e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

Ana Sayfa > Michael Laitman > Kabala Kütüphanesi > Yeni Hayat > Yeni Hayat 1115 – Bağ Kurma Sanatı

Yeni Hayat 1115 – Bağ Kurma Sanatı

Oren Levi: Merhaba. Dr. Michael Laitman ile Yeni Hayat Söyleşi Serisi’nde bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz. Merhaba Dr. Laitman.

Dr. Laitman: Herkese merhaba.

Oren Levi: Bugün Dr. Laitman ile bağ kurma hakkında konuşmak istiyoruz. Bağ kurma sanatını öğrenmek istiyoruz. Doğanın sistemi içerisinde yaşıyoruz. Etrafımızda cansız, bitkisel, hayvansal ve konuşan seviyeden yapılar var. Yaratılışın tüm parçaları arasında bulunan çeşitli bağlantıların mahiyetini görmek istiyoruz. Daha iyi bir hayat için ilişkilerimiz açısından bunu öğrenmek isteriz.

Konuk: Söyleşilerimizde çoğu zaman bağ kurma konusuna değiniyorsunuz. Kavramı basitleştirmek için bugün bağlantı konusunu en basit seviyede konuşmak istiyoruz. Doğadaki farklı varlıklar arasındaki bağlantıdan bahsetmek ve bizi nereye götürdüğünü görmek isteriz. Bir araya getirebileceğimiz ve getiremeyeceğimiz maddeler olduğunu görüyoruz. Örneğin ürünleri alıp doğru şekilde bir araya getirirsem harika yemekler elde ederim. Doğru şekilde bir araya getirmezsem hiç lezzetli olmaz. Elbette kişisel zevkler birbirinden farklıdır; ama bir araya gelmesi uygun olmayan şeyler ya da kelimeler var. Kelimeleri alıp bir cümleye doğru bir şekilde yerleştirirsem kulağıma uygun gelen bir cümle elde ederim. Kelimeleri doğru şekilde bir araya getirmezsem kulağı rahatsız eder. Doğru bağlantı ile doğru olmayan bağlantı arasındaki farkı anlamak isterim.

Dr. Laitman: Bunun için Kabala İlmi’ne ihtiyacımız var. Çünkü gerçek bağlantıyı öğrenmeliyiz. Aslında İbranice’de Partzuf ya da On Sefirot olarak adlandırılan bir bağ yapısından öğrenmeliyiz. Zıt ve farklı nitelikler bir araya gelip Partzuf denilen bir mekanizmayı oluşturur, bu bir yapıdır. Bu yapıda on bölüm, güç vardır. Onlara birbirine bağlı olan nitelikler diyebilirsiniz. Aralarında var olan özel bir bağlantıyla, eklemeyle tam bir yapı hâline gelirler. Tam anlamı; onları bütünlük ve mükemmelliğe götüren bağlantılarıdır. Mükemmellik tüm güçlerini ve niteliklerini en uygun, en iyi şekilde icra ettikleri anlamına gelmektedir. Birbirlerini tamamladıkları noktalarda öylesine bütünlenirler ki farklı seviyelerde artık hiç eksiklik, arzu ve içsel açlık olmaz. Bu nedenle bu yapıya On Sefirot, Partzuf ya da HaVaYah da denir. Muhtemelen çoğu kez bu İbranice harfleri Yud, Hey, Vav, Hey’i görmüşsünüzdür. Bu neden Yaradan’ın ismidir? Çünkü biz yaratılmış varlıkların erişebileceği bu mükemmel ve tam bağlantı, bu bağlantı sayesinde üst gücün kim ve ne olduğunu hissetmeye başladığımız yerde Yaradan’ı edinmemizi sağlar.

Konuk: Bu bağlantının bize sizin Yaradan’ı edinmek olarak adlandırdığınız özel bir his verdiğini söylüyorsunuz.

Dr. Laitman: Evet, onun hakkında bildiğim tek şey bu. Sadece iyi olandan elde ettiğim de bu mükemmel bağlantı olabilir. Bu yolda, On Sefirot’ta ya da Yud, Hey, Vav, Hey harflerinde farklı kısmî bağlantı yapıları elde ederim. Bu, Yaradan’ı edinme şeklimdir. Yaradan’ı edinme hiçbirinde eksiklik olmayan, fakat her biri kendi tam yeteneğine göre diğerleri ile bağlanmış olan tüm niteliklerim arasındaki bu bütün ve mükemmel bağlantıya ulaşmaktır. Buna On tam Sefirot denir. Sonra Yaradan’ı edinme olarak adlandırılan bu bütünlük ve mükemmelliğe ulaşırım. Burada Yaradan’ın tüm zıt ve farklı parçalar arasındaki bütün ve tam bağlantının gücü olarak bize ifşa olduğunu görürüz. Bu, onu zıtlığından, reddedişten ve nefretten edinme şeklimizdir. Bu nedenle kötü eğilimi yarattığını söylemiştir. Bağlantıya tam zıt olan egomuzu yaratmıştır. Böylece egomuz, bağlantıyı reddedişimiz üzerinde çalışarak bağlantıya erişeceğiz ve sonra O’nu hissedeceğiz, anlayacağız ve ifşa edeceğiz. Bu, gelişimimizin asıl amacıdır.

Konuk: Bir dakikalığına yemek mevzusuna geri dönelim. Elimizdeki ürünleri bir araya getirmenin ya da getirmemenin bir sonucu olarak lezzetli bir yemek elde edip etmeyeceğimizi belirlemek için şimdiye kadar anlattıklarınızı nasıl değerlendirmeliyiz?

Dr. Laitman: Değişik dokularımızın, farklı bölümlerin, biyolojik yapıların birbirine bağlı olduğu bir koşuldayız. Böylece bizi idare edip geliştiriyorlar. Tüm insanların standart yapılara ulaştığını söyleyebilirim. Dünyada 70 milletin olduğunun söylenmesi gibi… Bu 70 sayısının bir kökeni vardır. Bu On Sefirot’ta Roş’un, yani başın bulunduğu yerde olan ilk üç Sefirot ile daha aşağıda bulunan yedi Sefirot vardır. Bu yedi Sefirot’un her birinde onlular vardır. Sonuçta yetmiş sayısı elde edilir. Bir bağlantının yetmiş biçimi… Dolayısıyla her biri belli bir bağlantı yapısını, millet dediğimiz yapıları verir. Böylelikle dünyada yetmiş millet vardır. İlginç olan her milletin kendine has alışkanlıkları, doğaları, tatları, vs. vardır. Elbette bir şekilde yakınlaşıp birbirleriyle bağlantı kurabilirler, ancak yine de onlarda doğal olan bir şey kalır. Bunu onların DNA’larında görebiliriz. Bir takım farklılıklar vardır ve bunlar silinmez farklılıklardır.

Konuk: Kötü bir bağlantıyı kim yaratır?

Dr. Laitman: Bağlantının iyi ya da kötü olduğu sadece basit bir yasayla belirlenir. Bağlantıya fayda sağlar mı? İki ya da daha fazla tarafın olduğu bağlantıda her tarafın yararına mıdır? Bağlantıları arttıkça herkes memnun oluyorsa o halde ona iyi bağlantı denir. Eğer bir kişi bir başkasına baskın çıkıyorsa o kötü bir bağlantıdır; çünkü nihayetinde hareketsiz kalmayacak.

Konuk: Hepsi aynı doğaya sahiptir, aynı yapıya göre çalışırlar. Yani iki taraf arasında bir bağlantı varsa ve biri diğerini bastırmaya çalışırsa ya da birisi kendini tamamen ifade edemezse bu kötü bir bağlantıdır.

Dr. Laitman: Birbirinizi kontrol edemezsiniz. Cansız, bitkisel, hayvansal ya da konuşan seviyede ve hatta şu genel kuvvet olan Yaradan için bile… Bu genel bağlantı herhangi birini kontrol etmek istemez. Onun kontrolü bizi bağlantıya itmesidir. Böylece kişi bağlantının mutlak anlamda iyi olduğunu ve ona dahil olacağını ve onu koruyacağını anlayacaktır.

Oren Levi: Baskı ve kontrol meselesini doğanın her seviyesinde geçerli olan bir kural olarak ele alabilir miyiz?

Dr. Laitman: Evet.

Oren Levi: İyi bir bağlantı başkasını kontrol etme ya da bastırma çabasının olmadığı bir bağlantıdır. Kötü bir bağlantı ise bir maddenin ya da kişinin diğerini bastırmaya ya da kontrol etmeye çalıştığı bir bağlantıdır diyebilir miyiz?

Dr. Laitman: Evet ve bunu insan toplumunda her şeyde görüyoruz.

Oren Levi: Toplumda bu oldukça nettir, fakat bunu doğanın tamamıyla ilişkilendirmeniz, bu kuralı tüm seviyelerde geçerli saymanız ilginç.

Dr. Laitman: Sıcak ve soğuk nesneleriniz var diyelim. Onları bir araya getiriyorsunuz ve bir çeşit dengeye, bağlantıya ulaştıklarını görüyorsunuz. Doğanın tamamı bağlantıya ulaşır ve bu bağlantıda bir tür ortalama durum söz konusudur. Bu cansız, bitkisel ve hayvansal seviyede var olan içsel, doğal ve içgüdüsel bir seviyededir. İnsan seviyesinde bu, kendi egomuza karşı araştırmamız ve anlamamız gereken, gerçekten bize faydalı bir şeydir.

Konuk: Su gibi yeni maddeler oluşturan bağlantılar vardır. İki farklı elementi bir araya getiririz ve yeni bir madde elde ederiz. İki farklı gazı bir araya getirerek sıvı elde edebiliriz.

Dr. Laitman: Evet.

Konuk: Tamamen farklı bir şey elde edilir. Yeni bir maddenin meydana geldiği türden bağlantılar varsa?

Dr. Laitman: Her zaman…

Konuk: Tamamıyla yeni maddelerin meydana geldiği bağlantı türünde farklı olan nedir?

Dr. Laitman: Periyodik cetvel, temel elementler var.

Konuk: Her bağlantı yeni bir madde mi yaratır?

Dr. Laitman: Eğer bileşenler bir arada durabiliyorsa… Sadece kısa bir süre için var olabilenler var; ama nihayetinde evet.

Konuk: Kararlı bir duruma ulaşan herhangi bir bağlantı sonunda yeni bir madde meydana getirir mi?

Dr. Laitman: Onları doğada nasıl görürüz? Çünkü bağlantı hâlindeler ve kararlı bir durumdalar. Farklı özel koşullar, basınç, soğuk, vs. gibi şeyler uygulayabiliriz. Sonra bu dışsal koşullar sayesinde doğal olarak birbiri ile bağlantı kurmaya eğilimi olmayan şeyler buna zorlanır. Yani doğal koşullar altında derken kastettiğimiz şey doğal yollarladır. Onları bağlantı kurmaya zorlayabiliriz.

Konuk: Bağlantı kurmaları gerekmesi ya da gerekmemesi ne anlama gelir?

Dr. Laitman: Diyelim ki bağlantı kurmak istemeyen iki küçük çocuğum var ve daima kavga ediyorlar. Bu nedenle bağlantı kurmalarının tercihe bağlı olduğu belirli bir koşul oluşturuyorum ki bu insan seviyesinde olur. Bu zaten iki karmaşık sistem arasındadır, ancak aynı zamanda diğer seviyelerde onları nasıl bir araya getiririz ya da birbirlerine yaklaştırırız? Bugün bile bir vücuttan dokuları, çeşitli kısımları alıp başka bir bedene taşıyabiliyoruz.

Oren Levi: Onların bağlanıp bağlanmayacağını belirleyen nedir?

Dr. Laitman: Bağlantıya karşı direnen kuvveti kırmak için farklı yapay eylemler gerçekleştirecek olan uyumluluklarıdır. Bir organ nakli yaptığınızda bazen diğer beden tarafından kabul ediliyor bazen de reddediliyor.

Dr. Laitman: Bu bizim sanatçılığımıza, bağlantımızın sanatsal niteliğine bağlıdır.

Oren Levi: Tamam, size bir doktor olarak değil, bir Kabalist olarak soruyorum: Bir beden başka bir organı ne zaman kabul eder, ne zaman kabul etmez?

Dr. Laitman: Her şeyin başka bir şeyle bağlantı kurmaktan kaçındığı doğa kanununu alt ettiğimiz zaman…

Konuk: Laboratuvarda bağlantıya karşı olan doğal direnci kırabileceğimiz maddeler geliştirirsek bu durumda da ancak teorik olarak her şeyi her şeye bağlayabiliriz.

Dr. Laitman: Tabii ki, ayrıca psikolojik ve manevî seviye de dâhil olmak üzere tüm seviyelerde…

Konuk: Peki, insan seviyesinde buna paralel olan nedir?

Dr. Laitman: Sizinle bağlantı kurmak istemediğim insan seviyesinde farklı zevklerim vardır, nesneleri farklı şekilde görürüm, sizin hoşlandıklarınızdan hoşlanmam, vs. Sizin bağlantı için doğru kişi olduğunuzu söyleyebilmem için kendi başıma çalışmaya başlayabilirim.

Konuk: Herhangi iki kişi bağlantı kurabilir mi? Çünkü bazen bir kişi diğer kişiyi gerçekten reddedebiliyor.

Dr. Laitman: Herkes bağlantıya erişmek zorundadır ve buradaki tek mesele: Bu yararlı mıdır?

Konuk: Bunu açıklayabilir misiniz?

Dr. Laitman: Burada açıklanması gereken nedir? Diyelim ki bir şey yüzünden gerçekten ıstırap çekiyorum ve eğer sizinle bağlantı kurarsam bu bana fayda verir. Istırabım biter ve belki size daha fazla katlanamam. Benim için sadece ıstırap çekmemem yeterli değil, aynı zamanda bundan bir çıkarım da olması gerekir. Yine de değerlidir.

Konuk: Bu sadece sonunda ne elde edeceğime bağlıdır. Ancak yeterince büyük bir şey, yeni bir madde elde edersem bu mümkündür.

Dr. Laitman: Pek çok yeni maddeler, plastik ve birçok yapay şey yapmak yoluyla bağlantılar kurduk.Tamamen yapay bir dünyada yaşıyoruz. Etrafınıza bir bakın, her şey yapay. Doğada olduğu şekliyle değil.

Konuk: İki kişi arasındaki bağlantı da yeni bir madde mi oluşturur? Yani iki parçacıktan hangisinin ilk hangisinin ikinci madde olduğunu belirlemek zordur.

Dr. Laitman: İkisi arasındaki bağlantı sadece onların üzerinde olabilir. Her birinin diğerleriyle bağlantı kurmak istememesine neden olan kendi egoist doğasının üzerine çıktığı, diğer kişiyle bağlantı kurmak için kendi arzusuna karşı hareket ettiği noktaya yükselmeliler. Tek soru: Neden, ne için? Mesafemi korumam iyidir ve bu nedenle herkes bu gün kendi odasına, kendi bilgisayarına, Wi-Fi’ına sahiptir. Telefondan bir pizza sipariş ederim, o kadar. Bu benim hayatım. Başka hiçbir şeye ihtiyacım yok. Burada ne elde ettiğimizi ve ne kaybettiğimizi görmeliyiz. Çünkü eğer egomuza bakacak olursak, herkes kendi köşesine çekilir ve bundan dolayı çok şey kaybederiz. Bu süre içinde herkesin diğerlerinden uzaklaştığı tam zıt tarafa doğru gelişim gösteririz.

Bize yardımcı olan, diğerlerine olan mesafemizi koruyan çeşitli aygıtlar geliştiriyoruz. Sizinle konuşmak için sizinle görüşmeme gerek yok, Allah’tan telefon diye bir şey var! Birine mesaj bile atabilirsiniz. Sizi tanımıyorum ve sizi daha yakından tanımak istemiyorum; ama iletişimi kesmeyelim. Bu iletişimi kesmemektir ve bu nasıldır, nedendir? Çünkü bu sayede kötülüğü teşhis etme noktasına varırız. İhtiyacımız olan bağlantı sanatıdır ve bağlantımız gerekli, hayatî bir şeydir. Aksi takdirde vardığımız nokta bir bitki hâline gelmiş bir insanla birlikte olduğumuz koşuldur. Onun hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Bir çeşit oyunun içinde olmak istiyorum ve bugün gerçekten kişinin tüm hayatını orada yaşayabildiği birçok böyle oyun mevcut. Sanal dünyasına girer, onu kendi için en uygun şekilde düzenler. Kendini sınırlar ve bu sınırlama ile kendini rahat hisseder. Kimseye boyun eğmesi gerekmez.

Konuk: Neden başkalarıyla bağlantı kurmak zorunda olsun?

Dr. Laitman: Haklısınız. Doğamız gereği öyle. Şu an kendi doğamızı inceliyoruz. Onunla devam ediyoruz, onu izliyoruz. Herkes kendi ufak odasını, yatağını, bilgisayarını istiyor.

Konuk: Bugün bilgisayara dahi ihtiyacımız yok. Cep telefonlarımız var.

Dr. Laitman: İhtiyacım olan tek şey bu. Bunu en ufak bir şekilde bile umursamıyorum. Odamdan çıkmak bile istemiyorum. Her şey bu küçük ekranda.

Konuk: O halde neden bağlantı kurmalıyız?

Dr. Laitman: Çünkü hayattan bu şekilde haz almamıza izin vermeyecek olan genel bir doğa gücü mevcuttur. Hiç birimiz bu küçük ekrana ve köşeye iyice ve tamamen çekildikten sonra başkalarıyla bağlantı kurmak istemeyiz. Giderek daha fazla derinine ineriz ve orada neredeyse boğuluruz. Bu köşe ile öyle bütünleşiriz ki o köşeden çıkacak kimse kalmaz ve böylelikle oraya yapışmış oluruz. Hatta o köşenin şeklini bile alırım, bir çeşit üçgen gibi… Sonra bunun Yaradan olarak adlandırılan, ifşa edilmesi gereken bağlantı kuvveti, doğa kuvveti için ne kadar kötü olduğunu keşfetmeye başlarım. Bu kuvvet bana “sıfır” olduğumu, var olmayarak ne kadar çok şey kaybettiğimi gösterir. Sadece bu ilkel doğa kanunu devam ettirdiğimi ve elimin altında başka yeteneklerin, ufukların var olduğunu da gösterir. Bu dönem kötülüğün ifşasını gerektirecektir ve insanlık saklandığı yerden, bu köşeden, küçük ekranlardan çıkması gerektiğini; gerçek, büyük, doğru, geniş, sonsuz gelişimin bağlantıdan geçtiğini kabul etmeye başlayacaktır. Sonra kendilerine bağlantı sanatını öğretecek insanları isteyip arayacaklardır. Bu kişilerin Kabalistler olduğunu da keşfedeceklerdir.

Oren Levi: İnsanlar küçük ekranlarında ve ufak köşelerindeyken aniden şimdi olanlar arasında bağlantı kurmaya başlarlar. Bağlantının sonucunda ne olur?

Dr. Laitman: Aralarında egolarının üzerinde olan bağlantıda üst gücü keşfederler. Bağlantının daha üst seviyesini, sonsuz bütün ve tam olan bir seviyeyi keşfederler. Daha önce kendilerine hiç ifşa olmamış doğal kaynakları keşfederler. Bundan haz alırlar, hayvansal seviyenin üzerinde olan böyle bir varlığı tamamlarlar. Bugün bizler hayvansal seviyedeyiz. Sonuçta daha küçük olan egoist arzunun emirlerine göre yaşıyoruz. Bu yeni arzuyu nereden edineceğiz? Bizi geliştirir. Geçmişte olduğu gibi cansızın bitki haline gelmesi, bitkilerden hayvanlar, hayvanlardan konuşan seviyenin, insanın gelişmesi gibi…

Oren Levi: Bağlantı kurma arzusu insanlarda geliştiğinde, herkes kendi köşesinden çıkmış gibi olduğunda bağlantı bağlantıyı ararlar.

Dr. Laitman: Araştırıyorlar; merhaba, kimler bağ kurmak istiyor? Bağlantının bize yeni şeyler getireceğini şimdi anlamaya başlıyoruz. İnsanlar telefonlarında, çeşitli cihazlarında farklı bağlantı oyunları bulmaya başlayacaklar. Orada birçok şey var ve insanlar onları bulacaklar. Çünkü onların genel kuvvetleri, üst güç tarafından kontrol ediliyor ve bağlantı kurmaya başlayacaklar.

Oren Levi: Yeni bir varlığı ne meydana getirecek? Bu yeni olan şey nedir?

Dr. Laitman: Duyguları ve hayvan seviyesindeki tek bir bireyden daha yüksek bir zekâsı olan aralarındaki bağlantı sistemi. Sonra bunu kullanmaya başlarız. Hayata dair değişik anlayış, farkındalık, bilinç seviyesi olan bağlantı kuvvetini kullandığımda, başkalarıyla bağlantı kurduğumda, bağlantımızda ben ve başkalarının olduğunu, aramızda gerçekliğe dair yeni bir algının açıldığını hissederim. Sadece beni kapsamayan, benim dışımda olan bir gerçekliği hissetmeye başlarım. Bu tamamen zıt bir yapıdır ve buna ihsan etme denir. Başkalarına ihsan etme… Sonsuz dünyayı gördüğüm; kendimi başkalarıyla bütünsel bir bağlantıda olduğum sonsuz bir dünyada gördüğüm insan seviyesine ulaşırım. Üst gerçekliğe ulaşırım.

Oren Levi: Başta kötü bir bağlantıdan söz ettiğimizde bunun diğerlerini kontrol etme ve bastırma arzusunun bir sonucu olduğunu söylemiştiniz. Etkileşimlerimizi kontrol eden budur ve bu nedenle kötü bir bağlantı meydana getirir. İyi ve doğru olan bağlantıya götüren nedir?

Dr. Laitman: Bu konuda birbirimize yardım etmeliyiz. Dahil ve entegre olduğum diğer kişiyi sevmeliyim. Onun istediklerini gönüllü olarak yapmalıyım. O bana dâhil oldu ve benim için iyi olanı yapmaya geldi. Neden? Çünkü bu sayede biz birbirimizi satın alırız. Sizin arzu ve niteliklerinizi edinirim, siz de benimkileri… Dünyadaki herkes herkesle bu şekilde bağlantı kurarsa herkes herkese dâhil olur. Yani herkes tüm insanlığı kavrayacak. İnsanlığın hangi arzulara, düşüncelere, yeteneklere sahip olduğunu hayal edin.

Konuk: Bu yeni insanlık mıdır?

Dr. Laitman: Evet, yeni insanlık olacak. Bu genel bir sistemdir ve o kadar bütünsel olacak, insanlar birbirine o kadar dâhil olacak ki bu sistem İbranice’de insan anlamına gelen Adem olarak adlandırılacak.

Oren Levi: Tüm bu hikâyede gittikçe büyüyen bağlantıların evrimsel bir süreci var. Arka planda doğada doğru bağlantıya doğru olan bu evrimi ilerleten genel kuvvet var. Bu bağlantı, bağlantıda olan tüm insanları yeni bir algı seviyesine yükseltecek. Herkesi birbirine bağlayan, bizi anlayamadığımız şekillerde yönlendiren, fakat bu kapsamlı algıya ve mükemmel algıya dair son resme sahip olan bu güç nedir?

Dr. Laitman: Buna doğa veya Yaradan denir. O, doğanın kuvvetidir. Biz nereden geliyoruz? Doğadan… Biz tüm gerçekliği yaratan, küresel üst güçteniz. Doğadanız. Big Bang ve evrenimizin gelişiminin kaynağı nedir? Doğanın genel kuvvetidir.

Oren Levi: Peki, bunun bağlantımızla nasıl bir ilişkisi vardır?

Dr. Laitman: Farklı olaylar vasıtasıyla bizi bağlantıya yönlendirir.

Oren Levi: Doğru bağlantının ne olduğunu bize bir kez öğreten yanlış bağlantılar vasıtasıyla…

Dr. Laitman: Doğru. Bir insanın ancak başta hata yaparsa başarıya ulaşabileceğini kendi dünyamızda da görebiliriz. Yani gerçeğin zıttını görmek zorundayım. Sonra gerçeğe ulaşırım. Başta kırılıp hatalarımı görmediğim sürece iyi bir şey inşa edemem.

Oren Levi: Gerçek sevgi ve bağlantının ne olduğunu öğrenmeye giden yolda bir engel olarak duran her şey…

Dr. Laitman: Herkesle bütünleşmek ve doğanın genel kuvvetine, nihaî amaca ulaşmak için her şey…

Oren Levi: Dr. Laitman çok teşekkürler. Bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederiz. Bir dahaki söyleşide görüşmek üzere, en iyi dileklerimle!

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
18 - 0,312