e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

Ana Sayfa > Sabah Dersi Materyalleri > Kabala Kütüphanesi > Sabah Dersi 2021 > Sabah Dersi Materyali – Sabır ve Sebat – 6 Nisan

Sabah Dersi Materyali – Sabır ve Sebat – 6 Nisan

1) Baal HaSulam, Kabala İlmi ve Felsefe

Kabala bilgeliği: Kalplerini inceleyen ve yirmi otuz yıl boyunca onu öğrenen büyük bilgeler gerektirir. Ancak o zaman buna tanıklık edebilecekler. […] Çünkü bu bilgelik derindir ve kendilerini ona kalbi ve ruhuyla adayanlar, tanıklık eden ya da deneyimleyenler dışındakilere açıklanamaz.

2) Baal HaSulam, Genel Olarak Gizli Bilgeliğin Niteliği

Kişi yeterince gelişmediğinde, ödeme için çok uzun süre bekleyemez ve daha düşük bir fiyat için bile anlık ödüllü olan işleri seçer. Daha gelişmiş bir kişi, ödeme çok uzun bir süre sonra gelse bile, bekleyip daha iyi ödeme yapan işleri seçebilir. Bunun bilgeler için standart olduğunu bilin, çünkü bu her birinin maddi gelişimine bağlıdır ve geri ödemeyi uzatabilen herkes daha büyük bir ödül alabilir.

3) Baal HaSulam, Tek Emir

Yaradan çalışmasındaki odak nokta ilk adımdır.

4) Baal HaSulam, Tek Emir

Birinin Lişma’da Yaradan’ın çalışmasına başlamasını sağlayacak bir çözümün bulunacağı zamanı beklemek umutsuzdur. Geçmişte olduğu gibi, şimdi de olacak ve öyle olacak: Yaratıcının her hizmetkarı işe Lo Lishma’da başlamalı ve bundan Lişma’ya ulaşmalıdır.

Bu dereceyi elde etmenin yolu zamanla sınırlı değil, niteleyiciler ve kişinin kalbi üzerindeki kontrolünün ölçüsü ile sınırlı. Bu nedenle, birçoğu düştü ve Lo Lishma çalışma alanına düşecek ve bilgelik olmadan ölecek. Yine de, onların ödülleri yine de büyüktür, çünkü kişinin zihni, Yaradan’a memnuniyet getirmenin gerçek değerini ve değerini anlayamaz. Kişi bu koşulda çalışmasa bile, başka bir yola layık olmadığından, yine de Yaradan’a memnuniyet getirir. Buna “istemeden” denir.

5) Rabaş, Not 118, “Ayrılmak” Hariç

İnsan, misafirden başkası değildir ve Yaradan, Ev sahibidir. Bilgelerimizin şöyle dediği bilinir: “Ev sahibinin size söylediği her şeyi yapın”, çünkü gelenek böyledir, ‘Ayrılmak’ hariç”. Bu böyledir çünkü kişi mülk sahibinin alanından ayrıldığında, sesini dinlemek için artık onun ev sahibi değildir.

6) Baal HaSulam, Şamati 187- Çaba Göstermeyi Seçmek

Sınama, kişinin herhangi bir şekilde karar verememesi demektir, bu Yaradan’ının iradesini ve öğretmeninin iradesini belirleyemediği zamandır. Gerçi kişi özveriyle çalışabilir, ancak kişi bu özverili çalışmanın yerinde olup olmadığını belirlemekten acizdir ve bu büyük çalışma, öğretmeninin görüşüne ve Yaradan’ın bakışına karşı olabilir.

Bunu belirlemek için, kişi daha çok çaba eklemeyi seçer. Bu, birinin öğretmenine göre hareket etmesi gerektiği anlamına gelir. İnsanın yapacağı sadece çabalamaktır, başka hiçbir şey yoktur. Dolayısıyla, kişinin sözlerinden ve eylemlerinden şüphe etmeye yer yoktur. Bunun yerine, kişi her zaman çabasını arttırmalıdır.

7) Likutey Moharan, Madde 48

Kişi Yaradan’ın hizmetinde azimli olmalıdır… başına ne gelirse gelsin. Bunu iyi hatırlayın zira, Yaradan’ın hizmetinin başlangıcında buna çok ihtiyacınız olacak. Çünkü kişinin yere serilse bile her seferinde çok azimli, çok güçlü ve çok cesur olması ve durduğu yeri koruması lazımdır… Allah korusun, kişi kendisini tamamen düşmekten korumalıdır, zira tüm bu düşüşler, inişler ve kafa karışıklıkları ve benzerleri, Keduşa’nın kapısından girmeden önce, tüm bunlardan geçmek gereklidir ve tüm gerçek erdemliler da bunlardan geçmişlerdir… Biliniz ki kişi çok dar bir köprüden geçmek zorundadır ve en önemli kural, asla bundan korkmamaktır.

8) Baal HaSulam, On Sefirot’un Çalışılmasına Giriş, Madde 133

Bu tıpkı ülkedeki en sadık tebaasını kendisi için seçmek ve sarayında çalışmaları için getirmek isteyen bir krala benzer. Ne yaptı? Genç ya da yaşlı sarayında çalışmak isteyen herkesin gelmesi için bir ferman yayınladı.

Ancak, birçok hizmetkârını sarayın kapısını ve kapıya gelen tüm yolları korumakla görevlendirdi ve onlara saraya yaklaşan herkesi geri döndürmeleri ve kandırarak caydırmalarını emretti.

Doğal olarak, ülkedeki herkes kralın sarayına koşmaya başladı. Ancak çalışkan hizmetkârlar onları açıkgözlülükle reddettiler. Pek çok kişi onları atlattı ve sarayın kapısına yaklaştılar ancak oradaki korumalar en çalışkan olanlardı ve eğer kapıya yaklaşan olursa onu döndürdüler ve ustalıkla geri çevirdiler ta ki kişi umudunu yitirip geldiği gibi geri dönene dek.

Ve böylece geldiler ve döndüler, tekrar güçlenip yine geldiler ve döndüler ve böylece günlerce ve yıllarca devam ettiler ta ki denemekten yorulana dek. Ve sadece onların aralarındaki kahramanlar, sabrı dayananlar korumaları yendi ve kapıyı açtı. Ve onlar anında kendilerine doğru yerde görevlendiren Kralın yüzünü görerek ödüllendirildiler.

9) Rabaş, Makale 22, Neden Özellikle Pesah Gecesi Dört Soru Sorulur? (1989)

Mantığı kişiye her gün ilerlemek zorunda olduğunu söyler. Oysa kişi, gerçekte bunun tam tersini, her gün gerilediğini görür. Böylece, mantığı şunu söylemesine sebep olur; “İhsan etme çalışması, bana göre değil. Bu, daha ziyade seçilmiş birkaç kişinin çalışması.” Kişi, mücadeleden kaçmasının daha iyi olacağını anlar.

Ona ne söylendi? Bir kez daha mantık ötesi inançla gitmesi ve mantığının onu yapmaya zorladığı şeye aldırmaması gerektiği söylendi. “Rav’ına İnanç” (1943) makalesinde yazıldığı gibi, kişi gerçek durumunu göremez. O yüzden, mantık ötesi gitmelidir, sadece bu şekilde hedefe ulaşabilir ve Yaradan’la Dvekut’la (bütünleşme) ödüllendirilebilir.

10) Rabaş, Makale 34, Çalışmada, Onların Meyvelerini Bu dünyada Yemek ve Depozitinin Sonraki Dünyaya Kalması, Nedir? (1991)

Yalnızca, bu mücadeleden kaçmak isteyen ama gidecek başka bir yerleri olmayanlar zira başka hiçbir şeyde tatmin bulamayanlar, işte bu kişiler çalışmadan ayrılmazlar. Çıkışları ve inişleri olmasına rağmen ümitsizliğe düşmezler. Yazıldığı üzere, İsrail çocukları çalışmaktan iç çektiler, yüksek sesle ağladılar ve onların yakarışı Yaradan’a yükseldi. Bunun anlamı şudur; Çalışma yüzünden ağlayıp yakardılar, çünkü çalışmada Yaradan’ı memnuniyet ihsan edebilecek ve Mısır’dan çıkacak yani “alma arzusunun kontrolünden çıkıp ihsan etmeye girecek” kadar ilerlemediler. İşte o zaman Mısır’dan çıkışla ödüllendirildiler. Çalışmada buna, “alma arzusunun kontrolünden çıkıp, ihsan etme çalışmasına girmek,” denir.

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
19 - 0,080