e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

Ana Sayfa > Kabala Kütüphanesi > Sabah Dersi Materyalleri > Sabah Dersi Materyali 2020 – Şimha Tora (Tora’nın Sevinci)

Sabah Dersi Materyali 2020 – Şimha Tora (Tora’nın Sevinci)

1) Zohar, Pinhas, “Suyun Dökülmesi” # 895

“Bir topluluğumuz olacak” diye yazılı olanın anlamı budur. Atzeret “toplanma” anlamına gelir, Malhut her şeyin bir araya getirildiği yerdir, tüm üst ışıkların yuvasıdır. Bir başkası değil, “sahip olacaksın”, yani Sitra Ahra’nın bunda hiçbir rolü yoktur. Aksine, siz Efendinizle ve O da sizinle sevinecek. Bunun hakkında şöyle yazılıdır: “Tanrı’dan sevinç duyun ve mutlu olun, siz erdemliler ve sevinçle haykırın, siz hepiniz kalbi dosdoğru olanlar.”

2) Zohar, Tzav, Dört Tür ve Hoşana Rabbah [Büyük Yalvarma, Sukot’un 7. günü], # 119

Şemini Atzeret [Toplantının sekizinci günü], Kral ile eğlenecekler ve yılın tüm günleri için O’ndan kutsamalar alacaklar. Bu sevinçte, yalnızca İsrail Kral ile birlikte olacaktır ve Kral’ın yanında oturan ve Onu tek başına alan, istediği her şeyi talep eder ve Kral ona verir. Böylelikle İsrail kutsamaları almaya başlar ve puta tapan milletler onların kutsamalarını tamamlar. Bu yüzden Tanrı, “Seni seviyorum,” der.

3) Maor VaŞemeş, “Şmini Atzeret’in İma Ettikleri

Şmini Atzeret [Meclisin Sekizlisi] gününde tüm niyetimiz, Yaradan’ın İsrail Topluluğu ile birleşmesi ve tüm üst ışıkları cennetin krallığına yaymasıdır. Birleşme esas olarak Tora aracılığıyladır, Tora, Yaradan ve İsrail birdir. Tora ile uğraşarak ve insanın Hevel’i [ağzın buharı] yoluyla, Yaradan’ı İsrail Topluluğu ile birleştirir, çünkü İsrail’in ruhları Tora’nın harflerine bağlıdır ve Hevel ve Tora ile uğraşmak aracılığıyla, üst ışıklar Malhut’a uzanır ve tüm Gevurot tatlanır. O zaman, birleşmenin ve Zivug’un sonudur, çünkü o zaman Yaradan İsrail Topluluğu ile birleşir ve köküne tutunur. “Sekizinci günde bir topluluğumuz olacak” sözünün anlamı budur, o zaman Eyn Sof’un ışığı olan bu meclise tutunacaksınız.

4) Zohar, Tikkuney, 13

Toplanmanın Sekizincisi başlı başına bir kutlamadır. İçinde bahçeye dikilen ağacı, köklerini ve dallarını sulamak için Tora’nın pınarı vardır. Bu, tüm bayramların kutlandığı dünya döngüsü gibidir.

5) Zohar, VaYehi [Yakup Yaşadı], “Dört Tür” # 230-231

O gün İsrail, Kral’a ithaf edilmiş bir övgü şarkısıyla çıkıp geldi. Solda ağaç kavunu ve sağda bir palmiye dalıyla Sukkah’a girerler ve herkes İsrail’in Kutsal Kral’ın listelerinde yazılı olduğunu görür. Açarlar ve “böyle olan insanlara ne mutlu,” derler.

231) Dünyanın ulusları bile bu sevinçten neşe duyarlar ve ondan kutsanırlar. Bu nedenle, her gün onların üzerine barışı koymak için kurbanlar sunarlar ve onlar bununla kutsanırlar. Böylece, İsrail halkının sevindiği bir Yüce Kral’ın günü, “Sekizinci günde bayram toplantısı yapacaksınız” diye yazdığı gibi, çünkü bu gün yalnızca İsrail’den sevinen Kral’dan gelir.

Konukları davet eden bir kral gibidir ve sarayındakiler onlar için emek verdiler. Sonunda kral, sarayındaki halka şöyle dedi: “Şimdiye kadar hepimiz misafirlerin üzerinde çalıştık ve her gün diğer uluslar- yetmiş boğa – için fedakarlık yaptık. Bundan böyle, sen ve ben bir gün sevineceğiz, “Sekizinci günde bayram toplantısı yapacaksınız” diye yazıldığı gibi.” “Sen” “senin için onun kurbanını sunacak.”

6) Likutey Halahot, Hoşaana Rabbah Kuralları, No. 2

Şmini Atzeret’te [Toplanmanın sekizincisi] saf su ortaya çıkar, o zamandan beri su için dua etmeye başlarız ve sonra Malhut’un ıslahı tamamlanır ve bilgelere tam bir inançla ödüllendiriliriz. Bu nedenle, o zaman Tora tamamlarız, herkes Tora’yı alır, masayı çevreler ve Simha Tora [Tora Sevinci], yapar, çünkü İsrail’den herkesin Tora’da bir parçası vardır. O zaman herkes birbirine dahil olur ve Tora’nın tüm parçaları bir araya getirilir çünkü İsrail’den herkesin Tora’da sahip olduğu kısım kendi Tora kitabı olarak kabul edilir ve her biri kendi bölümü ve kitabına dahil edilir. O zaman, Tora bütünlüğe sahip olur ve dünyadaki tüm kısıtlamalar ve yargılar tatlandırılır. Bu nedenle, o zaman, her biri Tora’ya yükselir, böylece Tora, Tora’nın tüm parçaları olan İsrail’in tüm ruhlarını birlikte içerir. Böylece Tora, Bereşit olarak kabul edilen üst Hohma olan köküne dahil edilir. Sonra, hepsi birbirine dahil olduğunda, “erdemlilerin ışığı sevinecek” sözündeki gibi sevinç duyulur. Bu nedenle, o zaman sevinçle, Tora’nın sevinciyle ödüllendiriliriz.

7) Rabaş, Not 894, “Simhat Tora [Tora’nın Sevinci]”

Şaar HaKavanot’da Tora’nın Zeir Anpin olarak adlandırıldığı yazılmıştır ve eğer Malhut’a bahşederse, bu, Malhut’un bolluğu almaya zaten uygun olduğu anlamına gelir. Dolayısıyla “Tora” denen Zeir Anpin mutludur.

Buna “Tora’nın sevinci” denir. Bunu, Baal HaSulam’ın söylediği şeye göre yorumlayabiliriz, kişi, Yaradan’ın aşağıdakilere bağışlayabildiğinde mutlu olduğu için mutlu olmalıdır.

8) Rabaş, Makale 18, Tora’nın Edinilmesine Hazırlık Nedir? – 1 (1987)

Kli (kap) olmaksızın ışığın olmayacağı kuralını hatırlamalıyız. Yani eksiklik olmadan doldurma olmaz. Bir şeye özlem duymadan ondan haz almak mümkün değildir. Bir şeye olan özleme, eksiklik anlamını taşıyan “hazırlık” denir. Bir şeye olan ihtiyaç özlemi belirler ve hazzın seviyesi özlemin seviyesine karşılık gelir.

Bu nedenle Tora’nın verilmesinden önce Tora’nın edinilmesi için bir hazırlık olması gerekiyordu. Aksi hâlde Tora’dan haz alınamazdı. Yani Tora’yı edinmek için bir eksiklik oluşturmaları gerekliydi ve bu eksiklik yukarıda bahsedilen özlemdir. Özlemin seviyesi ile Tora’dan alınabilen hazzın ölçüsü paraleldir.

9) Baal HaSulam, Şamati 242- Çalışmada, İyi Günde Fakirin Mutlu Edilmesi Meselesi Nedir?

Kişi arındırılmamış iken bile Yukarıdan bir aydınlanma aldığında, eğer bu aydınlanmayı alçaklığından yükselmek ve ihsan etmeye yaklaşmak için alırsa, LoLişma’nın, bu kişiyi Lişma’ya getirdiği kabul edilir. Bunun anlamı, o Tora’nın yolunda ilerliyor demektir.

Ve bu “Bayramlarda mutlu olan biri” diye adlandırılır. Bayram, iyi bir gündür. Ve elbette kişi için Yukarı’dan onu Yaradan’a yakınlaştıran aydınlanmanın, ona biraz parlamasından daha büyük iyi bir gün yoktur.

10) Rabaş, Makale 22, Tüm Tora Tek Kutsal Addır

Çalışma sırasında, Tora çalışmasının amacına, yani Tora çalışmamızdan ne talep etmemiz gerektiğine önem vermeliyiz. Yapmamız gereken yaratılanlar üzerinde işleyen gizlilik ve kısıtlamanın kalkması için önce “form eşitliği” denilen Kapları istemektir. Bunu edindiği ölçüde kişi kutsallığı hissetmeye başlar ve Yaradan çalışmasının gerçek tadına varır. Böylece haz alır, çünkü Keduşa neşeye sebep olur ve ihsan ışığı orada parlar.

11) Rabaş, 36. Mektup

Eğer kişi iyi işler yerine getirmeyi ve Tora çalışmayı arzulayıp da yapamıyorsa bundan pişmanlık duymamalı bilakis sağ çizgide çalıştığı için mutlu olmalıdır. Yapabildiklerinden tatmin olmalı, O’nun adını kutsamalı ve şükretmelidir. Günde bir dakika çalışması bile onun için büyük bir hazine bulmuş gibi olmalıdır.

Bu basit bir iş bile olsa yine de mutlu olmaya çalışmalı ve Kral’a hizmet etmesine izin verilmiş olmasından canlılık almalıdır. Çalışma sırasında olması gereken budur. Bu sağ çizgi Tora olarak kabul edilir, şöyle yazdığı gibi, “O’nun sağında ateşten bir yasa var.” Her fırsat için Yaradan’a şükretmelidir.

12. Baal HaSulam, Şamati 58- Mutluluk Yapılan İyi Şeylerin Yansımasıdır

Mutluluk yapılan iyi şeylerin bir “yansımasıdır.” Eğer yapılanlar Keduşa’ya (Kutsallık) ait ise, o zaman mutluluk hissedilir. Ancak bilmeliyiz ki bir de Klipa’nın (Kabuk) algılanması vardır. Bunun Keduşa olup olmadığını bilmek için yapılan incelemede, Keduşa’da mantık vardır ve Sitra Ahra’da [diğer tarafta] hiçbir mantık yoktur, zira başka bir tanrı verimsizdir ve meyve vermez. Dolayısıyla, kişi mutluluk ile gelince, Tora’nın sözlerini incelemeli ve Tora’nın aklını keşfetmeli.

13) Rabaş, Makale 12, Damat Yemeği Nedir? (1989)

Eğer kişi Yaradan’dan hazzı alırken, Yaradan’a ihsan etmek için alarak Kral’ı memnun etmeye çalışırsa ve sevinci Yaradan’a memnuniyet vermeyi amaçlamaktan gelirse, bununla Yaradan’ı sevindiren bir ihsan etme Kli’si [kap] edinir, çünkü yaratılışın amacı iyilik yapmaktır

Bu, Yaradan’ı sevindirir, çünkü artık Yaradan insana haz ve keyif verebilir, çünkü insan artık ihsan etmek için alabilir. Böylece, “Efendi işlerinden keyif alır” ayeti gerçekleşir, bunun anlamı, O’nun yarattıklarına iyilik yapma arzusu olan, yaradılış işidir.

14) Rabaş, Makale 12, Yaradan’ın Yolunda, Tora ve Çalışma Nedir? (1988)

Kötü eğilimi kontrol altına almak için, yani Yaradan ile Dvekut’a erişmek için Tora’ya bağlanırız ki böylece tüm eylemlerimiz yalnız ihsan etmek için olsun. Şöyledir, kendi başımıza asla doğaya karşı gelemeyiz, zira edinmek zorunda olduğumuz kalp ve akıl, yardım almamızı gerektirir ve bu yardım, Tora yoluyla gelir. Bilgelerimizin dediği üzere, “Kötü eğilimi yarattım, Tora’yı da şifa olarak yarattım. Tora’ya bağlanmaları yoluyla, onun içindeki ışık, onları ıslah eder.”

15) Rabaş, Makale 12, Yaradan’ın Yolunda, Tora ve Çalışma Nedir? (1988)

Hiçbir şeyi Yaradan hatırına yapmak için gücümüz ve kabiliyetimiz yoktur. Yalnız Tora’nın ışığı kalbi ıslah edecektir, zira kalbe “arzu,” denir ve doğası gereği o, alma arzusudur. Peki ama insan nasıl olur da doğasına karşı gelebilir? Bu nedenle Yaradan şöyle der, “Kötü eğilimi yarattım, Tora’yı da şifa olarak yarattım.” Buna göre kişi, Tora’yı aklı için, anlasın diye öğrenmiyordur, Tora’nın içinde kıyafetlenmiş olan Yaradan ile Dvekut’a erişsin diye anlayıp öğreniyordur ve bu kalple ilgilidir. Edindiği, onu ıslah eden ışık yoluyla, yani kendi için alma arzusu, yukarıdan güç alıp Yaradan uğruna çalışabilir hale gelir.

16) Rabaş, Makale 12, Yaradan’ın Yolunda Tora ve Çalışma Nedir? (1988)

Kişi, Tora’ya bağlandığında, eğer ‘ışık’ denen Tora’nın ödülünü almak için öğrenmeyi hedeflediyse, Tora’dan ışığı çekmek, faydalıdır. O zaman Tora’yı öğrenmek onun için iyidir. Ancak kişi, Tora’yı çalışma amacından uzaklaştığı zaman, Tora, ihsan etme kaplarını yapma ve kendi menfaati için alma kaplarını kullanmama çalışmasını tamamlamasına yardım etmez. Aksi taktirde kişinin Tora’sı yok olur. Bu demektir ki, Tora’nın gücü ve boyun eğdirmesi gereken kötü eğilim iptal edilir. Bu, ‘çalışma yoksa Tora yoktur’ sözünün anlamıdır, yani kişi, Tora’da, alma kaplarını, ihsan etme kaplarına dönüştürme çalışmasını yapmayı amaçlamadığında, ‘sonunda iptal edilir’, yani bu güç iptal edilir.

17) Rabaş, Makale 12, Yaradan’ın Yolunda, Tora ve Çalışma Nedir? (1988)

Tora’nın içindeki canlılığı hissetmek, büyük bir hazırlığı, bedeni Tora’nın hayatını hissedebilmek için hazırlamayı gerektirir. Bu nedenle bilgelerimiz Lo Lişma’da başlamamız gerektiğini söylemişlerdir, henüz Lo Lişma’da iken edindiği Tora’nın ışığı, kişiyi Lişma’ya getirir, zira onun içindeki ışık, ıslah eder. Böylece kişi Lişma’yı yani Tora uğruna (hatırına) çalışıp öğrenebilir, buna “Tora’nın hayatı,” denir. Kişi halen Tora’nın içindeki hayatı edindiği için, Tora’nın ışığı ona öyle nitelikler verir ki kişi Tora’nın içindeki hayatı artık hissedebilir.

18) Rabaş, Makale 12, Yaradan’ın Yolunda, Tora ve Çalışma Nedir? (1988)

Tora ile meşgul olanların Mitzvot’un nasıl yerine getirileceğine dair olan adet ve kuralları bilmeleri gerekli değildir, ancak onların daha yüce bir rolleri vardır, onlar Tora’yı kalplerini düzeltmek için öğrenmektedirler; buna “akıllı-kalp,” denir, zira her şey eyleminin ardından isimlendirilir. Bu nedenle, bu niyetle öğrendikleri Tora’ya “akıllı-kalp” ve “akıllı-düşünce,” denir, zira onlar Tora’ya kalplerini ıslah etmek için ihtiyaç duyarlar.

19) Rabaş, Makale 12, Yaradan’ın Yolunda Tora ve Çalışma Nedir? (1988)

Kişi, öğrenmeye gelmeden önce, öğrenimi meyve ve iyi sonuçlar versin, yani böylece bu öğrenme ona, onu ıslah etmesi mümkün olan Tora’nın ışığını getirsin diye büyük bir çaba harcamalıdır. O zaman, kişi, Tora sayesinde, bilge bir öğrenci olur. ‘Bilge bir öğrenci’ ne demektir?

Baal HaSulam, bu kişinin, bilgeden öğrenen bir öğrenci olduğunu söyler. Bu demektir ki, Yaradan, ‘bilge’ ve O’ndan öğrenen kişi, ‘bilgenin öğrencisi’ olarak adlandırılır. Kişi, Yaradan’dan ne öğrenmelidir? Der ki, kişi, Yaradan’dan yalnızca tek bir şeyi öğrenmelidir. Yaradan’ın yalnızca ihsan etmek istediği bilinir. Benzer şekilde, insan da O’ndan bir verici, veren olmayı öğrenmelidir. Buna, ‘bilge öğrenci’ denir.

20) Rabaş, Makale 21, Çalışmada Tora’nın Karanlıkta Verilmesi Ne Demektir?

Tora, özellikle eksikliği olan kişiye verildi ve bu eksikliğe “karanlık” denir. Yazıldığı üzere, “Tora karanlıktan verildi”, sözünün anlamı, ihsan etme kabına sahip olmadığı için kişi hayatındaki karanlığı hissettiği zaman Tora’yı almaya hak kazanır demektir; böylece Tora aracılığıyla onun içindeki ışıkla ıslah olur. Böylece, ihsan etme kabını edinir ve bununla keyif ve haz bulur. Zira şu ikisi Tora’ya dahil edilmiştir: 1) İhsan etmek isteyen Kli, 2) Böylece kişi keyif ve hazzı bu kabın içine alır.

21) Rabaş, Makale 12, Yaradan’ın Yolunda Tora ve Çalışma Nedir? (1988)

Kişi, çalışmaya geldiği zaman, eğer çalışmanın başındaysa, onu giyen, Tora’da kıyafetlenen ve başka hiç kimseye değil, Tora’nın ışığını verene bağlanmak istemesiyle, Tora’daki ışık ile edinebileceği tam inancı elde etmek için arzusu yoktur; dolayısıyla Yaradan’ın kıyafetlendiği Tora’yı öğrenir. Bu sayede, tam inancı edinmek, onu giyenle, Tora’yı verenle bütünleşmek ister.

Burada şu üç muhakemenin birliği vardır: 1) Yaradan’ın kıyafetlendiği Tora 2) Tora’da kıyafetlenen Yaradan 3) Yukarıdaki niyetle Tora’yı öğrenen kişi, İsrail. Buna, ‘Tora, Yaradan ve İsrail birdir’ olarak adlandırılan ‘birlik’ denir. Zohar, hali hazırda, ‘Yaradan’ın isimleri’ ile ödüllendirilmiş olanlarla konuşsa da ki onlara ‘inanç’ denen ‘Tefillin eli’ ve ‘Tora’ denen ‘Tefillin başı’ ile ödüllendiler denir, yine de Tora’ya ve inanca ulaşma yolunda yürüyenler de bu birlikten bir çevre edinirler.

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
19 - 0,111