e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

TES 2. Bölüm

TALMUD ESER SEFİROT

(On Sefirot Çalışması)

BÖLÜM İKİ

Igulim ve Yosher; iki kısım içerir

Kısım Bir

Tzimtzum’dan sonra ortaya çıkan Eser Sefirot’un Igulim’ini açıklar. Ohr Ein Sof onları çevreler ve Sefirot de Igulim’in tüm Ohr’u onlara Kav tarafından verilir.

Bu kısımda on bir alt konu vardır:

 1. Kav ince bir Tzinor gibidir. 2. Ohr Ein Sof Hitpashtut’unu Helal’e dönüştürdü. 3. Hitpashtut yavaşça ortaya çıktı. 4. Igul, Eyn Sof ile uyumlu değildir, ancak ona Kav aracılığıyla bağlıdır. 5. Ohr Ein Sof, Igul’u uzaktan çevreler ve etkiler. 6. Kav’a Adam Kadmon denir. 7. Igulim’den Eser Sefirot’un genişletme sırası. 8. Kav tüm Igulim’leri birbirine bağlar. 9. Her Olam ve her Sefira on iç Sefirot’tan oluşur. Her Sefira’nın içinde başka bir on iç Sefirot vardır ve bu böyle durmadan devam eder. 10. Igulim’in Sefirot’ları, soğan kabuğu gibi birbirini sarar. 11. Igul, Ein Sof’a ne kadar yakınsa, o kadar yüksek ve daha iyi kabul edilir. Olam Ha Zeh, orta noktada, Eyn Sof’dan en uzak olduğu için, tamamen maddeseldir.

 Kav ince bir Tzinor gibidir

 1. Bu Kav ince bir Tzinor gibidir, burada Ein Sof’un Ohr Elyon’unun suyu, Halal ve Avir’in bulunduğu Olamot’a genişler ve uzanır.

Ohr Pnimi

 1. Tzimtzum’dan sonra, bu Kav, Ohr Ein Sof’dan Halal’e uzanır (bkz. Bölüm 1, Kısım 2, madde 2).
 2. Eser Sefirot de-Yosher’in Kelim’i, Tzinor veya Tzinorot olarak adlandırılır çünkü bunların içinden büyük ve kesin bir kontrolle geçen Ohr’un rotasını sınırlarlar. Bu Kelim’deki, yalnız belirli rotalar yoluyla genişleyeceğini garanti ederler.

Onlar, içinden geçen suyu doğru bir şekilde kanalize eden bir Tzinor gibiler. Tzinor’un içindekiyle aynı şekilde uzar ve ondan devam ederler. Dar ise su dardır; genişse geniştir, akım da öyledir ve asla değişmez.

Bu nedenle, bu Tzinorot’ların içinden geçen Işıklara Eser Sefirot de-Yosher denir. Öyle çünkü Yosher ve Tzedek’te (dürüst ve adil) bu Tzinorot’larla aynı kurallara göre genişler.

Bu, Kli ne kadar safsa, onu giydiren Işığın önemi de o kadar büyük demektir. Bu kural, Tzinorot’un onlar üzerindeki güçlü etkisi nedeniyle değişmez.

Yukarıdaki Tzinorot’ta bu kontrol gücü vardır çünkü Üst Derecedeki herhangi bir arzu, onun tarafından yaratılan alt derecedeki için zorlayıcı bir güçtür. Bu nedenle, Igulim’in Kelim’inde özgür bir seçim olan Behina Dalet üzerindeki Tzimtzum, onlar tarafından yaratılan Yosher’in Kelim’inde zorunlu bir güç haline gelir. Bu güce Masach denir.

Zohar’daki (Tikunim) sözlerin anlamı budur: “Ratzon’u ters çevirin, Tzinor’u bulacaksınız.” Bunun anlamı şudur; Tzinor bir Masach olduğunda, kontrollü bir Tzimtzum olduğunda yani Behina Dalet’de alma arzusunu, onu kontrol eden Elyon’un gücüyle alıkoyduğunda, bu Kli’nin özünün yani alma arzusunun zıttıdır. Bunun nedeni, arzusunu kullanmaktan kendisini alıkoymasıdır.

Bu yüzden “Ratzon’u ters çevirin, Tzinor’u bulacaksınız,” diye ima edilmiştir. Bu, Tzinor’un Ratzon’a zıt olduğu anlamına gelir çünkü arzusunu zorlar ve istediğinin tersini yapar.

Bu nedenle, tüm öğretilerde ve yazılanlarda, Işığın Behina Dalet’ten ayrılışını adlandırmak ve vurgulamak istediklerinde, ona Tzimtzum dediklerini bulabilirsiniz.

Behina Dalet’e genişlemeyen Kav’ın Ohr’u tarafından eklenen Tzimtzum’un gücünü vurgulamak istediğimizde, Ohr’un Behina Dalet’e ulaşmasını engelleyen bir tutma gücünü, Masach olarak tanımlarız.

Kli’yi genel olarak yani Kli’yi ve Masach’ı birlikte irdelediğimizde, bunu bir Tzinor olarak tanımlarız. Ohr, Kli ve Masach’ı birlikte irdelerken yani Tzinor büyüklüğünde giyinmiş olan Ohr’u Kav olarak tanımlanır. Masach’ı olmayan bir Kli’yi irdelediğimizde, onu Igul diye adlandırırız.

 1. Rav’ın “bir” kelimesi konusundaki hassasiyeti, Olam Atzilut’ta icra edilen üç Kavim’in Tikun’unu vurgular. Bize, Olam Adam Kadmon’da bu Tikun’un hala yok olduğunu ve sadece bir Kav olduğunu söyler.

Bunun nedeni ise Gimel Kavim’in Tikun’unun, daha sonra Olam Atzilut’ta meydana gelmesidir. Bu Tikun Nimshach, Midat ​​haRachamim ile Midat ​​haDin arasındaki ilişkidedir. Ancak burada, bu birleşmenin henüz gerçekleşmediği Olam Adam Kadmon ile ilgileniyoruz. Bu yüzden burada sadece bir Kav var.

Ohr’un yaratılanın Kabbalah Kli’sine girişine, Hitpashtut adı verilir (Cevaplar Tablosu, Birinci Bölüm, madde 14’e bakın). Bu Ne’etzal’deki Kli deKabbalah’nın, Tzinor olarak adlandırıldığı zaten açıklığa kavuşturulmuştu.

 1. Partzuf doğumunun derecelerini ayırt eden, belirli bir değer vardır. O doğumdaki, arzunun dört Behinot’u şu isimlerle anılır: Ohr, Mayim, Rakia ve Yüz Kutsama (veya Yüz Kapı). Bu, Işıklar yerlerini değiştirdiği için olur. Bu yer değiştirme nedeniyle, Ohr Mayim şeklini alır.

Rav, bu durumun kökeninin, Kav’ın ​​ortaya çıkmasıyla oluştuğunu söyler: Kav olarak genişleyen Ohr, Ohr Elyon açısından Mayim olarak kabul edilir. Bu nedenle tam olarak şöyle diyor: “Ein Sof’un Ohr Elyon’nun suyu.” Ohr Elyon’un ince Tzinor içinde genişlemesiyle, Ohr’un değeri Eyn Sof’daki değerinden büyük ölçüde azaldı ve bu nedenle Mayim olarak kabul edildi.

Ohr Ein Sof’un Hitpashtut’u Halal’e dönüştü. Hitpashtut yavaşça gerçekleşti.

 1. Ohr Ein Sof Nimshach, düz bir Kav olarak yukarıdaki Halal’e dönüştüğünde, genişlemedi ve aynı anda tamamen aşağıya doğru genişledi, ama yavaşça genişledi.

Şunu söylemek isterim; başlangıçta Ohr’un Kav’ı genişlemeye başladı ve bir Kav olarak genişlemesinin tam da başlangıcında, genişledi ve Nimshach’ı her taraftan çevreleyen tek bir yuvarlak Galgal gibi oldu.

Ohr Pnimi

 1. Dört Behinot yasasına göre, Zach’den Av’a doğru yavaş yavaş genişleyip Behina Dalet’de duran Işığa, Kav Yashar (düz Kav) denir.
 2. Burada kullanılan “aynı anda tamamen aşağıya” ve “yavaş” terimlerini yanlış yorumlamayın, bilindiği üzere, maneviyat zamanın ötesindedir. Bu nedenle, “aynı anda tamamen aşağıya,” derece değişikliği olmadığı anlamına gelir. “Yavaş yavaş” terimi, derecelerin sırasını ifade eder. Bundan sonra açıklayacağı gibi, bilinen dört Behinot’un sırasını takip ettiğini söylemek ister.
 3. Bu, Kav adı verilen, yenilenen genişlemenin Shoresh’idir. Yeni bir Ne’etzal olduğu için, Behinat Hidush’ta parıldayan yeni, özel olarak belirlenmiş bir Shoresh’e sahiptir. Bu He’arah’ya, Kav’ın ​​Keter’inin Sefira’sı denir.

Bu Ohr Ein Sof Keter’i, yukarıdaki dört Behinot aracılığıyla Kav’a doğru genişler: Behina Aleph, Hohma olarak adlandırılır; Behina Bet, Bina olarak adlandırılır; Behina Gimel’e Zeir Anpin denir ve Behina Dalet’e Malhut denir.

Rav, bu düzene ilişkin olarak “yavaşça” genişlediğini söylüyor. Önce Keter’in genişlediğini, sonra Hohma’nın ardından Bina ve Zeir Anpin’in genişlediğini söyler (bkz. Soru Cevap Tablosu Bölüm 1, madde 8, “sonra” kelimesinin anlamı).

 1. Igul kelimesinin anlamı için Soru Cevaplar Tablosu Bölüm 1, madde 41 ve ayrıca Bölüm 1, Kısım 1, madde 100’e bakınız. Buna Galgal denir çünkü Ohr Kav, Igul’u giydirir.

Igul, Ein Sof ile yapışık değildir, ancak ona Kav aracılığıyla bağlıdır.

 1. Bu Igul, onu her yönden çevreleyen Ohr Ein Sof ile yapışık değildir. Çünkü eğer ona bağlı kalırsa, önceki haline dönecek ve Ohr Ein Sof’da iptal edilecektir. Bu durumda gücü hiç görünmeyecek ve her şey başlangıçta olduğu gibi sadece Ohr Ein Sof olacaktır.

Dolayısıyla bu Igul, Igul Ein Sof’a bitişiktir ve onunla yapışık hale gelmez. Bu yayılan Igul ile yayan Ein Sof arasındaki bağlantı ve yapışma, öncelikle bu Kav yoluyla yapılır, Ein Sof’dan Ohr’un inmesi, Nimshach ve bu Igul içinde etkilemesi yoluyla yapılır.

Ohr Pnimi

 1. Bunun anlamı şudur; Igulim’de bulunan tüm Ohr yalnızca yeni bir He’arah olarak kabul edilen bu Kav’dan gelir. Bu Ohr sadece üç Behinot’a sahip olduğu için, Ohr Agol şeklinde yörüngede dönen Ohr Ein Sof’dan farklıdır.

Bu nedenle Rav, Ohr Ein Sof ile uyumlu olmadığını yazmıştır. Bu, Keter de-Igulim’in Ohr Agol’ünün formunun, Ein Sof’daki Ohr ile aynı olmadığı anlamına gelir. Bunun nedeni, Hishtavut Tzura’nın maneviyatta yapışık olma anlamına gelmesidir (bkz. Bölüm 1, Soru Cevap Tablosu, madde 12 ve Bölüm 1, Kısım 2, Or Pnimi madde 1) ve Sovev terimi “neden olan unsur” olarak kabul edilir.

10. Eğer He’arah, Ohr Ein Sof’daki gibi dört Behinot’un hepsinde de olsaydı, Tzura’sı Eyn Sof ile aynı ve yapışık olurdu. Bu durumda, Eyn Sof içinde toptan iptal edilir ve tamamen ayırt edilemez olurdu.

20. Ein Sof’dan Ne’etzal’e genişleyen Işığa, Ohr Yashar denir. Bu Işık, Ne’etzal’e Masach’dan yukarı Zivug de-Hakaa’dan yükselen, Ohr Hozer kıyafeti ile bağlıdır (daha sonra açıklanacaktır). Buna Hitkashrut denir çünkü Behina Dalet’in Masach’ından, düz Kav’dan yükselen bu Ohr Hozer, Igul’daki Ohr Elyon’u tutar ve yakalar.

Böylece, Ohr Hozer’in Ohr Elyon’u giydirmediği bir yerde, Ne’etzal onu yok sayar çünkü Ohr Hozer denen bu kıyafet olmadıkça ona ulaşamaz. Donyağından yapılmış bir mum gibidir; ışık gücü esas olarak donyağından gelse de yine de Işık ona değil fitile bağlıdır. Fitil yanıp tükendiğinde, hala çok fazla donyağı kalmasına rağmen Işık söner.

 1. Bunun nedeni, Igulim’de Ohr Hozer’i yükseltecek bir Masach olmamasıdır. Onsuz Ne’etzal Ohr Elyon ile bağlantı kuramaz.

Kav’ın Kli’sinin, Tzinor olarak adlandırıldığını ve Kav görünmeden önce Tzimtzum Aleph ile ortaya çıkan Igulim de-Kelim’den çok daha düşük olduğunu öğrendik. Bu nedenle Rav, İgulim’in Kelim’inin Kav’dan çok daha yüksek olmasına rağmen, kendi başlarına hiç Işık almadıklarını söyler. Bunun yerine, yukarıdaki nedenden dolayı (çok daha düşük olan) Kav aracılığıyla tüm Işığı almaya mecburdurlar.

Ohr Ein Sof, Igul’ü uzaktan çevreler ve etkiler

 1. Ein Sof Sovev ve onu her yönde döndürür çünkü onun etrafındaki bir Igul gibidir ve ondan uzaktır. Ne’etzalim’deki Ein Sof’un He’arah’sı sadece bu Kav aracılığıyla gelmelidir. Ohr, onlara çevrelerinden gelse de Ne’etzalim, Gevul (sınırsız) ve Kitzba (kısıtlanmamış) olarak Maatzil’in kendisi gibi olur.

Ohr Pnimi

 1. Her Sefira’da iki tür Işık fark ederiz: Ohr Pnimi ve Ohr Makif. Sefira’nın içine giydirilen Işığa Ohr Pnimi denir ve oradaki Gevul nedeniyle onun içinde kıyafetlenemeyen Işığın Shoresh’inde kaldığı kabul edilir. Bu durumda Sefira, ondan yalnızca Ohr Makif denilen bir He’arah alır.

Rav bize, Igulimlerin Ein Sof’dan uzak olmasına yani aralarında büyük bir Shinui Tzura olmasına rağmen, yine de ondan Ohr Makif adında bir He’arah aldıklarını söyler. Bu Işık, genel ve özel olarak iki şekilde parlar. Sovev terimi, genel Ohr Makif ile ilgilidir ve Makif terimi, özel bir Ohr Makif ile ilgilidir.

 1. Bize, Igulim’in Ein Sof’dan aldığı bu Ohr Makif’in parladığını ve her yönden yani dört Behinot’tan etrafını sardığını söyler. Bu, Ohr Pnimi’nin parlamadığı Behina Dalet’in bile, Ein Sof’dan Ohr Makif aracılığıyla uzaktan bir He’arah aldığı anlamına gelir.

Bunun nedeni, Eyn Sof’un da “bir Igul gibi” olmasıdır. Bu, Ohr Ein Sof’a Ohr Agol denildiği anlamına gelir çünkü Behinot arasında ayrım yapmaz ve Behina Dalet’i de parlatır ve doldurur. Bu nedenle He’arah, uzaktan da olsa Behina Dalet’in Igulim’ine de ulaşır.

60. 60. Cevap 10’a bakınız.
70. Behina Dalet’in içine Işık almaması için yerleştirilen Tzimtzum ve Masach, Işığa bir Gevul koyar. Behina Dalet’in Gevul’unda, onu durdurup genişlemesini sınırlar. Genel olarak Ne’etzal’in aldığı şeye (Tzimtzum tarafından azalmış olsa da) Kitzba (azık, tayın) denir.

Igulim’den Eser Sefirot’un genişletme sırası. Kav’a Adam Kadmon denir.

 1. Bu ilk Igul, Eyn Sof’a en yakın olanıdır ve Adam Kadmon’un Keter’i olarak adlandırılır.

Daha sonra bu Kav genişlemeye devam eder, biraz daha Nimshach ile bir kere daha yuvarlaklaşarak, birinci Igul’un içinde ikinci bir Igul’a dönüşür. Bu Igul’a Adam Kadmon’ın Igul Hohma’sı denir.

Sonra daha aşağıya doğru genişledi, bir kez daha yuvarlak oldu ve ikinci Igul içinde üçüncü bir Igul oluşturdu. Bu Igul’a Adam Kadmon’ın Igul Bina’sı denir.

Aynı şekilde genişlemeye ve yuvarlaklaşmaya devam etti, sonunda Adam Kadmon’ın Igul Malhut’u denen onuncu Igul’a ulaştı.

Böylece Eser Sefirot’un nasıl biri diğerinin içinde on Igulim olarak ortaya çıktığını açıkladık.

Ohr Pnimi

 1. Eser Sefirot’un isimlerindeki farklılıkları anlamalıyız. Bazen onlara dört Behinot diyoruz, bazen onlara Yechida, Haya, Neshama, Ruach, Nefesh diyoruz ve bazen onlardan Keter, Hohma, Bina, Zeir Anpin (kendi başına altı Sefirot’tan oluşan) ve Malhut olarak bahsediyoruz. .

Ne’etzal’in özü anlamına gelen Kelim’e özel olarak atıfta bulunduğumuzda, Eser Sefirot’larının isimlerini alma arzusundaki dört Behinot ile tanımlarız. Özel olarak, bu Kelim’i giyinen Işığa atıfta bulunduğumuzda, onlara Nefesh, Ruah, Neshama, Haya, Yechida diyoruz.

Son olarak, Kelim’e atıfta bulunduğumuzda ve özellikle Işıklarından boşaldıklarında içerdikleri Işıkların Reşimot’unu vurgulamak istediğimizde onlara, Keter, Hohma, Bina, Zeir Anpin ve Malhut olarak atıfta bulunuruz.

Yukarıdaki on Kelim’in – Keter, Hohma, vb. – kökeni Kav’ın ​​ortaya çıkışından öncesinde Olam Tzimtzum’dadır. Bu, Ohr Ein Sof’un Eser Sefirot’tan ayrılmasından sonra, Kelim, on Igulim adı verilen Işıklardan boşaldığı zaman olur.

Bilindiği gibi, Işık onlardan ayrılsa da sahip olduğu her Işıktan her İgul’de hala bir Reshimo kalır. Başka bir deyişle, her Kli’de önceki Işığın tamamından çok küçük bir He’arah kaldı. Bu He’arah, hem nicelik hem de nitelik olarak, daha önce sahip olduğu tüm Ohr’u, hem nicelik hem de nitelik olarak, bir kez daha çeken bir Kli’ye, dinmeyen ve huzur bulmayan bir özlem üretir.

Bu He’arah’ya Reshimo denir. Bilin ki, Eser Sefirot, Keter, Hohma, vb. isimlerinin içeriği, esasen on Kelim’de kalan, Işığın Reshimot’unu tanımlamaktadır.

Buradan Olamot’ta, hem Elyonim’de hem de Tachtonim’de, Igulim’in Eser Sefirot’undan köklenmeyen tek bir arzunun hafif bir uyanışının bile olmadığını öğreniyorsunuz. Bu, maddeselde -hareketsiz, bitkisel, hayvansal ve konuşanda-   bile doğrudur. Eğer o Ratzon için yeterli bir dolum daha önce ortaya çıkmamışsa, herhangi bir arzunun bu özde uyanması açıkça imkansızdır.

Bu kitabın 1. Bölümünde, alma arzusunun, insanların düşündüğü gibi, Işığın ya da dolumun ilk nedeni olmadığını çoktan açıkladık. Tam tersine, Işık ve doyum arzunun sebebidir. Ne’etzal’da alma arzusunu yaratan, zorunlu olarak Üst Işıkta bulunan ihsan etme arzusunun niteliğidir çünkü Elyon’daki bir arzu, Tachton’da zorlayıcı bir güç haline gelir.

Böylece, Ne’etzal’de alma arzusunun dört Behinot’unun ortaya çıkmasının nedeni Ohr Elyon oldu. Bu Behinot’lar, Olamot’ta görünen tüm arzuların kökleridir.

Öyleyse, arzu, bir neden olmadan yani onu yaratan Ohr Elyon olmadan, nasıl ortaya çıkabilir? Bu, dünyada onu yapan babası ve annesi olmayan bir yaratılış olduğunu söylemekle eş değerdir.

Ayrıca tüm realitenin ve Olamot’a gelmeye mahkûm olan tüm yaratılanların, zaten Eyn Sof’da mevcut olduğunu bilmelisiniz. Dahası, Olamot’ta görünmeye yazgılı oldukları için, orada tüm ihtişam ve mükemmellikleriyle var olurlar.

Böylece, ortaya çıkmaya mahkûm olan tüm arzuların, zaten ortaya çıktığını ve Eyn Sof’da ifşa edildiğini açıkça görüyorsunuz. Orada mükemmel ve tam hallerinde görünürler; tamamlayan ve doldurana, bu arzulara babalık yapan ve yaratana Ohr Elyon denir. Görünüşe göre, arzunun yerine getirilmesi, bu dolumla ilişkili olan arzunun ortaya çıkışından önce gelir ve aslında ona neden olur.

Şimdi Tzimtzum’dan sonra Igulim’in Eser Sefirot’unda kalan Reshimot meselesini ve mükemmelliğin ayrılışını ve yukarıdaki dört Behinot’taki on Igulim denilen dolumları iyice anlayabilirsiniz. Bu, Reshimot’un yani Eyn Sof’tayken onları dolduran ve şimdi kaybettikleri tüm arzuların, onların içinde, iyice oyulmuş ve “damgalanmış” olarak kaldığı anlamına gelir.

Bu nedenle, sahip oldukları mükemmellik ve doyumlara, arzu ve özlem duymaya devam ettiler. Biz buna Reshimot diyoruz.

Yukarıda hem Üst Dünyalarda hem de maddesel dünyada, kökleri Igulim’in Eser Sefirot’una dayanmayan, herhangi bir tür arzunun oluşamayacağını söylemiştik. Tzimtzum’dan sonra tüm Olamot’un varlığından önce gelen iki kök vardır:

 1. Kök: Her arzu, tüm ihtişamıyla ve yüceliğiyle zaten mevcuttur. Eyn Sof’da var olan gerçeklik budur.
 2. Kök: Tüm arzular, Eyn Sof’da kendileriyle ilgili olan dolumdan tamamen boşaltılır. Bu köke Olam Tzimtzum denir. Tüm Kelim ve yaratılanların özü, Olam Tzimtzum’dan uzanır. Bunun anlamı şudur, onlar yalnızca boş Kelim ve tatminlerini yitirmiş arzular oldukları halde, bu arzuların tüm tatminleri Eyn Sof’dan gelir.

Bu kökleri iyi hatırlayın çünkü biz bu bilgeliği öğrenmeye devam ederken, hatırlamamız gereken en gerekli olanlar arasındadırlar.

 1. Nimshach kelimesinin, bir yere ve bölgeye atıfta bulunduğu yorumuyla yanıltılmayın. Aksine, Aviut kazanan her şey, yukarıdan aşağıya Nimshach olarak kabul edilir. Bu nedenle, Zach yukarıda ve Av aşağıda olarak kabul edilir.

Bu, Behina Dalet ile form yakınlığına göre değerlendirilir: Behina Dalet’e ne kadar yakınsa, o kadar büyük Aviut’a sahip olduğu kabul edilir ve ondan ne kadar uzaksa, daha fazla Zach olarak kabul edilir. “Biraz Nimshach” biraz Aviut kazandığını ima eder ve Nimshach kelimesi Kav’ın Işığı ile ilgilidir.

Bu Hamshacha konusu, her Sefira’da hem Igulim’in Eser Sefirot’unda hem de Yosher’in Eser Sefirot’unda on iç Sefirot olduğu için ortaya çıkar.

Keter’den Eser Sefirot ilk ortaya çıktığında, Kav yalnızca üç üst Sefirot’uyla ortaya çıktı. Bunlara Yosher’in Keter’inin Rosh’u denir ve parıltısı Eser Sefirot’tan oluşan Keter de-Igulim Sefira’sına ulaştı.

Keter de-Igulim’in bu Eser Sefirot’u, Keter’in Kav’ının Eser Sefirot’unun sadece ilk üç Sefirot’unu çevreler. Bundan sonra yani Igulim’in Eser Sefirot’u tamamen tamamlandıktan sonra, Kav Nimshach biraz daha aşağıya doğru genişledi yani Keter’i, Yosher’in Eser Sefirot ile tamamlamak için yedi alt Sefirot’unu üretti.

Böylece, Keter de-Kav Nimshach’ın bu yedi aşağı Sefirot’u aşağıya doğru, Keter de-Igulim’in Eser Sefirot’undan daha fazla Av oldu. Bu yedi düşük Sefirot etrafında Igulim Sefirot’unun bulunmamasının nedeni, Igulim’in onlardan daha yüksek yani daha saf olmasıdır ve siz daha yükseğin, daha saf anlamına geldiğini zaten biliyorsunuz.

Yukarıdaki açıklamaya (madde 30) göre Sefirot ve Igulim’in, Kav’daki Sefirot’tan önce geldiği ve çok daha önemli olduğu anlayabilirsiniz. Bunun nedeni, Igulim’de Masach olmamasıdır ve Kav’ın Sefirot’undaki bu Masach’ın, her Sefira’nın ortasında yani Sefira’nın Rosh’unun son Behinası’nda durmasıdır.

Başka bir deyişle, bu, Yosher’in Eser Sefirot’unun ilk üç Sefirot’unun son Behina’sında durur. Bu Sefirot, Yosher’in her Sefira’sında mevcuttur ve o Sefira’nın Rosh’u olarak adlandırılır.

Buna göre, Masach’ın, Kav’ın ​​Sefirot’una dahil edildiği şeklindeki ifademiz sadece, Masach’ın altındaki her Sefira’nın yedi alt Sefirot’u için doğrudur. Ancak, Rosh adı verilen üstteki üçte, Masach yoktur çünkü onlar, onun üzerindedir.

Dolayısıyla, üstteki bu üç, Masach’a sahip olmadıkları için, Igulim’in tüm Eser Sefirot’ları ile tamamen aynıdır. Bu nedenle, aynı Behina’da dururlar ve her Sefira’nın Igulim’in Eser Sefirot’u, Kav’ın her Sefira’sının üç üst Sefirot’unun sebebi olduğunu anlaşılır.

Ancak, Kav’ın her Sefira’sının yedi alt Sefirot’u, gerçekten de Igulim’den çok daha kötüdür. Daha kötüsü, daha düşük sayıldığı için, Igulim’in tüm Eser Sefirot’larından daha düşük kabul edilirler. Bu Igulim’in önemi nedeniyle, bu yedi Sefirot’un yerinde olabilecek tek bir Igulim Behinası yoktur.

Böylece, Igulim’in her iki Sefirot’u arasındaki, orada duran Yosher Sefira’sının yedi Sefirot’unun boyutundaki, boş bir alan olduğu kapsamlı bir şekilde açıklanmış oldu. Şöyle ki, Keter’in Sefira’sının Igulim’i, tüm Eser Sefirot’ları Kav’ın ​​Keter’inden sadece ilk üç Sefirot’u çevreler.

Bununla birlikte, Keter de-Kav’daki yedi alt Sefirot, Igulim’in Keter’inin her Eser Sefirot’undan daha aşağıda uzanır. Kav’ın Keter’inin bu yedi Sefirot’unun sonunda, Kav’ın Hohma’sının ilk üç Sefirot’u, Igulim’in Hohma’sının Eser Sefirot’uyla çevrili olarak ortaya çıkmaya başlar.

Böylece, Keter de-Igulim’in son Behina’sı ile Hohma de-Igulim’in ilk Behinası arasında boş bir alan vardır. Burası Keter de-Kav’ın yedi alt Sefirot’unun olduğu yerdir yani Igulim’in onları çevrelemediği yer. Her iki Sefirot arasında olduğu gibi Hohma ve Bina arasında da bu böyledir.

 1. Yosher ve Igul’daki mekânın ve alanın hayali tasvirlerle karıştırılmaması için, burada çok dikkatli olmalıyız, zira bu bizi bir dil sürçmesiyle bu fikre kaptırabilir.

Devam ederken, şunu hatırda tutmalıyız, düz He’arah’ın, Işığın Behina Dalet üzerinde bir Masach’a sahip Kelim’e nüfuz ettiği ve Behina Dalet üzerinde Masach’ı olmayan Kelim’de yuvarlak hale geldiği anlamına gelir.

İgulim’in Kelim’inde, Behina Dalet üzerinde Masach olmamasına rağmen, Behina Dalet’in, Tzimtzum Alef’ten sonra oradan herhangi bir He’arah alamayacağını akılda tutmalısınız. Bu böyledir, çünkü Igulim’deki tüm Işık, düz bir He’arah olan Kav’un ​​He’arah’sından gelmelidir (bkz. Madde 30) ve Kav’ın ​​Işığı, Behina Dalet’de hiç parlamaz çünkü o Masach’ın gücünden kaynaklanmaktadır.

Dolayısıyla, Igulim’in Behina Dalet’indeki Işığın yokluğu Kelim’den dolayı değildir, zira onların Masach’ı yoktur. Daha ziyade, onlar üzerinde çalışan Tzimtzum Aleph yüzündendir. Tzimtzum Alef bir dezavantaj olarak görülmediğinden, Kelim de-Igulim’in dört Behinot’unun tümü büyük ve küçük arasında herhangi bir ayrım olmaksızın, eşit derecededir. Bunun yerine Behina Dalet’te var olan karanlık, daha önce bahsedildiği gibi, Kav’dan gelen Işık’tan gelir ve orada parlamaz.

Şimdi, Igulim, Kav aracılığıyla Işığı aldıktan sonra (ve çünkü), derecelerinde ve ayrıca Igulim’in Eser Sefirot’unda büyük ve küçük farklılaşmasının meydana geldiğini anlayabilirsiniz. Zeir Anpin, Behina Dalet’ten yani Malhut’tan daha büyük ve daha önemli hale geldi çünkü Malhut’un Işığı yoktur ama Behina Gimel olarak, Zeir Anpin’in Işığı vardır.

Benzer şekilde Bina de-Igulim’in Sefira’sıü Zeir Anpin’den daha büyük bir Işığa sahiptir çünkü Behina Bet olarak, Behina Dalet’den Zeir Anpin’e göre daha uzaktır. Dolayısıyla, tüm bu derecelerin Kelim tarafından değil, aldıkları Kav Işığı tarafından yaratıldığını hatırlamalısınız.

 1. Keter adı verilen, Ohr Elyon’da bulunan, ihsan etme arzusu olan kökleri, dört Behinot’un isimlerine ilişkin açıklama zaten yapılmıştı. Ne’etzal’e Hitpashtut’un yani Behina Alef’in başlangıcına, Hohma denir. Behina Bet, Bina olarak adlandırılır, Behina Gimel, Zeir Anpin (veya altı Sefirot: Hesed, Gevura, Tifferet, Netzah, Hod, Yesod) ve Behina Dalet’e Malhut denir.

Ayrıca, yalnızca içlerindeki ilk özden bahsettiğimizde, onları dört Behinot ve onların Shoresh’inin adlarıyla adlandırdığımız da açıklandı. Bununla birlikte, eğer bu dört Behinot, Olam Tzimtzum’da olduğu gibi, Behinat Reshimot’ta da yer alıyorsa bunlara, Keter, Hohma, vb. denir.

Şimdi neden bu isimlerle anıldıklarını açıklayacağız:

– Shoresh, Keter olarak adlandırılır çünkü Ne’etzal’in Kelim’inin içinde giyinmez, ancak onu kendi Kelim’inin dışından çevreler ve taçlandırır. Keter kelimesi, Mesabev kelimesinden gelmektedir.

– Behina Alef, Hochma olarak adlandırılır çünkü Torah’nın bilgeliği ve dünyada var olan her tür bilgeliklerden son halleriyle ondan uzanır. Bilgelerimiz bu adı, “Kim bilgedir? Sonucu gören kişi.” diyerek, zaten iyi tanımladılar. Bu, bilge bir kişinin, bir şeye ilk bakışta, onun sonucunu ve akıbetini bildiği anlamına gelir. Bu, ondan ortaya çıkacak gelecekteki tüm etkileri, en son sonucuna kadar gördüğü anlamına gelir.

Örneğin, doktorun çok akıllı olduğunu söylediğinizde, bu, doktorun herhangi bir hastalıktan çıkabilecek tüm olası sonuçları, açık bir şekilde görebileceği anlamına gelir. Ayrıca, bazı çareleri incelerken, bu çarenin hastanın bedeni üzerindeki tüm sonuçlarını tam olarak idrak eder.

Benzer şekilde, doğanın davranışlarında bilge olan kişi, genel gerçekliğe bağlandığında, belirli bir doğal varlığın tüm emarelerini görür. Bu her türlü bilgelikte aynıdır.

Buna göre, “bilge” veya “bilgelik” isimlerinin anlam ve tanımları, yalnızca gerçekte her detayın ve öğeden ortaya çıkanları, en son sonucuna kadar bilme yeteneğine atıfta bulunur.

– Buradan Bina isminin gerçek anlamını da öğrenebilirsiniz: Hitbonenut’un (inceleme / gözlem), tüm gücü, hem kutsal Torah’da hem de Hitzoniut’ta, Nimshach’ta her bir öğenin sonucunu gerçekte görmek için Bina Sefira’dan gelir, dolayısıyla adı Bina’dır.

– Malhut (Krallık) adı, tıpkı bir kişinin kraldan korkması gibi, otorite ve zorlamanın gücünü gösterir, dolayısıyla adı: Malhut.

– Sefirot’un geri kalanının isimleri, daha sonra metinde açıklanacaktır.

Şimdi sorabiliriz: “Bina, Hohma’dan önce gelmeliydi çünkü geleceği incelenme ve bilme arzusunun ilk önce geldiğini bilir. Dahası, Hohma (bilgelik) adı verilen, nihai mükemmelliğin üretilmesi ve yaratılması, sonucun önceden bilinmesi anlamına gelir

Aslında, size daha önce, dünyaların ortaya çıkış sırasının, bunun anladığımızın tam tersi olduğunu açıkladım: Arzunun yerine getirilmesi önce gelir ve arzunun ortaya çıkmasına neden olur (bkz. Madde 80). Mükemmellik önce gelir ve kusurun ortaya çıkmasına neden olur, böylece dereceler Ein Sof’tan, Tzimtzum’a ve sonra Tzimtzum’dan en bozuk olana, Olam haZeh’ye kadar sarkar.

300. Bakınız cevap 200.
400. Tzimtzum’dan sonra ortaya çıkan ilk Olam’a, Olam Adam Kadmon adı verildi. Olam Keter olarak da anılır. Dört Olamot: Atzilut, Beria, Yetzira, Assiya, bu Adam Kadmon’u giydirir.

 1. Sadece dört derece yani yukarıdaki dört Behinot olmalarına rağmen, onların hala Eser Sefirot’ları var. Bunun nedeni, Zeir Anpin veya Tifferet olarak adlandırılan Behina Gimel’in, Hesed, Gevura, Tifferet, Netzah, Hod, Yesod adı verilen, altı Sefirot’tan oluşmasıdır. Bunun nedeni yeri gelince açıklanacaktır.

Sefer Yetzira (Yaratılış Kitabı) – 1. Bölüm, 4. kısımdaki kesinliğin farkında olmalısınız. Orada, şöyle denilmiştir: “Dokuz değil on”. Bu gerçekten dikkate değer bir şeydir ve Ohr Elyon’un Sefirot’unun tüm aydınlatmalarının, tamamen eşit olan Igulim’de bile Behina Dalet yani Malhut’ta parlamadığı zaten açıklanmıştı.

Sefira adı, Işık ve Kli’yi yalnızca birlikte olduklarında gösterir yani Ohr Elyon, Kli’de giydirildiğinde. Bununla birlikte, Ohr’suz bir Kli, bu adla anılmaz çünkü Sefira adı parlaklık ve aydınlığı ifade eder.

Buna göre, Malhut’un hiçbir Sefira olmadığını düşünmek makul olurdu çünkü içinde Ohr Elyon parlamıyor. Bu nedenle, Sefer Yetzira’nın yazarı, tam olarak “Onlar on Sefirot’dur, dokuz değil” diyor çünkü Malhut da bir Sefira olarak kabul edilir.

Bunun nedeni, Ohr Elyon’un Eser Sefirot ile her bir bağlantısının, özellikle Malhut’un içindeki Masach’ın gücüyle yükselttiği Ohr Hozer aracılığıyla, aşağıdan yukarıya doğru gerçekleşmesidir (bkz. Madde 20).

Bu nedenle, tam tersidir: Malhut, Eser Sefirot’un en dikkate değeridir çünkü onsuz, Işık, üst dokuz Sefirot ile bağlantı kuramaz. Bu nedenle, Malhut tamamen Işık olarak kabul edilir (yeri gelince ayrıntılı olarak açıklanacaktır).

 1. (Bkz.Bölüm 1, Ohr Pnimi, Bölüm 1, madde 100)

Kav tüm Igulim’leri birbirine bağlar

 1. Tüm Igulim’i birbirine bağlayan, Ein Sof’dan genişleyen, geçen, inen, Nimshach’ı bir Igul’den diğerine en sonuncusuna kadar geçen ince Kav’dır.

Ohr ve Shefa’nın, her birinin Nimshach yoluyla bu Kav’a ihtiyacı vardır.

Ohr Pnimi

 1. Igulim’in Eser Sefirot’unda her Sefira arasında, boş bir yer ve bir kesinti olduğunu zaten öğrendiniz. Bu boş yerin boyutu, o Sefira’daki Yosher He’arah’ın yedi Sefirot’unun büyüklüğü kadardır (bkz. Madde 90).

Ama Kav’ın Eser Sefirot’unda boş yer yoktur. Eyn Sof’tan başlarlar ve ortadaki nokta olan, Behina Dalet’e yani var olan en düşük nokta olan, Malhut’a doğru genişlerler.

Dolayısıyla, Eyn Sof’tan düz bir Kav olarak genişleyen, Adam Kadmon’un Eser Sefirot’u olarak da adlandırılan, ilk Eser Sefirot arasında herhangi bir ara yoktur. Rav, bu nedenle, Kav’ın ​​Sefirot’unun, Igulim’in Eser Sefirot’unu da bağladığını söylüyor. Yosher’in her Sefira’sındaki yedi alt Sefirot, Igulim’in üst Sefira’sındaki Eser Sefirot’unu, Igulim’in aşağı Sefira’sının Eser Sefirot’una bağlar.

Hochma de-Yosher’in üst üçünden alan, Igulim’im Hohma’sının Eser Sefirot’unun He’arah’sı, zorunlu olarak Keter de-Yosher Sefira’sının yedi alt Sefirot’undan geçer. Bunun nedeni, Yosher’in Hohma’sının GAR’ının Keter de-Yosher’in yedi Sefirot’undan almalı ve bunu Eser Sefirot de-Hohma de-Igulim’e dökmelidir.

Sonunda, Keter de-Yosher’in yedi aşağı Sefirot’u, Keter de-Igulim’in Eser Sefirot’unu, Hohma de-Igulim’in Eser Sefirot’una bağlar. Aynı davranış Hohma ve Bina ve diğerleri arasında da geçerlidir.

 1. Yosher’in He’arah’sı olan Kav, görünüşte Igulim’in Gagot’unu kırarak, Igulim’den geçer, alçalarak Sium’a yani orta noktaya doğru uzanır. Ancak bu, kesinlikle bir yer ve bir alanla ilgili değildir.

Bunu anlamak için, Olamot’ta, Tzimtzum’un üzerindeki Ein Sof’dan uzanmayan, üstte ya da altta hiçbir Işık oluşmadığını bilmeliyiz. Işık, aşağı sarkmalı ve tüm derecelerden ve Tzimtzum üzerindeki Ein Sof ile Işığın alıcısının bulunduğu Olam arasındaki Olamot’tan geçmelidir.

Maneviyatta hiç yokluk olmadığını zaten biliyorsunuz. Dolayısıyla, derecelerde aşağıya doğru sarkan yenilenmiş Işık anlamına gelen görünüşün, bir sonrakine hareket ettiğinde birinci derecede yok olduğunu, üçüncü dereceye gittiğinde ise – maddesel nesnelerin bir yerden bir yere hareket ettiklerinde yaptıkları gibi – kaybolduğunu söylemek imkânsızdır.

Maneviyatta eksiklik olmadığı için, bu tamamen imkânsızdır. Bunun yerine, içinden geçerken her derecede zorunlu olarak kalır. Dereceler arasında hareket etmek, bir mumu diğerinden yakmaya benzer, ilkinin ışığını hiçbir şekilde azaltmaz.

Böylece Olam Asiya’da belli bir dereceye gelen, meydana çıkan Işık, önce Olamot içindeki derecelere, Tzimtzum’un üzerinde ve Ein Sof ile Olam Assiya arasında duran alıcılara verilir.

Anlaşılan şudur, düz Kav’ın He’arah’sı Igulim’in Kelim’inden geçmelidir çünkü Igulim’in Kelim’i Kav’dan önce gelir; onlar Tzimtzum ile hemen ortaya çıktılar. Bununla birlikte, Yosher’in Kelim’i daha sonra Kav ile birlikte ortaya çıktı, bu yüzden aralarından geçen bu He’arah asla oradan ayrılmaz, “maneviyatta yokluk yoktur” diye dediğimiz gibi.

Işığın bir yerden bir yere sarkmasıyla ilgili olarak, ışık geçtikten sonra olası iki durumun kaldığını da bilmelisiniz:

 1. “Kalıcı Kalma,” bu, halihazırda derecedeki Işığa karıştığı ve onunla bağlandığı ve bir hale geldikleri anlamına gelir. Her zaman birmiş gibi, birbirlerine benzerler.
 2. “Geçici Kalma,” denen başka bir olasılık daha var. Bu, “yerel” Işık ile karışmaması ve birleşmemesi ve bir olması anlamına gelir. Bunun yerine, orada ayrı bir durum olarak belirlenip kalır.

Rav bize, Igulim derecelerinden geçen Kav Işığının, “Kalıcı Kalma” değil, “Geçici Kalma” durumundan olduğunu söyler. Bu bize, bir Behina oluşturmak için Igulim Işığına karışmadığını, ancak kendi durumu ile ayırt edildiğini öğretir. Bu, Rav’ın “geçer” kelimesine ilişkin hassasiyetinin anlamıdır.

Bunun nedeni, Kav’daki Işığın, Igulim’deki Işıktan önce gelmesidir çünkü Igulim Işıklarını yalnızca Kav’ın Işığından alır. Bu nedenle Kav Işığı, Igulim Işığından çok daha önemlidir ve bu nedenle Igulim Işığına karışmaz.

Kav Işığına Ruah, Igulim Işığına Ohr Nefesh denir.

 1. Ohr Elyon’un Ne’etzal’e herhangi bir Hitpashtut’u, düşüş olarak kabul edilir. Bu, genişledikçe daha fazla Av olduğu anlamına gelir. Daha büyük bir Zakut’un daha yüksek bir derece olarak ve daha büyük bir Aviut’un daha düşük bir derece olarak kabul edildiğini zaten biliyorsunuz. Işık genişledikçe Aviut kazandığından, aynı zamanda yukarıdan aşağıya da iner.

Bunun nedeni, Işığın biriktirdiği artan Aviut’tur, bu nedenle genişler, dört Behinot sırasına göre genişler: Behina Alef ile başlar ve Behina Dalet’teki Masach’a vurana kadar gelir. Aviut kazanır çünkü Behina Aleph en çok Zach’dır, sonra Behina Bet gelir ve bu şekilde, en Av olan Behina Dalet’e kadar devam eder (bkz. Bölüm 1, Bölüm 1, madde 50).

 1. Yosher’in He’arah’ı Nimshach sözüyle ve Igulim’in He’arah’ı “yuvarlak hale gelir” (bkz. madde 90) sözüyle ile ifade edilir.
 2. Igulim’deki Behina Dalet’in anlamı, “orta nokta” olarak adlandırılır. Aynı zamanda “bu dünyadaki maddesel top” olarak da adlandırılır.

Olam Adam Kadmon’daki Atzilut’un Behina’sı önce Olam ha-Zeh’e kadar genişledi. Ancak, Olam Nekudim denilen Tzimtzum Bet yapıldıktan sonra, Atzilut Adam Kadmon’un Sium’u, yeri geldiğinde açıklayacağımız gibi, yeri Olam Beria’nın üzerinde olarak kabul edilen, Olam ha-Ba noktasına yükseldi.

Her Olam ve her Sefira, on iç Sefirot’tan oluşur. Her Sefira’nın içinde, başka bir on iç Sefirot vardır ve bu böylece durmaksızın devam eder. Igulim Sefirot’u soğan kabukları gibi birbirini sarar

 1. Her Olam’ın kendi Eser Sefirot’u vardır. Her Olam’daki her Sefira, kendi iç Eser Sefirot’undan oluşur. Geometri kitaplarındaki tekerlek resimlerinde olduğu gibi, iç içe soğan kabukları gibidirler.

Ohr Pnimi

 1. Yukarıdaki Sefirot’un Hitkalelut’unun nedenini, şu ünlü kurala göre anlayabilirsiniz: “Maneviyatta yokluk yoktur,” ve bir yerden diğerine geçen bir Işık, geçtiği her Behina’da sonsuza kadar yerini korur (bkz. madde 4). Her aşağı Sefira neden ve sonuç yoluyla, daha yüksek bir Sefira’dan ortaya çıktığı için, aşağı olanın içinden geçtiği kabul edilir.

Sonuç olarak, tüm Sefirot zorunlu olarak iç içe geçmiş durumdadır. Örneğin, ilk iki Sefirot yani Keter ve Hohma ortaya çıktığında, Ohr Hohma, her şeyin geldiği Eyn Sof’tan çıkmak zorunda kalır. Daha sonra, Ohr Hohma, Hohma Sefira’sına ulaşmadan önce Keter Sefira’sından geçmelidir çünkü onun ortaya çıkışına, Keter neden olmuştur.

Hohma Sefira’sı oradan geçtiği için oradaki yerini alır ve şimdi Keter’de iki Sefirot vardır; Keter ve Hohma. Benzer şekilde, Ohr Elyon’un tüm Eser Sefirot’u yukarıdan aşağıya Malhut’da ortaya çıktıktan sonra, Keter altındaki dokuz Sefirot’un tümü Keter’den geçmek zorunda kalır. Öyledir çünkü hepsinin ortaya çıkmasının ilk nedeni budur.

Böylece, maneviyatta bir eksiklik olmadığı için hepsi oradaki yerini alır. Bu, dokuz alt Sefirot’un hepsinin zorunlu olarak Keter’de de olduğu anlamına gelir çünkü oradan geçtiler.

Aynı prensipte, Hohma’da da dokuz Sefirot vardır çünkü onun altındaki sekiz Sefirot, Keter’de olduğu gibi, ondan geçmeye mecburdur. Ayrıca, aynı nedenle, Bina’da sekiz Sefirot ve Hesed’de yedi Sefirot vb. vardır. Malhut’ta sadece bir tane vardır çünkü o, en düşük seviyededir.

Ayrıca Malhut’un, Ohr Yashar’ın Eser Sefirot’u olarak adlandırılan, Ohr Elyon’dan Eser Sefirot’u giydiren, Ohr Hozer’in Eser Sefirot’unu kendisinden yukarıya yükselttiğini de biliyoruz. Bu Ohr Hozer’e, Ohr Malhut denir çünkü onun başka Işığı yoktur.

Bununla birlikte, diğer tüm yerlerde, bu Ohr Hozer, aşağıdan yukarıya doğru yükselen Eser Sefirot olarak anılır (bkz. Histaklut Pnimit, Bölüm 2, Bölüm 6, madde 66). Orada, Malhut’un o Eser Sefirot’un Keteri olarak görüldüğü yazıyor çünkü onların oluşum nedeni odur.

Ondan sonra gelene Hohma denir ve ondan üçüncü dereceye Bina vb denir. Daha saf olan daha küçüktür, gerçek Keter bu Ohr Hozer’in yalnızca Malhut’unu alana kadar bu şekildedir.

Buradan, bu Eser Sefirot’un hepsinin, aşağıdan yukarıya doğru Malhut’ta bulunduğunu, Malhut’un Shoresh’leri olduğu için Malhut’tan geçtiklerini anlayabilirsiniz. Böylece, hepsi Malhut’taki yerini alır ve böylece Malhut’un da Eser Sefirot’tan oluştuğunu görürsünüz.

Dokuz Sefirot, Ohr Hozer’in Yesod’undan geçer ve böylece Yesod’da Eser Sefirot vardır: biri yukarıdan aşağıya, Ohr Elyon’un ve dokuzu aşağıdan yukarıya doğru Ohr Hozer’in Sefirot’un içinden geçmelidir.

Aynı durum Hod’un Eser Sefirot’unda da geçerlidir: Yukarıdan aşağıya iki Sefirot yani Hod Işığı ve ondan geçen Yesod Işığı ve aşağıdan yukarı sekiz Sefirot. Aynısı Netzah’ın Eser Sefirot’u için de geçerlidir: yukarıdan aşağıya üç, aşağıdan yukarı yedi. Gerisi aynı bu modele bağlıdır.

Son olarak, Ohr Elyon’un Eser Sefirot’unun ve Ohr Hozer’in Eser Sefirot’unun uzatılmasından sonra, her biri zorunlu olarak on tam Sefirot’tan oluşuyordu. Aynı model, içlerindeki her bir iç öğe ve iç öğelerdeki her bir öğe için geçerlidir ve sonsuza kadar böyle devam eder. Yukarıda bahsedilen Hitkalelut nedeniyle bu süreç zorunludur ve buraya eklenecek başka bir şey yoktur, bu konuyu büyük ölçüde detaylandırdığımız Histaklut Pnimit’e bakınız.

 1. Yani her Elyon, herhangi bir derece ayrımı olmaksızın Tachton’unu her taraftan eşit bir şekilde çevreler (bkz. Yukarıdaki madde 50).

Igul, Ein Sof’a ne kadar yakınsa, o kadar yüksek ve daha iyi kabul edilir. Olam ha-Zeh, orta noktada, Eyn Sof’a en uzak olduğu için, tamamen maddeseldir

 1. Halal’deki her bir Olam’ın içindeki her Igul, Ohr Ein Sof’a ne kadar yakınsa (10), o kadar yüksek ve incedir. Görüyorsunuz ki, tüm Igulim’lerin içindeki, bu dünyevi, maddi Olam, tüm Halal’in ortasındaki boş Avir’dir.

Ayrıca tüm Olamot’tan uzakta, Eyn Sof’a da son derece uzaktır. Bu nedenle, tüm Igulim’in içinde orta nokta olmasına rağmen bu kadar dünyevi ve tamamen maddeleşmiştir.

Ohr Pnimi

 1. “Yakın” teriminin bir yere değil, formun yakınlığına işaret ettiğini zaten biliyorsunuz. Ein Sof’dan orta noktaya kadar Igulim’in Eser Sefirot’undan oluşan Shinui Tzura’nın dört Behinot’u olduğunu da biliyorsunuz.

Ortadaki nokta Behina Dalet, hepsinden en Av olanıdır ve Keter denen ilk Igul, bu dört Behinot’un üzerindeki Shoresh’in ilham kaynağı olarak kabul edilir. Doğal olarak, Keter Igul, Igulim’lerin en Zach’ıdır çünkü formu Ein Sof’a en yakın olanıdır. Av’ı biraz daha fazla olan Behina Aleph, Eyn Sof’dan, Keter’den daha uzaktır.

Behina Bet daha da büyük Av’dır ve bu nedenle Ein Sof’dan, Behina Aleph’ten daha uzaktır. Son olarak, hepsinden daha fazla Aviut’a sahip olan orta nokta, Eyn Sof’a en uzak olanı olarak kabul edilir.

Yukarıda söylediklerimize hayret etmemeliyiz (Bölüm 1, Kısım 1, Madde 100), Igulim’de yukarısı ve aşağısı yoktur çünkü burada, Kav’ın ​​aydınlanmasını aldıktan sonraki İgulim’e atıfta bulunuyoruz. Bu, içinde yukarıda ve aşağıda olanları ve Kav’daki diğer tüm özellikleri yaratan şeydir.

Kısım İki

Eser Sefirot de-Yosher’i, ortaya çıkışını, evrimini ve neler içerdiğini açıklar. Bu bölüm yedi konu içerir:

 1. Eser Sefirot de-Yosher’in ortaya çıkış sırası. 2. Aşağı Adem’in Neshama’sındaki beş parça: Nefesh, Ruah, Neshama, Haya, Yechida. 3. Hem Igulim’de hem de Yosher’de Ohr Makif, Ohr Pnimi, Kli Hitzon ve Kli Pnimi var. 4. Igulim Işığı, Nefesh Işığıdır ve Yosher Işığı, Ruah Işığıdır. Önce Igulim, sonra Yosher çıktı. 5. Igulim’in Arich Anpin’i, – sağ, sol ve orta – Gimel Kavim’den Igulim’in Abba ve Ima’sı için Halonot biçiminde parlar. Işık onlardan tüm Igulim’e uzanır ve bu nedenle Yosher’deki her ayrıntı, Igulim’de de mevcuttur. 6. Ein Sof’dan Atzilut’un sonuna kadar Adam Kadmon Nimshach, tüm Olamot’u içerir ve bizim onu ​​araştırmamıza izin verilmez. 7. Igulim’i değil, sadece Yosher’i araştırıyoruz.

Eser Sefirot de-Yosher’in ortaya çıkış sırası

 1. Şimdi Eser Sefirot’un, Üst Adem formundaki üç çizgi gibi, Yosher Işığı olarak, ikinci özelliğini açıklayacağız. Doğrudan yukarıdan aşağıya doğru genişleyen, sözü edilen Kav boyunca, Igulim de yukarıdan aşağıya doğru genişler.

Kav, en yüksek Igul’un Üst Gag’ın (1) Rosh’undan genişler ve yukarıdan aşağıya tüm Igulimlerin sonunun dibinin altına uzanır. Dik duran Adem’in bir Tzelem’i (görüntü) gibi Eser Sefirot’tan oluşur (2).

Bu Adem dik durur (3) ve üç çizgi gibi görünen 248 organdan (4) oluşur: sağ, sol ve orta. Adem, genel olarak Eser Sefirot’tan oluşur. Her bir Sefira, on iç Sefirot’a bölünür ve bu şekilde aralıksız devam eder.

Ohr Pnimi

 1. Her Olam veya Sefira’da, Keter, o Olam veya Sefira’nın Gag’ı olarak kabul edilir. Her Olam veya Sefira’daki Malhut, o Olam veya Sefira’nın Karka’sı olarak kabul edilir. Üst Igul, Keter’in Sefira’sıdır ve bu Keter’in Gag’ı, o Keter’ın Eser Sefirot’unun Keter’idir.
 2. Mochin’in kıyafetlerine, Tzelem (görüntü, görünüş) denir. Tzel (Gölge) kelimesinden gelir. İlk üç Sefirot’tan oluşan Yosher’in He’arah’sına Âdem denir çünkü Tzelem’de giydirilmiş GAR’ı alır. Bu, burada detaylandırılmasına yer olmayan uzun bir konudur.
 3. Her Sefira ve Partzuf’un Rosh’u ilk üç Sefirot’tan oluşur: Keter, Hohma, Bina ve yedi alt Sefirot: Hesed, Gevura, Tifferet, Netzah, Hod, Yesod ve her Sefira ve Partzuf’ta o Sefira ve Partzuf’un Guf’u olarak kabul edilen Malhut.

Doğru sıradayken yani GAR’ın Işıkları, GAR’ın Kelim’inde olduğunda ve ZAT’ın Işıkları, ZAT’ın Kelim’inde olduğunda, Partzuf’un “dik” bir durumda olduğu kabul edilir. Ama, eğer Guf’un Işıkları, orada giydirilmesi gereken Işıkları giydirmek yerine GAR’ın Kelim’inin içinde giydirilirse, o zaman Partzuf’un “dik” olduğu düşünülmez.

Bunun nedeni,  Rosh’un sadece Guf’un Işıklarını kullandığı durumda bile Rosh Guf’tan daha önemli değildir. Bu durum, Rosh’un Guf ile aynı seviyede olduğu Harkanat Rosh olarak adlandırılır.

 1. Üst Partzuf’ta, Hesed’e ilişkin 248 ayrım vardır, bunlardan alttakilere 248 organ uzanır (Mishnah, Ohalot’da ayrıntılı olarak açıklanmıştır).

Aşağı Adem’in Neshama’sındaki beş bölüm: Nefesh, Ruah, Neshama, Haya, Yechida

 1. Aşağı Adem’de (5) beş tür Işık vardır: Nefesh, Ruah, Neshama, Haya, Yechida (6). Birbiri üzerinde beş seviye (7) oluştururlar. Ayetin beş kere tekrarının anlamı budur, “Tanrı’yı ​​kutsa, ey ruhum, vb.” Neshama’nın beş özelliğini temsil eden Masechet Berachot’ta (sayfa 10, 71) bahsedildiği gibi.

Ohr Pnimi

 1. Tüm dünyalarda hem Üst Dünyalarda hem de bu dünyada, yukarıda sözü edilen Behinot ve onların Shoresh’leri olan, yukarıdaki Eser Sefirot’tan oluşmayan bir öz yoktur. Bu beş Behinot’un bu dünyanın alt Adem’inde de bulunduğunu söylemekten kastettiği budur.
 2. Eser Sefirot’taki Kelim’e Keter, Hohma, Bina, Zeir Anpin ve Malhut denir ve içlerindeki Işıklara, Yechida, Haya, Neshama, Ruach, Nefesh denir. Ohr Yechida’nın Kli de-Keter’i, Ohr Haya’nın Kli de-Hohma’yı, Ohr Neshama’nın Kli de-Bina’yı ve Ohr Ruah’ın Kli de-Zeir Anpin’i giydirdiği yazılmıştır (Midrash Raba, 82, 26). Ohr Nefesh, Kli de-Malhut’u giydirir.
 3. Derecelerin Zakut ve Aviut’larına göre farklılaştığını zaten öğrendiniz. “Yukarı” terimi, “düşük” dereceden daha büyük bir Zakut’u ifade eder.

Hem Igulim’de hem de Yosher’de Ohr Makif, Ohr Pnimi, Kli Hitzon ve Kli Pnimi var.

 1. Igulim’in Eser Sefirot’unun her biri, yukarıdaki tüm özelliklere yani Orot ve Kelim’e sahiptir (8). Ohr, (9) Ohr Pnimi ve Ohr Makif’e ve Kli (10) Hitzoniut ve Pnimiut’a bölünmüştür. Adem imgesindeki Yosher’in Eser Sefirot’u da tüm bu özelliklere sahiptir.

Ohr Pnimi

 1. Orotlar NRNHY’dır, Kelim KHB ZON’dur.
 2. Manevi bölünme, orada yenilenen Shinui Tzura nedeniyle gerçekleşti (bkz. Bölüm 1, Kısım 1, madde 30). Bir diğerinden daha yüksek, diğerinden daha saf anlamına gelir ve diğerinden daha düşük, diğerinden daha fazla Av olmayı ifade eder. Bu şöyledir, Aviut’un Shinui Tzura’sından bir tanesi ayrılır ve diğerinden çıkar ve ondan daha alçak olur.

Işıkların her Elyon’dan kendi Tachton’una döküldüğü bilinmektedir. Bundan dolayı, daha düşük olan, Shefa’yı kendi en yüksek ve en saf Behina’sından almalıdır, Elyon ise Shefa’yı yalnızca en düşük ve en çok Av Behina’sından döker.

Böylece, Elyon’dan gelen Işığın formu, Tachton’daki Kli’nin formuyla eşitlenir çünkü Elyon’daki en kaba, en çok Av özellik, Tachton’daki en iyi ve en çok Zach Behina’ya eşittir. Ortaya çıkan şudur, Tachton ona ait olan tüm Işığı alamaz, ancak en saf Kli’sinin alabileceği kadar, çok küçük bir parçayı alabilir. O kadar saf olmayan diğer Behinot’ları, yukarıdakinin onlara döktüğü, Shinui Tzura’ları nedeniyle onlara uygun olmayan, Işığı almadan kalırlar.

Bu nedenle, Tachton’a ait olan Ohr’un iki Behinot’a bölündüğünü görüyoruz:

 1. En üstteki Kli’sinin içine, Elyon’dan küçük miktarda Işık alır. Tachton’un aldığı bu tür Işığa Ohr Pnimi denir.
 2. Tachton’da kalan ve Elyon’dan Shinui Tzura’ları nedeniyle alamayan Behinot’a ait tam Işık miktarının Elyon’da kaldığı ve Tachton’a inmediği kabul edilir.

Bu, Ohr Makif olarak adlandırılır çünkü Tachton’u çevrelemektedir yani kıyafetli olmasa da uzaktan onun üzerinde parıldadığı anlamına gelir; daha ziyade küçülmüş ve uzak bir He’arah’dır.

Bu uzak He’arah, Tachton’daki tüm Behinot Elyon ile formda eşitlenene kadar Tachton’da Aviut’u saflaştırabilir. O zaman kendisine ait olan Işığın tam ölçüsünü alabilecektir. Bu duruma, Knisat Makifin (Ohr Makif’in girişi) denir. Bu, Çevreleyen Işıkların girdiği ve saflaşan Tachton Kelim’ini giydirdiği ve hepsini Ohr Pnimi’ye çevirdiği anlamına gelir.

 1. Işıklar Ohr Pinimi ve Ohr Makif olarak ikiye bölündüğü için, Kli’de artık iki tür alım vardır. Bunlar: Kli’nin içinde alım ve Kli’nin Hitzoniut’unda alımdır (bkz. Bölüm 1, madde 102).

Ohr Pnimi, Kli’nin içinde alınır ve onu Aviut’undan arındıran Ohr Makif, Kli’nin Hitzoniut’undan yani Kli’nin içinde giysi olmadan alınır diye kabul edilir.

Kli’nin Pnimiut ve Hitzoniut’a bu bölünüşü, Kli’deki Aviut ve Zakut’a göre belirlenir. Bunun nedeni, sadece Aviut’un Ohr Pnimi’yi almaya layık olmasıdır çünkü Ne’etzal’ın alma kabı, esas olarak Behina Dalet’ten oluşur.

Aslında, ilk üç Behinot almaya yetkili değildir, ancak Behina Dalet’in ortaya çıkmasına neden olur. Bu nedenle, her Kli’de, o Kli’nin kendi dört Behinot’u olduğu kabul edilir ve Işık öncelikle Behina Dalet’inde ortaya çıkar. Bu yüzden ona Kli’nin Pnimiut’u ve Shefa’nın bulunduğu iç kısmı denir.

Sadece Behina Dalet’in Kli’de görünmesini sağlayan üç Behinot, kendilerini almadıkları halde, dışarıdan Behina Dalet’in etrafında dönüyor olarak kabul edilir. Biri diğerini çevreleyen dört kabuktan oluşan maddesel bir kabın duvarının kalınlığı gibidir. Her şey sadece Kli’nin iç kısmında yani iç kabukta alınır, oysa Kli’nin duvarlarının diğer üç kabuğu, dolguyu tolere etme gücüne sahip olacak şekilde yalnızca iç kabuğu güçlendirir.

Maneviyatı da hemen hemen aynı şekilde anlamalıyız yani Behina Dalet, Shefa’yı Kli’de tutan birincil özelliktir. İlk üç Behinot, kendileri için Ohr Pnimi’yi sürdürmede yeterli olmadıkları halde, Shefa’yı tutmaya uygun oluncaya kadar, Behina Dalet’in tam gücüyle ortaya çıkmasına neden olurlar.

Ohr Pnimi’yi almaktan dışlandıkları için, Kli’nin Hitzoniut’u olarak adlandırılırlar. Behina Gimel, Behina Dalet’in Hitzoniut’udur; Behina Bet, Behina Gimel’in Hitzoniut’udur; Behina Aleph, Behina Bet’in Hitzoniut’udur ve diğer tüm Behinot’u çevrelemektedir.

Hepsinin dışında, Kli’deki dört Behinot’un hepsinin kökü olan, herhangi bir Aviut içermeyen başka bir dış Behina vardır. Bu tamamen saf Behina’nın Ohr Makif için alım kabı olduğunu bilin. Bunun nedeni, harika saflığının, uzaktan gelmesine rağmen, Ohr Makif’in He’arah’sını almasını sağlamasıdır.

Şimdi Kli’nin bölünmesini öğrendik. Pnimiut’u yani en Av Behina’sı anlamına gelir yani Kli’deki Behina Dalet, Ohr Pnimi’yi alır. Hitzoniut’u yani en saf Behina anlamına gelen, Kli’deki Behinat Shoresh, Ohr Makif’i uzaktan alır. Sadece Behina Dalet’ten yükselen Ohr Hozer ile ilgilendiğimiz için, Behina Dalet’in Tzimtzum ve içindeki Masach’ın gücüyle neden almaya layık olmadığını da sormamalıyız (bkz. Histaklut Pnimit).

Igulim Işığı, Nefesh Işığıdır ve Yosher Işığı, Ruah Işığıdır. Önce Igulim sonra Yosher çıktı.

 1. Igulim ve Yosher arasındaki fark, Igulim’in Eser Sefirot’unun Nefesh’in Işığı olarak kabul edilmesiyle ilgilidir. Onlarda, Ohr Pnimi ve Ohr Makif, Pnimi ve Hitzon vardır. Her biri Pnimiut ve Hitzoniut’tan oluşan Kelim’in Eser Sefirot’undan oluşur. Onlarda, Her Orot’un Ohr Pnimi ve Ohr Makif’ten oluştuğu Eser Sefirot’u da vardır.

Ancak Yosher’in Eser Sefirot’u, Nefesh’in derecesinden daha yüksek bir derece olan Ruah Işığı olarak adlandırılan Işık olarak kabul edilir. Onlar da Ohr Pnimi ve Ohr Makif’ten oluşur ve her birinde Pnimiut ve Hitzoniut bulunan Kelim’in Eser Sefirot’una sahiptir. Açıkça görülüyor ki, önce Nefesh ve sonra Ruah ortaya çıkmıştır.

Ohr Pnimi

 1. Yalnızca Orot’u alabilen ve başkalarına ihsan etme kabiliyeti olmayan tüm Sefirot’ların içlerindeki Ohr’a, Ohr Nefesh denir. Igulim’deki tüm Işığın Kav Işığından alınması gerektiği zaten açıklanmıştı (bkz. Bölüm 2, Kısım 1, madde 30).

Bunun nedeni, Ohr Hozer’i yükselten Masach ile Zivug dışında, Ohr Elyon’un Kelim’e nüfuz edememesidir. Çünkü bu Ohr Hozer, Işığı, Kelim ile birleştirir (bkz. Bölüm 2, Kısım 1, madde 30).

Sonuçta, Ohr Elyon, o Masach’a sahip olmayan Kelim’le bağlantı kurmaz ve onu yukarıdan aşağıya başkalarına dökemezler. Bunun yerine, sadece kendi rızıkları için bir önceki dereceden, aşağıdan yukarıya doğru Ohr alabilirler. Bu Ohr’a, Ohr Nefesh denir.

Bu nedenle, yukarıdaki Kelim de-Igulim’de Masach olmadığı için, Ohr Elyon onlara nüfuz edemez ve onların Kav’dan Ohr’u almaları gerekir ama bu bile sadece rızıkları içindir, ihsan etmek için değildir. Bu nedenle Igulim’deki Işığa, Ohr Nefesh denir.

 1. Ruah’ın Eser Sefirot’u, ihsan etmek olarak kabul edilir. Bu nedenle Ruah’ın Işığı, Ohr Zachar yani bahşeder anlamına gelir. Ancak Nefesh’in Eser Sefirot’una, Ohr Nekeva denir yani aldıkları ve ihsan edemedikleri anlamına gelir.

Bu nedenle Kav’ın ​​Işığının Eser Sefirot’u, yukarıda açıkladığımız gibi, Ruach’ın Eser Sefirot’u olarak kabul edilir ve  Ohr Zachar’ı yani ihsan etmeyi işaret eder.  Ruah, Nefesh’e bahşettiği için Nefesh’ten daha yüksek kabul edilir.

Igulim’in Arich Anpin’i, Gimel Kavim’den -sağ, sol ve orta – Igulim’in Abba ve Ima’sına Halonot formunda parlar. Onlardan tüm Igulimlere Işık Nimshach olur ve bu nedenle, Yosher’deki her ayrıntı Igulim’de de vardır.

 1. Eser Sefirot iç içe Igulim olarak kabul edilse bile, Yosher’in Kav’ında bulunan Shefa’nın tüm alım biçimlerine zaten sahiptirler. Bunun nedeni şudur, Igul Keter (Tikun’dan sonra Arich Anpin olarak anılır), Igul’un sağ tarafında bir Nekev ve Halon’a sahiptir. Oradan Arich’in Ohr’u, Igul Abba’ya gelir ve ona parlar.

Arich’in Igul’u sol tarafında başka bir Halon daha vardır. Işık, Igul Abba’nın içinde bulunan sol tarafına ulaşır, onu deler ve içinde Halon yapar.

Oradan Işık, Abba’nın içindeki Igul Ima’ya Nimshach olur ve onun içinde parlar. Dolayısıyla, Igul Abba’nın solundan geçen Işık, Abba’nın kendisi için değildir; sadece oradan geçer ama He’arah öncelikle Ima içindir.

Ortaya çıkan şudur, Anpin, Abba ve Ima’ya birlikte, tıpkı Yosher’leri gibi parlar. Onlar her biri diğerinin içinde tek bir Igul olsalar bile Halonot içinde hala – sağda, solda ve ortada- düz Kavim var.

Oradan Işık, Igulim’in Eser Sefirot’u içine Nimshach olur, tamamen dümdüz Kavim yoluyla, dümdüz Ruach’ın Kav’ının Eser Sefirot’unda her detayına.

Ohr Pnimi

 1. Şöyle ki, beş derece, KHB ZON, Yosher’de biri diğerinin altında, Zach’den Av’a kadar uzanmaz, ama bu beş derece eşittir yani daha büyük Aviut ile biri diğerinin altında değildir. Elbette aralarında neden ve sonuç farklılaşması vardır çünkü birbirlerinden kaynaklanırlar.

Örneğin Hohma Keter’den, Bina Hochma’dan ve Zeir Anpin Bina’dan ve Malhut Zeir Anpin’den geldi (bkz.Ohr Pnimi, Bölüm 1, Kısım 1, madde 50). Ancak, neden ve sonucun yukarıdaki farklılaşması, birinin diğerinin içinde olmasıyla tanımlanır.

Bu durumda, her neden kendi sonucuna neden olur: Hohma’ya Keter neden olur ve Bina’ya Hohma neden olur, vb. Dolayısıyla biri diğerinin içinde, diğerinin sonucu olduğu anlamına gelir. Ancak, aralarında herhangi bir yukarı veya aşağı ayrımı yoktur (bkz. Bölüm 1, Kısım 1, madde 100)

 1. Çünkü bu, içinde giydirildiği Kli’den gelen Işığın izlenimidir. Oradan bir başkasına gitmek için ayrıldığında bile, önceki Kli’deki davranışını değiştirmez. Böylece, Kav’daki Işık Yosher’deyken, biri diğerinin altına uzanıp alçaldı yani orada bulunan Masach nedeniyle kademeli bir düzende Aviut kazanır (bkz. Bölüm 2, Kısım 1, madde 6).

Bu nedenle oradan ayrıldıktan ve Masach’ı olmayan İgulim’in Eser Sefirot’una geldikten ve içlerinde yuvarlak olmak zorunda kaldıktan sonra bile, Hitpashtut’un davranışını dereceden derece değiştirmedi. Örneğin, Kav Işığı Keter Sefira’sına geldiğinde, orada yuvarlak hale gelir yani Kli’nin şeklini benimser, bu durumda yukarı ve aşağı arasında ayrım yoktur.

Bununla birlikte, Işık, Keter Igul’dan Hohma Igul’a genişlediğinde, yuvarlak hale gelmez, ancak Yosher’deki Nimshach, yukarı ve aşağı arasında ayrım yapar. Sonuç olarak, Hohma’nın Igul’unun Sefira’sı, Keter’in Igul’unun altında durur ve daha büyük Aviut’tan oluşur çünkü formları aynı değildir.

Aynı şekilde, Ohr, Hohma’dan Bina’ya hareket ettiğinde, Yosher içinde Nimshach eder. Bu nedenle Bina’nın, daha fazla Aviut anlamına gelen, Hohma’nın altında olduğu düşünülür ve bu aynı zamanda tüm Sefirot için bir kuraldır.

Igulim’in Eser Sefirot’u, Kelim’de yukarı ve aşağı ayrımı yapılmaksızın eşit biçimdedir. Ancak yine de Yosher’in Kav’ının Eser Sefirot’u aracılığıyla Shefa’yı aldıkları için, içlerinde yukarı ve aşağı ayrımı vardır.

60. Dört Olamot ABYA oluşturulduktan sonra, her Sefira Rosh, Toch, Sof ile tam bir Partzuf oldu. Bundan dolayı onlara farklı isimler verildi: Keter’den kaynaklanan Partzuf’a Arich Anpin, Hohma’dan gelen Partzuf’a Abba ve Bina’dan kaynaklanan Partzuf’a Ima adı verildi. Altı Sefirot HGT NHY’den yapılan Partzuf’a Zeir Anpin adı verildi ve Malhut’tan kaynaklanan Partzuf’a Nukva adı verildi. Bu isimler yeri gelince açıklanacaktır.
70. Igulim’den alınan Kav’ın ​​Eser Sefirot’unun Işığı nedeniyle Yosher’in tüm Behinot’larının zorunlu olarak Igulim’in de damgalandığını zaten biliyorsunuz (bkz. Madde 50). Ohr Hozer’i, Kelim’deki Ohr Elyon’a bağlayan Masach olarak adlandırılan, Kav’daki bu Behina, Igulim’de de Aviut’u olmaksızın, damgalanmıştır.

Bunun nedeni, bu Aviut’un daha düşük bir dereceden daha yüksek bir dereceye yükselememesidir çünkü Üst alt ile aynı Aviut’a sahip değildir ve onu “Üst” yapan da budur. Yalnızca Masach’ın daha düşük derecede (Yosher’in Eser Sefirot’unda) yarattığı “boşluk”, Kav de-Yosher’in Masach’ından yükselir ve Igulim’de damgalanır.

Masach’dan gelen bu “boşluğa” Halon denir. Bir odaya ışık getirmek için, o odaya pencere yerleştirmek nasılsa, bu Masach da, Ohr Hozer’in Ne’etzal ile Işığı bağlama yeteneğini ortaya çıkarır. Böylece, Masach kaybolursa Işık da Ne’etzal’den kaybolur ve pencere kapatılmış gibi karanlıkta kalır.

Dolayısıyla, Aviut’u hariç, sadece Masach’ın yarattığı boşluğa atıfta bulunduğumuzda, ona Halon veya Nekev diyoruz.

80. Bu, Yosher’in Eser Sefirot’unda işlem görenin, sağına ve soluna damga basıldığı anlamına gelir.
90. Yukarıda bahsedilen Halon, orada Hamshacha ayrımı ve Işık düşüşü yarattı. Bu, yavaş yavaş Aviut’u kazandığı anlamına gelir ve böylece her düşük derece, öncekinden daha fazla Av haline gelir.

“Oradan, Arich’in Ohr’u Igul Abba’ya gelir ve ona parlar” metni, Halon nedeniyle Işığın Aviut aldığı ve İgulim’in Abba’sına indiği anlamına gelir. Başka bir deyişle, Hohma düşürüldü ve artık Halon aracılığıyla Yosher Işığını almadan önceki hali gibi, Keter de-Igulim’e eşit değil. Aynı ilke, Hochma’nın altındaki Bina için de geçerlidir.

100. Bu Halon, Sefirot’ta Işığın yukarı Igul’dan ona inişiyle birlikte yapıldı. Bunun anlamı, böylece, bu Işık, onun içinde bulunan Masach’ın içine damgalandı demektir. Bu nedenle Işığın onu delip içine bir Halon yaptığı düşünülmektedir.
200. Yukarıda ayrıntılı olarak zaten açıklanmıştır (Bölüm 2, Kısım 1, madde 4).

300. Işık, Düz çizgiler halinde Yosher’deki Hamshacha üzerinden, Igul’den Igul’a iner. Ancak bu, Masach’dan inen ve başkalarına bahşedeceği Ohr Zachar’a sahip olan, Gimel Kavim’in gerçek bir Tikun’u olarak görülmez. Igulim’in bu Kavim’lerinin ihsan etme gücü yoktur çünkü Halonot olarak aşağı inerler. Halonot Işığı sadece kendileri için almak için yeterlidir, başkalarına dökmesi için yeterli değildir. Kural şudur: “Masach olmadan Ohr Zachar yoktur, sadece Ohr Nekeva yani Ohr Nefesh vardır.”

Ein Sof’dan Atzilut’un sonuna kadar Adam Kadmon Nimshach olur, tüm Olamot’u barındırır ve onu araştırmamıza izin verilmez.

 1. Bu Adam Kadmon, Atzilut Halal’inin tamamında bir uçtan diğeriyle, üst ucu alt uç ile birleştirir. Tüm Olamot’lar bu Adem’in içindedir, ancak bu Adem’in Pnimiut’unu ve Atzmut’unu araştırmak ve ondan bahsetmek için hiçbir şekilde iznimiz yok.

Ohr Pnimi

 1. Adam isminin kullanılmasına şaşmamalıyız. Şöyle yazılmıştır (Midrash Raba, Bereshit 27): “Haham Yudan şöyle dedi: Yaratıcısı ile aynı forma benzeyen öngörülülerin gücü büyüktür: Yazıldığı gibi ‘Ve Ulai kıyılarının arasından bir adamın sesini duydum vb.’ ve Tahtın benzerliği, üzerinde adamın görünüşüne benzer.” Nedeni uygun yeri gelince açıklanacaktır.
  1. Bunun anlamı şudur, o, tüm Olamot’un en safı olan Ein Sof’tan, tüm Olamot’taki en Av Behina olan orta noktaya kadar her şeyi bağlar. Böylece, bizden önceki tüm gerçeklik, yukarı ve aşağı, ondan bir araya gelen, ondan sarkan ve onu giydiren dallar hariç, tam ve bütündür. Bu yüzden o hepsini birbirine bağlar.
  2. Pnimiut yani O’nun içinde kıyafetlenen Ohr Ein Sof ve O’nun Atzmut’u, O’nun içindeki Behinat GAR olarak kabul edilir. Olam Assiya’da bile, herhangi bir GAR Behina’sı veya aynı derecedeki bir Partzuf’tan bahsetme iznimiz olmadığı zaten açıklanmıştı (Talmud Eser Sefirot’a Giriş, madde 27). Bununla birlikte, ZAT’ı ve hatta Adam Kadmon’un ZAT de-GAR’ı ile bile meşgul olmamıza izin veriliyor.

Önce Igulim, sonra Yosher çıktı. Igulim’de değil, sadece Yosher’de araştırma yapıyoruz

 1. Başlangıçta Eser Sefirot iç içe, Igul aracılığıyla çıktı. Daha sonra Yosher, Igulim’in içindeyken yukarıda bahsedilen Igulim’in uzunluğunda tek bir Adam olarak genişledi. Yine de Igulim’den hiç bahsetmiyoruz, sadece Yosher’den söz ediyoruz.

Ohr Pnimi

 1. Igulim’in Tzimtzum’dan ve Işığın ayrılmasından hemen sonra ortaya çıktığı zaten açıklanmıştı. Bundan sonra Yosher öyle bir şekilde ortaya çıktı ki Igulim, Kav’ın ​​Işığının nedeni, neden olanı olarak görüldü. Bundan dolayı onlar da ondan önceki diye kabul edilir.
 2. Üst uçtan alt ucanın anlamı: Örneğin, hayali bir maddesel uzunluğu gözlemleyin. Bunu yapmak, onun ruhsal kökenini bilmenizi sağlayacaktır. Hayali bir uzunluğu üç özelliğiyle anlıyoruz: üst ucu, alt ucu ve aralarındaki mesafe.

Manevi uzunluğu da tam olarak aynı şekilde ayırt edebilirsiniz: İlk olarak, en alt ucunu bulursunuz, en çok Av olan ve Aviut’ta daha düşük olan. Alt ucu bildiğinizden hemen üst ucu da bulacaksınız çünkü alttaki Aviut’un ölçüsü, aynı zamanda Ohr Hozer’in seviyesinin ölçüsüdür (bkz. Histaklut Pnimit, madde 86).

Örneğin, Behina Dalet’in Behina Dalet’inin Aviut’u, Keter’in Keter’i seviyesine ulaşır; Behina Dalet’teki Behina Gimel’in Aviut’u, yalnızca Hohma’nın Keter’ine kadar ulaşır ve Behina Dalet’teki Behina Bet, ancak Bina’nın Keter’ine kadar ulaşır vs. Böylece, alt ucu bilerek, üst uç da anında bilinir hale gelir.

Derecenin her iki ucunu da öğrendikten sonra, doğal olarak aralarındaki mesafeyi de bilirsiniz. Bunun nedeni, manevi bir mesafenin iki özellik arasında bir Shinui Tzura anlamına gelmesidir.

Shinui Tzura’nın ölçüsü, aralarındaki mesafeyi belirler. Örneğin, alt uç Behina Dalet’teki Behina Aleph ise, o zaman üst uç yalnızca ZA’nın Keter’i kadar yükseğe ulaşır. O durumda mesafe o kadar da büyük değildir.

Ama alt uç Behina Bet ise, o zaman üst uç Bina’nın Keter derecesi olacaktır. Böylece, mesafe, Behina Aleph ve Behina Bet olmak üzere iki Aviut seviyesi olacaktır.

Alt uç Behina Dalet’in Behina Gimel’inin Aviut’undan oluşuyorsa, o zaman üst uç Hohma’nın Keter’i olacaktır. Bu durumda mesafe, üç Aviut seviyesininki kadar olur ve aynı şekilde böyle devam eder.

 1. Bunun nedeni, Igulim’in, Yosher’in ilk üç Sefirot’unu çevrelemesidir (bkz. Bölüm 2, Kısım 1, madde 90). Onların Kelim’lerinin GAR de-Yosher’den çok daha iyi olduğu bilinmektedir. Ancak, GAR’ı öğrenmemiz ve ondan bahsetmemizin yasak olduğunu zaten biliyorsunuz. Bu nedenle Igulim’i inceleme iznimiz yoktur.

Histaklut Pnimit

Igulim ve Yosher; on kısım içerir

Kısım Bir

Igulim’in Eser Sefirot’unu anlatır; altı konuyu içermektedir: 1. Igulim GAR olarak kabul edilmektedir. 2. Igulim’in Sefirot’unda, dışsal daha önemlidir. Tersine, Sefirot de-Yosher’de içsel olan daha önemlidir. 3. Kelim’de iki tür alma: A. Pnimiut’larıyla, B. Hitzoniut’larıyla. 4. Behina Dalet, önceki üç Behinot onun ortaya çıkmasına neden olmadıkça ortaya çıkamaz. 5. Dört Behinot, bir Kli’nin duvarlarında biri diğerinin üzerinde bulunan dört katman gibidir. Shefa iç katmanda alınır. 6. Masach’ın Aviut’u ne kadar büyükse, yükselttiği Ohr Hozer’in seviyesi o kadar yüksek olur. Beş seviye vardır.

Igulim GAR olarak kabul edilmektedir.

 1. Rav, Igulim’in Eser Sefirot’undan çok az bahsetti. Söylediği sözler bile çelişkilerle dolu görünüyor. Bununla birlikte, onları detaylandırmak imkansızdır çünkü bunlar, araştırmamızın yasak olduğu ilk üç Sefirot olarak kabul edilirler.

Yine de Rav’ın yazdığı çok az şey, Rav’ın arzuladığı hedefi başarmak için yeterlidir yani bu bilgelikteki bağlantıları anlayacak kadar, gerekli olduğu kadar ayrıntılı bir şekilde açıklanmalıdır.

Igulim’in Eser de-Sefirot’unda dışsal kısım daha önemlidir.

 1. Konuların genel bir anlayışıyla başlayacağız. Rav, gerçekliği ikiye ayırır: Igulim ve Yosher. Bu, beş Olamot, Adam Kadmon, ABYA ve Olam haZeh’deki tüm Partzufim’in, Igulim’in Eser Sefirot’u ve Yosher’in Eser Sefirot’undan oluştuğu anlamına gelir.

Igulim’in Sefirot’unda, dışsal olanın daha iyi ve içsel olanın daha kötü olduğunu gördük. Adı Keter olan, tüm realitenin etrafında dönen Eyn Sof’a en yakın olan, en üstteki Igul, aralarında en iyisidir.

Onun içinde Keter’den daha kötü olan, Hochma adında ikinci bir Igul vardır. En içteki top olan, karanlık, hiç ışıksız, pis ve Igulim’lerin en kötüsü olan, Olam ha-Zeh’ye kadar aynı modeli takip eder. Böylece, Igul ne kadar içselse o kadar kötüdür ve Igul ne kadar dışsalsa o kadar iyidir.

Eser Sefirot de-Yosher’de iç Kli daha önemlidir.

 1. İçsel olanın daha iyi olduğu Sefirot de-Yosher’de durum tam tersidir. Çünkü ilk ve en içteki Eser Sefirot de-Yosher, Olam Adam Kadmon’un Eser Sefirot’udur. Bunlara Ein Sof ve Nimshach’tan neredeyse Olam haZeh kadar aşağıya doğru genişleyen, ancak ona dokunmadan genişleyen Kav denir.

Onun Hitzoniut’u, Olam Adam Kadmon’dan önemi daha düşük olan, Olam Atzilut denen, ikinci Olam’dan Yosher’in Eser Sefirot’u tarafından giydirildi. Olam Atzilut’un Hitzoniut’u, Olam Atzilut’tan daha kötü olan Olam Beria’nın Yosher’inin Eser Sefirot’u tarafından giydirilir. Olamotların Hitzoniut’unu giyinen Olamot’un en kötüsü olan, Olam Assiya’nın Yosher’inin Eser Sefirot’una kadar aynı şekilde devam eder.

Böylece, Sefirot de-Yosher’de, dışsal daha kötü, içsel daha iyi, Igulim’in Eser Sefirot’unda tam tersi. Nitekim burada, Sefirot de-Igulim ve Sefirot de-Yosher arasındaki bu zıtlıkta derin ve büyük bir kavram sunulmaktadır ve bu iyice incelenmelidir.

Kli’deki iki tür alım: A. Toch aracılığıyla, B. Hitzoniut aracılığıyla.

 1. Tzimtzum’un gerçekleştiği ve Ohr’un bu noktadan ayrılıp boş bir Halal haline geldiği, Eyn Sof’un orta noktasını zaten biliyorsunuz (bkz. Bölüm 1, Kısım 1, madde 50). Pnimiut ve Toch aracılığıyla değil, yalnızca Hitzoniut aracılığıyla çevresinden aldığını belirtmek için, “orta nokta” olarak adlandırıldığı açıklandı. Ohr’u hiçbir sınırlama ve ölçü olmaksızın alır çünkü Hitzoniut’tan alan Ohr’u sınırlamaz.

Sonuç olarak, Kelim’de iki tür alma vardır:

 1. Hitzoniut aracılığıyla
 2. Pnimiut aracılığıyla.

Burada hangi Pnimiut ve Hitzoniut’u tartıştığımızı iyice anlamalıyız çünkü doğal olarak bu, Hitzoniut ve Pnimiut’u hayal edebileceğiniz bir yere veya alana atıfta bulunmaz.

İlk üç Behinot, yalnızca Behina Dalet’in ortaya çıkmasına neden olur, ancak alamazlar; Kli’nin duvarındaki dört katman gibidirler.

 1. “Manevi Kli” teriminin, Shefa’sını Ein Sof’dan almak için Ne’etzal’deki Ratzon’a atıfta bulunduğunu zaten biliyorsunuz. Ayrıca, bu Ratzon’un, biri diğerinin altında dört Behinot’a sahip olduğunu da zaten biliyorsunuz. Başka bir deyişle, yukarıdaki alma arzusu olan bu Kli, görevini ancak kademeli olarak yukarıdaki dört Behinot’tan geçtikten sonra gerçekleştirebilir.

İlk Behina, çok kırılgan bir Ratzon’dur; Behina Bet, Behina Aleph’den daha büyüktür. Behina Dalet, Kli’nin nihai tamamlanması için olması gereken Ratzon’un tam ölçüsüdür.

Bunun nedeni zaten açıklanmıştı (bkz. Bölüm 1, Kısım1, madde 50). Bu alma arzusunun biçimi, Ein Sof Işığında ihsan etme arzusunun tamamen zıttı olduğu için, hepsi aynı anda değil, sadece yavaşça meydana çıkabilir. Keter denilen, Shoresh’de ihsan etme arzusundan başlar, ondan biraz farklı olan Av’a Behina Alef olarak devam eder. Oradan, daha çok Av’a yani Behina Bet’e ve aynı şekilde Ohr’un tamamen zıttı olan, Behina Dalet’e kadar devam eder. O, özellikle Ne’etzal’de bir Kli olarak hizmet edebiliyor.

Ancak, önceki üç Behinot’taki alma arzusu, alım için bir Kli görevi görecek kadar açığa çıkmamıştır. Bu nedenle, yalnızca Behina Dalet, Ne’etzal’de alım için Kli olarak kabul edilir ve bu nedenle, Ne’etzal’in Pnimiut ve Toch’u olarak adlandırılır. Ratzon’daki Behina Gimel’in, Behina Dalet’in dışında olduğu kabul edilir; Behina Bet, Behina Gimel’in dışındadır ve Behina Aleph, Behina Bet’in dışındadır. Behinat Keter en dışta.

Üst üste dört katman içeren maddesel bir Kli gibi, bu Kli’deki Shefa mutlaka, dördüncü, en iç katmanda alınır. Onu çevreleyen üç dış katman, yalnızca en içteki dördüncü katmana destek olarak oradadır. Burada da Işık sadece Behina Dalet’te alınır, ilk üç Behinot ise onun dışsalıdır, sadece aynı anda gelmesi imkânsız olduğu için gelir, ancak yukarıda açıkladığımız gibi sadece birbirine bağlanma ile gelir.

Pnimiut ve Aviut aynıdır; Hitzoniut ve Zakut da aynıdır.

 1. Şimdi her Kli’de ayırt etmemiz gereken, Pnimiut ve Hitzoniut hakkında iyice öğrendiniz. Her Kli’de dört Behinot olduğu için, sonuncusuna o Kli’nin Toch’u ve Pnimiut’u denir; Kli’deki alımın özüdür. Ondan önce gelen Behinot, sonuncusunu ortaya çıkarmak içindir ve bu nedenle Kli’nin Hitzoniut’u olarak kabul edilir.

Son Behina’dan derecesi ne kadar uzaksa, dışsal olduğu kabul edilir. Ayrıca Behina Aleph’in, Behina Bet’ten daha saf olduğunu ve Behina Dalet’in en Av olduğunu da bilmelisiniz. Görünüşe göre, Pnimiut ve Aviut bir ve aynı şeydir ve Behina Dalet’in, Shefa’yı alan olarak görülmesinin nedeni, en çok Av olmasıdır.

Benzer şekilde, Hitzoniut ve Zakut da bir ve aynıdır çünkü onun Ratzon’u, zayıf ve Zach’dır ve dolayısıyla Maatzil’e daha yakındır. Bu nedenle, en dıştaki yani alımdan en uzak olan Pnimiut ve Toch’tur.

Maatzil’e olan yakınlık ve uzaklık, Ne’etzal’deki alımın ölçüsüne göre değerlendirilir.

 1. Rav’ın Sefirot de-Igulim hakkında yazdığı şey budur, dışsal daha iyi ve Maatzil’e daha yakındır. Çünkü Keter olarak adlandırılan Behinat Shoresh, en saf ve form olarak Ein Sof’a en yakın olandır. O, en dışta yani Toch ve Pnimiut’tan en uzak olan, alımı belirler.

Ondan sonra, Keter’den daha içsel olan yani alıma daha yakın olan Behina Aleph gelir. Behina Bet ondan daha içseldir yani alma Behinat’ı olan, Behina Dalet’e daha yakındır. Böylece, Behina Dalet gerçek Pnimiut’tur yani Shefa onda alınır. Bu nedenle formu da Maatzil’den en uzak olandır.

Yosher’in Eser Sefirot’unda derece, Masach’daki Aviut’tan yükselen Ohr Hozer’e göre ölçülür, Aviut ne kadar büyükse, Ohr Hozer, o kadar büyük olur.

 1. Eser Sefirot de-Yosher’de, Ohr Elyon ile Masach’ın Zivug’undan yükselen Ohr Hozer meselesi vardır. Ohr Hozer’in miktarı, Ohr Elyon ile Zivug’u gerçekleştiren Masach’daki Aviut ile ölçülür.

Masach’daki en büyük Aviut yani Behina Dalet, Keter kadar yüksek bir Eser Sefirot ölçüsünü tanıtır. Masach’daki Aviut miktarı, yalnızca Behina Gimel’den oluşan bir Behina kadar az ise, yalnızca Hohma kadar yükseğe ulaşan Eser Sefirot’u tanıtır ve Keter eksiktir.

Sahip olduğu tek şey Behina Bet’in Aviut’uysa, Keter ve Hohma dereceleri olmadan her biri Bina kadar yükseğe ulaşan Eser Sefirot’u tanıtır.

Masach’ın sahip olduğu tek şey Behina Aleph’in Aviut’u ise Eser Sefirot’u her birinin, yalnızca Zeir Anpin kadar yükseğe ulaştığı yerde tanıtır. Son olarak, eğer Masach Zach ise ve Behina Aleph’in Aviut bile yoksa, herhangi bir seviyeyi tanıtmaz, sadece Behinat Malhut’u tanıtır. Bu, üçüncü bölümde daha ayrıntılı olarak açıklanacaktır.

Kısım İki

AK ve ABYA’nın beş Olamot’undaki beş temel ayrımı açıklar; altı konu içerir: 1. Masach’daki Aviut’un dört seviyesi ile farklılaştırılan AK ve ABYA adlı beş Olamot. 2. Elyon, Tachton’a yalnızca en çok Av aracılığıyla verir ve düşük olan yalnızca en çok Zach aracılığıyla alır. 3. Işığın Behina Dalet’ten önceki üç Behinot’tan ayrılmasının nedeni, Tzimtzum’u yalnızca Behina Dalet yapmış olmasıdır. 4. Zivug de-Hakaa’nın açıklanması. 5. Zivug de-Hakaa tarafından aşağıdan yukarıya doğru yükselen Ohr Hozer nedir? 6. Zivug de-Hakaa’dan yükselen Ohr Hozer, Behina Dalet yerine Ohr Elyon’un kabulü için bir Kli’ye dönüşür.

AK ve ABYA’nın beş Olamot’u arasındaki ayrım, öncelikle Masach’larındaki Aviut’a göre gerçekleştirilir. O, AK’de Behina Dalet’dir.

 1. Beş Olamot AK ve Yosher’in ABYA’sını birbirinden ayıran şeyin, Kelim’in Masach’ındaki Aviut’un ölçüsü olduğunu bilin. Olam Adam Kadmon’daki Kelim’in Masachı çok Av’dır yani Behina Dalet’in Aviut’u, tüm Olamot’taki en büyük Aviut’tur.

Dolayısıyla Eser Sefirot’u tamdır yani hepsi Ein Sof ile Olam ha-Zeh arasındaki iki ucu birleştiren, ilk ve en önemli Olam olan, Ein Sof’a en yakın Keter derecesindedir.

Bu nedenle, Pnimiut ve Aviut’un bir ve aynı olduğunu zaten bildiğiniz için, tüm Olamot’un Pnimiut’unda konumlandırıldığı kabul edilir. Adam Kadmon’un Kelim’indeki Masach, en büyük Aviut ile Behina Dalet’e aittir, bu nedenle en iç kısımdır.

Olam Atzilut, Behina Gimel’in Masach’ından kaynaklanır ve bu nedenle Behina Dalet olan AK’nun dışındadır.

 1. Olam Atzilut’un Kelim’indeki Masach, Olam AK’nunki kadar Av değildir çünkü Atzilut’un Masach’ındaki Aviut sadece Behina Gimel’inkidir. Sonuç olarak, Atzilut’un Yosher Eser Sefirot’larından hiçbiri Hohma derecesinden daha yükseğe ulaşamaz ve Keter’den yoksundur.

Dolayısıyla onlar, Olam Adam Kadmon’da Keter düzeyinde Eser Sefirot’a göre düşük olarak değerlendirilmektedir. AK’daki Eser Sefirot’a göre de dış kabul edilirler. Bunun nedeni, Behina Gimel’in Aviut’unun Behina Dalet’in dışında olmasıdır ve Zakut ve Hitzoniut bir ve aynıdır. Sonuç olarak Olam Atzilut kıyafet haline gelir, yani Olam AK’nu giyinen Hitzoniut.

Beria’nın Masach’ı, onu Atzilut’un dışında yapan Behina Bet’ten kaynaklanır.

 1. Olam Beria’nın Eser Sefirot’unun Kelim’indeki Masach, Olam Atzilut’unkinden bile daha Zach’tır, sadece Behina Bet’in Aviut’undan oluşur. Bu nedenle, Eser Sefirot’un seviyesi Bina’dan daha yükseğe ulaşmaz.

Bunun ışığında, Olam Beria, Behina Gimel’in Aviut’unun bulunduğu Atzilut’a dışsal olarak kabul edilir ve onu Behina Bet’in sadece Aviut’u olan Olam Beria’yı içsel yapar. Bu nedenle, Olam Beria, Olam Atzilut’u giydiren Hitzon olarak kabul edilir.

Yetzira’nın Masach’ı, onu Beria’nın dışsal yapan Behina Alef’ten kaynaklanır.

 1. Olam Yetzira’nın Masach’ı, yalnızca en zayıf olan Behina Alef’in Aviut’undan oluşur. Bu nedenle, Olam Yetzira’nın Eser Sefirot’u, ilk üç Sefirot, Keter, Hohma ve Bina’dan yoksun, düşük bir seviyeye, ancak Zeir Anpin kadar yüksek bir seviyeye ulaşır.

Bu, Olam Yetzira’yı, Olam Beria’dan daha Hitzon yapar çünkü Olam Yetzira’daki Behina Alef’in Aviut’unun iç kısmı olan Behina Bet’in Aviut’una sahiptir. Bu nedenle, Olam Yetzira, Olam Beria’yı giydiren Hitzon olarak kabul edilir.

Assiya’nın Masach’ı, Aviut Shoresh’ten gelir, bu da onu en dışsal olan yapar.

 1. Yosher’in Olam Assiya’daki Eser Sefirot’undaki Masach, tamamen Zach’tır ve Aviut’tan yoksundur. Dolayısıyla içinde Ohr Elyon olan Ohr Hozer’i büyütmek için, bir Zivug meselesi yoktur.

Ohr Hozer’e sahip olmadıkları için, Ohr Elyon’a da sahip değiller çünkü Ohr Elyon, Ohr Hozer’in olmadığı bir Partzuf’ta olamaz. Bu nedenle, bu Eser Sefirot, ilk dokuz Sefirot, Keter, Hohma, Bina ve Zeir Anpin’den (altı Sefirot HGT NHY’yi içerir) eksik olan, yalnızca Malhut derecesine sahiptir.

Onların Masach’ları önceki tüm Olamot’lardan daha fazla Zach olduğu için, doğal olarak onlara göre dışsal olarak kabul edilirler. Çünkü Zakut ve Hitzoniut’un bir ve aynı olduğunu zaten biliyorsunuz.

Böylece, Kelim’i Behina Alef’in Masach’ına sahip olan Olam Yetzira, Olam Assiya açısından içsel Olam olarak kabul edilir. Aynı zamanda, Olam Assiya, Hitzon olarak kabul edilir ve Olam Yetzira’yı ve diğer tüm Olamot’u giyinir çünkü bunların içinde en çok Zach olanıdır.

Ohr’un etkisi ile Ohr’un Hitlabşut’u arasındaki karşıt değer.

 1. Bu şaşırtıcı değildir çünkü daha önemli olan, Işığın daha saf Kelim’i giyinmesi gerektiğini düşünmek mantıklıdır çünkü saf Kli’nin Tzurası, Ohr’a daha yakındır. Öyleyse, neden burada Aviut ne kadar büyükse, derecenin de o kadar büyük olduğu söyleniyor?

Gerçekte, Kelim’de Ohr’un giyinmesi meselesinin başlı başına bir sorun olduğunu ve Ohr Elyon’un Partzuf üzerindeki etkisinin, tamamen farklı bir konu olduğunu bilmeliyiz. Çok uzaktadırlar ve birbirleriyle zıt değerdedirler.

Kural, Elyon’un yalnızca en çok Av kısmı ile bahşettiği, Tachton’un ise yalnızca en Zach kısmı ile aldığı şeklindedir. Bunun, bu ilmi anlamada hayati bir anahtar olduğunu anlamalıyız.

Tzimtzum yalnızca Behina Dalet’teydi.

 1. Tzimtzum ve Kav meselesini tam olarak anlamamız gerektiğini anlamak için, Tzimtzum’un sadece Ein Sof’un Malhut’u veya “orta nokta” denen Behina Dalet’de olduğunu zaten biliyorsunuz. Bunun basit bir nedeni var: Tzimtzum, almayı istemekten alıkonulmak anlamına gelir. Başka bir deyişle, kişi Ohr Ein Sof’dan Shefa’yı almasını engeller. Bu nedenle, Tzimtzum yalnızca alıcı Kli için geçerlidir. Orada Behina Dalet dışında başka bir alma kabı olmadığından, Tzimtzum yalnızca Behina Dalet için geçerlidir.

Yukarıda, Behina Dalet’ten önceki üç Behinot’un alım kapları olarak değil, sadece nedenler olarak görüldüğü zaten açıklanmıştı. Bunun anlamı şudur, onların yayması sonucunda, bu alma Kli’si Behina Dalet olarak,  ortaya çıkar. Bu nedenle Tzimtzum onlara değil, Behina Dalet olan orta noktaya uygulanır.

Behina Dalet dışında başka bir alma kabı olmadığı için, Işık tamamen ayrıldı.

 1. Bu nedenle, Ratzon’unu Behina Dalet’ten küçülttüğü için, Işık da üç eski Behinot’tan ayrıldı. Bunun nedeni, Ohr’u tutacakları başka alma kaplarının olmamasıdır.

Önceki üç Behinot’a ait olan Orot bile Behina Dalet’e alınmalıdır çünkü kendi alma kaplarına sahip değiller. Böylelikle Behina Dalet almayı bıraktığı için, tüm Ohr anında kayboldu.

Ohr de-Kav’da sadece ilk üç Behinot vardı.

 1. Tzimtzum nedeniyle Ohr ayrıldıktan sonra, Eyn Sof’dan bir kez daha Kav şeklinde Ohr’u çekti. Bu, Behina Dalet olmadan alma arzusunun yalnızca ilk üç Behinot’unu içeren, küçük bir miktar Ohr’un çekildiği anlamına gelir (bkz. Bölüm 1, Kısım 2, madde 2).

Ratzon’un ilk üç Behinot’unda hiçbir alma kabı olmadığını açıkladık. Bu nedenle şunu sormalıyız: “Alma kapları olmadan Ohr nasıl alınabilir? Sonuçta, bu üç Behinot, içlerinde herhangi bir alım biçimi içermez. Dahası, Partzuf’ta alım için tek Kli olan Behina Dalet sadece Kav olarak mevcut.”

Zivug de-Hakaa’nın açıklanması

 1. Tzimtzum, yalnızca Ne’etzal’den geldiğinden ama kesinlikle Maatzil’den gelmediğinden, Ohr Elyon, orta noktanın gerçekleştirdiği Tzimtzum konusunda hiç titiz değildir. Bundan dolayı, Ohr Elyon’un Behina Dalet’e de indiği düşünülür, ancak Behina Dalet, Ohr gelmeden önce Behina Dalet’deki önceki Tzimtzum nedeniyle onun içinde görünmesini alıkoyar.

Kitaplar bu duruma Zivug de-Hakaa adını veriyor. Bu, birinin çiti kırıp geçmek istediği ve diğerinin Gevul diktiği iki nesne gibidir. Bununla birlikte, diğeri ona sert bir şekilde karşı durur ve ilkinin izinsiz girmesini engeller. Bu durumda, her birinin diğerinin Gevul’una vurduğu görülür.

İki katı maddeyle de karşılaştırılabilir çünkü sıvının doğası, diğer şeylerin nüfuz etmesine ve onunla karışmasına izin verir ve yumuşak maddeler de diğer maddelerin onlara biraz nüfuz etmesine ve üst kabuğunu itmesine izin verir.

Bununla birlikte, iki katı maddede, biri diğerinin onu birazcık bile itmesine izin vermez. Sonuç olarak, iki sert nesne karşılaştığında birbirlerini döverler ve karşılaşmanın kendisi bu dayağa sebep olur.

Aynısı, Eyn Sof’tan Ohr Elyon’un Hitpashtut’u için de geçerlidir: Davranışı, Behina Dalet’i de Eyn Sof’ta olduğu gibi doldurmaktır. Bu nedenle, Işık Behina Dalet’i giydirmek için gerçekten aşağı iner, ancak Behina Dalet’in Tzimtzum’unun gücü onu alıkoyar ve ona inmesine izin vermez.

Sonuç olarak, Ohr Elyon’un, bu Tzimtzum’un gücüyle bu karşılaşmasına Zivug de-Hakaa denir. Bu, her birinin diğerinin geçişini kesintiye uğrattığı ve alıkoyduğu anlamına gelir çünkü Ohr Ein Sof’un davranışı, Behina Dalet’i yerine getirmektir ve Behina Dalet’in kendisi, Ohr Elyon’u reddetme ve almama davranışına sahiptir.

Ohr Hozer’in açıklanması

 1. Yukarıdaki karşılaşma ve Hakaa ile yeni bir Ohr oluşturuldu. Aynadaki güneş ışığı gibi, yani diğer tarafı boyanmış bir camda olduğu gibi, güneşin ışınları diğer taraftaki boya nedeniyle aynadan geçemez; sonuç olarak, güneş ışınları geriye doğru geri döner ve bir ışık parıltısı üretir.

Aynı şekilde, Ohr Elyon, Masach denilen Behina Dalet’teki Tzimtzum’un gücüyle karşılaştığında, bu Masach, onu Shoresh’ine geri döndürür. Ancak, bu durumda gizlenme konusu yoktur. Tam tersine, Ohr Elyon’un Behina Dalet’ten yukarı dönüşü, yeni ve özel bir Işık olarak kabul edilir. Ohr Elyon’a biner, onu giydirir ve içinde tutar. Bu nedenle Ohr Elyon’u alan Kli olarak kabul edilir.

Ohr Hozer, Behina Dalet yerine alım kabı haline nasıl gelir

 1. Rosh’ta üst Ohr Hozer dışında, başka alma kabı olmadığını bilmelisiniz. Bu, Ohr Hozer’deki tüm alım gücünün, Behina Dalet’teki Hakaa’dan kaynaklanmasından gelir. Behina Dalet’in bir sonucu olduğu için, o da bir alma kabı olur. Bu mesele oraya ait olduğu için, Bölüm 3’te tam olarak açıklanacaktır.

Ohr Hozer, Kav’daki alma kabıdır.

 1. Şimdi yukarıda sorduğumuzu anlayabilirsiniz: “Bu Behinot’ta alma kapları yokken, Ohr Elyon nasıl sadece üç Behinot’ta genişleyebilir?” Önceki açıklamadan, şimdi Ohr’un alımının da sadece Behina Dalet’ten kaynaklandığını görebilirsiniz. Ancak Behina Dalet’deki Zivug de-Hakaa’dan yükselen Ohr Hozer’in alma kabına alınır.

Bu Ohr Hozer, Ein Sof’tan Halal’e uzanan Kav’da almak için bir Kli olarak; aynen Behina Dalet’in kendisi gibi, yani Eyn Sof’dan alım gibi kabul edilir. Böylece Behina Dalet’te eksik olan Tzimtzum’dan sonra, şimdi onun yerine Masach tarafından üretilen Ohr Hozer geçer.

Rosh’un Eser Sefirot’unun Kelim’i, Kelim’in kökleridir.

 1. Alma arzusunda dört Behinot olmasına rağmen, bunların hepsi değil, ama sadece Behina Dalet’in, alma Kelim’i olarak kabul edildiği zaten açıklanmıştı. Tzimtzum’dan sonra Ein Sof’dan Halal’e uzanan bu Kav’ın alımı için, Kli’nin aslında Behina Dalet’teki Masach’tan yükselen, Ohr Hozer olduğunu da öğrendik. Behina Dalet’ten kaynaklanması, onu bir alma kabı haline getirmektedir.

Bu Ohr Hozer’in Masach’ından aşağı doğru genişlemeden önce, alım için Kli olma niteliğini tamamlamadığı açıklanacaktır. Sonuç olarak, Masach Behina Dalet’e kadar bir kez daha dört dereceye genişler ve bunlar, yukarıdaki Kav’ın gerçek Kelim’idir.

Bununla birlikte, Masach’dan Shoresh’e kadar Zivug de-Hakaa’nın gücüyle ortaya çıkan ilk dört Behinot, Kelim’in yalnız kökleri olarak kabul edilir. Çünkü Masach’ın gücü, Ohr Hozer ile bulunduğu yerden yukarıya doğru yükselemediğinden, Masach’ın Aviut’u olmaksızın yalnızca Ohr Hozer vardır. Dolayısıyla bunlar gerçek Kelim değil, sadece onların kökleridir.

Daha sonra, bu Ohr Hozer, Masach’ın bulunduğu yerden aşağıya doğru genişlediğinde, onunla Masach’ın Aviut’unu yönetir ve gerçek Kelim olur.

Kısım Üç

Atzmut’u ve Kelim’deki özü açıklar; iki konu içerir: 1. Kelim hakkında üç temel gözlem: a. İçlerindeki özün Atzmut’u; b. İçlerindeki Tzimtzum’un kuvveti; c. İçlerindeki Masach. 2. Kelim’de iki Behinot vardır: a. Malhut de-Elyon, Tachton’daki ilk öz oldu; b. Bu ilk öze uzanan Ohr, Tachton’un kendisi olarak kabul edilir.

Ratzon’un dört Behinot’unun ayrıntılı açıklaması.

 1. Şimdi, içindeki Av daha yüksek ve daha önemli olan, Sefirot de-Yosher’in düzeniyle ilgili önceki sorumuzu anlamanın bir yolu var karşımızda. Bu, sağduyuya zıttır; sağduyu, daha saf Kli’nin daha yüksek ve daha önemli Ohr’u giyinmesi gerektiği ve Av Kli’nin daha küçük bir Ohr giyinmesi gerektiği sonucuna varır.

Bunu, yukarıda belirtilenlerden anlayabilirsiniz, ancak öncelikle arzudaki dört Behinot’un anlamını detaylandırmalıyız. Behinot, Eser Sefirot’un Kelim’ine verilen isimlerdir: Hohma, Bina, Zeir Anpin (altı Sefirot HGT NHY’den oluşur) ve Malhut ve bunların, ayrıntılı bir açıklamayı gerektiren, Keter ismi verilen Shoresh’i.

Üç gözlem: Kli’nin özü: Kli’deki Tzimtzum’un kuvveti; içindeki Masach.

 1. Kelim’de üç temel gözlem vardır:
 2. Kli’nin özünün Atzmut’u.
 3. İçindeki Tzimtzum’un gücü yani Elyon’un, otoritesi yüzünden değil, kendi bağımsız seçimi yoluyla büyük alma arzusundan ayrılması.
 4. Masach, Elyon’un otoritesi tarafından, büyük alma arzusundan ayrılma anlamına gelir. Bu zorunlu bir ayrılmadır, düşünerek ayrılma değildir.

Bunları tek tek anlatacağız.

Alma arzusunun dört derecesi, Kli’nin özüdür.

 1. Her Kli’nin özünün, biri diğerinin altında olmak üzere, alma arzusunun dört derecesinden oluştuğunu zaten biliyorsunuz. Üst olan, Tachton’unun çıkışının nedeni ve sebebidir. Shoresh, Ratzon’un Behina Alef’te ortaya çıkmasının nedenidir; Behina Aleph, Behina Bet’in Ratzon’unun ortaya çıkmasının sebebidir; Behina Bet, Behina Gimel’in Ratzon’unun ortaya çıkmasının sebebidir; Behina Gimel, Behina Dalet’in Ratzon’unun ortaya çıkmasının sebebidir.

Bu mecburi neden ve sonuç dizisi, Birinci Bölümde (Ohr Pnimi, Bölüm 1, madde 50, o kısmı iyi çalışın, çünkü bu uzun metinde gereksiz yere tekrarından kaçınmak istiyorum) zaten kapsamlı bir şekilde açıklanmıştır. Ancak, onu derinlemesine incelemelisiniz. Bundan sonraki açıklamamın devamında onlara dayandırıyorum.

Her Behina’da iki ayrım: Üstü olandan neyi var; kendi Atzmut’undan neyi var.

 1. Bu dört Behinot’un her bir Behina’sında iki gözlem olduğunu not etmeliyiz:
 2. Kendisi nedeni ile ona gelen madde miktarı.
 3. İçinde giyinmiş olan Işığın harekete geçirdiği özündeki madde miktarı.

O derecedeki Ratzon’un, o derecedeki Malhut’un adıyla anıldığı bilinmektedir. Bir Kli ayrımının olmadığı yerde yani Eyn Sof’ta bile, biz hala Ratzon’u, Ein Sof’un Malhut’u diye adlandırıyoruz.

Hu ve Shmo Echad” (O Bir ve Adı Bir) ayetiyle ilgili olarak, Shem’in (İsim) Malhut’a işaret eder ve Shmo’nun Gimatria’da Ratzon’a eşit olduğu bilinmektedir.

Keter’in Malhut’u aşağı indi ve Hohma Sefira’sındaki öz haline geldi.

 1. Şimdi her Behina’daki dört Behinot’ta yapmamız gereken iki gözlemi açıklayacağız: Derecenin Shoresh’i, Ohr Ein Sof’un etkisinin farkındalığına, o derecenin Keter’i denir.

Ohr Elyon’da yani yarattığı Olamot’ta var olan tüm realitede, sadece bir başkasına ihsan etme ve iyilik yapma arzusu olduğu bilinmektedir. Ancak, Histaklut Pnimit Kısım 1’de yazıldığı gibi, O’nda alma arzusuna dair hiçbir şey yoktur. Keter’in Malhut’u, Behina Alef’in sebebidir. Bunun nedeni, üstteki arzu, alttaki için bir zorunluluk haline gelmesidir.

Böylece, Keter’in Malhut’u olan iyilik yapma ve ihsan etme arzusu, Hohma denilen Behina Alef’te “alma arzusu” haline geldi. Keter’in Malhut’u, kendisi aşağı inip giyinmiş ve Behina Aleph’in alma arzusu yani onun gerçek özü haline gelmiş gibi kabul edilir.

Bu böyledir çünkü Behina Alef’teki Ratzon, bu Behina’nın özüdür ve Haya denen Ohr Elyon bu öz ile kıyafetlenmiştir. Bu nedenle Keter’in Malhut’unun, Hohma denilen Sefira’nın özü olduğu kabul edilir. Bu, Behina Alef’in özünde yapılması gereken ilk izlenimdir.

Ohr Hohma’nın ortaya çıkışından sonra, Kli de-Hohma’nın kendisi gelir.

 1. İkinci izlenim; Haya denilen Ohr Elyon’un, Hohma’nın yukarıdaki özü olan Keter’in Malhut’unda genişlemesinden sonra, Keter’in Malhut’u, Behina Alef’in gerçek özünü alır. Bunun anlamı, Keter’in Malhut’u yani Ohr Elyon’da bulunan ihsan etme arzusu, alma arzusu ve Behina Alef’in ilk özü haline gelmesine rağmen, sadece Behina Alef için bir Shoresh olmak yani bu alma arzusu içine Işığı çekmek için yeterliydi.

Onu Hohma Sefira’sının ilk özü olarak adlandırabiliriz çünkü o, hala Keter ve Maatzil olarak kabul edilmektedir. Maatzil ve Keter olmaktan, Behina Aleph denilen Ne’etzal veya Hohma olmaya, ancak yukarıdaki alma arzusu kendisiyle ilişkili Ohr Haya’yı genişlettikten sonra geçer. Sonra Maatzil olarak görülmeyi bıraktı ve Ne’etzal veya Hohma olarak adlandırıldı. Bunu iyice öğrenin, amacı kaçırmayacaksınız.

Şimdi, Hohma’nın Kli’sindeki iki anlayışı öğrendiniz: İlki, Ohr’u kendine çekmeden öncesi anlamına gelen, Elyon’nun Malhut’dur ve ikincisi, Hohma’nın Kli’sinin kendisi yani Hohma’nın Malhut’udur. Bunun nedeni, Kli’nin her zaman Malhut olarak adlandırılmasıdır.

Hohma’nın Malhut’u, Bina’daki ilk öz oldu. Ohr’unun çıkışı ile Bina’nın Kli’sinin kendisi geldi.

 1. Aynı şey Bina adı verilen Behina Bet’in özünde de görülmektedir. Onun nedeni, Hohma olarak adlandırılan Behina Alef’deki Ratzon’dur yani sadece Hohma’nın Malhut’udur. O derecedeki Ratzon, her zaman o derecenin Kli’si veya Malhut’u olarak adlandırılır. Hohma’nın bu Malhut’u, onunla ilişkili olan Işığı uzatmak için kıyafetlendi ve Bina’nın Sefira’sının ilk özü oldu.

Bu, Bina denilen Behina Bet’in özündeki ilk anlayıştır. Daha sonra, Neshama denilen kendisiyle ilişkili olan Işığı uzattığında, özü, Hohma’nın Malhut’nunun Tzura’sına yani Behina Alef’e sahip olmayı bıraktı ve kendi Tzura’sını yani Bina adı verilen, gerçek Behina Bet’i aldı.

Bina’nın Malhut’u, Zeir Anpin’deki ilk öz oldu. Ohr’unun çıkışıyla Zeir Anpin’nin Kli’sinin kendisi geldi.

 1. Bu, aynı zamanda Behina Gimel’in özündeki, Zeir Anpin denen davranıştır. Bina’nın Malhut’u, onun için bir sebeptir ve Zeir Anpin’in, Ruah denilen kendisiyle ilişkili Ohr’u kendisine çekmesi için Behina Gimel’in ilk özü oldu.

İkinci anlayış; Ohr’unu genişettikten ve aldıktan sonra, özü Bina’nın Malhut’u olarak görülmeyi bırakır ve Zeir Anpin’in Malhut Tzura’sını alır.

Zer Anpin’in Malhut’u, Malhut’taki ilk öz oldu. Ohr’un çıkışıyla, Malhut’un Kli’sinin kendisi geldi.

 1. Behina Dalet’in özündeki iki anlayış şöyledir: Kıyafetlenen ve Malhut denen, Behina Dalet’in ilk maddesi olan, Zeir Anpin’in Malhut’u ona neden olur. Kendisiyle ilgili yeterli Ohr Nefesh’i aldığında, Zeir Anpin’in Malhut’u, Malhut’un Behinat Malhut’u anlamına gelen Behina Dalet olmak için Zeir Anpin’den ayrıldı.

Yukarıdaki alma kapları sadece Hamshacha içindir.

 1. Her bir Behina’da kendi içine alış özelliğini açıklığa kavuşturduk ve ona atfettik. Ancak, bu sadece her Behina’nın, kendi Ohr’unda gerçekleştirdiği Ohr Hamshacha ile ilgilidir. Ancak “Ne’etzal için alım kabı” adını hak eden gerçek Kli, önceki üç Behinot değil, ama özellikle Behina Dalet’tir.

Kısım Dört

Bilgelerimizin dört Behinot (Pesachim 25) hakkında yazdığı gibi, Aviut’un dört Behinot’unun doğru anlamını açıklar: 1. Lo-Efshar ve Lo-ka-Mekavein. 2. Efshar ve Lo-ka-Mekavein. 3. Lo-Efshar ve ka-Mekavein. 4. Efshar ve ka-Mekavein.

Efshar’daki dört Behinot ve ka-Mekavein’e göre Ratzon’daki dört Behinot’un açıklaması.

 1. Doğru ve ayrıntılı bir açıklama sağlamak için, şimdi bunu bilgelerimizin sözleriyle açıklayacağım (Pesachim 25): “Şöyle söylenir: Kişiye iradesine karşı gelen zevke, Abaie (bir bilgenin adı) izin verilir dedi; Raba (başka bir bilge adı) – yasak dedi. Efshar ve ka-Mekavein, Lo-Efshar ve ka-Mekavein, tüm dünya bunun yasak olduğuna itiraz etmiyor. Lo-Efshar ve Lo-ka-Mekavein, tüm dünya buna izin verildiğine itiraz etmiyor. Efshar ve Lo-ka-Mekavein’in ne olduğu tartışmalı ve Rashi, Efshar’ı, ayrılabilir ve ka-Mekavein olabilir diye yorumladı. Ka-Mekavein’in keyif almak için yanına gelmesi günah kokusu gibidir.

Behina Aleph, Lo-Efshar ve Lo-ka-Mekavein’dir.

 1. Şu sözlerinde haz almanın dört Behinot’u bulunur: Behina Aleph, Lo-Efshar’ın ayrılması ve Lo-ka-Mekavein’in yaklaşıp zevk almasıdır. Zira yasak hazzı bu şekilde almakla, tüm dünya buna izin verildiğine itiraz etmez. Önemli olan, kabul etmeme seçeneği olmadığında, bu, almak ve Ratzon değildir ve bundan zevk almak için, yasak olana yaklaşma arzusu da yoktur.

Behina Bet, Efshar ve Lo-ka-Mekavein’dir.

 1. Behina Bet, Efshar’ın ayrılması ve Lo-ka-Mekavein’in yaklaşıp zevk alması anlamına gelir. Abaie ve Raba, bu şekilde yasak zevkin alınmasını tartışır: Abaie, Efshar olmasına rağmen, uzağa gitme ve yasaktan zevk almaktan kaçınma seçeneği olduğu anlamına gelir; Lo-ka-Mekavein.

Yani kalpte yasak olana yaklaşma arzusu olmadığı için, yaklaşıp yasak olanın tadını çıkarmasına rağmen, alım olarak kabul edilmez. Raba, zevk almak için yasak olana yaklaşmaktan da kaçınabildiği için, yanına gelip zevk almasının yasak olduğunu söyledi. Yakına gelme ve zevk alma arzusu olmasa bile böyledir.

Behina Gimel, Lo-Efshar ve ka-Mekavein’dir.

 1. Behina Gimel, Lo-Efshar ve ka-Mekavein’dir. Bu, zevk almaktan kaçınmak için, ayrılmanın ve yasak olandan uzaklaşmanın imkânsız olduğu anlamına gelir. Ka-Mekavein, yasaktan zevk alma arzusu olduğu anlamına gelir.

Bütün dünyada, yasak bir hazzın bu şekilde alınmasının yasak olduğuna dair hiçbir itiraz yoktur. Kendini yasaktan ayırma ve zevk almaktan kaçınma seçeneği yoktur. Yine de kalbinde yakınlaşma ve zevk alma arzusu olduğu için, bu arzu, zevk alması yasak olan bir şeyden zevk alma olarak kabul edilir ve günah işler. Ancak bazıları, Abaie’nin buna izin verildiğini düşündüğünü söylerler.

Behina Dalet, Efshar ve ka-Mekavein’dir.

 1. Behina Dalet, Efshar ve ka-Mekavein’dir. Yasaktan ayrılıp uzaklaşabileceği ve zevk almaktan kaçınabileceği anlamına gelir. Aynı zamanda bir Mekavein’tir çünkü yaklaşıp yasak olanın tadını çıkarmayı özlemektedir.

Burada, tüm dünyanın bunu yasak olarak kabul ettiği konusunda hiçbir tartışma yoktur. Bunun nedeni, yasaktan en açık biçimde zevk almasıdır, zira kişi zevk peşinde koşar; kendini ayırabilir ama yine de öyle yapmaz.

Bu nedenle, nihai haliyle en büyük alma arzusu olarak kabul edilir. Herkese göre yasaktır. Behina Gimel’de buna izin verildiğini düşünen Abaie’den yana olanlar bile, burada bunun yasak olduğunu kabul ederler.

 1. Yukarıdaki sözler, bize alma arzusunun dört Behinot’unun her bir Behina’sını çiviye çekiçle vuracak ve istenen amacı kaçırmayacak şekilde tanımlayan kesin ifadeleri sağlar. Bize, günahkarın alma arzusuna bağlı olan yasak zevkin günahının içindeki, birbirinin altında dört derece verirler.

İlk üç derecede: Lo-Efshar ve Lo-ka-Mekavein, Efshar ve Lo-ka-Mekavein ve Lo-Efshar ve ka-Mekavein, almaya ilişkin yasak herkes tarafından kabul edilmemiş; ama Behina Dalet’de kabul edilmiştir.

 1. Bilgelerimizin burada iki şeyi bir araya getirdiklerini görüyoruz: ayrılma ve haz almama imkânı ve kalbin bu zevki istemesi ve çekim duyması.

İkisinin kombinasyonu, dört Behinot’u yaratır. Şimdi bu sözlere bakıp, gerçekte her türlü arzunun kökü olan, Yukarı Olamot meselesini yani Tachton’dan Elyon’u inceleyeceğiz.

Alma arzusu, Keter’in Malhut’unda ortaya çıktığında, Keter’den ayrıldı ve Behina Aleph oldu.

 1. Behina Aleph’de, hem Hohma hem de Haya olarak adlandırılan iki anlayışın farkına varmalıyız (bkz. Histaklut Pnimit, Kısım 2, madde 27): ilk görüş, onun ilk özüdür. Alma arzusu formunu alanın, onun Elyon’un Malhut’u olduğunu zaten biliyorsunuz (bkz. Histaklut Pnimit, Kısım 2, madde 23). Bu Hidush Tzura’da Keter’in Malhut’u yeni bir isim aldı – Behina Aleph.

Manevi olan yeni bir Tzura aldığında, bunun, kendi içinde yeni bir otorite olarak kabul edildiğini zaten biliyorsunuz. Maatzil’de ihsan etme arzusu olan, Keter’in Malhut’u için de böyledir.

O’nun içinde yayılma arzusu yaratıldığı zaman, kesinlikle pratik bir araca ihtiyacı yoktur, arzusu anında yerine getirilir. Bu onun, Ne’etzal’in, Behina Aleph denilen ilk maddesi olan “alma arzusunun” Tzura’sını aldığı anlamına gelir.

Keter’in Malhut’unun Behina Aleph’e çıkışı, bir mumu diğerinden yakmak gibidir; ilki azalmaz.

 1. Burada, maneviyatta hiç eksiklik olmadığını hatırlamalısınız. Keter’in Malhut’unun, Behina Alef’in Tzurasını alması hakkında söylenenler, Keter’deki Malhut’un artık Keter’de olmadığı anlamına gelmez. Bunun yerine, Keter’in Malhut’u ilk erdemini değişmeden korudu. İlki eksiltmeden, bir mumu diğerinden yakmak gibi.

Böylece Behina Aleph’i kabul eden Keter’in Malhut’unda, hiçbir şekilde Keter’i azaltmadı, sadece yeni bir Behina ekledi. Başka bir deyişle, Keter’in Malhut’u daha önce olduğu gibi, tam ve erdemli olarak yerinde kaldı ama Keter’in Malhut’una yeni Behina’sı yani Behina Alef’i alan ve Hohma Sefira’sındaki ilk madde olan, Malhut eklendi. Bunu, bundan sonra hatırlayın, kafanız karışmayacaktır.

İlk madde Ohr’u aldıktan sonra, Hohma’nın Kli’si ortaya çıktı.

 1. İkinci anlayış, bir Kli’nin maddesi, kendi Ohr’unu aldıktan sonrakidir. Kli böylece tamamlanır ve Hohma olarak adlandırılır. Başka bir deyişle, Ohr’u almadan önce, adını yalnızca Behina Aleph anlamına gelen, kendi Behina’sından alıyordu ve henüz Hohma’nın Kli’si değil, yalnızca Keter Malhut’u idi.

Annesinin karnındaki bir fetüse benzetilebilir. Doğmadan, Işığı ve rızkı verilmeden önce bir adı yoktur. Bu yüzden ilk maddesiyledir; kendi Ohr’unu almadan önce, Hohma adını taşımaz, ancak hala Keter’in Malhut’una dâhildir.

Daha sonra, madde Haya denilen Ohr’unu çektiğinde, kendine özgü adını, Hohma adını alır (bkz. Madde 27). Bu iki anlayışı her Sefira’da ayırt etmeliyiz. Bunlar şöyledir: Ohr’u almadan önceki Kli, hâlâ Elyon’un adıyla isimlendirilir. Ohr’u aldıktan sonra Kli,  o zaman kendi otoritesi var olarak kabul edilir.

İlk madde açısından Hohma, Lo-Efshar olarak kabul edilir. Ohr ile dolu olması açısından Lo-ka-Mekavein olarak kabul edilir.

 1. Şimdi Hohma olan Behina Aleph’in, Lo-Efshar ve Lo-ka-Mekavein olarak kabul edildiğini anlayacaksınız. İlk madde bakış açısından, Keter’in Malhut’u, Hohma Sefirası hala kendi adına sahip değilken Behina Alef’in Hidush Tzura’sını aldığında, alma arzusunun bu hali, Hohma’nın Sefira’sı ile ilgili olarak, kesinlikle Lo-Efshar olarak kabul edilir.

Ayrıca, Keter’in Malhut’unun bakış açısından da Lo-Efshar olarak kabul edilir, çünkü Hohma’nın alma arzusu olmadan, Hohma’yı yayamaz. Shefa’yı alma arzusu olmadan almak, zorlama ve zahmet olarak kabul edilir, bu Yaradan’ın iyilik yapma ve keyif verme niyetinin tam tersidir.

O da Lo-ka-Mekavein olarak kabul ediliyor yani Hamshacha’sı yok ve Ohr’u almayı özlüyor. Ohr’u almak için özlem görünmeden önce, Ratzon’da mükemmellik olmadığını zaten biliyorsunuz (bkz. Bölüm 1, Kısım 1, madde 50).

Ayrıca, özlemin ancak Kli’de Ohr ve Shefa olmadığında ortaya çıktığı çünkü o zaman, onu isteyebileceği iyice açıklığa kavuşturuldu. Ancak Kli Ohr’uyla dolduğunda bu olamaz.

Yukarıdaki Kli-de-Hohma, kendi Ohr’uyla dolu olduğu için, artık Shefa’ya özlem duymaz, bu nedenle Hohma’nın Lo-ka-Mekavein olarak kabul edilir. Bu, onun Hamshacha olmadığı ve Shefa için özlem duymadığı anlamına gelir.

Bina’daki Ratzon’nun artışı, Efshar olarak kabul edilir. Bu ona ilk maddeden geldiği için, Lo-ka-Mekavein olarak kabul edilir.

 1. Bina olan Behina Bet, Efshar ve Lo-ka-Mekavein olarak kabul edilmektedir. İlk maddesi (bkz. Histaklut Pnimit, Bölüm 2, madde 29), içinde Behina Bet’in Hidush Tzura’sını alan Hohma’nın Malhut’u anlamına gelen, Elyon’un Malhut’udur, bu güçlenmesi yoluyla olur (bkz.Bölüm 1, Kısım 1, madde 50). Bu açıdan, o Ratzon’un yoğunlaşması Efshar olarak kabul edilir. Bu, onun bu arzuyu uyandırmaktan kaçınmasının mümkün olduğu anlamına gelir.

O da Hohma’nın Malhut’u olduğu ve kendi Ohr’uyla dolu olduğu için, Lo-ka-Mekavein olarak kabul edilir. Bu nedenle özlem duyma onda görünmez.

Behina Bet’te, Behina Aleph’tekinden daha fazla görünen herhangi bir ek Ratzon’un, yalnızca Efshar olarak kabul edildiğini anlamalısınız. Başka bir deyişle, bu Ne’etzal’in kendi gücüyle yaptığı, Ratzon’un yoğunlaştırılmasıdır (bkz. Bölüm 1, Kısım 1, madde 50).

Ohr Hohma yeterlidir ve Hasadim’i güçlendirmesi ve çekmesi gerekmedi.

 1. Şunu sorabiliriz: “Ama Keter’in Malhut’u, Hohma Sefira’sında Behina Alef haline geldiğinde, alma arzusunun Hidush’unu almamak için aynı seçeneğe sahipti. Öyleyse, Behina Aleph neden Lo-Efshar olarak görülüyor? “

Aslında burada büyük bir fark var: Keter’in Malhut’u, alma arzusuna sahip olmasaydı, Ne’etzal’i ortaya çıkaramazdı. Bununla birlikte, kendisi Ne’etzal olan Hochma’nın Malhut’u, Behina Bet olan ihsan etme ve Ohr Hasadim’i çekme iradesinde uyanmadan, kendi alma iradesine yetebilirdi. Bunun nedeni, Ohr Haya’nın, Ne’etzal için oldukça yeterli olmasıdır ve hiçbir ilaveye ihtiyacı yoktur.

Zeir Anpin, Ohr Hohma’dan yoksun olduğu için Lo-Efshar olarak kabul edilir.

 1. ​​Zeir Anpin olan Behina Gimel, Lo-Efshar ve ka-Mekavein olarak kabul edilir. Lo Efshar’dır çünkü Behina Bet uyandıktan ve Ohr Hasadim’i çektikten sonra, Ne’etzal’de Ohr Hohma üzerinde bir alıkoyma yarattı. İhsan etme arzusu, Ohr Hohma’nın olduğu yerde alma arzusu olan, Behina Alef’in tam tersidir.

Bu Ohr’a Haya adı verilir çünkü Ohr Hohma, Partzuf’un temel Haiut’udur (rızık). Bu nedenle, Bina’nın Malhut’u zorunlu olarak Ohr Hohma’yı bir kez daha Ohr Hasadim’ine çekti. Böylece, Bina’nın Malhut’u onu çekip, o Hidush Tzura’yı yarattığında Behina Bet olmayı bıraktı ve Zeir Anpin denen Behina Gimel haline geldi (bkz. Histaklut Pnimit, Bölüm 2, madde 30).

Zeir Anpin, Hohma arzusu olduğu için Mekavein olarak kabul edilir.

 1. Behina Gimel olan bu Hamshacha’da, iki şeyi ayırt etmeliyiz:
 2. Lo-Efshar yani Ohr Haya, Ne’etzal’da olmadığı için başka seçeneği yok.
 3. Ka-Mekavein, çünkü burada He’arat Hohma’nın uzattığı bir özlem var, çünkü bunu o boşken uzattı, çünkü Behina Bet Ohr Hohma’yı kapladı ve o Hohma’sız sadece Ohr Hasadim’e sahipti.

Bu nedenle, He’arat Hohma’yı uzatan Malhut’u, onu, ka-Mekavein denen bir özlem olarak genişletti. Bu nedenle Behinat Zeir Anpin, Lo-Efshar ve ka-Mekavein olarak adlandırılır.

Malhut, Zeir Anpin’deki Hohma’ya razı olabileceği için Efşar ve bir arzusu olduğu için Mekavein olarak kabul edilir.

 1. Malhut olan Behina Dalet, Efshar ve ka-Mekavein olarak kabul edilir. Efshar’dır çünkü Zeir Anpin’de yani Behina Gimel’de He’arat Hohma zaten var. Dolayısıyla, Zeir Anpin’inin Malhut’nu, Behina Gimel’dekinden daha büyük bir Ohr Hohma çekmek için, bir kez daha, bu güçlendirmeyi yapması gerekmiyor.

Ohr Hohma’yı çekmeye yönelik bu güçlenme, bir özlem yarattığı için ka-Mekavein olarak kabul edilir. Başka bir deyişle, özlemi Ohr Hohma’ya sahip olmadığı zaman ortaya çıkar.

Ohr Hohma ve He’arat Hohma arasındaki fark.

 1. Şöyle sorabiliriz, “Behina Gimel’de He’arat Hohma olduğu için, Behina Dalet Efshar olarak görülür, o zaman Ohr Hohma özlemi Behina Dalet’de nasıl ortaya çıkar?”

He’arat Hohma ve Ohr Hohma arasında büyük bir fark olduğunu anlamalısınız. He’arat Hohma, derecedeki Atzmut’un Ohr Hasadim’den oluştuğu, ama Ohr Hohma’dan He’arah’yı aldığı anlamına gelir. Ama Ohr Hohma, Ohr’un tüm Atzmut’unun Hohma olduğu ve hiç Hasadim’i olmadığı anlamına gelir.

He’arat Hohma, Behina Gimel’de olduğu gibi, Zeir Anpin olarak derecenin sürdürülmesi için oldukça yeterlidir. Bu yüzden, Ohr Hohma’yı çekme arzusuyla kendisini güçlendiren Zeir Anpin’inin Malhut’unun buna sahip olması gerekmiyordu. O, yalnız, Behina Gimel’deki He’arat Hohma’dan çok daha yüksek olan, Ohr Hohma’nın Atzmut’una özlem duymuştu.

Yukarıdaki Ohr ile ilgili olarak, Ohr Hohma’dan boş kalmış olarak kabul edilir. Dolayısıyla içinde bir özlem uyanması mümkündür.

Tek başına Behina Dalet, Efshar ve ka-Mekavein olduğu için bir alma Kli’si olarak kabul edilir.

 1. Böylece, tüm arzuların değil, sadece Behina Dalet’in alım araçları olarak kabul edildiğini görüyoruz. Bunun nedeni şudur, Ratzon bu iki koşul dışında -Efshar ve ka-Mekavein- almak olarak görülmez.

Bunun anlamı şudur, mecburi bir alma olmamalı, orada bir alma özlemi görülmelidir. Ancak Behina Gimel’de, alma özlemi yani ka-Mekavein olduğu için, almak bir zorunluluk olduğundan, olmazsa olmaz bir rızık olduğundan, alım için bir Kli olarak görülmez.

Behina Bet, almak zorunda değildir ve orada özlem olmadığı için, alma Kli’si olarak görülmez.

İkisi de olmayan Behina Aleph için, bu daha da böyledir. Rıskı olduğu için Ohr’unu almalıdır ama aynı zamanda ona özlem duymaz. Bu yüzden, kesinlikle tamamen zayıf bir Ratzon’dur.

Kısım Beş

Tzimtzum ve Masach’ı açıklar; dört konu içerir: 1. Tzimtzum her tarafta eşitti. 2. Masach meselesi: Herhangi bir Ohr Hamshacha Behina Dalet’de gerçekleştirildiği için, Ohr’un Behina Dalet’e genişlemesini engelleyecek bir alıkoyma gücü olması gerekir. Bu kuvvet, Masach olarak adlandırılır. 3. Malhut’taki iki özellik: a. Ohr’u kendi rızasıyla içine almak için kısıtlanmıştır. Igulim’deki davranış budur; b. Masach olarak adlandırılan alıkoyma gücü nedeniyle kısıtlanmıştır. Yosher’in Sefirot’unda davranış budur. 4. Ohr Elyon, tam bir sükünet içindedir ve bir dakika bile parlamayı bırakmaz. Ne’etzal özlem duyduğunda, Ohr’u ona uzatır.

Tzimtzum ve Masach arasındaki fark

 1. 51. Birini diğerinin altına alma arzusundaki dört dereceyi, doğru ölçüsüyle öğrendikten sonra, şimdi Tzimtzum, Masach ve aralarındaki farkı açıklayacağız.

Tzimtzum, Birinci Bölümde ve Ohr Pnimi’de zaten ayrıntılı olarak açıklanmıştır ve burada kelimeleri tekrar etmemize gerek yoktur. İlgilenmemiz gereken asıl mesele, orada yer alan Hishtavut’tur (bkz. Ohr Pnimi, Bölüm 1, Kısım 1, madde 90).

Tzimtzum içine alınan dört Behinot, sebep ve sonuç meselesi

 1. Yukarıda, Ohr Ein Sof tamamen denk olduğu için, kendisini her yönden eşit bir şekilde sınırlaması gerektiği açıklanmıştır. Bunun anlamı şudur, kısıtlanan dört Behinot’un tümü eşit seviyededir, hepsinin en alçak ve en çok Av’ı olan Behina Dalet’e kadar, dört dereceyi birbirinin altına yerleştiren bir Zakut ve Aviut farkındalığı yoktur, aksine eşittirler.

Tzimtzum’a eklenenler, içinde Eyn Sof’dakinden daha fazla ayırt edilebilecek olan, yalnızca dört Behinot meselesi ve birbirlerini nasıl oluşturdukları ve neden sonuç yoluyla birbirlerinden sarktıklarıdır.

Behina Aleph, Behina Bet’in ortaya çıkmasının nedeni ve sebebidir; Behina Bet, Behina Gimel’in nedenidir; Behina Gimel, Behina Dalet’in nedenidir. Ancak, Zakut ve erdem açısından tamamen eşittirler.

Eyn Sof’daki dört Behinot’ta sebep ve sonuç yoktu.

 1. Onları hâlâ dört Behinot’a ayıran bu neden ve sonuç meselesi, Tzimtzum’dan önce Ein Sof’da ortaya çıkamazdı. Genel olarak Kli bile orada görünmez; daha ziyade, Bölüm 1’de yazıldığı gibi, tamamen Ohr’a benzer.

Ancak onlar, Ohr Ein Sof bu Behinot’tan ayrıldıktan sonra ortaya çıktılar ve şimdi fark etmemiz gereken şey şudur; Ohr Ein Sof’un kendisi yani Tzimtzum’dan önce sahip olduğu şey ifşa olur. Dört Behinot’un kendisi de Ohr’dan boş kaldı çünkü Tzimtzum’dan sonra bu Behinot’ların Ohr Ein Sof ile Tzimtzum’dan öncesindeki gibi ortak hiçbir yanının kalmadığı ortaya çıktı.

Bir meşale ile birleşmiş bir mum gibidir, ayırt edilemez hale gelir. Ancak, meşaleden ayrıldığında herkes tarafından görülür hale gelir.

 1. Burada bir soru var gibi görünüyor: Tzimtzum esas olarak Behina Dalet’te meydana geldiğinden, Behina’nın Ohr’u almaya layık olmadığı açıktır. Ancak, sınırlandırılmamış önceki üç Behinot’un Ohr’u almaya layık olduğu ortadadır. Dolayısıyla, yukarıdan aşağıya ve birinin diğerine göre öneminin farklılığı vardır. Diğer bir deyişle Behina Dalet, ilk üç Behinot’tan daha düşüktür.

Tzimtzum, Behina Dalet’in isteği yüzünden değil, sadece süsleme amaçlıydı.

 1. Mesele şu ki, Behina Dalet’teki Ohr’un Tzimtzum’u onun aşağılığı nedeniyle gerçekleşmedi çünkü biz hala Ohr Ein Sof olarak kabul edilen, Behina Dalet’in adı olan Ein Sof’un Malhut’u ile uğraşıyoruz. Öyleyse, Tzimtzum’un, Behina Dalet’in aşağılığı nedeniyle meydana geldiğini nasıl düşünebiliriz?

Gerçekte, Behina Dalet’in aşağı olması nedeniyle Tzimtzum oluşmadı; daha ziyade, sadece bir süsleyip bezeme olarak gerçekleşti. Bunun anlamı şudur, bu Malhut, bir Maatzil ile Hishtavut Tzura’nın meselesi olan, Maatzil’e tamamen bağlanmak, mümkün olan en yüksek tutunmaya ulaşmak istedi (bkz. Bölüm 1, Kısım 1, madde 90). Böylece Behina Dalet, Tzimtzum’dan sonra da değerliliğini kaybetmedi.

Kav’ın Hamshacha’sı Behina Dalet’de başladı. İşte bu yüzden Behina Dalet’in üzerine Ohr’u ona nüfuz etmekten alıkoyan bir kuvvet olması gerekiyordu.

 1. Şimdi, Olam Tzimtzum yani Ein Sof’un Malhut’u orada giydirildiğinde, Malhut olarak Behina Dalet’in üzerine yerleştirilen Masach’ı açıklayacağız. Her derecenin, özü olan Elyon’un Malhut’u ile başladığı bilinmektedir (bkz. Madde 27). Bu sınırlı Malhut, Ohr Elyon’u bir kez daha ilk üç Behinot’un üzerine çektiğinde, bu Hamshacha zorunlu olarak onun içindeki Behina Dalet’in özlemi tarafından yapıldı. Bunun nedeni, ilk üç Behinot’un alma kapları ve Hamshacha olmamasıdır.

Böylece, önce Ohr’u dört Behinot’a, hatta Behina Dalet’e bile çekmesi gerekiyordu. Ancak, Ohr’un Behina Dalet’e ulaşmasını engellemek için, Ohr’un Behina Dalet’e ulaşmasını engelleyecek yeni bir kuvvet eklemek zorunda kaldı.

Behina Dalet’e yerleştirilen alıkoyma gücüne Masach denir.

 1. Eklediği bu yeni güce Masach denir. Bu Masach, Hamshacha’nın Kav’ının Ohr’unda, üç Behinot üzerindeki temel faktördür. Çünkü yaptığı Tzimtzum yani Behina Dalet’te almaktan Ratzon’un kaldırılması, sadece ondan Ohr Elyon’u çıkarmak için yeterliydi.

Ancak, daha sonra Ohr’u bir kez daha çekti ve bu yeni Hamshacha’yı çekmek için Behina Dalet’ini yeniden uyandırmak zorunda kaldı. Böylece, Ohr’un Hitpashtut’una doğru bu yeni gücü oluşturmasaydı, Ohr bir kez daha Behina Dalet’e ulaşacaktı.

Dolayısıyla, üç Behinot üzerindeki Ohr Kav’ın Hamshacha’sının birincil unsuru, sırf bu Ohr ile ilgili olarak bir kez daha yaptığı Masach’ın gücüdür. Bu iki Behinot’u yani Tzimtzum ve Masach’ı iyice anlamalısınız çünkü bunlar, tüm bu bilgeliğin geri kalanının temelleridir.

Tzimtzum dikkatliydi; Ohr’u otorite gücüyle iten Masach dikkatli değildi.

 1. Ein Sof’un Malhut’unun, Maatzil ile eşitlenme arzusu ve seçimi nedeniyle, büyük alma arzusundan ayrılışı olarak gerçekleştirdiği Tzimtzum ile alıkoyan güç ve otorite olan ve Ohr’un Behina Dalet’e ulaşmasını engelleyen zorlayıcı güç olan Masach arasındaki farkı anlamalısınız.
 2. Bunun nedeni hem Tzimtzum hem de Masach’ın, Ein Sof’un Malhut’u tarafından icra edilmesine rağmen, manevi bir varlık yeni, ek bir Tzura elde ettiğinde, bunların Shinui Tzura’larının ölçüsü kadar birbirinden uzak iki manevi varlık ve iki Behinot olarak kabul edildiğini zaten biliyorsunuzdur.

Maddesel nesnelerin bir balta ile birbirinden ayrılması ve birbirlerinden boşluk ve alanla uzaklaşması nasılsa, Hidush Tzura tarafından birbirinden ayrılan manevi nesneler de öyledir. Birbirlerine uzaklıkları, az ya da çok, her Tzura arasındaki ölçü farklılığı gibidir.

Masach, kısıtlanmış Malhut’un bir sonucudur. Üstteki bir Ratzon, aşağıdaki bir kuvvettir.

 1. Böylece, yukarıdaki Malhut Kav’ın Ohr’u üzerinde üç Behinot üzerinden bir Hamshacha gerçekleştirdikten sonra, bu Hamshacha, Tzimtzum formuna eklenen yeni bir Tzura olarak kabul edilir. Dolayısıyla, yukarıdaki Malhut’ta şimdi iki Behinot vardır:
 2. Kısıtlanmış Malhut, şimdi yeni Tzura’yı benimseyen Ein Sof’un Malhut’unda yapılan ilk Tzura’dır ve “kısıtlanmış Malhut” olarak adlandırılır.
 3. Daha sonra, bu Malhut üç Behinot’un Ohr’u üzerinde Hamshacha yaptığında, yeni bir Tzura doğdu ve ortaya çıktı. Ohr’un Behina Dalet’de görünmesini engelleyene Masach adı verilir.

Üstteki her arzunun, ondan uzanan dalda bir otorite haline geldiği bilinmektedir. Masach, kısıtlanmış Malhut’un bir sonucu olan bir daldır. Bu nedenle, Malhut kendi isteğiyle ve bilerek Elyon’unun kontrolü olmaksızın kendini sınırladı. Bununla birlikte, ondan uzanan sonuç yani Masach, Olam Tzimtzum’da ikinci bir derece olduğu için, zaten tamamen Tzimtzum tarafından kontrol edilmektedir.

Igulim ile Yosher arasındaki fark, Yosher’in Eser Sefirot’unda yenilenen Masach’tadır.

 1. Buna göre, Malhut’un iki Behinot’u vardır: birincisi kısıtlanmış Malhut ve ikincisi Masach’a sahip bir Malhut’tur. Igulim’in Sefirot’u ile Kav adı verilen Yosher’in Sefirot’u arasındaki farkın tamamının bu olduğunu bilin.

İgulim’in Eser Sefirot’undaki Malhut, herhangi bir Masach’ın olmadığı kısıtlı Malhut’tur ve Yosher’in Eser Sefirot’undaki Malhut yukarı Masach ile düzeltilmiştir.

Ohr’un vurmasının ve Behina Dalet’e nüfuz etmek istemesinin nedeni, Ne’etzal’in onu bu şekilde genişletmesidir.

 1. 62. Şimdi, yukarıda açıklamaya başladığımız, Ohr Elyon’un Behina Dalet üzerindeki Masach ile karşılaşmasının Zivug de-Hakaa’sı ile yükselen Ohr Hozer meselesini iyice anlayabilirsiniz (bkz. Madde 18). Yukarıda söylediğimizi anlamalısınız, Ohr Elyon Ne’etzal’ın gerçekleştirdiği Tzimtzum konusunda titiz değildir, aşağıya iner ve Behina Dalet’te de genişler.

Bunun nedeni, en başında, Ne’etzal’in kendisinin zorunlu olarak onu genişletmesidir. Ohr Elyon’un, her zaman tam bir dinlenme durumunda olduğu ve alt kısımlara bir dakika bile olsa parlamayı bırakmadığı zaten açıklanmıştı (bkz. Bölüm 1, Bölüm 1, madde 2). Zira bir olayın ve yeniliğin tanımı altına girmez. Bunun yerine, Ohr Elyon’un Hitpashtut’unun tartışılan tüm konuları, alma arzusu yani içindeki özlem ne kadar hazırsa, Ohr Elyon’dan o kadar alan, Ne’etzal’den gelen Hamshacha’ya atıfta bulunur (bkz. Pnimit, Bölüm 2, madde 50).

Ne’etzal Hamshacha’sına Ohr Elyon’un Hitpastut’u adını veriyoruz.

 1. Ne’etzal tam da Ohr Elyon’dan almaya özlem duyduğu anda, Ohr Elyon’u hemen emer. Bu, bir diğerinden bir mum yakan ve ilki onun tarafından azaltılmayan biri gibidir. Aynı şekilde Ne’etzal, Ohr Elyon’u kendisine doğru uzattığında, Ohr Elyon Ne’etzal’in kendine uzattığı kısım nedeniyle hiçbir şekilde azalmaz.

Ayrıca, Ne’etzal’in Hamshacha’sından hiçbir şekilde etkilenmez, etki altında kalmaz. Bununla birlikte, meseleleri basitleştirmek için, Ne’etzal’in Hamshacha’sına Hitpashtut Ohr Elyon adını veriyoruz.

Bunu her yerde hatırlayın çünkü biz her zaman, Ohr Elyon’un Hitpashtut’undan bahsediyoruz ve sadece Hishtokekut’uyla (özlemiyle) Ne’etzal’in Hamshaha’sını kastediyoruz.

Işığın, Behina Dalet’e nüfuz etmesi gereken ve ondan uzaklaştırılan kısmı Ohr Hozer oldu.

 1. Bu nedenle, Tzimtzum’dan sonra, Ein Sof Malhut’u Behina Dalet’indeki özlemi boyunca genişlettiği için, Ohr’u bir kez daha uzattığında, Ohr Elyon da Behina Dalet’e çekildi. Ancak, Ohr’un Behina Dalet’e yayılmasını engellemek için diktiği Masach’ın gücüyle, Ohr’un o kısmı geriye döndü.

Böylelikle, Ohr’un yalnızca üç Behinot’a kadar gelmesi yönündeki ilk dileğini sürdürdü. Ancak, Ohr’un, Masach’ın Shoresh’ine geri ittiği kısmı yani Behina Dalet’e yönelik kısmı ondan kaybolmadı.

Bunun yerine, Masach’ın bulunduğu yerden Shoresh’e kadar, Ohr Elyon’un üç Behinot’unu giydiren büyük bir Ohr oldu. Bu Ohr Hozer, Behina Dalet yerine Ohr Elyon’un üç Behinot’unun alınması için bir Kli oldu (bkz. Histaklut Pnimit, madde 21).

Kısım Altı

Masach de Behina Dalet’in Masach’ı, Ohr Hozer’i Keter’e ve Behina Gimel’i Hohma’ya vb. kadar neden yükselttiğini açıklar. Bunun nedeni, Ohr Hozer’in ölçüsünün, Behina Dalet’i giydirebilecek Ohr’un ölçüsünde olması ve Masach’ın onu geri itmemesidir.

Ayrıca şunu da açıklar, Ohr Yashar’ın Eser Sefirot’u yukarıdan aşağıya doğru genişler yani aralarındaki Zach daha iyidir ve Ohr Hozer’in Eser Sefirot’u aşağıdan yukarıya doğru genişler, yani aralarındaki Av daha iyidir.

Ohr Hozer, Ohr Yashar’ın Sefirot’unun kıyafetlerine göre Sefirot’lara bölünmüştür.

 1. Yukarıda bahsedilenlerden, Ohr Hozer’in ölçüsünü ve büyüklüğünü iyice anlayabilirsiniz. Masach’ın geriye doğru ittiği Ohr’un ölçüsünden ne fazla ne de az değildir. Başka bir deyişle, Behina Dalet’te genişlemeye layık olan kısım, onu geriye doğru itmemiş ve Ohr Elyon’un Behinot’larını -yani Behina Gimel, Zeir Anpin, Behina Bet, Bina, Behina Alef, Hohma ve Behina Shoresh, Keter olarak adlandırılan- giydirmek için yükselmiştir.

Behina Dalet, kendi içinde bu dört dereceye bölünmüş olarak kabul edilir; Behina Dalet’in Kli’sinde üst üste dört derece olan kendi Ohr Hozer’ini giyinmiştir. Çünkü ona ait olan Ohr yükselir ve bu dört dereceyi giydirir. İşte bu nedenle Behina Dalet, onların, bu Ohr Hozer’in Keter’i olarak adlandırılan Shoresh’i olarak kabul edilir.

Ohr Yashar’ın Eser Sefirot’u yukarıdan aşağıya doğru genişler ve Ohr Hozer’in Eser Sefirot’u aşağıdan yukarı doğru genişler.

 1. Şimdi Ne’etzal’de iki tür Eser Sefirot vardır: Yukarıdan aşağıya Eser Sefirot ve aşağıdan yukarıya Eser Sefirot. Çünkü Ohr Elyon’da, Ohr Elyon’un Keter’i denen Eser Sefirot var.

Ayrıca, Keter’den dört Behinot’un genişlemesiyle Behina Alef, Hohma olarak adlandırılır; Behina Bet, Bina olarak adlandırılır; Behina Gimel [altı Sefirot HGT NHY içerir], Zeir Anpin olarak adlandırılır ve Behina Dalet, Malhut’tur. Sıraları yukarıdan aşağıya yani Zach’dan Av’adır. Bunun anlamı şudur, daha Zach olan aynı zamanda daha önemlidir, hepsinin en safına yani Shoresh’e, Keter denir.

Keter’den sonra yani Keter’den biraz daha fazla Aviut anlamında,  Hochma gelir. Aynı şekilde, en çok Av olana, en çok isteyene, Malhut’a kadar devam eder.

Aşağıdan yukarıya doğru, daha çok Av olan daha önemlidir

 1. Ne’etzal’da on Sefirot daha vardır. Bunlar, yukarıdaki Ohr Elyon’un Eser Sefirot’una yani Behina Dalet’teki Masach’tan yükselen, Ohr Hozer’in Eser Sefirot’una zıt değerdedir.

Ohr Elyon’un Eser Sefirot’unu aşağıdan yukarıya yani Av’dan Zach’e doğru giydirirler. En fazla Av, erdemde ilk olandır ve Zekut ne kadar büyükse, o kadar düşüktür. Bu, Ohr Elyon’un Eser Sefirot’unun tam tersine bir düzendir.

Ohr Yashar’ın Malhut’u, Ohr Hozer’in Keter’idir.

 1. Her şeyden önce en Av yani Behina Dalet, en önemli hale gelir. Çünkü Ohr Hozer’in tüm bu Eser Sefirot’larının Shoresh’idir. Çünkü bu Ohr Hozer, Masach’ın geriye doğru ittiği, kendisine ait olan Işığın bir parçasından başka bir şey değil. Bu nedenle Behina Dalet, Shoresh anlamına gelen Keter olarak kabul edilir.

Ohr Hozer’in Malhut’u, Ohr Yashar’ın Keter’inin içindedir.

 1. Behina Dalet’ten daha az Aviut içeren Behina Gimel, derece olarak Keter’den sonraki ikinci olan, Ohr Hozer’in Hohma’sının Sefira’sı olarak kabul edilir. Behina Gimel’den daha saf olan Behina Bet, Bina anlamına gelen Keter’den sonraki üçüncü derece olarak kabul edilir. Behina Bet’ten bile daha saf olan Behina Aleph, altı Sefirot HGT NHY’den oluşan Zeir Anpin’in Sefira anlamına gelen, Keter erdeminden dördüncü derece olarak kabul edilir.

Hepsinden daha saf olan Ohr Yashar’ın Keter’i, en az değerde olan Ohr Hozer ile karşılaştırıldığında, yalnızca Malhut olarak kabul edilir. Bunun nedeni, Aviut ne kadar büyükse, önemi o kadar büyük ve Zekut ne kadar büyükse derecesi o kadar düşüktür çünkü dereceler, Av’dan Zach’e doğru genişler. Bunu iyi hatırlayın.

Malhut, Ohr Hozer’in tüm Eser Sefirot’undan oluşur.

 1. Behina Dalet’in kendisi de Eser Sefirot’a genişleyen Ohr Hozer’inin gücüyle, dört Behinot ve Keter anlamına gelen Eser Sefirot’a bölünmüştür. Öyle ki, Behina Dalet’in kendisi, Ohr Hozer’in Keter’i yani Shoresh’tir ve onun dalları olan Ohr Hozer’in dokuz Sefirot’udur.

Shoresh’te tüm dalların bulunduğu bilinmektedir. Böylece Behina Dalet’in kendisi, aşağıdan yukarıya doğru genişleyen Keter ve dört Behinot olan, beş Behinot olarak kabul edilir.

Masach’ın Hizdakchut’u, Behina Dalet’i beş Behinot’a böler.

 1. Şimdi yukarıda söylediklerimizi anlayabilirsiniz (bkz. Histaklut Pnimit, Kısım 2, madde 8). Ohr Hozer’in ölçüsü, Masach’daki Aviut miktarı ile ölçülür. Masach’daki en büyük Aviut yani Behina Dalet’in Masach’ı, tam dereceyi gösterir yani Keter’e kadar erişir. Behina Gimel’in Masach’ı yalnızca Hohma’ya kadar ulaşır; Bahina Bet’in Masach’ı, Bina’ya kadar ve Behina Aleph’in Masach’ı sadece Zeir Anpin kadar yükselir.

Shoresh gibi, Behina Aleph’in Aviut’una sahip olmayan bir Masach, Ohr’un hiçbir seviyesini göstermez, sadece Malhut’u gösterir. Yukarıdaki açıklamayla, yukarıdaki beş Behinot ile ilgili olarak Masach’da sözü edilen Hizdakchut meselesini anlayacaksınız. Bu, Behina Dalet’in kendisinin, yukarıda bahsedilen beş Behinot’a bölünmesi meselesidir. Masach’ın davranışı, bundan sonra öğreneceğimiz bir nedenle, Behina Dalet’te var olan Aviut’un bölümlerinde yükselmek ve arınmaktır.

Kısım Yedi

 

Masach’ın Hizdakchut’u meselesini ve Masach’ın Hizdakchut’undan dolayı KHB, ZA ve Malhut beş seviyesinin birbiri ardına ortaya çıkışını açıklar.

Masach’daki alıkoyma gücü ile Malchut’taki Aviut’un ölçüsü eşittir.

 1. Yukarıdaki Masach’ın Hizdakchut’unu anlamak için, önce iki açıklama yapmalıyız. Birinci açıklama: Alıkoyma gücüdür, bu, Masach’daki alıkoyma gücüdür. Terazinin iki yüzü gibi, Behina Dalet’teki Hishtokekut olan Aviut’un seviyesi ile ölçülür.

Bunun basit bir nedeni vardır: Alınacak büyük bir Hishtokekut varsa almaktan kaçınmak, büyük çabalar gerektirir; ve küçük bir Hishtokekut varsa almaktan kaçınmak, büyük bir çaba gerektirmez. Böylece, Masach’daki alıkoyma gücü, az ya da çok, Behina Dalet’teki Aviut’un ölçüsüne eşittir.

Ohr Makif, Masach’ı arındırır.

 1. İkinci açıklama: Ne’etzal’de kıyafetlenmeyen Ohr Makif, Behina Dalet’teki Aviut’u arındırma niteliğine sahiptir. Bunu, tüm Aviut’unu saflaştırana kadar dört Behinot sırasında yavaşça yapar. Onu Behina Dalet’ten Behina Gimel’e, sonra Behina Bet, Behina Aleph’e saflaştırmakla başlar ve sonunda onu, herhangi bir Aviut’u kalmadan tamamen saflaştırır.

Nüfuz etmek istediği için Masach onu alıkoyar.

 1. Bunun nedeni şudur, Ohr Makif’in, Masach’ın kendi seviyesinden daha fazla genişlemesini engelleyen, Partzuf’un dışında kalan ve onu çevreleyen Masach nedeniyle Ne’etzal’e nüfuz edemeyen Ohr Elyon’dur. Başka bir deyişle, uzaktan parlar.

Ohr Makif, Eyn Sof’da olduğu gibi Partzuf’un Pnimiut’unda parlamak istediği için, Behina Dalet’de de parladığında, Masach’a vurur ve onu arındırır. Başka bir deyişle, içindeki Aviut ve Kashiut’u iptal eder, böylece nüfuz edebilir.

Önce Masach güçlenir, sonra da Ohr.

 1. Başlangıçta Masach güçlenir ve onu geriye doğru iter. Daha sonra Ohr, Masach’ı artırır ve arındırır. Bununla birlikte, yalnızca üzerinde Zivug de-Hakaa’nın bulunduğu Aviut seviyesini iptal eder.

Eğer, Zivug de-Hakaa, Behina Dalet üzerindeyse Behina Dalet’in Aviut’unu geçersiz kılar, Behina Gimel’in Aviut’unu giyinmesini engeller ve onunla hiçbir ilişkisi olmayan Behina Gimel’in Aviut’unu terk eder. Eğer, Zivug de-Hakaa, Behina Gimel’in Aviut’unda olsaydı, sadece Behina Gimel’in Aviut’unu iptal eder ve Behina Bet’in Aviut’unu bırakırdı, vb. (Talmud Eser Sefirot, Bölüm 4, Ohr Pnimi, Kısım 1’e bakınız).

Behina Dalet, Behina Gimel’de saflaştırılmasına rağmen, orada yok olmaz.

 1. Maneviyattaki herhangi bir Hidush Tzura’da, sonuç olarak önceki formun yok olmadığını zaten biliyorsunuz. Bunun nedeni şudur, maneviyatta noksanlık yoktur, yalnızca ek bir Tzura vardır.

Bundan şu sonucuna varabilirsiniz, şimdi Behina Gimel’inde saflaşan bu Behina Dalet’in, o Ne’etzal’den ayrıldığı ve ilkine eklenen yeni bir Ne’etzal haline geldiği kabul edilir.

Onun içindeki Behina Dalet, Behina Dalet’teki Behina Dalet değil, Behina Dalet’teki Behina Gimel’dir. Ancak bunun sonucunda Hizdakchut, ilk Ne’etzal’de herhangi bir değişikliğe neden olmaz.

Parlamayı asla bırakmadığı için, Ohr Elyon hemen, Behina Gimel’in Hizdakchut’unda onunla, Zivug yaptı.

 1. Daha önce, Ohr Elyon’un alttakilere parlamayı bir dakika bile bırakmadığı açıklanmıştı. Hitpashtut, Ne’etzal’e, yalnızca onun Kli’yi hazırlanmasına bağlıdır yani Ne’etzal’deki alma arzusunun ölçüsüne bağlıdır. Ne’etzal, Ohr Elyon’u ne zaman uyandırır ve özlerse, onu Ratzon’unun ölçüsünde hemen alır (bkz. Histaklut Pnimit, Kısım 2, madde 63).

Behina Dalet, Behina Gimel’e saflaştırılmış, kendi içinde yeni bir Ne’etzal olmuş ve Ohr Elyon’u kendisine uzatmıştır. Daha sonra, Ohr Elyon’un yeni Eser Sefirot’u, yukarıdan aşağıya doğru, onun içinde ortaya çıkar, Ohr Hozer’in yeni Eser Sefirot’unun aşağıdan yukarıya doğru, tıpkı ilk Ne’etzal’in genişlemesi gibi.

Ancak seviyeleri arasında önemli bir fark vardır. Bunun nedeni, yeni Ne’etzal’ın Keter derecesinden yoksun olması ve yalnızca Hohma kadar yükseğe ulaşmasıdır.

Behina Gimel’in, Keter’de bulunmamasının nedeni.

 1. İkinci Ne’etzal’de, Keter derecesinin yokluğunun nedeni, Behina Dalet’in Behina Dalet’inin, Aviut’a sahip olmamasıdır ki bu, Ohr Hozer’e göre Behina Dalet’in Keter’idir. Bu nedenle Masach, Ohr Elyon’u değil, yalnızca Hohma’dan aşağısını itti yani, Behina Dalet’in Behina Gimel’ine nüfuz etmesini amaçlayan ölçüde.

Ancak, Masach onu durdurmasa bile, Behina Dalet’in Keter’inde Hitpashtut olmayacaktı. Bunun nedeni, Ohr Elyon’u uzatan Kli’nin, başlangıçta Hohma’dan daha fazla aşağıya uzanmamasıdır. Bu nedenle Masach, Ohr Keter’i geri itmedi, sadece Ohr Hohma’dan aşağıya doğru itti ve bu nedenle bu Ohr Hozer’de,  Ohr Keter yoktur.

Orada, Ohr Hozer’den Ohr Keter bulunmadığı için, Ohr Elyon’un Ohr Keter’i de orada yoktur. Bunun nedeni, orada, Ohr Hozer ile Ne’etzal’e nüfuz ederek onu giydirebilecek bir Ohr yoktur çünkü bu, alma Kli’sidir (bkz. Histaklut Pnimit, Bölüm 2, madde 21). Bu yüzden sadece Hohma kadar yükseğe ulaşabilir.

Her bir Hamshacha, Behina Dalet tarafından yapılır ve bu nedenle Ohr’un Behina Dalet’e genişlemesini önlemek için bir Masach’a ihtiyaç vardır.

 1. Kural şudur ki, herhangi bir Ohr’un Hamshacha’sı, Ohr’u orayı çekme niyeti olmasa bile, yalnız Ne’etzal’deki Behina Dalet’de olmalıdır. Bunun nedeni, Behina Dalet’ten yükselttiği Aviut’un, Hamshacha için uygun olmamasıdır (bkz. Histaklut Pnimit, Kısım 2, madde 56). Behina Dalet’teki Behina Aleph bile, Hamshacha için yukarıdaki gerçek Behina Gimel’den daha uygundur yani tüm Behina Dalet’ten daha fazla Zach’tır.

Bu nedenle, tüm Aviut, Behina Dalet’ten kaybolursa, Eyn Sof’tan Ohr’u çekecek hiç kimse olmayacak ve Ohr, tamamen duracaktır. Hamshacha, Behina Dalet ile yapılmalı, aynı zamanda Behina Dalet üzerindeki Tzimtzum nedeniyle Ohr’un ona nüfuz etmemesi için, kendini korumalıdır. Bu nedenle, tam da bunu koruyan Masach’ı dikti.

Böylece, Ohr genişleyip Behina Dalet’e ulaştığında, Masach uyanır ve Ohr’un o kısmını Shoresh’ine geri iter. Geri itilen o kısım, yok olmayıp Ohr Hozer’e çevrilir. Ohr Elyon’un alma kabını oluşturan şey budur.

Ohr’un Hamshacha’sı bakımından Behina Dalet ve Masach birdir.

 1. Eyn Sof’dan Ohr Hamshacha’ya gelince, Behina Dalet ve üzerine yerleştirilen Masach bir olarak kabul edilir. Bunun nedeni, Masach’ın Kashiut’unun, Behina Dalet’in Aviut’unun tepesinde yerleşmiş olmasıdır.

Bu nedenle çoğu durumda, sadece Masach’tan bahsedilir. Ohr’un Hamshacha’sı ile ilgili olarak, zorunlu olarak her ikisine de atıfta bulunulur. Sözlerimizi kısa tutmak için, Ohr’un Eyn Sof’dan uzantısına, sadece Masach ismini vereceğiz.

Derecelerin birbirinden ortaya çıkışıyla ilgili olarak, Masach’daki Kashiut’a atıfta bulunmasına rağmen, ona Aviut’un Hizdakchut’u adıyla da atıfta bulunacağız. Bunun gerçekte, Masach’da Kashiut’un dört seviyesini yaratan, Behina Dalet’teki Aviut seviyelerine atıfta bulunduğunu hatırlayın.

Hohma derecesinin Behina Gimel’den ortaya çıkışı.

 1. Hohma derecesinin, Keter derecesinden ortaya çıkışı yukarıda detaylı olarak açıklanmıştır. İlk Eser Sefirot, Tzimtzum’dan sonra Behina Dalet’in tam Aviut’undan oluşan Masach’ta, Ohr Elyon ile karşılaşarak ortaya çıktı (bkz. Histaklut Pnimit, Kısım 2, madde 64). Bu nedenle Ohr Hozer’in tamamını, Keter denilen Shoresh’e kadar yükseltti.

Bu derece Rosh, Toch, Sof ile tamamlandığında, Masach’daki Aviut’un, Behina Dalet’den Behina Gimel’e saflaştırılmış bir parçası (bkz. Histaklut Pnimit, Kısım 2, madde 74) Masach, Shinui Tzura’yı edindiği için, Keter derecesini terk ettiği kabul edilir.

Daha sonra Ohr Ein Sof’un, Behina Gimel’i arındırılan Masach’ı ile karşılaşmasıyla ikinci Eser Sefirot geldi. Seviyeleri, Keter’den yoksundu, Hohma kadar yükseldiler (bkz. Histaklut Pnimit, Kısım 2, 78).

Bina derecesinin Behina Bet’ten ortaya çıkışı.

 1. Bu derece Hohma, Rosh, Toch, Sof ile tamamlandığında, Ohr Makif geri döndü ve Masach’daki Aviut’un başka bir bölümünü yani Behina Dalet’teki Behina Gimel’den, Behina Dalet’teki Behina Bet’e kadar saflaştırdı. Behina Dalet’teki Behina Bet’in bu yeni Masach’ı, Keter derecesi ile ilgili olarak bahsedilen, aynı nedenle Hohma derecesini terk etmiş kabul edilir (bkz. Histaklut Pnimit, Kısım 2, madde 76). Yeni Eser Sefirot, Ohr Elyon’un, Keter ve Hohma’dan yoksun ancak Bina kadar yükseğe ulaşan, Behina Bet’in yeni Masach’ıyla karşılaşmasından ortaya çıktı.

Behina Bet’in Masach’ında Hohma’nın yokluğunun nedeni.

 1. Hohma’nın, bu yeni derecedeki yokluğunun nedeni, yukarıda Keter’in yokluğuyla ilgili olarak bahsedilen (bkz. Histaklut Pnimit, Kısım 2, madde 75) aynı nedendir. Çünkü bu, Behina Dalet, Behina Dalet’in Bina’sı olarak kabul edilen Behina Bet’in Aviut’undan fazlasına sahip olmadığı için, gerçekleştirdiği bu Hamshacha başlangıçta değil, sadece Bina’dan aşağıya doğru gerçekleşmiştir.

Bu nedenle, Masach, Ohr Elyon’u alıkoymasaydı bile, yine de Behina Dalet’in kendisine kadar değil, yalnızca Bina’dan aşağı doğru genişleyecekti. Böylece, şimdi Masach, Keter’i ve Behina Dalet için amaçlanan Hohma’yı geri itmedi. Sonuç olarak, bu Ohr Hozer’de, Keter ve Hohma yokur. Bu Ohr Hozer orada olmadığı için, Keter ve Hohma’nın Ohr Elyon’u da onları alacak kapların eksikliğinden dolayı orada yoktur.

Behina Aleph’in Masach’ından Zeir Anpin derecesinin ortaya çıkışı.

 1. Bina’nın bu yeni derecesi, Rosh, Toch, Sof ile tamamlandıktan sonra, Ohr Makif geri döndü ve Masach’daki Aviut’un bir kısmını daha saflaştırdı yani Behina Bet’ten Behina Alef’e. Sonuç olarak, Bina derecesini terk ettiği kabul edilir.

Ohr Elyon’un, Behina Dalet’in Behina Alef Masach’ı ile karşılaşması, Zeir Anpin derecesinde yeni Eser Sefirot’u üretti. İlk üç Sefirot, Keter, Hohma, Bina yukarıda bahsettiğimiz sebepten dolayı burada eksiktir.

Malchut derecesinin ortaya çıkışı.

 1. Rosh, Toch, Sof ile Zeir Anpin derecesi tamamlandığında, Behina Dalet’in Aviut’undaki son kısım da saflaştırıldı. Bu Masach’ın da tamamen saflaştırıldığı ve Zeir Anpin derecesini terk ettiği kabul edilir. Buna “Malchut derecesi” denir. Burada yeni bir Ohr yokur, ama He’arah’yı Zeir Anpin’den alır çünkü artık Hamshacha’ya layık değildir. Bu nedenle sahip olduğu tek şey, Ohr Nefesh’tir. Bu konunun geri kalanı, 3. Bölümde anlatılacaktır.

Kısım Sekiz

Açıklamalar: 1. Neden Orot’un Hamshacha’sı sırasında Aviut ne kadar büyükse, o kadar iyidir; Kelim ile giydirildiklerinde, Zakut ne kadar büyükse o kadar iyidir. 2. Kelim ve Orot arasındaki zıt değerin nedeni: Kelim ile Elyonim önce büyür; Orot ile önce Tachtonim girer. 3. Neden Igulim, Ohr Nefesh olarak kabul edilir?

Nimshach olan Ohr’un ölçüsü Masach’ın Aviut’una bağlıdır.

 1. A. Ohr Elyon’un Ne’etzal’deki etkisinin ölçüsünün tamamının, Masach’ın Aviut’unun ölçüsüne nasıl bağlı olduğu tamamen açıklığa kavuşturulmuştur. En büyük Aviut yani Behina Dalet, Keter seviyesinde doldurulur ve bir derece daha azı, sadece Hohma vb. ile doldurulur. Son olarak, en saf Masach’da, Ohr Elyon, Aviut’un yokluğundan dolayı hiçbir şey doldurmaz.

Giydirilmiş Ohr’un ölçüsü Kli’nin Zakut’una bağlıdır.

 1. Bununla birlikte, tüm bunlar, Ohr Elyon’un Ne’etzal üzerindeki etkisine ve Hitpashtut’una atıfta bulunur çünkü veren, her zaman en fazla Av olana verir. Öyledir çünkü Masach’ın Aviut’u ne kadar büyükse, genişleyen Ohr da o kadar yüksek olur (bkz. Histaklut Pnimit, Kısım 2, madde 62).

Ancak, Ne’etzal’in Ohr Elyon’u alması konusunda durum böyle değildir. Orada, üst Ohr, daha saf Kli’de, aşağı olan daha Av Kli’de alınır.

Elyonim, Kelim’de birinci gelir ve Tachtonim Orot’ta birinci gelir.

 1. A. Yukarıda (Bölüm 2, madde 14’e bakınız), verenin en çok Av’a verdiğini, ancak alıcının en çok Zach’da aldığını söylemiştik. Bu sözleri açıklamak için, Orot’un Tikun’dan sonra Ne’etzal’e giriş sırasını size açıklayacağım, bu sırada Orot’lar yavaş yavaş içeri alınır. Önce Ohr Nefesh alınır, ardından Ohr Ruah vb. Ohr Yechida’ya gelir. Kelim’de tam tersidir; Önce Keter, sonra Hohma vb. edinilir.

Ohr Nefesh alınırken, ona Keter’in Kli’si giydirilir.

 1. Sıra şudur: Birincisi, Ne’etzal on Kelim ile ortaya çıkar – Keter, Hohma, Bina, ZA (HGT NHY’den oluşur) ve Malhut. Başka bir deyişle, Kelim’de yüksek olan, önce gelir. Sonra Nefesh verildiğinde Nefesh’in en saf Kli olan, Keter’in Kli’sini giyindiği düşünülür.

Halen Ohr Ruah’ya sahip olmamasının nedeni, Keter’deki Masach’ın, Behina Aleph’in henüz Aviut’una bile sahip olmaması ve Ohr Ruah’ın yalnızca Ohr Elyon’un Behina Alef’inin Masach’ıyla karşılaşması yoluyla doldurmasıdır. Keter’in Kli’sinin Masach’ı, yani herhangi bir Aviut olmaksızın, Zach olduğu için, Malhut’a atfedilen Ohr Nefesh’ten daha fazlasına sahip değildir.

Ohr Ruah’ı alırken, Ohr Nefesh Hohma’ya iner ve Ruah Keter’in Kli’sini giyinir.

 1. Behina Alef’in Aviut’unu elde ettiğinde, Ohr Ruah, bu Behina Alef’in Masachı ile Ohr Elyon’un karşılaşması yoluyla onu doldurur. Bununla birlikte, Ohr Ruah’ı Partzuf’a kadar uzatan, Hohma’nın Kli’sinin Masach’ı olmasına rağmen, Ohr Ruach, Keter’in Kli’sini giyinir ve daha önce Keter’de sahip olduğu Ohr Nefesh Hohma’ya iner.

Bunun nedeni, Orot’un alım sırasının öyle olmasıdır ki, Orot ne kadar önemli olursa, daha saf Kelim’i ve aşağı giysiler daha Av olanı giydirir. Başka bir deyişle, doldurma sırasının tersidir. Böylece Nefesh’ten daha önemli olan Ruah yükselir ve Keter’i giydirir ve Nefesh alçalır ve Hohma’yı giydirir.

Neshama’yı alırken Keter’in Kli’si giydirilir, Ruach Hohma’ya ve Nefesh Bina’ya iner gelir.

 1. Daha sonra, Masach’ı Behina Bet’in Aviut’unu aldığında, Masach’ın Bina’nın Kli’sinde olduğu kabul edilir. Ohr Elyon’un, bu Masach ile karşılaşmasıyla Ruah ve Nefesh’in Orot’undan daha önemli olan Ohr Neshama ona dökülür.

Burada da en saf yerine, yani Keter’ in Kli’sinde Ohr Neshama’yı alır. Bunun nedeni, hepsinin en küçüğü olan Ohr Nefesh’in, şu anda en Av Kli olan Behina Bet’in Masach’ının bulunduğu, Bina’nın Kli’sine inmesidir. Ohr Ruah, Keter’den Hohma’nın Kli’sine iner ve bunların en önemlisi Ohr Neshama, en saf olanı Keter’in Kli’sini giyer.

Ohr Haya’yı alırken Keter’i giydirir; Neshama Hohma’ya, Ruach Bina’ya ve Nefesh ZA’ya iner.

 1. Masach, Behina Gimel’in Aviut’unu edindiğinde, Masach şimdi ZA’nın Kli’sinde, Behina Gimel olarak kabul edilir. Sonra, Ohr Elyon’un Behina Gimel’in Masach’ı ile karşılaşmasıyla, Ohr Neshama’dan daha önemli olan Ohr Haya dökülür. Bu nedenle, daha saf bir Kli’de alınmalıdır.

Sonuç olarak, hepsinin en küçüğü olan Ohr Nefesh, Bina’nın Kli’sinden şu anda en Av olan Kli’ye, Behina Gimel’in Masach’ı olan ZA’nın Kli’sine iner. Hohma’da bulunan Ohr Ruah, şimdi Bina’ya iner ve Keter’deki Ohr Neshama, Hohma’ya iner. En önemlisi Ohr Haya, Keter’in Kli’sini giydirir.

Yechida elde edildiğinde Keter’de giydirilir. Sonra Haya Hohma’ya, Neshama Bina’ya, Ruach ZA’ya ve Nefesh Malhut’a iner.

 1. Masach, Behina Dalet’in Aviut’unu aldığında, Masach’ın artık Behina Dalet olan Malhut’un Kli’sinde olduğu kabul edilir. İşte bu noktada, Ohr Elyon’un, Behina Dalet’in bu Masach’ı ile karşılaşması yoluyla, ona en önemli Ohr, Ohr Yechida dökülür.

Bu nedenle en saf olan ile, yani Keter Kli’si ile alınır. Sonuç olarak, en çok Av olan Behina Dalet, Masach’ı ile, en alttaki Ohr Nefesh, ZA’dan Malhut’un Kli’sine iner,

Ohr Ruah, Bina’dan ZA’nın Kli’sine iner, Ohr Neshama, Hohma’dan Bina’nın Kli’sine ve Ohr Haya, Keter’den Hohma’nın Kli’sine iner. Sonra yeni gelen Ohr Hohma, Keter’i giydirdi. Şimdi NRNHY’den gelen tüm Ohr, kendisine atfedilen uygun Kli’sine ulaşmıştır.

Ohr’un etkisi ile Ohr’un Hitlabshut’u arasındaki fark.

 1. Şimdi, Ohr Elyon’un Partzuf’a dökülme sırası ile Kelim’deki Ohr’un Hitlabshut’u sırası arasındaki büyük farkı görüyorsunuz. Verenin, en çok Av Behina’ya ihtiyacı vardır çünkü Ohr Yechida, Partzuf’a ancak Behina Dalet’in Kli’sinde bir Masachı olduğunda gelebilir.

Bundan önce, orada böyle bir Aviut bulunmadığında, daha ince bir Aviut yani Behina Gimel’inki olduğu zaman, Yechida denen bu önemli Ohr’un, Partzuf’a dökülmesi imkânsızdı. Bununla birlikte, bu önemli Ohr, Partzuf’a çekildiğinde Behina Dalet’in Kli’sinde değil, en saf haliyle yani Keter’in Kli’sinde giydirilir.

Partzuf’a gelen tüm Orotlar, yalnızca Keter’in Kli’sinde alınır.

 1. Aynı şekilde, sadece Kli ZA’nın Masach’ına dökülen Ohr Haya yani Behina Gimel Ne’etzal’i giydirirken, ZA’nın Kli’sini değil, en saf Kli’yi yani Keter’in Kli’sini giydirir. Sadece Bina’nın Kli’sinde, Aviut Bet’in Masach’ı varken dökülen Ohr Neshama’da da aynıdır. Yine de giydirildiğinde sadece Keter’in Kli’sini giyinir. Aynı şekilde, Hohma’nın Kli’sinde, Behina Alef’in Masach’ına dökülen Ohr Ruah, onu giydirdiğinde Hohma’nın Kli’sini değil, en saf Kli’yi yani Keter’in Kli’sini giydirir.

Böylece, Partzuf’a gelen her Ohr, ilk önce Keter’in Kli’sine gelir, dediğimiz gibi, alıcı yalnızca en saf Kli’de alır. Döküp doldurma, daha Av Kli’den gelmesine rağmen, bu böyledir.

Igulim, Ohr Elyon’u alamaz çünkü Aviut’a sahip değildir.

 1. Yukarıda anlatılanlardan, Igulim’lerin neden Ohr Elyon’un boşalttığını almadığını, ancak tüm Orot’larını Kav’ın Ohr’undan almaları gerektiğini anlayabilirsiniz. Igulim’in Kelim’i, Kav’ın Yosher Kelim’inden önce gelse de, bu böyledir.

Bu basit bir mesele: Aviut’ları yok çünkü dört Behinot’un hepsi eşit (bkz. Bölüm 1, Kısım 1, madde 100). Böylece, Ohr Elyon tarafından, sadece Kav’da Masach Aviut’a sahip olan Yosher’in Kelim’ine dökülür ve İgulim onlardan alır.

Başkasından alan ve kendi içinde herhangi bir ihsan biçimi bulunmayan herhangi bir derece, Nefesh olarak kabul edilir.

 1. Bu nedenle, Ohr de Igulim, Ohr Nefesh olarak kabul edilir. Kural şudur, Ohr Elyon tarafından ona akıtılmayan, ancak He’arah’sını başka bir dereceden alan, Ohr’a, Ohr Nefesh veya Ohr Nekeva denir.

İgulim, Ohr Elyon’dan almadığı ama He’arah’sını Kav’dan aldığı için, Ohr Nekeva veya Ohr Nefesh olarak kabul edilirler. Ayrıca Yosher’in Kelim’iyle ilgili olarak (bkz. Histaklut Pnimit, Kısım 2, madde 85), Masach’daki tüm Aviut saflaştırılmışsa, Ohr Elyon’un etkisinin artık orada olmadığı açıklanmıştı. Bu haldeyken sahip olduğu tek şey, önceki dereceden He’arah’tır, bu nedenle Ohr Nefesh olarak adlandırılır.

Kısım Dokuz

Her bir Sefira’nın, neden Eser iç Sefirot’undan oluştuğunu açıklar, bu da Eser iç Sefirot içindeki Eser iç Sefirot’tan oluşur. Bu şekilde süresiz ve durmadan genişlemeye devam ederler.

Her Olam’daki, her Sefira, süresiz ve durmaksızın Eser iç Sefirot’undaki Eser iç Sefirot’tan oluşur:

Sefirot’un, iç Sefirot ve iç iç Sefirot’a bölünmesi konusu sonsuza kadar böyle devam eder.

 1. İncelemeyi seçeceğimiz her Sefira’da on iç Sefirot bulmamız, Üst Dünyalar’daki harika bir yasadır. O Eser iç Sefirot’tan tek bir Sefira alırsak, ilk Sefira’nın içinde başka bir Eser iç Sefirot buluruz. Ayrıca, iç iç Sefirot’un bir Sefira’sını alırsak, bir kez daha onun içinde, önceki iç içselin içinde olan bir Eser Sefirot buluruz ve bu, aralıksız olarak devam eder.

Derecelerden geçen herhangi bir Ohr, geçtiği her derecede Shoresh’ini terk eder.

 1. Maneviyatta yokluk olmadığı kuralına göre, bunun nedenini anlayacaksınız (bkz. Ohr Pnimi, Bölüm 2, Kısım 1, madde 4). Yukarıya Ein Sof’a kadar, Tachton’da Elyonim’in tamamında var olmayan, herhangi bir tür Ohr olmasının imkânsız olduğunu açıklar.

Bunun nedeni, Olamot’ta en düşük derecede ortaya çıkan, çok küçük bir He’arah’ın bile Eyn Sof’dan çıkması ve oraya gelene kadar o düşük dereceden önceki tüm Olamot ve dereceleri geçmesi gerektiğidir. Bu He’arah, derecelerden aşağı indiği için, ikinci dereceye geçerken birinci dereceden, üçüncüye geçerken ikinci dereceden vb. sonuncu dereceye kadar yok olmaz.

Maddesel nesneler, bir yerden bir yere hareket eder. Ancak, yokluk ve değişimin olmadığı manevi olanda, bu hiç mümkün değildir. Bunun yerine, bir He’arah yeri belli bir dereceye kadar gittiğinde, sadece geçerken bile orada yerini alır

Bir derecede ortaya çıkan bir Ohr, sonsuza kadar orada kalır.

 1. Giriş ve bir sonraki dereceye geçiş, oradaki yerini almış olan Ohr’u hiçbir şekilde azaltmaz. Aksine, bir mumu diğerinden, birincisini azaltmadan yakmak gibidir.

Burada da, Ohr birinci dereceden ayrılıp bir sonrakine indiğinde, Ohr hem birinci hem de ikincide tam olarak kalır. Aynı şekilde, üçüncüye girdiğinde, Ohr ikinciden hiç hareket etmez; Ohr, hem ikinci hem de üçüncüde tamamlanmıştır.

Son dereceden önceki tüm derecelerden aynı şekilde geçer, gerçek bir alıcı olarak, Ohr, Ein Sof’tan inerek, hepsinde sabit hale gelir. Bunun nedeni maneviyatta hiç eksiklik olmamasıdır. Bir manevi Behina’da parıldayan herhangi bir Ohr, o Behina’dan sonsuza kadar, birazcık bile, hareket etmeyecektir.

Ohr Hohma, Keter üzerinden yerine geçtiğinde, Keter’deki Shoresh’ini terk eder.

 1. Yukarıda anlatılanlardan, Eser Sefirot’un Hitkalelut’unu birbiri içinde, biri diğerinin içinde ve süreklilik içinde diye anlayabilirsiniz. Örneğin, ilk iki Sefirot yani Keter ve Hohma ortaya çıktığında, Ohr Hohma, Eyn Sof’dan çıkmalı ve bu nedenle Hohma Sefira’ya gelmeden önce Keter’den geçmelidir.

Ohr Hohma, bir kez Keter’de parladığı için yani oradan geçtiği için, orada yok imkânsızdır. Sonuç olarak bu, Ohr Hohma, Hohma’nın Sefira’sına ulaştıktan sonra bile, Ohr Hohma’nın Keter’de hala tamamen kaldığını anlamına gelir. Böylece, Keter Sefira’sı, artık Ohr Keter ve Ohr Hohma olmak üzere iki Orota sahiptir.

Ohr Bina, Keter ve Hohma’dan geçtiğinde, Shoresh’ini onların içinde bırakır ve böyle aynı şekilde devam eder.

 1. Bu, Ohr Bina için de aynıdır. Bina’ya gelmeden önceki iki Sefirot’tan geçmesi gerektiğinden, zorunlu olarak Keter ve Hohma’daki yerini de alır. Böylece, şimdi Keter’de üç Orot vardır: Ohr Keter, Ohr Hohma ve Ohr Bina. Aynı şekilde Hohma’da iki Orot vardır: Ohr Hohma ve Ohr Bina ve Bina’da bir Orot yani kendi Ohr’u.

Ohr Malchut ortaya çıkıncaya kadar, aynı şekilde devam eder. O sırada Keter, Eser Sefirot’un tamamına sahiptir çünkü alttaki dokuz Orot zorunlu olarak Keter’den geçerek, orada yer almıştır. Hohma’da da dokuz Sefirot vardır çünkü altındaki sekiz Sefirot’un tümü, onun içinden geçmiş ve orada kalmıştır.

Aynı şekilde, Bina’da sekiz Sefirot, Hesed’de yedi, Gevura’da altı vb. Malhut aracılığıyla, kendi Ohr’una sahip olacak olan, onun içinden geçecek başka Sefirot yoktur.

Malhut’un Kli’sinde, Ohr Yashar yoktur, sadece Ohr Hozer vardır.

 1. Yukarıda bahsedilen Malhut’un Ohr’u ile ilgili olarak, hem onun içindeki Ohr hem de ondan ilk dokuz Sefirot’a dâhil edilen Ohr, sadece Ohr Hozer’dir. Tzimtzum’dan itibaren, Malhut’un Sefira’sına bir Masach dikildiğini ve Ohr Ein Sof’un oraya alınmadığını zaten biliyorsunuz.

Bunun yerine, Ohr Ein Sof’un bu Masach ile karşılaşması bir Zivug yaratır, bu sırada Malchut’un Masach’ından Keter Sefira’ya kadar parlayan Ohr Hozer adı verilen, yeni bir Ohr gelir. Böylece, tüm Eser Sefirot’u aşağıdan yukarıya doğru giydirir; bu, üst dokuz Sefirot’un her bir Sefira’sında yer almasının tek yoludur (bkz. Histaklut Pnimit, Kısım 2, madde 19).

Malchut, Ohr Hozer’in Eser Sefirot’unun Keter’i olarak kabul edilir.

102/a. Malchut Sefira’sı, yeni Ohr’un kaynağıdır ve her kaynak, Keter olarak kabul edilir. Bu nedenle, Malchut, o yeni Ohr’un Keter Sefira’sı olarak kabul edilir. Ondan önceki Sefira yani Yesod, yeni Ohr’un Hohma’sı olarak kabul edilir ve ondan önceki yani Hod, Bina olarak kabul edilir, ta ki üst Keter şimdi Malhut olarak kabul edilinceye kadar yani bu yeni Ohr’dan alan.

Ohr Yashar’ın Eser Sefirot’u, yukarıdan aşağıya doğru genişler.

102/b. Eser Sefirot’un her derecesinde, Eyn Sof’dan uzanan iki Eser Sefirot’u ayırt etmemiz gerektiğini öğrendik. Birincisi, Eyn Sof’tan Keter’den Malchut’a kadar uzanan Eser Sefirot’a aittir. Bunlara Ohr Yashar’ın Eser Sefirot’u denir çünkü Yosher’de yukarıdan aşağıya, Zach Kli’den daha fazla Av’a ve oradan da daha fazla Av’a, en çok Av olan Malhut’a doğru inerler.

Ohr Hozer’in Eser Sefirot’u, aşağıdan yukarıya doğru genişler.

 1. Orada, başka bir Eser Sefirot rotamız var. Bunlar, Malhut Sefira’sından aşağıdan yukarıya yani Malchut’tan Keter’e kadar uzanır. Bu durumda Malchut, Ohr Hozer’in Eser Sefirot’u olarak adlandırılan yeni Ohr’un kaynağı olur.

Bu isimle anılırlar çünkü ters derece sırasına göre gelirler ve dökerler yani son alıcının, en çok Av olduğu Zach’ten Av’a kadar uzanmazlar. Tam tersine, son alıcı en saf olana kadar, en Av’dan o kadar Av olmayan olana kadar uzanır. Bu nedenle aşağıdan yukarıya doğru parladıkları kabul edilirler.

Ohr Yashar’ın Sefirot’una gelen Ohr Hozer’in tüm Sefirot’ları Malchut’tan geçer.

 1. Yukarıda, Ohr Yashar’ın Eser Sefirot’unun sırasına göre, Sefirot’un Hitkalelut’unu açıklamıştık. Maneviyatta yokluk olmadığı için, herhangi bir yerden geçen herhangi bir He’arah, farklı bir yere hareket ettikten sonra bile orada tam olarak kalır.

Ohr Yashar’ın Eser Sefirot’u ile ilgili olarak, tüm Eser Sefirot’ları Keter’de, dokuz Hohma’da, sekizde Bina’da vs. mevcuttur (bkz. Madde 99). Bu nedenle, bu durum, Ohr Hozer’in Eser Sefirot’unda da aynı şekilde karşımıza çıkıyor. Bunun nedeni, burada Malchut’un Sefira’sının, o Ohr Hozer’in kaynağı haline gelmesidir.

Bu nedenle, Ohr Hozer’in üst Sefirot’una ulaşan her Behina’sının, Malchut’un o Masach’ı karşılayan Ohr Ein Sof ile Zivug yapan Ohr’unun Masach’ın gücüyle yayması nedeniyle, Malhut’tan geçmesi gerektiği düşünülmektedir.

Yesod’un Ohr Hozer’i Malchut’tan geçtiğinde, Malchut’taki Shoresh’ini aynı şekilde terk eder.

 1. Bu nedenle, Yesod’un Sefira’sının Ohr’unu Malchut’tan aldığında, bu zorunlu olarak Malchut’un o Ohr’u önce aldığı anlamına gelir. Ohr Ein Sof ile Zivug yoluyla ve Malhut’tan geçerek Yesod’un Sefira’sına gelir. Böylece, Ohr Yesod’un, hem Malchut’ta hem de Yesod’da bulunduğu ortaya çıkar.

Hod’un aldığı ve Malchut ve Yesod’dan geçerken zorunlu olarak yerini almış olan, Ohr Hozer için de bu aynıdır. Bu durumda Malchut’ta üç, Yesod’da iki ve Hod’da bir Orot olduğunu görüyoruz.

Benzer şekilde, Keter son Ohr Hozer’i aldığında, Ohr Yashar’ın Eser Sefirot’u ile ilgili olarak açıklandığı gibi, Malhut’ta Ohr Hozer’in Eser Sefirot’undan on, Yesod’da dokuz, Hod’da sekiz Orot, vb. vardır.

Ohr Hozer’in Hitkalelut’u geçerken, Eser Sefirot her Sefira’da sabitlenir. Keter, Ohr Yashar’ın dokuz Sefirot’una ve Ohr Hozer’in bir Sefira’sına sahiptir.

 1. Böylece, yukarıdaki Eser Sefirot’un her bir Sefira’sında, Ohr Hozer ile birlikte Eser Sefirot vardır. Başka bir deyişle, her Sefira’ya alınan Malhut’un Ohr’u, Eser Sefirot’u tamamlar. Keter’de Ohr Yashar’ın dokuz Sefirot’u – KHB HGT NHY – ve bir de, Ohr Hozer’in Eser Sefirot’undan aldığı için Ohr Hozer’den biri olan, Malhut vardır. Sonuç olarak, Ohr Hozer’in sadece bir Ohr’una sahiptir.

Hohma’da sekiz Ohr Yashar ve iki Ohr Hozer var; Bina’da yedi Ohr Yashar ve üç Ohr Hozer var.

 1. Hohma, Ohr Yashar’ın sekiz Sefirot’una – Hohma, Bina ve HGT NHY – ve Ohr Hozer’in iki Sefirot’una sahiptir. Ohr Hozer’inkiler şunlardır: Malhut’un Ohr Hozer’inden aldığı, Ohr Hozer’in Yesod’u olan kendi parçası ve onun içinden geçen ve bir daha asla hareket etmeyecek şekilde orada kalan, Ohr Hozer’in Malhut’u haline gelen Keter’in parçası.

Bina, Ohr Yashar’ın yedi Orot’una; Bina, HGT NHY ve Ohr Hozer üç Orot’una; Hod, Yesod, Malhut. Kendi Hod’una sahiptir; Hohma’nın onun içinden geçen kısmından Yesod’a ve Keter’in içinden, Bina’dan yukarı doğru geçen, Malhut’a sahiptir.

Hesed’de altı Ohr Yashar ve dört Ohr Hozer vardır; Gevura’da beş Ohr Yashar ve beş Ohr Hozer vardır; Tifferet’te dört Ohr Yashar ve altı Ohr Hozer vardır.

 1. Hesed, Ohr Yashar’ın altı Sefirot’una, HGT NHY ve Hesed’den yukarı doğru uzanan Ohr Hozer’in dört Sefirot’una sahiptir. Başka bir deyişle, kendi parçası olan Netzah’a ve Hod, Yesod ve Malchut’un içinden geçen ve orada sabitlenen Bina, Hohma ve Keter parçalarına sahiptir.

Aynı şey, Ohr Yashar’ın beş Sefirot’una sahip olan Gevura için de geçerlidir: Gevura, Tifferet, Netzah, Hod ve Yesod. Ayrıca, Gevura’dan yukarıya doğru beş Ohr Hozer Sefirot’u vardır yani ondan geçen Netzah, Hod, Yesod, Malhut olmak üzere Keter, Hohma, Bina, Hesed’in dört bölümü ve Ohr Hozer’in Tifferet’i olan kendi parçası.

Tifferet, Tifferet’ten aşağıya doğru Ohr Yashar’ın dört Sefirot’una ve yukarı Tifferet’ten altı Ohr Hozer’e sahiptir. Başka bir deyişle, kendisinden geçen TNHYM olan beş parçaya ve Ohr Hozer’in Gevura’sı olan, kendi parçası olan KHB HG’ya sahiptir.

Netzah’da üç Ohr Yashar ve yedi Ohr Hozer vardır; Hod’da iki Ohr Yashar ve sekiz Ohr Hozer vardır; Yesod’da dokuz Ohr Hozer ve bir Ohr Yashar vardır; Malchut’da ise Ohr Hozer’in Eser Sefirot’u vardır.

 1. Netzah, Netzah’dan aşağıya doğru üç Ohr Yashar Sefirot’una sahiptir, bunlar – Ohr Yashar’ın Netzah, Hod ve Yesod. Ayrıca, Netzah’dan yukarı doğru yedi Ohr Hozer Sefirot’una sahiptir, bu, ondan geçen altı parça olan KHB HGT’dir. Bunlar GTNHYM ve Ohr Hozer’in Hesed’i olan kendi parçasıdır.

Hod, Ohr Yashar’ın iki Sefirot’una -Hod, Yesod- sahiptir ve Hod’dan yukarı doğru Ohr Hozer’in sekiz Sefirot’una sahiptir. Bunlar yedi parça, KHB HGT ve onların içinden geçen Netzah’tır ki o Ohr Hozer’in HGT NHYM’si ve Ohr Hozer’in Bina’sı olan kendi parçasıdır.

Yesod’un bir Ohr Yashar Sefirası ve Yesod’dan yukarıda, dokuz Ohr Hozer Sefirot’u vardır. Bunlar, içinden geçen -KHB HGT Netzah ve Hod- sekiz parçadır, ki bunlar; Bina, Ohr Hozer’in HGT NHYM’si ve Ohr Hozer’in Hochma’sı olan kendi parçasıdır.

Malchut, Ohr Hozer’iyle her bir Sefira’yı on Sefirot’a tamamlar.

 1. Eser Sefirot’un her tezahürünün, nerede olursa olsun, birbiriyle karıştırılması gerektiği iyice anlatılmıştır. Ancak, Ohr Yashar’ın Eser Sefirot’u ilk ortaya çıktığında, Malchut’un Ohr’u yani Ohr Hozer’in Eser Sefirot’u dahil edilmeden önce, henüz her birinde Eser Sefirot yoktur. Malchut’un başka Ohr’u yoktur ve Malchut’un Ohr’u, Eser Sefirot’un her biri için, eksik olan sayıyı, Eser Sefirot’a tamamlar. Böylece her birinde Eser Sefirot var olur.

Her iç parçada da aynıdır. Keter’in Eser Sefirot’unun Keter’ine gelince, o da zorunlu olarak Ohr Yashar’ın dokuz Sefirot’undan ve Ohr Hozer’in bir Sefira’sından oluşur.

 1. Örnek olarak, genel Eser Sefirot’tan yapılan Keter’in genel Sefira’sını ele aldığınızda, bunun kendi içinde Eser iç Sefirot’tan oluştuğunu görürsünüz. Başka bir deyişle, Ohr Malchut orada göründükten sonra, şimdi Keter’in Keter’i olarak yani iç Keter olarak adlandırılan, o genel Keter’in ilk Sefira’sında zorunlu olarak Ohr Yashar’ın dokuz Sefirot’unun olduğunu görebiliriz. Onun altında, Hohma ve Bina ve Keter’deki Ohr Yashar’ın HGT NHY’si bulunurlar.

Keter’in Keter’i, kendi Behina’sıdır ve dokuz alt Sefirot gelip geçen Orot’lardır

 1. İçlerinde kendi Behina’sında olarak kabul edilen sadece Keter olmasına rağmen, diğer dokuz Sefirot oradaki gelip geçen Orot’lar olarak kabul edilirler. Başka bir deyişle, Keter üzerinden, Ein Sof’tan, oradaki yerlerini almak için aşağı Sefirot’lara geçen Orot’lardır.

Yine de Keter’de olduklarından, en yüksek Sefira yani iç Keter, kendi içinde ve altında dokuz iç Sefirot’u da içermelidir. Bu dokuz Sefirot onun altında olduğundan, onun içinden geçmiş olmalılar. Genel Eser Sefirot hakkında söylediğimiz gibi, maneviyatta eksiklik olmadığı için, ondan geçtikleri için, içindeki yerlerini almış olmalılar.

Görünüşe göre bu belirli Keter, sadece Ohr Yashar KHB HGT NHY den oluşan dokuz Sefirot’una ve Ohr Hozer’in -genel Eser Sefirot’un Keter’indeki Malhut’un Ohr’u olan- bir Sefira’sına sahiptir.

Keter’deki Hohma da zorunlu olarak Ohr Yashar’ın sekiz Sefirot’undan ve Ohr Hozer’in iki Sefirot’undan oluşur.

 1. Benzer şekilde, Keter’in Hochma’sı denilen, genel Keter’ın Eser özel Sefirot’undan özel Hohma Sefira’sını incelediğinizde, zorunlu olarak, iç Keter’de bahsettiğimiz gibi, Eser iç Sefirot’a sahiptir. Bunun nedeni, onun altındaki Ohr Yashar’ın genel Keter’inin sekiz Sefirot’unun tümü, yukarıdan aşağıya o iç Hohma’dan geçmek zorunda olmasıdır.

Ondan geçtikten sonra, onlar zorunlu olarak Ohr Hozer’in iki Sefirot’una ek olarak yani iç Hohma’dan aşağıdan yukarıya doğru geçen, iç Malchut’un Ohr’u anlamına gelen, onun içindeki yerlerini almışlardır. Bu kısımlar: Ohr Hozer’in kendi kısmı ve Ohr Hozer’in iç Keter ile ilgili kısmı.

Böylelikle genel Keter’in iç Eser Sefirot’unda da iç Hohma’da Eser iç Sefirot vardır. Genel Eser Sefirot’un genel Hohma’sında da durum aynıdır.

Keter’deki Bina’da da, Ohr Yashar’ın yedi Sefirot’u ve Ohr Hozer’in üç Sefirot’u vardır.

 1. Ayrıca, belirli bir Eser Sefirot’ta, Keter’in Bina’sı denilen genel Keter’in özel Sefirot’undaki belirli Bina’yı ayırt ederken, iç Hohma’da gördüğümüz gibi, bunun zorunlu olarak belirli bir iç Eser Sefirot’u içerdiğini de göreceksiniz. Bunun nedeni, altındaki genel Keter’in Ohr Yashar’ının altı özel Sefirot’unun HGT NHY’sinin tümü, zorunlu olarak o iç Bina’dan yukarıdan aşağıya geçerek, onun içindeki yerini almasıdır.

Bina’nın kendisiyle birlikte, şimdi Ohr Yashar’ın yedi Sefirot’u haline gelirler. Ayrıca, Ohr Hozer’in üç özel Sefirot’u o genel Bina’dan geçerek, genel Keter’inin iç Malchut’undan aşağıdan yukarıya doğru geçti, yani Ohr Hozer’in kendi parçası, belirli Hohma’nın Ohr Hozer kısmı ve Keter’in belli Ohr Hozer kısmı. Buna göre, genel Eser Sefirot’daki genel Bina ile ilgili yazıldığı üzere, genel Keter’in Eser Sefirot’undaki iç Bina’da özel Eser Sefirot vardır.

Keter’deki Hesed’de Ohr Yashar’ın altı Sefirot’u ve Ohr Hozer’in dört Sefirot’u vardır ve aynı şekilde devam eder.

 1. Aynı şekilde, genel Keter’deki, iç Eser Sefirot’taki, iç Hesed’de iç Eser Sefirot bulacaksınız. Bunlar altı Ohr Yashar, yukarıdan aşağıya HGT NHY ve Hesed’den Keter’e doğru dört Ohr Hozer. Aynı şekli, Gevura’daki iç Eser Sefirot’u Gevura’da bulacaksınız ve bu böylece, Malkut’un Keter’i denen Eser Sefirot’taki iç Malchut yoluyla devam eder.
 2. Sorabilirsiniz: Ama genel Keter’in iç Eser Sefirot’unda genel Malchut’tan yükselen Ohr Hozer yoktur, sadece Nefesh vardır yani Ohr Hozer’in tüm Eser Sefirot’unun en küçük kısmıdır (bkz. Madde 112). Öyleyse, Ohr Hozer’in küçük bir kısmının, artık kendi başına Eser Sefirot’a sayılarını tamamlamak için ihtiyaç duydukları tüm iç Sefirot’la, her bir Sefira’yı tamamlayan Ohr Hozer’in yeni Eser Sefirot’una genişlediğini nasıl söyleyebiliriz?

Ohr Hozer’in Nefesh’i genel Keter’de mutlaka Keter’deki içsel Eser Sefirot’un giysisine bölünmüştür.

 1. Gerçekte, cevap şudur, Malchut’tan genel Keter’e yükselen, genel Keter’deki dokuz iç Sefirot’un tümünü giydirmek, Ohr Hozer’in iç Nefesh’inin o kısmının nihayeti için bir zorunluluktur. Aksi takdirde, Ohr Yashar’ın bu dokuz Sefirot’u, bu Partzuf’un içinde yakalanmaz ve orada parlamazdı çünkü Ohr Yashar’ın, Ohr Hozer’in alma kapları dışında bir Partzuf ile bağlantı kuramadığı biliniyor.

Bu Ohr Nefesh, Keter’in dokuz iç Sefirot’unu giydirdi. Böylelikle, aşağıdan yukarıya doğru geçerken, iç Sefirot’un her birindeki sayıyı, eksik oldukları iç Eser Sefirot’una tamamladığını görürüz. Hohma’ya eksik olduğu iki Orot’u verir: biri kendi kıyafeti için, diğeri ise Keter’i giydirmek için. Yukarıda gösterildiği gibi, Bina’ya bir üçüncü ve Hesed’e dördüncü verir.

Genel Hohma’da Eser Sefirot’un içindeki Eser Sefirot’ta da bu böyledir. Eser Sefirot’un Hohma’sının iç Sefirot’unun Keter’i, Ohr Yashar’ın dokuz Sefirot’unu ve Or Hozer’in bir Sefira’sını içerir.

 1. İç Eser Sefirot içindeki, genel Keter’in içindeki özel Eser Sefirot’u açıkladığımız gibi, genel Hochma Sefira’sı içindeki her bir özel Eser Sefirot’u da açıklayacağız. Hochma’nın Keter’i denen, genel Hochma’nın Keter’inin iç Eser Sefirot’unda, mutlaka iç Eser’in Sefirot olduğunu bulursunuz. Bunlar onun kendi Ohr’u ve yukarıdan aşağıya giden iç sekiz Sefirot Bina’dır; HGT NHY, dolayısıyla dokuz.

Genel Hohma’nın iç Malchut’undan yükselen bir Ohr Hozer vardır. Böylece, genel Hohma’nın Keter’inde iç Eser Sefirot vardır.

Hohma’nın iç Hohma’sında Ohr Yashar’ın sekiz Sefirot’u ve Ohr Hozer’in iki Sefirot’u vardır.

 1. Hohma’nın Hohma’sı olarak adlandırılan, genel Hohma’nın iç Eser Sefirot’undaki iç Hohma da aynı şekilde çalışır. Yukarıdan aşağıya sekiz Ohr Yashar’dan ve aşağıdan yukarıya doğru iki Ohr Hozer’den oluşur. Benzer şekilde, genel Hohma’nın iç Eser Sefirot’undaki iç Bina’da yukarıdan aşağıya yedi Ohr Yashar ve aşağıdan yukarı üç Ohr Hozer vardır.

Hesed’de, Gevura’da ve böylece Hohma’nın Malhut’u denilen, genel Hohma’nın bu Eser Sefirot’undaki iç Malchut aracılığıyla bu böyledir. O da Ohr Hozer’in iç Eser Sefirot’una sahiptir yani o, zorunlu olarak genel Hohma’nın tüm iç Eser Sefirot’unu giydirir ve onlara He’arah’sını gönderir. Böylece, zorunlu olarak hepsinin onun içinden geçip, onun içindeki yerlerini aldıkları sonucu çıkar.

 1. İç Bina’nın, iç Eser Sefirot’u da aynı şekilde çalışır; iç Hesed, iç Gevura ve iç Malchut’a kadar aynı şekildedir ve burada daha fazla açıklamaya gerek yoktur.

Bunun yerine, iç Sefirot’tan bir Sefira’yı daha açıklayacağız, böylece onun da kendi içinde ve dışında nasıl zorunlu olarak iç Eser Sefirot’tan oluştuğunu göstereceğiz, şimdi bunlar iç Eser Sefirot içindeki iç Eser Sefirot’tur.

 1. İç Sefirot’un iç Bina’sını inceleyelim, bu, örneğin genel Hohma’daki Eser Sefirot’taki, Hochma’nın Hochma’sındaki Bina olarak adlandırılan, iç Hohma’daki iç Eser Sefirot’lardan birisidir. Burada da aynı prensibe göre kendi Eser Sefirot’una sahip olduğunu görüyoruz yani yukarıdan aşağıya, onun içinden geçen yedi Ohr Yashar ve ayrıca onun içinden aşağıdan yukarıya doğru geçen üç Ohr Hozer vardır.
 2. Böyle sonsuz muhakemeler yapabiliriz çünkü ne zaman herhangi bir Sefira’yı alırsanız, bin kez bölündükten sonra bile, Sefira hala Eser Sefirot’un bir düzenlemesinden gelir. Böylece, Eser Sefirot’larının bir kısmı, zorunlu olarak o Sefira’dan yukarıdan aşağıya, bir kısmı da aşağıdan yukarıya doğru gitmiştir. Böylece, bu Eser Sefirot’lar, yukarıda açıkladığımız gibi, sonsuza dek o Sefira’daki yerlerini mutlaka almışlardır. Böylece, o Sefira’da mutlaka tüm Eser Sefirot’a sahipsiniz.
 3. Bununla birlikte, onu, içteki on’a ve sonra başka bir iç on’a böldüğünüzde bile, tüm Sefirot’un eşit kaldığını düşünmemeniz gerektiğini bilmelisiniz. Bölündükçe, önemli ölçüde değişir ve biri diğerine benzemez.

Öyledir, çünkü Ohr Yashar’ın Orot’u, Keter dışında, Sefirot bölünmesi olarak belirlenmiş yerlerine asla gelmez. Çünkü Hohma’da, Hohma’dan aşağı anlamında, sadece sekiz Ohr Yashar vardır ve iki tane Ohr Hozer – Yesod ve Malhut- vardır.

Bu nedenle, Ohr Yashar’ın sekiz Orot’u daha saf Kelim’e gelir yani Keter’den Hod’a ve Ohr Hozer’in iki tanesine – Yesod ve Malchut’ta. Buna göre, Ohr Hohma Keter’in Kli’sini, Ohr Bina Kli Hohma’nın Kli’sini vb. Ohr Yesod Kli de Hod’un Kli’sini giyinir.

Buna göre, Ohr Yashar’ın Orot’u doğru yerlerine gelmediği ve sadece Ohr Hozer’in her zaman doğru yerine geldiği sonucu çıkar; Yesod’un Ohr Hozer’i, Yesod’un Kli’sinde ve Malhut’un Ohr Hozer’i Malhut’un Machut’unun Kli’sine gelir.

 1. Benzer şekilde Bina, daha saf Kelim’i giydiren Ohr Yashar’ın yedi Orot’undan fazlasına sahip değildir. Bu, alıcının daha saf olan yani Keter’den Netzah’a doğru alması kuralına bağlıdır. Buna göre, Ohr Bina Keter de-Kli’ye, Ohr Hesed Hohma de-Kli’ye ve nihayet Ohr Yesod Kli de-Netzah’da nüfuz eder. Onların yerlerine sadece Ohr Hozer’in üç Orot’u yerleşir: Hod, Yesod ve Malchut’un Kelim’i içinde, Orot Hod, Yesod ve Malhut.
 2. Yukarıdan, iç Keter’in Binası, iç Hochma’nın Bina’sı ve iç Bina’nın Bina’sı vb. arasında büyük bir fark olduğunu öğrenebiliriz. Sadece Bina de-Keter, kendi Kli’sindeki Ohr Bina’dır.

Ancak Hohma’nın Bina’sındaki, Bina’nın Kli’sinde sadece Hesed’in Ohr’u vardır ve Bina’nın Bina’sındaki, Bina’nın Kli’sinde sadece Gevura’nın Ohr’u vardır. Hepsi için durum böyledir çünkü hiç biri diğeri gibi değildir.

 1. Ohr Hozer’in Orot’nunun bölünmesinde bile yerlerini değiştirmedikleri izlenebilir. Buna rağmen, Ohr Hozer’in olduğu her yerde, Ohr Yashar’dan He’arah’ı aldığı için, bölünme şekillerindeki değişiklikleri fark edebiliriz.

Örneğin, Yesod de-Hochma’da, Ohr Yashar de-Hod de-Hochma’dan He’arah vardır. Ancak, Yesod de-Bina’da, Netzah de-Bina’dan He’arah vardır çünkü Hod de-Bina’da Ohr Yashar yoktur.

 1. Yalnızca genel Sefira’yı bölerseniz, bu kuralın bir istisnası olurdu. Şunu söylemek istiyorum: Bina’nın genel Sefira’sını örnek olarak alın ve onu on’a ve sonra başka bir on’a bölün. Örneğin, iç Bina’nın iç Bina de-Bina’nın Bina adı verilen, genel Bina’nın Eser Sefirot’unun iç Bina’sının Eser Sefirot’undan ayırırsanız, o zaman hiçbir fark olmaksızın hepsi eşit olacaktır. Bu böyledir çünkü hepsinde yedi üst Kelim KHB HGT Netzah’da Ohr Yashar’ın yedisini ve alttaki Kelim, Hod, Yesod, Malhut’ta üç Or Hozer bulacaksınız. Bin bölünmeden sonra bile ve diğer tüm Sefirot’ta da benzer şekildedir

Kısım On

İki kuvvetten oluşan Zivug de-Hakaa konusunu açıklıyor: bir çekme kuvveti ve bir itme kuvveti. Biri Aviut’un ve diğeri Masah’ın Kashiut’unda eşzamanlı olarak çalışırlar.

Zivug de-Hakaa kelimelerinin anlamı hakkında detaylı açıklama

 1. 128. Zivug de-Hakaa konusu ayrıntılı bir açıklama gerektirir. Zivug de-Hakaa, reddedilme, ayrılma ve büyük nefret anlamına geldiğinden burada açıkça olumlu ve olumsuz bir şey var. Öyleyse, Hakaalı Zivug’u nasıl dile getirebilirsiniz, çünkü bu nefretin sevgisini, ayrılığın bağlılığını veya Hamshacha’nın reddedilmesini ima eder? Gerçekten kafa karıştırıcı.
 2. Gerçekten de şudur: Bir kural altında, iki karşıtlık vardır. Bununla birlikte, bu kural iki benzersiz taşıyıcıdan oluşur, bu iki kuvvet anlamına gelir: biri çeken, diğeri iten. Çeken kuvvet, Kli’nin Aviut’unda ve itici kuvvet, Kli’nin Masach’ındadır. Bir araya getirilmişler ve her ikisi de iki ayrı yerde, aynı anda hüküm sürer.
 3. Herhangi bir kafa karışıklığı ve şaşkınlık uyandırmadan, onu iyice incelemek ve zihin için kabul edilebilir kılmak için, ayrıntılara gireceğim. Hayal edilen ve gözümüze görünen bedensel gerçeklikten bir örnek vereyim: Bir kayaya ya da yere yüksek bir yerden düşen bir kişiye baktığınızda, o kişinin büyük bir güç ve hızla yukarıdan aşağıya doğru çekildiğini görürsünüz. Yine de, o kişi yere çarptığında, yer ona çarpar ve onu biraz yukarı doğru iter.
 4. Burada iki varsayım var: Birincisi, eğer onu koruyacak sağlam bir şey yoksa, dünyanın, havada bulunan her şey üzerinde büyük bir çekme gücüne sahip olduğudur. Böylece biri evin çatısından havaya düştüğünde, yeryüzünün çekme kuvveti anında ona etki eder. Bu, yere hızlı düşüş sorununu açıklar.

Ancak burada, dünyanın o kişiyi sevgiyle kucaklaması, hareket etmesine bile izin vermemesi gerektiği düşüncesi var. Yine de tam tersini görüyoruz: o kişi, yere dokunduğu anda onu hızla geri iter ve o hafifçe yukarı çıkar.

 1. Havadan yukarıdan iten başka bir kuvvet olduğuna dair başka bir varsayım daha vardır. Bu reddetme kuvveti, havadaki her şeye etki eder ve onu yere iter.

Aynı zamanda, dünyamızda sadece itme kuvveti vardır ve hiçbir çeken kuvvet yoktur. Böylece o kişi, evin çatısından kopup havaya uçtuğunda, yukarıdan gelen itme kuvveti anında ona etki ederek onu yere indirir. Dolayısıyla yere değdiğinde, onu bir kez daha yukarı iter.

 1. Bu daldan Üst Dünyalar’daki Shoresh’i hakkında bir sonuç çıkarırsak, işler çoğunlukla çok benzer olduğundan, her iki varsayımın da yanlış olduğunu göreceğiz. Ayrıca, her topun iç içe geçmiş bir çekme ve itme kuvvetine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Başka bir deyişle, her şeyi içe doğru çekmek isteyen çekici güç olan, Aviut’un bir gücü vardır ve bunun tam tersi, herhangi bir dış bedeni içeri girmekten iten, bir Kashiut gücü vardır.

Bu nedenle, herhangi bir Hamshacha, kesinlikle Pnimiut’undaki merkezi noktadan gelmelidir çünkü Hamshacha’nın gücü burada kalır. Bunun nedeni, merkezi noktanın, tüm gezegenden daha fazla Av olmasıdır, bu nedenle etkisi ve işleyişinin gücü altındaki, bu çevresel alan içindeki her şeyi çeker.

 1. Bununla birlikte, onu, olması gerektiği gibi, yalnızca Hamshacha’nın gücüne bakarak yutacak kadar çekmiyor. Bunun yerine, çekilen nesnenin dış kabuğa dokunduğu anda, kabuktaki itme kuvveti, Kashiut, hemen uyanır ve onu bir kez daha yukarı doğru iter.
 2. Ortaya çıkan şudur ki, çektiği şey, Hamshacha yoluyla değil, başka bir şekilde, onu iten ve yarı yolda durduran Kashiut’un gücüyle yarı yolda durdurulduğu için alınır.

Dolayısıyla, burada hem Zivug hem de Hakaa birlikte çalışıyor. Zivug çekiyor ve Kashiut itiyor. Böylece onu üstüne alır ve diri diri yeryüzünün içine yutmaz.

Bu nedenle, alma kabının, öncelikle içindeki itme kuvveti olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü olması gerektiği gibi, onu alır ve yaşatır. İtici kuvvet olmasaydı, kişi canlı canlı yutulacaktı.

 1.  Çekme ve reddetmenin, güçleri ölçüsünde bir havuzdaki iki damla kadar eşit olduğunu da görebilirsiniz. Çekme kuvveti, itme kuvvetinden biraz daha güçlü olsaydı, yeryüzünde hareket etmek imkânsız hale gelirdi. Demirden mıknatıs gibi, hareket eden her şey ona yapıştırılır.

Alternatif olarak, itme kuvveti biraz daha güçlü olsaydı, tüm evren ona dokunamayacak şekilde, onun üzerinde dans ediyor olacaktı. Böylece, besbelli ki eşittirler.

 1. Böylece, Elyonim’deki Zivug de-Hakaa konusunu iyice anlayabilirsiniz. Zivug ve Hakaa, iki zıt olmasına rağmen, yine de bir seferde ve bir seferde bir yönetimde yer alırlar, ancak Aviut ve Kashiut olmak üzere, iki yerde yer alırlar. Bu bilgeliğin devamında bunu hatırlayın.

 

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
19 - 0,096