e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

Ana Sayfa > Kabala Kütüphanesi > Sabah Dersi Materyalleri > Sabah Dersi Materyali 2020 – Birliğe Çağrı

Sabah Dersi Materyali 2020 – Birliğe Çağrı

1) Baal HaSulam, Özgürlük

Insanlık amacına ulaştığında, bedenlerin başarısıyla onları başkalarını sevme derecesine tamamen getirerek, dünyadaki tüm bedenler “Barış” makalesinde yazıldığı gibi, tek bir beden ve tek bir kalp olarak birleşecektir. Sadece o zaman insanlık için amaçlanan mutluluk tüm ihtişamıyla ifşa olacak.

2) Baal HaSulam, İnsanın Eylemleri ve Taktikleri

Bu işleri yapan tüm o yaratılmış varlıkları yaratan Gerçek Operatörden ortaya çıkan eylemlerde birlik vardır, Yaratılan varlıkların O’na kıyasla değeri, yaratılan varlıklara kıyasla bu eylemlerin değeridir. Dolayısıyla, yaratılanların tüm eylemleri tek bir eylemde birleştikten sonra, (Pesachim 86), o belirli yaratık için, daha sonra, dünyadaki tüm ruhlar birbirine karışmalı ve tek bir ruhta birleşmelidir, gerçekten bir, tüm ruhlardan çıkan ve gerçekten bir olan, yaratılışın başlangıcında olduğu gibi, sadece bir adam [Adem] yaratıldığında ve onun Zivugim’inden [çiftleşmelerinden] oğulları doğdu ve Oğullar onun yolunu izler ve bu dünya oluşana, yetmiş milletle birlikte ve içlerinden İsrail tohumuna dönüşene kadar Zivugim yaparlar. Islahın sonunda, hepsi Adam HaRişon gibi tek bir adam olana kadar bir olup, birleşecekler.

3) Likutey Halahot, “Görmenin Kutsanması ve Kişisel Kutsanmalar” Kural 4

Canlılık, tüm değişikliklerin birliğin kaynağına dahil edilmesiyle, yani esas olarak birlik yoluyladır. […] Bu nedenle, “Arkadaşınızı kendiniz gibi sevin” Tora’nın büyük bir kuralıdır, birlik ve barışı da içerir. Bütün yaratılışın canlılığı, beslenmesi ve ıslahı, esas olarak farklı görüşlere sahip insanların sevgi, birlik ve barışa bir arada dahil edilmeleri ile olur.

4) Baal HaSulam, Son Neslin Yazıları

Bu dünyadaki her sevinç veren eylem, kişinin dostuna ihsan etme niteliğinden gelir. Bu nedenle, kendimiz için tüketme düşüncelerini küçümsemeli ve reddetmeliyiz ve zihinlerimizi yalnızca dostlarımıza ihsan düşünceleriyle doldurmalıyız.

5) Baal HaSulam, Dinin Özü ve Amacı

Kişi başkalarını sevme koşuluna geldiğinde, doğrudan Dvekut içindedir, yani Yaradan ile form eşitliğindedir ve bununla birlikte insan, acı ve engellerle dolu dar dünyasından, Yaradan’a ve insanlara ihsan etmenin sonsuz ve geniş dünyasına geçer.

6) Baal HaSulam, Barış

Doğa bizi tıpkı usta bir hâkim gibi gelişimimize göre cezalandırır. Zira, insanoğlunun geliştiği seviyeye göre, yaşamımızı ve varlığımızı saran acı ve ızdırap da çoğalıyor.

Böylece, O’nun İlahi Takdir’inin bize emrettiği başkalarına tüm gücümüzle ve bütün kesinliğiyle ihsan etme sevabının bilimsel ve gözleme dayalı bir temeline sahipsiniz, şöyle ki içimizden, toplumun hiçbir üyesi yine toplumun mutluluğu ve başarısını güvenceye alacak miktardan daha az çalışmayacaktır. Ve bunu bütünüyle yerine getiremeyecek kadar başıboş kalırsak doğa bizi cezalandırmaktan vazgeçmeyecek ve intikamını alacaktır.

Ve bugün çektiğimiz darbelerin dışında ayrıca, gelecek için çekilen kılıcı da dikkate almalıyız. Doğru sonucu çıkarmak gerekiyor – doğa bizi sonunda yener ve hepimizi onun kanunlarını tam anlamıyla izlemek adına ellerimizi birleştirmek zorunda bırakır.

7) Baal HaSulam, Dünyada Barış

Bizim neslimizde birey mutluluğu için dünyadaki tüm ülkeler tarafından desteklendiğinde, aynı ölçüde bireyin de tüm dünyaya esir olması bir gerekliliktir, tıpkı makinede işleyen bir çark gibi…

Dolayısıyla; bir bölgede iyi, mutlu ve barışçıl işler yapma imkânı dünyadaki tüm diğer ülkelerde böyle değilse hayal edilemez ve bu durumun tersi de söz konusudur. Bizim zamanımızda, ülkeler yaşamsal ihtiyaçların sağlanması için birbirlerine bağlıdırlar, daha erken dönemlerde bireylerin ailelere bağlı oldukları gibi… Bu yüzden, artık sadece bir ülke veya bir ulusun iyiliğini garanti edecek işlerden bahsedip, bunlarla ilgilenmek yeterli değildir; ancak tüm dünyanın iyiliği ile ilgilenebiliriz. Çünkü dünyadaki her bireyin menfaati veya zarar görmesi, dünyadaki tüm insanların menfaatine bağlıdır ve bununla ölçülür.

8) Baal HaSulam, Dünyada Barış

Belli bir kolektifin iyiliği ile tüm dünyanın iyiliğini karıştırırsam şaşırmayın; çünkü gerçekten de öyle bir dereceye geldik ki tüm dünya tek kolektif ve bir toplum kabul edilmektedir. Yani, dünyadaki her birey yaşamının özünü ve geçimini dünyadaki tüm insanlardan sağladığından; tüm dünyaya hizmet etmeye ve tüm dünyanın iyiliğini düşünmeye mecbur edilir.

9) Baal HaSulam, Yaradan Sevgisi ve Yaratılan Sevgisi

Yaratılışın amacı, hiç kimse hariç tutulmaksızın, tüm insan ırkı için geçerlidir.

10) Baal HaSulam, Zohar’ın Tamamlanması İçin Bir Konuşma

Beden organlarıyla birlikte birdir. Bedenin tümü her bir organıyla ilgili düşünceler ve hisler değiş tokuş eder. Örneğin, eğer tüm beden belli bir organın ona hizmet etmesi ve onu memnun etmesi gerektiğini düşünürse o organ anında bu düşünceyi bilir ve düşünülen hazzı sağlar. Ayrıca, bir organ içinde bulunduğu yerin dar olduğunu düşünüp hissediyorsa bedenin geri kalan kısmı bu düşünce ve hissi anında bilir ve onu rahat bir yere taşır.

Bununla beraber, eğer bir organ bedenden kesilirse iki ayrı organ olurlar; bedenin geri kalanı ayrılmış olan organın ihtiyaçlarını artık bilemez ve organ da bedenin yararına olan düşünceleri bilip ona hizmet edemez. Ancak, bir doktor gelip organı bedene önceki gibi tekrar birleştirirse organ yeniden bedenin geri kalanının düşüncelerini ve ihtiyaçlarını bilir ve bedenin geri kalanı da bir kez daha organın ihtiyaçlarını bilir.

11) Baal Hasulam, 600.000 RUH

Denir ki, “600.000 ruh” vardır ve her bir ruh pek çok kıvılcıma bölünür. Başlangıçta sadece, yalnızca tek ruh, Adam HaRishon’un ruhu yaratıldığından, manevi olanın nasıl bölündüğünü anlamalıyız.

Dünyada gerçekten tek bir ruh vardır. Şöyle yazdığı gibi; “ve yaşam nefesini burun deliklerine üfledi (Yaratılış 2:7).” Bu aynı ruh tüm İsrail oğullarında mevcuttur, tıpkı Adam HaRishon’da olduğu gibi; her birinde tam ve tamamdır. Kesilip bölünemez, bu dünyevi şeylere ait bir özelliktir.

Ancak, 600.000 ruh ve ruh kıvılcımı dediğimizde bu sanki her insan bedeninin gücüyle bölünmüş gibidir. Diğer bir deyişle önce beden bölünür ve ruhun parlaklığını tamamen inkâr eder, sonra Tora ve Mitzvotgücüyle beden arınır ve arınma ölçüsüne göre ortak ruh onda parlamaya başlar.

12) Baal HaSulam, Dünyada Barış

İnsan doğası gereği sosyal bir hayat sürmek için doğmuştur. Toplumdaki her birey bir makineye yerleştirilmiş birkaç başka çarka bağlı bir çark gibidir. Bu tek çarkın, kendisi dışında hareket etme özgürlüğü yoktur; ancak makineye, genel görevini gerçekleştirmesinde yeterlilik kazandırmak için belli bir yönde ve diğer çarkların ile harekete devam eder.

Eğer çarkta bir kırılma olursa kırılma; çarkın kendisine değil, hizmeti ve makinenin tümüne ilişkin rolüne göre değerlendirilir.

13) Baal HaSulam, Ulus

Her ulusun, kendi içinde güçlü bir şekilde birleşmesi şarttır. Böylece ulusun içindeki her birey, bir diğerine içgüdüsel bir sevgiyle bağlanacaktır. Dahası, her birey, ulusun mutluluğunun, kendi mutluluğu olduğunu ve ulusun çöküşünün de kendi çöküşü olduğunu hissedecektir. Kişi gerekli olduğunda, her şeyini ulus için vermeye istekli olmalıdır. Aksi taktirde, dünyada bir ulus olarak var olma hakları, daha en başından ölüme mahkûm olur.

Bu demek değildir ki, ulustaki her birey, istisnasız böyle yapacak. Bu, bu uyumu hisseden insanların, ulusu var etmeleri demektir. Ulusun mutluluğunun ölçüsü ve devamlılığı, onların niteliğiyle, kalitesiyle ölçülür. Bir ulusu var eden yeterli birey sayısına ulaşıldıktan sonra, yukarıda bahsedilen ölçüde ulusun bedenine bağlanmamış gevşek parçalar belli bir ölçüye kadar kabul edilebilir, zira bu temel, onlar olmadan da güvence altına alınmıştır.

14) Rabaş, Makale 6, Dost Sevgisi (1984)

Yaratılış amacı, sadece seçilmiş bir grup için değildir. Aksine, yaratılış amacı, istisnasız tüm yaratılanlar içindir. Mutlaka güçlü ve yetenekli olmaları veya üstesinden gelebilen cesur insanlar olmaları gerekmez. Aksine, o tüm yaratılanlara aittir.

15) Baal HaSulam, Arvut, Madde 23

Yaratılışın amacının belirgin bir fark olmaksızın tüm dünya ırklarının, siyah, beyaz ya da sarı, omuzlarında yatar.

Fakat insan doğasının kişisel-sevgi olan ve tüm insanlığı sınırlama olmaksızın yöneten en düşük seviyeye düşmesinden dolayı sadece boş bir söz olarak onlarla anlaşmanın ve küçük dünyalarından çıkıp başkalarını sevme deryasına dalmayı üslenmeye ikna olmalarının bile hiçbir yolu yoktu.

16) Baal HaSulam, Zohar Kitabı’na Giriş, Madde 19

Tüm insanlar kendileri için alma arzularını kökünden söküp atarak yok etmeye karar verseler ve dostlarına ihsan etmekten başka bir arzuları olmasa dünyadaki tüm endişelerin ve tehlikelerin varlığı sona erer. Hepimiz için bütün ve sağlıklı bir yaşam garanti olur; çünkü her birimiz bizi düşünen ve ihtiyaçlarımızı karşılamaya hazır tüm bir dünyaya sahip oluruz.

Her birimiz sadece kendimiz için alma arzusuna sahip olmakla beraber kaçamadığımız tüm endişelerin, ıstırabın, savaşların ve katliamların kaynağı budur. Tüm bunlar; bedenlerimizi her türlü yaralar ve kötülüklerle zayıflatır ve görürsünüz ki dünyadaki tüm acılar bedenin Klipa’sındaki kötülüğü hükümsüz kılmayı desteklemek ve ihsan etmenin tam formunu kazanmak için gözlerimiz önüne serilen alametlerden başka bir şey değildir. Söylediğimiz gibi, ızdırap yolu bizi arzulanan forma getirebilir. İnsan ve insan arasındaki iyiliğin, insan ve Yaradan arasındaki iyilikten önce geldiğini aklınızda tutun; çünkü kişinin dostuna ihsan etmesi onu Yaradan’ına ihsan etmeye getirir.

17) Baal HaSulam, Bu Bilgelik Ne Hakkındadır?

Genelde, tüm insanlık, eninde sonunda bu muazzam gelişmeye erişmekle yükümlüdür, yazıldığı üzere, “suyun denizi kaplaması gibi, dünya da Rab’bin bilgisi ile dolu olacak” (Yeşaya 11, 9). “Herkes komşusuna, herkes kardeşine “Rabbi bil,” diye öğretmeyecek, çünkü, en küçüğünden en büyüğüne kadar herkes Beni tanıyacak (Yeremya 31, 33) ve o der ki, “Öğretmenin artık Kendini gizlemeyecek ve gözlerin Öğretmenini görecek” (Yeşaya 30).

18) Baal HaSulam, Barış

İnsanlığın üyeleri, Rab’bin bilgisi ile dolu tek bir vücut ve tek bir kalp halinde birleşecekler. Böylece, dünya barışı ve Yaradan’ın bilgisi bir ve aynı olacak.

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
19 - 0,089