e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

Ölü Bir Adamın Sözleri

Not 255

“Ölünün önünde, sadece ölünün sözleri söylenir.” (Berahot 3b).

Yorum: Ölü önlerinde yatarken, sadece ölü adamın meseleleriyle ilgili şeyler söylenir. RASHI, herkes onlardan bahsetmek zorunda olduğundan ve ölü cansız olduğundan bunun ona, “Yaratıcısının önünde fakirle alay etmek” olduğunu yorumladı. Rabbi Aba Bar Kahana, “Sadece Tora’nın meseleleri değil buraya ait olmayan dünyevi meselelerden de bahsettik.” dedi. Diğerleri, “Kabalist Aba Bar Kahana’nın “Tora’nın meselelerinden bahsetmedik bile, daha çok dünyevi meselelerden” dediğini söyledi.

Bu kafa karıştırıcıdır. Dünyevi meselelerden bahsetmek neden yasaktır? Ne de olsa dünyevi meselelerden bahsetmesi bir zorunluluk değildir.

Bu etik açıdan anlaşılırsa, “ölü”, sonbahar sırasında demektir. O zaman kişi “Yaşamlarındaki kötülere” ölü “denir” safhasındadır. Ardından ona uyanması ve çalışmaya dönmesi için başkalarından Tora sözleri söylendiğinde, bu ona yardımcı olmaz. Kişi başkalarının Tora’yı söylemesinden etkilenmediği için buna fakirlerle alay etmek” denir.

Ancak ölü bir adamın sözleri ona söylenirse, yani hayatta olduğunda olarak kabul edilen yükselişteyken kendisinin söylediği şeyler söylenirse ve ona “Bak ne harika bir safhaya sahiptin” denilirse ve kişi Keduşa’nın [kutsallığın] canlılığına sahip olduğu için ve “ O zaman Tora’nın hangi sözlerini söylediğine bak.” denilirse kişi bundan dirilebilir. Ama kendisine başkalarının söylediği Tora’nın sözleri söylenirse, bu kişiyi etkilemez.

“Buraya ait olmayan dünyevi meseleler.” “Dünya [veya dünyevi]” inanç anlamına gelir. Kişiyle inanç hakkında onu cesaretlendiren ve ona “Bak, sen cansız ölü gibi dururken bu ve o kişi cennet korkusuna sahip.” diyen başkalarından da konuşmak mümkündür. Başkalarıyla ilgili inanç meselelerini duyduğunda kişi ilham alabilir ve hayata geri dönebilir. Dolayısıyla dünyevi meselelerde bile ona sadece kendi sözleri söylenmelidir.

RASHI’ye göre bu kafa karıştırıcıdır. Herkesin Tora’dan söz etmesi gerektiğini söyler ve o cansızdır. Bu yüzden, bu fakirlerle alay etmek olarak kabul edilir. Ama herkesin konuşmak zorunda olmadığı dünyevi meselelerde, neden bu fakirlerle alay etmek olarak kabul edilir?

İnanca dair olan ilgili dünyevi meselelerden bahsetmenin yasak olmasının sebebi, inancın “dünya” olarak adlandırılmasıdır (Zohar’da birçok yerde yazıldığı gibi), çünkü Alma [Aramice: dünya] He’elem [gizlilik ] ve Hester [gizleme], yani inanç kelimelerinden gelir. Bu nedenle bazılarının belirttiği görüşe göre, onlar, kişinin inanç meselelerini de dinlemeyeceğini, başkalarının söylediklerinden etkilenmeyeceğini düşünürler.

Fakat ölülerin sözlerinden, yani hayatı boyunca kendisinin inanç meselelerinde yaptıklarından, Reşimot’un [hatıraların] onda uyanması ve onu diriltmesi mümkündür. Ama diğerlerinden, inançla ilgili bile olsa işe yaramayacaktır.

Bu nedenle, kişiyle başkalarının yaptığı dünyevi meseleler hakkında konuşulduğunda kişi dinlemeyecektir. Böylece fakirlerle alay ediyor olacaktır çünkü bütün sözler boşuna olacaktır. Bu nedenle, yalnızca kendi Reşimot’u kişiyi uyandırabilir. Buna kişi canlıyken, yükseliş halindeyken olduğu zamandan, “ölünün kendi sözlerinden” denir.

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
18 - 0,345