e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

Ana Sayfa > Kabala Kütüphanesi > Kongre Materyalleri > Kadın Dersi 2019 – Kadın ve Erkek, Kutsallık Aralarında

Kadın Dersi 2019 – Kadın ve Erkek, Kutsallık Aralarında

Konu: “Kadın ve erkek, kutsallık aralarında” – Modern zamanda erkek ve kadının birbirini doğru şekilde tamamlaması

1) Yaradan’ın yaratmış olduğu bu dünyanın ruhlarının hepsi tek ve birdir. Yukarıda, onlar aşağıya erkek ve dişi formunda inene kadar henüz onların erkek ya da dişi olduğu aşikar değildir ve her erkek ve dişi olarak tek ve birdir.

2) Zohar, Bereşit 368-369

“Onları erkek ve dişi olarak yarattı.” Bunun anlamı, içinde erkek ve dişi olmayan herhangi bir yapı olması gerektiği gibi yüksek bir yapı değildir. Erkeğe ve dişiye bir arada rastlamıyorsanız, Yaradan da orada değildir. Yalnız erkek ve dişinin olduğu yerde kutsama vardır. “Ve onların yaratıldığı gün, onları kutsadı ve onlara ‘adam’ ismini verdi,” diye yazılmıştır. “Ve onu kutsadı ve ona ‘adam’ ismini verdi,” diye yazılmamıştır, bu da size öğretir ki eğer erkek ve dişi beraber değilse “adam”ın ismi bile anılmaz.

3) Baal Ha Sulam, TES, Cilt 3, Bölüm 8

ZA ve Nukva-de-Atzilut iş birliği içinde bir olarak addedilir, çünkü her ne kadar Nukva tamamen Gevurot olsa da ZA’nin mükemmelliğinin tamamı onunla (Nukva ile) bağına dayanır ve Ein Sof ışığı eğer, o Nukva ile bağ içinde değilse ZA’da bulunmaz. Bu nedenle onlar tek bir iş birliğinin içindedirler ve O’nun birliği onlar iş birliği içindeyken mevcuttur.

4) Rabaş, Makale 240, Koşulların Farkındalığı

“Kadın ve erkek, eğer ödüllenirlerse Şehina (Kutsallık) onların arasındadır.” Şunu sormalıyız; eğer bunun tersi olursa, onların arasında nasıl barış olabilir? Bu özellikle kişi eğer buna layık olursa, eğer almayı vermeye çevirirse -ki buna “vermek için almak denir,”- onların arasında barış olur. Aksi takdirde, onlar anlaşmazlık ya da birinin diğerine boyun eğme durumundadır. Boyun eğmek bütünlük içindeki sevgi olarak kabul edilmez, zira boyun eğen daima tekrar kontrol kazanacağı zamanı bekler.

5) Breslov’lu Rabbi Nahman, Barış, 10

Barışın özü iki zıddı bağlamaktır. Bu sizi korkutmasın. Eğer görüşü sizinkine tamamen zıt birisini görürseniz ve onunla barış yapmanın imkânsız olduğunu düşünürseniz ya da birbirine tamamen zıt iki kişi görürseniz, onlar arasında barış yapmak imkansızdır demeyin, tam tersine barışın özü budur, iki zıt arasında barış yapmaya çalışmaktır.

6) Baal HaSulam, Ohr HaBahir

İma (anne) sözcüğü Omenet (emzirme) ve yetiştirme sözcüklerinden gelir, babadan bir damla gelir ve anne bu damlayı besler, büyütür ve bölümlere ve organlara, ete ve deriye dönüştürür. Tüm bu çalışma ve çoğalma yalnız annedendir, zira baba ona yalnız tek bir küçük damla verir. Ve ustalığı ile anne onu tam bir insanoğluna biçimlendirir. Bu ustalığı nedeniyle ona “anne,” denir.

7) Zohar, VaYera 345

İbrahim hiçbir zaman kendine güvenmedi, çünkü her zaman Kutsallığın Sara’da oturduğunu ve oradan ayrılmadığını gördü. Ve Kutsallık orada olduğu için İbrahim ona güvendi.

8) Midraş Zuta, Ruth, 4:11

Nesiller, yalnız, o neslin erdemli kadınları liyakati sayesinde günahtan arındılar.

9) Midraş, 7. İlahi

Rabbi Şmuel Nahmani şöyle demiştir, “Bu dünyada erkeğin kadını çevrelediği gibi,” gelecekte kadın erkeği çevreleyecektir. Şöyle denildiği üzere, “Kadın erkeği çevreleyecek.”

10) Zohar, Kedoşim 24

Erkek ve dişi bir olduğu zaman, onlar tek bir beden olurlar. Bunu takiben, onlar tek bir ruh ve tek bir beden olurlar ve tek ve bir hale gelirler. Ve böylece Yaradan bir ve tek olanda barınır.

 

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
18 - 0,073