e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

Paraşat VaYehi

1) Zohar, VaYehi

Mısır’da bu hayat olarak görüldüğü için “Yaşadı” deniyor. Ne de olsa, hayatı boyunca “Yaşadı” diye anılmadı, çünkü bütün hayatı üzüntü ve ıstırap içinde geçti, yazıldığı gibi, Laban’ın evinde “Rahat değildim”, “Ve ben sessiz değildim” Esav’dan, Dinah ve Şekem’den “Ve ben dinlenmedim”, Yusuf’un satılmasına duyulan can sıkıntısı “Ve sıkıntı geldi”.

Ve Mısır’a indikten sonra ona “Yaşadı” denildi. Oğlunu kral olarak gördü, bütün oğullarını saf ve doğru gördü, hepsi sevindi ve ebedi lezzetlerle ve onların arasında, mayalanan iyi bir şarap gibi oturuyor. Ve sonra “Yakup yaşadı,” dendi.

2) Rabaş Makale 8, Gerçek ile Merhamet ve Gerçek Olmayan Merhamet Arasındaki Fark (1987)

Neden oğlu Yusuf’u çağırdı? Şu yazılanları ima etmek istediği söylenebilir, “Yusuf’a, ‘Baban ölümünden önce emretmişti.’” Bilgelerimiz, Yakup’un bunu ona söylediğini bulamayacağımızı yorumladılar. Barış nedeniyle meselenin değiştiğini açıkladılar.

Yusuf’a gerçek merhamet göstermesini emrederek amacının, kendi menfaati ile değil, sadece ihsan etmekle meşgul olmak, olduğunu söylemeliyiz. Bu nedenle, kardeşlerine karşı hiçbir nefretinin olmayacağını ima eder, ihsan yolunda yürüyen ve kendini sevme endişesinde olmayan biri için, onu incitenlerden nefret ettiği söylenemez.

3) Rabaş, 27. Mektup

Hakikat niteliği Yakup’un ölümünden önce verildi, yani o Yusuf’un merhamet içinde olmasını istedi, yani bununla Yusuf hakikat niteliği, ihsan ile ödüllendirilecekti. Tüm oğulları için bu böyledir, fakat özellikle Yusuf’a emir verdi, yani ölümünden sonra Yusuf ağabeyleri tarafından satılamayacaktı.

Yusuf ağabeylerinin onu satarak lekelendiğini görmesine rağmen, yine de sadece hakikat niteliğine, ihsana ve Yaradan’a bağlanmak zorundaydı.

4) Rabaş, Makale 14, Çalışmada Gerçek Hesed Nedir (1990)

Merhamet ve gerçeği iki ayrı şey olarak yorumlamalıyız: 1) Hesed, kişinin her şeyi kendi iyiliği için değil, yalnızca Yaradan için yapması demektir. 2) “Hakikat”, o zaman gerçeği görerek ödüllendirildiğimiz, tüm ıslahlarla dünyaların yaratılış sebebinin sadece yaratılanlar uğruna olduğu ve böylece onların haz ve zevk alması için olduğu anlamına gelir. Ancak, Hesed ile ödüllendirilmeden önce, gerçek ortaya çıkmaz – dünyanın yaratılışı, O’nun yaratıklarına iyilik yapmak içindir.

5) Rabaş, Makale 14, Çalışmada Gerçek Hesed Nedir (1990)

Yakup neden Yusuf’a onun için “gerçek merhamet” yapmasını söyledi? Burada, Yakup’un burada yapmamız gereken işin sırasını belirlediği meseleye atıfta bulunur. Yaratılışın ıslahının sırasını ve yaratılışın amacı meselesi, her ikisi de bir amaç olan – yaratıklara fayda sağlamak için olduğunu ima eder.

Bu yüzden ona çalışmaya “gerçek merhamet” yoluyla başlamak gerektiğini söyledi, yani herhangi bir ödül olmadan, ama her şey kendi iyiliği için değil, kitapta yazıldığı gibi Yaradan’ın iyiliği için. Matan Torah (başlangıçta), kişi başkalarının iyiliği için çalıştığında, bunun Yaradan’ın emri yüzünden olması gerektiği, yani kişinin yaptığı her şeyin Yaradan için olması gerektiği anlamına gelir ve sonra o doğal olarak yaptığı her şeyde Yaradan’a bağlı kalacaktır.

Daha sonra, Yaradan için çalışmamız gerektiği gerçeğinin kendisine fayda sağlamak için olduğunu, yani kişinin gerçekten Yaradan için çalışacağını ve kendi çıkarına hiçbir şey istemeyeceğini ima etti, Yaradan’a zevk alması için bir şeyler vermek isteyeceği bir dereceye gelir. O zaman, Yaradan’ı memnun edebileceği tek bir şeyin olduğunu görür – O’nun verdiğinden zevk ve haz almak, çünkü O yaratılışı bu yüzden yaratmıştır. Bu nedenle Yaradan’ı memnun etmek ister. Ve kesinlikle, kişi Kral’ın hediyesinden ne kadar zevk alırsa, Kralı o kadar memnun eder.

6) Rabaş, Not 908, Amalek’i lekelemek

Bize Issachar ve Zebulun meselesi, yani Tora’yı destekleyenler ve Tora’yı öğrenenler meselesi verildi, burada tek bir adam olarak birleşenlerin hepsine “öğrenciler” denir. Sonra, hepsi tek bir deste haline geldiğinde, Amalek’i temizleyebileceğiz ve kurtuluşla ödüllendirileceğiz.

Zohar, VaYehi: “Yakup’ta kötülük görmedi ve İsrail’de çaba görmedi.” Ancak Yakup’ta zahmet niteliği vardır, ama İsrail’de bu, tamamen gider. Tora ve Mitzvot ile meşgul olduğu için kötülüğün olmadığı bir yere “zahmet” denir. Yani mükâfat ve ceza olarak görülen Tora ile meşgul olurlar. Bu Yakup, Katnut niteliğidir [küçüklük / bebeklik].

Ancak İsrail’de zahmet bile yoktur, yani çaba sarf ettiklerini görmüyor veya hissetmiyorlar. Aksine, her şey özel İlahi Takdirde. O zaman, “Bütün işleri tek başına yapar ve yapacak,” kademesindedirler. Doğal olarak onların içlerinde hiçbir zahmet görülmez.

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
18 - 0,075