e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

Genel Önsöz

Hayat Ağacı’nda usta olanlara ve herkese, “Önce öğren; sonra anla” sözlerinde olduğu gibi.

1. Bilgelerimiz şöyle dedi: “Aşağıda, Yukarıdan bir meleğin onu etkileyip ‘Büyü!’ demediği hiçbir çimen tanesi yoktur”. Bu oldukça kafa karıştırıcı görünüyor, zira Yaradan neden Yukarıdan bir meleği önemsiz bir çimen yaprağını etkileyip bakması için uğraştırsın?

Ancak, bu deyiş Yaratılış’ın yorumlaması çok uzun sırlarından biridir. Böyle olmasının nedeni sonsuz bilge olanın kalbinin değerli hikâyelerle bir kısım ifşa edip iki kısım gizlemeyi istemesidir zira onlar Işığı değersiz bir öğrenciye ifşa etmekten yorulmuşlardır. Bu nedenledir ki bilgelerimiz efsanelerden öğrenilmediğini söylemişlerdir zira efsaneler mühürlenmiş ve kitlelerden engellenmiştir ve bir nesilde sadece seçilmiş birkaç kişiye ifşa edilirler.

Ve Zohar Kitabı’nda ayrıca Raşbi’nin (Kabalist Şimon Bar Yohai) Kabalist Aba’ya sırları yazmasını emrettiğini görüyoruz, çünkü o öyküleme ile nasıl ifşa edileceğini biliyordu. İdra’da, Raşbi’nin ilimden ifşa ettiği her sır için “Söylesem de kederlen; söylemesem de kederlen. Söylemezsem dostlarım o sözü kaçıracaklar; ve söylersem günahkârlar Efendi’lerine nasıl hizmet edeceklerini öğrenecekler” deyip bağırdığı yazılıdır.

Bu iki açıdan da zor bir durumda olduğu anlamına gelir: eğer Işığın sırlarını ifşa etmese sırlar Yaradan’dan korkan gerçek bilgelerden kaybolup gidecekti. Ve eğer sırları ifşa etse erdemli olmayanlar bunlarda başarısız olacaklardı, zira konuların köklerini anlamayacak ve ham meyveyi yiyeceklerdi.

Dolayısıyla, Raşbi betimlemelerdeki başarısından dolayı anlamaya layık olanlar için yeterince ifşa olsun ve anlamaya layık olmayanlardan gizlenip engellensin diye yazması için Kabalist Aba’yı seçti. Bu nedenden dolayıdır ki Kabalist Aba’nın öyküleme ile nasıl ifşa edileceğini bildiğini söyledi. Bir başka deyişle, o ifşa etmesine rağmen manevi ilme layık olmayanlar için hâlâ bir sır kalmıştır.

Bununla beraber, Zohar’da zamanın sonunda en alt seviyedekiler için bile bu ilmin tamamen ifşa olacağına söz verdiler. Ve ayrıca bu derleme ile İnsanoğlunun sürgünden kurtulacağını, yani gerçeğin ilminin ortaya çıkışı ile halkın tam kurtuluş ile ödüllendirileceğini de söylediler. Ayrıca şunu da görüyoruz ki Zohar’ın sözleri ve gerçeğin ilminin gizli sırları zaman içinde nesilden nesle ifşa oluyorlar ta ki bizler ilmin tamamını ifşa etmekle ödüllendirilene dek ve o zaman tam kurtuluş ile ödüllendirileceğiz.

Başladığımız makaleyi açıklığa kavuşturmak için öncelikle on Sefirot’un dokuz değil on, on bir değil on olduğunun yazıldığı meşhur Yaratılış Kitabı’ndaki cümleyi açıklayacağız. Yorumcuların çoğu bunu incelediler ancak biz kendi yöntemimizle açıklayacağız ki konular Yaradan adını arayan herkese ifşa olsun.

On Sefirot’un Keter, Hohma, Bina, Hesed, Gevura, Tiferet, Netzah, Hod, Yesod, Malhut olarak adlandırıldığı biliniyor. Ari’nin Giriş’in Kapısı’ndaki “HaDaat” bölümünde bunların aslında beş Behinot (izlenimler) olduğu yazılmıştır: Keter, Hohma, Bina, Zer Anpin ve Malhut; ancak Zer Anpin dört Sefirot HGT NHY’den oluşmaktadır. Bu derlemedeki on Sefirot hakkında uzun uzadıya yazdım bu yüzden burada bu genel önsözde öğrenciye bu geniş kapsamlı ilmin büyük kısmının doğru ve genel bir bilgisini ve öğretinin tarzının gerçek başlangıcını vermek istiyorum.

Hayat Ağacı kitabında öğrencilerin çoğu konuları anlamakta başarısız oluyorlar, zira manevi konseptler zaman ve yer olgularının üzerindedir, ancak bunlar zaman ver yerlerde resmedilerek fiziksel terimlerle ifade edilirler. İlaveten, Ari’nin yazılarında başlangıç öğrencileri için bu ilimle ilgili sıra düzenlenmemiştir. Kitaplar onun öğrencilerinin önünde gün be gün söyleyeceği kutsal kelimelerle derlenmişti ve öğrencilerin kendileri de gerçeğin ilminde usta idiler.

Dolayısıyla, uzun ya da kısa, yazılmış hiçbir kitapta bu ilimde genel olarak gerçek ustalık gerektirmeyen hiçbir makale yoktur. Bu nedenle, öğrenciler bıkıyor ve konuları bütünüyle birleştiremiyorlar.

Böylece, bu önsözü yazdım, ilmin konuları ve temellerini az ve öz bir şekilde bağlamak için -ki öğrenci Ari’nin yazılarını çalışmak isterse her makale ile öğrenciye anında hazır olsun. Ve bu nedenle, her konuyu tam anlamıyla detaylandırıp yorumlamıyorum çünkü bu derlememle açıklık kazanacak. Bunun yerine, amacıma göre yeterli bir şekilde özetliyorum. Ve bilgelerimiz şöyle dediler: “Önce öğren, sonra anla.”

Ari, on Sefirot KHB, HGT, NHYM’nin aslında beş Behinot KHB, ZA ve Malhut olduğunu yazmıştı. Dört harfli ismin, Yud, Hey, Vav, Hey, anlamı budur. Yud’un ucu Keter’dir, Yud Hohma’dır, Hey Bina’dır, Vav Zer Anpin’dir – altı Sefirot HGT NHY’yi içerir – ve son Hey Malhut’dur.

Otiot (harfler) ve Sefirot’un bir olduğunu bilmelisiniz. Ancak Kli olmadan Işığın genişleyemeyeceği kuralı takiben her ikisinden birlikte bahsettiğimizde, yani Işık Kli’nin içinde kıyafetlendiğinde bunlar Sefirot olarak adlandırılırlar. Ve yalnızca Kelim’den (Kli’nin çoğulu) bahsettiğimizde Otiot olarak adlandırılırlar.

Işıkla ilgili olarak çalışan kaynaktaki beyazın Işık ve siyahın yani harflerin Kelim anlamına geldiği yazılmıştır. Bu, Rambam’ın “Işığı oluştururum ve karanlığı yaratırım,” ile ilgili çevirisinde hiçlikten var oluşu meydana getirme konusunun “Yaradan” olarak adlandırıldığı anlamına gelir, zira bu yeni bir şeydir, yaratılışından önce var olmayan bir şey. Ve Işığın içinde ve Işığa dâhil olan tüm haz ve zevkler, yeni bir oluşum değildir, var oluştan vardır, zira Işık ve tüm bolluk zaten O’nun Özüne dâhildir.

Bu nedenle şöyle denilmiştir, “Işığı oluştur,” zira bu bir yaratılış meselesi değil bir formasyondur, yani Işığı öyle bir şekilde oluşturmak ki aşağıda yaşayanlar onu alabilsinler. Ancak karanlık Yaratılış ile birlikte meydana getirilen hiçlikten var oluşun oluşturuluşunda yeni bir şeydir, yani O’nun Özüne dâhil değildir. Bu nedenle şöyle denilmiştir, “ve karanlığı yaratırım.” Ancak karanlık Işığın tam zıddıdır; dolayısıyla, karanlığın Işıktan nasıl genişleyebildiğini anlamamız lazım.

Panim Masbirot’da (Karşılayan Yüz), “Dal 1” bu noktayı detaylı açıkladım ve burada sadece üzerinden geçeceğim. Zohar’da Yaratılışın amacının O’nun varlıklarına haz vermek olduğunun yazıldığı biliniyor, zira İyinin işi iyilik yapmaktır. Açıkçası, O’ndaki her arzu yaratılanlar için zorunlu bir kanundur. Bundan da anlaşıldığı gibi Yaradan varlıklarına haz vermeyi düşündüğünden O’nun verdiği hazları anında almak isteyen zorunlu bir doğa yaratılan varlıklara monte edildi, yani O’nun Bolluğunu alacak büyük bir arzu. Bunun köke ilişkin Kli olarak adlandırılan bir özlem olduğunu bilin.

Bu nedenle Kabalistler Kli olmadan Işığın olmadığını söylemişlerdir, zira yaratılmış her varlığa dâhil edilmiş olan alma arzusu ve varlık Kli’dir ve bu ayrıca Işığın tam ölçüsüdür. Bir başka deyişle, Kli tam olarak arzuladığı Işığı alır, ne daha fazla ne daha az, zira maneviyatta zorlama yoktur ve Kutsallık’dan (kutsallık) olmamasına rağmen fiziksellikte bile böyledir.

Açıkça görülüyor ki Kli’nin formu Işığınkinden farklıdır. Bu nedenle Işık değil Kli olarak adlandırılmıştır. Ancak bu form eşitsizliğinin anlamını anlamamız lazım. Aslında, kendi için alma arzusu çok büyük bir form eşitsizliğidir, zira bu form hiçbir şekilde Kaynağa uygun değildir, zira O kimden alabilir ki? Aksine, bu (form eşitsizliği) ilk yaratılanda hiçlikten -var-oluş ile yapımı vasıtasıyla başladı. Bunun içinde alma arzusu Nedenlerin Nedeni’dir (Panim Masbirot, “Dal 1”).

Bu, Kutsal Zohar’da Üst Keter’in Nedenlerin Nedeni’ne kıyasla karanlık olduğunun yazılmasını açıklıyor. İlk yaratılandaki alma arzusundan bahsediyorlar ve bunu form eşitsizliği, “karanlık” olarak adlandırıyorlar zira bu Kaynak’ta mevcut değildir. Bu nedenle, Işığa kıyasla ve ona zıt olan siyah renk karanlığın köküdür.

Ayrıca, Panim Masbirot’da açıklandığı gibi fiziksel şeylerin birbirinden bir balta ve çekiçle ayrılması gibi manevi şeyler de aralarında form eşitsizliğiyle ayrılırlar. Ve form eşitsizliği bir uçtan diğerine zıtlık derecesinde büyürse aralarında tamamen ayrılık yaratılır.

Bu nedenle orada alma arzusunun formunun O’ndan uzanan Işığın tümüne dâhil olduğu ancak gizli, potansiyel bir güç olarak bulunduğu açıklanmıştır. Bu güç yaratılanlara onlar Yaradan tarafından içlerinde genişleyen ölçüden daha fazla ilave bolluk isteme arzusunu yoğunlaştırmadan ifşa olmaz.

Örneğin, yiyecek lezzetliyse kişinin daha fazla yiyecek arzusu yiyebileceğinden daha fazla artar. Dolayısıyla, yaratılan varlık ilave bolluğu genişletme arzusunu arttırırsa gerçek alma kapları ortaya çıkar. Ve bu form eşitsizliği varlığın içinde olup O’nun içinde olmadığından sadece yaratılan varlığın uyanması ve bunu tam olarak anlamasıyla tamamlanır.

2. Dolayısıyla, O’nun Işığının genişlemesi Kaynak olmanın sınırını genişletmez ve Işık Hohma, Bina, Zer Anpin ve Malhut denilen dört Behinot’dan geçerek varlık olur. Böyle olmasının nedeni O’nun Işığının uzantısının Hohma olarak adlandırılan o varlığın Işığının özünün tam ölçüsü olmasıdır. Ve bu yoğunlaştığında ve genişliğinin ölçüsünden daha fazla bolluk yaydığında bu Bina olarak adlandırılan Behina (Behinot’un tekili) Bet (ikinci bir Behina) kabul edilir.

Ayrıca, üç izlenimin ikinci Behina’da yapılması gerekmektedir: İlk izlenim: Sefira Bina’nın özü Hohma’dır. İkinci izlenim: içinde alma kabının kökünün ifşa olması için ortaya çıkan arzunun yoğunluğu. Bu anlamda, Behina’da Hohma Or’a (Işığı) kıyasla Aviut (alma arzusu) yani form eşitsizliği vardır. Bu Üst Gevura olarak adlandırılır. Üçüncü izlenim: Bu onun kendi arzusunun uyanması vasıtasıyla edindiği bolluğun özüdür. Işığa tamamen Kaynak’tan uzanan ve Or Hohma’dan daha aşağı olan kendi adı, Or Hasadim, verilir. Or Hasadim, varlıkların yoğunluğu ile bağlantılıdır, daha önce de bahsedildiği gibi daha bayağı yapılmış bir Işık olan Gevura Or Hasadim’in kökü oldu. Bu üç izlenim birlikte Bina olarak adlandırılırlar ve ikincisi Hohma’nın Behina’sı olarak. Böylece, iki Behinot, Hohma ve Bina, açıklığa kavuşturulmuş oldu ve Keter Eyn Sof’dur (Sonsuzluk), varlıkların kökü.

Ve Behina Bet İşletimci’ye doğru yoğunlaştırılmış bir arzu ortaya çıkarmasına rağmen yine de tam bir alma kabı olmaya uygun değildir. Maneviyatta konu şudur, Kli ve Işık birbirlerine çok yakın, esas itibariyle birbirlerine bağlıdırlar. Işık yok olduğunda Kli iptal olur ve Kli yok olduğunda Işık iptal olur. Dolayısıyla, Kli’nin önemi Işığın önemi kadardır.

Bu yüzden, alma kabının formu Bina’da tamamlanmamış idi, zira Bina’nın özü Or Hohma’dır. Bu nedenle, kendi yoğunluğu ile genişlettiği Or Hasadim onun özünün karşısında fenerin karşısındaki bir mum gibi iptal oldu. Dolayısıyla, bu Or Hasadim Bina’nın kendisinden dışa doğru genişledi ve Bina’dan genişlemesinin ölçüsünden daha fazla bolluk sunabilmek için güç topladı. O zaman alma arzusu tamamlandı.

Dolayısıyla, ilave için yoğunlaşmadığı sürece alma kabının hâlâ potansiyelde, gizli olduğu Bina’dan genişleyen iki izlenimimiz daha var ve bu Zer Anpin olarak adlandırılır. Ve daha fazla bolluk için yoğunlaşması o varlıkta tamamlanmış ve artık Işık ve Kli’den oluşan alma kabı olan “Malhut’un Kli’si” denir. Bununla bir Kaynak olarak kabul edilmesi durur ve varlık olarak algılanır.

Bunlar HB, ZA ve Malhut olarak bilinen dört -harfli- isim olan dört Behinot’dur. HB, Yud-Hey’dir ve ZON, Vav-Hey’dir. Bunlar on Sefirot olarak kabul edilirler çünkü Zer Anpin Hesed, Gevura, Tiferet, Netzah, Hod ve Yesod olan altı Sefirot içerir.

Konu şu ki ZA’nın özü Hesed ve Gevura’nın Işığıdır, yani Bina’dan dışa genişleyen iki Behinot, Or Hasadim ve Üst Gevura’dır. Ve burada Bina’da Gevura’nın ilk ve Or Hasadim’in kökü olduğuna dikkat etmeliyiz. Ancak Tiferet’de bunun tersidir: Hesed Gevura Işığından önce gelir, zira genişleyen ana Işık Hesed’dir ve Gevura bunun içinde Bina’da yardımcıdır.

Şimdi Raşbi tarafından Hayat Ağacı’nda yazılanları anlayabilirsiniz, yani Nekudim dünyasında ZA’nın Gevura’sı Hesed’inden önce gelir, zira yukarıda bahsedilen dört Behinot’un alt iki Behinot’unda olduğu gibi Nekudim’in ZON’u asıl ZON değil Bina’nın ZON’u kabul edilir. Bu nedenle ZA’nın Gevura’sı Hesed’inden önce gelir.

Ayrıca, ZA’nın Sefira Tiferet’i Malhut’un Kli’sinin aksiyonuna yukarıdaki Hohma ve Gevura’nın birleşmesidir. Bu Tiferet olarak adlandırılır zira Işık kendisini arzusu Kli yapmaya yetmeyen Hohma olan Behina Alef (birinci Behina) üzerinde Mitpaer (övmek) yapar. Ancak Bina’dan dışa doğru genişleyen Hasadim ve Gevurot (Gevura’nın çoğulu) olan Behina Gimel Malhut’un Kli’sini yapmaya yeterlidir. “insanın güzelliğine (Tiferet) göre, evde yaşamak” sözlerinin anlamı budur. Bu, ZA’nın üç Sefirot HGT’sini açıklıyor ve ZA’nın özü olduklarından bunlara “üç atalar” denir. Ayrıca, Netzah, Hod ve Yesod “oğullar” olarak adlandırılır çünkü HGT’den genişlerler.

Mesele şu ki, kitapta detaylı bir şekilde açıklanan Tsimtsum Alef’den (ilk kısıtlama) dolayı Malhut’un Kli’sinde sert bir Masah (perde) oluşmuştu. Bu, kitapta da yazıldığı gibi, Malhut Kli’sindeki Behina Dalet’in (dördüncü Behina) oradaki form eşitsizliğinden dolayı Üst Işığın Behina Dalet’e girmesini engellediği anlamına gelir.

Ancak, Işık genişler ve Behina Dalet’e de gelmek ister zira Panim Masbirot’ta da yazıldığı gibi Üst Işığın doğası yerinden neredeyse ayrılana dek altta olanlara genişlemektir. Dolayısıyla, Malhut’un Kli’sine yayılan Üst Işıkla Malhut’un Kli’sindeki engelleyici Masah arasında bir Zivug de Hakaa (çarpışarak çiftleşme) yapılır.

Bu kıvılcımların geri yansıdığı güneş ışığının aynaya çarpması gibidir. Dolayısıyla, bu Zivug de Hakaa’dan Or Hozer’in (Yansıyan Işık) on Sefirot’u denilen on yeni Sefirot ortaya çıkar. Böylece, her bir varlıkta iki set on Sefirot bulunur: dört Behinot üzerindeki Or Yaşar’ın (Direkt Işık) on Sefirot’u ve Or Hozer’in on Sefirot’u.

Bunun Malhut’un Kli’sindeki Masah’da Zivug de Hakaa için ZA’nın HGT’sinden tekrar yayılan Üst Işık olduğunu bilmelisiniz. Bunlara Netzah, Hod, Yesod denir.

Artık Tikuney Zohar’da (Zohar’ın Islahları) yazılanları anlayabilirsiniz, yani Malhut babalara dördüncü oğullara yedincidir. Bu, ilk var edildiğinde Malhut’un ZA’nın Tiferet’inin aksiyonundan algılandığı ve “Babalar” denilen HGT’yi izlediği anlamına gelir. Ve Masah’ındaki Or Hozer’in ışımasının perspektifinden Malhut Zivug de Hakaa için ona uzanan NHY’yi izler. Ve NHY “HGT’nin oğulları” olarak adlandırılır; dolayısıyla oğullara yedincidir.

Böylece on Sefirot KHB, HGT, NHY’nin özünü ve köklerindeki Malhut’u açıklamış olduk. Gerçeğin ilmindeki ilk konsept budur ve bu ilmin derinine inerken her zaman öğrencinin gözü önünde olmalıdır.

Şimdi Yaratılış Kitabı’ndaki “dokuz değil on” sözlerindeki güçlü uyarıyı anlıyoruz. Bu, Tsimtsum’dan (kısıtlama) aşağıya doğru Behina Dalet’de engelleyen bir Masah oluştuğundan Behina Dalet’in on Sefirot’dan hariç bırakıldığını yanlışlıkla söylemek mümkün değildir ve Kutsilikte (Kutsallık) sadece dokuz Sefirot kalır. Bu nedenle, şöyle uyarır, “dokuz değil on.”

Ve dahası “on bir değil on” diye uyarır. Bu, Tsimtsum’dan sonra Behina Dalet’in bir alma kabı olduğunu yanlışlıkla söylememeniz anlamına gelir. Dolayısıyla, bir Malhut’da iki Sefirot vardır: biri her zaman Or Hozer’i yükselten Masah’dır ve ayrıca Or Yaşar’ı alma kabıdır.

3. Yukarıda bahsedilen on Sefirot’da gözünüzden kaçmaması gereken ve bu ilmi çalışırken yolunuzu düzleyecek beş önemli izlenim vardır. İlk izlenim varlıkta var olan Eyn Sof’un geniş kapsamlı Işığı olan Atzmut (kendi, öz) Işığıdır. Bu özdür zira alt derece burada hiçbir şekilde katılımcı değildir; ve Or Yaşar’ın Hohma’sı olarak adlandırılır.

İkinci izlenim Yukarıdan aşağıya uzanan Or Hasadim’dir. Bu Işık varlığın Behina Bet’inin Gevura’sının (güç) uyanışı ile birleşir ki bu üzerine çektiği Bina (anlayış) Işığıdır. Üçüncü izlenim bir Zivug de Hakaa ile aşağıdan Yukarıya yükselen Or Hasadim’dir. Bu yukarıda bahsedilen engellemeden dolayı sadece varlıktan yükselen ve genişleyen Or Hozer olarak adlandırılır.

Dördüncü izlenim Üst Gevura’nın Işığı yani yoğunlaştırma vasıtasıyla edindiği Bina’nın Aviut’u olan Behina Bet’dir. Beşinci izlenim alt Gevura’dır yani varlık tarafından ilave edilen Or Hasadim’de harekete geçen arzunun yoğunlaştığı yer olan Behina Dalet’dir. Bu, “Or Yaşar’ın Malhut’unun Kli’si” olarak adlandırılır ve bu Gevura on Sefirot’un Kli’sidir ve bunu aklınızda tutun.

Şunu bilin ki Kli Malhut’un Masah’ı, Üst Işığın Behina Dalet’de yayılmasını durdurmak için Masah’da var olan engelleyici güçten dolayı karanlığın köküdür. Bu ayrıca ödül almak için çabanın da köküdür, zira çalışma istemeyerek yapılan bir harekettir çünkü çaba gösteren sadece dinlendiği zaman rahattır. Ancak ev sahibi maaş ödediğinden işçi ev sahibinin karşısında kendi arzusunu iptal eder.

Bize bu dünyada ifşa olana dek alt dünyalara dalların uzandığı Üst Dünyalarda kökü olmayan hiçbir varlık ya da hareket olmadığını bilin. Ve genel olarak çalışma ve çabanın haz ihsan etmek isteyen Kaynak’tan dolayı şiddetle arzuladığı Işığı engelleyen Malhut’un Kli’sinin Masah’ında köklendiğini görüyorsunuz ve Kaynak’ta bir Düşünce olan her şey varlıkta zorunlu bir yasadır. Doğal olarak, O’nun aksiyona ihtiyacı yoktur sadece Düşüncesi tamamlar. Bu nedenle, Masah form eşitsizliğine gelmesin diye Üst Işığı almamayı seçer (Panim Masbirot, “Dal 1”).

Bundan Masah’daki engelleyen gücün çabaya eşit olduğu sonucu çıkar. Ve ev sahibinin işçiye verdiği ödül, Masah tarafından Or Hozer için bir kökün meydana geldiği yer olan Zivug de Hakaa vasıtasıyla yayılan Or Hozer’dedir. Bundan Masah’ın Or Yaşar’a olduğu kadar Or Hozer’in on Sefirot’una da Keter olmaya geri döndüğü sonucu çıkar. Aşağıda açıklanacağı gibi tüm bu kazanç sadece onun engelleme hareketinden dolayı geldi.

Yukarıda bahsedilenlerden on Sefirot’un aslında Malhut denilen tek Kli olduğu sonucu çıkar. Ancak formunu tamamlamak için üç izlenim olarak algılanır: birbirinden çıkan üç Behinot Hohma, Bina ve ZA. Bu Malhut’un ilk kısıtlamanın olduğu Eyn Sof’un Malhut’u denilen Tsimtsum’dan önceki Or Eyn Sof’a dâhil olduğunu bilmelisiniz.

Panim Masbirot, “Dal 1”de yazıldığı gibi Kaynak’la form eşitsizliğinden dolayı Malhut’un arzusu Behina Dalet’de almak istemekten yükseldi ve Kav’ın (çizgi) Işığı ona Eyn Sof’dan uzandı. Kav’ın Işığı beş dünyadan genişleyen ve adam Kadmon, Atzilut, Beria, Yetzira ve Asiya denilen tüm Işıkları kapsar. Genel olarak bu Işıktan Kav Midah (ölçü) kelimesinden gelen Kav olarak bahsedilir, zira bu Işık dünyalara yani her bir dünyaya o dünyada detaylandırılmış Malhut’un Kli’sinin formuna göre ölçü ve kısıtlanmış bir rakamla gelir.

Ve yukarıda bahsedilmiş olan beş dünya hususu gerçekte Keter ve on Sefirot’da bilinen dört Behinot mevzusudur. Dolayısıyla, AK dünyası Keter dünyasıdır; Atzilut dünyası Hohma dünyasıdır; Beria dünyası Bina dünyasıdır; Yetzira dünyası Zer Anpin dünyasıdır; ve Asiya dünyası Malhut dünyasıdır. Ancak kitabın içeriğinde yazıldığı gibi her bir dünyada on Sefirot vardır ve her dünyanın on Sefirot’unun her Sefira’sı da on Sefirot içerir.

Bunlar yukarıda bahsedilen beş dünyaya bölünmüştür çünkü Malhut’un Kli’si öncelikle Keter vasıtasıyla her bir Sefira’ya dahil olmalıdır. Bu onun ZON’a dahil olduğu AK’ın AHP’ının Hitpaştut Alef’inde (ilk genişleme) ortaya çıkar. AHP’ın Hitpaştut Bet’inde (ikinci genişleme) Bina’ya dahil olur. Ve Nekudim dünyasında Hohma’ya dahil olur ve Atzilut dünyasında Keter’e dahil olur.

Ve Malhut her bir Sefira’ya dahil olduğundan Tikun (ıslah) dünyası başlar: Roş’u (baş) yukarıda bahsedilen Eyn Sof Işığının Behina Alef’de kıyafetlendiği Atzilut dünyasıdır. Sonra Eyn Sof Işığı Behiha Bet’de kıyafetlenerek Beria dünyasını yaratır. Bunu takiben Behina Gimel’de kıyafetlenerek Yetzira dünyasını yaratır ve sonra Behina Dalet’de kıyafetlenerek Asiya dünyasını yaratır. Bunların hepsinin zorunlu bir sebep sonuç hareketiyle birbirinden nasıl kaynaklandığı ve birbirine nasıl bağlı oldukları kitabın içinde detaylı olarak açıklanacak.

4. Öncelikle, AK ve ABYA dünyalarının her birinin niteliğini anlamamız gerekiyor ki bunları teker teker açıklayacağım. Adam Kadmon dünyası olan Keter dünyasıyla başlayalım. Bunun ilk Kli’si Akudim (bağlı) dünyasıdır. Akudim’in Kapısı, Bölüm Üç’de Ari tüm on Sefirot’un ortaya çıktığını ancak hepsinin birlikte ortaya çıkmadığını yazdı. Başlangıçta Akudim dünyasında sadece Malhut ortaya çıktı. Ve bu Malhut Nefeş formunda ortaya çıktı. Bunu müteakip Keter vasıtasıyla parçaların geri kalanı ortaya çıktı.

Ve Keter geldiğinde Malhut beş İçsel Işıkla – Nefeş, Ruah, Neşama, Haya ve Yehida – tamamlandı. Ancak yine de yukarıdaki eksik ortaya çıkan Sefirot’un tümünden yoksundular. Dolayısıyla, tamamlanmak için Kaynak’a geri tırmanmak zorunda idiler. Ancak şimdi dönüşte Keter önce döndü.

Ve Keter yükseldiğinde Hohma Işığı Keter’in yerine, Bina Hohma’nın yerine, ZA Bina’nın yerine ve Malhut ZA’nın yerine yükseldi. Sonuç olarak, Hohma da Kaynak’a yükseldi. Sonra Bina Keter’e yükseldi ve ZA Keter’e yükseldi, Malhut da Hohma’ya. Sonunda Malhut Kaynak’a yükselene dek ZA ve Malhut Keter’e yükseldi.

Bundan sonra Işık Kaynak’dan geri döndü ve başlangıç sıralarında olmamalarına rağmen onların içinde genişledi. Bunun yerine Keter Işığı dönmedi fakat ayrıldı ve kaybolmuş olarak kaldı. Dolayısıyla, Hohma Işığı Keter’in Kli’sinde, Bina’nın Işığı Hohma Kli’sinde, ZA Işığı Bina Kli’sinde ve Malhut’un Işığı ZA’nın Kli’sinde ortaya çıktı. Buraya kadar Ari’nin sözlerini kısaca özetlemek gerekirse Malhut’un Kli’si tamamen Işıksız kaldı. İlaveten Akudim’in on Sefirot’u aşağıdan yukarıya doğru ortaya çıktı, sonra ZA, sonra Bina, sonra Hohma ve sonunda da Keter, buraya kadar sözleri bu şekilde.

Ari’nin sözlerinde ifade edilen on Sefirot’un Yukarıdan aşağıya ve aşağıdan Yukarıya detaylı olarak açıklanması konusunu iyi anlamalıyız. Elbette, bu Yukarının, aşağının, zaman ve yer olarak öncesi ve sonrasının ölçüleri hakkında değildir. Tersine, neden ve sonuç, sebep ve neticeye göredir. Bu nedenle, Malhut nasıl önce ortaya çıkabilir de hepsinin kökü olan Keter en son ortaya çıkana dek ZA tarafından, Bina tarafından izlenebilir? Bu kafa karıştırıcı görünüyor. Ve kim ve ne Üst’ü alt olmaya altı da Üst olmaya çevirdi?

Mevzu şu ki Or Yaşar’ın on Sefirot’unun sırasının, Hizdakhut’unun (arınma) ölçüsüne göre her birinin bayağı Işıktan formunu değiştirip birbirinin altında beş derece oluşturarak Behina Dalet’e geldikleri yukarıda zaten açıklandı. Gizli potansiyel kabul edildiğinden Behina Alef derecelerin arasında en önemlisidir. Ve Behina Bet, Behina Alef’den daha kötü bir arzuyu yoğunlaştırarak zaten potansiyelden asıla geçti. Behina Gimel, Behina Bet ve Behina Dalet’den daha kötü, Malhut da en kötüsüdür zira içindeki Aviut diğerlerinden daha büyüktür.

Ayrıca, Malhut’un Kli’si ortaya çıkar çıkmaz Behina Dalet’de almamanın Tsimtsum Alef’ini yaşadı. Bu engelleyen güç Masah (perde) olarak bilinir ve Eyn Sof’dan inen Or Yaşar Malhut’da Masah’a çarptığında bir Zivug de Hakaa gerçekleşir ve böylece Or Hozer’in on Sefirot’u meydana gelir, (Dal Üç’de) yazıldığı gibi.

Or Hozer’in bu on Sefirot’unun içinde dereceler Or Yaşar’ın on Sefirot’unun değerine göre değişirler. Or Yaşar’ın on Sefirot’unun içinde en arı olan nitelikte daha Üst ve daha iyidir. Ancak, Or Hozer’in on Sefirot’unda daha bayağı olan daha Üst ve daha iyidir. Böyle olmasının nedeni Malhut’un Keter ve Or Hozer’in bu on Sefirot’unun kökü olmasıdır, zira Malhut’un bayağı Masah’ı Işığın Malhut’un Behina Dalet’ine inmesine engel olur. Böylece Malhut sonu başında olduğundan Keter olmaya geri döner, Panim Masbirot, Dal Üç’de yazıldığı gibi.

Bundan ZA’nın Işığı Or Hozer’in Keter’inden aldığı sonucu çıkar, dolayısıyla ZA Hohma’nın bir derecesi ve Bina Bina’nın bir derecesi kabul edilir çünkü Hohma olmaya geri dönen ZA’dan almaktadır. Ayrıca, Or Yaşar’ın Hohma’sı Or Hozer’de ZA kabul edilir, zira Or Hozer’i Bina’dan alır. Or Yaşar’ın Keter’i Or Hozer’de Malhut kabul edilir, zira ZA’dan alır. Böylece görüyorsunuz ki derecede arı olan övgü ve erdemde daha aşağı olacak ve bunu çok iyi anlayın.

Bununla beraber, Or Hozer’in on Sefirot’u birleşerek on Kelim’e dahil olur. Tek olarak birleştiklerinde tüm dereceler aynı niteliklere sahiptir, zira Malhut’un Keter olmaya geri döndüğü yer olan Or Hozer’in açısından Malhut’un seviyesi Keter’inkine eşittir. Ayrıca, ZA Hohma’ya eşittir, zira ZA, Or Hozer’in Hohma’sı kabul edilir. Ve Hohma’nın seviyesi Keter’inkine eşittir, zira Keter ondan Or Hozer’i alır tıpkı Hohma’nın Keter’den Or Yaşar’ı aldığı gibi.

Ve ZA’nın seviyesi Hohma’ya eşit olduğundan ve Hohma’da Keter’e, bundan ZA’nın seviyesinin Keter’e de eşit olduğu sonucu çıkar. Böylece, Or Hozer’in on Sefirot’unun Behina Dalet’den meydana çıkarılmasıyla on Sefirot’daki tüm dereceler Keter’e kadar aynı seviyeye sahip olarak eşitlenmiş olur.

5. Ancak, Akudim dünyasının on Sefirot’u bir kez daha kayboldu. Ve bunların ayrılmasının nedenini anlamamız lazım. Ari bunun nedenini şöyle açıklıyor, bu on Sefirot ortaya çıktığında eksik olarak ortaya çıktılar ve dolayısıyla tamamlanmalarını edinmek için bir kez daha ayrıldılar.

Bununla beraber, bu ayrılışla onlara gelen eksiklik ve Tikun’u (ıslah) anlamamız lazım. Burada Ari eksikliğin Keter’in sadece Behina Nefeş’de ortaya çıkmasından kaynaklandığını yazdı. Ve başka bir yerde de, Heihal AK, Shaar Vav, Shaar Akudim, Bölüm Bir’de yazdığı gibi, eksikliğin Or Pinimi (İçsel Işık) ve Or Makif’in (Saran Işık) aynı boşluktan geldiğini ve birbirlerine çarptıklarından olduğunu yazdı.

Bunu müteakip, Otiot’un (harfler) altında alt Taamim geldi ki bunlar AK’ın Pe’inden geçerek oradan dışarı doğru ortaya çıkan Işıklardır. Ve burada Işıklar tamamen birleştiler, zira tek bir kanaldan geçerek çıktılar. Ve Saran Işıklar ve İçsel Işıklar birleştiğinden burada Kelim’in teşekkülü başlar.

Bu nedenle, beş İçsel Işık ve Saran Işıklar birbirine bağlanmış olarak ortaya çıktılar. Bu nedenle bunlara “ve İsak’ı bağladı” sözlerinden, Akudim denir. Bu yüzden Pe’in (ağız) dışında birlikte ortaya çıktıklarında birbirlerine çarpıp vururlar ve onların çarpışması Kelim’in var oluşunu ortaya çıkarır.

Bu Or Pinimi‘nin Avzen ve Hotem‘in sol deliğinden ve Or Makif‘in Avzen ve Hotem‘in sağ deliğinden genişlediği yerde Avzen ve Hotem Işıklarının genişlediği anlamına gelir. Dolayısıyla, inat ettiler ve ayrılmadılar, zira Or Pinimi için özel bir Kli ve Or Makif için özel bir Kli vardır.

Ancak sadece bir deliğin olduğu Pe’in Işığında Or Pinimi ve Or Makif aynı Kli’deydiler. Dolayısıyla, birbirlerine çarpıyorlardı ve bunun sonucu olarak da Işık ayrıldı ve Kelim aşağı düştü. Bir başka deyişle, derecelerinden düştüler ve önceki Aviut’a daha fazla Aviut eklendi ve bu Kelim’i yarattı, zira Işığın ayrılışı Kelim’i tamamlar.

AK’ın Avzen ve Hotem’inin iki deliğinden konusunu iyice anlamak için AK’ın Pe’indeki tek delik konusunu ve beş İçsel ve beş Saran’ın, Bituş’un ve Kelim ve İbuy’un (Aviut eklemek) anlamını detaylandırmam lazım, zira Ari’nin bu konulardaki sözleri kısa ve öz.

Bu, her bölümde kendisine zıt düştüğü Saran ile ilgili daha da böyle. Bazen İçsel Işıklar KHB ZON’a ve Hotem’den yukarı beş Saran Işığa sahip olduklarını, bununla beraber Pe’den aşağı Bina ve ZON’un Saranlarının durduğunu ve sadece iki saran Keter ve Hohma’nın ve beş Partzufim KHB ZON’un kaldığını söylüyor. Ve başka bir zaman Nekudim dünyasından aşağı alt saranların durduğunu ancak yine de Pe’in Işıklarında beş Saran Işığın ve beş İçsel Işığın olduğunu söylüyor. Ve başka bir zaman da ABYA’nın tamamında beş İçsel ve beş Saran Işığın olduğunu söylüyor, bunun gibi çelişkiler.

6. Kitapta daha detaylandıracağım ve burada konudan kopmamak için kısa olacağım. Dal Bir’de ve Dal Dört’deki on Sefirot’un sırasında Or Yaşar ve Or Hozer’in on Sefirot’unun dört Behinot’uyla ilgili olarak her on Sefirot’da bu on Sefirot’un Keter’i olan kökten uzanan Hitpaştut’un (genişleme) iki izlenimi ve Hitaabut’un (Aviut’un büyütülmesi) iki izlenimi olduğu açıklanır.

Geniş Hitpaştut kabul edilen Hohma önce ortaya çıkar. Bu, o Hitpaştut’un o varlığa Eyn Sof’dan uzanan tüm Işığı içerdiği anlamına gelir. Ve Or ha Av (kalın Işık) denilen Kli, yani Işığın Hitpaştut’unda ihtiva edilen alma arzusu – ki bununla içinde alma formu olmayan Kaynak’la form eşitsizliği edinerek Işıktan daha karanlık olur- hâlâ bu geniş Hitpaştut’da ifşa olmamıştır. Arzusu yoğunlaşmadığı sürece bu böyledir, Hitpaştut’unun ölçüsünden daha fazla ilave bolluğa özlem duyar. Bunun yerine, ona ihsan etmek isteyen Kaynak bakımından yukarıda bahsedilen bayağı Işığın içine dâhil edilmiştir.

Bu nedenle, alma kaplarını ifşa etmeli ve onları potansiyelden gerçeğe çevirmelidir. Dolayısıyla, yayıldıkça daha kalınlaşır, yani Hitpaştut’unun ölçüsünün büyüdüğünden daha fazla bolluk genişletme arzusu edinir. Ve bu Hitpaştut’da oluşan Hitaabut’a yoğunluğundan dolayı kendi adı verilir. Or Hohma’dan daha karanlık olduğundan Bina olarak adlandırılır ki alma arzusu gerçekte bunun içinde ifşa olmuştur.

Bu Bina hâlâ asıl Kli olmaya uygun değildir, zira özü Hohma’dandır; ancak Kli’nin köküdür çünkü Kli sadece ikinci Hitpaştut’da gerçekleşen Hitaabut’dan (kalınlaşma) tamamlanabilir. Bu “bir pencereden Hitpaştut” olarak adlandırılır, yani Bina’nın yoğunlaşması vasıtasıyla çektiği ilave bolluk ondan dışarı doğru yayılır. Buna Or Atzmut (Kendinin/Öz’ün Işığı) denilen geniş Hitpaştut Alef’in tersi olan Or Hasadim denir.

Pencereden geçerek Bina’dan yayılan Hitpaştut ZA olarak adlandırılır ve bu tıpkı ilk Hitpaştut gibi yayıldıkça kalınlaşır. Bu onun da Hitpaştut’unun ölçüsünden daha fazla ilave bolluk genişletmek için yoğunlaştığı anlamına gelir. Bununla içine dâhil olan alma kaplarını gerçekleştirmiş olur. Bu ikinci Hitaabut’a kendi adı verilir, zira yoğunlaşmasından dolayı Hitpaştut’un Işığından daha karanlık oldu ve Malhut olarak adlandırılır.

Pencereden geçerek Hitpaştut’da yaratılan Hitaabut olan ve Malhut olarak adlandırılan Behina Dalet tam bir alma kabıdır ve sadece bu dördüncü Behina’yı ifşa etmek için kademelenen önceki üç Behinot (alma kabı) değildir. Bu Behina Dalet’de içinde ifşa olan form eşitsizliğinden dolayı kendisini bolluğu almaktan engelleyerek ilk kısıtlamadan geçen odur. Bu engelleyici güce Masah (perde-örtü) ya da Pargod (perde) denir ki bu bolluğun içinde ışıyıp yayılmasını engellediği anlamına gelir.

Ayrıca, geniş Hitpaştut’da oluşan ilk Hitaabut ile pencereden geçerek oluşan Hitaabut arasındaki fark budur. Böyle olmasının nedeni ilk Hitaabut’da Tsimtsum’un yönetmemesidir; bu nedenle Işığı almaya uygundur. Bu yüzden alma anlamında bir “pencere” olarak adlandırılır, tıpkı evin gün ışığını içeri pencereden alması gibi. Ancak, ikinci Hitaabut’da Tsimtsum’un gücü onu yönetir ve kendisini Aviut’undaki bolluğu almaktan engeller. Dolayısıyla, Işığı engelleyen Masah olarak adlandırılır.

Ve Behina Dalet Masah’ıyla birlikte göründüğünde Işık tekrar ona yayılır ve yukarıda bahsedildiği gibi Masah onu engeller. Sonuç olarak (Masah’ın) üzerinde bir Zivug de Hakaa yapılır ve Or Hozer’in on Sefirot’u ortaya çıkar, Dal Üç’de yazıldığı gibi. Bu on Sefirot’un düzenlenmesi aşağıdan Yukarıya doğru ortaya çıkan Or Yaşar’ın on Sefirot’undan zıttır, zira o büyük Işığı meydana çıkaran ve onun kökü olan Masah Keter olmuştur.

“Sonları başlangıçlarına yerleştirilmiştir” sözlerinin anlamı budur. Keter’in başlangıç ve Or Yaşar’ın on Sefirot’unun Roş’u (kafa) olması gibi son olan Malhut da başlangıç ve Or Hozer’in on Sefirot’unun Roş’u olmuştur.

Böylelikle, Malhut bu on Sefirot’a Keter olmaya geri dönmüştür ve Or Yaşar’ın on Sefirot’unun ZA’sı şimdi Hohma olmuştur, zira kökten ilk alıcı Hohma olarak adlandırılır. Or Hozer’in on Sefirot’unda Malhut olan Or Yaşar’ın Keter’ine kadar geri kalanla da benzer şekildedir, zira (Malhut) Or Yaşar’ın Hohma’sı olan Or Hozer’in ZA’sından alır.

Bundan daha arının daha Üst ve daha önemli olduğu Or Yaşar’ın on Sefirot KHB ZON’unda derecelerin bayağı Işıktan arınmalarına göre ölçüldüğü sonucu çıkar.

Ancak, derecede daha büyük Aviut’un daha Üst ve daha önemli olduğu Or Hozer’in on Sefirot KHB ZON’unda dereceler Aviut ile ölçülür. Bu, Or Yaşar’ın on Sefirot’undaki Üst dereceleri Or Hozer’in on Sefirot’unda alt derece yapar ve Or Yaşar’ın on Sefirot’undaki alt dereceleri Or Hozer’in on Sefirot’unda Üst derece yapar.

Eyn Sof’dan yayılan ilk on Sefirot Adam Kadmon olarak adlandırılır. Bunlar Roş’un Kelim’inin kökleridir, bu nedenle on Sefirot Roş’un Kli’si olarak adlandırılmaktadır: Galgalta (kafatası), Eynaim (gözler), Avznaim (kulaklar), AK’ın on Sefirot’unun KHB’sidir ve Hotem (burun) ve Pe (ağız) AK’ın on Sefirot’unun ZA ve Malhut’udur. Ayrıca, kitabın içeriğinde yazıldığı gibi on Sefirot’un birbirine dahil olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla, yukarıda bahsedilen her bir Galgalta, Eynaim ve AHP on Sefirot’a genişledi.

AK’ın on Sefirot’unun Keter ve Hohma’sı olan Galgalta ve Eynaim’de genişleyen on Sefirot’dan bahsetmek yasaklanmıştır ve onlarla işimiz yoktur. Biz AHP’dan aşağı doğru Bina ve AK’ın ZON’undan itibaren anlatmaya başlıyoruz.

Ayrıca, on Sefirot’un Keter ve dört Behinot HB ZON olduğu ve içlerinde Or Pinimi ve Or Makif olduğu bilinmektedir. Bu, Kli’nin içinde çoktan kıyafetlenmiş olan şeyin Or Pinimi olarak ve Kli’nin içinde henüz kıyafetlenmemiş olanın ise Or Makif olarak adlandırıldığı anlamına gelir. Böylece, AK’ın AHP’ının on Sefirot’unun her birinde beş içsel (Işık) KHB ZON ve beş saran (Işık) KHB ZON bulunmaktadır.

7. Şimdi AK’ın on Sefirot’unun Or Pinimi ve Or Makif’inin asıl niteliğini açıklayacağız. Her bir on Sefirot’da mevcut olan Or Yaşar’ın on Sefirot’u ve Or Hozer’in on Sefirot’u mevzusu çoktan açıklandı. AK’ın bu on Sefirot’unda da Keter’den Malhut’a Or Yaşar’ın on Sefirot’u bulunmaktadır ve benzer şekilde Malhut’dan Keter’e Or Hozer’in on Sefirot’u bulunmaktadır, ve Or Yaşar genişler ve o varlığa bütünlük içinde (tamamlanmış olarak) gelir. Ancak, Or Hozer’in on Sefirot’u tamamen ve anında o varlığa uzatılmazlar. Bunun yerine Adam Kadmon’dan sonra yaratılan tüm Partzufim’lerden geçerek uzatılırlar. Mesele şu ki Kaynak’dan uzanan her şey tam ve tamamen uzanır. Bunlar Or Yaşar’ın on Sefirot’udur.

Ancak, varlıktan, Masah denilen engelleyen güçten, uzanan Or Hozer’in on Sefirot’u hemen tam olarak ortaya çıkmaz. Bunun yerine her varlık bunun bir parçasına sahiptir ve kitabın içinde yazıldığı gibi, varlıkların çoğalmasıyla çoğalır. Şimdi, Or Hozer’in tamamı Or Makif olurken Or Yaşar’ın on Sefirot’unun ve Or Hozer’in on Sefirot’unun bir kısmının Or Pinimi olduğunu görebilirsiniz.

Ayrıca, zaten yukarıda açıklandığı gibi on Sefirot’da iki Nukvaot (Nukva’nın çoğulu) bulunmaktadır: geniş Hitpaştut’da Hitaabut ve Bina ve Malhut denilen pencereden geçerek Hitpaştut’da Hitaabut. Bina’nın, içinde tüm Or Pinimi’nin kıyafetlendiği içsel bir Kli olarak algılandığını ve Malhut’un içinde tüm Or Makif’in kıyafetlendiği dışsal bir Kli olduğunu bilmemiz lazım. Bu, Or Makif’in ona bağlandığı anlamına gelir, zira içindeki engelleyici güçten dolayı almaya uygun olmayan bir Masah’a sahiptir. Bunun yerine, Or Hozer’in on Sefirot’unun köküdür.

Böylece, içsel Kli ve dışsal Kli’inin olduğu kadar Or Pinimi ve Or Makif’in içeriği de detaylı bir şekilde açıklanmış oldu. Şimdi Ari’nin AK’ın Pe’yi boyunca birbirine bağlı olarak ortaya çıkan beş içsel ile beş dışsalı ilgilendiren Madde 5’deki sözlerini anlayabilirsiniz. Bu onun Shaar TANTA Bölüm 1’de açıkladığı Avznaim’in on Sefirot’unun Or Pinimi ve Or Makif’inin ve Hotem’in on Sefirot’unun Or Pinimi ve Or Makif’inin iki Kelim’de ortaya çıkmasıyla ilgilidir: Or Pinimi için içsel bir Kli ve Or Makif için dışsal bir Kli.

Ayrıca, bunlar birbirinden ayrıdırlar, zira beş saran KHB ZON sağ Avzen’in deliğinden ve beş içsel KHB ZON sol Avzen’in deliğinden ortaya çıkar ve Hotem’de de benzer şekildedir. Dolayısıyla, bize burada AK’ın Pe’inin on Sefirot’unda iki belirgin Kelim olmadığını ancak her ikisinin de, beş içsel ve beş saranın AK’ın Malhut’u yani Behina Dalet denilen tek bir Kli’ye – Pe, bağlı olarak ortaya çıktığını söylüyor. Bununla beraber, Behina Bet ve Behina Bina olan içsel Kli burada mevcut değildir.

Bununla ilgili şöyle sorabiliriz: Or Yaşar’ın on Sefirot’u olan Or Pinimi’nin bir Masah’la yükselen Behina Dalet olan Pe’in Kli’sinde kıyafetlenmesi ve almaya uygun olmaması nasıl mümkün olabilir? Mevzu şu ki Malhut’un kendisi Atzamot (kemikler), Gidin (bağlar-tendonlar), Bassar (etli kısım) ve Or (deri) olarak adlandırılan dört belirgin Behinot ile fark edilir. Malhut’un Atzamot’u onun yapısının Etzem’ini (kemik, fakat ayrıca öz) belirtir. Bina’dan kendi Hitpaştut’unda olandan daha fazla bolluk genişletme arzusunun yoğunluğundan dolayı Hitpaştut’u boyunca Aviut edinmesi haricinde asıl Behinat ZA yani bir pencereden geçen Hitpaştut budur.

Bu nedenle, kendisine göre bir isimle tanımlanır. Böylece içinde iki Behinot fark edilir: Behina Alef içindeki Atzamot’dur ve Behina Bet de yoğunluğu vasıtasıyla ona eklenen Aviut’dur. Bu Gidin olarak adlandırılır. Ve Or Hozer’in on Sefirot’unun Zivug ile olan ve Masah denilen Tsimtsum’un gücünden aldığı şey – bu bayağı Işıkta bolluk almamak için engelleyen güç – Or olarak adlandırılan Malhut’un içindeki Behina Dalet’dir. Ve Masah’dan Zivug’un gücüyle yükselen Or Hozer Bassar olarak adlandırılır ve bu Malhut’un Behina Gimel’idir.

Böylece, Malhut’un da Bina’nın Hitpaştut’una dâhil olduğunu görüyorsunuz. Dahası, (Malhut) aslında onun yapısının özüdür. Şimdi Malhut’daki Atzamot’un Pe’in Işıklarındaki içsel beşe içsel Kli haline geldiğini ve içindeki Behinat Or’un Pe’in Işıklarında saran beş için dışsal bir Kli haline geldiğini anlayacaksınız. Artık beş içsel Kli KHB ZON’un ve beş saran KHB ZON’un birbirine bağlı olmalarına rağmen içinde içsel ve dışsal iki Kelim de olan tek Kli’de – Malhut – ortaya çıktığı, zira tüm dört Behinot tek bir Kli: Malhut’dur, detaylı bir şekilde açıklığa kavuşturuldu.

8. Ve şimdi tek Kli içinde bağlı olmalarından dolayı Or Makif ve Or Pinimi arasında ortaya çıkan çarpışma ve Bituş konusunu açıklayacağız. Hayat Ağacı, Shaar Akudim, Bölüm 2’ye olduğu kadar Heihal AK, Shaar 2, sf 3’e de de göreceğiniz gibi Or Pinimi’nin doğası içinde kıyafetlenen Kli’yi arındırmaktır. Dolayısıyla, AK’ın Pe’inin on Sefirot’undaki Malhut’da Or Pinimi ve Or Makif tek Kli’de bağlanmış olduklarından Or Pinimi Kli Malhut’u derece derece arındırıyordu. “Akudim dünyası” denilen Pe’in on Sefirot’unun ayrılmasının nedeni budur.

Mevzu şu ki Madde 6 ve Madde 4’de Or Hozer’in on Sefirot’unun Or Yaşar’ın on Sefirot’unun değerine ters olduğu zaten açıklanmıştı. Böyle olmasının nedeni Or Yaşar’ın on Sefirot’unda dereceler aralarında en arı olan köklerine kadar arılıklarına göre birbirlerinin üzerine çıkarlar. Ancak Or Hozer’in on Sefirot’unda en bayağıları olan köklerine kadar Aviut’larına göre birbirlerinin üzerine çıkarlar. Bu Behina Dalet ve tekrar Keter olan Malhut’dur. Ayrıca, Behina Gimel Hohma, Behina Bet Bina, Behina Alef ZA ve Keter Malhut kabul edilir.

Başlangıçta, Masah bir derece arınmıştı. Bu Behina Dalet’in bayağı Işığının formunun arındığı ve Behina Gimel’in Aviut’unun formunu tekrar edindiği anlamına gelir. Bu Malhut’un Işığının yerinden ayrılması ve ZA’nın Kli’sine yükselmesi olarak kabul edilir, zira o zaman da Or Yaşar Masah’ın üzerine Eyn Sof’dan genişledi ve engelleyen güç Masah’ı Zivug de Hakaa yapılana ve Or Hozer’in on Sefirot’u Behina Gimel’in Masah’ından ortaya çıkana dek kontrol etti.

Bununla beraber artık başlangıçtaki gibi Keter seviyesinde değil Hohma seviyesindeler. Bunun nedeni Behinat ZA’nın Aviut’unun ve Or Yaşar’ın Behina Gimel’inin Or Hozer’de Hohma değerinin bulunmasıdır. Bundan Masah’ın Or Hozer yüzünden Keter olmadığı sadece Hohma olmaya geri döndüğü anlamı çıkar.

Sonrasında daha da arındı ve Bina olan Behina Bet’in arılığını aldı. Burada da Or Yaşar ona Bina seviyesinde olmasına rağmen Zivug de Hakaa’ya ve Or Hozer’in yükselişine kadar genişledi. Ve Behina Gimel’in ve Behina Dalet’in Aviut’ları kaybolmalarına rağmen Or Hozer’in ilk iki Sefirot’unu kaybetti.

Sonuç olarak, daha da arındı ve Behina Alef’in arılığını aldı, Eyn Sof’dan gelen Or Yaşar onunla çiftleşti ve ZA seviyesinde olmasına Behinat Bina da eksik olmasına rağmen Or Hozer yükseldi. Bundan sonra Keter seviyesine yükselen Şoreş’in (kök) formuna kadar daha da arılaştı.

Aynı anda Masah’da hiç Aviut kalmadı; dolayısıyla artık içindeki Or Yaşar’da hiç Zivug de Hakaa kalmadı. Bu nedenle, Or Hozer Akudim’in on Sefirot’undan tamamen kayboldu, bunların tümünün detaylı olarak açıklandığı Dal Üç ve Dal Dört’e bakın.

Böylece, Or Pinimi’nin Malhut’un Kli’sinde kıyafetlendiğinden dolayı derece derece arılaştırıldığı ve arılaşmasıyla birlikte Or Hozer’in Sefirot KHB ZON’unun da yok olduğu açıklanmış oldu. Bunun nedeni onun Behinat Keter’e yükselişi ile birlikte Masah’ın Or Hozer’i yükseltecek tüm gücünü kaybetmesidir. Böylece, Or Yaşar’ın on Sefirot’u da ondan ayrılır, zira Or Yaşar ve Or Hozer birbirlerine bağımlı ve bağlıdırlar.

9. Bunu açıklamak için öncelikle Sefirot’un durumunu Taam’ın (Taamim’in tekili – imla işaretleri) resmiyle açıklayacağım: . ˙ . yani Keter üstte, onun altında sağda Hohma ve solunda – Bina. Bunu anlamamız lazım, zira Yaradan bunu fiziksel gözün algıladığı yerlerin tasviri gibi anlamamızı yasakladı. Ayrıca, on Sefirot’da geçerli olan Panim be Panim (yüz yüze) ve Ahor be Ahor (sırt sırta) konusu Yaradan korusun burada ters yüz olsun.

Konu şu ki Eyn Sof’dan genişleyen ve Keter olan Or Yaşar’ın dört Behinot’unda açıklanmış olduğu gibi Keter’in genişlemesine Hohma denir. Ayrıca, genişledikçe kalınlaşır, yani bolluk ihsan etme arzusunun yoğunluğu genişlemenin ölçüsünden daha fazladır. Dolayısıyla, bu iki izlenim olarak kabul edilir: o varlığa Eyn Sof’dan genişleyen ve Hohma denilen Işığın tümü Behina Alef’dir ve Behina Bet ona Bina denilen ve yeni bolluk genişletme arzusunun yoğunluğu tarafından verilen Hitaabut’dur.

Bu nedenle, Sefira Bina’da üç izlenim vardır: ilk izlenim onun kendi yapısıdır ki bu Hohma’nın kendisinin bir parçasıdır. İkinci izlenim Keter’den yeni bolluk genişletmek için yoğunluğu vasıtasıyla içinde kalınlaşan Işıktır. Üçüncü izlenim, Hasadim’in Or’u (Hasadim Işığı) denilen Keter’den çektiği bolluğun özüdür ki bu direk Kaynaktan genişleyen Or Hohma’dan daha aşağıdadır. Ancak Keter’den genişlettiği Bina’nın Işığı onun için kalınlaşmış olan ilk yoğunluğu ile bağlantılıdır.

Ve Bina Keter’den Hasadim Işığını çektiğinde Hohma Sefira’sından Hohma Işığını çekmez. Dolayısıyla, Hohma ile Ahor be Ahor (sırt sırta) kabul edilir. Bu, o varlıktaki genel on Sefirot’un Atzmut Işığı olan Or Hohma’nın ondan vazgeçtiği anlamına gelir, zira Bina Panim’ini Keter’den Or Hasadim çekmek için çevirmiştir.

Ancak, Behina Dalet ortaya çıktığında ve ondan genişleyen Or Hozer’in on Sefirot’u Bina’daki Or Hasadim’den daha da fazla Or Hasadim kabul edildiğinde Bina’nın artık Keter’den Or Hasadim çekmeye ihtiyacı yoktur zira Malhut’un Or Hozer’inden bolca almaktadır. Bu nedenle, Panim’ini Hohma’ya geri çevirir ve bir kez daha Or Hohma alır. Aynı anda, Or Hohma da o varlıktaki genel on Sefirot’a bolca çekilir. Buna Malhut’dan yükselen Or Hozer vasıtasıyla edindikleri HB’nin Panim be Panim’i denir.

Bununla beraber, Malhut’un Kli’sinin sürgününden önce Bina Panim’ini Hohma gibi Bina’nın Keter’in altında olduğu Taam Segolta koşulu olan Keter’e çevirdi ancak Hohma Atzmut Işığını Keter’den çeker ve Bina Hasadim Işığını Keter’den çeker. Ve Atzmut Işığı varlıktaki kolektif Işık olduğundan Gevura ile bağlantısından dolayı Hohma “sağ” ve Hasadim Işığı “sol” kabul edilir.

Böylece Atzmut Işığının Or Yaşar’ın on Sefirot’unun tümünde yayılamamasını açıklamış olduk, zira Bina onunla Kli Malhut’un Masah’ındaki Zivug de Hakaa hariç Ahor be Ahor’dur. Aynı anda Bina’nın artık Or Hasadim’e ihtiyacı yoktur ve Hohma ile PBP (Panim be Panim) olmaya geri döner.

Bundan Or Hozer’in on Sefirot’u Akudim dünyasından ayrıldığında Or Yaşar’ın on Sefirot’unun Atzmut Işığının da onunla birlikte ayrıldığı sonucu çıkar. Bunun nedeni Or Hohma ve Or Hozer’in birbirlerine bağımlı olmalarıdır ve sadece Bina’nın Ahoraim’i yani Hasadim Işığı ve onun Gevura’sı orada Akudim dünyasında kalır.

Şimdi Ari’nin yukarıda sunduğumuz sözlerini anlayacaksınız, yani Or Pinimi’nin doğası içinde kıyafetlendiği Kli’yi arındırmaktır, zira onunla PBP olmaya geri dönen Bina’dan geçerek varlığın içselliğinde kıyafetlenen Or Hohma’nın etrafında döner. Böylece, Bina’nın Ahoraim’i arındırılır, ve Behina Bet olan Bina’nın Ahoraim’i Behina Dalet’in kökü olduğundan ve kök arındığından dal Behina Dalet de onunla birlikte arınır.

10. Şimdi İçsel Işıkların Saran Işıklarla Bituş’u konusunu açıklayacağız, zira bunlar yukarıda Madde 5’de bahsettiğim gibi birbirlerine bağlıdırlar. Ayrıca Ari’nin kendisinin Shaar Akudim, Bölüm 5’de Bituş’u uzun uzadıya açıkladığı sözlerine değineceğim. Kısaca şöyle yazdı: Bundan üç çeşit Işık olduğu sonucu çıkar [Akudim dünyasındaki Işığın Hitpaştut’unda ve Kaynak’a geri dönüşünde]. İlk Işık Taamim denilen Akudim’in Işığıdır. İkincisi o Işığın ayrıldıktan sonra kalan Reşimo’sudur ve Tagin olarak adlandırılır. Üçüncüsü Sefirot’un yükselişi ile ona gelen Işıktır ki aynı anda Din olan Ahoraim’den geçmiştir. Buna Nekudot denir.

Ve Nekudot denilen üçüncü Işık gelip Rahamim (merhamet) olan Reşimo denilen ikinci Işığa çarptığında birbirlerine çarpıp vururlar. Bunun nedeni zıt olmalarıdır: biri Rahamim olan Or Yaşar diğeri Din olan Or Hozer’dir.

Ve sonra, Din olan aşağı inen Or Hozer’den Nitzotzin (kıvılcımlar) düşer ve bu Nitzotzin Otiot denilen bir diğer dördüncü Işıktır. Dört izlenim – Taamim, Nekudot, Tagin, Otiot – bunlardır ki tümü burada Akudim’e dâhildir. Ayrıca, Or Hozer’den düşen bu Nitzotzin Nekudim dünyasında kapların kırılmasının 248 Nitzotzin’i gibidir.

(Ari’nin) sözlerinin yorumlanması: Yukarıda Akudim dünyasındaki Işığın genişlemesinin sırasıyla ilgili açıklananlara göre önce Işık Eyn Sof’dan Malhut’un Kli’sindeki Masah’daki Zivug de Hakaa’ya genişler. Akabinde bundan aşağıdan Yukarıya doğru Or Hozer’in on Sefirot’u ortaya çıkar, Madde 6’da yazıldığı gibi. Bunlar Or Yaşar’daki Üst Derecelerin Or Hozer’de altta olduğu bir ters orantıdadırlar, zira Or Hozer’in on Sefirot’unda dereceler arınmışlığa göre azalır.

Dolayısıyla, Malhut’dan daha arı olan ZA, Malhut’dan daha düşük bir derecedir. Ancak bu sadece Or Hozer’in on Sefirot’undaki Hohma’ya göre böyledir. Ve ZA’dan daha arı olan Bina derecede azalmıştır ve sadece Bina’nın değerine sahiptir. Bina’dan daha arı olan Hohma derecesinde azalmıştır ve sadece ZA’nın değerine sahiptir. Ve Keter Malhut’un değerine sahiptir, orada ve kitabın içinde Dal Üç’de yazıldığı gibi.

Ancak Or Yaşar ve Or Hozer birleşip kaynaştığında bu on Sefirot’un her birinin seviyesinin Keter seviyesine ulaştığı eşit bir değer yaratır, Madde 4’de yazıldığı gibi. Ve Akudim dünyasının tümü, Eyn Sof Işığının Keter’den Malhut’a ve Malhut’dan Keter’e genişleyip geri dönüşü ve Or Yaşar ile Keter vasıtasıyla eşit bir seviyede birleşen Or Hozer Taamim ya da Akudim’in Hitpaştut Alef’i olarak adlandırılır.

Doğası Kli’yi arındırmak olan Or Pinimi’nin Malhut’un Kli’sinde kıyafetlendiğinden derece derece Masah’ın arınmasına neden olduğu yukarıda (Madde 8) açıklanmıştır. Başlangıçta, arınmayı Behina Gimel’de olduğu gibi alır. Bu Masah’ın ZA’ya yükselmesi olarak kabul edilir. Aynı anda Or Eyn Sof bir kez daha Kli ZA’da Keter’den Masah’a ve ZA’dan Keter’e genişler. Bu, Masah’dan Hohma derecesine yükselen Or Hozer’in değerini Or Hozer’in ZA’sının değerine benzer şekilde azaltır. Aynı şekilde dereceler Or Yaşar’ın Behina Keter’inin Hizdakhut’undan geçerek Masah’ın Hizdakhut’unda iner ki bu anda Masah iptal olur ve Zivug de Hakaa durur.

Dolayısıyla, tamamen yok olana dek derece derece inen tüm bu Or HozerNekudot Işığı” olarak adlandırılır. Bunun böyle olmasının nedeni Masah’ın Tsimtsum noktasından genişlemesi ve böylece Or Yaşar’ın da yakınlaşıp içinde genişlemesini engellemesidir. Bu sanki kendisini dekore eden ve içindeki Işığı ayıran ve formunu Kaynak ile eşitlemek amacıyla Aviut’undan Hizdakhut’u kesin olarak seçen Tsimtsum Alef’in orta noktası gibidir, Panim Masbirot, Dal Bir’de detaylı olarak açıklandığı gibi. Dolayısıyla, bu güç, arınacak olan arzu, Masah’a monte edilmiştir.

Şimdi Reşimo’nun – Tagin’in Işığı – anlamını açıklayacağız. Işığın ayrılsa bile arkasında bir Reşimo bıraktığı biliniyor. Dolayısıyla, genişleyip Keter’den Malhut’a ve Malhut’dan Keter’e geri dönen Akudim dünyasındaki ilk Hitpaştut seviyeleri Or Pinimi’deki Keter’e eşit olan on Sefirot meydana getirdi ve benzer şekilde Or Makif’in on Sefirot’unu da, Madde 7’de yazıldığı gibi [burada Or Pinimi için belli bir Kli ve Or Makif için belli bir Kli olmadığına dikkat edin]. O Kli bütün olarak Keter’in Kli’si olarak adlandırılır. Böyle olmasının nedeni tüm on Sefirot’un Keter seviyesinde olmasıdır. Dolayısıyla, bu Hitpaştut’un bir kez daha ayrılmasına rağmen yine de ondan orada önceki formu tutan ve devam ettiren bir Reşimo kaldı ki Işığın ayrılışından dolayı hepsi birden iptal olmasın.

Buna göre, Hitpaştut Alef ve Nekudot’un Işığı denilen alçalan Or Hozer’den kalan Reşimo Işığı birbirine çarpan ve vuran iki zıtlıktır. Böyle olmasının nedeni Reşimo Işığının Behina Dalet’in Masah’ından geçerek Or Yaşar’ın genişlediği yerde Hitpaştut Alef tarafından güçlendirilmesi ve Masah’ın özellikle Behina Dalet’in Aviut’unda kalmasını istemesidir, zira sadece Behina Dalet’deki fazla Aviut’un gücüyle Keter seviyesinin değerine sahip olabilir. Bununla beraber, Nekudot Işığı, Masah’ın kendisi, sadece Din olarak algılanan bayağı Işığından arınmak için tüm gücüyle yoğunlaşır ve tamamıyla arınmak ve Kaynak ile formunu eşitlemeyi arzular, zira Tsimtsum noktasının ilk başlangıcı onun içine monte edilmiştir ve bu onun köküdür.

11. Şimdi Otiot denilen Nekudot Işığı ile Reşimo Işığı’nın Bituş’u vasıtasıyla düşen dördüncü Işığı anlayabiliriz. Bunlar Nekudim dünyasında kapların kırılmasındaki 248 Nitzotzin gibidir.

Zohar, Tikunim’deki (Zohar’ın ıslahları), her yerde ve Ari’nin yazılarında Nitzotzin ya da Natzatzin ya da Hitnotzetzut kelimesi Or Hozer’i işaret eder. Bunun nedeni Or Yaşar’ın ışığının Orot ya da Nehorin isimleriyle ve Or Hozer’in ışığının Nitzotzin ya da Zikin ya da Hitnotzetzut isimleriyle tanımlanmasıdır. Böylece alçalan Or Hozer’deki Reşimo’nun Bituş’u vasıtasıyla düşen Nitzotzin konusunun da, Or Hozer’in Reşimo’su olmasına rağmen, Reşimo kabul edildiğini görüyorsunuz ve bu nedenle Nitzotzin ismiyle tanımlanır.

Or Hozer’in alçalışının sırası yukarıda (Madde 8’de) açıklandı. Başlangıçta ZA’nın arınması için aldı ve Malhut’un asıl Kli’si olan Behina Dalet’den ayrıldı. Ve Or Eyn Sof, Kli ZA’daki Masah’a genişlediğinde bir kez daha Malhut’un bu Işığı Akudim’in genel Işığından Behinat Keter yoksun olarak Hohma seviyesinde olacak, zira ZA’daki Malhut Keter olmaya değil Hohma olmaya geri döner. [Yaratılan varlığın on Sefirot seviyesindeki gerekli vericinin Malhut’un Işığı olduğu yukarıda (Panim Masbirot, Dal Dört) bahsedildi.]

Bundan Malhut’un gerçek Kli’sinin Işıksız olduğu ve iki Reşimot’un onun içinde kalmış olması gerektiği sonucu çıkar. İlk Reşimo Behina Dalet’in Aviut’unu olabildiğince çok tutup sürdüren Taamim Işığındandır. İkinci Reşimo Nekudot Işığındandır, yani Masah’a verilmiş ve Hizdakhut’a özlem duyan Işıktan.

Bununla beraber, ikisi birlikte kalamazlar çünkü zıtlar. Bunun nedeni Taamim Reşimo’sunun yerine Keter’in Kli’si denilmesidir, zira on Sefirot’u Keter seviyesindedir. Ve alçalan Or Hozer’in Reşimo’sunun yerine Hohma’nın Kli’si ya da “Keter’in altı” denir. Dolayısıyla, kendi Reşimo’su da Malhut’dan ayrılmış ve ZA’nın Kli’sine yükselmiştir. Ve alçalan Or Hozer’in Reşimo’su kendi yerinde kaldı. Bu nedenle burada Or Hozer’in Nitzotzin’i için olan Reşimo reddedildiler. Bununla beraber, buradan itibaren Or Hozer’in Nitzotzin’i Reşimo’nun Işığı için reddedilirler.

Sonrasında, Masah’ın Bina’ya yükselişinde, Behina Bet’in arınışını aldığında ve Or Eyn Sof bir kez daha Keter’den Bina’ya ve Bina’dan Keter’e genişlediğinde Behinat Hohma da geri çekilir. Sonra ZA’nın Kli’si Işıksız kalır ve iki zıtlık olan Taamim Işığından ve Or Hozer’den iki Reşimot da orada kalır. Ve burada Reşimo Or Hozer’in Nitzotzin’ini etkisiz hale getirir, zira Taamim’in Reşimo’su Kli ZA’da kaldı; dolayısıyla Keter’in Kli’sinin formunda kaldı.

Ancak, Kli Hohma’nın Nitzotzin’i olan Or Hozer’in Reşimo’su Tabur’un altına, Keter’in Kli’sinin altına itildiler, zira Akudim dünyasının Hitpaştut’u Akudim’in Malhut’una Tabur denildiğinden dolayı Tabur’dan geçer. Ayrıca, değeri Hohma’nın Keter’i kabul edilen alçalan Or Hozer’in Keter’inin Nitzotzin’inin orada gerçekte Behinat Keter olan Taamim’in Malhut’unun Reşimo’sunun ZA’ya yükselmesinden dolayı kaldığı zaten biliniyor. Ve Hohma’da Hohma’nın Nitzotzin’i olan Kli ZA’dan düşen Nitzotzin Hohma’nın Keter’inin bulunduğu Tabur’un altına düştü.

Benzer şekilde, Behina Alef’e arındığı zaman Masah’ın Hohma’ya yükselişinde Or Eyn Sof hâlâ Keter’den Hohma’ya ve Hohma’dan Keter’e genişliyordu ve bu Işık ZA seviyesindedir. Dolayısıyla, Bina seviyesi de çekildi ve Bina’nın Kli’si Işıksız, boş kaldı. Bu, yukarıda yazıldığı gibi iki Reşimo bıraktı: yerlerinde kalan Taamim’in Reşimo’su ve reddedilen ve Tabur’un altında Hohma’nın Nitzotzin’inin altına düşen alçalan Or Hozer’in Reşimo’su.

Sonuç olarak Behinat Keter’e, Şoreş (kök), kadar arındı ve böylece içindeki tüm Behinot Aviut’u kaybetti. Böylece hiç Or Hozer’i kalmayan Zivug de Hakaa doğal olarak iptal oldu. Bundan Behinat Keter’den hiç Nitzotzin’in düşmediği ve sadece Taamim’in Reşimo’sunun orada kaldığı sonucu çıkar.

Böylece, paketin ayrılma (birbirinden) nedeni olan Reşimo ile alçalan Or Hozer arasındaki zıtlığı ve yerlerinde kalan Taamim’in on Sefirot’unun Reşimo’sunu detaylı olarak açıklamış olduk. Bunlar AK’ın Tabur’undan geçerek Keter’in Kelim KHB ZON’u kabul edilirler. Ve alçalan Or Hozer’in Reşimo’su olan Nitzotzin içinde bulundukları derecenin altına düştüler. Bunların Hohma’nın Kelim KHB ZON’u kabul edilen Akudim’in Malhut’unun aşağısında Tabur’un altında oldukları kabul edilir, yukarıda bahsettiğimiz gibi bunlara Otiot denir.

12. Hizdakhut’un sebebi yukarıda, Madde 9’un sonunda, zaten açıklanmıştı: Or Pinimi, Madde 7’de yazıldığı gibi aslında Or Makif için sadece dışsal bir Kli olan Malhut’un Kli’sine bağlıdır. Dolayısıyla, Madde 9’da yazıldığı gibi, Or Hozer yükselip HB’yi PBP’ye geri getirdiğinde Bina’nın Aviut’u ondan ayrılır çünkü başlangıçtaki gibi Hohma ile bir olmaya geri döner. Ve kökteki Aviut iptal olduğunda daldaki Aviut da iptal olur. Böylece, Bina, Hohma ile bir nesne olur, Masah’ı da kendisiyle birlikte arındırır, ondan geçerek ve ondan dolayı yok olana dek derece derece yükselir.

Or Hozer’in Bina’ya girişinin başlangıcında Panim’ini Hohma’ya geri döndürmeye başlar. Böylece, Masah Behina Dalet’den Behina Gimel’e yükselir. Ve Hohma’nın Panim’inden Or Hohma’yı çektiğinde Masah Behina Bet’e yükselir. Ve Hohma ile tek nesne olduğunda Masah Behinat Şoreş’e yükselene dek Behina Alef’e yükselir. İdra Raba’da bahsedilen “kıvılcım emilmişti” sözlerinin anlamı budur.

Buradan ilk yaratılandaki Atzmut’un başlangıç Işığı olan Or Hohma’nın ve Malhut’un Kli’sinden yükselen Or Hozer’in birbirine bağlı oldukları ve birbirlerini kovaladıkları sonucu çıkar. Bunun nedeni Or Hozer olmadan Or Hohma’nın varlıkta genişleyememesidir, zira Bina Keter’den Or Hasadim emmek için yüzünü çevirir ve sırtını da Hohma’ya. Bu (Bina’nın) ondan Or Atzmut emmeyeceği anlamına gelir.

Bununla beraber, Or Hozer dışarı çıktığında Bina yüzünü Hohma’ya geri döndürür ve sadece o zaman Atzmut Işığı varlıkta genişler. Böylece, Atzmut Işığı Or Hozer’e bağlıdır. Ancak HB, PBP olmaya döndüğünde ve Keter’e bakması durduğunda Aviut’u iptal olur ki bu Masah olan daldaki Aviut’u doğal olarak iptal eder.

Dolayısıyla, Or Hozer, Atzmut Işığından dolayı itilir ve kovalanır.

Bu, yukarıda Madde 5’de sunduğum Ari’nin sözlerini detaylı olarak açıklayacaktır, yani Or Pinimi ve Or Makif birbirine vurur ve onların bu vuruşu Kelim’i doğurur. Bunun nedeni Or Pinimi’nin Or Hozer’den dolayı varlıkta genişleyen Or Hohma olmasıdır. Ve Or Makif, dış Kli olan Masah’dır ki bu Or Hozer yoluyla dünyalara çıkması planlanmış Or Makif’in tümüne bağlıdır, Madde 7’de yazıldığı gibi.

Ve bağımsız olmalarına rağmen geri dönen HB PBP vasıtasıyla yayılan Or Pinimi Or Makif’e vurur. Bu Masah’ı arındırır ve Akudim dünyasından Işığın ayrılmasına neden olur. Böylece, Taamim’in ve Or Hozer’in Reşimot’u birbirinden ayrılır, Or Hozer’in Reşimo’su varlığının dışına, yani Otiot olarak adlandırılan Tabur’un altına itilir ve bunlar Kelim’dir.

13. Böylece, Masah’ın, Or Hozer’in ve onunla birlikte Keter’in Atzmut Işığı ve Or Yaşar’ın Hohma’sının tümü kaybolana dek zaman içinde Hizdakhut’undan dolayı ayrılışın nedenini detaylı olarak açıklamış olduk. Ancak bu şekilde kalmadı: Atzmut Işığının kaybolmasının ardından Bina, Or Hasadim’in bolluğu için Panim’ini Keter’e geri çevirdi ve bu nedenle önceki Ahoraim ve Aviut ona geri döndü; bu yüzden dalı olan Aviut’u da Masah’a geri döndü.

Ayrıca, Kaynak’tan gelen Or Yaşar’ın yaratılana akması bir anlığına bile durmaz. Dolayısıyla, Masah Aviut’unu geri kazandığında Eyn Sof’un Or Yaşar’ı Or Hozer’in Zivug’una kadar yukarıda bahsedilen dört Behinot üzerinde yenilendi. Ve bir kez daha Or Yaşar’ın on Sefirot’u ve Or Hozer Akudim dünyasında genişledi. Buna Akudim dünyasının Hitpaştut Bet’i denir.

Ancak, HB yukarıda bahsedilen Or Hozer, vasıtasıyla PBP olmaya geri döndüğünden Aviut ve Bina’nın Ahoraim’i bir kez daha arındılar ve bununla onun dalı olan Masah’ın Aviut’u da (arındı). Ve bir kez daha Zivug de Hakaa ve Or Hozer iptal oldular ve Bina Keter’den Or Hasadim çekmeye geri döner. Böylece, Atzmut Işığı önceki gibi kalır.

Benzer şekilde Ahoraim ve Aviut bir kez Bina’ya döndüğünde Aviut da Masah’a çekilmişti ve doğal olarak Or Yaşar Masah üzerinde yenilenmişti. Bununla Atzmut Işığı da genişledi.

Bu benzer şekilde tekrarlanır: Or Hozer geldiğinde Atzmut Işığı bir kez daha yayılır. Ve Atzmut Işığı geldiğinde Or Hozer ayrılır. Ve Or Hozer ayrıldığında Masah Aviut’unu geri kazanır ve Or Hozer yenilenir ve Atzmut Işığı bir kez daha yayılır ve böylece devam eder. Buradan bu ikinci Hitpaştut’un ileri geri hareket eden sürekli bir alev olduğu sonucu çıkar. Ari bir Kli’de bağlı olan Or Pinimi ve Or Makif’in bu nedenle birbirlerine çarpıp vurduklarını söyler.

Bu, Keter seviyesinde olan Akudim’in Hitpaştut Alef’i ile arasındaki büyük farkı açıklar, zira Or Yaşar Behina Dalet’in Masah’ı ve sadece Hohma seviyesinde olan mevcut Hitpaştut ile çiftleşti. Bunun nedeni Masah’ın tüm Aviut’unun Bina’nın Aviut’undan sadece bir Hitpaştut olmasıdır, tıpkı sadece Or Hohma seviyesini genişleten ZA’nın Aviut’unda olduğu gibi, Madde 8’de yazıldığı gibi. Ancak Işık da sabit değildir. Tersine, ileri geri hareket eden bir alev gibidir. Bu Akudim’in Hitpaştut Bet’i konusunun Hitpaştut Alef’in kendisinin ayrılışıyla devam ettiğini detaylı olarak açıklıyor.

14. Şimdi Ari’nin Shaar Akudim, Bölüm Bir ve İki’deki sözlerini yani AK’ın kendisini kısıtladığını ve bütün Işıkları Tabur’un altından Tabur’a ve Yukarısına yükselttiğini anlıyoruz ve bunlar Galgalta’nın AB’ına MAN olarak yükseldi. Burada içsellerine (içsel Işıklar) bir sınır (perde ) koydu ve NHY’den yükselen Işık Eynaim’den geçerek ayrıldı, Tabur’un altına genişledi ve Nekudim dünyasının on Sefirot’unun içine yayıldı.

Ve MAN yükselterek yenilenen Işıktan yayıldı ve Parsa’yı ayırdı ve Tabur ve Yesod’un Nekavim’inden (delikler) geçerek genişledi ve Tabur’un altına, Nekudim dünyasının on Sefirot’unun içine indi. Bu iki Işık Nekudim’in on Sefirot’unu oluşturur. Bu iki Işık ve bu yeni Tsimtsum çok fazla detay gerektirir ki bu zamanı gelince yapılacak. Burada sadece gerektiği şekliyle açıklayacağım.

AK’ın Tabur’unun altındaki Işıkların Keter’in Reşimo’sunun Bituş’u ve Hohma ve Nekudot’un Reşimo’sundaki Taamim yoluyla düşen Otiot ve Nitzotzin olduğu zaten açıklanmıştı. Bunlar Keter’in tüm Reşimo’sunun altında ayrıldılar ve bu çıkış yeri NHY ve “Tabur’un altı” olarak adlandırılır.

Şimdi Keter’in Kli’sinde sadece Or Hohma olan Hitpaştut Bet Akudim dünyasına döndükten sonra Taamim’in Reşimot’u ile Nekudot’un Reşimot’u arasındaki eşitlik bir kez daha yapılmış oldu. Bunun nedeni her ikisinin de Hohma kabul edilmesidir ve böylece Nekudot’un Reşimot’unun tüm KHB ZON’u Tabur’un altına çekildi, yükseldi ve Tabur’un Yukarısındaki Reşimot’u ile yeniden bağlandı. Ari bu nedenle AK’ın Işığı Tabur’unun altından Tabur’unun Yukarısına yükselttiğini söyler.

Bununla beraber, buna neden Tsimtsum denildiğini anlamamız lazım. Mevzu şu ki yükselen bu Nitzotzin’in içinde iki izlenim vardır. İlki Akudim’in Malhut’u ve Behina Dalet olan Tabur’un kendisinin içinde kalan alçalan Or Hozer’in Keter’inin Nitzotzin’idir. Hitpaştut Bet’in Işığı buna ulaşmaz, zira Behina Gimel’dir ve Bina’nın Ahoraim’inin Hitpaştut’undan Aviut’a sahiptir. İkinci izlenim Behina Gimel’den HB’nin Nitzotzin’i ve ZON’dur, Madde 11 ve 12’de yazıldığı gibi.

Dolayısıyla, Nitzotzin’in HB ZON’u yükseldiğinde Tabur’un altına düşmeleriyle onlara eklenen Aviut’dan dolayı Işıklar orada öncekinden daha fazla yükseldi. Bu nedenle, Behina Dalet olan Tabur’daki Keter’in Nitzotzin’i de buraya genişledi. Ve doğal olarak, hiç durmayan Eyn Sof’un Or Yaşar Işığı onların üzerinde yenilendi. Böylece, Behina Dalet’de Or Hozer’in Zivug’u yapıldı ve sonuç olarak Keter seviyesinde on yeni Sefirot ortaya çıktı, Hitpaştut Alef’de olduğu gibi.

Böylece, on Sefirot’un iki Behinot’unun yükselen Nitzotzin’den nasıl yapıldığını görüyorsunuz: Hohma seviyesindeki on Sefirot sadece yükselişlerinde ıslah olan Nitzotzin’in HB ZON’undan yapıldı, zira Hitpaştut gibi Behina Gimel’dendirler ve Keter seviyesindeki on yeni Sefirot Keter’in Nitzotzin’inden yapıldı.

Bu iki Partzufim Atzilut’un Partzufim AVİ ve YEŞSUT’unun kökleridir. Keter seviyesindeki yeni Partzuf AVİ’dir ve Hohma ve Atzilut’un Aba’sı olarak adlandırılır. Ve Hohma seviyesindeki eski Işığın Partzuf’u YEŞSUT’dur ve Atzilut’un İma’sı ve Bina olarak adlandırılır.

Bu köklerle İdra Zuta’da yazılı olan Aba’nın İma’yı oğlundan dolayı dışarı çıkardığını ve Aba’nın kendisinin bir çeşit erkek ve dişi olarak inşa edildiğini anlayacaksınız. Böyle olmasının nedeni Keter seviyesinde olan ve Aba denilen Üst Partzuf’un bir tür erkek ve dişi olarak inşa edilmiş olmasıdır, zira kendisine (Aba) Behina Dalet’i – Nukva ve Malhut – yükseltti. Ve seviyesi Keter’in altında olan Bina, alt Partzuf, Üst Işığı sonlandırıp kendi altında genişlemekten alıkoyan Behina Dalet olan Nukva’dan dolayı Aba’dan ayrıldı. Bu nedenle Behina Dalet Behina Bet’de mevcut olan Nekev (delik) olmaksızın Parsa olarak adlandırılır. Ve bu Parsa’dan dolayı YEŞSUT Keter Işığını kıyafetlendirmez.

Buradan Tsimtsum Alef’in hiç uygulanmadığı Bina olan Behina Bet’in şimdi eksik hale geldiği sonucu çıkar, zira o da kısıtlanmıştı çünkü Behina Dalet’in altındadır. Bu nedenle Ari, MAN yükseltilmesinden dolayı şimdi kısıtlanmış olan Behina Bet ile ilgili olarak AK’ın Tabur’un altından Işık yükselterek kendisini kısıtladığını söyler.

15. Roş ile Guf arasındaki büyük farkı bilmelisiniz. Roş, GAR olarak ve Guf, VAK, ZAT, ya da ZON olarak adlandırılır. Guf’un kendisi de GAR ve ZON’a ayrılmıştır.

Bu bölünmenin kökü Pe’ye – Malhut – kadar yapının gerekli olduğu üzere Or Yaşar’dan yapılmış olmasıdır. Ve yükselen ve ona katılan Or Hozer sadece onun üzerini örtmektedir. Bunun tersi Roş’un Sefirot’unu kıyafetlendirdiği ölçü kadarıyla Masah’ın bir Hitpaştut’u olan Guf’dur. Dolayısıyla, öncelikle Or Hozer’den yapılmıştır ve Or Yaşar’ın on Sefirot’u onun dalları gibidir.

(Guf) ZON olarak adlandırılmasına rağmen aslında sadece Malhut’dur. Böyle olmasının nedeni aslında realitede Zivug de Hakaa’da onunla birleşen ZA’nın NHY’si hariç Malhut’un Işığının hiç olmamasıdır. Dolayısıyla, Or Hozer’den genişleyen tek olarak kabul edilirler. Ve zaten yukarıda da açıklandığı gibi engelleyen Masah ve bunun sonucu ortaya çıkan Or Hozer Kaynak’a değil sadece varlığa verilmiştir. Bu nedenle, Roş, Kaynak’ın Işığının Atzmut’u olarak kabul edilir, ve Guf, sadece varlığın aksiyonu olarak kabul edilir.

Şimdi AK’ın Galgalta, AB, SAG, MA ve BON olarak adlandırılan kapsamlı beş Partzufim’ini ve yaratılış sıralarını ve birbirlerini kıyafetlendirmelerini, nasıl birbirleriyle bağlı olduklarını ve sebep ve sonuç yoluyla birbirlerinden ortaya çıktıklarını anlayabilirsiniz. Bunun böyle olmasının nedeni O’nun tek, eşsiz ve birleşik Düşüncesi olan – Panim Masbirot, Dal Bir’de – açıklanan O’nun varlıklarına haz vermektir. Bu Düşünce Kli’nin ve dolaylı olsa da Behina Dalet’de ortaya çıkan Tsimtsum Alef’in köküdür, Madde 7’de zengin adamla ilgili benzetmede yazıldığı gibi. Madde 8’e bakın, ki bu tek Düşünce, tüm realiteyi, tüm dünyaları, ve pek çok formu ve işleyişleri Tsimtsum’dan önceki Eyn Sof Işığı ile basit birlik içinde, bizim Yukarımızda duran tek form halinde – “O’nun varlıklarına haz vermek için” – tekrar birleştikleri ıslahın sonuna dek kapsar.

Ve Eyn Sof’un Malhut’undaki arzunun Gadlut’u (erişkinlik, olgunluk) olan Behina Dalet’deki Tsimtsum’un ardından Işıksız kalan Reşimo’da – Kli’de – anında dört form derecelendirme ortaya çıktı. Bunlar HB, ZA ve Malhut olarak adlandırılırlar ve Or Pinimi ve Or Makif, dolayısıyla on iki form içerirler.

Sonrasında, Işık yukarıda bahsedilen Reşimo üzerinde Tsimtsum noktasına kadar genişledi, zira O’nun Işığı asla durmaz ve bunu hatırlayın. Sonra ince çizgi Reşimo’ya uzandı ve “ince” denilir çünkü Atzmut Işığı varlığa sadece Masah’da bir Zivug içerisinden yükselen Or Hozer içinden uzanır. Ve Or Hozer’in gücüyle AK’ın Tselem’i “çizginin başlangıcında” örneğinde adlandırılan Partzuf Galgalta formunda ifşa olur.

Bu yirmi beş Behinot üzerinde genişler, zira uzunlukta KHB ZON vardır ve kalınlıkta KHB ZON vardır. Söylediğimiz gibi, Malhut Keter olmaya geri döndüğünden KHB ZON’un her biri KHB ZON’un her biri Keter’den geçerek on Sefirot’a genişler ve örnekte Galgalta, Eynaim, AHP, ya da Galgalta, AB, SAG, MA ve BON olarak adlandırılır. Bunların her birinin seviyesi Galgalta’ya ulaşır ve bunun Işıkları bu varlığın içselinden ortaya çıkar, Panim Masbirot, Dal Üç, Madde 2’de Masah’ın Hizdakhut’undan dolayı Işıkların meydana gelişlerinin sırasıyla ilgili olarak açıklandığı gibi.

16. Ve bu şekilde AB’ın meydana gelişi başlar. Meydana geliş eksiklikle ilgilidir. Pe denilen içsel AK’ın Behina Dalet’inin Hizdakhut’undan dolayı o (AB) Behina Gimel’in Aviut’unu alır. Ve bu Masah’ın üzerine Eyn Sof Işığı çekildikten sonra Hohma seviyesinde AB denilen yeni on Sefirot ortaya çıkar. Bundan, meydana gelen AB’ın, Keter seviyesinde AK’ın içinde kalan AB’dan eksiltildiği sonucu çıkar.

Dolayısıyla, dışsal AB’ın Keter’i Galgalta’nın Hohma’sını kıyafetlendirir ve İçsel AK’ın Tabur’undan geçerek yayılır. Ve bu da her biri onun Or Hozer’in beş Behinot üzerindeki gücüyle AB’ın Keter’indan yayılan Galgalta, Eynaim, Avzen, Hotem, Pe’yi olan Or Yaşar’ın on Sefirot’unun yirmi beş Behinot’unu içerir.

Ancak, İçsel AK’ın genel Keter’i ifşa olmuş olarak kalır ve Roş ve Guf’a ayrılır. Pe’den aşağıya Guf olarak adlandırılır, zira sadece Masah’ın Hitpaştut’udur. Dolayısıyla, Or Pinimi ve Or Makif orada sadece Behina Dalet’de bağlıdır. Bu nedenle tekrar ayrılmak zorunda kaldılar ve bu Dışsal AB’ın Guf ve ZON’u olan “Nekudim dünyası” olarak adlandırılır.

Ayrıca, Aviut’un, kendi Guf’unun Histaklut’undan sonra Masah’a geri döndüğü zaten açıklanmıştı ve orada ikinci bir Hitpaştut ortaya çıktı, Madde 13 ve 14’de yazıldığı gibi. Bu, Işıkları Tabur’un aşağısından Tabur’un Yukarısına genişletir ve bu yükselişle Üst AVİ ıslah olur. Bunların altında bir Parsa yayılır ve YEŞSUT, Parsa’dan Tabur’a kadardır. Tüm bu yükseliş “Dış Partzuf SAG” olarak adlandırılır, yani dış AB’da Keter Hohma seviyesinde Bina olan Şibolet ha Zakan’dan (dudak altındaki sakal) geçen Avzen Işığının, önceki derecesinden ayrılmış olduğu anlamına gelir.

Ancak, Dış AB’ın Pe’inin Işıklarından düşen Nitzotzin’den meydana gelen bu Partzuf’da, bu Partzuf’un Bina’sı Üst AVİ’nin on Sefirot’unun tümünün altındadır, dolayısıyla Keter’den yoksundur. Bu nedenle, yeri Pe’den aşağıda yani Galgalta’sı olan Şibolet ha Zakan’dan itibarendir.

Ve Dış AB, genel Keter’in sadece Malhut’unu kıyafetlendirdiğinden ve Üst Dokuz ifşa olmuş olarak kaldığından, Dış SAG da kendi Üst Dokuzu – Roş’un tamamı – ifşa olmuş kalırken Pe’den aşağıya doğru sadece AB’ın Keter’inin Malhut’unu kıyafetlendirir. Ve AB dallarını Se’arot (saç) Roş’dan geçerek meydana getirdiğinden bu SAG dallarını Se’arot AHP’dan geçerek meydana getirdi, bunlar yeri geldiğinde açıklanacak. Saranı geri göndermede olduğu gibi Se’arot’da saran olarak kalan Üst Derece ile kıyaslandığında bunların çıkışlarından dolayı Işığın çekilmesinin anlamı budur.

Ve bu SAG, AK’ı Şibolet ha Zakan’dan sonuna dek kıyafetlendirir. Bu, GAR olan Behinat Roş’un Galgalta, Eynaim, Avzen ve Hotem değerinde olan Tabur’dan geçerek genişlediği anlamına gelir. Pe’yi kendi içinde Guf’un on Sefirot’una genişler, Dış AB’ın Pe’inde olduğu gibi. Ve Dış SAG’ın Pe’inin Işıkları durumunda, tıpkı tek bir Kli’de bağlı olmalarından dolayı Dış AB’ın Pe’inin Işıkları durumunda olduğu gibi, bunların içinde de yavaş yavaş Hizdakhut vardı, ta ki Behinat Keter’e arınana ve Hitpaştut yok olana dek.

Kapların kırılmasının ve 248 Nitzotzin’in düşmesinin anlamı budur. Ancak, Parsa’nın ıslahından dolayı, daha sonra açıklanacağı gibi, bu sadece onların ZON’unda oldu, GAR’ında değil. Sonrasında, Dış SAG’ın Pe’inden düşen Nitzotzin genişledi ve MAN formunda yükseldi, yeni MA ortaya çıktı ve Atzilut’un on Sefirot’u on iki Partzufim formunda oluştu.

Böylece, önceki tüm Behinot Atzilut dünyasına dâhil olur, Hayat Ağacı’nda olduğu gibi. Ve Beria dünyası, Atzilut dünyasından damgalandı, öyle ki Atzilut’da var olan her şey Beria’ya damgalandı. Yetzira, Beria’dan damgalanmıştır, Asiya, Yetzira’dan damgalanmıştır ve bu nedenle alt derecelerde doğrudan Üst Derecelerden kaynaklanıp aşağıdaki özüne kadar genişlemeyen hiçbir işleyiş ya da mevcudiyet yoktur.

Bu nedenle bilgelerimiz şöyle demiştir, “Aşağıda, Yukarıdan bir meleğin onu etkileyip ‘Büyü!’ demediği hiçbir çimen tanesi yoktur”. Bunun böyle olmasının nedeni Üst dünyadan bir alt dünyaya uzanan her şeyin Zivugim (Zivug’un çoğulu) vasıtasıyla uzanmasıdır. Ancak dünyalar içsel ve dışsallığa ayrılmıştır. Atzilut’dan aşağı dünyaların içselliği Masah’da Zivug de Hakaa vasıtasıyla değil Zivug de Yesodot (Yesod’un çoğulu) vasıtasıyla uzanır. Ancak, dünyadan dünyaya genişleyen dışsallık, Zivug de Hakaa vasıtasıyla genişler.

Çarpışmanın anlamı budur ve bu nedenle bilgelerimiz Asiya dünyasındaki çimen tanesinin kökü olan Yetzira dünyasındaki meleğin ona ihsan ettiğini ve Zivug de Hakaa formunda ona baktıklarını belirttiler. Bir başka deyişle, (melek) ona vurur ve “Büyü!” der, zira söylemek ihsan etmektir.

Böylece, Galgalta, AB, AK’ın SAG’ındaki sebep ve sonuç mevzusu ve birbirleri üzerindeki kıyafetlendirme niteliği detaylı olarak açıklanmış oldu. Her bir alt derece sadece Üst Derecenin Pe’inin Işıklarının Nitzotzin’inden uzanan Üst Derecenin ZON’unun değerine sahiptir.

Ve AB’ın ortaya çıkışında Masah’ın Behina Gimel’e dâhil olduğu açıklanmıştı. Ve SAG’ın ortaya çıkışında Masah Behina Bet’de Aba’nın Nukva’sına dâhil olmuştu. Ve MA’nın içten dışa ortaya çıkışında Masah Behina Alef’e dâhil olmuştu. Bu yeri geldiğinde açıklanacak.

Ayrıca, Behina Gimel’in Malhut’una Tabur, Behina Bet’inkine Parsa ve Behina Alef’inkine Kruma (kabuk) denir. Burada eklenecek başka bir şey yok; sadece kolay ve basit bir şekilde konuları köklerine bağladım. Burada niyetim bu, ancak kitabın içinde konular detaylı olarak açıklandı.

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
19 - 0,110