e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

Ana Sayfa > Sabah Dersi Materyalleri > Kabala Kütüphanesi > Sabah Dersi 2020 > Sabah Dersi Materyali 2020 – Kıskançlık

Sabah Dersi Materyali 2020 – Kıskançlık

1) Baal HaSulam, Panim Meirot uMasbirot Kitabına Giriş

Kıskançlık ateşinin doğası tüm zamanları ve tüm realiteyi kapsayarak genel olmaktır. Bunun nedeni, kıskançlık hareketidir: eğer kişi bir şeyi arkadaşında görmezse ona karşı arzusu hiçbir şekilde uyanmaz.

Eksiklik hissinin kişi bir şeye sahip olmadığı için değil arkadaşı sahip olduğu için çıktığını görürsünüz, ki onlar nesiller boyunca Âdem ve Havva’nın çocuklarının tamamıdır. Dolayısıyla, bu güç sınırsızdır ve bu yüzden yüce ve coşkun rolü için uygundur.

2) Baal HaSulam, Zohar Kitabına Giriş, Madde 38

Bunun nedeni; başkalarını hissetmekten yoksun olan hayvansal seviyedeki alma arzusunun, sadece tek başına o varlığa yerleştirildiği ölçüye kadar ihtiyaç ve arzuları ortaya çıkarabilmesidir. Ancak başkalarını da hissedebilen insan; başkalarının sahip olduğu her şeye de ihtiyaç duyar ve bu nedenle başkalarının sahip olduğu her şeyi edinmek için kıskançlıkla dolar. Yüze sahip olduğunda iki yüz ister ve böylece ihtiyaçları tüm dünyadaki her şeyi bir çırpıda silip süpürmeyi isteyecek kadar sonsuza dek çoğalır.

3) Rabaş, Makale 21, Mantık Ötesine Dair (1986)

Kişinin ebeveynlerinden miras aldığı niteliklere ve toplumdan elde ettiği yeni niteliklere sahip olduğu ortaya çıkıyor. Ve bu ancak toplumla bağ kurarak ve dostlarının ondan daha iyi niteliklere sahip olduğunu gördüğünde, onlara karşı hissettiği kıskançlıkla gelir. Bu durum, sahip olmadığı ve kıskandığı iyi nitelikleri edinmesi için onu motive eder.

Dolayısıyla, kişi topluma imrenerek ve onların kendisinden daha yüksek bir derecede olduklarını görerek benimsediği yeni nitelikler edinir. O anda bir topluma sahip olmadığı zamanlardan daha yüce olabilmesinin sebebi budur, zira toplum aracılığıyla yeni güçler edinmiştir.

4) Rabaş, Makale 21, Mantık Ötesine Dair (1986)

Atalarımızın şöyle der, “Karşılıklı kıskançlık, ilmi yükseltir.” Diğer bir deyişle, dostlar toplumu hem düşüncede hem de eylemde yüksek bir seviyede gördüklerinde, her birinin, kendi bedeninin nitelikleri aracılığıyla, sahip olduğu seviyeden daha yüksek bir seviyeye yükselmek zorunda kalması doğaldır

5) Rabaş, Makale 21, Mantık Ötesine Dair (1986)

Dostlarına baktığında, mantık dahilinde, hepsinin Yaradan için çalıştığını görür ve o zaman kendi bedeni de bu çalışmaya izin verir. Bedenin kişiyi ihsan etmek için yönlendirmek istemesinin sebebi, daha önce belirttiğimiz gibi, aşağıda olmaya tahammülsüz olmasıdır. Gururdan dolayı kişi dostunun ondan daha yüce olduğu bir durumu kabullenmeye isteksizdir. Bu nedenle, dostlarının ondan daha yüksek seviyede olduğunu gördüğünde, bu onun her koşulda yükselmesine sebep olur.

6) Baal HaSulam, Şamati 99 – O Günahkâr Veya Hak’tan Yana Olan Demedi

Eğer kişinin maneviyat için hiçbir arzusu ve tutkusu yoksa, eğer maneviyat için arzusu olan insanların arasındaysa ve bu insanları seviyorsa, kendinde güçlükleri yenecek güç, istek ve arzular olmasa dahi, o da onlara hâkim olan gücü, onların arzularını ve heveslerini alır. Bu insanlara atfettiği yüceliğe ve önemliliğe göre yeni güçler alacaktır.

7) Maor VaŞemeş, Paraşat Yitro

Kişi arkadaşının Yaradan’a ondan daha çok hizmet ettiğini tasvir etmeli ve “yazarlar kıskançlığı bilgeliği artıracaktır.” Bununla, Yaradan’ın çalışmasında giderek daha güçlü hale gelecektir. “Çoşku” kelimesi ile, “Her biri arkadaşının gölgesinde yakılır” deyiminin anlamı budur. Arkadaşının gölgesinin ondan daha büyük olduğunu görerek, içinde bir ateş yanacak ve ruhu Yaradan çalışmasına doğru daha da tutuşacak ve Tanrı’ya daha çok erişecek.

8) Maor VaShemesh, “Şarkıların Şarkısının İması”

Yaradan çalışmasının kalbi ve kökü dost sevgisidir. Bu yolla, kişi gerçek Yaradan çalışmasına ulaşabilir. Dostlarının Tora ve dua içinde Yaradan’a hizmet etme peşinde koşup, özlem duyduğunu gördüğü zaman, bu kişinin kalbini heyecanla doldurur; dostlarının tüm eylemleri, gözüne kendi eylemlerinden daha yüce görünür.

9) Baal HaSulam, Şamati 9- Manevi Çalışmada Kişinin Aklını Geliştiren Üç Şey Nedir?

Kişi inancı hem kalpte hem akılda, arılık içinde üstlenirse ona güzel bir kadın verilir yani, Kutsal Şehina’nın anlamı kişiye erdemlik ve güzellik olarak görünür ve kişinin aklı gelişir.

Bir başka deyişle, hissettiği haz ve mutluluktan dolayı Kutsal Şehina dış ve iç Kelim’i doldurarak kişinin organlarında ortaya çıkar. Buna “aklın gelişmesi” denir.

Bunu edinmek kıskançlık, arzu ve gururla olur ki bunlar kişiyi bu dünyanın dışına çıkartır. Kıskançlık, Kutsal Şehina’da kıskançlık sayesinde demektir yani, “Ev sahiplerinin Kralının çabası” sözlerindeki gayret olarak addedilir. Gurur, kişinin cennetin şanını yükseltmek istemesidir ve arzu da şu yolla, “Alçakgönüllülerin arzusunu duydunuz” ile edinilir.

10) Rabaş, Makale 4, Çalışmada, Erdemlinin Nesilleri İyi İşlerdir, Nedir (1990)

“Kıskançlık”, “ihtiras” ve “şeref” olarak adlandırılan bu ıslahlar, insanı bu dünyadan çıkarır (Avot, Bölüm 4:28). O şöyle söyler, kıskançlık ve saygınlık sayesinde, ihtiras eğilimlerini bitkisel dereceye değiştirmenin mümkün olduğunu ve burada başkalarının iyiliği için Lo Lishma amacı ile çalışmaya başladığını söylüyor. Aynı şekilde, kıskançlık yoluyla, bilgelerimizin dediği gibi bilgi seviyesine geçebilir, “Yazarlar, kıskançlığı bilgiyi artırır.” Ve benzer şekilde, Lo Lishma aracılığıyla onlar da hayvansal seviyeden konuşan seviyesine geçebilir. Yine de, Lo Lishma kişi girdiği dereceye kadar gerçek bir eğilime sahip değilse bu nasıl yardımcı olur? Bilgelerimiz bunun hakkında Tora ile ilgili olarak, “İçindeki ışık onu yeniden şekillendirir” dediler. Lo Lishma aracılığıyla Lishma’ya [Onun hatırı için] geldiğimiz ortaya çıkar. Bu yüzden, “Lo Lishma’dan Lishma’ya geldiğimiz için kişi her zaman Lo Lishma’yı öğrenmeli” dediler.

11) Rabaş, Makale 21, Mantık Ötesine Dair (1986)

Kötü eğilim gelip kişiye dostlarının değersizliğini gösterdiğinde, kişi, mantık ötesi gitmelidir. Fakat mantık dahilinde, dostlarının ondan daha yüksek derecede olduğunu görebilirse bu kesinlikle daha iyi ve başarılı olur. Bununla Kabalist Elimeleh’in bizim için yazdığı şu duayı anlayabiliriz, “Bırak kalbimiz dostların yanlışlarını değil, erdemlerini görsün.”

12) Rabaş, Makale 21, Mantık Ötesine Dair (1986)

Kişi başkalarından daha kötü olduğunu hissetmelidir çünkü bu gerçekten de doğrudur. Ve ayrıca atalarımızın şu sözlerini iyi anlamalıyız, “Zıtların kıskançlığı, bilgeliği arttırır.” Bu kesinlikle mantık dahilindedir. Fakat mantık ötesinde, dostun erdemi, dostunu kıskandığını söylemeye yetecek kadar açık değildir ki böylece kıskançlık nedeniyle dostu onu zorladığı için onun çalışmasına ve çaba göstermesine sebep olsun.

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
19 - 0,108