e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

Ana Sayfa > Sabah Dersi Materyalleri > Kabala Kütüphanesi > Sabah Dersi 2022 > Sabah Dersi Materyali – Uşpizin İbrahim – Sefira Hesed – 10 Ekim

Sabah Dersi Materyali – Uşpizin İbrahim – Sefira Hesed – 10 Ekim

1) Herkes İçin Zohar, Zohar Kitabına Giriş, Tora ve Dua, #184

İbrahim, İsrail’in ruhlarında Hesed’in köküdür çünkü kutsal Tanrısallığı, Hesed’in ışığı için bir kap haline getiren odur. O, İsrail’in tüm ruhları için Hasadim’i tam olarak aldı. Öyle kalsaydı, tüm İsrail Yaradan’a kalıcı olarak bağlı olurdu ve kutsal Tanrısallık, her zevk ve sevinçle dolu Malhut’un evi olurdu ve tek bir kişi ondan bir dakika bile ayrılmak istemezdi. Yine de, İbrahim’in tüm ıslahı, herhangi bir kusur olasılığı olmaksızın, Hasadim’in ışığı için eksiksiz bir kab yapmaktan ibaretti. Diğer bir deyişle, o, kutsal Tanrısallığı,  Yaradanımıza ihsan etme ve memnuniyet vermeye ve kendi hazzımız için hiçbir şey almamaya yükseltti  çünkü bu, Hesed ışığının niteliği ve kabıdır. Bu konuda şöyle yazılmıştır: “Benim olan senindir ve senin olan senindir – Hassid [Hesed kelimesinden]” diyen, kendi zevki için hiçbir şey talep etmez.

2) Baal HaSulam. Şamati 179, Üç Çizgi

İbrahim, “İnancın babası” olarak adlandırılır. Bu, Hasadim anlamına gelir. Bu nedenle, O’na yaklaşmak isteyen herkesin önce “sağ,” yani inanç anlayışını kabullenmesi gerekir

3) Rabaş, Not 316, Adam HaRişon – 2

Bu yüzden İbrahim sağdan gitti, bu, Hesed [merhamet] niteliğinin ıslahı yani Hasadim’i [Hesed’in çoğul hali] istediği anlamına gelir. Bu nedenle Hasadim’in niteliğinden Dvekut’u [yapışmayı] Hayatların Hayatı ile genişletir.

4) Herkes için Zohar, Zohar Kitabına Giriş, Bayramlarda Sevinmek ve Fakirlere Vermemek, #177

Dünyada kim bizim için İbrahim’den daha büyüktür, kim bütün insanlara merhamet eder?

5) Herkes için Zohar, VaEtchanan,  “Tefillin’in Dört Bölümü,” Madde 47

“Ve seveceksin.” Kralı seven kişi büyük merhamet eder. O herkese merhamet eder. Daha büyük merhamete “gerçek merhamet” denir, eylemleri için hiçbir ödül istemediğinde, ancak çok sevdiği Kral’a olan sevgisi nedeniyle çalıştığı zaman.  Bu nedenle merhamet, Kral’a olan sevgiye bağlıdır. Bu yüzden İbrahim’e “Beni seven” denir çünkü O’nu çok sevdiği için dünyadaki merhameti arttırdı.

6) Rabaş, Makale 4 (1986) “Hesed’e [Merhamet] İlişkin”

BeHibaraam hakkında söylediğimiz şeyi, yani onlar aracılığıyla yaratılışın amacını yerine getireceklerini ve onlar olmaksızın yaratılışın amacına tam olarak ulaşmanın imkânsız olmasını açıklamamız gerekir. Be Avraham’ın (İbrahim’in içinde), Hesed olarak yorumlanmasının sebebi budur, bu demektir ki, Hesed niteliğine tutunarak, ihsan etme niteliğini elde edebilirler; bundan sonra haz alabileceklerdir ve bu alma, ihsan etme olarak kabul edilecektir.

7) Rabash, Makale 4 (1986) “Hesed’e [Merhamet] İlişkin”

Ve önceki makalelerde söylendiği ve “Zohar Kitabının Girişi”nde (s 138) sunulduğu gibi, form eşitliği ile ödüllendirilmeden önce tam inançla ödüllendirilmek imkansız olduğundan, yukarıda BeHibaraam ile ilgili olarak yazıldığı gibi, şu ıslahlar vardır: 1) Hesed niteliği sayesinde form eşitliğini elde edeceklerdir, ki bu İbrahim olarak kabul edilir; 2) Hey olduğunu, yani Şehina olduğunu söyler. Yani, Malhut Rahamim niteliğini aldı ki bununla ihsan etmeye geleceklerdir ve sonra yaratılışın yarattıklarına iyilik yapma amacı gerçekleşecek.

8) Herkes için Zohar, Zohar Kitabına Giriş, Bayramlarda Sevinmek ve Fakirlere Vermemek, #178

İbrahim öncelikle misafirperverlik ve merhamette mükemmeldi. Hayatı boyunca, misafirleri ağırlamak için kavşakta durdu.

9) Rabaş, Makale 5 (1987) “Ödülden Daha Ziyade Çalışmanın Faydası Nedir?”

Yaradan, İbrahim’e gelip aralarında anlaşma yaparak ona sevgisini gösterdi, yazıldığı üzere, “Ve onunla anlaşma yaptı.” Aynı şekilde, Yaradan’a şikâyet ederek, İbrahim de O’na sevgisini gösterdi, O’na ödül almaksızın hizmet etmek istedi ve bu yüzden, misafirleri karşılama hususunda açıkladığımız üzere, İbrahim “misafirperverlik” olarak bilinen çalışmanın özlemini duydu.

10) Rabaş, Not 357,  “İbrahim İshak’ın Babası Oldu”

İbrahim, gücünü insanlara Hesed [merhamet/lütuf] etmeye adayan “Hesed adamı” olarak adlandırıldı. İshak, ruhunu sunağa adayan “çalışmanın direği” olarak adlandırılır. “Yakup’a hakikat verilsin” diye yazıldığı gibi, Yakup’a “Tora’nın direği” denildi. Tora’ya “Hakikatin Tora’sı” denir ve yazıldığı gibi, “çadırlarda oturan eksiksiz bir adam” ve RAŞİ bunu şöyle yorumladı, “Şem’in çadırı ve Ever’in çadırı ve Tora ile meşgul olan.”

Her insan bu üç direği elde etmelidir. Daha önce, bu üç sütün, her biri bir sütün ortaya koyan atalarımız aracılığıyla birer birer ifşa edildi. Bu üç sütün ifşa olduktan sonra, atalarımızın bizim için döşediği yollarda yürüme gücüne de sahip oluruz.

11) Herkes İçin Zohar, Ki Tissa [Aldığında], “Şimdi Beni Yalnız Bırakın”, No. 54

İbrahim İshak’ı sevdi; İshak, İbrahim’i sevdi; ve sarıldılar. Ve ikisi de Yakup’u sevgi ve kardeşlik ile kavradılar ve birbirlerine maneviyatlarını veriyorlardı. Dostlar onlar gibi olmalıdır ve onları lekelememelidir çünkü eğer içlerinde sevgi eksikse, HGT olan İbrahim, İshak ve Yakup’un yukarıdaki değerlerini lekeleyeceklerdir.

12) Maimonides, Mişneh Tora, Şoftim, “Yas Tutma Kuralları”, Bölüm 14

“Komşunu kendin gibi sev.” Başkalarının sizin için yapmasını istediğiniz her şeyi, siz dostlarınıza yapın… Bu, Babamız İbrahim’in koyduğu yasa ve merhamet yoludur, yoldan geçenlere yiyecek ve içecek yedirerek, onlara eşlik etmiştir.

13) Praglı Maharal, Rab’bin Muazzam İşlerinin Kitabı, Bölüm 6

İbrahim’de olduğu gibi, hiçbir yerde insanlar arasında sadaka ve barış yoktu çünkü birçok ulusun babasıydı ve tüm yaratılanları birleştirir ve barıştırırdı.

14) Şem MiŞmuel, Hayei Sarah, Tav-Reiş-Ayin-Dalet [1914]

İbrahim’in asıl işi Hasadim’i [merhametleri] yukarıdan aşağıya doğru yaymaktı. Bununla dünyadaki tüm insanları birleştirdi ve erkekleri dönüştürdü. Sarah’ın asıl işi ise aşağıdan yukarıya, aşağıdakilerin özlemini yukarılara doğru yaymaktı. Kadınları dönüştürmesinin anlamı budur. Onların eşit yanları, üstte olanlarla ve altta olanları birbirine bağlamalarıydı ve her ikisi de bağ kurma yeri olan Makpela Mağarası ile ödüllendirildi.

15) Rabbi Moşe Hayim Efraim, Degel Mahaneh Efraim, Metzora

İbrahim, bir merhamet adamıydı ve dünyadaki tüm insanlara merhamet etti.

16) Babil Talmudu, Masechet Beitza, 32b

İnsanlara karşı merhametli olanın, Babamız İbrahim’in soyundan olduğu bilinir ve insanlara merhamet etmeyen kimsenin İbrahim’in soyundan olmadığı bilinir.

17) Çernobitç’li Rabbi Hayim, Beer Mayim Hayim

O, bütün günleri boyunca, gerçek merhameti göstermeye, dünyadaki tüm insanlara merhametli olmaye, onlara yemek ve içecek vermeye çalıştı ve daha sonra onlara Yaradan’ın yolunu öğretmek için çalıştı,  çalıştı ki onlar da Yaradanlarını bilsinler.

18) Sefer Avodat HaKodeş, Kısım 1, Bölüm 27

Büyük sevgi, eşsiz isimle bağ kurmak ve gerçek inançla, onunla birleşmektir. Bu sadık bir çalışmadır ve sevgide çalışan ilk yaratılan olan Babamız İbrahim’in işiydi. Bu yüzden onun niteliği Hesed (merhamet) niteliğiydi, bu da sevginin “Ve merhameti seveceksin” sözlerindeki anlamıdır. Bu, Bina’daki ilk niteliktir. Sevgiden çalıştığı için, sevgi niteliğinde birleşmişti, çünkü ruhu oradan kademelendirilerek geldi. Bu nedenle sevgiden çalıştı. Sevgisiyle,  öğretti ki ruhu gelir ve bir bedende mevcut olursa, bağının bulunduğu yerden ayrılmaz ve her zaman ona geri dönmeyi arzular. Bu yüzden eylemleri ve tüm işleri merhamet ve sevgiye yönelikti. Ve sevgiye bağlı olduğu için, İbrahim’e “Beni seven kişi” denir. Gerçek aşığın sevdiği kişinin zanaatını eline alacağı ve işiyle meşgul olacağı ve her zaman durmaksızın onda çalışacağı sevginin doğası budur.

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
19 - 0,081