e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

Uyluğunun Çukuruna Dokundu

Not 374

Aralık 1982

Zohar’da (VaYishlach, Madde 111) “Uyluğunun çukuruna dokundu” ayeti hakkında, yani Tora’nın destekçilerinin kendisine karşı tuzak kurduğunu söyleyenler olduğu, yazılmıştır. “Tora’nın destekleri kırıldığı için, Tora hızla daha fazla güçlenemeyecek hale gelecek” dedi.  Sulam’ın 108. maddesinde [Zohar’ın Merdiven yorumu], Tora’yı yani Zeir Anpin’i olması gerektiği gibi destekleyecek kimse olmadığı için, Zeir Anpin’in destekçileri zayıfladı yani Zeir Anpin’in Netzah ve Hod’u, bunlara “destekler” denir ve uylukları veya bacakları olmayan birinin, yani ilkel yılanın üzerinde durmasını sağlar.

Netzah ve Hod’a “hakikatin iki dayanağı” denildiği bilinmektedir.  Bilmeliyiz ki, insanın yaptığı her şeyin öncelikle onu bu işleri yapmaya mecbur edecek bir sebebi olmalıdır.  Bir sebep olmadan, insan bir dinlenme halindedir.  Ama onu bu işleri yapmaya mecbur edecek sebepleri varsa, bunları sebeplere göre yapmaya çalışacaktır.

Esav’ın bakanı, Tora öğrenenlerle tartışamayacağını çünkü onların Tora’yı öğrenme arzusu ve yetiştirilme tarzına sahip olduklarını ve onları Tora’yı öğrenmekten alıkoyamayacağını gördü.  Ancak Tora ve çalışmadaki emeklerinin karşılığındaki istediklerini, yani öğrenme nedenlerini ve arzularını bozabilir, ki bunlarla, “Tora’nın destekleri” olarak adlandırılan bu nedenlerle, Tora’yı öğrenme gücüne sahiptir.

Ama hiçbir nedene sahip değilse, bu desteğe de sahip değil olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla hakikatin iki dayanağı olduğu için ve onu bir şeye mecbur eden sebepler olan dayanakları, ” Kötü eğilimi ben yarattım; Tora’yı da şifa olarak yarattım “daki gibi hakiki sebepler değil, daha ziyade yanlış sebepler olacaktır, bunda Esav’ın bakanı bir kavrayışa sahipti.

Yalanın bacakları yoktur.  Bu, Zohar’da yazıldığı gibi, nedeni bacakları olmayan ilkel yılandan aldığı anlamına gelir ve ve bu nedenle destekler sahte destekler olduğu için gerçek Tora’nın aşağıda çekilemeyeceği anlamına gelir. Yani onu mecbur kılan sebepler yanlıştır.

Buradan, hakikat yolundaki esas çalışmanın, onun Tora’yı ve Mitzvot’u [emirlerini] üzerine inşa etmek için bir temele sahip olacağı gerçek destekler anlamına gelen Tora için destekler elde ettiğini görmek olduğu sonucu çıkar çünkü Sitra Ahra’nın [diğer taraf] esas kavrayışı buradadır.

Geri kalan şeylerde, sanki kişi bir kavrayışa sahipmiş gibi görünmez.  Bu, Sodom kralının “Canı bana ver ve mülkü kendine al” dediği gibi, “Niyetsiz dua, ruhsuz bir beden gibidir.” denildiği gibidir.

Maneviyat ve ruh, meseledeki niyet demektir.  Bu nedenle Sodom kralı, kişinin niyetini, neden Tora ve Mitzvot ile meşgul olduğunu kastederek “Ruhu bana ver” dedi, bu onun için olacaktır.  “Ve nitelik”, yani bir kişinin edindiği Tora ve Mitzvot, “Kendin için al.”  İstediğin kadar nitelik kazanabilirsin ama niyet benim için olacak.  Bu nedenle, bir kişinin üstesinden gelmesi gereken ana şey budur.

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
19 - 0,091