e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

Ve İshak Kırk Yaşındaydı

Not 358

Kasım-Aralık 1978

“Ve İshak, Betuel’in kızı Rebeka’yı aldığında kırk yaşındaydı.”

Zohar, Betuel, Bat Bito Şel El [Yaradan’ın kızının kızı] anlamına gelir diye yorumlar. Bunu şöyle anlamalıyız, bu, kişi kırk yaşına geldiğinde, “Kırkında, Bina’ya” olarak adlandırılan Bina ile ödüllendirildiği ve Tora ve Mitzvot’u [emirleri] yerine getirmeyi üstlendiği anlamına gelir.

“Ve İshak, kısır olduğu için karısı adına Yaradan’a yalvardı” yani Tora ve Mitzvot’ta herhangi bir anlayış görmedi, şöyle ki Tora ve Mitzvot’un yükünü üstlendiğinde sahip olduğu anlayışla, hiçbir anlayış kazanamadı, yine de Banim’in [oğullar], Havanah’sının [anlayış] özlemini çekti.

O, Tora ve Mitzvot’ta hiçbir bilgisi veya edinimi olmadığında, alım sırasında sahip olmuş olduğu akılla Tora ve Mitzvot’u yerine getirmiş olamayacağını düşündü. Daha ziyade, o büyüdüğünde ve Tora ve Mitzvot ile devam ettiğinde, küçük bir çocuk için uygun olan en basit yolu benimsedi, Tora ve Mitzvot’un daha yüksek bir seviyesini değil Gadlut’a uygun aynı seviyede kalmasını benimsedi.

Oğullara sahip olmamak, Tora ve Mitzvot’un büyüklüğünü ve önemini anlamak ve hissetmek için hiçbir anlayışa sahip olunmadığı anlamına gelen “kısır” olarak kabul edilir. “Ve karısı Rebeka hamile kaldı”, yani İbur [döllenme] anlamına gelir ki bu, zaten Tora ve Mitzvot’un büyüklüğü ve önemi ile ilgili düşüncelerini bir araya getirmeye başladığı fikir ve tefekkürlerdir ve o zaman bu düşüncelerden bir oğul doğacağına memnundur.

Ancak, “Çocuklar onun içinde mücadele ettiler ve kadın, ‘Öyleyse neden ben…’ dedi ve Yaradan ona, ‘Rahminde iki ulus var’ dedi.”  Yaradan’ın ona “iki ulus” dediği gerçeğinde onu neyin memnun ettiğini sormalıyız.

Şunu anlamalıyız, o “Oğulların mücadele ettiğini” gördüğünde, bu aldıkları anlayışın birbiriyle çeliştiği anlamına gelir ve RAŞİ’nin yorumladığı gibi, bilgelerimiz bunu [mücadeleyi] “koşmak” olarak açıkladı: O, Sam ve Ever’in Tora’sının kapılarından geçtiğinde, Yakup koştu ve dışarı çıkmak için çabaladı; o putperestlik kapılarından geçerken, Esav dışarı çıkmak için mücadele edecekti.

Onlar bunu, o kısırken, Tora ve Mitzvot’u yerine getirmesinin bütünlük içinde olduğunu ve eylemlerinde herhangi bir eksiklik hissetmediği şeklinde yorumladılar. Tora ve Mitzvot’un emirlerini yerine getirmek için zamanı olmadığında, her zaman kendini affedebilirdi ve eylemlerinde haklıydı, mümkün olan her kesinlikle yapabilirlerdi ve Tora ve Mitzvot’u yerine getirmekle ilgili hiçbir şeye sahip değildi.

Fakat oğulları için dua ettiğinde aksini gördü – yani durumunun kısır olduğu zamanlardan daha kötü olduğunu, çünkü şimdi Şem ve Ever’in Tora’sının kapılarından geçiyordu, ihsan etmek için Tora ve Mitzvot’ta çalışmayı kabul etmişti, putperest kapılarından geçtiğinde ise, insanların “almak için” denilen kendi iyilikleri için çalıştıklarını görmüş ve onları takip etme arzusu uyanmıştır.

Başka bir deyişle, o her zaman bu iki oğul arasındaki mücadeleye sahiptir. Bu nedenle, artık Yaradan için hiçbir şekilde çalışamayacağını görür çünkü kişi Tora’nın görüşü olan “Tora ancak onun için kendini öldürenlerde vardır” denilen, Tora’nın kapısını gördüğü andan itibaren bu yolda yürümeyi kabul eder.

Ancak derhal putperestlerin yani kendileri için putperest olanların kapısına yönelir ve sonra Yaradan için çalışamayacağını görür.

Bu nedenle, mevcut durum kısır olduğu zamandan daha kötüdür. Peki “o zaman neden yapıyorum” neden oğullar istedim? Yaradan’ın çalışmasında anlayışa sahip olmaları için oğullar istedim, böylece derece olarak yükselecektim. Ama şimdi eskisinden daha kötü olduğumu görüyorum.

“Ve Yaradan’a sormaya gitti” şimdi ne yapmalı- önceki yola geri dönün ve herhangi bir anlayış olmadan kısır kalın ya da bu yolda ilerleyin. “Ve Yaradan ona: ‘Rahminde iki ulus var.’ dedi” yani şimdi sen de iyi bir eğilim aldın.

Daha önce, sadece “kişisel çıkar” denilen kötü eğilime sahiptin, bu yüzden kişisel çıkar için bir çaba yoktu, Tora ve Mitzvot’u yerine getirdiğinden beri, başka hiçbir düşünceye sahip olmadı ve onları yerine getirirken bütünlük hissetti.

Ama şimdi o zaten iyi eğilime sahip olduğundan, bu “ihsan etmek için” denilen çizgide yürüyor demektir, bedeni bunu reddeder kişi böylece çaba göstermeye gelir.

Bu nedenle, şimdi daha kötü olduğunuzu söylemeyin. Daha ziyade,  önceden Tora ve Mitzvot, almak içindi ve ihsan etmek için çalışmak aklınıza gelmedi. Bu nedenle Tora ve Mitzvot’u yerine getirirken hiçbir itirazınız olmadı ve erdemli olduğunuzu hissettiniz.

Ama ihsan etmek için çalışmak istediğinizde, beden itiraz eder. Bu yüzden, şimdi derece olarak yükseldiniz çünkü artık iyi eğilimin ne olduğunu biliyorsunuz. Ancak, “ve yaşlı, gence hizmet edecek” yolunda devam etmelisiniz ve sonunda “genç” olarak adlandırılan iyi eğilim başarılı olacaktır.

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
19 - 0,330