e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

Dullar

Not 239

“Öfkem alevlenecek, sizi kılıçla öldüreceğim ve karılarınız dul, çocuklarınız öksüz olacak.” (Çıkış 22:24)

Rabbi Elazar, ‘Söylenilenlerden ‘ Öfkem alevlenecek ve sizi öldüreceğim ‘, onların karılarının dul ve oğulları öksüz olduğunu biliyorum, öyleyse’ Karılarınız … olacak ‘ denildiğinde bu ne anlama gelir? Bu onların karılarının evlenmek istediklerini ancak evlenmelerine izin verilmediğini ve oğullarının, babalarının mal varlığını miras almak istediğini ancak buna izinlerinin olmadığını ima eder.”

RASHI esir alınmış olacaklar şeklinde yorumladı. Böylece, orada iki lanet olacaktır: 1)kılıç, 2)esaret. Esir alınarak, kocalarının hayatta olup olmadığını veya oğullarının babalarının mal varlığını miras alıp alamayacaklarını bilemeyeceklerdir (Baba Metzia 38b).

Yaradan’ın yolundan saparak, bir kişinin onu yöneten ve onu kendisinin yetkilerinin dışına çıkarmayan Klipot [kabuklar / deriler] tarafından esir alınmasının ne anlama geldiğini anlamalıyız. Bu, o anda bir kişinin Tora ve Mitzvot’u [emirleri] yerine getiremeyeceği anlamına gelir çünkü Klipot onu kontrol eder.

Bir kişi gerçeğin yolunda yani inanç temelinde yürüdüğünde, “Yiğit bir kadını kim bulur?” olarak adlandırılır ki bu kişi Şehina’yı [Kutsallık] sürdürür. Bu bilgelerimizin “İsrail, babalarını cennette sürdürür” dediği gibidir, yani Yaradan uğruna Tora ve Mitzvot ile uğraşmaya “Yaradan’ı sürdürmek” denir. “Benim adağım, Benim ekmeğim” in anlamı budur.

O zaman kişi Tora ve Mitzvot’ta, Keduşa [kutsallık] hakkında anlayış ve bilgi edinir, “Adama bilgi verirsiniz ve bir insana anlayış öğretirsiniz.” yazıldığı gibi. Dolayısıyla, ikisi sırayla olduğunda, bir kişinin bir karısı ve oğulları olur. Ama birisi inancı lekelediğinde, o kişi “öldürülmüştür” ve sadece bir canavar olarak kalır yani bu onun canavarca şehvet elde etmekten başka bir şey bilmediği anlamına gelir.

Bunun sonucu olarak, kocası ve inancın ihsan edicisi olan erkeğin niteliği öldürüldüğü için kadın” bir dul olarak kabul edilmektedir. Ancak Klipot tarafından esir alındığı için evlenmelerine izin verilmez, bu yüzden öldürülüp öldürülmediği bilinmemektedir.

Dolayısıyla kadınlar evlenmek istese de onlara izin verilmez. Bu, Şehina’nın her biriyle yeniden bağlantı kurmak istediği anlamına gelir; o herkese evlenmek istemek anlamına gelen pişmanlığın bir yansımasını vermek ister ancak onların buna izinleri yoktur. Yani, kişinin kendisi Klipot’un ellerinde tutsak olduğu için Keduşa’ya yeniden bağlanmak istemez.

Eğer kişi esir alınmasa fakat ‘‘Hayatlarındaki kötülere ‘ölü’ denildiği gibi’’ kesin olarak öldürülseydi o zaman kendi sonuna dair iç gözlem yapabilirdi. O sırada, bir kişiye yukarıdan gelen müjdeci ve uyanış olan Şehina’dan tövbe yansımasını duyardı. Bu “Karıları evlenmek ister” in anlamıdır ancak kişi istemez.

Kişi uyanışı aldığında ve bundan haz aldığında bile, bununla inanca uyanmaz. Aksine, uyanışla birlikte gelen hazzı alır ancak uyanışı uygulamalarını düzeltmek amacıyla almaz, yani onları Yaradan’ın uğruna yapmaya çalışmayacaktır.

Aynı nedenden ötürü oğullar babalarının mal varlığına giremezler, çünkü eylemlerde anlayış ve bilgi onlar ancak Yaradan’ın uğruna olduklarında mevcuttur. O zaman bunda Tora’nın sırları vardır. Fakat içeri girmedikleri zaman, bu kişinin Tora Lişma’yı [Onun uğruna] öğrenmediği anlamına gelir.

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
19 - 0,176