e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

İbrahim Dirildi

Not 353

Heşvan, Kasım 1979

“İbrahim, ölümünden dirildi ve Het’in oğullarıyla konuştu, dedi ki…”

Baal HaTurim şöyle yazar, “Bilge öğrencinin değerini dikkatle inceleyen kişi için bölümünde, on kez “Het’in oğulları” diye yazar, bu içinde on kez Het harfi olan On Emri yerine getirmek gibidir.” Bilge öğrencinin değerini dikkatle inceleyen birinin neden On Emri yerine getirmiş gibi olduğunu anlamamız gerekir ve ayrıca ayette bunun kanıtı nerededir?

Zohar şöyle açıklar, İbrahim ruh ve Sara beden demektir. Ruh, “beden” denilen Kli’nin[Kab] içerisinde ışığın kıyafetlenmesi olarak kabul edilir ve alma arzusudur. Dünyada bir yer verme anlamına gelen, “beden” denilen alma arzusundan söz eden kısmı anlamalıyız. “Beden” denilen alma arzusu, BYA’ya düşen 320 kıvılcımdan ayrıldı, Klipot [kabuklar] ve BYA’nın içine düşen Keduşa’nın [kutsallık] kıvılcımlarını tuttu.

Keduşa’yı açıklığa kavuşturmak istediğimizde, bedeni ruhu almaya uygun bir Kli (kab) yapmak için dikkatle değerlendirdiğimizde, o zaman bedene “bilge öğrenci” denir. Baal HaSulam’ın söylemiş olduğu gibi, Yaradan “bilge” olarak adlandırılır ve eğer kişi Bilge olandan öğrenirse, ona “bilge öğrenci” denir.

Dolayısıyla, eğer “alma arzusu” adı verilen beden, Bilge olanın yani veren olma niteliğini öğrenirse, bedene “bilge öğrenci” denir.  Ancak, On Emri yerine getirmeden önce bu imkansızdır, bilgelerimizin dediği gibi, “Kötü eğilimi ben yarattım; Tora’yı şifa olarak yarattım” (Kiduşin 30b) yani Tora vasıtasıyla kötü eğilimi yenebiliriz.

Bu, “Bilge bir öğrencinin değerini dikkatle inceleyen kişi, On Emri yerine getirmiş gibidir.” cümlesinin anlamıdır.

“Mezar” bedenin dinlenme yeridir. Bu nedenle, putperestlerin mezarları vardır ve Makpela Mağarası vardır. Zohar’da bazen “Makpela Mağarası” ve bazen de “Makpela Alanı” olarak yazılır. O, Sulam’da [Zohar hakkında Merdiven tefsiri] şöyle yorumlar; dualite, Malhut’un Bina’ya yükseldiği merhamet niteliğinin yargı ile birleşmesidir. Bina’nın Malhut’u vardır ve Bina’nın Bina’sı vardır, Malhut’un Bina’sı vardır ve Malhut’un Malhut’u vardır. Bunun anlamı şudur; beden merhamet niteliğinin ıslahını yargı ile almalıdır.

Bu nedenle inceleme, yargı niteliği olan alma arzusunun merhamet niteliğine dahil olması için olmalıdır ve bununla beden, ruhun ışığını almak için uygun bir Kli haline gelecektir. Het’in oğullarının rızasını alması gerekliydi yani onlara bir şey vermek zorundaydı ki böylece onlar bedene iftira atmayacaklardı. Bu, onu uzaklaştırmak ve ondan kurtulmak için Sitra Ahra’ya [diğer taraf] bir pay vermeye benzer.

O zaman, İbrahim niteliği olan ruh, bedende barınabilir. Buna “ölülerin dirilişi ” denir yani beden, kapların kırılması durumundan ve “organların dökülmesi” anlamına gelen bilgi ağacının günahından dirilir. Merhamet niteliğinin yargıyla ıslah edilmesiyle, beden ıslah edilir ve buna, ruh olarak kabul edilen Yaradan’ın ışığının barınabileceği Kli denir.

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
19 - 0,108