e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

Acı Çekme Hakkında – 2

Not 409

“İsrail kutsaldır.” Kişi sahiptir ama istemez; ister ama sahip değildir. Kişi ihsan etmek için istemez, Tora ve Mitzvot’a [emirler] ve cennet korkusuna sahiptir. İhsan etmek için ister, öyle ki ne Tora ve Mitzvot’a ne de cennet korkusuna sahiptir. Onun ihsan etmek için istememesi, “Bütün dünya sana senin erdemli olduğunu söyler” olarak kabul edilir. İhsan etmek için isterse, o zaman “Gözlerinde kötü biri ol” olarak kabul edilir.

“Tüm İsrail topluluğunun başlarını ailelerine göre sayı … isimlerin sayısına göre, her erkeği, tek tek.” RAŞİ şöyle yorumlar “Kişi başına bir Beka [ağırlık birimi] ve Tora’nın yolu böyledir … Tora’da keder ve zahmetli bir hayat sürmek” vb.

Hangisi aşk acısıdır? Tora’nın, içinde iptalinin olmadığı kişi. Yaradan’ın ızdırap verdiği kişiye ne mutlu! Efendiyi seven, O’na serzenişte bulunur.

Neden acıya ihtiyacımız olduğunu ve neden özellikle “Efendiyi seven, O’na serzenişte bulunur.” ve “Yaradan’ın ızdırap verdiği kişiye ne mutlu!” dendiğini ve dünyada Tora’yı iptal etmeden acı çekmenin ne olduğunu anlamalıyız, çünkü acılar kişinin Tora’yı uygulamasına izin vermez.

Ayrıca, Gulgolet [kafatası / kafa] Bekia [fissür] kelimesinden gelen Beka kelimesinin ima ettiği şey nedir?

Bilinir ki haz alan tüm Kli (Kab), özlemdir, bir şey için eksikliktir, kişinin büyük bir arzu duyduğu şey için anlamında. Kişi onu arzuladığı ölçüde, o ölçüde özlem duyar. Ve arzu, büyük ya da küçük, o şeyi elde etmediyse, hissedeceği ıstırap miktarı ile ölçülür.

Açıklandığı gibi (“On Sefirot Çalışmasına Giriş”, Madde 96-97’de), Tora Lişma [O’nun uğruna] Tora’da bulduğu yaşam uğruna demektir, çünkü kişi O’nun yüzünü Tora’da bulduğunda, Tora’daki hayatı bulur, yazıldığı gibi, “Çünkü Kral’ın yüzünün ışığı hayattır.”

Böylece, Kişi Tora’yı öğrendiğinde ve Tora’da hayat bulamadığında, pişman olur ve buna “Acı dolu bir hayat süreceksin.” denir. Yani O’nun yüzünün ışığını bulamadığı için pişman olacaktır, yine de O’nu bulmasa da “Ve Tora’da emek sarf edecesin” diye yazıldığı gibi, Tora öğrenmeyi bırakmaz.

Bundan şu sonuç çıkar ki kişi, Tora’yı öğrendiği ve O’nu bulmaya niyetlendiği ölçüde acısı artar. Belli bir ölçüde “emek” denilen, orada açıklandığı gibi, Tora’da Kral’ın yüzündeki ışığın varlığının anlamının bu olduğunu “bulursunuz”.

Kişi, ızdırap yoluyla, içinde “Kral’ın yüzünün ışığı hayattır” formunda gerçek bir arzu edinir ve buna “aşk acısı” denir, orada Tora’nın iptali yoktur. Bunun nedeni şudur, kişi Tora’ya ne kadar çok dalarsa, ızdırabı da o kadar artar.

Bu yüzden, onun içinde, Tora iptal olmaz çünkü Tora’yı öğrenen kişinin içinde ızdırap doğar. Buna göre, eğer kişinin Tora’sı yoksa ızdırabı da yoktur. Yukarıda da belirtildiği üzere, onların içinde Tora’nın iptali olmadığı için buna “aşk acıları” denir.

Buna, “Efendiyi seven, O’na serzenişte bulunur,” denir. Nedeni şudur; insanın Tora’da Yaradan’ı bulamadığı için bu acılara sahip olması için, her insan bundan acı çekerek ödüllendirilmez. Bu nedenle şöyle denilir; “Yaradan’ın ızdırap verdiği kişiye ne mutlu!”

O halde kişi acı çekmelidir, böylece gerçek bir arzu ve özlem duyacaktır, çünkü tam da gerçek arzusunda acı çekmenin niteliği belirir, çünkü insanın bu arzudan başka hazzı elde edeceği başka Kli’si yoktur.

Baal HaSulam, “kişi başına Beka” nın anlamını, yabancı düşünceler olarak yorumladı. Yabancı bir düşünce bir insanın aklına düştüğünde, kafasında bir çatlak oluşturur. Tüm çatlakları hatırlar ve onlardan pişmanlık duyarsa, o zaman her çatlak için kutsal bir isim görünür.

“İsim sayısı” nın “ızdıraba göre ödül” anlamına geldiğini yorumlayabiliriz; bu, hatırladığı ve pişman olduğu çatlak sayısına göre isim sayısını ifade eder. Onlar vasıtasıyla bizler  “İsrail’in bütün topluluklarının başlarını sayın” ile ödüllendirildik.

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
19 - 0,107