e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

67- Günahtan Uzak Dur

Kudüs´te Sukot Bayramından Sonra Duydum, 5 Ekim 1942

Günahtan uzak durmakta” dört antlaşmaya uymaya dikkat etmek gereklidir.

  1. Gözlerin antlaşması (Brit Eynaim) kadınlara bakmaktan sakınmalısındır. Ve bu yasağın var olması düşünceye yol açmasından değildir. Bunun kanıtı yasağın yüz yaşındaki bir ihtiyar için bile geçerli olmasındadır. Daha doğrusu gerçek nedeni bunun çok yüksek kökünden uzanmaktadır: İhtiyatlı olmanın nedeni, eğer kişi bundan kaçınmazsa, İlahi Şehina´ya (İlahi Kutsallığa) bakacak duruma düşebilir.
  2. Dilin antlaşması “gerçek ve yalana” dikkat etmektir. Adam ha Rişhon´un günahından sonraki algısı ve gözlemi, “gerçek ve yalanın” algısı ve gözlemidir. Bilgi Ağacı günahından önceki algı ve gözlemler “acı ve tatlı” prensibine göredir. Ancak eğer bu açıklamalar “gerçek ve yalana” göre olursa tamamen farklıdır. Bazen tatlı başlar ve acı biter. Sonuç olarak, acı olan ama doğru olan bir gerçeklik vardır.

Bu nedenle sözlerimizi değiştirmede çok dikkatli olmalıyız. Ve sadece bir arkadaşımıza da yalan söylediğimizi düşünüyor olsak bile bedenimizin çalışmaya nasıl alışmışsa öyle de davranmaya devam eden bir makine gibi olduğunu bilmeliyiz; eğer böyle gitmeye alışmışsa böyle gider. Bu nedenle, eğer bedenimiz yalana ve dolana alışmış ise başka türlü gitmesi imkânsızdır ve bu sebeple kişi tek başına olduğunda da yalan ve dolan ile gitmek zorundadır.

Bu da gösteriyor ki kişi, kendini kandırmak zorundadır ve kendine de doğruyu söyleyemez, çünkü o, gerçekte özellikle tercih edecek bir şey bulmaz.

Arkadaşını aldattığını düşünen kişinin, Yaradan´dan başkasını aldatmadığını söyleyebiliriz; çünkü insanın bedeninden başka yalnızca Yaradan vardır. Zira yaratılışın temeli şudur; insan, sadece insanın kendi algısında yaratık diye adlandırılır. Yaradan insanın kendisini, O´ndan ayrı var olduğunu hissetmesini ister. Ancak bunun dışında, “Tüm dünya O´nun ihtişamı ile doludur.”

Dolayısıyla kişi dostunu kandırdığında Yaradan´ı kandırır ve eğer dostunu üzerse, Yaradan´ı üzer. Bu nedenle, kişi her zaman doğru söylemeye alışık ise bu onun Yaradan´a saygı göstermesine yardım edecektir. Bu demektir ki, eğer kişi Yaradan´a bir şeyin sözünü vermişse, o zaman sözünü tutacaktır, zira sözünde durmamaya alışık biri değildir ve böylece “Yaradan senin gölgendir” ile ödüllendirilir. Eğer kişi sözünü tutar ve söylediği şeyi yaparsa, Yaradan da karşılığında “söylediğini yapan kutsanır,” sözünü tutar.

Dilin antlaşmasının bir göstergesi vardır; mümkün olan her şey hakkında konuşmamak, çünkü kişi konuşma yoluyla kalbinde olanları açığa çıkarır ve bu dışsal olanlara tutunma verir. Çünkü kişi tamamen arınmadığı sürece ve içselliğinden bir şey açığa vurduğunda Sitra Ahra’nın yukarıya şikâyette bulunmaya gücü vardır ve kişinin çalışmasıyla alay eder. Ve şöyle söyler: “Onun bu işteki tüm niyeti sadece aşağıya doğru iken, yukarıya ne gibi bir çalışma sunabilir?”

Ve bu büyük bir soruyu cevaplar: Bilindiği üzere, “ıslah diğer bir ıslaha sebep olur;” öyleyse neden sıklıkla kişinin çalışmadan düştüğünü görürüz? Yukarıda söylendiği gibi, Sitra Ahra kişinin çalışmasını kötüler ve şikâyette bulunur, sonra aşağıya iner ve kişinin ruhunu alır. Bu demektir ki, yukarıya zaten onu kötülemiş olur ve onun yaptığı iş saf değildir ama kendi için alma formundadır diyerek aşağıya iner ve “bu yaptığın çalışma senin için ne anlama geliyor?” diye sorarak kişiden canlılığını ve hevesini alır. Böylece kişi hayatın canlılığının aydınlanmalarıyla biraz ödüllenmiş olsa bile bunu yeniden kaybeder.

Bunun için tavsiye, “alçakgönüllülükle yürümektir” ki Sitra Ahra kişinin çalışmalarını bilmesin; yazıldığı üzere, “Kalbindekini ağzından ifşa etmez.” Böylece Sitra Ahra da kişinin çalışmalarını bilemez, çünkü o sadece sözler ve davranışlar aracılığıyla ortaya çıkan şeyleri bilir ve bunları yakalayabilir.

Ve bilmeliyiz ki, ızdıraplar ve acılar öncelikle iftira edenler yoluyla gelir. Bu sebeple kişi mümkün olduğu kadar kendini konuşmaktan korumalıdır. Hatta bilinmeli ki, günlük konular üzerine bile konuşsak aynı şekilde kalbin sırlarını açığa vurabiliriz. Yazıldığı üzere, “O konuştuğunda ruhum beni bıraktı.” Bu kişinin ihtiyatlı olması gereken, dilin (sözün) antlaşması budur. Ve özellikle bir düşüş sırasında bu antlaşmanın tutulması gerekir, çünkü iniş sırasında yüksek bir derecede yürümek ve bunu korumak zordur.

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
19 - 0,078