkâr olduğu konusunda uyardı. Bu yüzden “Ve İbrahim Sarah’ı eşi olarak aldı,” diye yazılmıştır.

59) “Ve Lot onun yeğeni.” İbrahim Lot’u kendine bağlamayı neden uygun gördü? Çünkü kutsallık ruhu içinde Davud’un ondan çıkmaya yazgılı olduğunu gördü.

“Ve onların Haran’da yaptıkları ruhlar” aslında ruhlarını ıslah etmiş olan, inanca dönmüş erkekler ve kadınlardır. İbrahim erkekleri düzeltecektir ve Sarah kadınları düzeltecektir ve bu yüzden yazılanlar onlar hakkında; bunları sanki onlar yapmış gibi bahseder.

Leh Leha, Ve İbrahim Sarah’ı Aldı

Doğudan Yükselen

223) “Kim kişiyi doğudan uyandırdı,” bu İbrahim’dir ve o, Yaradan’a uyanışı sadece doğudan götürdü, çünkü güneşin sabah doğudan doğduğunu görünce, kendisi bir uyanış aldı ki bu Yaradan’dır. O, güneş hakkında şunu söyledi, “Bu beni yaratan Kral’dır” ve bütün gün güneşe taptı. Akşamüstü, güneşin battığını ve ayın yükseldiğini gördü. O, ay hakkında şunu söyledi, “Bu tüm gün taptığım şeyi, yani güneşi, yönetiyor olmalı, çünkü aydan önce güneş karardı ve sonra da parlamadı.” Dolayısıyla, bütün gece aya taptı.

224) Sabahleyin, ayın karardığını ve doğunun aydınlandığını gördü. Dedi ki, “Bütün bunların üzerinde, onları yöneten bir kral ve bir yönetici olması lazım.” Yaradan İbrahim’in arzusunu görünce, ona kendisini gösterdi ve onunla konuştu, yazıldığı üzere; “Erdemliliği kendi ayağına çağırdı.” Erdemlilik Yaradan’dır, onu çağırıp ve onunla konuşana görünür.

Leh Leha, Ve O Amrafel Günlerinde Gelip Geçti

İbrahim ve Sarah Tüm Dünyadaki İnsanları Temizledi

106) İbrahim ve Sarah herkes için Tevila’yı hazırlıyorlardı; İbrahim erkekler için ve Sarah kadınlar için. İbrahim’in insanları arındırma ile uğraşmasının sebebi onun saf ve arı olmasındandır ve onun adı “saftır.” Yazıldığına göre, “Kirliden kim temiz bir şey çıkarabilir? Hiç kimse” ve İbrahim temizdir ve kirli olan Terah’dan çıkmıştır.

107) Bu yüzden İbrahim Tevila ile ilgilenir, İbrahim’in derecesini düzeltmek için. Ve onun derecesi sudur, Hassadim’dir ve bunun için tüm dünyadaki insanları su ile temizlemek durumunda kaldı.

VeYera, İşte Bak, Üç Adam

Bu Dünya İbrahim’in İçinde Mevcuttur

225) Yaradan dünyayı yarattığında, dünya ayakta durmadı ve bir bu tarafa birde o tarafa yığıldı. Yaradan dünyaya sordu, “Neden yıkılıyorsun?” Dünya O’na şunu söyledi, “Sevgili Tanrı, ben ayakta duramam çünkü üzerinde duracak temelim (Yesod) yok.”

226) Yaradan ona şunu söyledi, “Bu nedenle, beni sevecek olan erdemli birisini, yani İbrahim’i, senin içine koyacağım.” Ve dünya hemen ayağa kalktı ve var oldu. Yazılmıştır ki; “Yaratıldıkları zaman, bunlar cennet ve cehennemin nesilleriydi.” Bunu, BeHibar’am (yaratıldıkları zaman) diye okuma, BeAvraham (İbrahim’in içinde, İbranicede aynı harfler) diye oku; zira dünya İbrahim’in içinde yer aldı.

227) Dünya Yaradan’a cevap verdi, “İbrahim’in kaderi, tapınağı yıkıp Tora’yı yakacak evlatlar getirmektir.” Yaradan ona söyledi, “Ondan bir adam çıkacak, Yakup ve ondan da on iki kabileler çıkacak ve hepsi erdemli olacak,” Hemen, dünya onun için var oldu.

Leh Leha, Ve Amrafel Günlerinde Gelip Geçti

Hayat Ağacı ile Dünyanın Düzeltilmesi

114) Adam ha Rişon günah işlediğinde, iyi ve kötünün bilgisinin ağacı ile günah işledi, yazıldığına göre, “ama bilgi ağacından.” Ve onun içinde günah işledi ve tüm dünyanın ölümüne sebep oldu. Yazıldığına göre “Ve şimdi, elini uzatıp hayat ağacından da alabilir, yiyebilir ve sonsuza kadar yaşayabilir.” Ve İbrahim geldiğinde, öbür ağaç ile hayat ağacı ile dünyayı düzeltti ve inancı dünyadaki insanlara duyurdu.

VaYera, İşte Bak, Üç Adam

Ve İbrahim Yaşlanmıştı, Yaşı İlerlemişti

119) İbrahim Yaradan’a doğru çekilmişti. Hayatı boyunca tek istediği de buydu – O’na doğru yaklaşmak. İbrahim bir günde ya da belli bir zamanda yaklaşmadı, iyi eylemleri onu her gün biraz daha yaklaştırdı, dereceden dereceye, onun derecesinden yükselene kadar.

120) Yaşlandığında, tamamen yüksek derecelere girdi, yazıldığına göre “Ve İbrahim yaşlanmıştı.” Ve o zaman “Günleri ilerlemişti,” o yüksek günlere, inanç olarak bilinen günlere. “Ve Tanrı İbrahim’i her şeyde kutsadı,” yani “her şey” denen yukarı AVI’nın Yesod’unda kutsadı ki ondan her bereket ve iyilik ortaya çıkar ve onun bolluğu bitmez.

Hayei Sarah Ve İbrahim Yaşlanmıştı, Günleri İlerlemişti

Bu Toprakları Miras Al

172) Lot ondan ayrıldıktan sonra, “Lot ondan ayrıldıktan sonra, Tanrı Abram’a dedi ki;  ‘Şimdi gözlerini kaldır ve bak.’” İbrahim gözünün gördüğü ölçüye göre mi bu toprakları miras alacak? Bir adam on iki ile yirmi mile kadar görebilir, ama yazılanlar der ki, “Gördüğün tüm bu topraklar kadar.”

173) Dünyanın dört yönünü gördüğü için, “Kuzeye doğru, güneye doğru, doğuya doğru ve batıya doğru,” tüm toprakları gördü, çünkü dünyanın dört yönü dünyanın tümü gibidir. Yaradan onu İsrail topraklarına, Nukva’ya yerleştirdi ve ona bu toprakların dünyanın yönlerine, HB TM de ZA’ya bağlı olduğunu gösterdi ve bunların adı Merkava’dır ve böylece o her şeyi gördü.

VaYetze, Bu Sefer Öveceğim – Onun İsmini Yudah Koydu

İbrahim Puta Tapanları Terk Etti

70) Yaradan İbrahim’i Yaradan’ın inancını bilmeyen puta tapanların topraklarında buldu; onlar yabancı tapınma ile meşgul olup kaybolmuşlardı. İbrahim geldi, onların arasında büyümüştü ve bu dünyanın efendisinin, Yaradan’ın önünde tüm bir dal oldu ve orada bulundu.

71) Yaradan aynı dalı aldı, ekti, suladı ve ona emek verdi. Ve sonra oradan kopardı ve başka topraklara ekti, yazıldığına göre, “kendi vatanından, kendi akrabalarından ve babanın evinden ayrıl” ve ondan kutsal bir ulus kurdu.

Zohar Hadaş, Balak, Korkma, Benim Hizmetçim Yakup

Abimelek’in Anlamı, Filistin’in Kralı

18) İbrahim dünyanın ilk kutsal mumudur, birinci Sefira (derece), Hesed-de-ZA’dir ve adı Olam’dır (dünya). Onun derecesine yükselmeyi istediğinde önce kendi bölümünün yani Hesed’in, üstündeki üç dereceye yani Hesed’in üzerindeki KHB’ya yükselip onu edinene kadar bunu yapamadı,

19) Bu yüzden yükseldi ve bu üç derecenin üzerinden Yaradan’ı edindi,  bunun yanındaki Üst Keter, Hohma ve Bina denilen yedi taneyi de edindi ki bunlar Yaradan diye adlandırılan tamamlanmış on Sefirot’tur. Ve sonra bu üç Sefirot’un, KHB’ı üzerine yükseldi için, yani ışığın buradan aşağı doğru çekildiği Partzufim, Atik ve AVI’den gelen anlayışlara yükseldiği için, kendi payını, bu üç derecenin altındaki Hesed’e kadar olan kısmı elinde tuttu.

20) Hepsini edindi, KHB’nin tüm derecelerini, geceyi yöneten aynadan, Malhut’tan, zira KHB’nin içinde henüz onları bilen birisi yoktu. Üç yaşındayken, KHB üç Sefirot’un içinde, İbrahim Yaradan’ını tanıdı, tam üç yaşındayken ve bunlar KHB’dir.

21) Üç sene, daha az değil, Şehina aslında Bat-Şeva olarak bilindiğine göre, çünkü o yedi Sefirot’dan oluşur. HGT NHY ve bunlara üç yukarı dereceye yani KHB’ye yükselmeden önce yaklaşamaz ve bu dereceler yedi Sefirot HGT NHYM’in üzerindeler, KHB’den önce onları tanıması lazımdır, yedi Sefirot HGT NHYM ile aşağıdaki her şey aydınlanır. Üç ve yedi, yukarının on Sefirot’udur ki bu Yaradan’ın ismidir.

22) Ve o, bu üç Sefirot’tan, KHB’dan aydınlattığı için, diğer yedi ile HGT NHYM ile tamamlanması gerekliydi, yazıldığına göre;  İbrahim sürüden yedi tane kuzuyu yerleştirdi, HGT NHYM’ye doğru çevirdi. Abimeleh’e, Filistinlilerin kralına doğru çevirdi ki böylece İbrahim’in oğulları, bu yedi doğru ve erdemli kişi, İbrahim, İshak, Yakup, Musa, Aron, Yusuf, Davud, tamamlanmadan önce Filistinlileri yönetmesin diye. Ki bunlar üstteki yedi dereceye benzerler, HGT NHYM.

23) Ve yedi dürüst ve erdemli olan tamamlandığı zaman, aşağıdaki dünya, Malhut, üstteki dünya, ZA gibi tamamlanmış durumda olur. O zaman yedinci olan Davud gelecektir ve Bat-Şeva’yı, Malhut’u yukarıdan uyandıracak ve o İsrail’in hatırı için Filistinlilerden öcünü alacaktır.

Zohar Hadaş, Toldot, Üstteki Yedi Gün

Beni Seven İbrahim

47) Sen seveceksin, kim kralı severse, daha çok merhamet gösterir, herkese merhamet gösterir. Daha çok merhamet, gerçek merhamet demektir, kişi yaptığı eylemler için ödül beklemez ve her şeyi Kral’a olan sevgisinden yapar ve O’nu daha da çok sever. Bu yüzden ona, beni seven İbrahim derler, çünkü O’nu daha çok sevdi ve dünyadaki merhameti artırdı.

VaEthanen, Tefillin’in Dört Parçası

Yaradan’ı İbrahim Gibi Sevmek

69) Sevme emiri. Yaradan’ı sevmek, kişinin O’nu büyük bir sevgi ile sevmek zorunda olması demektir, Yaradan’ı büyük bir sevgi ile seven ve kendi bedenini ve ruhunu O’na veren İbrahim gibi.

Böylece Yaradan’ı sevenin, on emri, yukarıda ve aşağıda on Sefirot’u yerine getirdiğini anlarız.

Dolayısıyla, İbrahim’in karşılaştığı ve atlattığı on sınav, aslında on emre dayanır ve burada her sınav bir emre, Bir Sefira’ya (dereceye) karşılık gelir ve böylece o sınandı ve üstesinden geldi.

70) Dolayısıyla bu on deneme on Sefirot’a karşılık gelir ve İbrahim bunların hepsini geçti,  çünkü o, Yaradan’ın sağı ile bağlandı ve birleşti ki buna büyük sevgi, Hesed-de-ZA denir. Buna büyük sevgi denir, çünkü bunu elde edenler üstteki dünyaya, ZA’ya bağlanırlar.

Sonsuz sevgi aşağıdaki dünyadır, Malhut’tur ve Yaradan sevgisi içine ilişiktir. Her ikisi, büyük sevgi ve sonsuz sevgi birdir, aralarında hiç bir ayrılık yoktur.

Sevgi dünyada her şeyden yüksektir; Yaradan’ın adı bu sevgi ile övülür ve başka her şeyden çok daha kutsal sayılır.

Vaethanan, Sevgi

Her Taraftan Hesed İle Kıyafetlenir

140) Yaradan’ı seven kendini her taraftan Hesed ile kıyafetlendirir ve herkese merhamet (Hesed) gösterir, kendi etini ve parasını önemsemez. Bunu nerden öğrendik? İbrahim’den ki o, Yaradan’a olan sevgisi yüzünden kendi kalbini, ruhunu ve parasını önemsemedi.

141) ‘Onun kalbi’, İbrahim, Efendisine olan sevgisi yüzünden kendi arzularını önemsemediği için. ‘O’nun ruhu’, Efendisine olan sevgisi yüzünden oğluna ve karısına acımadığı için,  dört yol ağzında bekleyip, tüm dünyaya yemek verdiği için ‘O’nun parası’. Böylece, Sefirat Hesed kıyafeti ile kıyafetlenmeyi hak etti, yazıldığına göre, İbrahim’e Hesed (merhamet).

Efendisinin sevgisine bağlanan onu edinir. Daha da ötesi, tüm dünyalar onun üzerinden kutsanır, yazıldığına göre, dürüstler seni kutsallaştıracaktır. ‘Yevrahuha’ (seni kutsarlar) diye okuma,  Yevarhu-koh (Koh’u kutsarlar) diye oku, çünkü erdemliler, Hesed derecesini elde edenler, Şehina’yı kutsallaştırırlar ve buna Koh denir. Böylece anlaşılır ki Şehina bile onlar üzerinden kutsallaşır.

Va’ethanan, ve Sen Efendin Olan Tanrını Seveceksin

Be’er Şeva

28) İbrahim bu kuyuya, Malhut’a, Be’er Şeva adını verdi.

29) Yaradan dünyayı yarattığında, onu Din ile yarattı. Ve var olamayacağını gördüğü için de onu Hesed ile birleştirdi, yazıldığına göre, ‘onlar Elokim’iın onu yaptığı gün yaratıldı’, HaVaYaH Hesed ve Elokim de Din olduğu için onları birleştirdi. Hesed olan İbrahim’de dünya var olur,  çünkü ‘Behibaram’ (yaratıldı) kelimesinin İbranice harfleri, ‘İbrahim’ kelimesinin harfleri ile aynıdır. Dolayısıyla, bu su kuyusu, dünyanın yani Malhut’un temelidir ve onun ismini alır, yani Hesed niteliğinin. Yazıldığına göre, ‘o yüzden o yerin adını Be’er Şeva koydu’, çünkü Şeva, Hesed (merhamet) niteliğidir.

30) Yedi dürüst ve erdemlinin dördü, yedi diye adlandırılan Şehina’ya, yedi Sefirot’un, HGT NHY’nin bütünleşmesi yoluyla yaklaşmak istediklerinde, onlar o su kaynağında buluştular ve o su kuyusunun suyu hiç bir zaman bitmez, çünkü o Yesod’un tarafındaki ve ona bağlanmış olan tamamlanmış Malhut’tur.

31) İbrahim bu kuyuyu kazdı, yani onu inşa etti ve o zamandan beri tüm dünyaya Yaradan’a hizmet etmeyi öğretti. Ve o kazdığı için de bu kuyu hiç bitmeden su verdi.

Zohar Hadaş, Toldot, Yedi Üstteki Gün

Adam HaRişon’un (İlk Adam) Vücut Bulması

69) Adem’in günahı, kırılmasıydı. ‘Ve Efendi Tanrı emretti;’ puta tapmamaktan başka bir emir yoktur. O puta taparak günah işledi ve O onu düzenledi, yani onu Terah’ın tohumu içinde canlandırdı ve orda o öfkelendi, yani Yaradan’ı sinirlendirdi ve puta tapmama emrini çiğnedi, çünkü Terah puta tapan biriydi.

Ve İbrahim onun tohumundan geldi ve o, Adam HaRişon’un bir vücut buluşuydu. İbrahim pişman oldu ve tapınılan putları kırdı, onların önüne koyulan yemeklerin hepsini de. Adem ve Terah’ın günahlarını ıslah etti ve onun inşa ettiği kötü yapıları ve günahları kırdı, yani Adem’in günahı ile neden olduğu Klipot’un yapısını. Ve Yaradan ve O’nun Kutsallığını tüm dünyanın üzerine tahta çıkardı.

BaHar, İsim Değişikliği, Yer Değişikliği, Davranış Değişikliği

Cariyelerin Oğullarına Hediyeler

262) “Fakat cariyelerin oğullarına… Hediyeler.” Hediyeler nedir? Bunlar alttaki derecelerin kutsallıklarıdır ve daha düzeltilmemişlerdir. Bunlar kirlilik ruhu türlerinin isimleridir. İsimleri onlara, onlar dereceleri tamamlasınlar diye verdi, onlar arınıp kutsallık derecelerini tamamlasınlar diye. İshak yüksek inançta, yani Bina’da onların hepsinin üstüne yükseldi.

263) “Cariyelerin oğulları,” Keturah’ın oğullarıdır. Onun adı “cariyedir” çünkü o, onu uzaklaştırmadan önce, o cariyeydi. Ve simdi de onu tekrara aldığında da cariyedir. “Ve oğlu İshak’tan onları uzaklaştırdı,’ İshak’ı yönetemesinler diye. “Hayatta olduğu sürece,” İbrahim daha bu dünyada yaşarken ve daha sonra onunla tartışmasınlar diye.  Ve böylece İshak, zorlu ve yüksek Din yanında düzeltilsin ve onların hepsinin üzerine hüküm sürsün diye.

264) Yazılmıştır ki “Ve Süleyman’ın bilgeliği tüm doğu çocuklarının bilgeliğini geçti,” yani İbrahim’in tüm cariyelerinin çocuklarının gelenleri. Ve o doğudaki dağlarda, insanlara büyücülük öğretirler. Ve Laban, Beor, Balaam ve oğlu ve tüm büyücüler, doğudaki topraklardan geldiler.

Hayei Sarah, Cariyelerin Oğullarına – İbrahim Hediyeler Verdi

Doğunun Oğullarının Bilgelik Kitapları

80) Rabbi Aba dedi ki, “Bir gün, şu doğudaki şehirlerden birine rast geldim ve bana eski zamanlardan kalan bilgelikleri anlattılar. Bilgelik kitaplarını buldular ve bana böyle bir kitap sundular.

88) Ben onlara dedim, “Oğullarım, kitabın içindeki kelimeler, Torah kelimelerine yakın. Ama siz bu kitaplardan uzak kalmalısınız, yoksa sizin kalplerinizi bu çalışmaya ve burada dile getirilen taraflara yönlendirirler.

89) O kitapların hepsi insanları yanlış yönlendirdi, çünkü doğunun çocukları bilgililerdi, bu bilgeliği İbrahim’den miras almışlardı ve o bunu hizmetçilerinin oğullarına vermişti, yazıldığına göre ‘Ve İbrahim’in cariyelerinin oğullarına, İbrahim hediyeler verdi’ ve sonra onlar bu bilgelik ile birçok yönlere çekildiler.

90) Ama İshak’ın tohumu, Yakup’un payı, böyle değildir, yazıldığına göre; İbrahim elinde ne varsa İshak’a verdi.” Bu İbrahim’in bağlandığı inancın kutsal payıydı ve bu hisseden, bu yandan Yakup geldi. Bunun hakkında yazılmış ki “Ve işte bak ki Efendi onun üzerinde ayakta durdu.” Ve yazıldığı üzere; “Fakat sen… Benim hizmetçim, Yakup.” Bu nedenle, kişi her zaman Yaradan’a benzemeli ve her zaman ona bağlanmalı, yazıldığına göre “Ve sen O’na tutunacaksın.”

VaYera, Efendinin Dağına Kim Çıkacak

İbrahim, Sarah, İshak ve Rebekka

76) Yaradan, İbrahim ve İshak’ın içindeki üst Hohma anlamına gelir. İbrahim Neşama’dan Neşama’dır, Haya ışığıdır. Neşama Sarah’dır. Lot ise yılandır, SAM’ın dostu. Kutsallığın ruhu ise İshak’tır. Kutsal Nefeş ise Rebekka’dır ve kötü eğilim hayvanın özüdür. Bilgeliğinin içinden Süleyman onun hakkında dedi ki, “Adamın ruhunu kim tanır; eğer yukarıya doğru giderse adamın ruhu, eğer aşağıya, yere doğru giderse hayvanın ruhu.” Hayvanın ruhu, kötü eğiliminin tarafında olan bir Nefeş’tir.

77) Neşama’dan Neşama, Hohma’nın Sefira’sından gelir, korku ve bilgelik ile. Neşama adama Bina’dan gelir, yazıldığına göre, “Dikkat, Efendi korkusu bilgeliktir.” Dolayısıyla, Neşama’dan Neşama yalnız bilgelik ile gelir.” Fakat Neşama insana sadece tövbe ile gelir ve ona “Sarah” denir.  Ruah’ya (ruh, rüzgâr) “ses” denir, ona da Daat denir ve sesini Torah içinde yükselten adama uzanır. Ruah’a “Yazılı Torah,” da denir.  İyi eylemler Nefeş’in aklından uzanır gelir.

Neşama’dan Neşama ve NRN, HBD’den yayılır:

  • Neşama’dan Neşama, İbrahim, Hohma’nın Sefira’sından yayılır
  • Neşama, Sarah, Bina’nın Sefira’sından yayılır
  • Ruah, İshak, Daat’ın Sefira’sından yayılır, Daat’ın sağıdır
  • Nefeş, Rebekka Daat’ın Sefira’sından yayılır, Daat’ın soludur

78) Benzeri olarak, Yaradan bedeni dört temel unsurdan yarattı: Ateş, rüzgâr, toprak ve su, tıpkı Neşama’dan Neşama, Neşama, Ruah, ve Nefeş gibi. Neşama’dan Neşama sudur, Neşama ateştir, Ruah rüzgârdır ve Nefeş topraktır.

Su erkektir, aynen Neşama’dan Neşama gibi ve bu Hohma’dan gelir. Bu Keduşa’nın tatlı suyudur,  bunun karşıtında bedduaya neden olan su vardır, bu kötü eğilimdir, SAM’dır.

Bir kutsal ateş vardır, dişidir, Bina’dan gelen Neşama gibi. Onun karşıtında bilinmeyen alev vardır ki bunun hakkında şu yazılmıştır: “O hiç bir zaman bu kutsal yere giremez” ve bu kötü eğilimin tarafındaki Nukva’dır, yılandır SAM’ın Nukva’sıdır.

Kutsal Ruah erkektir, Daat’ın Sefira’sından gelen rüzgâr gibi. Karşıtında kirli Ruah vardır, kötü eğilim. Onun hakkında şu söylenir, “Yılanın kökünden bir basillik çıkacak,” yani hayvanın ruhu,  bunun adı şudur:  “basillik, kirlilik, yılanının yavrusu, kirli Bina’dan gelen.”

Ve kutsal toprak vardır, Daat’ın solundan gelen Nefeş gibi. Onun karşıtında kirli toprak vardır, kötü eğiliminin tarafından gelen hayvansal Nefeş.

79) Dolayısıyla, Neşama, tövbedir, Bina’dır, (kötü eğilime olan) kölelikten nedamet getirmenin gücü ile yılanı kırmak için onun üzerine saldırır ve öğrenme ve toplanma yerine doğru çeker. Ve o dört unsur yani dört Behinot (anlayış), Hohma, Bina, Tifferet, ve Malhut, ağzın beş çıkışından gelen yirmi-iki harfe dağılırlar: Alef-Het-Hey-Ayin boğazdan, Bet-Vav-Mem-Peh dudaklardan, Gimel-Yod-Kaf-Kof damaktan, Dalet-Tet-Lamed-Nun dilden ve Zayin-Sameh-Şin-Reyş-Tzadik dişlerden.

Bu beş çıkışa -Keter, HB ve TM’a- ve dört unsura, -su, ateş, rüzgâr ve toprağa- karşılık gelirler. Bu dört unsur ağzın beş çıkışıdır ki buradan yirmi iki harf yayılır.

Leh Leha, Ve İbrahim Bu Topraklardan Geçti

Sefer Yetzira

309) Aslında, Adam HaRişon’un kitabı Yakup içindi, İbrahim’in yazdığı Enoh Kitabı ve Yetzira Kitabı da. İbrahim’in kitabındaki pagan tapınma hakkındaki kısımda yaklaşık 400 bölüm vardı. Yakup bu kitapların hepsini okudu, “kusursuz adam, çadırlarda hayatını süren”, çok bilge. Ve Yakup’un güzelliği ve çizgileri Adam HaRişon’un işaretleri gibiydi.

Zohar Hadaş, Yitro, Yakup’un Güzelliği Adam HaRişon’un Güzelliğine Benziyordu

İlk Günde Yaratılan Işık

72) “İbrahim’in üzerine dökülen iyi yağın” anlamı nedir? Sağ elini, Hesed’i uzattığı için Ayı, Malhut’u aydınlattı, bu nedenle yazılmıştır ki: İşte bak, kardeşlerin birlik beraberlik içinde yaşaması ne iyi ve ne hoştur. “Ne iyi” aslında başlangıçtaki (ilk) Işık’tır, yaratmanın ilk günündeki. Yazıldığına göre: “Yaradan Işığı gördü, iyiydi”, bu Hesed’dir. “Ne hoş”, bu da İsrail’in şarkılarının güzelliğidir, dördüncü gündür, aydır, Malhut’tur.

73) Aynen ilk günde yaratılan Işığın bütünlük vermesi gibi ki bundan bu dünyanın ışığı yayılır, İbrahim, ilk ışık, Bat Meleh’e (Kral’ın kızı), dördüncü güne, Malhut’a ışık verir ve onunla bu dünya yönetilir. Ve Malhut onunla beraber olduğunda ve Hasadim almak için onun sağında oturduğunda, o her şeyde büyür fazlalaşır.

Zohar, Hadaş, Huktat, ŞoŞanim’in Üzerindeki Baş Müzisyen

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
17 - 0,278