e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

214- Kapılarda Bilinen

Şavuot’ta Duydum, 1939, Kudüs

“Ben Efendin, senin Tanrınım” (Çıkış 20:2). Zohar’da da, “kapılarda bilinen” (Atasözleri 31:23). Soru: Bilgelerimiz neden Şavuot tatilinin yazılı ismini “Tora’mızı vermek” olarak değiştirdiler? Bu Torah’da, “ilk meyveleri sunmak” olarak belirlenmiştir, yazıldığı üzere; “ilk meyvelerin gününde de” (Numaralar 28:26). Bilgelerimiz gelmiş ve ona “Tora’mızı vermek” ismini vermişler.

Aslında, bilgelerimiz hiç bir şeyi değiştirmediler, sadece ilk meyve sunma meselesini yorumladılar. Yazılmıştır ki, “Tarlalar ve içindeki her şey coşsun; böylece ormanın ağaçları sevinç içinde şarkı söyleyecek (Mezmur 96:12). Tarla ve ağaçlığın arasındaki fark şudur, tarla meyve verir, ama ağaçlıklar kısır ağaçlardır ve meyve vermezler.

Bu demektir ki tarla Malhut olarak kavranılır ve anlamı da Cennet Kraliyetinin sorumluluğunu üstlenmeyi kabullenmektir, bu da mantık ötesi inançtır.

Ama bu inancın ölçüsü nedir? Bunun ölçüsü vardır ve bu şu anlamdadır; sahip olduğu bilgi kadar doldurulmalıdır. O zaman buna “Efendinin kutsadığı tarla” (Yaratılış 27:27) yani meyve veren, denir. Sadece bu yolla O’na bağlanmak mümkün olabilir, çünkü buna hiç sınır koymaz, çünkü bu mantık ötesi inançtır.

Ancak, bilgi sınırlıdır. Büyüklüğün ölçüsü, bilginin ölçüsüne göredir. Buna “diğer tanrı kısırdır, vermez” denir. Bu yüzden ona “ağaçlık” denir. Ancak, her durumda, ikisine de “kenar” denir. Daha doğrusu, orta çizgi meselesini sezmek lazım, yani bilgiye de ihtiyaç vardır. Ama bunun bir şartı vardır ki, mantık ötesi inancı bozmamalıdır.

Ancak, kişi çalışırken, bilgiye mantık ötesi inançtan biraz fazla önem verirse, hemen her şeyi kaybeder. Bunun yerine, bilgiye, hiç fark etmeyecek şekilde sahip olmalıdır. Böylece, “tarla coşar vb. ağaçlığın ağaçları sevinç içinde şarkı söyler,” zira böylece, “ağaçlık” diye anlaşılan “başka tanrılarda” bile ıslahat olur, çünkü o inanç ile kuvvetlenir.

Abraham hakkında yazılan şeyin anlamı da şudur: “Benim önümde yürü ve kalbin tamam olsun” (Yaratılış 17:1). Raşi, o desteğe ihtiyaç duymaz, diye yorumladı. Ve Nuh hakkında şu yazılmış, “Nuh, Tanrı ile beraber yürüdü” (Yaratılış 6:9), yani desteğe ihtiyacı vardı, her durumda da bu destek Yaradan’dan geldiği halde. Ancak, en kötüsünde, başka insanların desteğine ihtiyaç duyulmasıdır.

Bununla ilgili iki konu vardır:

  1. Hediye;
  2. Borç.

Birisinin hediye alması, insanlardan aldığı destektir. Ve bunu geri vermek istemez, hayatı boyunca kullanmak ister.

Borç ise kısa dönemli bir şeydir, yani kendi gücü kuvveti olmadığı sürecedir ve kişi, kutsallık ve arınma içinde çalışma ve emek ile kendi gücünü edineceğini umar. Ve o zaman, aldığı desteği geri verir. Yine bu da iyi değildir, çünkü elde etme ile ödüllenmez ise gene de düşer.

Ve “Torayı alma” değil de “Torayı verme” konusuna dönelim, çünkü onlar böylece Tora’yı veren olmakla ödüllendirildiler, yazıldığı üzere: “Biz Kralımızı görmek istiyoruz.” Çünkü aslında önemli olan şey, onların “Torayı veren” ile ödüllenmeleridir. Ve böylece diyebiliriz ki “Efendinin kutsadığı tarla”, yani meyve veren bir tarla.

İlk-meyvenin anlamı şudur, yani bu tarlanın ilk meyvesi anlamına gelir. “Torayı veren” olmakla, yani tam bir farkındalıkla ödüllenmenin işaretidir. Bunun için o der ki, “göçebe bir Arami benim babamdı” (Ahdi Atik, 5. Kitap 26:5). Evvelce, düşüş ve kurnazlık içindeydi; ama şimdi sürdürülebildiği bir bağ içinde. Bunun için bilgelerimiz ilk-meyve meselesini şöyle yorumladılar; “Torayı vermek,” “Torayı veren” olmakla ödüllenir.

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
19 - 0,453