e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

Paraşat Yitro

1)  Mehilta DeRabbi İşmael, Yitro, Masahta DeAmalek, Paraşat 1

Onun yedi ismi: Yeter, Yitro, Hovav, Re’uel, Hever, Putiel, Kenni.

Yeter, çünkü o Tora’da Hotir [sol] bir kısımdır.

Yitro, çünkü o iyi işlerde Yiter [aşmış] durumdadır.

Hovav, çünkü o Yaradan tarafından Haviv [üstün tutulandır].

Re’uel, çünkü o Yaradan’ın Kere’a [arkadaşı] gibidir.

Putiel, çünlü o puta tapmaktan Niftar [kurtulmuştur].

Kenni, çünkü o cennet için  Kinne [gayretliydi] ve Tora’yı kendisi için Kanah [edindi].

Ve Yitro Duydu

2) Zohar, Yitro “Yitro Duydu”, 24, 28

“Ve Musa’nın kayınpederi Midyan’ın rahibi Yitro, Tanrı’nın Musa ve İsrail halkı için yaptıklarını, Rab’bin İsrail’i Mısır’dan çıkardığını duydu.” […]  “Ve Yitro… işitti.” Yitro’nun duymuş ve dünyadaki geri kalanların duymamış olması mümkün mü? Doğrusu tüm dünya işitti ama herkes kırılmadı, çünkü onların duyuşu duymak değildi. Yitro işitti ve kırıldı, Yaradan’ın önünde ona teslim oldu ve Yaradan korkusuna yakınlaştı, çünkü onun duyuşu duymaktı.

3) Zohar, Yitro “Yitro Duydu”, 42

Bu böyledir, çünkü tüm dünya Yaradan’ın gücünü duyduğunda, herkes sarsıldı ve dünyanın tüm putları üzerinde bilge ve büyük bir görevli olan Yitro’ya baktı. Onun yaklaşıp Yaradan’a hizmet ettiğini ve “Şimdi, Rabbin tüm tanrılardan daha büyük olduğunu biliyorum” dediğini gördüklerinde, hepsi yaptıkları işten uzaklaştılar ve boşuna olduğunu anladılar. Sonra Yaradan’ın kutsal İsminin ihtişamı her yönden yüceltildi. Bu yüzden bu bölüm Tora’da yazılmıştır ve bölümün başlangıcı Yitro ile ilgilidir.

4) Maor VaŞemeş

“Musa’nın kayınpederi Midyan Rahibi Yitro, Tanrı’nın Musa ve İsrail halkı için yaptıklarını duydu.” Bu, yargılamanın niteliğinin İsrail’e ne yaptığını, Firavun’un eli altında köleleştirildiklerini ve Mısırlıların onları köleleştirdiği ağır emeği duyduğu anlamına geliyordu. Ve yine de Yaradan İsrail’i Mısır’dan kurtardı ve HaVaYaH adının onları Mısır’dan çıkardığını ve Gevurot’un İsrail üzerindeki yönetiminin iptal edildiğini söylemek istedi. Elo-him isimlerini yöneten, yani HaVaYaH ismini yöneten bir yönetim gücü olduğunu anladı. İsrail’e kötü bir öğüt verdiğinden pişman oldu ve yüreği onu pişmanlıkla tövbe etmeye sevk etti.

Ben İnsan ve Komşusu arasında Hüküm Veririm

5) Çıkış 18:13-16

Ertesi gün Musa halkı yargılamak için oturdu ve insanlar sabahtan akşama kadar Musa’nın etrafında durdular. Musa’nın kayınpederi, onun halka yaptıklarını görünce, “Bu insanlara ne yapıyorsun? Neden tek başına oturuyorsunuz ve tüm insanlar sabahtan akşama kadar etrafında duruyor?” diye sordu. Musa kayınpederine, “Çünkü insanlar bana Tanrı’yı sormak için geliyorlar; Bir anlaşmazlıkları olduğunda bana gelirler ve bir kişiyle diğeri arasında karar veriyorum ve onların Tanrı’nın kanunlarını ve öğretilerini bilmelerini sağlıyorum.”

6) Rabaş, 76. Mektup

Yitro Bölümünde yazıldığı üzere, Musa halka hüküm verdi: “Ve insanlar sabahtan akşama kadar Musa ile beraber durdu… Ve Ben insan ve komşusu arasında yargıç olurum.” “İnsan ve komşusu arasında” demek, iyi eğilimle kötü eğilim arasında yargıç olmak, insanların iyi eğilime ve kötü eğilime ait düşüncelerini ve arzularını bilmeleri ve bunlar arasındaki ayırımı yapabilmeleri zor olduğundan, neyi çıkarmaları gerektiğini bilmeleri için onlara Yaradan’ın yasaları göstermesi demektir.

Onlulara Ayrılış

7) Çıkış 18: 7, 21, 22

Musa’nın kayınpederi ona şöyle dedi: […] Tanrı’dan korkan, güvenilir ve rüşvetten nefret eden güçlü adamlar arayın ve bu adamları binlere bakanlar, yüzlere bakanlar, ellilere bakanlar ve onlara bakanlar olarak halkın üzerine koyun. Ve onlar insanlar her zaman yargılasınlar.

8) Zlozhov’lu Rabbi Abraham Haim, Orah LaHaim

İsrail’de binlerin liderleri, yüzlerin liderleri, ellilerin liderleri ve onların liderleri vardı. Onların lideri olanların her birinin elinde İsrail’den on kişi vardı. Baş oydu ve onlara bilgeliğinden bahşedilirken, kendisi de ellilerin liderinin altına teslim oldu ve ellinin lideri olan elli arasında bilgeliğini aldı. Aynı şekilde ellinin lideri de boyun eğdi ve alçaldı ve kendisinden üstün olan yüz kişinin liderinden aldı. Ve aynı şekilde, yüzlerin lideri, binlerin liderinden, binlerin lideri de kabilenin başkanından aldı. Ve kural şudur ki, kendini yükselteni, Yaradan alçaltır ve kendini alçaltan birini, Yaradan yükseltir böylece  Yaradan’ın ona verdiği ile, bununla kalpteki alçaklığın ölçüsünü görüyoruz..

Her Onluda Şehina Vardır

9) Rabaş, Makale 28, Topluluk On Kişiden Az Olmaz (1986)

Bilgelerimizin söylediği gibi (Sanhedrin, 39); ‘Her onluda, Şehina vardır.’

Malhut’a ‘onuncu’ dendiği bilinir. Yukarıdan bolluğu alan, onuncu Sefira olan, alıcı Kli’ye de ‘Sefira Malhut’ dendiği bilinir. Ona ‘alma arzusu’ denir ve tüm yaratılmışlar ondan uzanır. Bu sebeple, bir topluluk on kişiden az olmaz, çünkü maddesel dallar, üst köklerden uzanır. Bu nedenle, ‘On Sefirot’u olmayan ışık yoktur’ kuralına göre, maddesellikte de üst derecelerdeki gibi, orada on adam olmadığı sürece, bir topluluk önemli sayılmaz.

10) Rabaş, Makale 5, ‘Dostunu Kendin Gibi Sev’ Kuralı Bize Ne Verir? (1984)

“Kutsal izleyiciler” diye bahsettiğimiz zaman, bir araya gelerek birlik oluşturmuş belli sayıda insandan bahsederiz. Daha sonra, onlara bir başkan atanır, vs. ve buna Minian (on / yeterli çoğunluk) ya da “grup” denir. En az on kişi hazır bulunmalıdır ve o zaman Keduşa’nın hizmette olduğunu söylemek mümkün olur.

Zohar bununla ilgili şöyle der: “Her nerede on kişi varsa, orada Şehina (Kutsallık) yaşar.” Bu demektir ki on kişinin olduğu yerde, Şehina’nın (Kutsallık) yaşaması için bir yer vardır.

11) Maor VaŞemeş, Paraşat Ekev

Bilinen şudur ki Şehine her onlunun – bu tam bir kademedir – içinde oturur, Tam bir kademe baş, kollar, bacaklar … topuklardan yapılmıştır … kutsal toplulukta herkes kendisini “bir hiç” olarak gördüğü zaman, o bu toplulukta topuk olarak kabul edilir ve onlar Roş (baş) ve Guf (gövde) ve üst parçalar durumundadırlar. Ve herkes kendini bu durumda düşündüğü zaman, onların eylemleri bereket kapısını açar ve iyilik tüm dünyadadır. Ama en önemlisi, bu duruma tutunan erdemli diğerlerinden daha da çok “bir hiç” olmasıdır ve onun sayesinde bereket akar.

12) Rabaş, Makale 2, Dost Sevgisine Dair (1984

Eğer grup on üyeden oluşuyorsa, her biri kendini iptal etmeyi, kendinden nefret etmeyi ve başkalarını sevmeyi uygulamak için on güce sahip olur

13) Maor VaŞemeş, Paraşat Vayehi

“Her onluda Şehina barınır.” Ve eğer on taneden fazla iseler, kesinlikle Şehina’nın daha büyük bir ifşaatı olacaktır. Her biri kendini dostuna dâhil eder ve ona kendini eyer ve dostu da ona; ta ki hepsi kendini eğip sıfırlayana kadar. Böylece, topluluğun amacı bu olduğu için bundan sonra doğal olarak, Yaradan onları kendi yakınına çeker ve onların arasında oturur, tüm kurtuluş ve kutsamalar onlara açılır, zira inek buzağının emmek istediğinden daha çoğunu emzirmek ister ve Yaradan onlara yaklaşır ve onlarla birlikte olur.

14) Tana de Bei Eliyahu Zuta, Bölüm 14

İsrail, ıstırapla, köleleştirmeyle, sarsarak, delirterek, baskı ile veya yiyecek kıtlığı ile kurtarılmaz; bunun yerine birbiriyle oturan on kişi tarafından kurtarılır ve her biri arkadaşıyla birlikte okuyup öğrenir ve onların sesleri duyulur.

15) Rabaş, Not 251, Minyan İle İlgili Olarak [Sinagogda Onlu]

“Yaradan sinagoga geldiğinde ve orada on adam bulamadığında” bu şu anlama gelir, yani orada Şehina olan “onlu” niteliği için dua edecek biri olacaktır ki böylece kişi ihsan etme arzusuyla meşgul olarak Şehina’yı tozdan kaldığından, sürgününden kalkacaktır. Ancak her biri kendi kişisel ihtiyaçlarını önemsediğinde Yaradan öfkelenir.

‘Ben neden geldim ve hiç adam yok’ denildiği gibi ayetten kanıt getirir, “adam” niteliğine ait ihtiyaçlarla ilgilenmek için ve yalnızca çirkin bir hayvanın niteliğine ait ihtiyaçları tatmin etmek için mi? Diğer taraftan, kişi daima zamanını kime harcadığına dair kendine cevap vermelidir ve ne için çabaladığına dair, çünkü yalnızca kolektifin ihtiyaçlarıyla ilgileniyor olmalıdır.

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
18 - 0,081