e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

Ana Sayfa > Sabah Dersi Materyalleri > Kabala Kütüphanesi > Sabah Dersi 2021 > Sabah Dersi Materyali – Baal HaSulam’ı Anma Günü – 19 Eylül

Sabah Dersi Materyali – Baal HaSulam’ı Anma Günü – 19 Eylül

1) Rabaş, Bir Bilgenin Meyveler’ne Giriş

Buraya kutsal sözleriyle karanlık ve gizlilik içindeki neslimizi aydınlatan babam ve hocamı övmeye geldim. Gizlilik ve ifşayla ilgili 1942 yılı Sukkot gecesinde, Kudüs’te ondan şunu duydum: Düzgün yapılıp yapılmadığını görmek için Sukkah’a girdiğinde, “eğer kişi ahır ve şaraphane israfı algısını düzeltirse, Malhut’un anlayışı, Nukva’nın MAN’ı, yedinci bin yıl olarak kabul edilir, kişi onuncu bin yıl ile ödüllendirilir ki bu GAR olarak kabul edilir. Böyle bir ruh dünyaya her on nesilde bir kez gelir. Bunlar onun kutsal sözleridir. Bu kutsal sözlerden babam ve hocamın ruhunun yüceliğini ve bunları söylerkenki derecesini anlayabiliriz. Bana pek çok kez o derece edinmeden Tora’nın sözlerinden asla bahsetmediğini söyledi.

2) Rabaş, Not 75, Ulustaki En Yücenin Çalışması

Baal HaSulam öyle yaptı ki, sıradan bir insan onun yolunu izlerse, tıpkı özel bir bilge öğrenci gibi Yaradan’ ile Dvekut’a (yapışma) ulaşabilir. Ondan önce, biri Yaradan ile Dvekut ile ödüllendirilmek için yüce bir bilge öğrenci olmak zorundaydı. Baal Şem Tov’dan önce, kişi hatta dünyanın en yüceleri arasında olmalıydı, ya da Tanrısallığı edinemezdi.

3) Rabaş, 29. Mektup

Baal HaSulam onun yolundan yürüyüp, onun rehberliğini izlediğimizde, O’nun ebediyetiyle ödüllendirileceğimiz, O’na tutunacağımız ve Kralın sarayına gireceğimiz sözünü verdi. Kralın hizmetkârı olmaya layık, arı niteliklerimiz olmadığını hissetmemize rağmen, yine de miras aldığımız bayağı niteliklerimizi Yaradan içimize yerleştirdiğinden ve bizi bu bayağılıkla yarattığından, “Efendi’miz kırık-kalplerle beraberdir,” deriz.

Baal HaSulam der ki, Yaradan hakikati sevdiğinden, “Yaradan yüksektedir ve aşağıda olanlar O’nu görür.”

4) Rabaş, Makale 1, Toplumun Amacı 1 (1984)

Burada, Baal HaSulam’ın metodunu ve yolunu izlemeyi arzulayanlarla beraber, insan derecesine yükselip, bir hayvan gibi kalmamak için bir grup oluşturmak üzere bir araya geldik.

5) Rabaş, 28. Mektup

Baal HaSulam’dan duyduğumuz üzere Tanrı’nın sözlerini Şehina’dan duymakla ödüllendirilsek bile, seçim yine de bizimdir. Bu nedenle Baal HaSulam bize pek çok ifşayı ifşa etmiş olsa da, bu yalnızca yardımsız yürüyebilmemize rehberlik yapmak içindir.

Yaşamlarımızı Yaradan’a adama coşkusu veren yenilikleri ifşa ettikçe kalbin sertliği gelir, tıpkı “Kalbini sertleştirdiğim için,” sözündeki gibi, daha sonra kendi seçimimizi yapmamız için bir yer açılır ve buna “destek olmadan çaba,” denir.

Onun niyeti arzulanan bütünlüğe bizi getirmektir.

6) Rabaş 18. Mektup

Bilin ki dostlarım, Baal HaSulam ile beraber olduğumuzdan beri Yaradan’a yakınlaşmada daha yetkin olduk, şimdi artık onun sesini dinlemeye ve şartlarını yerine getirmeye mecburuz. Ona yakın olduğumuz sürece bu kesinlikle bizim yararımıza olacak ve sesi kutsal yerde duyulacak. Kişi Keduşa’ya (kutsallık) yaklaştığında onun sesi duyulur ve bizler başaracağımızdan emin oluruz.

7) Baal HaSulam, 39. Mektup

Şundan kesin emin ol ki, ARI’nin zamanından bugüne kadar ARI’nin metodunu tam olarak anlayan hiç kimse olmamıştır, ARI’nin iki katı kutsal ve yüce bir aklı edinmek, henüz edinim içinde olmayan ilk yazandan son düzenleyiciye pek çok kişinin elinden geçen bu metodu anlamaktan daha kolaydır. Bu nedenle her biri konuları ters-yüz edip karıştırmıştır. Ve şimdi Yaradan’ın izniyle, iyi amellerim nedeniyle değil fakat yüce olanın arzusuyla, ARI’nin ruhunu idrak etmekle ödüllendirildim. Ölümünden bugüne kadar hiç kimseye nasip olmamış bu olağanüstü ruh için neden benim seçildiğim ise beni aşan bir konu. Bundan daha fazla söz etmeyeceğim çünkü bu olağanüstü şeylerden bahsetmek benim yolum değildir.

8) Baal HaSulam, 52. Mektup

Kendimi zaten elimden geldiğince hizmet edebilmek için Yaradan’a adadım. O’nun adına yaptığım hiçbir şey benim için yük değil. Tersine, O’na memnuniyet verecek çalışmayı daima sevdim ve hoşlandım ve bunun delili de SAM’ın hükmünün en yüksek olduğu İsrail topraklarını çalışma alanım olarak seçmemdir. Sadece onu değil, yüce ARI’nin bile kurs açmaya korktuğu Kudüs’ü de seçtim. Ayrıca kursuma Kudüs’ün seçkinlerini de topladım, bununla çalışmadan korkmadığımı anlayabilirsin. Bu nedenle her şey sadece sana bağlı; bunu daima hatırla.

9) Baal HaSulam, “Baal HaSulam’ın Kehaneti”

Bunca günden sonra, Rab tarafından seçildiğim tüm vaatleri ve kaderleri dikkatle dinledim, ancak onlarda ne tatmin ne de bu dünyanın sakinleriyle konuşacak ve onları O’nun bana söylediği gibi, Tanrı’nın iradesine götürecek sözler buldum. Ben doymuş ve kutsamışken, o zavallılarla alay ediyormuş gibi neşeyle yürürken, kendini beğenmiş, Rab’be ve O’nun yaratışına iftira atan insanların arasında yürüyemedim.

Meseleler kalbimin derinliklerine kadar dokundu ve şuna karar verdim, ne olursa olsun, yüce derecemden iniyor olsam bile, bana kehanet ve bilgeliğe erişim vermesi ve dünyanın kimsesiz insanlarına yardım edecek bilgiyi vermek için, onları benimle aynı derecede bilgelik ve hoşluğa ulaştıracak sözler için, Rab’be içten bir dua etmeliyim.

10) Baal HaSulam, 9. Mektup

Yaradan’ın kutsaması ile, Yaratıcımın gözünde, neslin tüm düşüklüğünün bana ifşa edilmesi ve her ruhu mümkün olduğunca çabuk köküne geri getirmek için her türlü kolaylık ve doğru düzeltmeler için uygun bulundum.

11) Baal HaSulam, Zohar Kitabına Giriş, Madde 58

Bu esas olarak inancın, özellikle de kutsal insanlardaki, tüm nesillerdeki akıllı insanların inancının genel olarak azalmasından kaynaklanır. Kabala kitapları ve Zohar fiziksel hikâyelerle doludur. Dolayısıyla insanlar kazanacaklarından daha fazlasını kaybedecekler diye korkuyorlar; zira gerçekleştirmede kolaylıkla başarısız olabilirler. Beni Ari’nin yazılarına ve şimdi de kutsal Zohar’a yeterli kalitede bir tefsiri bir araya getirmek için harekete geçiren bu oldu. O endişeyi tamamen uzaklaştırdım çünkü tüm Yaradan’a kalbini yönlendirenlerin Zohar’ı çalışması ve kutsal ışığı ile ısınması için her şeyin manevi anlamını yani soyut ve fiziksel imgeden yoksun olarak, okuyucuların da göreceği gibi zaman ve yerin ötesinde, kanıtlarıyla açıklayıp ispat ettim.

12) Baal HaSulam, 9. Mektup

Kendimi buna adanmış ve mecbur hissediyorum bugün ve daima, gece ve gündüz yük taşıyan bir öküz ve eşek gibi. Beni Yapan’a memnuniyet verdiğim yeri bulmadan rahat etmeyeceğim. Başlangıçta duymuş olduğum bu yolun kesinlikle O’nun yollarında yürüme ve O’na tutunma yolu olduğunu öğrenmem haricinde başarının en ufak bilgisine sahip olmaksızın yetmiş yıl boyunca (bütün hayatım boyunca) hatta bugün bile bu büyük yükün altında çalışmaktan hoşnudum.

Ayrıca bayağılığımdan dolayı hiçbir düşünceyi veya kavrayışı bahane gösterip O’nun için çalışmaktan kendimi asla alıkoymayacağım. Bütün bir gün yazıya dökemeyecek kadar yüce olan Tanrı çalışmasının yüceliğini düşünüyor ve bunun özlemini çekiyorum.

13) Baal HaSulam, Son Neslin Yazıları

Ben yazar olarak kendimi ve yerimi biliyorum, insan ırkının en iyileri arasında değilim. Ve bugün benim gibi biri emek verdiyse ve tüm bunları dolaplarımızda gizlenmiş kitaplarda bulduysa, kuşağın seçkinleri bu kitaplara dalarsa, mutluluk ve bolluğun çok büyük olacağına, onlar için ve tüm dünya için ulaşılabilir olacağına dair, şüphe etmeye yer yoktur.

Bunların hepsini gördüm ve artık kendimi tutamıyorum. Gözlemlerimi ve kaderimizdeki geleceğimizin ıslahı ile ilgili bu kitaplarda yazılı bulduklarımı açıklamaya karar verdim. Ve dışarı çıkıyorum ve bu boru ile dünyadaki insanları çağırıyorum. Kitapları incelemeye ve araştırmaya başlamak için seçilen tüm kişileri bir araya getirmenin yeterli olacağına inanıyorum ve tahmin ediyorum ki böylece kendilerini ve tüm dünyayı erdeme ulaştırabilirler.

14) Baal HaSulam 13. Mektup

Bilmelisin ki, gruptaki herkesin içinde kutsallığın pek çok kıvılcımı var. Tüm kutsallık kıvılcımlarını kardeşler olarak sevgi ve dostlukla bir yere topladığınızda, bir süre için kesinlikle yaşamın ışığından kutsallığın çok yüksek bir seviyesini edinirsiniz.

15) Baal HaSulam 11. Mektup

Ayrıca senden dost sevgisine çaba harcamanı, dostlar arasındaki sevgiyi arttıracak taktikler geliştirmeni ve aranızdaki bedensel meseleleri, nefrete yol açtığı ve Yaradan’a memnuniyet verenler arasında nefretin olmaması gerektiği için, iptal etmenizi rica ediyorum. Daha ziyade dostlar arasında büyük bir şefkat ve sevgi olur.

16) Baal HaSulam 47. Mektup

Bu nedenle, tutunabilmen ve geriye dönmemen için yöntemler oluşturdum. Bunların içinde en önemlisi dostlara tutunmak. Yürekten söz veriyorum ki, bu sevgi mümkündür. İhtiyacın olan her iyi şeyden seni haberdar edeceğim. Her şeye rağmen kendini bunda güçlendirirsen, daha önce söz verdiğim gibi kutsallığın merdivenlerinde gittikçe güçlenirsin.

17) Baal HaSulam 47. Mektup

Her şeye rağmen dostları sevmenin geçerliliğini sana hatırlatmama izin ver çünkü var olmamız ve yaklaşan başarımızın ölçüsü buna bağlıdır. Bu nedenle, tüm hayali yükümlülüklerden vazgeç ve kalbini, sizi gerçek anlamda birbirinize bağlayacak ve bir yapacak taktikleri bulmaya ve düşünmeye doğru yönlendir, böylece “Dostunu kendin gibi sev,” tam anlamıyla içinde gerçekleşir ve tüm günahları örtecek olan sevgi düşüncesiyle arınırsın. Bunu bende test et ve gerçek anlamda sevgiyle bağlanmaya başla ve sonra göreceksin ki, “damağın tat alacak” ve diğer insanlar senle beni ayıramayacak.

18) Baal HaSulam, 10. Mektup

Elinizden geleni yapın, Yaradan’ın selameti bir göz kırpması gibidir. Bugün önünüzdeki en önemli şey dostların birliğidir. Tüm yanlışları telafi edeceğinden buna her geçen gün daha çok bağlanın.

19) Baal HaSulam, 13. Mektup

Dostlarının hatalarını değil erdemliğini görmesi ve “sevgi tüm günahları örter” gerçek olana kadar, gerçek sevgide bir araya gelmeleri için çabalamasınız.

20) Baal HaSulam, 49. Mektup

Sizden birbirinizi bütün gücünüzle sevmenizi, mümkün olduğunca dostların acısını ve neşesini paylaşmanızı rica ediyorum. Umuyorum ki, bu sözlerimi dinleyecek ve bunu tam anlamıyla yerine getireceksiniz.

21) Baal HaSulam, 2. Mektup

Dolayısıyla, sana aramızdaki sevginin soğuma korkusunu içinde uyandırmanı tavsiye edeceğim. Akıl bunu anlamayı ret etse de, düşün, eğer sevgiyi artıracak bir taktik varsa ve kişi onu arttırmıyorsa, bu da düşüş olarak kabul edilir. Bu tıpkı dostuna büyük bir hediye veren kişinin durumu gibidir. Eylem sırasında kalbindeki sevgi, eylemden sonra kalbinde geride kalan sevgiden farklıdır. Daha ziyade, sevginin bereketi tamamıyla kaybolana kadar gittikçe küçülür. Bu nedenle, hediyeyi veren kendinde bunu her gün yenilemek için bir taktik bulmak zorundadır. Tüm çalışmamız budur—her geçen gün aramızdaki sevgiyi göstermek, tıpkı almak gibi, yani akla pek çok ilave yaparak artırmak ve çoğaltmak, ta ki şimdinin bereketi gerçek bir hediye gibi duyularımıza dokunana kadar. Bu zamanı geldiğinde kullanılacak büyük taktikler gerektirir.

22) Baal HaSulam, 13. Mektup

Gerçekte hepinizi birden hissediyorum, sizin için bugün yarınla yer değiştirmiş ve “şimdi” yerine “sonra” diyorsunuz. Buna bir çare yok fakat bu yanlışı ve bozukluğu anlamaya çalışmak gerek— Yaradan tarafından kurtarılan kişi, yalnızca bugün kurtarılmaya ihtiyacı varsa kurtarılır. Yarını bekleyen kişi Allah korusun kurtuluşunu yıllar sonra elde eder.

Bu sana dost sevgisinde çalışma ricamı ihmal ettiğin için oldu, sana her şekilde açıkladığım gibi bu çare tüm hatalarını düzeltmen için yeterlidir.

23) Baal HaSulam, 4. Mektup

Tanrı’nın kutsandığı yere gitmemen ve ruhundan düşen tüm o zayıf organları toplayıp tek bir beden haline getirmemen haricinde hiçbir eksikliğin yok.

Bu tamamlanmış bedene Yaradan İlahi Gücünü aralıksız olarak akıtır ve ışığın yüksek akımı hiç bitmeyen bir pınar gibi olur.

24) Baal HaSulam, Kabala Öğretisi ve Özü

Gerçeğin ilminin ifşasına izin verilen böyle bir nesilde doğduğum için çok memnunum. Ve şöyle sormalısınız, “İzin verildiğini nereden bileyim?” Şu cevabı veririm, ifşa etmek için izin verildim. Şimdiye kadar, halka açık olarak iştigal etmenin ve her kelimeyi bütünüyle açıklamanın yolları hiç bir bilgeye ifşa olmamıştır… Yaradan’ın bana sonuna kadar verdiği şey budur. Bunun öğreticinin yüceliğine değil, neslin koşuluna bağlı olduğunu kabul ediyoruz. Bu nedenle, ilmi ifşa etme hareketiyle ilgili ödüllendirilmemin neslimden dolayı olduğunu söyledim.

25) Baal HaSulam, “Mesih’in Borazanı”

Bu ilimde benim aracılığımla ifşa olunan kitaplar bunu kanıtlayacaktır; yani bu muazzam önemli konular herkesin görmesi gereken bir elbise gibi yayıldı. Bu, kurtarılışın eşiğinde olduğumuzun gerçek kanıtıdır ve şofarın sesi uzakta olmasa da çoktan duyuldu; zira hala çok yumuşak duyuluyor.

Gerçekten de her yücelik önce küçüklük gerektirir ve öncesinde küçük bir ses yoksa büyük bir ses de yoktur. Şofar için de durum böyledir; ses, giderek büyür ve bırakın adamakıllı anlamayı, bir elçi ve böyle sırları ifşa edecek bir yazar olmaya layık olmadığımı benden daha iyi kim bilebilir ki? Ayrıca neden Yaradan beni böyle yaptı? Tek neden, neslin buna layık olmasıdır; zira bu tam kurtarılışın eşiğinde duran son nesildir. Bu nedenden dolayı nesil, Mesih’in şofarını duymaya başlamaya layıktır ki bu, açıklandığı gibi, sırların ifşasıdır.

26) Baal HaSulam, 59. Mektup

Kurtuluşa giden tek yol, Kabala ilminin peçesini birazcık kaldırmak ve güzelliğinin bir kısmını ulusların gözlerine ve çoğunluğa açıklamak, onların, bu derinlik ve anlayışta başka hiçbir şey olmadığını görmelerine izin vermektir.

27) Baal HaSulam, Pri Haham, Halk İçin Üzüntü Duyan Kişi

Eğer Yaradan’ın hizmetkârı halkla için üzülmüyor ama yalnız kendi yoksunluğunu hissediyorsa kendi için aldığı yer (kabı) da pek büyük olmaz. Dolayısıyla sırrı “halkın refahının” içinde olan Yaradan’ın kolektif ifşasını edinemez, zira kolektif anlayışın kabını (Kli) değil yalnız bireysel anlayışın kabını hazırlamıştır. Bu nedenle, halkın acısını hisseden ve onların bütün sıkıntılarını kendi kişisel sıkıntıları gibi hisseden kişi, yoksunluğu toplu yoksunluk olduğu için İsrail’in tamamının rahatı olan Şehina’nın doluluğuna kavuşur. Çünkü Şehina’nın yoksunluğu kolektiftir, Keduşa’nın da bolluğu kolektiftir.

28) Baal HaSulam Panim Meirot uMasbirot Kitabina Giriş, 22

Kişi kendi için değil, tüm insanlık için yaşamalı, öyle ki insanlığın her bir parçası, her bir ruh için yaşamalı. Hayatın hayatının ışığını kendisi için değil ama yalnız tüm insanlık için bir kanal olmak için almalı.

29) Baal HaSulam, “Son Neslin Yazıları”

Yaşamın yönü, O’nunla bir olmaya erişmek, yalnız Yaradan’a fayda sağlamak ya da halkı O’na bağlılık kazanarak ödüllendirmektir.

30) Baal HaSulam, Panim Meırot Umasbirot Kitabına Giriş, Madde 5

Şimdi Zohar’da yazılanları anlayabilirsiniz, “Bu mahiyette, Yaradan’a yönlenenler sürgünden kurtarılacak.” Ayrıca, pek çok yerde de gerçeğin ilminin yayılması ile kitlelerin tam kurtuluşu edineceği yazılmıştır.

Şunu da dediler, “İçindeki Işık kişiyi değiştirir.” Bu konuda bilerek çok titizdiler, bize Işığın ilmin içinde var olduğunu göstermek için, “gümüş içindeki altın elmalar gibi”, içindeki şifa kişiyi değiştirir. Hem kişi hem de ulus yaratılma nedenlerini manevi çalışmanın içselliğini ve onun sırlarını edinmeden tamamlamayacaklar. … Bu nedenle, ilk ihtiyacımız olan şey ulus içinde, hakikatin bilgeliğinin büyük ölçüde yayılmasıdır, böylece Mesih’imizden faydalanmaya hak edebiliriz. Sonuç olarak, bilgeliğin genişlemesi ve Mesih’imizin gelişi birbirine bağlıdır. Bu nedenle, bilgeliğin ulus geneline yayılmasını hızlandırmak için eğitim merkezleri açmalı ve kitaplar yazmalıyız.

31) Baal HaSulam, “Mesih’in Borazanı”

Arınma için bir önkoşul olduğunu kabul ettik; yani dünyadaki tüm halklar yaratılışın kanunlarını bilecekler; tıpkı şöyle yazıldığı gibi: “…ve topraklar bilgi ile dolacak.” Firavun’un da gerçek Yaradan ve O’nun yasalarını tanıyacağı ve onların ayrılmasına izin vereceği bir ön koşulun olduğu Mısır’dan sürgün örneğindeki gibi…

Bu nedenle her halkın bir erdemliye tutunacağı ve onun kutsal topraklara götüreceği yazılmıştır. Kendilerinin ayrılması yeterli değildi. Tüm insanların nereden böyle bir arzu ve fikir ile geldiğini anlamalısınız. Bunun gerçek ilmin dağıtımı vasıtasıyla olduğunu bilin; öyle ki onlar gerçeği ve gerçeklerini kesinlikle görecekler.

Dağıtımın kitlelere yapılmasına “Şofar” denir. Tıpkı sesi büyük mesafe kat eden Şofar gibi, ilmin yankısı tüm dünyaya yayılacak; öyle ki insanlar duyacak ve erdemli bir halkta, kutsi bir ilim olduğunu kabul edecekler.

32) Baal HaSulam, Karşılıklı Sorumluluk, Arvut, 24

İsrail ulusu arınma kıvılcımlarının tüm dünyadaki insanları aydınlatabileceği bir giriş kapısı olarak kuruldu.

Ve bu kıvılcımlar her gün çoğalıyor, tıpkı kişinin yeterince dolana dek hazineye ekleme yapması gibi, bu başkalarını sevmenin özünde bulunan haz ve huzuru anlayacak seviyeye gelişene dek anlamına geliyor. Zira o zaman dengeyi nasıl sağa doğru kaydıracaklarını bilecekler ve kendilerini Yaradan’ın verdiği sorumluluk altına sokacaklar ve günah kefesi dünyadan yok olacak.

33) Baal HaSulam, Yaradan Sevgisi Ve Yaratılan Sevgisi

İsrail ulusu bir “geçiştir.” Bunun anlamı, Tora’ya uyarak İsrail kendisini arındırdığı ölçüde bu güçlerini geri kalan uluslara geçirirler. Ve diğer uluslar da kendilerini erdemlerine göre yargıladıkları zaman, Mesih ortaya çıkacaktır. Çünkü Mesih’in rolü yalnız, O’nunla bir olma nihai amacında İsrail’i yetkinleştirmek değil ama tüm uluslara Tanrı’nın yolunu öğretmektir. Yazıldığı üzere, “Tüm uluslar O’na akacak.”

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
19 - 0,081