e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

8- SAG’ın Nekudot’u

Birinci kısıtlamadan sonra Malhut tekrar ışığı aşağıya çeker ancak ihsan edici bir konumda alır. İhsan etmek için almak yaratılan varlığın doğasına terstir. Dolayısıyla Malhut tüm üst ışığı bir anda Eyn Sof’da ki olduğu gibi alamamaktadır, ama onun yerine küçük miktarlarda alabilir ancak ve bunlara “Partsufim” denir. Sonuç olarakMalhut beş ölçü ışık alır: GalgaltaA”B, SA”G, MA”H Elyon, BO”N Elyon.

Oluşan Partsufim’ler arasında Partsuf SA’G vardır ve özelliği kendisi için hiç bir şey istemeyen Bina’ya benzer. Dolayısıyla bu Partsuf Galgalta’nın göbeği (Tabur) altına inebilir ve Galgalta’nın Sof’’unu (son) ışıkla doldurabilir. Partsuf SA”G ilk etapta Reşimot 2/3 den (üçüncü dereceden kılıf ve ikinci dereceden bayağılık) doğar ve dolayısıyla ilk yayılımında (Taamim de SA”GOr Hohma da (erdemlik ışığı) yansır.

Dolayısıyla SA”G’ın birinci yayılımı Galgalta’nın Tabur’u altına inememektedir. Partsuf SA”G arınma sürecinden geçerken, Or Hohma anında kaybolur. Perdenin arınma sürecinde Tabur’dan Pe’ye kadar SA’G’ın Nekudot’u (Nekudot de SA”GPartsuf’u oluşur.

Bu Partsuf’da Or Hohma bulunmaz, yalnız Or Hasadim vardır. Bu yüzden Galgalta’nın Tabur’u altına inip Galgalta’nın Sof’unu Or Hasadim’le doldurabilir.

Burada, SA”G’ın Nekudot’u olan Bina, Malhut olan Galgalta’nın sonuna inince, Malhut ve Bina birbirleriyle karışır ve Malhut’un kendisini ıslah edip ışıkla dolması için ihsan edici özellikler edinme fırsatı doğar.

Birinci kısıtlamadan sonra Malhut ışığı sadece bir perde vasıtasıyla alma kararı alır, yani ihsan etme özelliğinin derecesi kadar. Dolayısıyla Malhut tekrar Eyn Sof’un tüm ışığını üzerine çeker, ancak niyeti tüm ışığı geri itmek ve sonrasında ihsan etmek için ne kadar alacağına karar verip almaktır. Buna Galgalta ya da Keter’inPartsuf’u denir.

Partsuf Galgalta’nın arınmasından sonra geriye 4/3 (dört kılıfın ve üç bayağılık seviyesinde). Zivug (çiftleşme) bu Reşimot’un üstüne olunca sonraki Partsuf doğar ve buna A”B ya da Partsuf Hohma denir ve Eyn Sof’un ışığının bir sonraki kısmını ihsan şeklinde alır.

Sonraki Partsuf’un arınmasından geriye Reşimot 3/2 kaldı ve bu Reşimot’tan yeni bir Partsuf olan SA”G ya da Bina Partsuf’u doğdu. Bina ışığı almayı istememektedir, sadece ihsan etmek istemektedir. Dolayısıyla Zivug yapıp Eyn Sof’dan sadece kendi ışığını çekmekle kalmayıp, geriye kalan kapları da sonunda ışığı alabilmeleri için hazırlamaktadır. Bu hazırlığa Tikun (Islah) denir ve Nekudot de SA”G tarafından Galgalta’nın Sof’una verilir ve Galgalta’nın Sof’u bu şekilde Bina’ın özelliğini edinir.

Başlangıçta Bina, Hohma’dan doğduğunda sadece ihsan etmeyi arzulamaktadır ve bu yüzden Or Hohma olmadan sadece Or Hasadimi vardır. Sonradan farkına varır ki eğer ihsan etmek istiyorsa (yani Yaradan’a haz vermek) Yaradan’ın arzuladığını yapmak durumundadır. Peki, Yaradan ne yapmak istiyor? Kişinin kendisinden almasını istiyor. Dolayısıyla Bina Yaradan’ın ışığını Yaradan’a haz vermek için alma kararı verir.

Alma arzusunu kullandıkları için, eğer Galgalta’nın Tabur’u altına inselerdi orada bulunan arzulardan etkilenirlerdi. Bu arzular Yehida (en büyük ışık) ışığını istemektedirler ve bunun için dördüncü derecenin gücünde bir perdeye ihtiyaç vardır. Partsuf A”B’ın sadece üç dereceden güce sahip perdesi olduğundan ve ek olarakSA”G’ın 2. dereceden güçte perdesi olduğu için, bu ışığı kendi rızaları için almaktan kendilerini alıkoyamazlar.

Bu koşul SA”G’ın Taamim’idir. Ancak, SA”G’ın Nekudot’unda üç seviyenin kılıfındaki bayağılık çoktan kaybolmuştur ve sadece ikinci seviyeden bayağılık bulunmaktadır. Yani Bina; daha önce bahsettiğimiz gibi Bina ilk koşulunda, sadece ihsan etmek istemektedir. Bu nedenden dolayı Galgalta’nın Tabur’u altına inebilir,Galgalta’nın Tabur’u altındaki arzular Partsuf SA”G’ın perdesinden daha güçlü olmasına rağmen, kendisi için almak gibi bir niyeti olmadığından bu koşuldan etkilenmemektedir.

Or Yaşar’ın Bina’da yarattığı bu ilk etkiden sonra, yayılımının sonunda, ikinci koşulu başlamaktadır. Şöyle ki; Bina eğer Yaradan’a ihsan etmek istiyorsa O’ndan almak durumunda olduğunu fark eder. Dolayısıyla ihsan etmek niyetiyle (Yaradan’a haz vermek için) alır ve dolayısıyla bir miktar Or Hohma çeker.

Partsuf Nekudot de SA”G’da da olduğu gibi, Galgalta’nın Tabur’u altına olan yayılmasını sadece ihsan etmek niyetiyle tamamladıktan sonra, Yaradan’a ihsan etmek istediği için O’ndan almaya başlar ve almak istediği için üzerine Or Hohma çeker. Bu nedenden dolayı da aldığı zevklerden etkilenir ve bu zevklerin farkına varır. Bu noktadan itibaren artık almakla ilgilenir, sadece ihsan etmekle değil ve bu yüzden Galgalta’nın Tabur’u altında bulunan arzular tarafından etkilenebilir.

Nekudot de SA”G sadece 2. aşamadaki Hohma’dan ışık çekmek istemişti. Ancak, artık Galgalta’nın Tabur’u altında oldukları için ve ruhanilikte fiziksel bir mekan olmadığından, “aynı yerdeler” ne anlama gelmekte? Bu aynı arzuya sahiplerdir demektir.

Dolayısıyla Nekudot de SA”G Galgalta’nın Taburu altında bulunan ve dördüncü seviyenin gücündeki arzulardan etkilenmiştir. Şimdi Nekudot de SA”G’ın perdesi sadece ikinci derecenin gücünü aşabilecek kapasitede. Dolayısıyla bu koşulda kalamaz, çünkü kalırsa Yehida ışığını kendi için almaktan kendisini alıkoyamaz, zira bu ışık arzunun ikinci derecen bayağılığıyla çekilir. Bu ikinci kısıtlamanın olmasına sebep olur.

SIRASIYLA 10 SEFİROT

  Keter
  Hohma
  Bina
  Hesed
  Gevura
  Tiferet
  Netzah
  Hod
  Yesod
  Malhut

 

Nekudot = Noktalar

Terimler: Nekudot of SA”G = Nekudot de SA”G = SA”G’ın Noktaları (kıvılcımları gibi)

Taamim = Tatlar

Haze = Göğüs

Tabur = Göbek

Roş  = Baş/Kafa (Niyet)

Pe = Ağız (Perde)

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
20 - 0,086