e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

Ana Sayfa > Yehuda Halevi Aşlag (Baal HaSulam) > Kabala Kütüphanesi > Şamati (Duydum) Makaleleri > 102- Ve Seni Güzel Ağaçların Meyvesine Götüreceksin

102- Ve Seni Güzel Ağaçların Meyvesine Götüreceksin

Uşpizin-de-Yosef’de Duydum

Ayette; “Ve seni götüreceksin… narenciye ağaçlarının meyvelerine,” bu haktan yana olan, “meyve veren,” anlamındadır. Keduşa (Kutsallık) ile Sitra Ahra (öteki taraf), yani “Başka bir Tanrı verimsiz ve meyve vermez”, arasındaki tüm farklılık budur. Ancak haktan yana olana Hadar (narenciye) denir, çünkü o meyve verir, o ağacında yıldan yıla yaşar (Dar). Bu yüzden Yusuf hakkında şöyle yazar, “Kutsal toprakların tüm halkı için tedarik eden (Maşbir) tek kişi oydu,” onlara kendi sahip olduğu ve onların sahip olmadığı meyvelerden ayırmak (Şover) için. Böylece, ister iyi taraftan olsun ister tam tersi taraftan olsun herkes onun konumunu hissetti.

Bu “Ve Yusuf besledi… Ekmekle, onların yavrularının ihtiyaçlarına göre.” demektir. “Yavrular” Gar olarak kabul edilir “ve onlar gözlerinin arasındaki alınlıklar için olmalı” da olduğu gibi, bu başın Tefillin’idir. Bu sebepten dolayı Yusuf, ömrünün son yıllarındaki oğul “bilge oğul” diye adlandırılır. Bunun anlamı şudur; “hayatı (nesli) sürdürmek için beni senden önce gönderdi,” bu “Haya’nın Işığıdır,” Gar olarak nitelendirilir.

Bu, ayette, “Sana, kılıcım ve yayımla Amorite’in elinden aldığım, kardeşlerinin üzerindeki bir hisseyi verdim.” demektir. (Oğulları 2 pay aldılar. Ve Raşbi’ye göre, “hisse,” “düzgünlük” anlamındadır). Yani oğulları vasıtasıyla, oğullar “meyveler” diye adlandırılır. Ve o bunu Yusuf’a verdi.

Saul hakkında yazılanın anlamı şudur, “onun omuzlarının yukarısı, her insandan daha yüksekti.” Ve bu “Senin palton var, sen bizim hükümdarımız ol.” demektir. Ve bu “Yavrular, neden geliyorlar? Onları getirenlere ödül vermek için,” demektir. O sordu, “Asıl önemli olan öğrenmek değil eylemde bulunmak ise, neden bilgeliğe ihtiyaç duyarız?” Ve o cevapladı, “onları getirenlere ödül vermek için,” çünkü bilgelik eylemi getirir.

Saul ve Davut arasındaki anlaşmazlık konusunda, Saul’un hiçbir kusuru yoktu. Bu nedenle o hüküm sürdüğünde 1 yaşındaydı ve krallığı devam ettirmeye ihtiyacı yoktu, çünkü o kısa zamanda her şeyi tamamlamıştı. Fakat Davut’un 40 yıl hüküm sürmesi gerekti. Davut Yahuda’nın oğlu ve Leah’nın, gizli dünyanın oğluydu. Ve Saul Benyamin’in ve Rahel’in, ifşa olmuş dünyanın oğluydu, dolayısıyla da Davut’un zıddıdır. Bu nedenle Davut dedi ki, “Ben tamamıyla huzurum,” yani ben herkese ulaşırım ve herkesi severim anlamında, “fakat ben konuştuğumda, onlar çatışma içindedir.”

Ve Avişalom Davut’un tam tersiydi. Bu Nebat’ın oğlu Jeroboam’ın günahı demektir: Yaradan onun elbiselerine tutundu ve ona şöyle dedi: “Sen ve Ben ve Yişay’nın oğlu (Davut) Cennet Bahçesinde yürüyeceğiz.” Ve o sordu, “Kim önderlik edecek?” Ve Yaradan ona dedi ki: “Yişay’nin oğlu önderlik edecek.” Sonra o cevapladı, “istemiyorum.”

Şöyle ki derecelerin sıralamasında önce saklı dünya, sonra da ifşa olmuş dünya gelir. Bu “Bende yeteri kadar var,” “Benim her şeyim var.” demektir. “yeterli” Gar’dır, ve “her şey” Vak’tır. Bu aynı zamanda “Yakup nasıl durmalı? Çünkü o küçük?” demektir. Ve bu Yusuf kıdemini ondan aldı demektir. Sonrasında, ona her şey verildi, Gar’ı olduğundan beri. Gar ona Yusuf sayesinde geldi “Ve Yusuf besledi” yoluyla.

“Leah’dan nefret edildi,” bunun anlamı; bilge öğrenciler arasında tüm nefret ve anlaşmazlıklar yayıldı demektir. Bu aynı zamanda Şamay ve Hillel arasındaki anlaşmazlık da demektir, gelecekte, bu iki topluluk birleştiğinde, Yusuf’un topluluğu ve Yahuda’nın topluluğu. Bunun anlamı Yahuda’nın Yusuf üzerine söylediğidir: “Oh Efendim,” o an Yahuda ve Yusuf’un bütünleşmesiydi. Fakat Yahuda yol gösteriyor olmalıdır.

Bu, Kutsal Ari’nin Yusuf’un, Mesih oğlu olmasını açıklamaktadır. Bundan dolayı o bu kadar bilgeliği ifşa edebildi, çünkü ifşa edilmiş dünyadan izni vardı. Ve bu tartışma şuradan uzanmaktadır: “Ve çocuklar onun içinde birlikte mücadele ettiler,” Esau’nun, Rebeka ile beraber iyi elbiseleri vardı.

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
19 - 0,086