e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

Ana Sayfa > Sabah Dersi Materyalleri > Kabala Kütüphanesi > Sabah Dersi 2021 > Sabah Dersi Materyali – Yaradan Aramızdaki Bağda İfşa Olur – 3 Eylül

Sabah Dersi Materyali – Yaradan Aramızdaki Bağda İfşa Olur – 3 Eylül

1) Degel Mahaneh Efrahim, Paraşat BeŞalah

Yaradan’a gerçekten hizmet etmek isteyen kişi kendisini tüm yaradılışa dâhil etmeli ve tüm ruhlarla bir olmalıdır, onların içine dâhil olmalı ve onlar da kişinin içine dâhil olmalıdır. Yani kişinin içinde Şehina’ya bağlanmak için gerekli olandan başka hiçbir şey kalmamalıdır. Buna erişmek için, birbirimize yakınlaşmalı ve pek çok insanla bağ kurmalıyız, çünkü Yaradan’a hizmet eden kişi sayısına göre Şehina’dan daha çok ışık onlara ifşa olur. Bunun için kişi kendisini tüm yaradılışa dâhil etmeli ve her şeyi köküne, Şehina’nın ıslahına yükseltmelidir.

2) Zohar, Nasso, Why Have I Come and There is No Man Items 105-106

“Neden geleyim ki, hiç adam yok,” diye yazılmıştır. İsrail Yaradan’ın nezdinde ne kadar da sevilir, nerede olurlarsa olsunlar Yaradan onlarladır çünkü onlardan sevgisini hiç esirgemez. Yazıldığı üzere; “Bırakın onlar bana bir tapınak yapsınlar, böylece onların arasında oturacağım.”

3) Rabaş, Not 940, Kalpteki Nokta

Tapınak yıkıldığı zaman, “Bana bir kutsal bir yer yapsınlar ve ben onların arasında oturacağım” diye yazılmıştır. Bu kalpteki noktaya işaret eder, Yaradan’ın ışığı için kutsal bir yer olmalıdır. Yazıldığı üzere “ve ben onların arasında oturacağım.” Bu nedenle kişi içinde Keduşa (Kutsallık) için bir yer inşa etmeye gayret etmelidir ve bu yapı üst bolluğun girmesi için uygun olmalıdır, ihsan edenden alana akana bolluk denir. Ancak kurala göre, ihsan edenle alan arasında form eşitliği olmalıdır ve alan da, anladığımız üzere ihsan etme niyetinde olmalıdır, tıpkı ihsan eden gibi.

Buna “eylem” denir, yazıldığı üzere; “bana kutsal bir yer yap,” bir yer yapmak, ışığın içinde değil Kli’nin (kabın) içinde vuku bulur, zira ışık Yaradan’a aittir, yalnız eylemler yaratılanlara aittir.

4) Rabaş, Makale 26, Yakın Bir Yol ve Uzak bir Yol (1986)

Baal HaSulam’ın dediği gibi, Yaradan’ın ifşa olduğu yere Şehina denir ve Yaradan’a Şohen denir. Ama O’na ne zaman Şohen denir ki? Şohen’e ulaşan biri olduğu zaman. O zaman der ki, Şohen ve Şehina iki şey değil, tek ve birdir. Yani, Şohen, ‘Kli’si (kap) olmayan ışık’tır ve Şehina, Yaradan’ın ifşa olduğu yerdir. Bunun ardından, Yaradan’ın ifşa olduğu yerdeki her şeyin tamamı Yaradan’dır, başka bir şey değil. Yalnız ışık ve kap vardır, yani ışığı edinen bir Kli vardır.

Dolayısıyla Yaradan’ın adını koymayı seçtiği yer, öğrendiğimiz gibi, Yaradan’ı memnun etmek için, alma kaplarımızı düzeltmemiz gereken yerdir. Form eşitliğinin anlamı budur. Sonra, o yerde Yaradan’ın adı belirir.

5) Baal HaSulam, Zohar’ın Tamamlanması İçin Bir Konuşma

Bunun nedeni Yaradan’ın Kendisini, O mevcut mu, Varlıklarını gözetiyor mu ve benzer şüpheleri düşünmemesidir.  Benzer şekilde, Yaradan’ın bunları düşünmediği açık iken form eşitliğini gerçekleştirmek isteyen kişi de bu şeyleri düşünmemelidir, zira bundan daha büyük form eşitsizliği yoktur. Dolayısıyla, bunları düşünen kişi elbette ki O’ndan ayrıdır ve asla form eşitliğini gerçekleştiremeyecektir.

Bilgelerimizin söylediği budur, “Tüm hareketlerinizin Yaradan için olmasına izin verin”, yani Yaradan’la birleşmekiçin. Birleşmenin amacını yüceltmeyen hiçbir şey yapmayın. Bunun anlamı, tüm hareketlerinizin ihsan etmek ve dostunuza faydalı olması demektir. O zaman, Yaradan’la form eşitliğini gerçekleştirirsiniz; zira O’nun tüm aksiyonları ihsan etmek ve başkalarına fayda sağlamak içindir, öyleyse sizin, tüm hareketleriniz sadece ihsan etmek ve başkalarına yarar sağlamak için olacaktır. Bu, tam bir (Dvekut) bütünleşmedir.

6) HaHafetz Haim, Zahor LeMiriam, 11

Yaradan ne zaman yarattıklarından hoşnut olur? İsrail birleştiğinde ve aralarında kıskançlık, nefret veya rekabet olmadığında, herkes yalnızca dostunun yararını düşündüğünde. O zaman Yaradan, yarattıklarından memnundur ve bununla ilgili olarak, “Rab, yaptıklarından haz alacak,” denilmiştir. Üstü kapalı olarak, şu ayeti açıklayabiliriz: “Komşunu kendin gibi sev; Ben Rabbim.” Yani, komşunu kendin gibi seviyorsan, Ben, Rab senin içinde olacağım ve ikinizi de seveceğim.

7) Rabaş, Makale 9, Kişi Her Zaman Evinin Kirişlerini Satmalı

Her birinin dost sevgisi kıvılcımı vardır, fakat bu kıvılcım her birinin içindeki sevginin ışığını tutuşturmaz. Bu nedenle kıvılcımların büyük bir ateş olması için birlik olmaya hemfikir olurlar.

8) Efraim Kampı Üzerindeki Sancak, Paraşat VaEthanan

“Yaradan Bir’dir, İsrail birdir” şöyle yazıldığı gibi, “Sana benzeyen İsrail, tek Ulus,” dolayısıyla onlar Yaradan’a bağlıdır, çünkü birinin bir diğerine bağlanması hoştur, peki bu ne zaman olacak? İsrail bir araya gelip mükemmel bir bağla birleştiğinde onlar bir olarak kabul edilir ve Bir olan Yaradan, onların üzerinde olur.

Fakat kalpleri bölündüğünde ve birbirlerinden ayrıldıklarında bir olarak bağlanamazlar ve Yaradan aralarında olmaz, daha ziyade yabancı bir tanrı onlara hükmeder.  Bu “ve siz bağlısınız,” sözünün anlamıdır, yani birbirinize bağlandığınızda, birbirinize tutunduğunuzda ve bir olduğunuzda “siz hepiniz yaşayansınız,” olur. O zaman Bir’e sarılmak Bir’e yakışır ve tek bir Yaradan onların üzerindedir.

9) Maor VaŞemeş, Paraşat Vayehi

Toplantının temel amacı herkesin tek ve bir olarak birleşmesidir ve böylece hepsinin talebi tek bir amaca yönelir – Yaradan’ı ifşa etmek: “Her onluda Şehina barınır.” Ve eğer on taneden fazla iseler, kesinlikle Şehina’nın daha büyük bir ifşaatı olacaktır. Her biri kendini dostuna dâhil eder ve ona kendini eyer ve dostu da ona; ta ki hepsi kendini eğip sıfırlayana kadar. Böylece, topluluğun amacı bu olduğu için bundan sonra doğal olarak, Yaradan onları kendi yakınına çeker ve onların arasında oturur, tüm kurtuluş ve kutsamalar onlara açılır, zira inek buzağının emmek istediğinden daha çoğunu emzirmek ister. Ve büyük Hasadim (merhamet) ifşa olur ve İsrail topluluğuna çekilir.

11) Rabaş, 42. Mektup

Şöyle yazdığı gibi, “Ve hepsi tek kalp tek adam olarak bir araya geldi.” Bu demektir ki, hepsinin tek bir amacı var, Yaradan’a yakınlaşmak.

Atalarımızın “Yüzleri birbirine benzemediğinden, düşünceleri de birbirine benzemez,” demesi üzerine, tek kalp, tek adam nasıl olur anlamak zorundayız?

Cevap: Eğer her biri yalnızca kendisiyle ilgili dersek, birbirlerine benzemedikleri için tek adam olmaları mümkün değildir. Ancak, kendilerini iptal eder ve yalnızca Yaradan adına endişe duyarlarsa, bireysellikleri iptal olduğundan ve tek bir otorite altına girdiklerinden, bireysel düşünceleri olmaz.

6) Baal Hasulam, Yaradan Sevgisi ve Yaratılan Sevgisi

Kişi çalışmasını sevgi ve başkalarına ihsan olarak tamamlayıp, en yüksek noktaya gelirse, aynı zamanda Yaradan için sevgi ve ihsanı da tamamlamış olur. Bu aşamada ister başkalarına ister onu yapana memnuniyet vermek olsun, bu ikisi arasında fark yoktur. Çünkü kişinin bedeninin dışında, yani kendi çıkarının dışında olan her şey eşit olarak yargılanır; ya bir kişinin arkadaşına bahşedilmesi ya da Yaratıcısı memnuniyet bahşedilmesi.

Bu Hillel’in söylediği şeydir, “Dostunu kendin gibi sev,” nihai hedeftir. Çünkü bu insanlık için en uygun formdur.

Eylemlerle yanlışa düşmemeliyiz. Biliyoruz ki, dostumuzun ihtiyacını kendimizinkinden önce koyarsak, bu ihsan etme niteliğidir. Bu sebeple Hillel amacı “Ve Tanrı’nı tüm kalbinle, ruhunla ve gücünle seveceksin,” olarak tanımlamaz, çünkü onlar gerçekten bir ve aynı şeydir. Bu böyledir çünkü kişi dostunu da tüm kalbiyle ve ruhuyla sevmelidir çünkü bu “kendin gibi,” sözünün anlamıdır. Her şeyden evvel kişi tüm kalbi, ruhuyla kendini sever, fakat Yaradan’la ilgili kişi kendini kandırır; dostuyla ise her şey gözlerinin önündedir.

12) Baal Hasulam, Şamati 36- İnsandaki Üç Beden Nedir

Kişi sadece iç bedeni düşünmelidir, çünkü bu Keduşa’nın ruhuna bir kıyafettir. Yani, derisinin dışındaki düşünceleri kişi düşünmelidir. Bu, bedenin derisine “kişinin bedeninin dışı” adı verildikten sonra, yani kişinin kendi yararı dışında, yalnızca başkalarına fayda sağlama düşüncesi anlamına gelir. Buna “kişinin derisinin dışı,” denir. […]

Kişi derisinin dışında olan düşüncelerde ısrar ettiğinde, “Ve derimden sonra bunu kırdılar ve bedenimden Tanrı’yı ​​göreceğim” yazılı olanla ödüllendirilecektir (Job 19, 26). “Bu” Şehina’dır ve o kişinin derisinin dışındadır. “Kırıldı”, “derimden sonra” bir sütun olacak şekilde düzeltildiği anlamına gelir. O zaman kişi ödüllendirilir, “bedenimden Tanrı’yı ​​göreceğim.”

Bu, Keduşa’nın özellikle kişinin derisinin dışında çalışmayı kabul ettiği zaman gelip vücudun içini giydirdiği anlamına gelir.

13) Rabaş, Not 217, Koş Sevgilim

Kişinin kendisine “yaratılmış olan” denmesi yüce bir kuraldır, yani sadece O tek başına. Onun dışındakiler zaten kutsal Şehina olarak kabul edilir. Buradan çağdaşları için dua ettiğinde, sürgünde olan ve tüm kurtuluşlara ihtiyaç duyan kutsal Şehina için dua ettiği düşünüldüğü sonucu çıkar. Sonsuzluğun anlamı budur ve tam da bu şekilde merhamet ışığı ifşa olabilir.

14)  Likutey Halahot

Sevginin ve birliğin özü arzudadır, her biri arkadaşını hoşnut ettiğinde, aralarında arzu eşitsizliği yoktur ve hepsi tek bir arzuda birleşir ve bu arzuyla üst arzuda birleşirler ve birliğin amacı budur.

15) Likutey Halahot, Sinagogun Kuralları, Kural 1

Ruhların ilerlemelerinin koşulu, tüm ruhların bir olarak birleşmesidir, zira bu Kutsallığa yükselmenin yolu budur, çünkü Kutsallık birdir. Bu nedenle ruhun koşulu olan dua tamamen ruhlar arasındaki birliğe dayanır.  Bu nedenle de kişi önce “dostunu kendin gibi sev” koşulunu edinmelidir, çünkü onun için, barış koşuluna erişmeden yani İsrail’in tüm ruhları ile bağ kurmadan önce dua etmesi mümkün değildir. Bu nedenle duaların çoğu tek başına değil toplu olarak edilir, hiç kimse ayrı ve yalnız kalmasın diye, çünkü bu Kutsallığa karşı olur. Kutsal bir topluluğun içinde bir olmak için birleşmeliyiz. Toplu duanın temeli budur.

16) Baal HaSulam, Arvut (Karşılıklı Garanti), Madde 22

Kişinin insan ve Yaradan arasındaki Mitzvot Lişma’yı üslendiğinde edindiği izlenim insan ve insan arasındaki Mitzvot’u gerçekleştirdiği andaki izlenim ile tamamen aynıdır. Kişi tüm Islahını hiçbir kişisel-sevgi kırıntısı olmadan Lişma olarak (O’nun adına) gerçekleştirmekle yükümlüdür, yani kişiye çalışmasından dolayı ödül ya da onur şeklinde hiçbir geri dönüş olmamalıdır. Burada, bu yüce noktada Yaradan sevgisi ile dost sevgisi bütünleşerek bir olur.

17) Rabaş, Not 270, İnsanların Ruhunu Mutlu Eden Herkes – 2

Bir kişinin, Rabbi Akiva’nın, Tora’da büyük bir kural olduğunu söylediği, ‘Komşunu kendin gibi sev’ aracılığıyla, insanları sevmekle ödüllendirilmeden önce, Yaradan sevgisine ulaşması imkânsızdır. Yani bununla, kişi, başkalarını sevmek olan, insanları sevmeye kendini alıştırır ve ancak daha sonra Yaradan sevgisinin derecelerini edinebilir.

Böylece, yukarıda söylenen şu sözleri yorumlamalıyız: ‘İnsanların ruhunu mutlu eden herkes’ yani insanların ruhu, ondan memnundur, çünkü kişi, her zaman insan sevgisine bağlanır ve daima başkalarını sevmeye dikkat eder. O zaman, Yaradan’ın ruhu da, ondan memnundur, yani kişi, Yaradan’ın ruhunu yapmaktan, Yaradan’a ihsan etmekten hoşlanır. Ancak kendini-sevmeye bağlananla, bu böyle değildir; işte o zaman kesinlikle, Yaradan’ın ruhu kişiden memnun kalmaz.

18) Rabaş, Makale 13, Firavun’a Doğru Gel – 2 (1986)

Bilmeliyiz ki dost sevgisi bize Kral’ın onurunu lekelemekten nasıl kurtulacağımızı öğrenmemiz için verildi. Diğer bir deyişle, eğer kişinin Kral’a memnuniyet vermek dışında başka hiçbir arzusu yoksa “Keduşa’yı (kutsallığı) dışarıda olanlara aktarmak” denilen Kral’ın onurunu mutlaka lekeleyecektir. Bu nedenle, dost sevgisi çalışmasının önemini küçümsememeliyiz, çünkü bu sayede kişi kendini sevme koşulundan nasıl çıkarak başkalarını sevme yoluna gireceğini öğrenecektir. Ve kişi dost sevgisi çalışmasını tamamladığı zaman, Yaradan sevgisiyle ödüllendirilebilecektir.

28) Rabash, Makale 6, Dost Sevgisi (1984)

Ancak tek bir tavsiye vardır: Birkaç kişi dışarıdan yardım almadan kendini sevmeyi bırakma arzusu ile bir araya gelmelidir. Bu insanlar tam olarak olmasa da Yaradan sevgisine sahip olduğundan, birbirinin önünde kendilerini iptal ederlerse, o zaman her birinin gruba katılımı ve grup önünde kendini iptal etmesiyle, tek bir beden haline gelirler.

Örneğin, eğer bir bedende on kişi varsa, o zaman tek kişinin sahip olduğundan on kat daha fazla güce sahiptir. Ancak, bir koşul vardır: Bir araya geldikleri zaman, her biri kendini sevmeyi iptal etmek amacı için bir araya geldiğini düşünmelidir. Bu demektir ki şimdi kendi alma arzusunu nasıl tatmin edeceğini düşünmeyecek, fakat mümkün olduğunca sadece diğerlerini sevmeyi düşünecektir. “İhsan etme arzusu” diye bilinen bu yeni niteliğin arzusunu edinmek için tek yol budur.

Ve kişi dost sevgisinden Yaradan sevgisine ulaşabilir, yani Yaradan’a memnuniyet vermek isteyebilir.

20) Baal HaSulam, 4. Mektup

Tanrı’nın kutsandığı yere gitmemen ve ruhundan düşen tüm o zayıf organları toplayıp tek bir beden haline getirmemen haricinde hiçbir eksikliğin yok.

Bu tamamlanmış bedene Yaradan İlahi Gücünü aralıksız olarak akıtır ve ışığın yüksek akımı hiç bitmeyen bir pınar gibi olur.

21) Baal HaSulam, 600.000 Ruh

Bedenin tam ıslahının işareti, kişi ruhunun İsrail’in bütününde, onların her birinde var olduğunu hissetmesidir, böylece kendisini birey olarak hissetmez, kişi diğerlerine bağımlıdır. O zaman tamdır, kusursuzdur ve ruhu tam gücüyle üzerinde parlar, tıpkı Adam HaRişon’da olduğu gibi.

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
19 - 0,093