e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

Ana Sayfa > Sabah Dersi Materyalleri > Kabala Kütüphanesi > Sabah Dersi 2020 > Sabah Dersi Materyali 2020 – Her Şeyin Üstünde Birlik

Sabah Dersi Materyali 2020 – Her Şeyin Üstünde Birlik

1) Baal HaSulam, Özgürlük

Her sevincin ve başarının kaynağı olabilecek toplumsal birlik meselesi, özellikle insanlarda beden ve bedensel meseleler için geçerlidir ve aralarındaki ayrılık, her felaketin ve talihsizliğin kaynağıdır.

2) Baal HaSulam, Ulus

Her ulusun, kendi içinde güçlü bir şekilde birleşmesi şarttır. Böylece ulusun içindeki her birey, bir diğerine içgüdüsel bir sevgiyle bağlanacaktır. Dahası, her birey, ulusun mutluluğunun, kendi mutluluğu olduğunu ve ulusun çöküşünün de kendi çöküşü olduğunu hissedecektir. Kişi gerekli olduğunda, her şeyini ulus için vermeye istekli olmalıdır. Aksi taktirde, dünyada bir ulus olarak var olma hakları, daha en başından ölüme mahkûm olur.

3) Likutey Halahot, “Görmenin Kutsanması ve Kişisel Kutsanmalar” Kural 4

Canlılık, tüm değişikliklerin birliğin kaynağına dahil edilmesiyle, yani esas olarak birlik yoluyladır. Ve bilindiği gibi her şey, esas olarak yaratılışın özü olan insana bağlıdır. Bu nedenle, “Arkadaşınızı kendiniz gibi sevin” Tora’nın büyük bir kuralıdır, birlik ve barışı da içerir. Bütün yaratılışın canlılığı, beslenmesi ve ıslahı, esas olarak farklı görüşlere sahip insanların sevgi, birlik ve barışa bir arada dahil edilmeleri ile olur.

4) Raaiah Kook, Olat Raaiah, Bölüm 1

Her biri kendini seven bireylerin kendi yararına çalışmasıyla gelen birlik tesadüfi bir birliktir, kökeninde kişinin kendine olan sevgisi vardır. Gerçek bir merkezi olmadığı için sürdürülemez. Birlik büyüyor gibi görünse bile, her biri kendi çıkarının içinde olduğu için, nefret ve iç savaş aleviyle sonuçlanacaktır. Tersine, yalnızca insanlar arasında barışla gelen, daha yüksek bir amacı değerli kabul ederek gelen birliğin temeli, herkesi sevmektir ve bu kalıcı olacaktır. Ve ne kadar devam ederse, o kadar büyüyecek ve güçlenecektir.

5) Baal HaSulam, Birey ve Ulus

Milletler arasında bir millet olarak toprağımızda olduğumuz günlerden bu yana içimize aşılanan milli sevgiyi yeniden keşfetmek için, her birimize hem bir kişiden diğerine hem de bireylerden bütüne ulusal bir sevgi duygusu aşılamak için yaygın dağıtım yoluyla kendimize özel bir eğitim kurmalıyız.

Bu çalışma tüm diğerlerinden önce gelir çünkü temel olmasının yanı sıra, bu alanda yapmak istediğimiz diğer tüm eylemlere itibar ve başarı kazandırır.

6) Maor VaŞemeş – Devarim

En önemli şeyinin, arkadaşlar arasındaki gerçek bağ, olduğu bilinir. Bu her türlü kurtuluşa ve yargıların tatlanmasına neden olur. Sevgi, kardeşlik ve dostluk ile bir araya geldiğiniz zaman, bu yolla tüm yargılar ortadan kalkar ve merhamet ile tatlanır ve bağ kurmak yoluyla, tam bir merhamet ve iyi kalplilik bu dünyada ortaya çıkar.

7) Baal HaSulam, Zohar Kitabı’na Giriş, Madde 19

Tüm insanlar kendileri için alma arzularını kökünden söküp atarak yok etmeye karar verseler ve dostlarına ihsan etmekten başka bir arzuları olmasa dünyadaki tüm endişelerin ve tehlikelerin varlığı sona erer. Hepimiz için bütün ve sağlıklı bir yaşam garanti olur; çünkü her birimiz bizi düşünen ve ihtiyaçlarımızı karşılamaya hazır tüm bir dünyaya sahip oluruz.

Her birimiz sadece kendimiz için alma arzusuna sahip olmakla beraber kaçamadığımız tüm endişelerin, ıstırabın, savaşların ve katliamların kaynağı budur. Tüm bunlar; bedenlerimizi her türlü yaralar ve kötülüklerle zayıflatır ve görürsünüz ki dünyadaki tüm acılar bedenin Klipa’sındaki kötülüğü hükümsüz kılmayı desteklemek ve ihsan etmenin tam formunu kazanmak için gözlerimiz önüne serilen alametlerden başka bir şey değildir.

8) Baal HaSulam, Dünyada Barış

Bütünü içinde her bir kişinin faydası; kendi iyiliğine göre değil, kişinin topluma hizmetine göre değerlendirilir. Bunun tersi de doğrudur; bizler her bireyin toplumun genelini uğrattığı zarara göre kötü niteliğin ölçeriz, kişinin bireysel değerine göre değil.

Tüm bunlar; içlerindeki hakikat ve iyilik açısından apaçık ortadadır. Bunun nedeni; kolektifte bulunan şeyin, sadece bireyde bulunan şey olmasıdır. Kolektifin yararına olan, her bireyin yararına olandır: Kolektife zarar veren kimse, bu zarardan payını alır ve kolektife faydası olan kimse, bu faydadan payını alır. Zira bireyler bütünün parçasıdır ve bütünün değeri hiçbir şekilde bireylerin toplamından başka bir şey değildir.

9) Baal HaSulam, Özgürlük

Insanlık amacına ulaştığında, bedenlerin başarısıyla onları başkalarını sevme derecesine tamamen getirerek, dünyadaki tüm bedenler “Barış” makalesinde yazıldığı gibi, tek bir beden ve tek bir kalp olarak birleşecektir. Sadece o zaman insanlık için amaçlanan mutluluk tüm ihtişamıyla ifşa olacak.

10) Baal HaSulam, Dünyada Barış

İnsan doğası gereği sosyal bir hayat sürmek için doğmuştur. Toplumdaki her birey bir makineye yerleştirilmiş birkaç başka çarka bağlı bir çark gibidir. Bu tek çarkın, kendisi dışında hareket etme özgürlüğü yoktur; ancak makineye, genel görevini gerçekleştirmesinde yeterlilik kazandırmak için belli bir yönde ve diğer çarkların ile harekete devam eder.

Eğer çarkta bir kırılma olursa kırılma; çarkın kendisine değil, hizmeti ve makinenin tümüne ilişkin rolüne göre değerlendirilir.

11) Baal HaSulam, Barış

Doğa bizi tıpkı usta bir hâkim gibi gelişimimize göre cezalandırır. Zira, insanoğlunun geliştiği seviyeye göre, yaşamımızı ve varlığımızı saran acı ve ızdırap da çoğalıyor.

Böylece, O’nun İlahi Takdir’inin bize emrettiği başkalarına tüm gücümüzle ve bütün kesinliğiyle ihsan etme sevabının bilimsel ve gözleme dayalı bir temeline sahipsiniz, şöyle ki içimizden, toplumun hiçbir üyesi yine toplumun mutluluğu ve başarısını güvenceye alacak miktardan daha az çalışmayacaktır. Ve bunu bütünüyle yerine getiremeyecek kadar başıboş kalırsak doğa bizi cezalandırmaktan vazgeçmeyecek ve intikamını alacaktır.

Ve bugün çektiğimiz darbelerin dışında ayrıca, gelecek için çekilen kılıcı da dikkate almalıyız. Doğru sonucu çıkarmak gerekiyor – doğa bizi sonunda yener ve hepimizi onun kanunlarını tam anlamıyla izlemek adına ellerimizi birleştirmek zorunda bırakır.

12) Baal HaSulam, Dünyada Barış

Belli bir kolektifin iyiliği ile tüm dünyanın iyiliğini karıştırırsam şaşırmayın; çünkü gerçekten de öyle bir dereceye geldik ki tüm dünya tek kolektif ve bir toplum kabul edilmektedir. Yani, dünyadaki her birey yaşamının özünü ve geçimini dünyadaki tüm insanlardan sağladığından; tüm dünyaya hizmet etmeye ve tüm dünyanın iyiliğini düşünmeye mecbur edilir.

13) Baal HaSulam, 144- Orada Belirli Bir Ulus Var

“Orada, yurtdışında dağınık ve ulusların arasına dağılmış belirli bir ulus var.”

Haman kendi görüşüne göre dedi ki: Biz Yahudileri yok etmeyi başaracağız, çünkü onlar birbirlerinden ayrılar; bundan dolayı onlara karşı bizim gücümüz – insan ve Tanrı arasında ayrılığa neden olacağı için – kesinlikle galip gelecektir. Ve O’ndan ayrıldıkları için, Yaradan hiçbir şekilde onlara yardım etmeyecektir. Bu nedenle, Mordehay bu hatayı düzeltmeye gitti, ayetlerde açıklandığı gibi, “Yahudiler toplandı,” vb. “kendilerini bir araya getirmek ve yaşamları için direnmek için.” Bunun anlamı, birleşerek kendilerini korumuşlardır.

14) Erich Fromm, Sevme Sanatı

İnsan nesiller boyunca ve tüm kültürlerde tek bir soruyla karşı karşıyadır: Ayrılığın üstesinden nasıl gelinir, birliğe nasıl ulaşılır, bireyler olarak hayatımızın ötesine nasıl geçilir ve kendimizi birlik halinde nasıl buluruz?

15) Martin Buber, Eğitim ve Dünya

Bizden istenen şey tarafsızlık değil, uyumdur. Kardeşlikler arasındaki sınırları bulanıklaştırmamamız isteniyor, bunun yerine ortak gerçekliği ve karşılıklı sorumluluk tecrübesinin paylaşımını tanımamız isteniyor. Kalplerin ayrılması, çağımızın milletlerini etkileyen bir hastalıktır ve onu zorunlu füzyon yoluyla iyileştirmeye gelen kişi hata yapıyor. Organik yapıdaki birlik eksiktir. Şimdilik, ortak temeli ortaya çıkarmak için saf bir yürekle birbirlerine ihtiyaç duyan farklı görüş çevrelerinden insanların çabası dışında bunun bir çaresi yok.

16) Zohar, Pinhas, “İsrail Neden Geri Kalan Uluslardan Daha Fazla Acı Çekiyor

Yaradan, İsrail’i tüm dünyanın kalbi yaptı. Dolayısıyla organlar arasında bir kalp ne ise, İsrail de uluslar arasında da öyledir. Bedenin organları kalpsiz bir dakika bile var olamayacağına göre, İsrail olmadan dünyadaki ulusların hiçbiri var olamaz.

17) Paraşat Truma (Bağış), Yaşayan Su Kuyusu

İsrail, tüm bolluğu ilk alandır ve onlardan tüm dünyalara dağıtılır. Bu yüzden onlara Li-Roş [ben başım] deniyorlar, yani Roş [baş / ilk], kutsamayı ilk alandır ve sonra dünyadaki diğer insanlar alır.

18) Arvut (Karşılıklı Sorumluluk)

Kendini ve dünyanın tüm insanlarını, başkalarını sevmek diye nitelendirilen, bu yüce çalışmayı üstlenene kadar – Tora ve Mitzvot aracılığıyla – geliştirmek İsrail ulusunun görevidir. Bu, O’nunla Dvekut olan yaratılışın amacına giden merdivendir.

19) Baal HaSulam, Arvut (Karşılıklı Sorumluluk), Madde 24

İsrail ulusu arınma kıvılcımlarının tüm dünyadaki insanları aydınlatabileceği bir giriş kapısı olarak kuruldu.

Ve bu kıvılcımlar her gün çoğalıyor, tıpkı kişinin yeterince dolana dek hazineye ekleme yapması gibi, bu başkalarını sevmenin özünde bulunan haz ve huzuru anlayacak seviyeye gelişene dek anlamına geliyor. Zira o zaman dengeyi nasıl sağa doğru kaydıracaklarını bilecekler ve kendilerini Yaradan’ın verdiği sorumluluk altına sokacaklar ve günah kefesi dünyadan yok olacak.

20) Baal HaSulam, Arvut (Karşılıklı Sorumluluk), Madde 28

Şimdi, Sesime kulak verirseniz ve Sözümü tutarsanız,” yani, size burada söylediğime söz verin, tüm insanlar içinde benim hazinem olacağınıza. Siz, benim hazinem olacaksınız ve bedenin arınma ve temizlenme kıvılcımları sizden tüm insanlara ve tüm dünya uluslarına geçecek, zira dünya ulusları henüz buna hazır değiller. Her halükârda, şimdi bir ulusla başlamam gerekiyor ki tüm uluslara çare olsun. Ve bu yüzden şöyle bitiriyor, “zira tüm yeryüzü benimdir,” yani, yeryüzünün tüm insanları bana aittir, sizin gibi ve bana tutunmak kaderlerinde vardır. Ancak şimdi, hâlâ bu görevi yerine getiremezken, erdemli insanlara ihtiyacım var. Ve eğer tüm uluslara çare olmaya karar verirseniz, size “bana inananların krallığı olun” diye emrediyorum.

21) Baal HaSulam Panim Meirot uMasbirot Kitabina Giriş, 4

İsrailoğulları tam bilgi ile tamamlandığında, anlayış ve bilgi pınarları İsrail sınırlarının ötesine akacak ve tüm dünya milletlerini sulayacaktır.

22) Maor Eynaim, Paraşat VaYetze

Her şey tek bir birliktir, çünkü Daat’ın Bina dünyasından genişletildiği kökte, hiçbir bölünme veya tartışma yoktur. Nitekim bütün anlaşmazlıklar kaynağın kökenine, birlik dünyasına yükseltildiğinde, İsrail halkının isimleri üzerinde birlik oluşur.

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
18 - 0,291