e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

31. Mektup

1927, Londra

Öğrencilerime, Yaradan onlarla olsun,

Aynı arzuyla yazılmış olduğundan, her ikinize birden cevap vereceğim. Tatil yaklaşıyor ve bildiğiniz gibi böyle zamanlarda zaman kaybetmek değil kendimi meşgul etmek isterim.

Matzot ve şarabı önceden temin etmiş olduğum için tatil ihtiyaçları için fazladan bir harcama yapmama gerek kalmadı, Tişrey’den (yaklaşık olarak Eylül ayı) bu yana tüm gebelik ayları boyunca yaşadıklarımdan yeni doğan bebeği ayrı tutmakla oldukça meşgulüm. Bu çocuk benim için çok değerli, mutluluk kaynağı ve bu nedenle kalbim onun ve onun ihtiyaçları için çarpıyor.

Önceki mektuplarınızda Yaradan’ın özlemi ve arzusu için kendinizi hazırlayacağınızı belirtmiştiniz, Yaradan’ın arzusuyla ilgili olarak zaman ve yer bizi ayıramayacağı için, eğer arzu ederseniz ben oraya gelmeden önce zaman buna çok uygun olduğundan bu günlerde bunu yapabilirsiniz. Maddeselliği mi? Arkanızda bırakın, biz biriz.

Atalarımız merak edip sormuş, “Tora’daki Ester nereden gelir?” Şöyle cevap vermişler, “Ben şüphesiz gizli tutacağım.” Konu şudur ki, kişi Lo Lişma’dan (Tora için değil), içindeki ışık vasıtasıyla ıslah olacağı Lişma’ya (Tora için) gelir. Dolayısıyla şunu sormakla haklıydılar, “Orada kişi için nasıl bir gizlilik olabilir ki?” Kişinin kötü olduğunu söylesen bile eğer Tora ve Mitzvot Lo Lişma’ya bağlanmışsa içindeki ışık onu ıslah eder.

İki gizlilik olduğunu söylerler, tıpkı “Ben şüphesiz gizli tutacağım” sözünde olduğu gibi. Birinci gizlilik ayın küçülmesiyle ilgili, “ışıklar” kelimesi eksik yazıldığında Or (ışık) kelimesinde Vav eksik olur yani Or’da Vav harfi olmaz. İkinci gizlilik, Adam HaRişon’un günahıyla ilgilidir, eşine pislik atması Moor (aydınlanma) yerine Mar (acı) yarattığından, ilkinde de eksiklik içindedir.

Yaratılış çalışmasında, O, ilacı darbeden önce vermiştir, her iki gizliliğe de yeterli olması için ışıkla ilgili şöyle yazılmıştır, “Işık olsun” ve “Ve orada ışık vardı.”

İkinci ışık, yılanın kışkırtıcılığı ile lekelenir, Vav-Reiş harfleri onda kalır. Vav zaten ilk ışıkta yoktur, yılanın ve onun eşlikçisinin başında fırtına yaşatarak “bütün kötülerden daha Arur (lanetlenmiş) olan sen” olur. İlkinde Alef-Reiş ve ikincisinde Vav-Reiş kalır.

Bu nedenle onun ayakları kesilmiştir ve karnının üzerinde yürür. Bu konuda daha fazla ayrıntıya girmek istemiyorum. Islahın sonunda erdemli için gizlenmiş olan yaratılışın yedi gününü kullanmanın anlamı budur.

Ancak, tüm ıslah ışığın alıcıları içindedir. Üst ışığı almaya uygun olmadıklarından, ışığa karşı isyankârdırlar çünkü ışık ihsan etmektir, ışık edinildiğinde buna kişinin alma kaplarını giyinen ıslah eden içsellik olan “aydınlanma” denir. Üst ışık tüm duaların harflerini giydirir ve “O ve O’nun Adı ‘Bir’ olur” ki bu kirliliğin kırk-dokuz kapısında Mısır’ın putlarından gelen çamura ve balçığa batmış babalarımızın anlamıdır. Sonra Kralların Kralı, Yaradan, onlara görünür ve onları kurtarır.

Duanın tüm harflerini keşfetmek zorunda olmalarının sebebi budur çünkü Yaradan onları bekler. Ancak, dualar sona erdiğinde, O, onlara doğru koşar ve onları kurtarır “Ve O’nun ayrılığı ve O’nun eli birdir.”

Erdemli Mordehay Hadassah’ı getirdiğinde, Ester ile ödüllendirildi çünkü o amcası Avihail’in kızıydı. “Tanrı ateşinin ihtişamının görüntüsü dağın zirvesinde yanan ateş gibidir” olmasına rağmen, Ester’in iyi bir otlağı, Mordehay’ın yağı vardı, tıpkı şöyle yazdığı gibi, “Sağında onlara doğru uzanan ateşten bir yasa vardı.” Erdemliğinin ışığıyla bunu anladı ve Ester’e erdem ipliğini uzattı. Bu uzatmayla “çizgi” niteliğini, yukarda bahsedilen iki küçülme sebebiyle on dört gün için (çünkü “çizgi” niteliği Hesed’dir (merhamet)) kutsallığa uzattı tıpkı şöyle yazıldığı gibi, “Ve babası Ester’in yüzüne gerçekten vurdu.” Son olarak, Mordehay “Ve Ester onu gören herkesin gözlerinde—hatta dünya uluslarında bile— iyilik buldu,” ile ödüllendirildi.

Ester önce Ahoraim’de ıslah oldu yani yılandan gelen “acı” sebebiyle Ahasuerus’un kucağından kalkıp, “saf mür gibi değerlendirilen” sözündeki gibi erdemli Mordehay’ın kucağına oturdu (Mordehay’yı Tora’nın (Aramik diline) çevirisi olarak açıklamalarının sebebi budur). Ahasuerus Ester’e kirlilik bıraktı (“Tüm kardeşlerine” değil, “Çoğu kardeşine” sözünün anlamı) ve “O ve Ben dünyada olamayız” sözündeki Alef, Ester’deki aydınlanmadan uzaklaştı, çünkü insan yılanla aynı yerde bulunamaz. Mordehay Ester için arındı ve ödüllendirildi çünkü ona bilgisini desteğini sundu. Ama yine de aydınlanmada eksiklik vardır, yani ayın küçülmesine bağlı olarak Vav’ın eksikliği vardır.

Ancak, bunun karşılığında daha sonra “Krallık giysisiyle” ve altın taçla ödüllendirildi, şöyle yazıldığı gibi, “İki yüce ışık.” Sonra şöyle yazdığı gibi, “Tora’dan gelen Mordehay,” “akıcı mür” yani kutsal dilde ölüm meleğinden özgürleşmekle ödüllendirildi.

Bu böyledir çünkü bütün ıslah Ahoraim’in içindedir ve mutlak özgürlük kutsal dildedir. Kırk-dokuz arı yüz ve kırk-dokuz kirli yüz ayın küçülmesinden gelir. Bu sebeple ilk ıslah arınmış kaplardan çıkar, ikinci ıslah Tanrı’nın ağzının belirleyeceği yeni bir addır, “Onun adı HaVaYaH (Tanrı)” ve “Her yerde tüm sunaklar Ben’im adıma sunulur.”

Şimdiye kadar Mitzva’nın acılığının tadını size vermeye çalıştım, Tohu’nun iki Alef’inin olmadığı “Ve yaşamlarını acılaştırdı” sözünün anlamı budur. Yılanın kötülüğü sadece ilk ışıkta olmasına rağmen, Mordehay bozukluğu üst-olana atfeder—ayın küçülmesi nedeniyle Vav’ın eksikliği, orada Alef’in olmadığını da kanıtlar. Onları ışık (Ohr) ve Kli olarak giydirir, aydınlanmanın yağı ve ışık “aydınlanmanın” Alef’ini aydınlanmadan ve Or’dan (Vav zaten olmadığı için) aldığında, Or’un Alef’i onları biraraya getirir. Bu nedenle Marror (acı) yapar, yani iki Reiş’in Tav olduğu yer, ölüm meleği olur.

Akıcı mür” ile ödüllendirildiğinde, Yaradan gelir ve ölüm meleğini yok eder ve o bir kez daha kutsal melek olur. Burada kırk-dokuz ve kırk-dokuz, yirmi-iki harf olan erdemlik ölçüsü ve eksiklik ölçüsü yoktur. Daha ziyade, “O birdir ve Adı ‘Bir’dir” çünkü “Düşman onu kandırmaz, kötülüğün oğlu ona üzüntü vermez,” “Kötülük bozulur ve gider.”

Dolayısıyla, ayın onunda Tora’ya tutunmak için önce Mısır tanrıları hapsedilmelidir, “bunu tercih etmez…fakat nefret edilenin oğlu, ilk doğana iki misli pay vererek onu onaylar.” Bu, ilk doğanın, nefret edilenin oğlunun kirliliği için hazırlık demektir.

Mısır tanrılarını yatağın ayaklarına zincirleyerek, onların üzerine yüce ışıklar çekerler. Yahkir (tanımak), Yakir (değer vermek) gibidir, orada akış olmadığından “gitmek” değil, “tercih” vardır, tıpkı şöyle söylediği gibi, “Benim sevgili oğlum Efraim, mutluluk çocuğu” ve o “ellerini kapatır” ve sağ elini Efraim’in başına koyar.

Kudretli Olan Yakup’un elleri” sözünden gelen “Babalarının evi için bir kuzu” sözünün anlamı budur. İlk-meyvenin ilk dört gününde, yasaklayan ağızda (iki kezin anlamı, Yahkir (tanımak) ve Yakir (değer vermek)) ve on dördünde katledilir. Bu “Yaradan benim için ve gece ışık gibi olacak” ışığındaki izin verilmiş ağızdır.

Sonra, “ev için bir kuzu” ve “O günde Tanrı’nın tüm evsahipleri öne çıktı,” “Ben, ulak değil,” yatağın ayaklarının dibindeki “Ve sen eşikteki kana batacaksın.” “Ve sen noktaya ve iki Mezuzot’a değeceksin” yani “zanaatkârın inancı” ve “inançlının inancı” sözünde dendiği gibi “bundan” ve “bu” kelimelerinden gelen iki Mezuzot olan yukarıda bahsedilen iki küçülmeyi dolduran Tikkun (ıslah). Size daha önce yorumladığım gibi, eğitmiş kız çocuğu onun annesidir. Sonra, o tam anlamıyla kan bağı olduğundan “Sen noktaya dokunacaksın.” Artık daha fazla açıklama yapmaya vaktim yok, zeki olanlar anlayacaktır.

Sizden kurtuluş ifadesini ve şükrünü duymaya ne kadar özlem duyuyorum bilemezsiniz, “Nisan’da kurtuldular ve Nisan’da kurtulacaklar” ve “Bizi kim kurtaracak.” Bu demektir ki, geçmiş ve şimdi bir olarak birleşir çünkü kişi yüzüne bakarken arkasını görür.

Bu size şaşırtıcı gelebilir. Her şeyden evvel bir kutu haşere (kötü şöhret) her birinin arkasında sallanır, öyleyse önünüzdekiyle kendinizi nasıl eşitleyebilirsiniz?

Ancak, sonsuzluk şimdide olduğundan geleceği şimdiye ve geçmişe eşitlemek yalnızca şimdidedir yani gerçeğin ışığıyla ödüllendirilmiş olanlar yalnızca tek ve birleşik bir arzuyla kılıflanır. Tek arzudan daha fazlasıyla ilgili şöyle denir, “Aşırılık gitmiş sayılır.” Bu HaVaYaH ışığıyla dolu olan kalbin farkındalığından taşan gerçek Dvekut birleşmesidir.

Kalbini cennete yönlendirse bile, kişi arzunun birliği ve gerçek bütünlükle birleşmek, Tanrı’nın sarayının yüksekliğindeki Dvekut derecesinin içsel farkındalığı için çok dikkatli olmalıdır çünkü O’nun eli kısa olmaz tıpkı şöyle yazıldığı gibi, “Doğrusu, Ben varım ve Tanrı’nın ihtişamı tüm dünyayı doldurur.”

Bu İsrail’in kuruluşunun anlamıdır, tıpkı “Ben Yaradan, Ben ne bir ulak ne bir melek ne de Serafim’im.”

Pek çok arzusu olan kişi için Yaradan’ın pek çok ulağı ve derecesi vardır. Kabalistler Assiya’nın Nefeş’inde bile 125 derece olduğunu yazar. Fakat tek kalbi ve tek arzusu olan kişi öngörüye ve Serafim (melek), hayvanlar ve kutsal Ofanim (farklı bir melek) tarafından yapılan derecelere sahip değildir. Daha ziyade “Ve o Bana güvenir” çünkü Yaradan’ın hizmetkârı, yaptığı hizmetten hoşnuttur. Bu Yaradan’ın sadık hizmetkârının memnuniyetinin en açık işaretidir ki tersi olmasından Allah korusun.

Bu nedenle, tek yapmamız gereken kalbi O’nla beraber olmak için coşkulu kılmaktır, coşku sadece O’nun için olduğundan, hiç bir surette üzüntüye sebep olmaz. Ayrıca tek niyeti babasını memnun etmek olan bilge bir oğul babasının ondan hoşnut olup olmadığını anlamak için daima babasının yüzüne bakar.

Bu, “Şimdi bu Yakup’a ve İsrail’e söylenmeli, ‘Tanrı neyde çalıştı?’” sözünün anlamıdır. Atalarımız der ki, melekler ve Serafim Yaradan bilgisini İsrail’den öğrenir. Bu “‘Ve o çok iyiydi’ o SAM’dir” sözünün anlamıdır, o bir olarak olgunlaştığı zaman kutsallık gücü ondan alındığında “Ve tüm yapabildiğinle” içimizde gerçek olur. Ölünün canlanmasıyla gelen Elijah’ın ifşasıyla ödüllendirilmenin anlamı budur. O dörde gider ve sonra çalışma ve cesaretlendirilme gücü içimizdeki birde inşa edilir, yani çok yakında gerçekleşmesini istediğimiz şey. Amin.

Zaman kısıtlığı sebebiyle bu mektubu kısa yazdım. Fakat ben oraya gelmeden önce kendinizi hazırlamanız çok iyi olur. Sonra, sebzelerin olduğu masada, et ve balık da olur çünkü tüm yukarıda söylediklerim O’nun ışığını benim aracılığım ile almaya hazır olmanız gerektiğinden bahseder ki bu Yaradan’ın arzusudur.

Aklınız şaşırsa bile, Allah korusun kendimi övme niyetinde olmadığıma inanmak zorundasınız çünkü Yaradan faydası sizin faydanızdır. Kendi gözünüzde hala küçükseniz sizi Yapan’a bakın—bu muhteşem zanaatkar düşük ve bayağı şeyler yaratmaz. Ahmaklık, kendini düşük ve bayağı olarak görmek ve Yaradan’ın yanında ve ona eşit olduğunu hissetmemek, pislik atan yılandan gelir. Gördüğüm kararıyla söylemeliyim ki, Yaradan yakında sizin yanınızda olacak.

Önsözün ilk sayfasının ikinci paragrafında yazmış olduğum “dışında” yerine, “fakat” ya da “yalnızca” yazılmasıyla ilgili düzeltme yapmanız bu kelimeyle ilgili mumu sonsuza kadar yansın, benimle tartışmaya giren….dostumuz sebebiyle olmalı. Bu tartışmada ben sessiz kaldım. Fakat şimdi gördüm ki Krallar 12 de şöyle yorumlanmış “Judah’ın kabilesi haricinde Davut’un evini izleyen kimse yoktu” ayrıca Krallar 2, 24 de “Toprakların en fakirleri haricinde kimse kalmadı” yazar.

Birçoğunuzun borçların ödenmesiyle ilgili sorduğu soruyla ilgili olarak şunu soruyorum, “Sizden istemiş olduğum her hafta bana bir mektup yazma borcunuzu bana neden ödemiyorsunuz?” Gerçekte tüm borçlar aynı Mitzva’dan doğar.

Yehuda

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
19 - 0,083