e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

Duy, Ey İsrail

Not 401

Mart 1981

“Duy, Ey İsrail, Yaradan’ımız Efendimiz, O birdir.”  “Bir” nedir? Bu, Yaradan için birleşmiş, İsrail adı altında toplanan Zeir Anpin’dir. Rabbi Şimon dedi ki, Nukva’nın bulunduğu yere “bir” dendiğinden, Dechar (Aramice:erkek) ve Nukva’nın (Aramice: dişi) Zivug’una (çiftleşmesine) “bir” denir.

Bunun sebebi nedir? Dişisiz bir erkeğe “yarım beden” denir ve yarım olan bir değildir. Bedenin iki parçası birbirine bağlandığında, tek bir bedene dönüşürler ve onlara “bir” denir. (Zohar, VaYikra, Madde 101)

“Benimle olan yer,” diye yazılmıştır. Baal HaSulam, Alef-Tav-Yod ( “Benimle” kelimesinin harfleri) kısaltmasını şöyle yorumlamıştır; Emuna [inanç], Tefillah [dua], Yegia [çaba].

Kişi, Yaradan (manevi) çalışmasına “erkek” diye adlandırılan, onun payıyla mutlu denen, bir bütünlük olan, “merhameti arzulayan” olarak kabul edilen, sağ çizgide başlamalıdır. Kişinin, Tora ve Mitzvot (manevi çalışma ve ıslahlar) çalışmasından aldığı tat ve canlılık ne olursa olsun, onun Tora ve Mitzvot’u çalışması için yeterlidir çünkü bunun Yaradan’ın iradesinden gelen özel bir ilahi takdir olduğuna inanır ve tam bir insan olduğunu hisseder ve O’nun çalışmasında bir rolü olduğundan minnet ve şükran duyar.

Kişi kendini bütün hissettiğinde, buna “erkek” denir ve kişi her zaman mutludur ve “Yaradan’a mutlulukla hizmet et.” prensibine uyar.

Ancak buna “yarım beden” denir; kişi “dişi” niteliğe sahip olmadığından bu bir eksikliktir. Kişi sol çizginin perspektifinden, niteliklerinin ve düşüncelerinin ne ölçüde bütünlük içerisinde olduğunu hesaplamaya başlar ve ardından, hala kendi menfaati doğrultusunda alma arzusuna batmış vaziyette olduğunu ve ne insanla insan arasında ne de insanla Yaradan arasında ihsan edemediği gerçeğini görür.

Kişi kötülüğünün farkına vardığı ölçüde, “Elinden gelen her şeyi yap.” cümlesinde olduğu gibi, çalışıp çaba gösterebilir ve eylemler gerçekleştirebilir. Ayrıca, kötülüğü keşfettiği ölçüde yani bunun kötü bir şey olduğunu hissettiğinde, o ölçüde kötülükten kurtulmak için hareket edip, kalbinin derinliklerinden dua edebilir. Buna “dişi” yani eksiklik denir.

Buradan kişinin iki zıt niteliğe sahip olduğu ortaya çıkar. Bir taraftan kişi “sağ” yani Hesed (merhamet) ile O’nun payına sahip olduğundan mutlu, bütün olarak kabul edilir. Kişi, Tora (maneviyat) çalışmasına ve iyi eylemlerde bulunmasına izin verdiği için Yaradan’a teşekkür ve şükür edebilir. Diğer taraftan ise, her şey kendini-sevme temeli üzerine inşa edildiğinden dolayı, Yaradan çalışmasının dışında kalması için O’na dua edebilir.

O zaman kişiye ‘tam, bütün’ denir, aksi halde “adam” olarak kabul edilmez. Çünkü kişi eğer eksikliklerini görürse, çok geçmeden “sağ” niteliklerinden de kaçacaktır.

Ancak kişi kötü durumunu gördükten sonra ve buna rağmen yine de bütünlükte olduğunu mantık ötesi düşünerek güçlendiriyorsa, bunun işareti olarak, Yaradan’a bu durum için teşekkür edebilir ve o zaman ‘bütün, tam’ olarak adlandırılır. “Sağ ve sol ve onların arasında bir gelin.” ifadesinin anlamı budur. Erkek ve dişi niteliklere sahip olarak, cennetin gerçek krallığı anlamına gelen “gelin” niteliğiyle ödüllendirilebilir.

Bu “Yaradan’a mutlulukla hizmet et.” cümlesinin anlamıdır. Kişi Zohar’da olanı sorar: “Ama o mutlu olamaz, çünkü günahlarından dolayı kalbi kırıktır.”.  Bunun hakkında öğreniyoruz ki “Kişi her zaman iki kapı vasıtasıyla girer: merhamet ve korku.”

Bunu yukarıdaki şekilde açıklayabiliriz. Kişi bütün olduğunda “sağ taraftaki” kapı, mantık ötesi inançtır. Bu özel ilahi takdirdir ve bu “o merhameti arzuladığı için”dir. Diğer kapı korku, Gevura yani “sol çizgi”dir. Bu kapıda emek harcamalı ve dua etmeliyiz. Buna, erkek ve dişi, bütünlük ve eksiklik anlayışlarına sahip olduğundan “adam” denilir, ve o zaman kişinin çalışması bütün olarak kabul edilir.

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
19 - 0,104