e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

Ayın Doğuşu

Not 799

Ayın doğuşu. Musa’nın kafası karışmıştı.

Ay, Malhut olarak adlandırılır. Buna “ayın yenilenmesi” denir çünkü cennetin krallığının yükünü her gün yeniden kabul etmemiz gerekir. Dünün kabulü yeterli değildir çünkü ARİ, her seferinde BYA’ya düşen kıvılcımları yükseltmemiz ve onları da Keduşa’ya [kutsallığa] yükseltmemiz gerektiğini söyler. Sonuç olarak, kişi her seferinde yeni bir yükü kabul ettiğinde, her seferinde ayrılığın bir parçasını aldığı ve onu Keduşa’nın bütünlüğüne eklediği kabul edilir.

Bu, Malhut’un her gün bir nokta olmaya geri dönmesinin anlamıdır ve Zohar’da noktaya “içinde beyaz olmayan siyah bir nokta” denir. Yani o parlamaz çünkü “beyaz” onun aydınlattığı anlamına gelir. Bu, onun her seferinde yenilenmesi gerektiği anlamına gelir.

Ancak eskisi gibi aynı nitelikte olmadığını bilmeliyiz. Aksine, yazıldığı gibi, Eyn Sof’tan [sonsuzluk/sonsuz] uzanmayan ışığın yenilenmesi yoktur.

Buna “ayın İbur’u [gebeliği]” denir. İbur, “öfke ve hiddet” kelimelerinden gelir. Yani kişi, cennetin krallığı onun içinde bir nokta gibiyken üstesinden gelmelidir yani cennetin krallığı onun için parlamaz, bu yüzden “Rab’be memnuniyetle hizmet edin” diye yazıldığı gibi, sevinç içinde olacaktır fakat onun içinde daha ziyade üzüntü vardır.

İbur’un anlamı budur. Bu, bedensellikteki bir döllenmeye benzer, döllenme başlar ve sonra uygun koşullar sağlanırsa bir yavru ortaya çıkacaktır.

Sonuç olarak, kişi çalışmaya başladığında ve Yaradan’dan ne kadar uzak olduğunu gördüğünde ve bu onu incittiğinde, bu, Katnut [küçüklük/bebeklik] ile ödüllendirildiği yani kendi Katnut’unu hissettiği anlamına gelir. Buna “Kli’nin [kabın] eksikliği” denir ve bu ölçüde kişi daha sonra Kli’sinin ölçüsüne göre Gadlut [büyüklük/yetişkinlik] denilen ışığı edinebilir.

Noktaya, “Tozdaki Şehina [Kutsallık]” denir ve onun yükselişine “ayın kutsanması” denir. Yani, “toz” halinde olan bu anlayışı Keduşa’ya dahil etmiştir. Buna “Şehina’yı tozdan kaldırmak” denir.

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
19 - 0,090