e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

145- Arzu Bilgeye İlim Verir Ne Demek

“Arzu bilgeye ilim verir.” Kişi sorar, “Fakat şöyle demeliydi, ‘Arzu aptallara ilim verir mi?’”

Ve o der ki, “Bilinir ki, maneviyatta zorlama yoktur.” daha ziyade herkese arzusuna göre verilir. Bunun sebebi şudur ki, maneviyat yaşamın kaynağı ve hazzıdır. Öyleyse iyi bir şeyde zorlama nasıl olabilir? Bu nedenle eğer mecburi olarak Tora ve Mitzvot’a bağlanırsak, bizimle hemfikir olmayan bedenin üstesinden gelmek zorunda olduğumuzu görürüz. Bu böyledir, çünkü beden çalışmadan haz almaz, bunun sebebi de maneviyatı hissetmemesidir. Daha önce söylediğimiz gibi maneviyat yaşam ve hazzın kaynağıdır, Kutsal Zohar’da yazdığı gibi, “Nerede çaba, orada Sitra Ahra.”

Sadece bilge olana ilmin verilmesinin sebebi, aptalların ilme ihtiyacı olmamasıdır. Doğaları gereği yalnızca bilgelere ilim verilir. Bu demektir ki, her kim bilge ise, o ilmi sever ve bu onun tek arzusudur! “Arzuyla ilgili kısıtlama yoktur,” kuralı nedeniyle, bu ilmi almak için her türlü çabayı gösterir. Bu şekilde sonunda bilgelikle ödüllendirilir. Dolayısıyla ilmi seven kişiye “bilge” denilir.

Fakat aptallarla ilgili “Bir aptal manada haz bulmaz,” yazılıdır. “Arzu bilgeye ilim verir,” ayeti, bize ilmi seven birinin gösterdiği büyük çabaya rağmen, ilmi edinememesinden etkilenmediğini anlatır. Tersine çalışmasına devam eder ve ilmi sevdiği için sonunda elde eder. Bu nedenle şöyle denir, “Bu yolu izle, başardığından emin olursun.”

Ancak, anlamalıyız ki, eğer kişi doğuştan “vahşi eşeğin sıpası, insan mı doğar?” ise, ne yapabilir? İlme özlem duyma arzusunu nereden alacak?

Bu nedenle bize “O’nun sözünü yerine getirme” ve “O’nun sözünün sesine kulak verme,” yolu tavsiye edilmiştir. Kişi istediği bir şeyi elde etmek için çaba harcar. Bu nedenle ilim için arzusu yoksa bu demektir ki, eksiklik içinde olduğu şey ilim arzusudur. Bu sebeple çalışmaya başlar ve ilim için arzu yaratacak eylemler yerine getirir, çünkü ihtiyacı olan tek şey budur.

Düzen şudur ki, kişi bunun için bir arzusu olmasa da Tora ve çalışma için çaba sarf etmelidir. Buna “çaba” denir. Bu demektir ki, yaptığı şey için arzusu olmamasına rağmen bu çabayı gösterir. Bu tıpkı atalarımızın söylediği şeydir,  “gücünle elde edebildiğin şeyi yap.” Böylece çabanın fazileti içinde ilim için bir arzu ve özlem oluşturmuş olur.

“Arzu bilgeye ilim verir,” ayeti onun için gerçek olur ve “O’nun sözünün sesine kulak verme” ile ödüllendirilir. Bu nedenle daha önce amacı olmayan eylemi için arzu hissi ile ödüllendirilir.

Dolayısıyla eğer kimin ilmi sevdiğini bilmek istersek, ilmi sevenler arasında olmakla henüz ödüllendirilmemiş olmalarına rağmen, ilim için çaba harcayanlara bakmalıyız, çünkü onlar çaba vasıtasıyla ilmi sevenler arasında olmakla ödüllendirilirler.

Ve sonrasında ilim için arzusu olduğunda, ilimle ödüllendirilir. Bu nedenle ilim arzusu Kli, ilim ise Işıktır. Ve bu “maneviyatta zorlama yoktur,” sözünün anlamıdır.

İlmin Işığı demek, yaşamın Işığı demektir. İlim olmadan kişi, ölü olarak kabul edildiğinden, bizim açımızdan ilim entelektüel bir kavram olarak değil, gerçek yaşam, yaşamın özü olarak algılanır. (İlme Haya (yaşayan) denmesinin sebebi budur)

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
19 - 0,086