e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

Toplumun Amacı 1

Makale No: 1, Bölüm 1, 1984

Burada, Baal HaSulam’ın metodunu ve yolunu izlemeyi arzulayanlarla beraber, insan derecesine yükselip, bir hayvan gibi kalmamak için bir grup oluşturmak üzere bir araya geldik, tıpkı atalarımızın şu sözlerinde olduğu gibi (Yevamot, 61a), “Ve Benim koyunlarım, Benim otlağımın koyunları, sizler insansınız.” Raşbi der ki: “Sizlere ‘insan’ denir ve puta tapanlara ‘insan’ denmez.”

İnsanın erdemini anlamak için atalarımızın şu sözlerini anlamalıyız, “Her şey duyulduğuna göre, sonunda: Yaradan’dan kork ve O’nun emirlerini yerine getir; çünkü bütün, tam insan budur.” (Ecclesiastes, 12:13) Ve Gimara sorar, “’Çünkü bütün insan budur’ ne demektir?”

Kabalist Elazar der ki: “Yaradan dedi ki, ‘Tüm dünya, sadece bunun için yaratıldı.’ Bu demektir ki tüm dünya, Yaradan korkusu için yaratılmıştır.”

Dünyanın yaratılma nedeni, Yaradan korkusu olduğundan, bu korkunun ne olduğunu anlamalıyız. Atalarımızın tüm sözlerinden, yaratılışın nedeninin, O’nun yarattıklarına fayda sağlamak olduğunu öğreniyoruz. Bu demektir ki, Yaradan, insanlar bu dünyada mutlu olsunlar diye onlara haz vermeyi arzuladı. Ve burada atalarımız “Çünkü bütün insan budur” ayeti hakkında, yaratılışın nedeninin, Yaradan korkusu olduğunu söylediler.

Fakat “Matan Tora” (Tora’nın Verilişi) makalesinde açıklanana göre, yaratılış nedeni bu olmasına rağmen, insanların haz ve memnuniyet duymamasının nedeni, Yaradan ve insanlar arasındaki form eşitsizliğidir. Yaradan verendir, yaratılan alandır. Fakat burada dalların doğdukları köke benzemesi kuralı söz konusudur.

Ve kökümüzde almak olmadığından ve Yaradan hiçbir şekilde eksik olmadığı ve arzusunu yerine getirmek için hiçbir şeye ihtiyacı olmadığından, insan, alıcı olması gerektiğinde hoşnutsuzluk hisseder. İnsanın utanç ekmeğini yemekten utanmasının sebebi budur.

Bunu düzeltmek için, dünyanın yaratılması gerekliydi. Olam (dünya), He’elem (gizlilik) demektir, bu nedenle, haz ve memnuniyet gizlidir. Bu neden böyledir? Cevap şudur; korku için. Diğer bir deyişle, insanın “kendini-sevmek” denen alma kaplarını kullanmaktan korkması için bu böyledir. Bu demektir ki, kişi, haz almaktan kendini korumalıdır, çünkü insan, onları arzular ve bu arzuya, arzu nesnesine üstün gelecek güce sahip olmalıdır.

Bunun yerine kişi, Yaradan’a memnuniyet verecek hazları almalıdır. Bu demektir ki, haz alma onu -kişi kendi yararı için aldığında- Yaradan’a tutunmaktan alıkoyduğundan, yaratılanlar, ihsan etmeyi isteyecek ve Yaradan korkusuna, kendisi için alma korkusuna sahip olacaklar.

Dolayısıyla, kişi, Yaradan’ın emirlerinden birini yerine getirdiğinde, bu Emri yerine getirerek Yaradan’a ihsan etmeyi ve bu Emrin ona saf düşünceler getirmesini amaçlamalıdır. Atalarımızın dediği gibi, “Kabalist Hanania Ben Akaşia der ki: ‘Yaradan, İsrail’i arındırmak istedi; bu yüzden onlara çok Çalışma ve Emir verdi.’”

Ve burada toplanma sebebimiz budur-her birimizin Yaradan’a ihsan etme ruhunu izlediği bir toplum kurmak. Ve Yaradan’a ihsan etmeyi başarmak için, “başkalarını sevmek” denilen insana ihsan etmek ile başlamalıyız.

Ve başkalarını sevmek, kişinin yalnızca kendisini iptal etmesiyle mümkün olur. Bu nedenle, bir taraftan, her insan kendini düşük hissetmeli, diğer taraftan Yaradan’ın bize, her birimizin tek bir hedefinin olduğu, kutsallığın aramızda olmasını hedeflediğimiz bir toplumda bulunma şansı verdiği için gurur duymalıyız.

Ve henüz bu amaca ulaşmamış olsak da bu amacı başarmak için arzumuz var. Ve bu da bizlerce takdir edilmelidir, çünkü yolun başında olsak da bu yüce amaca ulaşmayı umuyoruz.

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
19 - 0,079