e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

Koş Sevgilim

Not 217

Pesah Bayramı’nın ilk günü, 20 Nisan 1943, Kudüs

Koş sevgilim, evlilik bağımızın sevgisi isteyene kadar.”

Koşmaya gelince, Yaradan bize bir şekilde koşuyormuş gibi görünür, bu sevgiyi ortaya çıkarmak içindir. Ama neden önce koşmaya ihtiyacımız vardır? Çünkü yaratılış perspektifinden hepsi zaten tamamlanmıştır, yani sevgi tüm doluluğunda herkes için hazırlanmıştır. Ancak yaratılan varlıklar arasında ifşa edilmelidir ve Rahamim’in [merhametler] ışığında kıyafetler olmadan ifşa edilemez, çünkü Rahamim’in ışığı, yaratılan varlıklara sevgi ışığını alabilecek nitelik kazandırır.

Mesele şu ki, sevgi ışığı sadece sonsuzluk içinde kıyafetlenebilir. Dolayısıyla, bir kişi kendini sonsuz olarak hissetmediğinde, o sevgi ışığını alamaz. Tersine, önce merhamet ışığını aldığında, aptallığa geri dönmeyeceğinden” emindir. Doğal olarak, bugün ve gelecek onun için aynıdır.

Buradan şu sonuç çıkar ki, ona yetmiş yılın tamamı tek bir formdadır, yani tekil otoritenin formunda ve yetmiş yıl ve yaradılışın tamamı olan altı bin yıl, hepsi de tamamlanmış bir derece olarak kabul edilen birdir. (Bu yazıldığı gibidir, bir kişi kendi arzusunu iptal ettiğinde ve kendisi için değil de daha ziyade kolektif için bir arzusu olduğunda o, bir zincirdeki bir bağlantı gibidir ve bağlantının kendi kendine ve kendisinin başlı bir adı yok iken, bağlantı zincirden sonra adlandırılır.)

Sonuç olarak, o sonsuzluk olarak kabul edilen genel yaratılıştan sonra adını alır. Böylece merhamet ışığını aldığında sevgiyi almaya uygun hale gelir. Bu, kısmi değil, genel bir form anlamına gelen evlilik bağımızın sevgisi” sözlerinin anlamıdır, Musa hakkında söylendiği gibi, Bakın, bolluğumun tümünü geçiyorum,” yani genel bir form anlamında.

Merhamet ışığını almak aşağıdan bir uyanış gerektirir, yani merhamet istemek anlamına gelir. Ardından ışık dua yoluyla ifşa olduğunda, ona merhamet ışığı” denir.

Birisi Ruhum Kurtuluşuna özlem duyuyor” şeklinde olacak bir merhameti nasıl isteyebilir, yani umutsuzca kurtuluşa ihtiyaç duyar? Böylece, Yaradan bize bir koşma” biçiminde ifşa edilir ve bununla Yaradan görünüşte koşar, yani Ters İlahi Takdir anlamına gelir, o zaman gerçek duayı ifşa etmek ve sonsuzluk için merhamet ışığını uzatmak adına yer vardır.

Koş sevgilim”in anlamı budur, “o isteyene kadar” olacak şekilde.

Her ne kadar Yaradan’ın bakış açısından sevgi tam olsa da bu sevgi, merhamet ışığını almadıkları sürece sevgi, arzu etmeyen alttakiler tarafından hissedilmez. O zaman eylemler de sevginin ışığını istemek için uygundur.

İsteyene kadar”ın anlamı budur, yani bir arzu vardır. Bu böyledir, çünkü bir kişide merhamet olabilir, oysa sevgi, özellikle iki kişiye dairdir. Bu nedenle, ilk önce, özellikle koşarak olan merhamet ışığını çekeriz ve merhamet ışığını almaya uygun hale geliriz. Merhamet ışığı aracılığıyla da sevginin ışığını almaya uygun hale geliriz.

Bizi sevdiğiniz büyük sevgi”nin anlamı budur. Bu nedenle, bu alttakilerde ifşa olduğunda, o zaman, Bizim için sahip olduğunuz büyük ve taşkın şefkat”, yani merhamet ışığını alma yeteneğinin bizim için hazırlanmış olmasıdır, zira bununla sevgiyi almaya muktedir olacağız.

Dua sonsuzluktur, çünkü Şehina [Kutsallık] dua” olarak adlandırılır. Bu nedenle, kişi kendisi için dua ettiğinde bu sonsuzluk değildir, çünkü dua ederken ve Yaradan’la bir temasta olurken, dua edecek hiçbir şeyi yoktur ve ileriye doğru uzattığı şeye dua” değil kulluk” denir.

Sadece kritik bir hasta gibi olduğundaki gibi, merhameti uyandıracak bir yer olduğunda dua vardır. Ancak kişinin Yaradan’la bir teması varsa, artık kritik bir hasta değildir ve dua edemez. Buradan onun duasının sonsuzluk olmadığı sonucu çıkar.

Bu nedenle, Yaradan bizim için bütün bir dünyayı hazırladı, bilgelerimizin dediği gibi, Kişi, “Dünya benim için yaratıldı” demelidir.” (Sanhedrin 37a), yani kişi tüm dünya için dua etmelidir. Bu nedenle, dua etmeye geldiğinde ve Yaradan’la teması olduğunda kendisi şu anda hasta olmasa da çağdaşları için dua edebilir, yani merhametleri uzatması için ki, neslindeki hiç kimse bolluktan yoksun olmasın.

Kişinin kendisine yaratık” denmesi yüce bir kuraldır, yani sadece O tek başına. Onun dışındakiler zaten kutsal Şehina olarak kabul edilir. Buradan çağdaşları için dua ettiğinde, sürgünde olan ve tüm kurtuluşlara ihtiyaç duyan kutsal Şehina için dua ettiği düşünüldüğü sonucu çıkar. Sonsuzluğun anlamı budur ve tam da bu şekilde merhamet ışığı ifşa olabilir.

Sadece genel halk için dua etmemizin bir başka nedeni, ihsan etme ışığı olan merhamet ışığını ifşa etme gereğidir. Eşitlik olmadan herhangi bir şey almanın imkânsız olduğu bir kuraldır. Aksine, her zaman eşitlik olmalıdır.

Dolayısıyla kendisine merhamet uyandırdığında sonuç olarak kendisi için almakla meşgul olur. Ve ne kadar çok dua ederse, sadece eşitliğin Kli’sini [kap] hazırlamamakla kalmaz, daha ziyade içinde alma kıvılcımları biçimlendirir.

Görünüşe göre kişi ters yönde gidiyordur: İhsan etme kaplarını hazırlarken, alma kaplarını hazırlıyordur. Onun sıfatlarına yapış” özellikle O Merhametli olduğu için sen merhametlisin,” dir.

Bu nedenle kişi halk için dua ettiğinde, bu dua sayesinde ihsan etmeyle meşgul olur. Ve ne kadar çok dua ederse, o ölçüde sayesinde merhametli” denilen ihsan etme ışığının ifşa olabileceği ihsan etme kaplarını oluşturur.

Merhamet ışığını alarak, daha sonra lütufkar” niteliğini ifşa etme becerisi vardır. Bize bir karşılıksız armağan hazinesi bağışla”nın anlamı budur, çünkü lütuf sevgidir, zira lütuf mantıksızdır ve sevgi de öyle.

Ve karşılıksız” ihsan etme demektir ki O, merhametlidir. Yani merhamet ışığını almasıyla, “İsteyene kadar”ın anlamı olan sevginin ışığını almaya uygun hale gelir. O zaman arzu alttakilerde de ortaya çıkar.

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
18 - 0,288