e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

Ana Sayfa > Kabala Kütüphanesi > Sabah Dersi Materyalleri > Sabah Dersi Materyali 2020 – Uşpizin Yakup – Sefira Tifferet

Sabah Dersi Materyali 2020 – Uşpizin Yakup – Sefira Tifferet

1) Rabaş, Not 378, Yakup Babasının Oturduğu Topraklarda Yaşadı

Yakup orta çizgi olarak kabul edilir, rolü, “İshak’ın korkusu,” diye adlandırılan orta çizgiyi ıslah etmektir. Ancak sağ çizgiyi ıslah etmek Yakup’un nitelikleri içinde değildir. Sulam’da [Zohar üzerine merdiven yorumunda] orta çizginin Hesed’e [merhamet] doğru eğildiği açıklanmıştır, bu yüzden sağ çizgiye ekleyebileceğimiz hiçbir şey yoktur. Ama İshak yargılama niteliğidir, bu yüzden Yakup gelir ve onu merhamet niteliğiyle düzeltmek için sol çizgiye yerleşir.

2) Rabaş, Not 494, “Korku Sadece Bütünlüğün Yerinde Vardır “

Yakup’a “merhamet niteliği” denir ve merhamet bütünlüğe işaret eder. Şöyle ki, Hohma’nın GAR’ının ayrılmasıyla, artık bütünlüğü, yani Hasadim’de giyinen Hohma’yı alacaktır. Bu, Hasadim veya Hohma eksikliğinin olmadığı “bütünlük” olarak adlandırılır. Bu, Hohma ve Hasadim’den oluşan orta çizgidir. Bu nedenle Yakup’a korku anlamına gelen “korkunç” denir, ona “merhamet” ve “bütünlük” de denir, çünkü burada eksiklik yoktur.

3) Rabaş, Makale 7, Çoğunluğun Duasının Önemi (1986)

Zohar şöyle der: “Çünkü Yakup üç çizgiden var olmuştu,” çünkü Yakup’a sağ ve sol çizgiyi de içeren “orta çizgi” denir. Bu yüzden Yaradan onun duasını istedi, çünkü o mutlak bütünlük içindedir, çoğunluğun duası gibi üç çizginin tümünü içerir.

4) Rabaş, Not 689, Baba ve Oğul Meselesi

Kutsal kitaplardan, oğulların anne babanın tamamlamadıklarını düzeltmeye geldiği bilinmektedir. Bu nedenle, İbrahim Hesed [merhamet / lütuf] niteliğini tamamladığında, İshak diğer iki çizgiyi tamamlamak için doğdu. İshak sadece Gevura çizgisini tamamladığından, Yakup geldi ve orta çizgi olan Tifferet niteliğini tamamladı. Aynı şekilde, önceki nesillerin yapmadığını tüm sonraki nesiller tamamladı.

5) Rabaş, Not 378, Yakup Babasının Oturduğu Topraklarda Yaşadı

Yakup’un niteliği Tifferet’tir, Hazeh ve daha yukarısıdır ve sonraki dünya olarak addedilir.

6) Rabaş, Makale 19, Çalışmada Tora’ya Neden ‘Orta Çizgi’ Denir? – 2 (1990)

“‘Bütün bir insan,’ Tiferet olan Yakup ve Tiferet denilen Tora, üçüncüde verildi demek ve bütünün anlamının bütünlük olması ne demektir? Şöyle sorduk; ‘Yakup’un ‘bütün bir insan’ olarak adlandırıldığı bütünlük nedir?’” Cevap şudur; Tora orta çizgidir ve Yakup orta çizgidir, bütünlükten dolayı sağı ve solu içerir. Diğer bir deyişle Hohma ve Hasadim’in kaynaşması söz konusudur. Çalışmada bu demektir ki kişi, Hohma’sının eylemlerinden daha büyük olması yasaklandığı için Hasadim ve Hohma olarak adlandırılan her iki eylemi de içermelidir.

7) Rabaş, Makale 7, Çoğunluğun Duasının Önemi (1986)

Yakup, üç çizgiden oluşuyordu; Yaradan, onun duasını bu yüzden istedi, çünkü duası, çoğunluğun duası gibi, üç çizginin mutlak bütünlüğü içindeydi. Bu yüzden şöyle yazılmıştır, ‘O zaman Yakup, çok korktu ve endişelendi,’ zira Yaradan onun için böyle yaptı ki böylece Yaradan onun duasını arzuladığı için dua edecekti.” Zohar’ın sözlerinde, çoğunluğun duasını, tek bir kişi olarak yorumladığını, Yakup’un, üç çizgiden oluştuğunu söylediğini görüyoruz.

8) Rabaş, Makale 9, Çalışmada, ‘O’nun Giyisilerinin Kokusu,’ Nedir (1991)

Yakup bütünlükle ödüllendirildiğinden, yani bütün inişlerden bütünlüğü elde ettiğinden, yukarıdan yardım gelebildi, çünkü içindeki tüm kötülükler ifşa edildi. Burada, açığa vurmalar olan inişlere “günahlar” denilir. Işık onların içinden göründüğünde, şimdi günahların erdem haline geldiğini görüyoruz, yani inişler olmasaydı, bütünlüğe ulaşamazdık.

9) Rabaş, Not 434, “Çadırların Ne Kadar İyi Yakup – 2”

Kişi bütünlüğe ulaştığında, derhal bir eksiklik bulmaya çalışmalı ve sonra Tora’nın çadırı olan “Çadırların ne güzel Yakup” durumuna geçmelidir. O zaman Katnut olan “Yakup” derecesindedir. Tora ile dolmayı tamamladığında, çadır olarak kabul edilen bütünlüğe geçer ve tam bütünlüğe ulaşana kadar böyle devam eder. Çıkışın başlangıcı Mısır’dan çıkıştır. Bu çıkış ille de o ayrıldığında başlamaz, sadece Mısır’dan çıkmak istese veya çıkmak isteyip de yapamazsa bile Onu Mısır’dan kurtarmak için Yaradan’a dua etme gücüne sahip ise, böylece halen hakikat yolunda yürümeye başlar.

10) Rabaş, Makale 18, Çalışmada kişinin sağ elini solun üstünde yükseltmesi nedir? (1991)

Çadırların ne kadar iyi Yakup. Bunun anlamı şudur, kişi Keduşa’nın sonu olan “topuklar” anlamına gelen “Yod-Akev çadırının” içindeyken Yaradan’ı görmeye, takdir etmeye ve ona teşekkür etmeye çalışmalı ve “Ne güzel,” demelidir. Başka bir deyişle, bu duruma değer verecek ve bunun iyi bir durum olduğunu söyleyecek ve Yaradan’a şükredecek yeterli anlayışa sahip değilidir. Daha sonra, “Yod-Akev’in çadırını” takdir ederek, İsrail’in zaten Roş [baş] olarak görüldüğü “Yaşar-El’de [İsrail] oturmakla” ile ödüllendirilecek. Böylece Yod-Akev’in derecesi aracılığıyla, Gadlut [büyüklük] ve “Oturacağınız yer, İsrail” denilen derecenin Roş’u ile ödüllendirilecektir.

11) Baal HaSulam, Şamati 5- Lişma Yukarı’dan Gelen Bir Uyanıştır ve Neden Aşağıdan Bir Uyanışa İhtiyaç Vardır?

Kişinin gelip Tora ve Mitzvot yolunda ilerlerken çok çaba harcadım demesine karşın, Yaratan şöyle karşılık verir: “Sen Yakup, beni çağırmadın.” Başka bir deyişle, aldığın benim çantam değildi, bu çanta bir başkasına ait. Bana manevi ve sevap yolunda çok çaba sarf ettim diyorsun, başka birisi için çalışıyor olmalısın, ona git ve ödemeni sana o yapsın. “Ne de Benimle ilgili kendini yormadın” cümlesinin anlamı budur. Bu şu demektir, her kim Yaratan için çalışır ise zahmeti yoktur, aksine, mutluluk ve manen yükseliş vardır.

12) Baal HaSulam, Ulus

“İsrail” adı, yazıldığı gibi, güç ve şeref ifadesi olarak adlandırılan atamız Yakup’tan geliyor: “Adınız artık Yakup değil, İsrail olarak anılacak; çünkü Tanrı ile, insanlar ile mücadele ettiniz ve galip geldiniz” (Yaratılış 32:29). Onun ardından bize “İsrail” denildi.

13) Baal HaSulam, Sen Beni Arkadan Ve Önden Kuşattın

İbrahim ata sevgi niteliği için, İshak ata ise korku niteliği için Merkava oldu. Bu iki nitelik birbirine zıttır, çünkü seven korkmaz ve sevdiği kişiye her zaman güvenir ve sevgi tüm suçları örter. Tersine, korkan kimse güvenmez, çünkü eğer güvenirse hiç korkmaz. Ancak Atalar arasında en büyük olan Yakup’tur, o merhamet niteliği için Merkava oldu, yani bu iki karşıtın tek bir konudadır – sevgi ve korku birliktedir – bu niteliğin özüdür.

14) Baal HaSulam, Şamati 87- Şabat Şekalim

Şabat’ın bitiminde, kutsal Zohar’ın söylediği “Rab Yakub’u kendisine seçti,” dizesi hakkında bir yorumda bulundu. Kim kimi seçti? Ve kutsal Zohar cevaplar, “Rab Yakub’u seçti” (Bereşit, 161 b). Ve o dedi ki, kutsal Zohar’ın sorusu “Yaradan Yakub’u mu seçti?” idi. Buna göre, Yakup hiçbir şey yapmadı, her şey İlahi Takdir’in altındaydı. Ve eğer Yakup seçmedi ise, bu Yakup yapandı, yani bu bir ödül ve ceza meselesiydi anlamına gelir. Ve bunu şöyle cevapladı, başlangıçta kişi bu yola ödül ve ceza ile başlayacaktır. Bu ödül ve ceza sürecini tamamladıktan sonra kişi her şeyin İlahi Takdir’in kontrolü altında olduğunu görmekle ödüllenir, böylece, “Tüm işleri yalnız ve yalnız O yapar ve O yapacaktır.” Ancak kişi ödül ve ceza çalışmasındaki işini tamamlamadan önce, İlahi Takdir’i anlaması mümkün değildir.

15) Baal HaSulam, Şamati 33- Haman İle Kefaret Günlerinin Kuraları

Görüyoruz ki bütün Dinim ve çelişkiler sadece Yaradan’ın Yüceliğini göstermek için gelmiştir. Bu nedenle düzgün ve saçsız bir adam olan Yakup için Yaradan’ın Yüceliğini ifşa etmek imkânsızdı, zira onun bunu büyütecek bir nedeni yoktu. Ve bu yüzden Yakup İshak´tan kutsamalar alamadı, çünkü Kelim´i yoktu ve Kli olmadan Işık olmaz. Bu nedenle Rebeka ona Esau´nun elbiselerini almasını tavsiye etti. Ve bu “Ve onun eli Esau´nun topuğunu tutuyor” anlamındadır. Bu demektir ki, onun hiç bir şekilde saçları olmadığı halde, bunu Esau´dan aldı. Ve bu İshak´ın gördüğü ve söylediğidir: “ Eller Esau´nun elleridir ama ses Yakup´un sesidir.” Bu, Yakup´un yaptığı ıslahat İshak’ın hoşuna gitti, anlamındadır ve bundan dolayı onda Kutsamalar için Kelim oluşmuştur.

16) Baal HaSulami Şamati 125- Kim Şabat’ı Hoşnut Eder

“Şabat’ı hoşnut edene sınırsız yer verilir, şöyle yazdığı gibi, ‘Tanrı çalışmasıyla hoşnut olanı, Ben yeryüzünün en yüksek yerine yükseltecek ve Yakup’un mirasıyla besleyeceğim.’ Hakkında ‘Kalk, topraklar boyunca yürü,’ yazılan İbrahim gibi değil. ‘Senin ve senin tohumuna, tüm bu toprakları vereceğim,’ denilen İzak gibi değil. Fakat ‘sen, onu batıdan doğuya, kuzeye ve güneye uzaklara yayacaksın,’ denilen Yakup gibi.’

17) Rabaş, Not 771 Yürüyüş

Kişi hayatta olduğu sürece “yürüyen” olarak kabul edilir, burada Tora ve Mitzvot’a [emirler] bağlılığı aracılığıyla her gün dereceden dereceye “yürür”. Ölümünden sonra, “Ölüler özgürdür” diye “ayakta duruyor,” diye adlandırılır. Ama Yakup, ölümden sonra bile “yürümek” olarak adlandırılır, çünkü İsrail’in her nesilde Tora ve Mitzvot’a olan tam bağlılığı, miras bıraktığı için onlar başarılı olurlar. “Yakup ölmedi” sözlerinin anlamı budur. Yakup’un ölümü Tifferet tarafından tamamlanmıştır.

18) Zohar, Emor, 289

O gün, Yakup, Tifferet ev sahibi ve diğer tüm misafirler – İbrahim, İshak, Musa, Harun, Yusuf ve Davut – onunla sevinirler. Bu yüzden şöyle yazılmıştır, “Ne Mutlu sana İsrail, kim senin gibi?” “Ve O bana dedi ki,” Sen benim hizmetkarımsın, İsrail ve seninle gurur duyuyorum.”

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
19 - 0,100