e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

218- Tora Ve Yaradan Birdir

Duydum

“Tora ve Yaradan birdir.” Elbette çalışma sırasında onlar iki ayrı şeydir. Dahası, birbirleri ile çelişirler. Bunun nedeni, Yaradan’ın anlayışına gelmek Dvekut’tur (bir olmaktır) ve Dvekut O’na eşdeğer olmak ve gerçekten iptal olmak anlamına gelmektedir. (Ve kişi daima azıcık bir Dvekut’a sahip olduğu bir zamanın var olmuş olduğunu, canlılık ve hazla nasıl dolmuş olduğunu hayal etmelidir. Manevi bir konu ikiye bölünemez, bu nedenle daima Dvekut’ta olmaya özlem duyun. Dahası bu bir doyum meselesi ise kişi her zaman iyi olanı almalıdır. Kişi almış olduğu zamanı hayal etmelidir, beden olumsuz olanı değil var olanı, halen olmuş olan durumları hisseder. Ve beden bu koşulları örnek olarak alabilir.)

Ve Tora, O’nun içindeki “Işık” olarak adlandırılır. Bu, çalışma sırasında, Işığı hissettiğiniz ve bu Işık ile Yaradan’a vermek istediğiniz anlamına gelir, yazıldığı gibi, “Efendi’nin emirlerini bilen, O’na hizmet edecektir.” Dolayısıyla, kişi var olduğunu hissetsin ki Yaradan’a ihsan etmek istesin ve bu kişinin kendini hissetmesidir.

Bununla birlikte, kişi “Tora ve Yaradan birdir” in anlayışı ile ödüllendiğinde, hepsinin bir olduğunu bulur. O zaman kişi Yaradan’ı Tora’da hisseder. Kişi, Tora’nın içindeki Işığa her zaman özlem duymalıdır; bu öğrendiklerimize göre Işığı, alma meselelerinin içinde bulmak daha kolay olsa bile.

Ve bu çalışma sırasında, iki uç vardır. Biri, Yaradan anlayışına doğru çekilmek ki o zaman kişi Tora’yı çalışamaz ve Hassidim kitaplarının ardından özlem duyar. Ve bir de Tora’yı, Tanrı’nın yollarını, dünyaları, onların süreçlerini ve Rehberlik konusunu bilmeye özlem duyan biri vardır. Bunlar iki uçtur. Fakat gelecekte, “Moab’ın köşelerinin arasında yakalanacak” yani, ikisi de bu ağaca dâhil olacaktır.

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
19 - 0,078