e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

Ana Sayfa > Baruh Halevi Aşlag (Rabaş) > Kabala Kütüphanesi > Notlar > Aşağıdan Bir Eylem için İhtiyaç

Aşağıdan Bir Eylem için İhtiyaç

Not 921

Babalarının hanelerine göre kendileri için bir kuzu alacaklar” Yaradan, ‘Sen aşağıdan eylemler yap ve ben yukarıdan onların gücünü kıracağım. Ve sen onları ateşte yaktıkça, “Ama ateşle kızart” yazıldığı gibi, ben de onları ateşin içinden bir ateş nehrine götüreceğim” (Bo, Madde 162).

Yaradan’ın neden aşağının çalışmasına ihtiyaç duyduğunu ve yukarıda Klipot’un [kabuklar/deriler] gücünü kırmanın ve yakmanın ne anlama geldiğini, Sitra Ahra’nın [diğer tarafın] gücünün ne olduğunu anlamamız gerekir.

Ayrıca ne yazıldığını da anlamalıyız, “İsrail, onların bütün bakanlarının iktidarı yukarıdan bozuluncaya kadar Mısır’dan çıkmadı ve İsrail onların alanlarından ayrıldı ve Yaradan’daki üst kutsallığın alanına geldi ve O’na bağladı. ‘İsrail’in çocukları Benim olduğundan; onlar Benim hizmetkarlarımdır’, ‘Onlar Benim hizmetkarlarımdır’’ın sebebi nedir? Bu şudur: “Onları Mısır topraklarından çıkardım”; Onları diğer otoriteden çıkardım ve Benim otoriteme getirdim.”

Yukarıdakilerin tümünü anlamak için, yaratılış amacının O’nun Yarattıklarına iyilik yapmak olduğu bilinmektedir. Bu amaçla, insanın içinde haz alma arzusu damgalanmıştır ve bu güç bir kişiyi kontrol eder. Bu yüzden kötü eğilime “kral” denir, çünkü bu güçle kontrol eder, yani insana zevk verir ve onlardan dolayı bir kişi ona köleleşir ve kötü eğilim kral iken kişi bir köle gibidir.

Haz vermenin bu gücü, kötü eğilimin yönetimidir ve insan onun yönetimi altında sürgündedir. Ancak bir kişiye vereceği hiçbir şey olmadığında, bir kişi üzerinde herhangi bir kontrolü yoktur. Ayrıca kişi hazlarından vazgeçebilseydi, ona köleleştirilmiş de olmazdı.

Bu nedenle, Mısır’daki sürgünde, Firavun onlara zevklerini verdiğinde, Firavun’a köleleştirildiler ve sürgünden çıkamadılar. Ancak harekete geçmelerinden sonra, sürgünden çıkmak için uyandılar anlamında, bu eylem seçim olarak kabul edildiğinden, Yaradan yukarıdan Firavun’un güçlerini kırdı, yani İsrail halkını köleleştirdiği hazları ondan aldı. Verecek bir şeyi olmadığında, bu Yaradan’ın onun gücünü kırması ve onu ateş nehrinde yakması olarak düşünülür. Yani, Yaradan tüm etkisini ondan almıştır.

Buradan Sitra Ahra’nın (diğer tarafın) bir kişiyi kontrol edecek hiçbir şeye sahip olmadığı sonucu çıkar. Bu nedenle onlar sürgünden çıkabildiler. O zaman, Keduşa’nın [kutsallık] alanına girdiler, yani ihsan etme gücünde iyi bir tat hissetmeye başladılar. Sonuç olarak ardından Keduşa’nın hizmetkarları oldular.

O yüzden, bir kişiyi kontrol eden şey hazdır ve bir köle, hazza köleleştirilendir. İnsanların hazzı almaktan geldiğinde onlara “Firavun’un hizmetkarları” denir. Ama haz ihsan etmekten gelirse, onlara “Yaradan’ın hizmetkarları” denir. Ancak haz olmadan var olmak imkansızdır.

Bir kişi hazzı kıramaz. Sadece Yaratan onu bolluğu alarak kırabilir ki böylece yaratılanlara verecek hiçbir şeyi yoktur. Buna “Sitra Ahra’nın kırma gücü” denir. Kişinin tek ihtiyacı, ihsan etme gücünü istediğini keşfetmek ve Yaratan’dan ona bu gücü vermesini istemektir. Buna adamın tarafında “seçim” denir ve sadece bu “aşağıdan uyanış” olarak kabul edilir.

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
19 - 0,074