e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

125- Kim Şabat’ı Hoşnut Eder

“Şabat’ı hoşnut edene sınırsız yer verilir, şöyle yazdığı gibi, ‘Tanrı çalışmasıyla hoşnut olanı, Ben yeryüzünün en yüksek yerine yükseltecek ve Yakup’un mirasıyla besleyeceğim.’ Hakkında ‘Kalk, topraklar boyunca yürü,’ yazılan İbrahim gibi değil. ‘Senin ve senin tohumuna, tüm bu toprakları vereceğim,’ denilen İzak gibi değil.  Fakat ‘sen, onu batıdan doğuya, kuzeye ve güneye uzaklara yayacaksın,’ denilen Yakup gibi.’”

Gemarah’ı olduğu haliyle anlamak zordur. Her bir İsrail’e, tüm dünya, sınırsız alan verilmeli midir?

Atalarımızın şu sözleriyle başlamalıyız, “Gelecekte Yaradan güneşi kınından çıkaracak ve onu karartacak. Bayağı olan bununla yargılanır, erdemli onunla iyileştirilir, şöyle yazdığı gibi, ‘Dur, gün gelir, o fırın gibi yanar ve tüm kibir ve bayağılık anız (hasattan sonra yerde kalan bitki kökleri) olur ve gelen gün, ne bir dal ne de bir kök kalana kadar onları tutuşturur, dedi. Ermişlerin Efendisi,’ ne bu dünyada bir kök ne de sonraki dünyada bir dal kalana kadar.” Erdemli onunla iyileşir, şöyle yazdığı gibi, “‘Ben’im Adımın korkusuyla erdemlinin güneşi kanatlarındaki şifayla beraber yükselecek.’ Ve dahası onlar onunla arındırılır.”

Burada atalarımızın güneş nedir, kın nedir alegorisini, bu zıtlığın nereden geldiğini ve ayrıca “ne bu dünyada bir kök, ne de sonraki dünyada bir dal,” sözünü anlamak zorundayız. Ve  “üstelik onlar onunla arındırılır,” nedir? Şöyle demeliydi, “onunla iyileşti ve arındı”; fakat burada dediği “üstelik” nedir?

Şimdi atalarımızın “İsrail ay, dünya ulusları güneş olarak kabul edilir,” sözünü anlamalıyız. Her şeye rağmen güneş ışığı en doğru bilginin unvanıdır, şöyle yazdığı gibi, “güneş kadar net.”  Yaradan’ın her ulusa ve dile verdiği, fakat Tora Işığından haz almak istemedikleri için Tora ve Mitzvot’u edinmemiş olan dünya ulusları, ışıklarını ortak Işık güneş ışığından, O’nun Işığından alan “ay” olarak kabul edilir. Yine de hepsinin O’nu, O’nun Kendisini bilme ve O’nun Adına çalışma arzusu ve özlemi vardır.

İsrail içinde güneş ışığının kılıflandığı Tora ve Mitzvot, ay ile tanımlanır. Bu nedenle Tora Yaradan’ın kınıdır.

Zohar’da şöyle yazılıdır, “Tora ve Yaradan birdir.” Bu demektir ki, Yaradan’ın Işığı Tora ve Mitzvot’ta kıyafetlenmiştir ve O ve O’nun kılıfı birdir. Dolayısıyla İsrail, kendini Tora ve Mitzvot’la bütünleştirmek için ay ile tanımlanır. Bu nedenle onlar, doğal olarak Yaradan’la ödüllendirilmiştir. Dünya ulusları ise Tora ve Mitzvot’u yerine getirmediğinden, onlar güneş Işığına bile sahip değildir.

Bu “gelecekte, O, güneşi kılıfından çıkaracak,” sözünün anlamıdır. Onlar şöyle der, “aşağıda olanlar için Şehina (Kutsallık); yüce bir gereksinim.” Bu demektir ki, Yaradan buna özlem duyar ve hasret çeker.

“Tanrı her şeyi Kendi amacı için yaptı,” olduğundan, bu altı gün çalışmanın, yani Tora ve Mitzvot çalışmasının anlamıdır. Altı gün çalışması da Tanrı çalışmasıdır, şöyle yazdığı gibi, “O, onu boşa yaratmadı, O, onu yaşanması için yarattı.” Bu sebeple ona “kılıf” denir.

Şabat, güneşin ışığıdır, ebedi yaşamdaki dinlenme günüdür. Bu demektir ki, O, dünyayı iki derecede hazırladı: 1) Kutsallık altı günlük Tora ve Mitzvot çalışmasıyla ifşa olacak şekilde, 2) O, Tora ve Mitzvot olmadan dünyada ifşa olacak şekilde.

Ve bu “zamanında; onu Kısaltacağım.” sözünün anlamıdır. Ödüllendirilmiş—Onu kısaltacağım, yani Tora ve Mitzvot vasıtasıyla. Ödüllendirilmemiş—zamanında. Bu böyledir, çünkü ızdırabın artması vasıtasıyla yaratılış evrimi, sonu ve kurtuluşu insanlığa getirir, ta ki Yaradan Kutsallığını aşağıda olanlara indirene kadar. Ve buna “zamanında” denir, zaman içerisindeki evrim.

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
18 - 0,293