e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

Ana Sayfa > Baruh Halevi Aşlag (Rabaş) > Kabala Kütüphanesi > Notlar > İbrahim Sahip Olduğu Her Şeyi Verdi

İbrahim Sahip Olduğu Her Şeyi Verdi

Not 354

Heşvan

Midraş‘ta, “Sara’nın Hayatı” bölümünde, “Ve İbrahim sahip olduğu her şeyi İshak’a verdi” ayeti hakkında iyi bir ders vardır. Rav Yehuda, “Bu Gevura’dır [güç/yargı]” der. Rav Nehemya, “Bu bir kutsamadır” der.

Aşağıdakileri anlamalıyız:

1) Birinin diğerine Gevura verdiği nasıl söylenebilir? Bu elden ele aktarılabilecek bir şey değil.

2) Birinin özel olarak Gevura, diğerinin “kutsama” dediği itilaf nedir? Neye itiraz ediyorlar?

Her ikisinin de aynı anlama geldiğini ve her ikisinin de yaşayan Tanrı’nın sözleri olduğunu açıklamalıyız. Yani, Gevura‘nın yolunda yürüyeceğini ona iletmiştir, yazıldığı gibi “Ve babası İshak’ın korkusu üzerine yemin etti.” Yani, Gevura niteliği vasıtasıyla, İbrahim’in ona yürümesi için yol verdiği “sahip olduğu her şeyin” anlamı budur. Ve tamamlaması gereken şey, bununla “ve Rab onu kutsadı” anlamına gelen kutsama ile ödüllendirildi.

Başka bir deyişle, Tora ve çalışma ile güçlenmesi yoluyla, günahlar sevap haline geldiğinde, sevgiden tövbe ile ödüllendirildi. Bundan, çalışmalarının tam meyve verdiği sonucu çıkar.

Buna göre atalarımızın dediğini anlayabiliriz, “Rabbi Şmuel Bar Nahmani dedi ki, ‘Rabbi Yonatan şöyle sordu, neden ‘Sen bizim babamızsın, İbrahim bizi tanımıyordu, İsrail bizi tanımıyordu. Sen, Rab, bizim Babamızsın, Kurtarıcımızsın.’ diye yazılmıştır.”

Gelecekte, Yaradan İbrahim’e, “Çocukların Bana karşı günah işledi” diyecek. İbrahim O’na, “Dünyanın efendisi, Senin adının kutsallığı üzerine ortadan kaldırılsınlar.” dedi.

O, Yakup’a, “Çocuk yetiştirmek acı verici, onlara merhamet dileyebilir miyim?” dedi. Ona, “Oğulların günah işledi” dedi. O’na, ” Dünyanın efendisi, Senin adının kutsallığı üzerine ortadan kaldırılsınlar.” dedi. “Yaşlılarda akıl, gençlerde öğüt yoktur” dedi.

İshak’a, “Oğulların günah işledi” dedi. O’na şöyle dedi: “Dünyanın efendisi, benim oğullarım senin de oğulların değil mi? ‘Duyacağız’ yerine ‘Yapacağız’ı tercih ettiklerinde, onlara ‘Oğlum, ilk oğlum’ dedin, şimdi onlar benim oğullarım ve Senin değil.’ Ve ayrıca, ne kadar günah işlediler? İnsanın yaşı kaç yıl, 70 yıl mı? Cezalandırmadığın yirmi yılı çıkar, onlara elli kalır. Geceleri kapsayan yirmi beşi çıkarırsan yirmi beş kalır. İbadetin, yemeğin ve tuvaletin on iki buçuğunu çıkar, geriye on iki buçuk kalır. Eğer Sen hepsini üstlenirsen, çok iyi. Ama üstlenmezsen, yarısı bende yarısı Sende. Ve eğer bunların hepsinin benim üzerimde olduğunu söylemek istersen, o zaman ben de ruhumu Senin huzuruna sundum.” Onlar başladılar ve “Çünkü babamız sensin” dediler (Şabat [Şabat] 89b).

“Ortadan kaldırma” sözünün anlamı günahlardır. Günah zamanı hala devam ettiğinden, bu tam anlamıyla olmayacaktır. Yine de Gevura‘nın niteliği vasıtasıyla, bu gücü İsrail’e yayma kuvvetine sahip olacak, böylece günahlar erdem haline gelecektir.

Bundan, tüm kutsamaların Tora’daki güçlendirme yoluyla geldiği sonucu çıkar. Bu nedenle, Gevura‘nın gücünü çekebilmeleri için Tora öğrenenlere sarılır ve onlardan güç alırsak, kutsamaların tam ölçüsüne sahip olacağız ve kutsamaları tüm İsrail’e yayabileceğiz, Amin!

***

İshak’ın üzerine aldığı tek şeyin Tora olduğunu, yazıldığı gibi, yalnızca Tora’nın incelenmesiyle ilgili olduğunu, duanın incelenmesiyle ilgili olmadığını görüyoruz. Bu kuraldır, eğer Tora öğrencisi olmazsa dua edecek kimse de olmaz.

Bu, sıradan bir orduda, hiç rütbesiz kalana kadar tüm komutanlardan bir rütbe indiren kralla ilgili alegori gibidir. Bu nedenle, onların öbür dünyada olmalarını ve oğullarımızın bizim için dua etmelerini istiyorsak, Tora öğrenenlerin ellerinden tutmak gerekir.

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
19 - 0,093