e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

Çevreye İlişkin

Not 919

“’Ve o, altı yüz seçkin at arabası aldı.’ Onlar kimdi? Onların Mısır’dan olduklarını söylerseniz, ‘Mısır’ın tüm hayvancılığı öldü’ ile bu zaten söylendi. Firavundan olduklarını söylerseniz, çoktan ‘Efendinin eli sizin hayvanlarınız üzerindedir.’ denildi. İsrail’den olduklarını söylerseniz, zaten ‘Hayvanlarımız da bizimle gidecek’ denildi. Aksine, Firavun’un hizmetçileri arasında Yaradan’ın sözünden korkanlardandılar. ‘Böylece, öğrendik ki, Yaradan’ın sözünden korkanlar İsrail’e bir engeldir.” (Midraş Tanchuma, BeShalach).

Bu, birincil muhafızların Yaradan’dan korkanların ortamından olduğu anlamına gelir. Onlar Firavun’un hizmetkarlarıdır. Firavun, ARİ’nin dediği gibi, Mısır’daki sürgün, Keduşa’nın [kutsallık] Daat’ının [mantık/bilgi] sürgünde olmasıydı. Firavun bolluğu emecekti, yani Firavun alma arzusudur. Onlara “sadece kendi çıkarları için çalışmak” denir ve ihsan etme çalışmasıyla hiçbir bağlantıları yoktur, çünkü onların tek amacı sadece kendilerini memnun etmektir.

Muhafaza etme esas olarak onlardan olmalıdır, çünkü onlar dışarıdan sözde çalışıyorlarmış- Tora ve duayla şevkle meşgul oluyorlarmış ve her türlü kesinliği yapıyorlarmış gibi görünürler. Bu nedenle, onlara “Yaradan’dan korkanlar” denir. Aksi takdirde, böyle adlandırılmazlardı.

Hal böyle iken, içsel olarak, Firavun’a köleleştirilirler, yani tek amaçları kendi isteklerini ve ihtiyaçlarını karşılamaktır ve ihsan etme çalışmasıyla hiçbir bağlantıları yoktur.

Böyle bir çevre, Yaradan’ın bir hizmetkarı için bir engel oluşturur, çünkü o Yaradan’ın yolunda yürümek ister ve onlar Yaradan korkusuyla meşgul oldukları zaman, onların çalışmalarını görür ve Firavun’un hizmetkarları olarak çalıştıklarından beri, şevklerinden etkilenir, onların bedenleri direniş göstermez zira yaptıkları çabalar sadece beden içindir. Dolayısıyla burada hiç direnç yoktur. Aksine, beden onlara güç vermeyi kabul eder.

Sonuç olarak böyle bir ortam, İsrail’e, Firavun’un hizmetkârları arasında değil de “İsrail” olmak isteyen için birisine engeldir. Yaradan’ın bir hizmetkarı, Firavun hizmetkarlarının çalışmalarından etkilendiği için, Firavun’un hizmetkarlarının kullukları onun hoşuna gider ve onların ardından cezbedilir. Böylece, onların düşüncelerini ve niyetlerini özümser ve dolayısıyla ihsan etme işinde vermiş olduğu tüm çabalardan pişman olur.

Bundan böyle, ihsan etme çalışmalarına devam etme gücü olmayacaktır.

Ancak Yaradan’dan korkan türde olmayan, bağımsızların çevresinde onların, kişiyle hiçbir bağı yoktur, çünkü kişi onlardan öğrenecek hiçbir şey olmadığını bilir. O zaman, düşüncelerin bir bağı yoktur, çünkü kişi bağlı olmayanların eylemlerinden ve düşüncelerinden öğrenmemesi gerektiğini bilir. Dolayısıyla böyle bir çevre engel teşkil etmez.

Tersine, Yaradan’dan korkanlar ve Firavun’un hizmetkarları İsrail için bir engel teşkil eder ve kişi onlardan uzağa kaçmalıdır.

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
19 - 0,089