e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

Miketz [Sonra]

Not 703

Rabbi Şimon, “Bu olay Joseph’e olana kadar ona ‘erdemli’ denmezdi” dedi. O, bu antlaşmayı tuttuktan sonra, ‘erdemli’ olarak adlandırıldı… Ve daha önce çukurda ne oldu, ondan uzaklaştılar ve ‘aceleyle onu çukurdan çıkardılar,’ ondan çıkarıldı ve yaşayan bir suyun kuyusunda taçlandırıldı. Sulam’da [Zohar hakkındaki merdiven yorumunda] bunun şaşırtıcı olmaması gerektiğini yorumlar çünkü bu eylem sayesinde “erdemli” olarak adlandırılmakla ödüllendirilmiştir.

Peki, neden onu mahkumların zindanına yerleştirdiler? Başlangıçta çukurda olduğunu zira onun aracılığıyla krallığa yükseldiğini söyleyerek cevaplar. “Ve aceleyle onu çukurdan çıkardılar” yazılıdır yani ondan, Klipa’dan [kabuk/deri] uzaklaştı ve Şehina [Kutsallık] olan yaşayan su kuyusuyla taçlandırıldı. (Zohar, Miketz, Madde 35).

Keduşa’ya [kutsallık] yükselmek için neden önce Klipa [kabuk/deri] adı verilen hapishanede olmanın gerekli olduğunu sormalıyız. O eylem tarafından “erdemli” olarak adlandırılır adlandırılmaz, Keduşa’ya girmiş olmalıydı. Yine de Joseph’in iki kez çukurda olduğunu görüyoruz -1) kardeşleri tarafından “Ve onu çukura attılar” yazıldığı gibi 2) aşçı başı tarafından “ve aceleyle onu çukurdan çıkardılar” yazıldığı gibi.

Bir çukurun, hapishane anlamına geldiğini söylemeliyiz, yani bu kötü eğilimin kontrolü altında olan bir kişidir, onun tarafından hapsedildiğinde ve otoritesinden çıkamayacağı zaman.

Joseph, babanın onurlandırılması Mitzva’sını [emir] uygulayarak, Mitzva’nın aydınlatılması vasıtasıyla hapishanede olduğunu gördü, zira karanlık sırasında gerçeği görmek imkansızdır. Ama bu sadece İsrailliler olan kardeşleri aracılığıyla oldu. Yani, Yaradan’ın yolunda yürüdüğünü gördü, ama onu çalıştıran neden çevreydi ki o İsraillilerin çevresindeydi.

Sonuç olarak çevre tarafından hapsedildi, yani çevre yüzünden Tora’yla meşgul olması ve çalışması gerekiyordu. Bir kişi daha büyük ışıkla ödüllendirildiğinde, gerçeği görür ki İsrail’in hapishanesinde değil, gerçekten de Klipa’nın ellerindedir.

Eylem nedeniyle “erdemli” olarak adlandırılması meselesi, o zaman onu hapse sokanın Potiphar olduğunu gördü ve onun gerçek bir Klipa olduğunu gördü. O zaman, dua için bir yer vardı ki Yaradan onu hapisten kurtaracaktı.

Biri Yaradan’ın yardımına lüks için değil de ihtiyaçlar için ihtiyacı olduğunu ne kadar görürse, dua o kadar gerçek olur. Bu nedenle, bu yukarıda kabul edilir ve Yaradan bir kişiyi hapis cezasından kurtarır ve Şehina’nın yüzünün alıcıları arasında olmakla ödüllendirilir.

Zohar’ın kelimelerinin anlamı budur “Ve daha önce çukurda olan şey, yaşayan bir su kuyusundan çıkarıldı.” Sulam’da yazıldığı gibi, “ve aceleyle onu çukurdan çıkardılar” bu Klipa’dan uzaklaştı ve Şehina olan yaşayan bir su kuyusunda taçlandırıldı anlamındadır.

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
18 - 0,300