e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

Ana Sayfa > Kabala Kütüphanesi > Zohar > Sifra DeTzniuta (Gizleme Kitabı)

Sifra DeTzniuta (Gizleme Kitabı)

Sifra DeTzniuta’ya Giriş̧

1) Kitabın gizlenmesi nedir? Rabbi Şimon dedi ki: “Büyük salonda beş bölüm yer alıyor ve tüm dünyayı doldurmaktadır.” Rabbi Yehuda dedi ki: “Eğer tüm bilgeliği içeriyorsa, o zaman hepsinden daha iyidirler ve daha fazla bir şey öğrenmeye gerek yoktur.” Rabbi Şimon dedi ki: “Bu, bilgeliğe giren ve barış̧ içinde çıkan biri içindir, tüm bilgeliğin buraya dâhil olduğunu görür. Ama bilgeliğin içine girmemiş̧ ve barış̧ içinde çıkmamış̧ birisi için böyle değildir, çünkü bilgelik salonuna giren ve bir kusur yüzünden oradan çıkan birisi, girip çıkmış̧ olarak kabul edilmez, zira çıkışı kendi isteğiyle değildir. Aksine, bir kusur nedeniyle oradan kovulmuştur.

Ama kendi arzusu ve isteğinin bulunduğu salondan çıkan, bir kusuru olmayan birisi, kendi evine giren ve çıkan biri gibidir; orada ailelerden biri gibidir. Şehina ona bütün hazinelerini ve sırlarını gösterir ve ondan hiçbir şey gizlemez ve o da geliyor ve gidiyor sayılır.”

2) Bu tıpkı evi dağlarda olan ve şehir sakinlerini tanımayan birisine benzer. O, buğday eker ve buğdayı olduğu gibi yerdi. Bir gün şehre geldi ve ona iyi bir ekmek verildi. Bu adam, “Bu ne için?” dedi. Ona, “Yemek için ekmek,” denildi. Yedi ve onu çok lezzetli buldu. “Bu neden yapıldı?” dedi. “Buğdaydan” dediler. Sonra yağlı kekler verildi. Onları tattı ve sordu: “Bunlar neden yapıldı?” “Buğdaydan,” dediler. Sonra krallara layık, yağda ve balda yoğrulmuş̧ bir yiyecek verildi. “Bunlar neden yapılır?” diye sordu. “Buğdaydan,” dediler. “Gerçekte de ben bütün bunların sahibiyim, çünkü hepsinin özünü, buğdayı ben yiyorum.” Bu görüşünden ötürü bütün bu lezzetlerin nasıl yapacağını ve dünyanın bu lezzetlerini bilmediğini ve onda bunların bir kayıp olduğunu öğrenemedi. Öyleyse, bilgeliğin bütününe sahip olan, bu bütünden ortaya çıkan tüm hoş̧ ayrıntıların farkında değildir.

3) Gizleme Kitabı, terazideki ışıkların ağırlığından bahseden bir kitap anlamına gelen, bu ölçekte tartan bir kitaptır. Gizleme Kitabı diye adlandırılır; çünkü ölçeklerdeki Hohma, aşağıdan yukarıya doğru, bu şekilde aydınlanır, bu bir gizleme biçimidir, çünkü yazdığı gibi “Ve gizlenmiş̧ olan bilgeliktir.” Önce ağırlık vardı, sağ̆ ve sol, bunlar erkek ve dişidir, birbirlerini yüz yüze saymıyorlardı ve ilk krallar öldü, silahları bulunamadı ve dünya yani Malhut iptal edildi.

Bilindiği üzere, O, Midat-ha-Rahamim’i (merhamet niteliği) Din (yargı) ile birleştirene, Malhut’u, yani Midat-da-Din’i Bina’ya yani Midat-ha-Rahamim’e yükseltene kadar, bu dünya var olamadı. Sonra her ikisi de birlikte katıldılar ve dünya var oldu.

Malhut’un Bina’ya yükselişi yoluyla, her derece ikiye bölünür: KH, bunlar bu derecede kalırlar zira bunlar Malhut’un yukarısındadırlar, Bina ve TM, yükselen ve bu dereceden çıkan Malhut ile lekelenirler. Bu tüm derecelerde gerçekleşir ve bu sayede Katnut tüm derecelerde yerleşmiş̧ olur.

Gadlut zamanında AB SAG-de-AK’ın bir Zivug’u yapılır, bu Malhut’u Bina’dan kendi yerine indirir. Ve üç Sefirot, Bina ve TM, Malhut’daki Din’in kusurundan arındırılır ve kendi kademelerine tekrar yükselir ve orada bu kademenin solu olur ve KH bu derecenin sağı olur. O zaman terazinin iki kefesi yapılmış olur. KH, bu derecenin sağı ve erdemin ölçeği olur. Bina ve TM, bu derecenin soludur ve hatanın ölçeği olur. Bunlara “hatanın ölçeği” denir zira solun ışığının, yukarıdan aşağıya doğru yayılımı, tüm hataların köküdür.

Bu terazinin iki kefesini açıklar, bunlar “erdemin ölçeği,” denen sağ çizgi ve “hatanın ölçeği,” denen sol çizgidir. Terazide ölçüm orta çizgideki Masah-de-Hirik tarafından yapılır, bu, sol çizgiyi VAK-de-Hohma’nın içinde azaltır ki böylece yalnız aşağıdan yukarıya aydınlatsın. Bu nedenle Masah-de-Hirik denge çubuğu olarak kabul edilir, zira onun gücü ile iki kefe eşitlenir. O’nun Hohma’nın aydınlığını solda VAK’a kadar azaltmasından önce solun aydınlığı sağınkinden daha büyüktü. Bu yüzden, ona itiraz edilmiş ve iptal edilmek istenmiştir. Terazide tartılırlar ki böylece VAK-de-Hohma’ya kadar azaltılmış̧ olmasına rağmen, onların ağırlığı eşitlenmiştir ve onların ikisi bir olup birbirine dahil olmuştur.

Zohar’da denir ki, erkekler ve kadınlar birbirleriyle evlenebilsinler diye terazide tartılırlar. Onlara “ölçekler” denir, çünkü erkek sağ çizgi ve Nukva sol çizgidir. Bunun hakkında söyle yazılmıştır; “Ölçeklerde yukarıya çıkarlar,” zira Masah-de-Hirik yoluyla sol çizgi yalnız VAK-de-Hohma’nın içinde aydınlatır, bu yalnız aşağıdan yukarıya aydınlatır. Ve onların hepsi birbirine eşittir, biri diğerinden daha ağır çekmez ve onlar yükselir birlikte bağ kurarlar. Masah-de-Hirik iki kefeyi eşitler ve böylece onlar eşit ağırlıktadırlar, sol sağdan daha fazla değildir. Ve böylece bu ikisi bir olur.

Üç çizgi, su, ateş ve rüzgârdır. Su KH’nın sağıdır, erdemin ölçeğidir. Ateş̧ Bina’dır ve soldaki TM’dur, hatanın ölçeğidir. Masah-de-Hirik, orta çizgideki denge çubuğudur, biri diğerinden ağır çekmesin diye her ikisinin ağırlığını eşitler. Böylece birbirleriyle birleşirler ve birbirlerini yüz yüze görürler. Panim (yüz) ihsan etmek anlamına gelir. Birbirlerine ihsan ederler ki orada sağ sola Hassadim bahşeder ve sol sağa Hohma bahşeder.

Ağırlık var olmadan, orta çizgide, biri diğerinden ağır çekmesin diye sağ ve solun ağırlığını ölçen Masah-de-Hirik var olmadan öncesinde onlar yüz yüze bakmıyorlardı. Yani onlar birbirine ihsan etmiyorlardı, çünkü yukarıdan aşağıya doğru yayıldığı için sol sağdan daha büyüktü. Bu nedenle onlar birbirleriyle arka arkayaydılar (Ahor-be-Ahor), anlaşmazlık içindeydiler ve her birinin diğerine arkası (Ahor) dönüktü.

Nekudim dünyasındaki ilk kralların, ZAT’ın ölümünün nedeni budur. Gadlut zamanında, AB-SAG-de-AK’in Zivug’u tapıldığı zaman, bu Malhut’u Bina’dan aşağıya kendi yerine geri indirdi, Bina ve TM yukarı dereceye yükseldiler ve orada sol çizgi oldular. Böylece Hohma’nın ışığı onlardan çıktı ve Hohma yukarıdan aşağıya, Atzilut’tan BYA’ya doğru aydınlattı ve Kelim kırıldı ve öldü.

Bu böyledir, çünkü onların silahları bulunamadı, zira “dünya” denen Malhut Bina’ya yükseldi ve onların silahları ondandı ve o AB SAG’ın aydınlığıyla tamamen iptal oldu, aşağıya kendi yerine indi. Kelim-de-Bina ve TM tamamen arındılar ve yukarıdan aşağıya Hohma bahsedebildiler ve onların silahları verebilecekleri hiç kimse yoktu ki böylece yalnız aşağıdan yukarıya ihsan edebilsinler, bundan dolayı yedi kral kırıldı ve öldü.

4) Nihayet, her şeyden daha çok istenen, Roş-de-Nukva-de-Atik, RADLA, zafer giysilerini hazırladı ve onları Atzilut’un tüm Partzufim’ine miras bıraktı.

Orta çizginin Masah-de-Hirik’i uyandırabilmesi ve böylece iki çizginin – sağ ve solun – aydınlığının birbiri ile eşitlenebilmesi ve birbirlerini aydınlatabilmeleri için yukarıdan yardım gelmesi gerekliydi. Zira Malhut zaten Bina’dan aşağıya inmişti ve üç Kelim, Bina ve TM – sol çizgi – onun içinde her türlü kusurdan arınmıştı. Peki, öyleyse nasıl orta çizgi tekrar onun Masah-de-Hirik’i yoluyla solun içinde yok oldu? Ki bu Malhut’un Bina’ya dönüşü olarak kabul edilir.

Bu nedenle RADLA kendisini hazırladı ki böylece Malhut asla Bina’sından inmesin ve onun içinde hiçbir sol çizgi arınması olmasın diye. Bu nedenle ona RADLA (bilinmeyen Roş) denir, zira onun içinde Hohma’nın hiçbir aydınlığı bilinmez, o tamamen sağdır, Hassadim’dir. Böylece aşağının solunun gücü de zayıflar ve orta çizgi onu yok eder. RADLA’nın içindeki Hassadim orta çizgiye genişler, Masah-de-Hirik yoluyla onun içinde ortaya çıkar ve ona “zafer giysisi” denir, zira onlardan genişleyen orta çizgi yoluyla soldaki Hohma’nın aydınlığı onu giyinir ve böylece aydınlatabilir.

Nihayet, her şeyden daha çok istenen, Roş-de-Nukva-de-Atik, RADLA, zafer giysilerini hazırladı. Kendisini hazırladı ki böylece Malhut asla Bina’dan aşağıya inmesin ve böylece orta çizgi, sol çizgideki Hohma için zafer giysileri ondan yayılsın. Bu güç, böylece Malhut, her derecenin GAR’ında Bina’dan çıkmasın diye aşağıdaki Partzufim’e bırakıldı. Ve orta çizginin RADLA yardım ettiği için, sol çizgiyi onun Masah-de-Hirik’inde azaltabilir ve böylece o VAK-de-Hohma’da sadece aşağıdan yukarıya doğru aydınlatır, o zaman sağın ve solun ağırlığı eşittir ve onlar bağlanırlar ve birbirlerini yüz yüze seyrederler.

5) Bu teraziler olmadıkları bir yerde yani Roş-de-Atik’te asılıdır, Malhut’un asla Bina’dan aşağıya inmeyeceği bir şekilde hazırlanmıştır. Bu terazilerin köküdür, böylece her derecenin Roş’una (baş/başlangıç) yerleştirilmişlerdir. Orada asılı durdukları düşünülür. Yedi kral onlarla tartılır. Onlar silahları bulunamadığı için öldüler ve her derecenin Roş’unda asılı olan terazilerin köküne yerleştirildiler. Gerçek teraziler Guf’ta, orta çizgide, Tifferet’te dururlar, orada Masah-de-Hirik’in Din’i vardır. Bu Din birleşmez ve terazilerde görülmez, zira eğer VAK-de-Hohma’da bile görülse iptal edilir. Aksine, onun içinde görülmese bile solu azaltmak için çalışır. Solun ışığı onun içinde aşağıdan yukarıya doğru yükselir ve olmayanlar onun içinde yükselecektir.

Teraziler her derecenin Roş’unda asılıdır. Daha önce var olmadıkları bir yerde asılı oldukları düşünülür, çünkü orası Malhut ve Din’inin olduğu yer değildir. Aksine, o, aşağıdakileri düzeltmek, Guf içindeki orta çizgiye güç vermek için oraya yerleştirilmiştir. Her derecenin Sof’unda (son) duran teraziler şimdiki zaman diye kabul edilirler, zira Tifferet’te, Masah-de- Hirik kendi Hazeh’sinin içinde mevcuttur.

Her kademenin Siyum’unda, NHY’nin orta çizgisi olan Ateret Yesod’ta duran teraziler gelecek zaman olarak düşünülür, çünkü sünnet derisinin kesilip alınmasından önce, Masah- de-Hirik’in Din’i, Ateret Yesod’ta ortaya çıkmaz. Bu ıslah yoluyla onun içinde göründüğü için, onun hakkında gelecek zaman içinde konuşulur.

6) Gizlemenin içinde bir gizleme yapıldı ve bu kafatasının, kristal çiğ tanesi, HS-de-AA ile dolu olan Keter-de-AA içine girdi, bu bir gizlemedir, Keter-de-AA’nın içinde ortaya çıkar ve yerleşir ki bu diğer gizlemedir. Bu yolla, RADLA denen Roş’un aydınlığı aşağıdakileri aydınlatmaya gelir.

Avir ile Galgalta ve HS arasındaki zar Zah (işlevsiz, ihsan etmeyen) haline gelir ve tıkar. Şu “temiz yün” denen, Roş-de-AA’nın Searot’u terazinin üstünde asılıdır. Aşağıdakilerin duası yoluyla, arzuların arzusu Metzah-de-AA’da ortaya çıkar. Açık bir gözle ilahi takdir, böylece uyumayacak ve her zaman, Eynaim-de-AA içinde gözetim tesis edilecektir ve aşağı Parzufim’in ilahi yönetimi, AA’nin bu yukarı ilahi takdirine dayanır. Ve burun, yönetim için duran iki delik, herkes için hayatın ruhunu uyandırıyor.

Terazi, köklerinin olduğu Roş-de-Atik’te, RADLA’da asılıdır. Terazi öncelikle Guf-de-Atik’te, onun HGT NHYM’unda durur. Ancak, HGT NHYM-de-Atik kendi içlerinde ve içlerine saklıdırlar ve aynı zamanda AA içinde kıyafetlenmek yoluyla ortaya çıkarlar ve orada “Galgalta’nın yedi düzeltmesi” denen düzeltmeler yapılır. Terazi, Hohma’nın eşit ağılıkta Hassadim’i giyindiği Tifferet-de-Guf’ta durmasına ve Hohma’nın tam bir bütünlükle aydınlatmasına rağmen, bu yalnız Hohma’nın ortaya çıkarılması içindir. Ancak, Hohma, NH-de-Guf haricinde, henüz orayı aydınlatmak için ortaya çıkmaz. Bu nedenle, Hohma’nın ortaya çıkarıldığı yer, henüz üstü örtülü olan HGT’tır. Ve Hohma’nın aydınlığının açığa çıktığı yer, öncelikle Malhut içindeki NHY’dir, NHY’i içerir.

Bu nedenle her derece, üç bölüme ayrılır, bunlar üç harfe -Mem, Lamed, Tzadi- karşılık gelirler. Mem-de-Tzaelem (Mem-Lamed-Tzadi’nin kısatması) Roş’tur, HBD’dir, terazinin asıldığı yerdir. Lamed-de-Tzelem, HGT Hohma’nın ortaya çıkarıldığı yerdir. Tzadi-de-Tzelem, NHYM, Hohma’nın aydınlığının ortaya çıktığı yerdir.

Birbirlerine dahil olurlar: Mem’in içinde Meletz (Tzelem’in tersten yazılışı) vardır, Lamed’in içinde Meletz vardır ve Tzadi’nin içinde Meletz vardır. Böylece HGT-de-Atik’in içinde Meletz’ler vardır ve onun NHY’sinde Meletz’ler vardır.

Galgalta’nın, HGT NH-de-Atik yoluyla yedi ıslahının anlamı budur. HGT NHY-de-Atik Roş-de-AA’nın içinde aydınlanır. Şunlar üç ıslahtır: Galgalta, HG ve Avir’in zarı. NHY-de-Atik, Roş-de-AA’in dış kısmında dört ıslah ile aydınlanır. Bunlar “temiz yün,” Metzeh, gözün açılışı, yönetim için duran iki delik, burundur.

Hesed-de-Atik’in aydınlandığı bir kafatası (Galgalta) Keter-de-AA ilk ıslahtır, GHT-de-Atik’teki Mem-de-Tzelem.

Kristal çiğ ile dolarak, Gevura-de-Atik’in aydınlandığı Hohma-de-AA ikinci ıslahtır, HG-de-Atik’teki Tzadi-de-Tzalem.

“Avir’in zarı Zah haline gelir ve tıkar,” yani bu Hohma-de-AA’yı tıkayan zardır ve böylece o kendi dışında, Tifferet-de-Atik’in, orta çizginin parladığı yerin dışında ortaya çıkmaz. Bu üçüncü ıslahtır, terazinin durduğu, HGT-de-Atik’teki Lamed-de-Tzelem’dir. Zah haline gelir ve tıkar, zira orta çizgi ve Lamed-de-Tzelem bu iki çizgiyi birbiriyle birleştirir ve Hohma Hassadim’in zafer giysisi ile ıslah olur ve tam olarak aydınlanır.

“Zah haline gelir,” sözünün anlamı şudur; Yod Avir’den dışarı çıkar ve Ohr olmaya geri döner, zira Hohma’nin ışığının ölçüsü tamamlanmıştır.

Yine de engeller, yani Hohma-de-AA’yı engelleyen bloklar henüz açılmamıştır, çünkü terazi HGT’de yer almasına rağmen, burada sadece Hohma’nın anlaşılmasına yer vardır, ifşası için değil. Hohma’nın ifşası sadece NHY’de olur. Bu nedenle, Zah haline gelmesine ve Hohma ışığını tamamlamasına rağmen, Hohma zar tarafından orada saklı tutulur.

Bu nedenle, NHYM-de-Atik’in –Hohma’nın ifşa olduğu yerin– AA’da dört ıslahı daha aydınlatması gereklidir. O zaman Hohma, Hotem (burun) denen -ki bu Malhut’tur- sonuncu ıslahta ortaya çıkar. NHYM’de de Meletz’ler vardır ve böylece NH’nin iki formu vardır: 1) Gizli NH, zira bunlar Tzadi’nin içindeki Mem-de-Tzalem’dir. Bunlar iki ıslahtır; temiz yün, bunlar iki kulaktır ve arzuların arzusu, Metzeh. Benzer olarak, iki kulaktaki orta çizgi. 2) İfşa olan NH, bunlar Tzadi’nin içindeki Lamed-de-Tzalem’dir ve ifşa burada başlar. Uykuda olmayan açık bir gözle esirgeme diye adlandırılır.

Dördüncü ıslah, yönetim için duran iki delik, Hotem’dir, orada Yesod ve Malhut aydınlanır. Bunlar, Tzadi’deki Tzadi-de-Tzelem’dir, burada Hohma’nın ifşasına yer vardır. Maletz’in bölünmesinin gerekliliği de terazi nedeniyledir, terazinin asıldığı yer Mem’dir, durduğu yer Lamed’dir ve orada hala üstü örtülüdür. Ve ortaya çıktığı yer Tzadi’dir.

“Temiz yün,” diye adlandırılan Roş-de-AA’nın Se’arot’u bir terazi üstünde aslıdır, bunlar AA’nın iki kulağı arasından yükselen ve büyüyen Searot-de-AA’dır bunun içinde NH-de-Atik aydınlanır, bunlar Tzadi’deki Mem-de-Tzelem’dir ve burada Yod, Avir’in içinden çıkmaz. Mem’in içindeki Avir’e saf Avir (hava) denir, dolayısıyla bu saçlara “temiz yün,” denir.

Ve Hohma burada ortaya çıkmadığı için, Netzah ve Hod –sağ ve sol– eşit ağırlıktadır. Çünkü Hohma ortaya çıktığı yerde uzar ve sağ çizgide orta çizgiye kadar onlar Masah-de-Hirik yoluyla tartılmalıdır ki böylece eşit olsunlar. Ancak gizli NH ile orada solda bile yalnız Hassadim aydınlatır ve böylece onlar eşit olurlar ve onların içindeki Hod, Netzah’tan daha uzun değildir. Bu dördüncü ıslahtır.

Metzah-de-AA’da arzuları arzusu, aşağıdakilerin duası yoluyla ifşa olur, orada Yesod-de-Atik, yani onun gizli NH’unun orta çizgisi aydınlatır. Orada Yesod-de-Atik’in aydınlanması nedeniyle Metzah Searot’tan (saç) mahrum kalır, Din’in güçlerinden onun içinde arzuların arzusu ortaya çıkar. Bu beşinci ıslahtır.

Uyumayan ve her zaman koruyan açık bir gözle esirgeyen Eynaim-de-AA’dır, bunun içinde ifşa olmuş olan NH-de-Atik aydınlatır. Tzadi’deki Lamed-de-Tzalem kulakların bulunduğu ve Hohma’nın çekildiği yerdir. Ancak burası hala ifşanın yeri değildir. Aşağıdaki Partzufim’in esirgenişi AA’nın bu üst ilahi takdirine bağlıdır. İlahi takdir, “görmek” denen Ohr Hohma’ya işaret eder. Aşağıda Hotem’de ortaya çıkan Hohma-de-AA Eynaim-de-AA’dan edinilir, burada Hohma’nın çekilmesi için bir yer vardır zira o Tzadi’nin içindeki Lamed-de-Tzelem’dir. Bu AA’nin altıncı ıslahıdır.

Yönetim için duran iki delik, herkes için hayatı uyandırır, bunlar Hotem-de-AA’dır. Yesod ve Malhut-de-Atik, Tzadi’deki Tzadi-de-Tzelem, onun içinde aydınlanır, bu nedenle Hotem’de iki delik vardır, bunlar Yesod ve Malhut-de-Atik’in aydınlanmasına karşılık gelirler. Burası Hohma’nın ifşa edildiği yerdir ve bu nedenle Hotem’e “yönetim için duran iki delik,” denir, zira Hohma’nın çekilmesinin yönetimi öncelikle Eynaim-de-AA, Lamed-de-Tzelem’dedir. Ancak burada GAR olduğu ve Hohma yalnız VAK’in Kelim’inde ortaya çıktığı için, burası ifşanın yeri değildir, bu nedenle o Hotem’de, VAK’ta, Tzadi’deki Tzadi-de-Tzaelem’de ortaya çıkar. Bu nedenle Hotem yönetim için durmaktadır ve Eynaim için durmaktadır. Bu yedinci ıslahtır.

Ve Atik, AA yoluyla, Hohma’nın ifşasını istediği için ZAT –HGT NHYM– zorlanır ve AA içindeki Galgalta’da bu yedi ıslahı yapmak zorunda kalır, bunlar, HGT-de-Atik’te Roş-de-AA’nın içerisindeki üç Behinot Meletz’in aydınlanmasıdır, bunlar Galgalta, HD ve Avir’dır. Ve Meletz’deki NHY-de-Atik’deki üç Behinot ve Malhut Roş’un dışarısında dört ıslah yaparlar, bunlar; temiz yün, arzuların arzusu, açık gözün ilahi yönetimi ve yönetim için duran iki delik, Hotem’dir. Bu böyledir, çünkü Hohma ancak bu son ıslahtan sonra ortaya çıkabilir, buradan tüm aşağı Partzufim’de Hohma’nın ruhu belirir.

7) “Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı. (Bereşit Barah Elokim Et HaŞamaim VeEt HaAretz)” Bunlar, HGT NHY’ye karşılık gelen altı kelimedir ve bunların tepesindeki Bereşit (yarattı), kelimesidir, Bina’dır. Bunların hepsi Bina’nın altındadır, ZA’nın içindedir, Galgalta’nın yedi ıslahında asılıdırlar ve onlardan uzanırlar, onların saygıdeğer olanlarının en saygıdeğer olanına genişlerler. Bu Dikna-de-AA’nın 13 ıslahıdır, buradan ikinci mısra uzanır, “biçimlenmemişti, boştu ve bu dipsiz çukurun yüzünde karanlık vardı, (Hayta Tohu ve Bohu VeHoşeh Al Pnei Tehom)”, burada 13 kelime vardır.

İkinci mısradaki “Ve yer” kelimeleri bu 13 kelimenin arasında sayılmaz, çünkü o, orada Malhut’un insafsız Midat-Ha-Din’in (yargı niteliği) ona karıştığı bilgi ağacının günahı ile bozulmuş olan, bu yerden (Eretz) dışarıya gitmiştir. Yazıldığı üzere, “Efendinin lanetlediği bu yerden.” Bu nedenle 13’ün içinde sayılmaz. “Biçimlenmemişti, boştu ve bu dipsiz çukurun yüzünde karanlık vardı ve Tanrı’nın ruhu suyun üzerinde dolaşıyordu (Hayta Tohu ve Bohu VeHoşeh Al Pnei Tehom VeRuah Elokim Merahefet Al Pnei HaMayim)”, burada 13 kelime vardır, bunlar 13 ıslahtan aşağıya uzanırlar, onların saygıdeğer olanlarının en saygıdeğer olanından, Dikna-de-AA’den.

8) Dünyanın duruyor olduğu 6.000, Barah Elokim Et HaŞamaim VeEt HaAretz olan ilk altı kelimede asılıyor ve uzatılır. [Tanrı cenneti ve yeryüzünü yarattı]. Yedinci, Bina, onların üstünde tek başına hüküm sürüyor; bu onlardan önce gelen Bereşit kelimesidir. Her şey on iki saatte yıkıldı, “biçimlendirilmemişti ve boştu” yazıldığı gibi. On üç, Rahamim’deki o on iki saatte yükselir ve onlar başlangıçta olduğu gibi yenilenirler. O zaman tüm bu altı, bir kez daha yükselir çünkü ‘yaratıldı’ yazılıdır ve ardından’ ‘oldu’ yazılıdır. Bu demektir ki şimdi o gitti çünkü 6,000 yıl boyunca ve nihayetinde, yedinci binyıldaydı, o Tohu ve Bohu [biçimlendirilmemiş ve boş] ve karanlıktır, yıkılmış olduğu için. Bu konuda ’Ve yalnız Kral o günde yüceltilmiş olacak’ yazılıdır, yedinci binyılda.

Bilinir ki, dünyanın ıslahı için o, Bina’dan Mohin ve Kelim edinen ZON tarafından Malhut’u Bina’ya yükselterek Midat ha Din ve Midat-ha-Rahamim ile birleşti ve dünya devam etti. Bunlar olmasaydı, dünya devam etmeyecekti. 6000, dünya ilk altı kelimede durur, asılıdır ve genişler, Kelim de Bina’da zayıflatılan ve Malhut’tan yoksun olan HGT NHY-de-ZA‘de. Ateret Yesod, Miftacha-Bina’ya binaen Malhut – Midat ha Din’in gerçek Malhut’unun yerinde durur.

Yedinci Bina, onların üstünde, tek başına hüküm sürüyor. Yani Malhut, HGT NHY’nin üzerinde olan Bina’ya göre yedinci Sefira’dır. Öyle ki, Bina, tek başına, Kelim’i ve ışıkları aracılığıyla dünyayı 6.000 yıl boyunca sürdürebilmek için Malhut’ta daha da güçleniyor.  Bereşit kelimesinin kast ettiği odur.

Malhut’un Bina’ya, Katnut ve Gadlut’a yükselişinin ıslahının kökü, Dikna-de-AA’nın on iki ıslahından ortaya çıkar, gizlenmiş Malhut olan “ve temiz” kelimelerine kadar. Ancak o Dikna’nın on iki ıslahından alır, bu yüzden ‘ve ki suçluyu temizlemez’ onunla ilgilidir, on iki ıslahın tüm ışıkları Kelim’den ve Bina’nın ışıklarından olduğu için. Bu bakımdan o ‘ve temiz’ olarak adlandırılır ve ‘temizlemeyecek’ olarak kabul edilen kendi öz Kelim’inden değildir.

Yedinci binyılda, Dikna’nın on iki ıslahından genişleyen Mohin yıkılmış olacak. Bu yedinci binyılda gerçekleşecek dünyanın yıkımıdır. Her şey on iki saat içinde yıkıldı, yani tüm ışıklar ve Kelim de BYA’nın da dahil olduğu Dikna’nın on iki ıslahı olarak on iki saatte olan her şey yıkılacak. Ve on üç, Rahamim ile on iki saati yükseltecek. 6000 yıl içinde hakkında yazılan servet, on üç, temizlenmiş olmayacak ve o sonra tam ıslah alacak, çünkü BON SAG olmaya geri dönecek ve 6000 yılın tüm Mohin’i yeniden yükselecek.

9) Oymaların oymaları orada ve burada yayılan uzun bir yılan görünüşü gibidir. Kuyruk kafanın içinde, kafa omuzlarla birleşir, geçer ve öfkelenir, tutar ve gizler. Binlerce küçük denizden biri,  ilahi yönetim kendi ıslahında görünür. Dünyanın üzerinde durduğu yüzgeç kısmendir. Onun kafası büyük denizin suyunda kopar, yazıldığı gibi ‘Su üzerinde timsahların kafalarını koparmışsın.’ Onlar ikiydi ve bire döndürüldüler, ‘timsahlar’ yazıldığı gibi, Yod’un eksik çoğul formu ile. (İbranice) Ve ‘Kafalar’ yazılmasına rağmen, hala tekil biçimdedir, ‘Ve hayvanın kafaları üzerinde bir benzerlik, bir gökkubbe’ yazıldığı gibi.

Bu, tüm Dinim’in genişlediği sol çizgi ile ilgilidir. Zohar, onu denizdeki bir timsah şekliyle ve uzun bir yılanın şekliyle karşılaştırır, ‘deniz’ diye adlandırılan Malhut’a doğru Bina’nın sol çizgisinden genişlediği için. Bu yüzden uzundur. Ve Hohma sol çizgide göründüğü ve Hohma ‘uzun’ olarak adlandırıldığı için onu ‘uzun bir yılan’ olarak adlandırır.

‘Oymaların oymaları’ tüm oymalardan olan sol çizgi, Dinim’dir. ”Uzun bir yılanın görünüşü olarak” Bina’ya ve Malhut’a yayılıyor, dolayısıyla uzunluğu Bina’dan Malhut’a, kafasının içindeki kuyruğuna. Bu böyledir, çünkü sol çizgide dereceler ters dönmüştür. Sıra; Roş’ta Gar, Guf’ta VAK ve Sium’da yargı, kuyruk şeklindedir. GAR de Hohma’yı yukarıdan aşağıya doğru genişleten kötüyü gizlemek için, dereceleri tersine çevirerek sol çizgide bir ıslah yer aldı: Yargı yükseldi, böylece Sium ve kuyruk; Roş, sonra VAK ve sonunda GAR oldu. Bu nedenle kuyruğu kafasındadır.

”Kafa omuzlar ile birleşir” kafasının omuzları olarak kabul edildiği anlamına gelir, yani GAR, Roş olan, ondan ayrılmıştır ve sadece VAK de Hohma – omuzlar kabul edilen- kalmıştır. ”Geçişler ve öfke”, Hohma ihsan etmek için geçtiğinde, Dinim’de öfkelenir, çünkü sadece bir yargı üzerinde görünür anlamına gelir, ‘O akşam gelir’ yazıldığı gibi.

“Tutmak ve gizlemek”, öfkesiyle ondan genişlemek amacıyla yaklaşan kötülüğü engelliyor ve GAR de Hohma’yı gizliyor anlamına gelir.

Hohma’ya “bin deniz” denir. VAK de Hohma’ya “binlerce küçük deniz” denir. Malhut, bin denizden biridir. Ancak Hohma sadece birkaç küçük denizden biri olan Malhut’ta görülür ve onun içinde ıslahları sayesinde, ilahi yönetim, Hohma görünür. O, bize bunun dışında Hohma’nın hiç görünmediğini söyler. Hohma’yı ortaya çıkaran Malhut, dünyanın üzerinde durduğu bir “yüzgeç” olarak adlandırılır. Eğer açığa çıkardığı Hohma’nın aracılığıyla olmasaydı, dünya var olamazdı. Dünyanın üzerinde durduğu yüzgeç, bin küçük denizden biri olan Malhut’un bir parçasıdır.

Bilinir ki; orta çizgi belirlemeye ve iki çizgiyi birbiriyle birleştirmeye geldiğinde, iki şey yapar. Birincisi, Malhut de Midat ha Din’in Masah’ında hareket eder ve sonra Midat-ha-Rahamim’de zayıflatılan Malhut’ta. Tzimtzum Alef’ten Masah-de-Midat-ha-Din ile, o Nukva’yı öldürdü ve Tzimtzum Bet’ten zayıflamış Masah-de-Midat-ha-Rahamim ile onu GAR-de-GAR’dan VAK-de- GAR’a indirerek erkeğin kafasını ezdi.

Bu nedenle, bire döndürülen ikiydiler, sol çizgiye gelince iki timsah genişletildi, bir balina ve onun eşi. Ancak orta çizgiyi genişleten Masah-de- Hirik yüzünden, Malhut-de-Midat-ha-Din, dişi, öldürüldü ve sadece bir timsah kaldı, erkek. Kafası büyük denizin suyunda koptu, yani zayıflatılmış Malhut olan Tzimtzum’un orta çizgisinde Masah de Hirik aracılığıyla VAK de GAR’a indirdi ve bununla kafası, GAR, kopmuş kabul edilir. İçinde bir delik açıldı, ‘Timsahların kafalarını suda kopardın’ yazıldığı gibi. Bu, bir timsahı işaret ederek, ‘timsahlar’ Yod (İbranice) harfi olmadan yazıldığı için erkek timsahı ima eder.

10) “Ve Yaradan şöyle dedi, ‘Işık olsun ve ışık vardı’ ” “Işık olsun” Aba ve sağ çizgidir. “Ve Işık vardı”, İma ve sol çizgidir. Daha sonra sağ ve sol, orta çizgi aracılığıyla bir olmaya döndü, ZA, Masah de Hirik ve ”Işık olsun”, ”Ve vardı” ile birleşti ve Yod-Hey-Vav-Yod kombinasyonu eş harfler ikiye katlanmadığı için onlardan oluştu.

Yod-Hey-Vav, karar veren ve onları birleştiren AVI ve ZON’dur. Yod- Hey-Vav-Yod kombinasyonundaki son Yod, aşağıda Şehina’dır, Hey harfinin Şehina olduğu gibi. Onlar aynı kabul edilirler, çünkü Yod, Yod-Hey ışığına girmiş olan Yod’dur ve Bina’ya yükselmiş Avir -Malhut olur. Bu yüzden o Şehina’dır, Hey gibi ve bir Yod-Hey-Vav-Yod, AVI, ZA ve Malhut olan Yod-Hey Vav-Hey gibidir.

11) “Ve hayvanlar koşuyor ve geri dönüyorlardı.” Hayvanlar, solda Hohma’nın yansıması, koşarken, yukarıdan aşağıya doğru çekildiklerinde, orta çizginin Dinim’i ile karşılaşırlar. Sonra onlar geri dönüyorlar ve Hasadim’de birleşmek için yansımalarını aşağıdan yukarı doğru döndürüyorlar. “Ve Tanrı ışığı gördü ki o, iyiydi.” yazıldığı gibi. Yani, orta çizgi vasıtasıyla ışık iyi oldu, çünkü sağ ile yeniden birleşti.

‘Erdemlilere onun iyi olduğunu söyleyin’ yazılıdır, erdemliler için, NH’de orta çizgi, sağ ve sol, onu iyi yapar. ‘Ve Yaradan ışığı gördü, ki o iyiydi’ ayeti, iki ışığı, sağ ve sol, tartan ve eşitleyen orta çizgideki ölçeklerde yükselir, böylece onlar eşittirler ve birbiriyle birleşirler.

Ama ilk ayet, “Işık olsun ve ışık vardı,”, ölçeklerde birleşmeden önce kendilerinde sağ ve sol vardı sonra orta çizgi aracılığıyla hepsi bire döndü. Orada, Hohma olan kız kardeş ve Bina olan tanıdık, ”Işık olsun ve ışık vardı” ayetinde kastedilen, onun tarafından birbiriyle karıştırılmış, Yod- Hey, HB, sevgi dolu ve kucaklayan Ketarim olarak [Keter’in çoğulu]. Ve HB’ye kız kardeş ve tanıdık denmesinin sebebi, yazıldığı gibi. Bilgeliğe doğru de ki, Sen benim kız kardeşimsin ve Bina’yı (anlayış) bir tanıdık olarak adlandırın. Hohma ‘kız kardeş’ olarak adlandırılır, çünkü ona bir kız kardeş gibi yasaktır ve tüm Hohma, Hohma’ya dönüşen Bina’daki Daat aracılığıyla Atzilut’da belirir. Bu yüzden Bina’ya Daat’tan sonra tanıdık denir.

12) Altı Sefirot HGT NHY, Guf’ın kökünün dalından ortaya çıkar, ki bu mükemmel şeyler konuşan bir dildir. Bu böyledir, çünkü dil, aşağıdan yukarıya Peh de Roş’a kadar, Guf’ın iç kısmından çıkan bir daldır. Bu, HB’yi belirleyen ve birleştiren orta çizgi, Sefira Daat’tır. Bu dil Yod ve He, HB arasında engellenmiştir. Biri, “Ben Efendinizim,” diyecektir, bir başkası kendisini Yakup’un adıyla çağıracak, diğeri de kendi eliyle Efendi’ye doğru yazacak ve kendini İsrail olarak adlandıracak ” yazıldığı gibi.

Biri ‘Ben Efendinizim’ diyecek kız kardeştir, Hohma ki bu kendisine kız kardeşi gibi yasaktır, onda hiçbir edinim yoktur. ‘Bir başkası kendisini Yakup’un ismiyle çağıracak’ bir tanıdık, Bina’dır, onda Hohma’nın aydınlatması başlar. Bu nedenle ‘Yakup’un adıyla’ yazılıdır. ‘Adıyla’ edinim demektir. ‘Ve diğeri de kendi eliyle Efendi’ye doğru yazacak’ olan Daat’tır. ‘Ve kendini İsrail olarak adlandıracak’ da Daat’ın ZA’ne genişlemesidir, ZA’ne İsrail dendiği zamanda.

Yod-Hey-Vav’da, HBD’de tüm söylenen budur. Bunlar bütün HBD İma’daki engelli dilde dahil edildi, İma’da HB iki çizgi arasında Daat’ın karar verdiği yerde, kendi içinde HDB dahil, o ondan açıldığı ve o onu çıkardığından beri. Aba kafada oturur, İma ortada ve o buradan ve oradan örtülüdür. Onların çıplaklıklarını ortaya çıkarana ervahlar olsun.

İma’nın iki çizgisi çekişmedeydi, bu nedenle Mem engellendi ve dilden geçmediği sürece ablukayı açmadı. Orta çizgi vasıtasıyla üç çizgi HDB aydınlatıldı. Alttaki tüm ışıkların üst olana neden olduğu, alt olanın da onlarla ödüllendirildiği bilinmektedir. Ve İma’nın üç çizgisi bir taneden ortaya çıktığı için, Daat’tan ortaya çıktıkları gibi, ZA olan, orta çizgiden orta çizginin İma’sına geçen, bir, yani Daat, bu üç Mohin HDB ile ödüllendirilir ve onlar ortaya çıkıp aşağıdaki ZA’ya yayılırlar.

İma, dil olan Daat’tan açıldı. Bu nedenle, tüm HBD, İma’nın engellenmiş diline dahil edilir ve ondan, bu HBD’ler ile ZA’in kendisindeki yerine çıkar. Zohar, “engelli bir dil” olarak adlandırır çünkü Bina’nın sol çizgisinin GAR’ını engeller ve GAR de GAR’ı ondan alır, GAR de GAR’ı ondan azaltarak. Daat aslında MAN için İma’ya yükselen Guf diye adlandırılan ZA olduğundan, Daat’ı “Guf’un kökünün bir dalı” olarak adlandırır. Bu nedenle, Guf’un kökü ZA’den Roş’ta ortaya çıkan bir dal olarak kabul edilir.

Aba Roş’ta oturur, üst AVI, Yod de HaVaYaH. İma ortadadır ve YESHUT, Hey de HaVaYaH’dır. ZA, aşağıda Vav de HaVaYaH’dır. Buradan ve oradan örtülüdür, yani İma’da Hohma yukarıdan örtülüdür, üst AVI’den, Hohma’nın aydınlatmasından tamamen örtülü Hasadim olan ve aşağıdan, Hasadim örtülü olan ZA’den.

Bu nedenle, onların çıplaklıklarını ortaya çıkarana eyvahlar olsun. Yukarıdan aşağıya doğru İma’nın sol çizgisinde Hohma’yı ifşa etmek ve genişletmek isteyen kişi, bu ölçüde üst AVI’nin YESHSUT’tan ayrılmasına, yani Yod-Hey arasında ayrılığa ve Yod-Hey ve Vav arasında ayrılığa neden olur. Onun cezası ağırdır.

13) “Ve Tanrı, dedi ki, ‘Cennetin göklerinde ışıklar olsun, gün ve gece arasında bölmek için.’ ‘Bu, erkek ZA’nın dişi Malhut’a hükmedeceğine İma eder, çünkü bu yüzden erkeğe “daha büyük ışık” ve Nukva “daha az ışık” denir.

“Erdemli dünyanın temelidir.” yazılıdır. Erdemli, Yesod de ZA, “dünya” olarak adlandırılan Malhut’un Yesod’u (temel) ‘dir. Yani, eğer erdemli için olmasaydı dünyada varoluş olmayacaktı ve bu yüzden o (erkek), ona (dişi) hükmeder.

Yod, Hohma ve üst AVI, iki harf Hey’de aydınlatıldı. O, ilk Hey’i Nukva ile aydınlattı ve dölledi. Daha sonra Yod inzivaya çekildi ve kendi başına kaldı, yani Hey’den ayrıldı onun derecesine yukarı doğru yükseldi ve Nukva karardı. Sonra İma aydınlandı ve kapılarıyla açıldı ve altı Sefirot’u, ZA’i ve İma’nın kapısının örtüsünü içeren anahtar geldi.

Aşağıda Nukva ve İma ile birleşti. Açılışı ortaya çıkarana eyvahlar olsun.

Bilinir ki, her derecede Malhut’un Binaya yükselmesiyle, tüm dereceler iki yarıya bölündü, KH’nin derecede kaldığı yerde ve Bina ve TM her dereceden altındaki dereceye düştü. Daha sonra, Gadlut zamanında, Malhut her derecede Bina’dan alçaldı ve üç sefirot Bina ve alttakine düşen TM, geri döndü ve alttakini beraberlerinde götürerek onların derecelerine yükseldi, düşüş sırasında kıyafetlendirildikleri yere. Bu sayede, her bir alt olan üst olana yükselir ve üsttekinin ışığını alır. Bu döllenmedir.

Yod Hohma’dır, üst AVI. Hey, Bina’dır, YESHSUT. Buradan, her bir dereceden, Parsanın yani Malhut’un alçalışı sırasında, her bir derecenin Bina ve TM’sinin yerlerine geri döndüğü ve onlarla birlikte alt dereceyi üst seviyeye çıkardığı sonucu çıkar. Buradan, Bina ve Yod’un TM’sinin ona geri döndüğü ve Hey’in derecesini Yod’un derecesine kadar onlarla birlikte yükselttiği ve onlar bir olduğu sonucu çıkar.

Benzer bir şekilde, Bina ve Hey’in TM’i geri döndü ve dereceyi, onlar ile birlikte Vav-Hey’i – yani ZON’u – Hey’e yükseltti ve Yod’un zaten bağlı olduğu Hey ile bir oldu.

Bu nedenle Alt Hey, Malhut; İmaya zaten yapışmış olduğu için Yod harfi iki harf Hey’e aydınlattığı sonucu çıkar ve o aydınlatma Ibur (döllenme) olarak kabul edilir. Yod iki harf Hey’de aydınlatır ve ilk Hey’i Nukva ile döller. Ancak, Vav, ZA’ de İma’ya bağlıdır. Vav’ın İma’nın sağ çizgisine bağlı olduğu ve Hey’in İma’nın sol çizgisine bağlı olduğu düşünülür.

Her bir dereceden Bina ve TM’nin yükselmesiyle, derecenin soluna dönüştüğünde, sağ ve sol arasında bir çekişme uyandı ve aralarında bir ayrılık meydana geldi. O zaman Yod-Hey arasında ayrılık meydana geldi. Tamamen sağda olan Yod, kendine ayrıldı ve yükseldi. İma’nın sol çizgisine bağlı olan Nukva, tamamen karartıldı, çünkü soldaki Hohma Hasadim’in kıyafetlendirmesi olmadan sağda aydınlatamaz. Ve o sağı olmayan sol olarak kabul edildiği için, her zaman karanlıkta olması kararlaştırıldı, bu yüzden o gecedir.

Daha sonra İma’daki ZA iki çizgi arasında karar verdi- sağ ve sol- İma’da ve Daat onun içinde yapıldı. Sonra o geri döndü ve aydınlattı ve kapılarında açıldı. Ardından; altı Sefirot ZA içeren anahtar geldi ve İma’nın kapısını örttü. Yani, ZA’nin kararından sonra- ki bu altı Sefirot’u içeren anahtardır- iki çizgisinin arasında Yod, Hey’deki aydınlanmasını sürdürdü ve onun her biri on içeren beş sefirotu KHB TM, Bina’nın 50 kapısı oldu. Kelim de İma’ya göre son kapının Malhut de İma’da gizlendiği bilinir ve bu Man’ula’dır ve edinilmemiş 50’nci kapıdır. Bu nedenle örtmek ve gizlemek gerekir. Bu yüzden, NHY de İma ZA’de kıyafetlenir ve ZA onları örter.

Aşağıda Malhut, Nukva ve İma, Bina ve Malhut ile birleşir. Onun iki çizgisi arasında karar verdiği ve onun NHY’ıyla kıyafetlendiği için Bina’da birleşir. Onunla çiftleşerek ve üç çizgisinden onu aydınlatarak Malhut’ta birleşir. Kapıyı ortaya çıkarana eyvahlar olsun, çünkü İma’nın son kapısında Malhut de Midat ha Din olan Man’ula ortaya çıkarıldığında, o bütün aydınlatmalarını yitirir ve onun cezası çok ağırdır. Böylece Malhut’un karartıldığı ve ZA’nin onu aydınlatmasına ihtiyaç duyduğu açıklığa kavuşturuldu. Erkeğin dişiyi yönetmesinin sebebi budur.

İKİNCİ BÖLÜM

İnancın sakalının açıklığa kavuşturulduğu ikinci bölüm. “İnanç” olarak adlandırılan Malhut, ıslahın sonuna kadar (dişinin) tüm ıslahını (erkekten) alır. İncil’de sakaldan bahsedilmez. “Efendinin gözleri” ve “Efendi’nin kulağında” ve ayrıca “Yanakları bir esans bahçesi gibi” yazılıdır. Ancak “sakal” dan bahsedilmez, çünkü o en saygıdeğerdir. O sakalın başladığı kulaklardan dışarı çıkar, etrafında beyaz bir iplik olan yüzün şeklini, yukarı ve aşağı gitmesini bozar. Sakalın kendisi, yüzü saran beyaz kılları olan beyaz bir ipliğe benziyor. Onlardan bazıları yukarı gider, aşağıdan yukarıya aydınlatarak ve bazıları aşağıya gider, yukarıdan aşağı aydınlatarak. O, 13 ıslahta açıklığa kavuşturulur.

Saygıdeğerlerin en saygıdeğeri hakkında yazılır, sakal, “hiç kimsenin geçmediği ve hiçbir adamın ikamet etmediği yer” ZA, ‘adam’ olarak adlandırılır. Yesod de ZA ‘kimse’ olarak adlandırılır. Adam, AA dışında, ZA’in ‘adam’ olarak adlandırıldığı yerde, AA’yı dıştan, Tabur’undan aşağı giydirir. O, olsa olsa kimseyledir, NHY bedenin dışında olduğu için ZA’nin bile dışında olan Yesod de ZA iledir ve kesinlikle AA’nın dışındadır. Bu nedenle, onların bu Dikna de AA ile Hitkalelut’u yoktur.

Sakal, on üç kaynakta açıklığa kavuşturulur ve bunlardan sadece dört ıslah kalmıştır, aşağıda ZA’e ihsan etmeyecek şekilde. Aralarından dokuz ıslah, ZA olan, vücudu ıslatır.

16) İlk ıslah: Kulakların açılmasından önce, gözlerin deliklerinin karşısında, saygı duyulan, sakal, kurulmaya başlandı. Dudakların başlangıcından doğru güzelliğe iner.

İkinci ıslah: Dudakların üstündeki kıllar, sağ dudağın üst kısmından sol dudağa kadar.

Üçüncü ıslah: Günahları ortadan kaldırmak için burnun iki deliğinin altında bulunan kılsız yol, “Ve bir günahtan geçmesi onun şanıdır.” yazıldığı gibi.

Dördüncü ıslah: Dudakların altındaki kıllar, kılların başka bir kafa olmaya geri döndüğü yerde.

Beşinci ıslah: Alt dudaktaki kılların ortasında başka bir kılsız yol.

Altıncı Islah: Esansların bir armağan sunanı, kıl yüzü aşağıdan yukarıya üst dudağın üst kısmına kadar kaplar.

Yedinci ıslah: İki elma, kılsız yanaklar görülür, mumları yakmak için.

Sekizinci ıslah: Her şeyin serveti, uzatılmış kıllar kalbe sallanır. Üstteki ve alttaki ona bağlıdır ve o Dikna’nın “üst servet” olarak adlandırılan üstteki bölgesidir.

Kıllar nedir? Atzilut’un Partzufim’i VAK de Hohma olsa da VAK de Hohma GAR olmadan ortaya çıkamaz. Daha ziyade, önce GAR de Hohma ortaya çıkar, sonra GAR onlardan ayrılır ve onlar VAK de Hohma’da kalır. Bu GAR’larla kıyafetlenmiş Ohr Hozer, onlarla birlikte ayrılmaz ancak Roş’ta kalır. Aviut’undan dolayı, ışığından yoksun kaldığı için, Kelim’in iç kısmında kalmazdı, bu yüzden Mocha’nın artığının dışına çıktı ve KH’nın içlerinde yükseldiği ve Mem de Tzelem olan Galgalta’ya yapıştığı yerde Tzimtzum Bet sırasına göre bölündü.

Masah onların altında, Galgalta’nın Sium’unda olduğundan beri onlar “temiz yün” olarak adlandırılırlar ve Masah’ta, mevcut olduğu yerin üzerinde Dinim’i yükseltmek için hiçbir güç yoktur. Ve onun üç Behinot’u Bina ve TM, HS de AA tarafından ıslah edilir ve Galgalta’nın Sium’undan sonra alt yanağa, ZON de Roş’a yapışırlar.

Ancak, iki Roşim [Roş’un çoğulu] de AA – Galgalta ve HS – birbirleri içerdiklerinden bu yana, onların her birinde de iki Behinot vardır, bundan da HS’nin de Galgalta’yla dahil olduğu sonucu çıkar. Bu nedenle HS’de Galgalta’- da Dikna’da aydınlatır. Ve ayrıca, ilk beş ıslah HS’nin aydınlatmasındandır ve son beş tanesi Galgalta’dandır.

Ve HS de AA ortadan kaybolup engellendiği için, ondan alan Dikna-de-AA-Mohin’in tüm derecelerini Atzilut’un Partzufim’ine verir ve ondan, Dikna’nın on üç ıslahında düzenlenmiş aynı sıraları alırlar.

İlk olarak, HS’den uzanan Dikna’nın sekiz ıslahını açıklayacağız. Bunlar, NRN’nin üç Behinot NRNHY’sinin ve bunların ilavelerinin sırasıdır.

İlk ıslah: Dikna’nın başlangıcının yerinde, kafanın kılı kafanın kenarlarında bittikten sonra, alt yanağın başlangıcında, kafatası kemiğinin ucunda. Bu yer kulakların deliklerinin karşısını amaçlar.

İkinci ıslah: İbur’da Bina’ya, dudakların üst kısmındaki kıla, sağ dudağın üst kısmından sol dudağın tepesine kadar yükselmek. Kıl, kulakların açılmasından önce alt yanaktan uzar. Kıllar ZON’dur; Üst dudağı aşarlar, üst yanağın yerini, Galgalta’yı; Bina’yı. Bu Se’arot’un Dikna’nın Ibur’u, ZON, üst dudaktaki; Bina olarak kabul edilir. Onlar VAK de Ibur’a ulaşırlar, NR’de Nefeş’e.

Üçüncü ıslah: Sonra Hohma’nın ruhu, Hohma’nın ifşasının yeri olan Hotem [burun]’in iki deliğinden, dudağın ortasında kılsız bir yol oluşturan yerde, üst dudağın kılına uzatılır, Hohma tüm Dinim’i kaldırdığı için. Hotem’in ruhu, Hohma, günahları ortadan kaldırarak yolu kıldan arındırır, günahların bağışlanması Hohma’nın aydınlatmasından uzandığı için ve Hohma’nın aydınlatması Gar de Ibur’dur, Neşama, Haya, Yehida de Nefeş’tir.

Dördüncü ıslah: Daha sonra, Bina’da döllenmiş Se’arot de ZON’da doğum zamanı geldi. Üst dudağın Se’arot’u ortaya çıktı ve alt dudağın altına, alt yanaktaki yerlerine alçaldı. Üst dudaktaki Se’arotlar uzatıldı ve alt yanaktaki yerlerine geldi, başka dudağın Se’arot’u oldukları yere, Seârot ZON’un kendisine. Alt dudağın altındaki bu genişleme ile onlar VAK de Ruah’tırlar, NR de Ruah.

Beşinci ıslah: Hohma’nın ruhu, Hotem’in iki deliğinden üst dudağın içindeki yolda uzandıktan sonra ve alt dudağın aşağısında üst dudaktaki gibi başka bir kılsız yol yaparak Se’arot üzerinden geçer. Bu yolda Hohma’nın aydınlatılması GAR de Ruah, Yehida, Haya, Neşama’dır.

Altıncı ıslah: Daha sonra Neşama için bir başka İbur yapıldı ve alt yanaktaki kıllar bir kez daha üst dudağın üst kısmına, Sium [son], Galgalta, Bina’nın yerine, VAK de Neşama, NR de Neşama’yı aldıkları yere yükseldi.

Yedinci ıslah: Daha sonra Hohma’nın ruhu Panim [yüz] olarak, yüzün iki elmasında ortaya çıktı. Bu GAR de Neşama’dır, Yehida, Haya, Neşama de Neşama. Bu GAR de Neşama, Yechida, Haya, Neşama de Neşama. İki elma mumları, Sefirot’u, GAR’da aydınlatacak şekilde görünür, “Bir adamın bilgeliği yüzünü aydınlatır” yazıldığı gibi.

Sekizinci ıslah: Daha sonra VAK de Neşama ve GAR de Neşama’nın aydınlatmaları alt yanaktaki yerlerine çekilir. Her şeyin serveti, tüm geçmiş ıslahları içeren kalbe sallanan kıl, tüm Mohin de Atzilut oradan yararlandığı için üstteki ve alttaki ona bağlıdır.

Bu, HS’den aydınlatan Dikna’nın sekiz ıslahını açıklar.

17) Dokuzuncu ıslah: Dikna (sakal)’nın üst bölgesinde bulunan kıllar arasında asılan kısa kıllar birbirlerinden ortaya çıkmazlar, çünkü hepsi eşittir.

Onuncu ıslah: Saygıdeğer Dikna’nın yanındaki boğazı kaplayan kısa kıllar.

On ikinci ıslah: Dudaklar her tarafta kılsız hale geldi. O öpücüklerden öpen kişi mutludur.

On üçüncü ıslah: Her şeyin servetinde, on üç nehirler saf hurmanın 13 nehiri uzatılır. Her şey bu servettedir ve engellidir. Bu, “alt servet” olarak adlandırılan Dikna’nın alt bölgesidir.

HS’nin aydınlatmalarından uzanan Dikna’nın sekiz ıslahını açıkladıktan sonra Galgalta’dan uzanan Dikna’nın beş ıslahını açıklar. Aralarında büyük bir fark vardır, çünkü HS engellenmiş olmasına rağmen, sadece içindeki Hohma’dan engellenmiştir, ancak Bina ve içerisindeki TM, Dikna’nın sekiz ıslahını aydınlatır. Bu nedenle içlerinde GAR vardır, çünkü Bina, Hohma olmaya dönmüştür. Ancak Mem de Tzelem’de kurulmuş olan ve içinde Hohma bulunmayan, ancak Hasadim’i (saf Avir, Ruah seviyesi) kapsayan Galgalta, GAR’dan yoksundur. Buradan Dikna’nın ondan uzanan beş ıslahının da GAR’dan yoksun olduğu sonucu çıkar.

Bu nedenle Dikna’nın sekiz düzeltmesi alt yanakta sallanıyordu. Önceden belirlenmiş olmasına rağmen, sadece Atzamot [kemikler], Hohma’ya ilişkindir. Ancak Gidin (sinirler), Bassar (et) ve Or’a (deri) gelince; Bina, Tiferet ve Malhut’u uygulayarak Roş’a bağlanmıştır. Ancak Galgalta’dan uzanan beş ıslah boğaza bağlıdır, hatta Gidin, Bassar ve Or ile ilgili olan yerde, Guf olarak ayrılmıştır ve Gar’dan yoksundur.

Dokuzuncu ıslah: Kıllar kafatasından uzadıklarında, ilk ıslahları Bina’daki İbur’dur. Dikna’nın üst bölgesinde uzun kıllar arasında uzanan kısa kıllar birbirinden çıkmaz. Dikna’nın uzun kıllarından ortaya çıkmazlar ve uzanmazlar, çünkü onlar HS’den uzatılır. Kısa kıllar Galgalta’dan uzanır ve sadece Nefeş’i aldıkları yerde, Bina’da Ibur’un ıslahı için varlardır.

Onuncu ıslah: Daha sonra onlar oradan yerlerine, boğaza inerler ve ilk olarak uzayıp boğazı kaplayan kısa kıllar olan Nefeş de Ruah’ta ortaya çıkarlar.

On birinci ıslah: Daha sonra uzun kıllar Ruah de Ruah’ta ortaya çıkar ki o da boğazdadır.

Onikinci ıslah: Ardından Galgalta’dan saf hava uzanır. Onlar Hasadim olmalarına rağmen, Hohma’dan daha önemlidirler, çünkü Hohma’nın üzerindedirler.

Daha sonra, herkesden alan Malhut olan Dikna’nın on iki ıslahının dahil edilmesi ortaya çıkar. ”Her şeyin talihi”, tüm alttakilerin o talihten tüm Mohin’i aldığı yerde boğaza yapışık Dikna’nın alt bölgesi olan saf hurmanın 13 nehrinden uzanır denilirdi. Her şey, bloklanmış bu servet içindedir, bu da alt servetin iki husustan oluşması anlamına gelir, Miftaha (Anahtar) ve Manula (kilit). Miftaha tarafında o mevcuttur ve Manula’nın tarafında engellidir. Buna ‘ve o suçluyu temizlemeyecek’ denir.

18) Tishri geldiğinde, yedinci ay (İbrani takvimi), bu on üç ıslah üst dünyada, Bina’da mevcuttur ve Rahamim’in on üç kapısı orada açılır. O zaman şöyle yazar ”O bulunduğunda Efendiyi ara”.

19) Ve Tanrı şöyle dedi “Yeryüzü çim, bitki, verimli tohum, türünden sonra meyve taşıyan meyve ağacı versin.’ Ayın dokuzu akşamında ruhlarınıza eziyet edeceksiniz’ yazıldığı gibidir.

”Tanrı Efendi [ADNI HaVaYaH], hizmetkarınıza büyüklüğünüzü göstermeye başladınız” yazılıdır. Burada HaVaYaH ismi kendi taraflarında tamdır, sağda ve solda birlikte aydınlatır. İşte bu yüzden, “Efendi Tanrının” yanı sıra “Büyüklüğünüz” yazılıdır. Ve burada, dünyanın bu uyanışında, bu tamamlanmamıştır, zira sadece sol taraf aydınlatır, sağ taraf olmaksızın.

Nukva, Haze-de-ZA ve üzerinden iken, sadece İma’nın sol çizgisiyle kıyaferleniyor ve o, Ehad’ın (bir) Dalet’i olarak, kuru, meyve taşıyamıyor kabul edilir. Ancak bir kere Haze-de-ZA ve altından alçaldığında, orta çizgiden ZA’den alır. O zamanlar kuru, Haze de ZA ve üstünden olan o, orta çizgi her iki taraftan aydınlatmak için onu ıslah ettiğinden beri meyveler taşıyan ve ürünleri olan bir toprak haline gelmiştir.

Ama sadece İma’dan aldığı sürece, soldan, kuruydu ve harap olmuştu, çünkü soldaki Hohma sağda Hasadim olmadan aydınlatamaz ve sonra Dinim (yargılar) ve cezalar ondan uzatılır. O zaman, Nukva Haze ve yukarısında iken, solun Dinim’inde, Yaradan ” Yeryüzü çim versin” dedi, yani Haze ve aşağısından alçalmak ve meyve taşıyan bir toprak olur anlamındadır.

”Ve Tanrı ‘Yeryüzü çim versin” dedi. Mesele budur, ”Ayın dokuzu akşamında ruhlarınıza eziyet edeceksiniz” yazıldığı gibi. Yom Kipur (Kefaret Günü)’da Nukva İma’nın sağ çizgisine yükselir ve orada Hasadimsiz Hohma alır. Bu ruhun Nukva’ya eziyetlerine neden olur. Hasadim olmadan Hohma aydınlatmaz ve Dinim’e neden olur. Ancak ardından, Haze ve aşağısından indiğinde ve onun tarafından ıslah edildiğinde, İma’dan önceden aldığı bu Hohma, Hasadim de ZA’de eksiksiz kıyafetlenir ve aydınlatır. O İma’dan ruha eziyet eden Hohma almamış mıydı, asla GAR’a sahip olamazdı, çünkü Haze’nin altında olarak, o artık Hohma almaya uygun değildir.

‘Ve ruhlarınıza eziyet edeceksiniz’ yazılıdır, çünkü Nukva’nın İma’nın sol çizgisine yükselişinden dolayı sahip olduğu ruhun bu eziyetini kendimize üstlenerek, Nukva’nın daha sonra Haze’in aşağısına düşüşünün ardından, daha sonra ZA’dan aldığı GAR’da bir parçamız vardır.

Bundan önce İma’dan aldığı Hohma, şimdi Hassadim de ZA’de kıyafetleniyor ve GAR oluyor: “O aynı gün içinde ızdırap verilmeyecek herhangi bir ruh nedeniyle, halkından koparılır” yazıldığı gibi, Nukva’nın daha sonra uzandığı Mohin de GAR’da parçası olmadığı için.

Böylelikle, ‘çim verme’ uyanışı ve ‘ruhlarınıza eziyet edeceksiniz’ meselesi tamamen aynı meseledir ve Nukva, İma’nın sol çizgisinden aldığında, Bereşit Bet [Yaratılış 2] her ikisi de geçerlidir.

‘Efendimiz Tanrı, başladınız.’ Burada HaVaYaH ismi her iki tarafta, sağda ve solda tamdır. Bütünlük budur. Yeryüzünün uyanışında bu tam değildir, çünkü meyve vermeye uyanış yalnızca İma’nın sol tarafından alındığı zamandı, kuru, harap ve tamamlanmamış olduğu bir zamanda.

Burada ‘Çim ve bitki olsun’ yazılmamıştır. Yehi kelimesiyle [bırak olsun] bir üstteki Yod’u ve bir alttaki Yod’u okuruz, iki Yod harfi (İbranice) ile ‘Ve biçimlendirildi’ yazıldığı gibi, üstteki Yod’un üst Hohma olduğu ve alttaki Yod’un alt Hohma, Nukva olduğu yerde. Bunlar aynı zamanda kombinasyonun başında ve sonunda iki Yod harfidir, YaHDoNHY [HaVaYaH-ADNI]. Yod-Hey-Yod’un bir üstte Yod’u, bir altta Yod’u ve onların aralarında Hey harfi, Bina’sı vardır ve alttaki Yod ondan Hohma alır. Bu, bütünlüğün bütünüdür, çünkü o zaman her iki taraftan değil, sadece soldan olan eksiksiz Hohma alır.

Bu yüzden o ad sökülmüştü. Nukva’ya “ad” denir ve o bir başka yere ekilmiştir. Yukarıdan, Haze de ZA’den, sadece İma’nın solundan aldığı yerden, ondan Hasadim almak için sökülüp, Haze de ZA’in aşağısındaki yere ekildi. ”Ve Efendimiz Tanrı cennette, doğuda bir bahçe ekti” yazıldığı gibi.

21) Başka yol. Yod ile Yehi’nin Yod’u [bırak olsun] arasında yazılı olan Hey, Hotem de AA’dan ZA’e doğru Hohma’nın rüzgârının [ruh/Ruah] esmesini İma eder. Ve ZA’in her zaman Hohma’dan örtülen Hasadim’de olmasına rağmen, hala Hohma’nın ruhu olmadan var olamaz. İçinde Hohma olmadığı sürece, o bir Roş’u olmayan VAK’tır. HaVaYaH adındaki ilk Hey ve HaVaYaH adındaki alt Hey Hotem de AA’yı İma eden bu Hey ile tamamlandı. İlk Hey, Bina, sol çizgisinde Hotem de AA’dan Hohma alır ve Nukva’ya, alttaki Hey’e verir. O zaman, iki Hey harfi birliktedir, nerede olursa bu iki Hey harfinin bir arada olduğunu İma ederek “Aha, Efendimiz Tanrı [ADNI Elokim]” yazıldığı gibi, üstteki Hey ilk Hey’in sol çizgisinden Hohma aldığında, bir sıkıntı zamanını İma ederek onunla ilgili ‘Aha’ yazılıdır, çünkü o zaman Nukva sıkıntıdadır: harap olmuş ve kurudur.

22) Kümelenmeler kümesinde Yod-Hey-Vav vardır, ölçeklerin ruhunda, ölçekler olanda ve bir ‘küme’ olarak adlandırılan ZA’de, “Benim sevgilim bana kafur kümesi.” yazıldığı gibi.

Abba denilen üst Yod, AVI, Zah ve bloklar haline gelen üst kabuk olan Atik’in bağlantısında taçlandı. Galgalta de AA’nin yedi ıslahının üçüncü ıslahı budur.

İlk Hey, YESUT, İma olarak adlandırılır. O, “yaşam” denilen Hohma’yı bildirmek, canlandırmak için dışarı çıkmış olan Hotem’in iki deliğinin Ruah’ı [rüzgar/ruh] ile taçlandırılmıştır. Bu, Galgalta de AA’nın yedi ıslahının yedinci ıslahıdır.

Üst Vav, orta çizgi ve içinde sert kıvılcım olan Daat, Masah de Hirik onun yanlarında taçlandırılır ve İma’daki iki taraf arasında karar verir ve oradan Atara [Aramca: Keter] denilen GAR alır.

Ardından Yod-Hey-Vav harfleri genişler ve ZA’de üçü birinden çıkacak bir şeklini içermiş olur, biri onların üç tanesi ile ödüllendirilir. Yod-Hey-Vav, Galgalta de AA’de olduğu için, onlar AVI, YESUT ve ZON tarafından kıyafetledirildiğinden dolayı, her şeyi tamamlamak adına, AA’nın bütün Guf’unda, ZAT’da, HGT NHYM’inde genişlerler. Yod-Hey-Vav harfleri asılıyken, yani engellendiğinde, Galgalta’nın yedi ıslahının beşinci ıslahında olan temiz yündedirler. ZA’e göründüklerinde, Yod-Hey-Vav harfleri onun içine yerleşir ve ZA, onlar tarafından çağrılır.

23) Atik’teki Yod-Vav-Dalet de HaVaYaH, onun taçlarında engellendi, bu Malhut’un onun Bina’sından çıkmadığı ve onu engellediği anlamına gelir, çünkü ölçüler dışında solun ıslahı yoktur ve ölçüler onu engelleyen Malhut olan Roş Atik’te asılı olmalıdır. Yani o tüm Roşim’im içindedir, Yod daima bir Roş’tur.

Hey-Hey; Hey de ZA’de, ifşanın yeri olan diğer Hey’de gelişti. Bu nedenle Hey’in doldurması da Hey’dir, Hey-Hey anlamında. Onun iki dişisi vardır, çünkü alttaki Hey, Malhut, onun içine dahildir ve ıslahlardadır. Gadlut zamanında, Malhut ondan alçalır ve Hohma’da görünür, fakat onda, kendi içinde değil, ZA’de görünür.

Vav-Vav başka bir Vav’da, ZA’de gelişir, ”İyi bir şarap gibi, sevgilim için kolayca iner” yazıldığı gibi. Yukarıdaki ıslahlar; İma’nın açılışını örtmek için sevgilime, ZA’e, içinde sert bir kıvılcım olana, Masah de Hirik’e gider. Bu nedenle, Vav’ın doldurmasının harfi başka bir Vav’ladır, işte böyle : Vav-Vav.

24) Buradan Roş’ta yukarıda bir Vav olduğunu ve ZA’de aşağıda bir Vav olduğu sonucu çıkar. Roş’ta yukarıda bir Hey vardır ve ZA’de aşağıda bir Hey vardır. Bu nedenle onlar doldurmada ikiye katlanırlar, çünkü yukarıda gizlenirler ve aşağıda ifşa olurlar.

Yukarıda bir Yod var ve başka Yod ona eşlik etmiyor, Hey-Hey Vav-Vav harfleriyle olduğu gibi. O, İma edilen bir ipucu dışında, onunla birlikte telafuz edilmemektedir, çünkü Yod-Vav-Dalet’te Vav-Dalet doldurması Gematria’da Yod’dur, bu onun aynı zamanda aşağıda ikinci bir Yod içerdiğini gösterir.

Yukarıda bir Yod var ve öbür Yod, Hey-Hey Vav-Vav harfleriyle olduğu gibi ona katılmıyor. Yod-Vav-Dalet’te Vav-Dalet dolumu Gematria’da Yod olduğu ve onun aşağıda ayrıca ikinci bir Yod içerdiğini gösterdiği için ima edilen bir ipucu ile olduğu dışında onunla birlikte telaffuz edilmemektedir. Üst AVİ olan ikisi Yod’da belirir. Gizli Daat’ın olduğu Abba’nın yolunda, bir uyarılmada, soldan ayrılmak için bir derecede bağlanırlar. Bu Yod-Vav-Dalet’in içerdiği Vav-Dalet’tir. Yod, üst Abba ve Vav-Dalet, üst İma’dır. Eyvahlar olsun ki Abba, Yod, parçalar ve Vav- Dalet belirdiğinde.

25) Parfüm ve koku, sol çizginin kırmızı olan tüm Behinot’larının kırmızı gravürlerinin Hohma’sının aydınlatmasıdır. Aydınlatmaya giderler, yerle haşır neşir olmaya değil ki derhal yerlerine dönerler, “Ve hayvanlar koşuyor ve geri dönüyordu” yazıldığı gibi, hemen yerlerine dönerler anlamında. “Şimdi yerinize kaçın” da yazılıdır, onun yerine geri dönmek için acele ettiği yerde. Ayrıca, “Bir akbaba gibi yükselseniz de yuvalarınızı yıldızların arasına kurmuş olsanız da” Hohma’yı genişletmek ve onu alıkoymak isteyerek “Seni oradan aşağıya getireceğim” yazılıdır. Ancak Hohma’nın uzantısı, “Ve hayvanlar koşuyor ve geri dönüyorlardı” yazıldığı gibi olmalıdır, yani derhal aşağıdan yukarıya onu yerine geri döndürmeli ve alıkoymamalıdır.

26) “Ve yeryüzü çim verdi” Bu, Nukva’nın Hazeh’den ve aşağıdan inşa edilmesinden sonra Nukva ekildiğinde yapıldı. O zamanlar kuru olan, meyveleri ve yavruları taşıyan bir toprak haline geldi. Daha sonra Avir, Hassadim’in ışığı, Abba’dan çıktı ve bir kıvılcım İma’dan çıktı, Gevurot ışığı ve Avir ve kıvılcım bağlandığında, bir Galgalta onlardan genişledi, Keter de ZA onun yanında, dört tarafta HB ve HG de Daat. Bunlar Roş ZA’da üst AVİ olarak kabul edilir ve bunlar Mem de Tzelem’dir. Galgalta, onda iki renkte, beyaz ve kırmızı, çiğ ile doldu. “Çiğiniz ışıkların çiğ kısmı gibidir,” yazıldığı gibi. Hesed’in ışığı ve Gevura’nın ışığı. Galgalta de ZA’in yedi ıslahının ilki budur.

27) İkinci ıslah: Yazılmış harflerin üç boşluğu Yod-Hey-Vav, HBD, onun içinde belirdi. Bu Roş ZA’de Lamed de Tzelem’dir.

Üçüncü ıslah: Kuzgun siyah saçlar kulakların derin deliklerine asılır ve o sağ ya da solu duyamaz. Öyle ki, Dinim olan saçlar onları engelliyor ve Gadlut’ta, saçlar yedinci ıslahda da söylendiği gibi kulakların üstünden ayrılıyor. Burada, Galgalta de ZA’daki saçlarda, bir ince yol var yukarıda, kafanın ortasındaki saçların sağa ve sola ayrıldığı yol.

Galgalta de ZA’nın yedi ıslahı, Galgalta de AA’nın yedi ıslahı gibi üç Behinot Meletz de Tzelem tarafından bölünür, fakat farklı bir şekilde çünkü Avir’in kabuğunun ıslahı burada eksiktir ve burada kulaklarda bir ıslah eklenir. Katnut’ta kıllar kulakları tıkar. Bu üçüncü ıslahtır. Ve yedinci ıslah olan Gadlut’ta kıllar kulaklardan ayrılır ve daha sonra alttakilerden gelen dualar alınır. Bu şekilde Galgalta, dört Mohinde kurulmuştur. HB, HG de Daat ve bu dört Mohin’den sonra o, Mem de Tzelem diye adlandırılır, çünkü her bir Mohin (beyin, Mocha) on Sefirot’u içerir ve onlar kırk Behinot’tur.

Din’in zorlaması tarafından orta çizgide yaptırılan sağdaki Hasadim ile solda Hohma kıyafetlenmek için orta çizgide, Daat’ın, sağı ve solu birleştirmediğini gösterir. Bu nedenle, Din Hesed oldu ve her ikisi bir Behina. Bu yüzden onlar 30, HBD olan on Sefirot’un üç Behinotu’dur.

Fakat Mem de Tzelem’de, üst AVİ’da hiç Hohma almazlar ve orta çizginin kararına gerek yoktur. Bu nedenle, orta çizgideki Hesed ve Din birbirinden ayrılır, çünkü orta çizgideki Din burada Hesed olmaz, çünkü sağ ve solun birleşmesine neden olmaz. Bunun yerine, Daad’daki Hesed ve Din iki ayrı on Sefirot olarak kabul edilir, dolayısıyla dört Mohin vardır ve bunlar 40’tır. Bu ilk ıslahtır.

İkinci ıslah ise ZA’daki Mohin de YESHSUT, içinde Daat’ın Din’in zorlamasıyla sağ ve sol, HB arasında karar verdiği Masah de Hirik olan Roş ZA’deki Lamed de Tzelem’dir. Bu nedenle Din Hesed’e döner ve burada otuz olan on Sefirot’tan sadece üç Behinot vardır. Bu ikinci ıslahtır.

Üçüncü ıslah, ikinci ıslahta üç Mohin, HBD’de Dinim’den uzayan kuzgun siyah saçtır.

Bu nedenle kulakları tıkar, böylece onlar iyi ve kötü arasında ayrım yapmazlar ve alttakilerin duaları alınmaz. Katnut zamanında öyledir.

Galgalta de ZA üzerinde saçın sağa ve sola bölündüğü yerde düzgün bir çizgi vardır. Bu çizgi, Saçın ya da Dinim’in hiç olmadığı ama ziyade fevkalade Hesed’in olduğu bir yerde, “saçın bölünme yolu” olarak adlandırılır. Bu nedenle saç beyazdır.

“Erdemlinin yolu, daha parlak ve parlak bir şekilde parıldayan şafağın ışığı gibidir” diye yazılıdır. Bu, Galgalta de AA’daki saçların bölünme yolu hakkında yazılmıştır. AA’nın yolundan, “Efendi’nin bütün yolları merhamet ve hakikattir” yazılı olanın, ZA’in saçının bölünme yoluna kadar uzanır. Öyledir, çünkü sağın saçı sayesinde, Yaradan’ın ibadet edenlerine Hassadim belirir ve solun saçı sayesinde Yaradan’a ibadet etmeyen kötüye cezalar belirir. Aşağı olanlara ulaştığında, onlar Yaradan’ın hizmetkarı ve ona hizmet etmeyen kişinin saçının bölünme yolu arasındaki farkı tanırlar.

Bu tanıma sayesinde tam Dvekut (Yapışma) ile ödüllendirilirler ve sonra “Efendi’nin bütün yolları merhamet ve hakikattir.”

28) Dördüncü ıslah aydınlatmayan Metzah’tır, hangi Din’den ve çekişmeden dünyaya uzanır, Gadlut süresince hariç, Metzah de AA’nın arzusu, Metzah de AA’yı gözetlediği zaman.

Beşinci ıslah üç renkte gözlerdir- siyah, kırmızı ve yeşil – onlardan korkmak için, tüm bu renkler Dinim’i kastettiğinden: kırmızı sol, yeşil orta çizgidir ve siyah Malhut’tur. Gadlut’ta onlar aydınlatan ”Süt banyosu” yazıldığı gibidir. Atik’ten uzanan Hesed’dir, ”Gözleriniz Kudüs’ü barışçıl bir mesken olarak görecektir.” yazıldığı gibi, herhangi bir Din olmaksızın.

”Adalet onun içinde kalacak” yazılmıştır. Böylece, “adalet” denen Din onun içinde var mı? Atik’in engelli gözü parladığında ”Barışçıl bir mesken” denildi, ”Süt banyosu” yazıldığı gibi, çoğul halinin Yod’u (İbranice) olmadan ”senin gözün” yazıldığı için, Atik’te sol olmadığından ve iki göz sağ göz olarak kabul edilir.

29) Altıncı ıslah, tanınma için kısa olan Partzuf’un burnudur. Bir Partzuf, öğrendiğimiz gibi burun tarafından tanımlanabilir. Biz, bir Partzuf burunlu Panim (yüz) olana kadar tanıklık etmeyiz. Üç alev deliklerinde yakar. Bunlar Bina’dan, Malhut’tan ve sol çizgiden uzayan Din’in üç Behinot’udur.

Yedinci ıslah, iyi ve kötüyü duymak için bükülmüş bir derecedir. Gadlut sırasında, kulakları tıkayan saç onlardan ayrıldığında, iyiyi ve kötüyü duymak, iyiliğe fayda sağlamak, kötülüğü cezalandırmak ve alttakilerin dualarını almak için açılırlar.

Bu Galgalta de ZA’in ,Galgalta ve ondaki dört tarafın Mem de Tzelem’i yönettiği yerde yedi ıslahını açıklar ve Galgalta’daki üç boşluk Lamed de Tzelem’dir ve saç ve iki kulak gizli NH’dir, Metzah onların içindeki Yesod’dur ve iki göz ifşa olmuş NH’dir.

Burun Yesod ve onlardaki Malhut olarak kabul edilir. Burada Gizlenen Kitap temel olarak onların içindeki Din’i Katnut zamanında yorumlar ve Behinot Meletz de Tzelem temel olarak Gadlut zamanı için söylenmiştir.

30) ”Efendi benim, bu benim adım” yazılıdır. O ifşa olmuş bir tavırda konuşur, ‘Ben’ ve gizli bir tavır ,”Bu” ( İbranice’de O) aynı cümlede. ”Ben efendiyim, o benim adım” denilebilirdi. Ve o ”Ben” ve ”O” iki addır der, ”İnfaz edeceğim ve yeniden dirileceğim” yazıldığı gibi. Ayrıca şöyle yazılıdır: “Taşıyacağım ve ızdırap çekeceğim.” Bu ”Ben” Malhut’un ismidir. O [Hey-Vav-Aleph] da ayırca bir addır, ”O bizi yarattı ve biz değil” yazıldığı gibi. Aynı şekilde ”O eşsizdir ve kim ona dönebilir” Böylece, o aynı zamanda ‘O’ olarak adlandırılır, ‘O’ gizli olan ve mevcut bulunmayan kişiye denildiği için, engelli olan HS de AA ve ıslahın sonundan önce açılmaz.

“O”, Hohma’nın alımı için müsait olmayan, “göz” olarak adlandırılan, göze görülemeyen bir kişidir, Hasadimle örtülü ve asla Hohma almayan üst AVİ anlamında. Onlar hakkında ”Çünkü o merhamet diliyor” yazılıdır. ”O” sol çizginin ortaya çıktığı YESHUT, Bina adıyla adlandırılmayan kişiye denir. Ve orta çizgi önce sağ ve sol arasında karar vermeden önce, solda Hohma sağda Hasadim kıyafetlenerek, o bir adla adlandırılmaz, çünkü gizlidir ve aydınlatmaz.

31) ‘O’nun üç harfinin anlamı [Hey-Vav-Aleph]: HS ve AVİ ve YESHSUT her biri ‘O’ olarak adlandırılır. ‘O’nun Hey’i Vav içerir ve Vav ‘O’nun Alefini içerir ve O’nun Hey’ini içermez. Alef Yod’a gider, Yod tüm gizli olanlardan daha gizli olan içinde Yod-Vav-Dalet’ doldurmasının Vav- Dalet’i bağlı olmayan Yod’a gider. Eyvah ki Yod Vav-Dalet’i aydınlatmadığında.

‘O’nun Hey’i, orta çizgide birleşmeden önce, solda iken Bina’dır.

‘O’nun Vav’ı ZA’dir. Bina onu Bina’ya ve TM’yi sol çizgiye döndürdüğünde, ZA de onlarla Yod- Vav- Dalet harflerinin bir tasviri olan, ‘O’nun alefinin formunu aldığı yere yükselir. Vav ZA’dir, orta çizgi, onun üstünde üst Yod ZA dahil Bina’nın sağıdır ve aşağıda Dalet ZA dahil Bina’nın soludur.

Hey Vav içerir. Bina’nın solundaki meydana çıkarma sırasında, Bina zaten içinde Vav’ı içerir, Bina ve TM’de Bina ile birlikte yükselen ZA’i. Vav Alef’i içerir, Alefin ortasındaki Vav olan, Bina’nın iki çizgisini içeren, Yod-Dalet olan. Ancak Hey’i içermez, çünkü Vav hala sağ ve sol arasında karar vermemiştir, dolayısıyla onu içermez.

Bu yüzden, Alef Yod’a gider, yani ZA’nin aydınlatması, yalnızca üst Yod’unda, sağda aydınlatır, çünkü içindeki sol, Dalet, yine de orta çizginin kararından önce aydınlatmaz.

Bu nedenle ışıkların alttakilerden saklandığı yerde YESHSUT ‘O(erkek)’ olarak adlandırılır. Bu böylece Alef’in Yod’a, üst AVİ’ye gittiği ve onun Yod dahi, Abba’nın Vav-Dalet, İma’dan ayrılmasına sebep olduğu düşünülür. O zaman onların ışıkları da gizlidir ve onlar ‘O (erkek)’ olarak adlandırılır. Yod, AVİ tüm gizlenmişlerden daha gizlenmiş Yod’a, tüm gizlenmişlerden daha gizlenmiş olan HS de AA’ya gider, çünkü içindeki Vav- Dalet bağlanmamıştır, onun Nukva üzerinde uygulamamasına sebep olarak. O, doldurmanın Vav Dalet’i olarak adlandırılır, Yod- Vav- Dalet, kafasına geri dönen Bina. Bu yüzden o da ‘O (erkek)’ olarak adlandılır.

Bu nedenle Yod olan Abba, Yod’un doldurulmasından İma-Vav-Dalet’i aydınlatmaz. Ve çünkü İma, Vav- Dalet, aydınlatmaz buradan YESHSUT’un, Hey de HaVaYaH’ın, üst İma’dan, Vav-Dalet’ten aldığı için aydınlatmadığı sonucu çıkar. Yod Vav-Dalet’i aydınlatmadığında Eyvah ki, çünkü öyleyse Yod ve Hey arasında da ayrılık vardır.

32) Yod Vav-Dalet’ten dünyanın günahları yüzünden ayrıldığı zaman, herkesin çıplaklığı ortaya çıktı, çünkü Vav-Dalet karartılmıştı, Üst İma, Atzilut ve BYA’nın tüm Partzufim’ini alandan anlamında. Bununla ilgili “Babanızın çıplaklığını ortaya çıkarmayın” diye yazılmıştır, Yod-Vav-Dalet olan üst AVİ, her ikisi de Abba olarak adlandırıldığı için. Bununla ilgili “Babanızın çıplaklığını ortaya çıkarmayın” diye yazılıdır, Yod-Vav-Dalet olan üst AVİ, her ikisi de Abba olarak adlandırılıdğı için. Ve Yod, Hey’den ayrılınca, Vav-Dalet karardıktan sonra Yod, Hey üzerinden YESHSUT’a veremez. Bu konu hakkında “Ve annenizin çıplaklığını ortaya çıkarmayın, o sizin annenizdir, çıplaklığını ortaya çıkarmayın.” yazılıdır. YESHSUT’un ikisi de İma’dır. ‘Anneniz’ yazıldığı gibi ‘Ama eğer Bina’yı ziyaret edersen’ böylece Bina olan YESHSUT ‘anne’ olarak adlandırılır.

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

33) Sakala dokuz adet saygın ıslah verildi. Örtülü ve ifşa olmamış olan tümü yüce ve itibarlıdır. Ve Dikna, Dikna’dan bahseden hiçbir metin olmadığından metin onu tamamen gizledi.

”Efendi’nin gözleri”, ”Efendi’nin kulakları” yazılıdır ve ” Onun yanakları bir bahçe – parfüm yatağıdır.” ancak Dikna yüce ve itibarlı olduğu için onun bahsi geçmez.

34) Sakalın ilk ıslahı, saç üzerinde saç, ağzın üst kısmı, üst dudak aracılığıyla kulakların açılışının karşısından çıkıyor.

İkinci ıslah: Dudağın şu üstünden dudağın diğer üstüne.

Üçüncü ıslah: Burnun iki deliğinin altında bir yol; görünmeyecek kadar saçla doludur.

Dördüncü ıslah: Yanaklar, bu taraftan ve şu taraftan gelen saçlarla kaplıdır.

Beşinci ıslah: İçinde yüzün iki kırmızı elmasının bir gül gibi göründüğü.

Altıncı ıslah: Sert, siyah saçlar Haze (göğüse) kadar bir iplik üzerinde asılıyor.

Yedinci ıslah: Dudaklar kılsız ve bir gül kadar kırmızıdır.

35) Sekizinci ıslah: Kısa kıllar boğazdan aşağı iniyor ve boynun arkasını kaplıyor.

Dokuzuncu ıslah: Büyük ve küçük kıllar, tendonlar kadar sert, birbiriyle karışarak aynı ölçüde inerler ve eşittirler.

Güçlü ve muazzam her kimse bu dokuz ıslahta, yani ZA’de bulunur.

Dikna de ZA’in dokuz ıslahı Dikna de AA’nın on üç ıslahından uzanır. Sekiz ıslah HS’den uzanır ve beş ıslah Galgalta’dan. HS’den uzananlar NRNHY de Nefeş de Ruah ve de Neşama’nın üç katıdır. Aradaki fark, on üç Beresheet Bet [Genesis 2] ıslahlarının gerçek GAR, ancak dokuz ıslahın, VAK de GAR olmasıdır.

İlk ıslah: Dikna’nın Şoreşi, Dikna de AA’nın 13 ıslahının ilk ıslahı gibi.

İkinci ıslah: Üst yanaktaki İbur, Vak de Nefeş.

Üçüncü Islah: Gar de Nefeş

Dördüncü ıslahta bir değişiklik meydana gelir: Dikna de AA’nın on üç ıslahının dördüncü ıslahı alt dudağın kılı, VAK de Ruah’tır ve beşinci düzeltme alt dudağın kılındaki yoldur, GAR de Ruah.

Ancak; burada ZA’nin alt dudağında yol yoktur, çünkü üst dudaktaki yol bile kıllarla doldurulmuş olduğu için aydınlatmaz. Bu nedenle, onlar burada VAK de Ruah için yerlerinde kurulmuşlardı, yanakların bu taraftan ve o taraftan kıllarla kapandığı yerde.

Beşinci ıslah, içinde yüzün iki elmasının bir gül kadar kırmızı göründüğü GAR de Ruah’tır. Ve GAR de Ruah Ahoraym olduğu için onlar kırmızıdır.

Altıncı ıslah, Panim’de VAK de Ruah’ın aşağıda, alt yanakta yerlerine çekildiği yerde Dikna’nın bütünüdür.

Yedinci ıslah, Dudaklar kılsız ve bir gül kadar kırmızıdır. Bu aşağıdaki iki elmadan uzanan GAR de Ruah’tır.

Sekizinci ıslah, Dikna’nın 13 ıslahından dokuzuncu ve onuncu ıslahtan uzanarak kısa kıl boğazdan aşağı iniyor.

Dokuzuncu ıslah, Dikna de AA’nın on üç ıslahından on birincisinden uzanır.

36) Davut dokuz dedi, ”Dosdoğru olmamaktan Efendi’ye döndüm” ayetinden.” Tüm uluslar beni sardı” ayeti aracılığıyla, onlarla kendisini sarmak ve korumak için. Onlar Dikna de ZA’in dokuz ıslahına tekabül ederler.

1.”Dosdoğru olmamaktan Efendi’ye döndüm”

2.”Efendi beni enginlikte cevapladı”

3.”Efendi benim için, korkmayacağım”

4.”Efendi benim için, benim yardımcım olarak”

5.”Efendiye sığınmak iyidir”

6.”Efendiye sığınmak iyidir”

Onlarda yazılan üç defa adam ile, üç ıslahı kastederek, dokuzdurlar.

Bu dokuz ıslah yazıldığı gibi ”Ve Yeryüzü çim, türünden sonra tohum veren bitki ve türünden sonra içinde tohumlarıyla meyve taşıyan bir ağaç verdi.” Dikna’nın bu dokuz ıslahı tam addan sökülmüştür, Dikna de AA’nin 13 ıslahından. Onlar ZA’e geldiler ve tam adda yeniden dikildiler, ”Ve Efendi Tanrı dikti, ” yazıldığı gibi, Atik ve ZA’in tam adı. Üst olanda, AA’de, Dikna’nın tüm on üç ıslahı vardır. Altta olan, ZA, Dikna’nın dokuz ıslahında görünür. Ve on üç ve dokuz yirmi ikidir, onlar yüzünden oyulmuş yirmi iki harf olan.

37) Bu nedenle, elinde önemli bir erkeğin sakalını tuttuğunu bir rüyada görürse, efendisiyle tamamlanmıştır; düşmanları ona boyun eğecektir. Üst sakal “merhamette büyük” ve ZA’de ise o basitçe “merhamet” olarak adlandırıldığından dolayı özellikle ZA’in alt sakalını aydınlatan AA’in üst sakalı ile. Işığa ihtiyacı olduğunda, üst eski olan onun için aydınlatır ve o da “merhamette büyük” olarak adlandırılır.

38) “Tanrı şöyle dedi, ”Sular canlı yaratıkların oğullarıyla kaynasın.”

Het-Yod Yod-Hey [İbranice’deki Haya (hayvan) kelimesinin harfleri], zira Haya, Het-Yod Yod-Hey harflerini içermektedir. Het-Yod, ZA’in Yesod’udur; Yod-Hey AVİ’dir. “Sular kaynasın” demek birinin ışığının diğerinde genişleyeceği ki Yod-Hey ışığının Yeset de ZA’da Het-Yod’da yayılacağı anlamına gelir.“Ve dünya canlı yaratığı meydana getirsin”, Nukva. Ve ayrıca, Adam HaRishon’un Nefeş’i, her şey aynı anda kaynasın, Keduşa’nın iyi suyu ve Sitra Ahra’nın kötü suyu.

Ve çünkü O “Bırak….kaynasın” dediği için birbirlerinin içine dahil olmuşlar ve üst hayvan ortaya çıkmış, Nukva, alt hayvanın yanısıra, Adam HaRishon’un Nefeş’i, iyi hayvan, Nukva ve kötü hayvan Lilit, “sürünen canlı yaratık” Lilit olduğu için.

39) “Sular kaynasın.” dudakları mırıldandığında, dudakları aklın saflığı ve temizliğinde dua sözleriyle hareket ettiğinde dolmak, mırıltı olarak tercüme edilir. Temizleyen ve arındıran suda, canlı ruh mırıldanır.

Bir kişi Efendisine bir dua etmek istediğinde, dudakları aşağıdan yukarıya doğru mırıldanır, Efendisinin ihtişamını Binanın derin kuyusunun iksirinin yerine yükseltmek için. Sonra, o akımın iksirinden çekmeye gider, Bina, yukarıdan aşağıya ve her dereceye kadar son derece boyunca, Malhut, bağışlamaları yukarıdan aşağı hepsine uzatmak için. Daha sonra, bütün sayesinde bir bağ kurmalı, inancın amacının bağını, Ein Sof’daki tüm dereceleri birleştirmek için ve onun tüm istekleri tatmin edilecektir, ister halkın istekleri ya da bir bireyin istekleri

40) Kişinin Efendisine etmesi gereken dua dokuz şekilde düzenlenir:

  1. Alfabenin sırasına göre;
  2. Yaradan’ın niteliklerinden söz edildiğinde: Merhametli, Zarif ve benzeri;
  3. Yaradan’ın şerefli adlarında: EKYEH, Yod-Hey, Yod-Hey-Vav, El, Elokim, HaVaYaH, Hosts, Shadai ve ADNI;
  4. On Sefirot, KHB, HGT, NHYM’de;
  5. Erdemlilerinden söz edildiğinde: patrikler, peygamberler ve krallar;
  6. İçinde Gerçek kabulün olduğu şarkı ve övgülerde.
  7. Onların üzerinde, Efendisi için ıslahları nasıl doğru bir şekilde ıslah edeceğini bilen kişi.
  8. Aşağıdan yukarıya nasıl yükseleceğini bilmede.

9.Ve Yukarıdan aşağı bereketi nasıl uzatacağını bilenler var.

41) Bu dokuz dua şeklinin hepsinde, büyük niyet gereklidir. Olmazsa onun hakkında ”Beni küçümseyenler küçümsenecektir” yazılıdır. Amin ile, kişi Gematria’da 91 olan HaVaYaH ADNI, iki ismini içermeye niyet etmelidir ve Amin de Gematria’da 91’dir. Ve HaVaYaH adı, ZA, bereketini ve nimetlerini ADNI, Malhut olan ”salon” adı verilen hazinede gizler.

“Rab Tanrı’nın kutsallığının salonunda, bütün dünya O’nun önünde sessiz.” ayetinde kastedilen budur. Ayrıca öğrendiklerimizde ”İnsanın bereketi evindedir” ile de bu kastedilmiştir. Çünkü insan (Adam) Gematria’da 45’tir, HaVaYaH ismi Alef harfleriyle doludur.

42) Ve eğer kişi bu dokuz dua şeklinin hepsinde düzgün bir şekilde çalışırsa, o kutsal Efendisinin adını onurlandıran bir kişidir. Bu konuda ”Çünkü beni onurlandıranları onurlandıracağım ve beni küçümseyenler küçümsenecek” yazılıdır. Onu bu dünyada korumak ve tüm ihtiyaçlarını gidermek için onurlandıracağım ve dünyanın bütün ulusları Efendinin adının çağırıldığını duyacak ve ondan korkacak. Bir sonraki dünyada, Tora’yı yeterince okumamış olmasına rağmen, dindarlık diyarında, dindarlarla birlikte olmakla ödüllendirilecek, çünkü Efendisini bilmeye bakmayla ödüllendirildi ve onu doğru bir şekilde çalıştı.

43) Kutsal Adı nasıl bütünleştireceğini ve inancın bağını kuracağını, ihtiyaç duyulan yere nasıl uzanacağını ve Efendinin adını nasıl onurlandıracağını bilmeyen birinin, doğmamış olması onun için daha iyidir, özellikle o Amin niyetinde değilse. Bu nedenle, dudaklarıyla temiz bir yürekle, temizleyici sularla mırıldanan kimse hakkında yazılıdır. ”Ve Tanrı ‘Tasvirimizden sonra, imgemizde bir adam yapmamıza izin ver’ dedi” tasviri ve imgeyi uygun bir şekilde birleştirmeyi bilen bir adam için, ZA’in Tzelem (görüntü) olduğu yerde ve Nukva benzerliktir, ‘ve onlar denizin balığına hükmedecekler.’

44) “Ve Tanrı,“ Adam yapmamıza izin ver ”dedi.” Sadece Adam HaRişon anlamına gelecek olan “adam” değil, basitçe ZON olan ve ”adam” diye adlandırılan, şimdi tam adında HaVaYaH Elokim olan yukarıdaki adamı ortaya çıkarmak ve tamamlamak için de “adam” yazıyor. Bu böyledir, çünkü alttaki Adem tamamlandığında, üst Adem tamamlandı. Her şeyi tamamlamak için erkek ve dişi olarak tamamlandı.

HaVaYaH erkek, ZA’dir. Elokim dişi, Malchut. HaVaYaH Elokim tam adıdır. Erkek, ZA, hizmetçiden önce İma olarak ıslahlarında genişledi ve düzeltildi, NH’nin orta çizgisi olduğu için Hassadim de İma’nın belirdiği Ateret Yesod’da. İptal edilen yedi Nekudim kralı Yesod de ZA aracılığıyla orta çizgide, burada var oldu.

45) Erkek sağ çizgidir; bu öncelikle Hassadim’dir. Bu nedenle, Hohma orada görünmediği için Roş’da, GAR’da erkeğin Dinim’i güçlüdür ve sonunda, NHY’sinde, Hasadim’in Hohma’daki ifşasının yerinde hafiftir. Nukva’nın Dinim’i zıtlardır, o sol çizgide olduğu için, Hasadimsiz Hohma, karanlık ve aydınlatıcı değildir, bundan onun Roş’unda, Hohma’nın ifşasının olmadığı yerde, solun Dinim’inin o kadar sert olmadıkları sonucu çıkar. Ancak onun NHY’ında, Hohma’nın ifşasının yerinde, sol çizgide onlar güçlü Dinim’dir.

Dumanın 15 sert Dinim’i onun bağrında oyulur, Nukva’nın NHY’ında. İçlerinde üç kere beş Gevurot vardır, 15 Gevurot Netzah’da, Hod’da ve Yesod’da. Küçük bir Yod onun içindedir, Yod denilen alttaki Hohma. Çünkü o Malhut’tur, o küçüktür.

46) Atik, Dinim de Nukva’nın hafifletilip hafifletilmediğini, Adem ve karısının birbirine yapışıp yapışmadığını görmek istedi ve bilgi ağacının baştan çıkarılmasıyla yılan Havva’ya uğradı. Böylece, Nukva’da bir pislik yuvası kuruldu ve kötü kısım yapıldı. “Ve o, kötü ruhların, fırtınaların ve zarar verenlerin Kabil’ini yani Ken (yuva) ve Mador’unu [kısım] tasarladı ve doğurdu.

47) O, bu Adem’de Ketarim’i kurdu [Keter’in çoğu], şahsa özel ve genel olarak ve onlar şahsi ve genelde dahil edildiler, uyluklar ve kollarda, sağda ve solda, kollarda genel ve şahsa özel, baldırlarda şahsa özel ve genel.

Orta çizgi geneldir, çünkü içinde iki tarafı da içerir – sağ ve sol, Hohma ve Hasadim. O, insanın bedenidir, HG içeren Tifferet’tir. İki kol şahsa özeldir. Uyluklarda Yesod, geneldir ve uyluklar şahsa özeldir, çünkü sağda sadece Hasadim var ve solda sadece Hohma aydınlatması vardır.

Genel ve şahsi, genelin şahsi olan üzerine hükmettiği anlamına gelir. Şahsi ve genel, şahsa özel genele hükmeder demektir. Kollarda, genel-orta çizgi- şahsi olan üzerine hükmeder. Hohma bu nedenle burada örtülüdür. Uyluklarda şahsi genele hükmeder, Hohma’nın orada belirmesinin nedeni budur.

48) Orta çizgi yanlarından sağa ve sola bölündüğünde, erkek ve dişi Yod-Hey-Vav’da kurulur. Yod sağdır, erkek; Hey soldur, dişi ve Vav, onun hakkında şöyle yazılıdır. ”Onları kadın ve erkek olarak yarattı, onları kutsadı ve adlarını ‘adam’ olarak adlandırdı.” O, tahtta oturan Adem’in partzufunun formu, Nukva’dır. ‘Ve tahtın resminde üzerinde bir adamın yukarıdan görünümü gibi bir tasvirdi” Bundan, Vav’ın tahtta oturan bir adamı yani erkek ve dişiyi birlikte içerdiği sonucu çıkar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

49) Atik, Keter, örtülü ve kapalıdır. ZA açığa vurulur ve açığa vurulmaz ve onun içinde ifşa başlar. İfşa Malhut’tadır. İfşa olmuş olan, ZA, HaVaYaH isminin yorumlandığı harflerde yazılıdır ve anlamı içinde her şeyin ifşa olduğu ”idi”, ”-dir” ve ”-ecek”’tir. Örtülü olan, Atik, EKYEH [Aleph-Hey-Yod- Hey] harflerinde, gelecek zamanda engellidir. Yerine değil, başka bir yere yerleşir çünkü üstteki ve alttaki ona yerleşmez, çünkü üst olanlar bile ona erişmemişlerdir.

50) ‘Ve Tanrı dedi ki, ‘Dünya; türünün, canavarının ve sürünen şeyinin ardından canlı yaratığı meydana getirsin.’ ‘İnsanı ve canavarı koru, Efendimiz.’ yazıldığı gibi. Buradan anlaşıldığı üzere canavar adamın içindedir, ‘Aranızdan bir adam canavardan Efendimiz’e bir teklif götürmeli’ yazıldığı gibi. Bu, ona yardım eder, çünkü canavar adama dahil edilmiştir.

51) Adem aşağıda, üst formda aşağıya indiğinde, bir görüntüde ve bir tasvirde, onun iki tarafında iki ruh vardı. Bunun nedeni, insanın sağ ve soldan oluşmasıydı. Sağ, kutsal ruhtur; sol, bir canavarın ruhu. İnsan sağ ve solu birleştiren orta çizgidir ve sonra sağın aydınlatması yukarıdan aşağıya doğru yayılır ve solun aydınlatması sadece aşağıdan yukarıya. Yukarıdan aşağıya doğru olan GAR, Neşama [ruh] olarak kabul edilir. Aşağıdan yukarıya doğru olan VAK, bir hayvanın Nefeş’i [aynı zamanda ruh olarak da çevrilir] olarak kabul edilir. Buna “hayvan” denir, çünkü içinde “Haya ışığı” olarak adlandırılan Hohma’nın aydınlatması vardır.

İnsan günah işlediğinde, sol yukarıdan aşağıya doğru genişledi. Bu; solun, Hohma’nın aydınlatmasını yukarıdan aşağıya çeken bilgi ağacının günahıdır. O zaman, bedensiz olanlar genişledi, yani Midat ha Din’in Malhut’unun kuvveti ortaya çıktı, çünkü eğer o ödüllendirilmezse, kötüdür ve bedensiz ruhlar ondan uzatılırlar.

52) ZA açığa vurulur ve açığa vurulmaz. Bina’nın sağı ve solu birbirine sarıldıklarında, sonra bir kerede çoğunu doğuran bir hayvan gibi, yirmi iki blok harf doğdu, ZA’nın ışıklarının tümü, sağ ve Nukva de ZA’in tüm ışıkları olan yirmi iki ifşa olmuş harf. YAHDONHY’nin başında ve sonunda, HaVaYaH ADNI’nin kombinasyonu ZON olan iki Yod harfi vardır. Başlangıçtaki Yod, ZA’in Yod de HaVaYaH’sidir. Engellidir ve içinde Hohma’nın aydınlatması görünmez. ADNI’nın sonundaki Yod ifşa olur ve Hohma’nın aydınlatması onun içinde görünür.

Gizli ve ifşa olmuş, sağ ve sol, tırmanan ölçeklerde tartılmıştır, ölçeğin tepsilerinin tırmandığı ve yükseldiği, tırmandığı ve düştüğü. Bu, iki harfi sağ ve sol eşitleyen orta çizgidir, böylece eşit ağırlıkta olurlar ve birbirleriyle birleşirler. Bu nedenle, Hohma’nın ZA, orta çizgi aracılığıyla göründüğü ve yirmi iki engelli harf yüzünden içinde ifşa edilmediği söylenebilirdi. Ancak, içinde ifşa orta çizgide başlar ve ifşanın kendisi ifşa olmuş yirmi iki harfte Malhut’tadır. Bununla ilgili ‘Açığa vurulmuş ve açığa vurulmamış’denilmesinin sebebi budur.

53) Erkek ve dişi, Yod-Vav-Dalet’in doldurulmasının Vav-Dalet’inden, Yod’dan çıkar. Bunun yerine, o Vav’dır, erkek, Dalet, dişi ve geri kalan yerlerde olduğu gibi Vav-Hey değil. Bu nedenle Dalet-Vav’un erkek ve dişi olması nedeniyle Du [İbranice’de] iki anlama gelir. Erkeğin ve dişinin seviyeleri eşit olduğunda, Dalet-Vav iki eşit Ketarim’dir. ZA Bina’nın sağ çizgisini kıyafetlenir, Hasadim ve Nukva, Bina’nın sol çizgisi, Hasadimsiz Hohma’yı kıyafetlenir. Ancak Hohma Hasadim olmadan aydınlatamaz, bu yüzden o zamanda o eksik ve yoksuldur, dolayısıyla bu durumda o Dalet’in şeklindedir.

Yod başlı başına bir erkektir , ve Hey Nukva’dır. Hey başlangıçta Dalet’ti. Yod-Vav-Dalet doldurmasında Dalet. İçinde bir Vav ile döllendiğinde, Dalet’in içinde bir Vav olan Hey oldu. Ardından meydana çıkardı ve Vav’ı doğurdu. Bu, addaki Yod-Hey-Vav’dır ve Yod-Vav-Dalet, Yod-Hey-Vav’ın tamamı olan görünümünde görünür.

Başlangıçta, Yod Vav-Dalet’le dahil edildi ve ardından Dalet Vav ile döllendirildi ve Hey oldu. Daha sonra Vav dışarıda baba oldu ve erkek ve dişi olan Yod-Vav-Dalet, Hey-Vav, İma ve ZA meydana çıkardığı zaman ardından Vav yerleşti ve o (Dalet) Mohin’i aldı ve Hey’i, İma’yı örttü.

54) “Tanrı’nın oğulları, erkeklerin kızlarının iyi olduklarını gördüler ki onlar iyiydiler.” Bu “Sessizce casusluk yapan iki adam” şeklinde yazılan budur. “Erkeklerin kızları” nedir? “Ardından önceden fahişe olan iki kadın krala geldi.” yazılıdır. Onlar yüzünden ”Zira adalet dağıtmak için Tanrı’nın bilgeliğinin onun içinde olduğunu gördüler” yazılıdır.

Ardından fahişeler geldi ve daha önce değil. Olgunlaşmadan meyveleri yemek için olan ham meyvenin formu hükmettiğinde, ikisi yukarıda kucaklaşıyordu. Onlar düştüğünde toz miras aldılar. Rahamim’in tacından onların içinde olan iyi kısımı kaybettiler ve kendilerini üzümlerin kalitesiyle taçlandırdılar.

Tanrı’nın oğulları, kökleri ZA de Nekudim’in Roş’unda aydınlatılan iç AVİ’nin Ahoraym’ınden olan kutsallıklarından düşmüş Uza ve Azael’dir. Bu Ahoraym aracılığyla, ZAT de Nekodim yukarıdan aşağıya genişledi ve öldü. Daha sonra onlar Adam HaRison’un günahı vasıtasıyla bir ıslah ve bir kez daha düşüş aldılar ve iki Klipot oldular. Onlardan bazıları Joshua tarafından kurulmuştur ve onlar iki sessiz casustur.

Bunlara “casus” denir, çünkü kökleri NHY olan Raglaim [bacaklar] olarak adlandırılan Achoraim de AVİ’dendir. “Sessiz”, Hohma’nın daha önce aşağıda duyulmamış bir şekilde aşağıdan yukarı doğru uzatılması anlamına gelen, Joshua vasıtasıyla elde ettikleri ıslahtır. Bu, o zaman aldıkları orta çizginin bir ıslahıdır ve daha sonra fahişe Rahav da ıslah edildi.

Ancak tufandan önce onlarla ilgili şöyle yazılıdır “Tanrı’nın oğulları, erkeklerin kızlarını gördüler ki onlar iyiydiler ve seçtikleri hepsinden karılarını aldılar”, hiçbir kısıtlama olmadan. Klipot’un yaptığı gibi Hohma’yı yukarıdan aşağıya doğru uzattılar. Ve ayrıca, erkeklerin kızları bilgi ağacının günahı yoluyla yıkılan Ahoraym de Nukva’dır. Bu nedenle onlar Adem’den (adam) sonra adlandırıldı, günahından sonra. Joshua’nın günlerinde doğru olan ıslah aldı ancak tamamen değil. O fahişe, Rahav’dır.

İkisi de iki fahişe kadın, Süleyman’ın günlerinde ıslah aldı. Her ikisi de soldaydı. Biri solun sağıydı ve Joshua günlerinde zaten ıslah edilmişti ve diğeri solun soluydu. Bu nedenle, aralarında bir anlaşmazlık meydana geldi, çünkü sol fahişenin oğlu öldükten sonra, Hohma Hasadimsiz olduğu için, o; ıslahı Joshua’nın günlerinde olduğu için içinde aynı zamanda Hasadim olan sağ fahişenin oğlunu çalmak istedi. Ona şöyle dedi: “Hayır; ama ölü senin oğlun ve yaşayan benim oğlum.” dedi. Hohma yaşamın ışığı olduğu için, Klipot gibi yukarıdan aşağıya uzanan Hohma’sının yaşamın ışığı olduğunu söyledi ve Hasadim’in yokluğunun ona (oğul) zarar verebileceğini ve onu öldürebileceğini reddetti.

Bu yüzden Süleyman “Yaşayan çocuğu ikiye bölün” dedi, çünkü o, sol fahişenin GAR de Hohma’yı azaltan, orta çizgiden uzanan, çocuğun Hasadim tarafından almak istemesinin imkansız olduğunu biliyordu. Bu nedenle, çocuğu ikiye bölmek gerekir, böylece sağ olan Hassadim tarafını alacak, sol olan ise Hohma tarafını alacaktı. Bu nedenle, sol fahişe derhal Hasadim için bir isteğinin olmadığını, VAK de Hohma’ya azaltılmak istemediğini itiraf etti ve ”Ne benim olacak ne de senin, kesin onu” dedi. Ve sağ fahişenin ”Yaşayan çocuğu ona verin” demesine rağmen, o almak istemedi. Sonra her şey netleşti: sağ olan, ıslah olmuş olan, onun annesiydi ve sol olan, sağ olan gibi Keduşa’nın orta çizgisine teslim olana kadar meyve taşımaya uygun değildi.

Bu şekilde ıslahını ondan (oğul) aldı ve bu nedenle ”Çünkü Tanrı’nın bilgeliğinin onun içinde olduğunu gördüler” yazılıdır, Klipot’u ıslah ettiği ve Hohma’nın aydınlatmasını onlardan meydana çıkardığı ve onu keduşaya bağladığı için.

“Ve Tanrı’nın oğulları, erkeklerin kızlarını gördüler ki onlar iyiydiler.” Bunlar, Hohma’yı yukarıdan aşağıya doğru uzatmak için erkeklerin kızları ile zina yapan Uza ve Azael’dir. Bu yüzden erkeklerin kızları, adam [Adem]’den sonra günahları için çağrıldı.

“Sessizce casusluk yapan iki adam” yazılıdır. Joshua dolayısıyla sessizce bir düzeltme aldılar, Hohma’yı sadece aşağıdan yukarıya doğru uzatmak için ve o aşağıdan duyulmayacaktı.

Ve erkeklerin kızları ne oldu? “Ardından, önceden fahişe olan iki kadın krala geldi.” yazılıdır ki onların ıslahı “Yaşayan çocuğu kesin” ayetinde açığa kavuşturuldu. Onlar yüzünden ”Tanrı’nın bilgeliğinin onun içinde olduğunu gördüler” yazılıdır. Bu inceleme sayesinde, o Hohma’yı Klipa’nın dışında getirdi ve Keduşa’ya bağladı. ”Ardından iki kadın geldi” ve öncesinde değil, çünkü daha önce, Joshua’nın günlerinde, tufandan evvel ıslaha layık değildiler.

Çünkü Uza ve Azael kutsal meleklerdi, neden erkeklerin kızarıyla yukarıdan aşağıya Klipot gibi Hohma’yı uzatmada hata yapmışlardı? Bununla birlikte, o olgunlaşmamış bir meyve formunun hükmü altındadır. O zaman meyvelerin olgunlaşmadan önce yenmesi hükmü vardı. Bu onu olgunlaşmadan yiyen Adam HaRishon’un günahıdır. O ıslahın sonuna kadar beklemeyeliydi, çünkü o zaman yukarıdan aşağıya Hohma uzatmakta başarısız olmazdı. Ve yılan onu bunda yanlış yönlendirdi ve ıslahın sonuna uzamanın hemen mümkün olduğuna inandırdı. Benzer şekilde, Uza ve Azael olgunlaşmamış meyvenin bu gücünün hükmünde yanıldı.

Uza ve Azael, yukarıda birbirleriyle birleştirilmişlerdi, çünkü kutsal meleklerdi. Bu yüzden metin onları “Tanrı’nın oğulları” olarak adlandırıyor. Çünkü onlar Asiya dünyasına indikleri ve yukarıdaki Hohma’yı aşağıya uzattıkları için yılan gibi tozu miras aldılar. ”Ve hayatının tüm günlerinde toz yiyeceksin.” İçlerindeki iyi kısmı, Rahamim’in tacından olan, Hohma ve Hassadim’i birlikte içeren orta çizgiyi kaybettiler ve kendilerini üzümlerin kalitesi ile, sağ olmadan sol çizgi ile, üzümler olan bilgi ağacı ile taçlandırdılar.

55) ”Ve Efendi Musa’ya,“ Neden Bana Ağlıyorsun?” dedi. “Kesin olarak, “Bana” dedi.” İsrail’in çocuklarına gideceklerini söyleyin.” Kesinlikle “gidecekler”. Bu şansa bağlıdır. O, Dikna’yı onurlandırmak istedi, “Onun gözlerinde doğru olanı yap, onun emirlerini dinle ve tüm yasalarını tut… çünkü ben, Efendi, senin şifacınım.”

Denizi bölmek, İsrail’i kurtarmak ve Mısırlıları boğmak için, Hohma’nın ışığı, üç ayette kast edilen “Ve gitti” ”ve geldi” ”ve yalpaladı” üç satır olan yetmiş iki adde ifşa edilmek zorundaydı. ZA’e “Neden Bana Ağlıyorsun?” yazılıdır, çünkü Dikna’nın on üç ıslahından uzanan Hohma’nın büyük aydınlatmasını yetmiş iki adde uzatmak zorundaydılar. Ve Hohma sadece 3 çizgi aracılığıyla belirdiği için ”İsrail’in çocuklarına gideceklerini söyleyin.” yazılıdır, fakat üç yere seyahat ederek.

56) Mesele şansa bağlıdır. O, Dikna’yı onurlandırmak istedi, çünkü ardından aydınlatma üst şanstan uzadı, şans diye adlandırılan Dikna’nın on üç ıslahının sekizinci ıslahından. ”Ve onun gözlerinde doğru olanı yap” yazılıdır. Bu, “Gözleri” olarak adlandırılan Hohma’nın uzandığı sol çizgidir. “Ve onun emirlerini dinleyin”, içinde Hasadim’in “kulaklar” olarak adlandırılan Bina’dan uzatıldığı sağ çizgidir. ”Ve tüm yasalarını tut” orta çizgidir, sağın yukarıdan aşağıya çekeceği tüm yasaları tutan ve sol sadece aşağıdan yukarıdır. Bu zamana kadar üç çizgiyi birbirlerinde uzatmalı ve birleştirmeliyiz. ”Çünkü ben, Efendi, senin şifacınım” ki benim şifam özellikle üç çizginin birleşmesiyle çekilir.”

BEŞİNCİ BÖLÜM

57) Diğerlerinden çıkan yedi derece vardır: Yod-Vav-Dalet, Hey, Vav, Hey ve Hey. Yod, doldurmada Vav-Dalet’i, Yod-Vav-Dalet’i meydana çıkardı. Dalet, Vav ile döllendi ve sonradan Yod, Hey-Vav-Yod olan Hey oldu. Bunlar dört derecediler Yod, Vav, Dalet ve Hey. Daha sonra Hey, bir beşinci dereceyi, Vav’ı verdi. Vav, ZA, Atzilut’ta içeriden, Nukva ve altıncı derece olan Hey’i ve Dalet-Vav’ı, Adem ve Havva’nın Atzilut dışındaki ruhlarını, yedinci dereceyi meydana çıkardı ve insanın, Dalet Vav’ın erkek ve dişisini Atzilut’un dışında sakladı. Yani yüzlerini onlardan sakladı, çünkü onlar bilgi ağacında günah işlediler.

58) “Başlangıçta Tanrı cenneti ve yeryüzünü yarattı.” “Başlangıçta” [Bereşit] tam bir derecedir. Bereşit HS-de-AA olup yarım derece olarak yaratıldığı için “Yarattı” yarım bir sözdür, yarım bir derecedir, HS’den altındaki bir dereceye çıkan Bina ve TM ve üç ekim onda ekilmiştir: Holam, Shuruk, Hirik. Onlar baba ve oğullardır ve çıkış nedeniyle, HS ve Bina birbirinden meydana gelen iki derece oldu. HS baba ve Bina oğuldur.

HS engellendi; Bina ifşa oldu. HS engellenen ve gizlenen üst Aden’dir (Cennet) ve Bina üç yerde yolculuklarına devam eden Alt Cennet’tir: Holam, Shuruk ve Hirik. Sonra HaVaYaH Yod-Hey görünür, seyahat etme boyunca bir söz ve yarım bir söz.

”Tanrı (yarattı) the (İngilizcede belirli artikel)” ”Başlangıçta (Tanrı) yarattı” dan sonra yazılı olan ADNI EKYEH demektir. Et (the) Malhut’tur; ADNI. Elokim, Roş’a geri dönen ve beş harf Elokim’de tamamlanmış bir derece NRNHY olan Bina’dır – EKYEH diye adlandırılır. Sağ ve sol birlikte katıldılar ve onlar ‘cennet’tir, HG, sağ ve solu içeren Tiferet.

”Cennet ve yeryüzü.” Ve the (İngilizce‘de belirli artikel) NHY’dır, “ve şan [Tifferet] ve sonsuzluk [Netzah] ve heybet [Hod]; cennetteki ve yeryüzündeki herkes için” yazıldığı gibi. Cennet, Tiferet ve HN birlikte ortak edilmişlerdi. ”Herkes için” Hod’dur. Bu NHY’lar ‘Haze’den ve aşağısından küçük ZA’ olarak adlandırılır. ”Yeryüzü” son Malhut’tur. ”Yeryüzündeki Adın ne kadar muazzamdır” yazıldığı gibi. Ve ayrıca yeryüzünün Malhut olduğu yerde ”Tüm yeryüzü onun şanıyla doludur.”

“Başlangıçta” HS’dir. “Yaratıldı”, HS’den çıkan ve üç ekimde ekilen Bina’dır, Holam, Shuruk, Hirik’tir. “Tanrı” [Elokim], Hohma’ya döndükten Bina’dır ve NRNHY’nin beş ışığıyla tamamlanmıştır. ”The” (İngilizce’de belirli artikel) Haze de ZA ve üstünden olan büyük Nukva’dır. ”Cennet” ZA’dir ve ”the”, ” küçük ZA” olarak adlandıırlan NHY de ZA’dır. ”Yeryüzü Malhut’tur.)

59) “Suyun ortasında bir gökkubbe olsun ve su ile su arasını bölmesine izin verin.” Kutsal, ZA ve Kutsalların kutsalı, AA ve AVİ arasını böler. Bu böyledir, çünkü bir gökkubbe Haze de AA’da duran Tzimtzum Bet’in Masah’ıdır, aşağısından ZA’in başladığı. Bundan şu sonuç çıkar ki, Sema AA olan Atik ve gökkubbe tarafından AA’dan ayrılmış ve yapışan ZA’in arasında böler.

O aslında yücelikle konuşan bir ağızla ayrılmadı, yani Daat, dilin bulunduğu Peh de AA, Roş’a yükselen ve orada Hohma ile Bina arasında karar veren ve onları bir araya getiren ZA ile.

60) ZA, GAR’dan ayrıldı ve küçük Ketarim’de, VAK de GAR’da, beş çeşit canlı suda, 500 yıl olan “canlı su” veya “hayat” olarak adlandırılan HGT NH de İma’da taçlandırıldı, “ve üzerine canlı su koyacağız” yazıldığı gibi, Hesed’dir. “O, yaşayan Tanrı ve ebedi Kral’dır” Gevura’dır. “Yaşayanların topraklarında Efendi’nin önünde yürüyeceğim,” Netzah’dır. “Ve Efendimin ruhu, yaşam demetine bağlanacak,” Hod’dur. “Ve bahçenin ortasında hayat ağacı,” Tifferet’tir. Yod-Hey HB. Yod-Vav-Dalet Hey-Aleph. HB de ZA’nın kendisi, HaVaYaH Aleph harfleriyle dolu. EKYEH, Keter.

Su ve su arasında fark vardır. Gökkubbe üzerindeki üst su – Yod- Hey Yod-Vav-Dalet Hey-Aleph ve EKYEH – tamamlanmıştır. Ve gökkubbenin altındaki alttaki su eksik sudur. Gökkubbenin üstünde onlar tamamlanmış Rahamim’dir; gökkubbenin altında onlar eksik Rahamim’dir.

61) “Ve Efendi dedi ki, ‘Ruhum sonsuza dek adamın içinde kalmayacak, çünkü o da et.’” O, ZA’e yerleştiği ve onda kıyafetlendiğinde “Ve Efendi dedi.” Oradan söyleyeninin adıyla bir kelime gelir, AA olan Atik engellenmiş olduğu için; ” Ruhum üst adamın içinde kalmayacak” dedi, ZA, çünkü Hotem de AA’nın iki deliğinden esen rüzgârda (Ruah), o altta olanlara hayatı, yani Hohma ışığını çeker. Bu nedenle ZA de, alt adama hayatı sonsuza kadar uzatmaz. Ancak söyleyenin sahibi, AA, üst adama; ZA’e söyler. Ve bir kez AA ZA’de bu derece küçük kıyafetlendiğinde, alt adamla ilişkili olduğunu söyler.

62) ”Ve günleri yüz yirmi yıldı.” yazılıdır. Yod-Vav-Dalet, Hohma ve yaşamdır. Ayrıca, Hotem’in iki deliğinde Yod-Vav-Dalet harfleri vardır, çünkü iki delik arasındaki bölme Vav, sağ delik Yod ve sol delik Dalet’tir. Yod-Vav- Dalet tam ve eksiktir.

Kendisinde, doldurma olmadan, Vav-Dalet, o on Sefirot ile tamamlanmıştır. Fakat Yod’un Nukva’sı’na, Vav-Dalet’in doldurmasına gelince, O tamamlanmamıştır. Dolayısıyla, Yod’un kendisi yüzdür, 10 sefirottur, her biri onu içerir, dolayısıyla yüzdür. Eksik olan iki harf Vav-Dalet, birlikte yüz yirmi yıl olan iki kere on’dur.

Kendi içinde Yod, ZA’de göründüğünden dolayı, 10.000 yıla yayılır, Sefira Hohma’nın tamamı 1.000’e yayıldığı için. Buradan ” Elini üstüme koydun” ayeti gelir. Onun seviyesi yüz kubite azaltılmıştır, çünkü hayatın ışığını tamamlanmış ve eksik olan Yod-Vav-Dalet’ten almıştı, eksik Vav- Dalet, Yod- Vav-Dalet’e bağlı olduğu için.

63) ”Düşmüş olanlar o günlerde yeryüzündeydi”. O ”Ve oradan ayrıldı ve dört kafa oldu” yazıldığı gibidir. Bahçenin ayrıldığı yerden, Malhut de Atzilut, üç BYA dünyasında ”düşmüş” olarak adlandırılır, çünkü oraya Atzilut derecesinden düşenlerin hepsi ”düşkün” olarak adlandırılır.

”Ve oradan ayrıldı” yazılıdır, yani oradan aşağıdan Atzilut’tan ayrılacağı anlamına gelir. Bu nedenle, Uza, Azael ve Atzilut derecelerinden gelen ve Malhut de Atzilut’un altına düşen erkeklerin kızlarına “düşmüş” denir. ”Düşmüş olanlar o günlerde yeryüzündeydi” ve sonrasında değil, Joshua gelip ve Tanrı’nın oğulları gizlenene kadar. Bunlar kimin iki sessiz casusuydular; ”Kadın iki erkeği aldı ve sakladı.” yazıldığı gibi.

64) Süleyman gelinceye ve erkeklerin kızları Keduşa’ya dahil edilinceye kadar, ”Bana erkek şarkıcıları ve kadın şarkıcıları ve erkeklerin oğullarının zevklerini aldım.” yazılıdır. Taanugot (zevkler) dişi formda yazılıdır ve maskulen form olan Taanugim (bu da zevkler demek) değil, çünkü onlar erkeklerin kızlarıydılar, iki fahişe. Erkeklerin oğulları, Atzilut’taki diğer ruhlardan dökülen ve üst Hohma’ya dahil edilmeyen erkeklerin oğullarıdır.

”Ve Tanrı Süleyman’a bilgelik [Hohma] verdi.” yazılıdır. Aynı zamanda ”Ve o bütün erkeklerden daha bilgeydi” de yazılıdır. Aynı zamanda “Ve bütün erkeklerden daha akıllıydı” da yazılıdır. Çünkü o Adam de Keduşa’da bulunmayan, burada da bahsedilen insanları ıslah etti.

65) ”Tanrı Süleyman’a bilgelik verdi.” Ona Hohma olmaya geri dönen üstteki beş Bina’yı verdi. Fakat aslında Hohma değil, çünkü HS engellendi ve aydınlatmadı. Aydınlatan tüm Hohma sadece Hohma olmaya geri dönen Bina’dan gelir. “Ve o bütün erkeklerden daha bilgeydi” çünkü Bina’dan, aşağıda bilge yapıldı. ”Onlar dünyadan olan güçlü olanlar, adın adamları” yazılıdır. ”Dünyadan” düştükleri üst dünya, Atzilut anlamına gelir. “Adın adamları” kutsal adda davrananlar, Malhut “ad” olarak adlandırılandır. Onun içinde kutsal davranmayanlar, yani düşmüş olanlar, oraya yukarıdan aşağıya yapılması yasaklandığı için kutsal olmayan Hohma uzatırlar. Ancak onlar sadece Malhut’ta, adda davrandılar.

“Adın adamları” yazılıdır “Efendi’nin [HaVaYaH] adamları,” değil, ZA, o azalma ve azalma olmadığından, çünkü o HaVaYaH adından azalır ve bu azalma değildir, çünkü o ‘ad’ olarak adlandırılan Malhut’tur. Aksi taktirde yazılamazdı. Basitçe ”Adın adamları” artık adam olarak kabul edilmiyordu, ”Fakat adam onurunda kalmıyor” yazıldığı gibi. ”Adam…onurda”, kralın onuru ki Malhut’un ve o ZA’in onurudur. Böylece, Malhut adda davranan bir adam, Ruah’sız olduğunda onun kalmamasına izin verdi.

66) Savaşın on üç kralı Dikna de AA’nın on üç ıslahıdır. Yedide — on üç, Galgalta de AA’nin yedi ıslahından alıyor. Yedi kral, Galgalta de ZA’nın yedi ıslahıdır. Aydınlatmaları yeryüzüne yayıldığında Malhut’ta savaşları kazandıkları görülüyor. Galgalta’nın yedi ıslahında Hohma’nın aydınlanması, – Düşmanları kuşatan, Klipot- yerlerinde değil Malhut’ta görünüyor, içinde Keduşa’nın düşmanları üzerindeki zaferi görünüyor.

Dokuz derece yükseliyor ve istedikleri gibi koşuyorlar. Bunlar merdivenleri tırmanıp koşan Dikna de ZA’nın dokuz ıslahıdır: önce VAK de Nefesh, sonra GAR de Nefesh, sonra VAK de Ruah, sonra GAR de Ruah ve benzerleri, zaten açıklanmış olduğu için. Ve ona karşı itiraz edecek kimse yoktur. Beş kral dehşette kalır, dördüne dayanmaya muktedir değildirler.

Beş kral, Elokim’in beş harfidir. Dört kral dört harf HaVaYaH’dır. Şuruk’un noktası İma’da ortaya çıktığı zaman, ELEH harfleri yükselir ve derecede kalmış olan MI harfleriyle bağlanır ve beş harf, Elokim, İma’da yeniden birleşir. Hasadim eksikliği nedeniyle Hohma’nın da aydınlatmadığı yerde bir abluka yapılmıştır.

Beş kral dehşette kalır, çünkü aydınlatamazlar. O sırada ZA Hirik’in noktası olarak yükselir ve solu azaltır, ki içinde sağ ve solu birleştirir ve üç çizgi İma’da ortaya çıkar, HBD; dört harf HaVaYaH. Bu böyledir, çünkü iki çizgi- sağ ve sol- Yod- Hey ve ZA, onları birleştiren orta çizgi Vav- Hey, Daat’ta Hasadim ve Gevurot’tur. Hasadim Vav ve Gevurot Hey’dir.

Onlar ”Dördüne dayanmaya muktedir değil”diler, Bina’nın sol çizgisinde beş harf Elokim dört harf HaVaYaH ‘dan önce ortadaki karara dayanamadı anlamına gelir. Orta çizgi sol çizgiyi GAR de GAR’dan düşürdü ve HBD’nin ıslahı olan onları dört harf HaVaYaH’da birleştirdi.

67) Çizgilerin bir ıslahı Bina’da HBD’de kurulduğu için dört harf HaVaYaH harfinin beş harf Elokim’i yendiğini açıklamasından sonra, HaVaYaH dört harfinde, dört kral ortaya çıktı ve dört krala doğru doğdu. ZA’deki, HGTM’deki dört kral ortaya çıkar ve üçünden biri ortaya çıktığı ve biri onların üçüyle ödüllendirildikleri için onlar HBD’deki, Bina’daki dört kraldan çıkar. ZA’daki HGTM, Bina’daki HBD’ye bir salkım üzüm gibi asılıdır, onlardan ortaya çıktıkları ve onlardan var oldukları için.

Bunlara yedi koşucu, genel Malhut’taki yedi Sefirot HGT NHYM dahil edilmiştir. Hohma onun içinde göründüğünde onlar koşar ve acele ederler, “Hayvanlar koşuyorlar ve geri dönüyorlardı.” yazıldığı gibi. Onlar dört krallığa, HGTM’ye dahildirler.

Onlar yerlerinde olmadıkları zaman bir tanıklık ediyorlar çünkü “tanıklık” olarak adlandırılan Hohma’nın aydınlatmasını keşfettiklerinde, yerlerinden inmek zorundalar, çünkü Malhut; onun HGT’ye bir dördüncü olduğu ve onlara dahil olduğu yerde, Haze’nin yukarısında Hohma’nın Malhut’a dahil olduğu durumlar dışında Hohma almaz. Ancak orada, onun içinde Hasadim eksikliğinden dolayı Hohma görünmez. Aksine, oradan alttaki Hazeh de ZA inip yedinci olduktan sonra, Hohma’nın içinde göründüğüne tanıklık eder. Bu nedenle tanıklık eder sadece kendi yerinde değil ve kendi yerinde o tanıklık edemez.

Parfümleyen ağaç — Hasadim’i Malhut’a veren Yesod de ZA ve Hohma, Hasadim ile parfümlenmişti – Malhut’un yedi Sefirot’unda oturur. Dallar, -Hasadim olan-kuşların yuva yaptıkları ve tuttukları yerde yani onun Hasadimin’de kıyafetlenen Hohma derecesi- ondan uzar. Yesod de ZA’nın altında, ağacı yöneten kimse, hayvan, Malhut gölgesinde gizleniyor. İçinde iki yol var, iyinin ve kötünün bilgi ağacı. Eğer ödüllendirilirse, iyidir; Eğer ödüllendirilmezse, kötüdür.

Eğer ödüllendirilirse, iyi kurallar ve o yedi sütunda yürür, HGT NHYM de Nukva, bilgi ağacını çevreleyen ve onu yöneten Hasadim’in aydınlatması. Dört hayvanla ödüllendirilir: Aslan, öküz, akbaba ve insan, NHYM, dört yönde yuvarlanan alt Merkava. Bu Hohma’nın aydınlatmasının açıklamasıdır. NH güney ve kuzey; Yesod ve Malhut doğuda ve batıdır ve Hohma’nın aydınlatması sadece yuvarlanırken görünür.

68) 370 sıçrayışta koşan bir yılan, dağların üzerinden sıçrar, tepelere atlar, kuyruğu ağzında, iki tarafını dişleriyle deler. Seyahat ettiğinde durur ve vücudu üç tarafa ayrılır.

Kendi içindeki sol, Hohma’nın ışığına kendisine dair “yılan” denir. Hohma’nın ışığına “oyunlar (veya oynamak) denir. Yaradan, Cennet Bahçesi’de erdemlilerle oynuyor. 370 sıçrayışta koşan bir yılan sol çizgidir, Hohma’yı ifşa eden ‘yılan’ denilir, 370 ve ‘oynamak’ olarak adlandırılır. Koşmak yazıldığı gibidir, “Hayvanlar koştu ve geri döndü.” Sıçramalarda sözünün anlamı “Dağların üstünden sıçrar, tepelerde atlar.” yazıldığı gibidir. Dağlar, HGT’dir, Hasadim’in örtüldüğü ve Hohma’nın ifşası için yer olmayan yerde. Bundan dolayı, Hohma içlerinde aydınlatmayacak şekilde üstlerine sıçrar. İçinde Hohma’nın göründüğü tepelerde, NHY’de atlar ve aydınlatır.

‘Kuyruğunu ağzında, dişlerinde’ onun Dinim’idir. Başlangıçta, onun sonunda idiler. Ağzında, dişlerinde bir baş olacak şekilde ıslah edildiler. İki Behinot’ta (ölçeklerin kökünün olduğu yerde, derecenin GAR’da ıslah edilen Dinim de Man’ula) ve ölçeklerin durduğu orta çizgide Dinim de Masah de Hirik’te, delinmiştir. Onu azaltan bu iki kuvvet için olmasaydı, sağ çizgiyle birleşmeye teslim olmazdı.

Hohma’nın aydınlatması, Hassadim eksikliğinden dolayı sadece sol çizgide görünmüyor, üç çizgiyi bir araya getirerek ortaya çıkıyor. Onlardan bir çizgi bile eksik olsaydı, Hohma aydınlatamazdı. Bu böyledir, çünkü sağ çizgi olmasaydı, sol çizgi Hasadim eksikliğinden dolayı aydınlatmayacaktı. Eğer orta çizgi eksik olsaydı, sol ondan Hasadim almak için sağ ile birleşmeyecekti.

Yılan, sol çizgi, durdu ve üç yöne bölündü, üç çizgiye. Bu böyledir, çünkü içindeki Hohma kendi vücudundan yalnız aydınlatmaz, sol çizgiden tek başına değil ancak üç çizgiyi birbirine bağlayarak. Vücudunun üç çizgi arasında bölündüğü düşünülür, her birinin vücudunun ifşasının bir parçasını taşıdığı yerde ve onlar bir araya geldiklerinde, o görünür.

69) ‘Ve Enoch Tanrı ile birlikte yürüdü ve gitmişti, çünkü Tanrı onu aldı’ yazılıdır. Ayrıca ‘Çocuğa onun yoluyla Öğret (Hanoh ‘öğret’ ve Enoh anlamına gelir)’ yazılıdır. Bu belirli bir erkek çocuğu, Melek Matat. Enoh çocuk Matat oldu. O Malhut’un bir hizmetçisi olduğundan beri ‘Tanrı’ Malhut anlamına gelir ve ‘Efendi’, ZA. ‘Ve o gitmişti’ demek Enoh isminde değildi demektir ‘çünkü Tanrı onu aldı’ ‘Tanrı’nın meleği’ olarak çağrılsın diye.

70) Üç mahkeme vardır, Holam, Şuruk, Hirik’te üç ekim. Üç çizgideki üç çeşit Dinim dört olduğundan orta çizgi Holam’da ve Şuruk’ta iki Dinim’i içerir. Onlar dört mahkemedir, çünkü Holam’da, Dinim de Nukva vardır; Bina’ya yükselen Malhut ve Şuruk’ta; Dinim de Dehura (Erkek Dinim) vardır, Hasadim’in engellemesi. Her ikisi de onları içeren orta çizgide mevcuttur.

Yukarıda, dört Mohin HB HG’de, ZA’de, AVI’de dört mahkeme vardır. Aşağıda dört mahkeme vardır, YESHSUT’da, ZA’de. Orada sadece üç Mohin olmasına rağmen, HB ve Daat, Daat hala HB’de iki çeşit Dinim içermektedir. ‘Yargıda, ölçüde, ağırlıkta ya da miktarda yalnışlık yapamazsınız’ yazılıdır. ‘Yargı’ sağ çizgidir; ‘ölçü’ sol çizgi; ‘ağırlık’ orta çizgi ve ‘miktar’ Malhut’tur.

Sert bir Din, Dinim de Şuruk’tur. Sert olmayan bir Din, Dinim de Holam’dır. İki Dinim orta çizgiye dahil, bir bağlantıda eşit olduğunda ağırlık olarak bir Din’dir. Bu, sadece üç Mohin HBD olarak kabul edilen YESHSUT de ZA’dedir. Eşit ağırlıkta olmayan Din, eşit olmayan ve her biri ayrı ayrı görünebilen orta çizgide iki Dinim’dir. Bu ZA’de AVİ’dedir, dolayısıyla dört Mohin, HB HG olarak kabul edilirler.

Hafif Din’in sert Din’i ya da sert olmayan Din’i yoktur. İçinde solun, ZA’in sert Din’i olmayan ve ZA’den sert olmayan Din’in olmadığı Nukva’nın sol çizgisidir, o sağ değil, sol olduğu için.

71) ‘Ve oldu, insanlar yeryüzünde çoğalmaya başladıklarında’ ‘İnsanlar çoğalmaya başladı’ yazıldığı gibidir, ‘Zira o da ettir’ ‘Zira o da’ Musa’nın harflerine (İbranice) sahiptir, Hey harfleri olan Shin, Mem ve Bet- Gimel. Bu nedenle üst Adem’i, Musa ve ZA için bir Merkava’yı İma ederek ‘insan’ yazılıdır.

Aynı zamanda ‘yeryüzünde’ yazılıdır, Musa’nın derecesi yukarıda ZA’de, cennette olmasına rağmen. ‘Ve Musa yüzünün derisinin parladığını bilmiyordu’ yazılıdır. ‘Deri’ Malhut’tur.’ ‘Parladı’ yukarıda Bina kıyafetlenen Malhut’un adıdır. ‘Musa bilmiyordu’ onun Malhut’u, Bina’ya bağlı olan üst Malhut’tur.

72) ‘Yüzünün derisi parladı’, kutsal yağ süren krallar bir kornayla olduğu için ‘Ve Samuel yağın kornasını aldı’ yazıldığı gibi. O kralın onuncusu Malhut, ZA’in onuncu Sefirası’dır. O Yovel’den, İma’dan gelir (50.yıl dönümü, jübile) Boynuz, Malhut Yovel’de taçlandırıldı, onuncu onu kıyafetlenen ve Bina gibi olan İma’da, Bina’da taçlandırıldı. O ‘Korna’ olarak adlandırılır, çünkü Malhut Yovel olan Bina’dan alır, bir korna ve içinde bir rüzgar, böylece ruh (aynı zamanda İbranice’de ‘rüzgar’) ona, onun Mohin’ine geri dönecek.

73) Borazan, hayatın ruhunu herkese üfleyen HaVaYaH’nın ilk Hey’i, İma’nın, Yovel’in ve ‘Aha, Efendimiz Tanrı (ADNI Elokim)’ yazıldığı gibi, herkes yerlerine döner. Elokim olarak vurgulanan HaVaYaH Bina’dır. ADNI Malhut’tur. İlk Hey alttaki Hey’e göründüğü zaman, Bina Malhut’a, birbirlerinde kıyafetlendiklerinde, o tam isimle çağırılır, ADNI Elokim. Gelecekte (ıslahın sonunda) bu kıyafetlenme kalıcı olduğunda, ‘Ve yalnız Efendi o gün yüceltilecek’ yazılıdır. Şimdiye dek kralın saflığı engellendi ve taçlandırıldı, saflığın kitabı anlamında. Mutlu, bilgeliğe giren ve ortaya çıkan, onun yönlerini ve yollarını bilendir.

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
18 - 0,096