e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

Ana Sayfa > Sabah Dersi Materyalleri > Kabala Kütüphanesi > Sabah Dersi 2021 > Sabah Dersi Materyali – Amalek – 18 Nisan

Sabah Dersi Materyali – Amalek – 18 Nisan

Amalek’in Anlamı

1) Rabaş, Not 906, Amalek’in Anlamı

“Mısır’dan çıktığında Amalek’in sana yol boyunca ne yaptığını hatırla.” Amalek kötü eğilimdir ve bir kişiye sadece “Mısır’dan çıktığında” gelir, yani bir kişi ruha ızdırap veren Mısırlılardan çıktığında. Bir kişi Yaradan’a hizmet etmekle meşgul olmayı üstlendiğinde, işte bu Amalek’in geldiği zamandır.

2) Rabaş, Makale 22, Amalek’i Silmenin (Karalamanın) Düzeni Nedir? (1990)

Genellikle Amalek’e “kötü eğilim” denir. Bununla birlikte, özellikle kötü eğilimin birçok adı vardır. Bilgelerimizin dediği üzere, (Masehet Sukkah, s. 52), “Kötü eğilimin yedi adı vardır: Kötü, Sünnetsiz, Saf olmayan, Düşman, Engel, Kuzey Taşı. Mısır Kralı Firavun ve Amalek gibi başka isimleri de var. ”

Amalek’in Klipa’sı

3) Rabaş, Makale 22, Amalek’i Silmenin (Karalamanın) Düzeni Nedir? (1990)

Amalek’in Klipa’sı öncelikle Yaradan’ın Yüceliğine karşı olmayı hedef alır.

4) Rabaş, Makale 22, Amalek’i Silmenin (Karalamanın) Düzeni Nedir?

Amalek’in Klipa’sının [kabuğunun] anlamı budur, şöyle yazılmıştır (Paraşat Ki Tetze), “Amalek’in size yaptıklarını hatırlayın, yorulduğunuzda, bitkin düştüğünüzde ve Tanrı’dan korkmadığınızda yol boyunca başınıza gelenleri hatırlayın. RASHI, “yol boyunca başınıza gelen” kelimesinin anlamını sıcak ve soğuk olarak yorumladı: “Sizi soğuttu, kaynamanızı ılıttı, çünkü bütün uluslar sizden korkuyordu, ama başladı ve başkalarına yol gösterdi.” Orada, Siftey Hahamim’de şöyle yorumluyor: “Herkesin korktuğunu sıcak bir konuyla söylemek istedi. Dünyanın ulusları da sizden korkuyordu, ama Amalek sizi ılık su gibi soğutup ılık yaptı.”

5) Rabaş, Makale 22, Amalek’i Silmenin (Karalamanın) Düzeni Nedir?

Amalek, bir kişinin çalışmada heyecanlandığını ve ısındığını görünce ve kişi, bir miktar önemle ödüllendirildiğinde, büyük bir Kral’a hizmet etmenin değerli olduğuna sevindiğinde gelir ve iftira atar ve bu önemi kişinin elinden alır.  Doğal olarak kişi, sahip olduğu bu küçücük hissi, büyük bir krala bağlı olduğu için sahip olduğu sıcaklığı kaybeder.

“Ve sen yorgun ve bitkinsin” sözlerinin anlamı budur. Yani çalışma sırasında kişi büyük bir krala hizmet ettiğine inandığında hiç yorgunluk hissetmeden yaşar. Ama Amalek ona Yaradan’ın büyüklüğünün iptalini aşıladığında, kişi işten hemen yorulur. Zohar’ın dediği gibi, “Çaba olan yerde Sitra Ahra vardır.” Bu, kişinin kutsal çalışmayı yapıp bu işi bir yük ve bir zahmet olarak hissederse, bu Sitra Ahra’nın orada olduğunun ve kişiyi zayıflattığının bir işaretidir, böylece kişi büyük bir Karal’a hizmette bulunduğunu hissetmez.

6) Maor VaŞemeş, Paraşat Tetzaveh

Miraş’ta yazıldığı ve Raşi tarafından aktarıldığı üzere: “Yolunuzda sizin başınıza gelen Amalek hakkında,” bu açıklama bir soğumayı açığa vurur ve bununla onların sevgi ateşi soğur, zira ilk önce birbirlerine karşı sıcak ve heyecan vericidirler ancak Amalek onları birbirinden soğutur ve birbirlerine olan sevgilerini kaybederler. Ve onları hangi yolla birbirinden soğutur? Kendine önem vermek ve gurur yoluyla, Gematriya’da Amalek “koç”tur bu yükseklik, kendine önem vermek ve gurur demektir. Ve dostların arasına sevgiyi getiren şey her birinin kendini alçakgönüllü kılması ve dostlarından daha aşağıda görmesi, her zaman yaptığı her şeyde kendi kusurlarını (eksiklerini) sorgulamasıdır, dostlarını erdemli ve dostlarının davranışlarını iyi görmesi, onlara saygı duymasıdır. Bu yolla dostlarını sevebilir ve onlarla bağ kurabilir.

Gurur içinde ise ve kendini yüksekte görürse bunu yapamaz ve doğal olarak da dostlarının kusurlarını görür ve onlardan nefret eder çünkü onları kendinden aşağıda görür. Ve Gematriya’da “koç” İsrail’in daha önce birbirine olan sevgisini ve şevkini kırar.

7) Rabaş, Makale 22, Amalek’i Silmenin (Karalamanın) Düzeni Nedir?

Amalek’in bir Klipa’dır. Kişi üstesinden gelip, hakikat yolunun yürümeye başladığında gelir ve kişiyi zayıflatır ve ona, “İhsan etme yolundan ayrılmaktan korkmay” der. Ve kişi ne kadar çok Yaradan’ın büyüklüğüyle bunun üstesinden gelirse, kendisi için değil de sadece Yaradan için çalışmaya değer olduğunu söyler (Amalek gelir) ve bir insana şunu anlamasını sağlar: “Bu işten yorgun ve bıkmış olduğunu görüyorsun ve sen Tanrı’dan korkmuyorsun”, yani İsrail sahip olduğu cennet korkusuyla, çalışıp büyük bir Kral’a hizmet etmenin faydalı olduğunu söylediğinde, bu konuda, Kral’ın hiçbir öneminin olmadığı görüşünü aşılar. Öyleyse, “O’nun büyüklüğünden dolayı sadece Yaradan için olup da, neden ödülsüz çalışmak istiyorsun?” O bu korkuyu bozdu, yani bunun anlamı, tüm amacın “korkunun özü, O büyük ve hükümdar olduğu için” denen cennet korkusunun, önemini ortadan kaldırmaktır.

Buna göre İsrail halkına Tanrı’dan korkmanın öneminin iptalini aşıladı, çünkü tüm savaşı onları büyük bir krala hizmet etme çalışmasında zayıflatmaktı.

8) Rabaş, Makale 22, Amalek’i Silmenin (Karalamanın) Düzeni Nedir?

Tora ve Mitzvot’un yerine getirmesine müsaade etmeyen kötü eğilim olsa da, “O büyük ve hükmeden olduğu için” denilen korkunun özünün zıt değildir. Kralın büyüklüğü ve önemi nedeniyle, kişinin Kral’a hizmet etmek istediği korkunun özü budur. Amalek özellikle bunu zayıflatmak ister, yani kişinin kendisinin Yaradan için O’nun büyüklüğünden dolayı hizmet edilmesi gerektiğinin hiçbir önemi olmadığını ileri sürer, çünkü O’nun rehberliğinde, dünyayı iyilik yapan iyi olarak yönettiğinde, büyük bir gizlenme olduğunu görüyorsunuz, bunu söyleyebiliriz.

(Amalek) bunun bir gizleme olmadığını, ancak gözlerimizle görebildiğimiz gibi, bunun gerçekten böyle olduğunu savunur.  İsrail halkının söylediği ise, gerçekte Yaradan’ın iyilik yapan iyi olarak dünyaya önderlik ettiğini, ama biz O’nun İlahi Takdirinin nasıl iyi ve iyi durumda olduğunu görmekle henüz ödüllendirilmemiş olduğumuzdur. Bu nedenle, bunun yerine, mantığın üstüne inanmalı ve “Onların gözleri var, görmüyorlar” demeliyiz. Buna göre, bu Klipa’nın gerçekten korkunun özüne aykırı olduğunu görüyoruz.

Amalek’e Karşı Verilen Savaş

9) Meşivat Nefeş Madde 40

Amalek savaşı kötü eğilimin savaşıdır. Bu çok uzun bir savaştır ve en önemlisi güçlenmektir. Kişi hayatın içinde yürürken, çok güçlü olmalı ve asla vaz geçmemelidir, şu bakımdan; “ben yatağımı cehennemde yaptım, ama Sen oradaydın.” Orada, ruhu çaresiz kaldığında, “cehennemin dibinden sesleniyorum,’ diyerek Yaradan’a bağırır. Kişi çaresiz kaldıkça, kendini yeni bir şeye başlamak için güçlendirir, bu kişiye savaşın galibi denir. Zira kişinin kendi başına kazanması mümkün değildir; bilgelerimizin dediği üzere, “eğer Yaradan ona yardım etmeseydi…” Yazıldığı üzere, “Yaradan’ın Amalek ile savaşı var.”

10) Meşivat Nefeş Madde 40

Kişi kendini ancak, bu savaştan geri çekilmeyerek ve asla ümitsizliğe kapılmayarak güçlendirir. Çünkü bu savaşta kişi, kesinlikle kimin galip olduğunu hissedip bilemez, çünkü bu savaş çok uzundur ve sürgün uzar. Herkes katlanması gerekene katlanır, silahlarımıza tutunduğumuz sürece ve bizim temel silahımız duadır ve Tanrı korusun bu savaşta ümitsizliğe düşmediğimiz sürece ve bu silaha sarıldıkça, kesinlikle galip geliriz. Çünkü kişi kendini dua ile güçlendirdiği ve Yaradan’a seslendiği zaman, kesinlikle bu savaşı kazanacaktır, zira galip gelmek için en önemlisi budur.

11) Rabaş, Not 907, “O, Elini Bıraktığında, Amalek Galip Geldi”

Elini indirdiğinde, Amalek galip geldi. Soru şudur: Musa neden ellerini indirdi?

Mesele şu ki, Amalek kutsal kitaplarda inanca karşı bir Klipa [kabuk / kabuk] olarak tanımlanmaktadır. Musa’nın elleri inançtır, çünkü eller, “el erişmek içindir,” sözleriyle elde edilmeyi ima eder ve Musa’nın tüm kazanımı inanç yoluyla olur. Bu nedenle Musa’ya “vefalı çoban” denir.

Bununla, İsrail’in Musa’nın ellerini kaldırdığını, yani İsrail’in Musa’nın ellerini yücelttiğini gördüğünde, İsrail’in meselenin yüceltilmesi ölçüsünde galip geldiğini, çünkü inancı küçümseyen birinin inancın gücünde bulunan canlılığı alamayacağını yorumlayabiliriz.

“Musa’nın elleri ağırdı”, yani İsrail için Musa’nın ellerinin önemini korumanın ağır ve zor olduğu anlamına gelir. Bu, inançta ağırlık hissettikleri, inancın yükünün onlar için bir yük ve zahmet olduğu anlamına gelir.

12) Rabaş Not 604,  “Neden Amalek’e Karşı Savaşa Kadar Bekledi”

İnançtan düştüklerinde, kendi başlarına çalışmak zorundadırlar. “Aşağıdan uyanmanın” anlamı budur. Tora olarak kabul edilen Musa’ya Tora ile bağlı kalırlarsa inançla ödüllendirilebilirler. Bu nedenle, inancın yollarını ondan öğrenmek için Musa’ya gitmek zorunda kaldı.

Musa, “Sadık çoban”, inancın çobanı olarak adlandırılır, çünkü Musa “Tora” olarak adlandırılır, “Hizmetkarım Musa’nın Tora’sını [yasasını] hatırla,” diye yazılmıştır. Dolayısıyla Musa’ya bağlı kaldıklarında inanç için güç alırlar.

13) Sefat Emet, Şemot, Purim İçin

İsrail’in çocukları tek bir demet oldukları zaman, Amalek’in onlar üzerinde hiçbir kontrolü kalmaz. Daha ziyade, yalnızca Rephidim’de [Pirud (ayrılık) kelimesinden]. Bu yüzden Haman, onaların bütün güçleri birlik içinde olduğu için, “dağılmış ve ayrılmış tek bir millet var” diye iftira attı ve şimdi onlar “bir millet… ayrıldılar”. Gerçekte, durum böyleydi: Amalek’in gücü günahlarla uyandı ve birleşmelerine izin vermedi. Bu nedenle, “Git bütün Yahudileri topla”, “toplanıp canları için savaşmak için”, tamamen toplanarak ve birleşerek denildi. Dürüst Mordehai onlara katıldı ve birlik gücüne sahip olduğu için onun aracılığıyla birleştiler.

Yukarıdaki Amalaek ve Aşağıdaki Amalek

14) Rabaş, Makale 22, Amalek’i Silmenin (Karalamanın) Düzeni Nedir?

Zohar, “Aşağıda Amalek var ve yukarıda da Amalek var” der. “Aşağıdaki Amalek” Kli’yi ve “Yukarıdaki Amalek” ışığı ifade eder. Yani, Amalek’in kişinin Yaradan için çalışmasına izin vermemesine Kli denir, buna Amalek itirazları ile müdahale etse de Yaradan için çalışma arzusu anlamına gelir.

Başka bir deyişle, “Aşağı Amalek”, kişinin Yaradan için çalışmak istediği, ancak Amalek’in çalışmasına izin vermediği anlamına gelir. Cennetin ihtişamını geri alan bu düşünceleri ona getiren Klipa’nın bu olduğunu anlar ve hisseder ve bu ona acı verir. Buna “insanın çalışması” denir, yani kişi Amalek’in tüm itirazlarını iptal etmek ister ve Amalek’in istediği her seferinde ona söylediği iftirayı nasıl iptal edebileceğini kendi başına hissetmeye başlar sadece Kralın büyüklüğü ve önemi nedeniyle çalışmak ister. Kişi, Amelek’in, Yaradan’a iftirasından etkilenmemek için dua etmekten başka yapabileceği hiçbir şey olmadığını görür. Bu, kişinin Amalek’i kalbinden ve zihninden silip atmak istemesi olarak kabul edilir.

15) Rabaş, Makale 22, Amalek’i Silmenin (Karalamanın) Düzeni Nedir?

Yaradan neden bir kişinin her şeyi yapmasına izin vermiyor? Bu basittir: Yüzün ifşası ile ilgili olarak, sadece Yaradan yüzünü ifşa edebilir. Bunu kişiye atfettiğimiz söylenemez. Ayrıca, gizlenme sırasında çalışmak zorunda olan kişi ve Yaradan’ın ona hemen güç vermemesi söz konusu olduğunda, insan başlamalıdır, aksi halde Kli’ye sahip olmayacaktır, neden? Çünkü önce kişi bir eksiklik edinmelidir ve sonra Yaradan’ın eksikliği giderdiği söylenebilir.

Buna göre, “Aşağı Amalek”, kişinin bunun Amalek olduğunu hissettiği ve iftirasını duymak istemediği için onu ortadan kaldırmak istediği anlamına gelir. Bu iş insana aittir.

Yukarıdaki Amalek, kişinin tüm tutunuşunun gizlemede olduğu ve daha sonra Yaradan’ın ona yüzün ifşasını verdiği anlamına gelir. Bu, Amalek’in yukarıda silinmesine ve bu işin Yaradan’a ait olduğuna işaret eder.

16) Rabaş, Makale 22, Amalek’i Silmenin (Karalamanın) Düzeni Nedir?

Yaradan, yukarıdaki Amalek hakkında şöyle dedi: “Kesinlikle ortadan kaldıracağım”, yani Yaradan onu yukarıdan temizleyecektir ve aşağıdaki Amalek hakkında, Yaradan, “Amalek’in anısını sil” dedi, yani insan silmeli.  Neden iki Amalek’i diye sorduk ve neden Yaradan her ikisini de temizlemiyor, yoksa insan her ikisini de temizleme gücüne sahip mi olacak? Neden bu ortaklık?

Bunun anlamı şudur, ışık ve Kli vardır ve Kli olmadan ışık yoktur, çünkü eksiklik olmadan dolum olmadığı bilinmektedir. Ayrıca şunu da sorduk: Kötü eğilimin diğer adlarından daha fazla silmemiz gereken Amalek niteliği nedir? Cevap şudur; kötü eğilim Yaradan’a iftira eder, Tora ve Mitzvot ile uğraşmaya değmediğini söyler. Zira kurala göre, kişi onu yapmaya zorlayan bir sebep olmadan tek bir hamle bile yapamaz.

Amalek’in Anısını Silmek

17) Rabaş, Makale 22, Amalek’i Silmenin (Karalamanın) Düzeni Nedir?

Yaradan, “Amalek’in anısını sil” der, yani O, hiçbir şey yapmanıza, yani Benim için çalışmanıza gerek olmadığını söyler, ancak Amalek’in size söylediklerini silerek ve mantığın ötesinde inanın, yani Bana iftira eden, Benim için çalışmaya değmediğini söyleyen Amalek’in aklının ötesinde.

Mantık ötesinde çalışmak istiyorsanız, çünkü yazıldığı gibi, “Tanrınız RAB senden benden korkmaktan başka ne istiyor?” direndiği şey özellikle bu niteliktir ve siz onu ortadan kaldırmak istiyorsunuz. Eğer bu arzunuz gerçekse, ama onu ortadan kaldıramıyorsanız, bu onu aşağıdan karalamak olarak kabul edilir. Onu neyle ortadan kaldıracaksın? Buna cevabınız, mantık ötesi gitmek istediğinizdir. Sonra, onu yukarıda karalayacağım, yani size karalama gücü vereceğim.

18) Rabaş, Makale 22, Amalek’i Silmenin (Karalamanın) Düzeni Nedir?

Neden bu Klipa’yı temizlemeliyiz? Bunun nedeni, onun burada gizlenme olmadığına dair sözlerinde hiçbir gerçek olmadığını söylememiz gerektiğidir. Aksine, gördüğümüz gibidir. Bu anlayışın silinmesi gerekir, yani onun sözlerinde gerçek olmadığını söylemek için.

Ancak, Amalek ona karşı güçlü bir şekilde dururken, O’nun rehberliğinde bir gizlenme varken kişi nasıl onu silebilir? Yaradan bununla ilgili diyor ki, “Kli’yi vermelisin” yani eksikliğini, yani ihtiyacın olanı, bu yüzden neyin eksik olduğuna dikkat etmelisin.

19) Rabaş, Makale 21, Çalışmada, Purim’den Önce, Zahor (Hatırlama) Bölümünü Okumamızın Anlamı Nedir? (1991

Kişinin, Amalek’in sebep olduğu sorunları hatırladığı ölçünün dışında, silindiğini fark etmesi olanaksızdır. Bundan dolayı Amalek’i silmeye hazırlanmak için, kişi Amalek’in ne olduğunu yani İsrail halkına karşı rolünün ne olduğunu bilmelidir. Bu konuda ayet şöyle der: ‘Mısır’dan çıktığınız zaman, yol boyunca Amalek’in size ne yaptığını, yol boyunca size ne olduğunu hatırlayın!’

Kişi, ‘Amalek’in kendisine ne yaptığını’ hissettiği ölçüde, ‘Amalek’in anısını silmeyi’ başarabilir. Yani, eğer kişi Amalek’in kendisine zarar verdiğini hatırlamazsa, silmek için bir sebebi olmaz. İnsan iç gözlem yaptığında, düşmanının kim olduğunu ve kimin ona zarar verdiğini görmek ister. Bu, kendi için alma arzusudur, zira Yaradan’ın ona vermek istediği haz ve memnuniyeti almasına engel olur.

20) Rabaş, Makale 21, Çalışmada, Purim’den Önce, Zahor (Hatırlama) Bölümünü Okumamızın Anlamı Nedir? (1991

Bilindiği gibi Kli (kap) olmadan ışık ve bir eksiklik olmadan da dolum olmaz. Dolayısıyla, kişinin bir şey için gereksinimi yoksa hiçbir şey yapamaz. Bu nedenle, Amalek’i silme ihtiyacımız yoksa onu nasıl silebiliriz? Şöyle ki, kişi Amalek’in ne olduğunu ve de onu silme eylemini neden uygulaması gerektiğini bilmez. Bundan dolayı, öncelikle Amalek’in ne olduğunu ve bize yaşattığı sıkıntıları bilmeliyiz. Daha sonrasında, yol açtığı sorunları anladığımız ölçüde, ‘Amalek’in anısını silme’ emrini izlemeye hazır oluruz.

Başka bir deyişle, sebep olduğu sorunların anısına göre, kişi aynı ölçüde onu silmeye istekli olur. Yani, verdiği zararı hatırladığı kadarıyla, aynı ölçüde, onu dünyadan silmek ister. Eğer kişi kendisinde yol açtığı sıkıntıları hatırlamazsa, o zaman, onu silmeye ihtiyaç duymaz. Dolayısıyla, kişi, ancak hatırladığı kadarıyla silebilir, daha fazlasını değil.

21) Rabaş, Makale 11, Purim Ve Emir: O Bilmeyene Kadar (1987)

Şimdi “Amalek’in size ne yaptığını hatırlayın” ifadesini okuduğumuz zaman, bunun Amalek’i silmekle ilgisini anlayabiliriz. Özellikle Amalek’in bize yaptığı her şeyi, kontrolünün, ihsan etme yolunda yürümemenin, Yaşamların Yaşamına tutunmamanın, dünyada sebep olduğu ölümü bildiğimizde, o zaman onu yeryüzünden silmeye çalışırız. Aksi takdirde kişi, Amalek’in ve Haman’ın bize ne yaptığını bilme derecesini edinmeden önce, onu silmeye özlem duymaz.

Dolayısıyla özellikle kişi, kutsanmış Mordehay’dan lanetli Haman’ı bilme derecesine ulaştığında Amalek’i silmek mümkün olur. Bu nedenle “bilene kadar” derecesine ulaştığımız zaman olan Purim’den önce, bilme derecesine ulaşmak zorundayız ve ancak o zaman Amalek’i silebiliriz.

Başka bir deyişle kişi “Amalek’in hatırasını silme” yi yerine getirmek istediğinde, bu, bilme ile ödüllendirildiğinin göstergesidir. Aksi taktirde kişi Amalek’i silemez. Aksine, halen Amalek Klipa’sına (kabuk) gömülmüştür ve “Amalek’in hatırasını silme” yi yerine getirmek istemez.

22) Rabaş, Not 908, Amalek’i lekelemek

Amalek denen kötü eğilim bize verildi. Çalışma sırasında, Tora ve Mitzvot’un [emirlerin] tadını kavramak imkansızdır çünkü aksi halde bu çalışma olarak kabul edilmez. Bu nedenle, Amalek’in lekelenmesi olarak kabul edilen içimizdeki kötülüğün üstesinden gelmeliyiz ve o zaman Mordehay’ın “riayet edilen ve alınan” ile ödüllendirildiği günlerde olduğu gibi, kurtuluş ışığıyla ödüllendirilebiliriz.

Bilgelerimiz, “Aldıklarına riayet ettiler. Şimdiye kadar zorla; bundan böyle isteyerek.” “Zorla”, sözü kişi eylemden zevk almadan bir şey yaptığında zorla anlamına gelir. Zorla yapıyor ve buna “zorla” deniyor, kendini Tora ve Mitzvot’a zorunlu bir şekilde riayet etmeye zorladığında.

Bununla birlikte, Amalek’e boyun eğdirdiğimizde, gerçek keyfin olduğu Tora ve Mitzvot’un lezzetini tatmakla ödüllendiriliriz.

23) Rabaş, Not 908, Amalek’i lekelemek

Bu, “Ve Tanrı’nız Rabbi tüm kalbinizle – hem eğilimlerinizle, hem iyi eğiliminizle hem de kötü eğiliminizle seveceksiniz” ifadesinin anlamıdır. Kötü eğilim Tora ve Mitzvot’a uymayı nasıl kabul edebilir? Onlardan büyük bir zevk duyduğunda aynı fikirde de olur.

Bu nedenle, kefaret ışığıyla ödüllendirilmek için, önce Amalek’i temizlemeye başlamalıyız ve sonra Mordehay ve Ester günlerinde olduğu gibi kurtuluşla ödüllendirileceğiz.

Peki ama, Amalek’i neyle ortadan kaldırabiliriz? Bilgelerimiz bunun hakkında şunları söyledi: “Kötü eğilimi ben yarattım; Tora’yı da şifa olarak yarattım. ” Tora aracılığıyla kötülüğü silebiliriz.

Ancak herkesin Tora ile uğraşma yeteneği yoktur. Bu nedenle, Issahar ve Zebulun meselesi, yani Tora’yı destekleyenler ve Tora’yı öğrenenler meselesi verildi, burada tek bir adam olarak birleşerek hepsine “öğrenci” denir. Sonra, hepsi tek bir demet haline geldiğinde, Amalek’i ortadan kaldırabileceğiz ve kefaretle ödüllendirileceğiz.

24) Rabaş, Makale 21, Çalışmada, Purim’den Önce, Zahor (Hatırlama) Bölümünü Okumamızın Anlamı Nedir? (1991

Ayet şöyle der: ‘Mısır’dan çıktığınızda, yol boyunca Amalek’in size ne yaptığını, yol boyunca size ne olduğunu hatırlayın! Cennet’in altından Amalek’in anısını silin, unutmayın!’

‘Amalek’in anısını silmek’ için, neden Amalek’in bize ne yaptığını hatırlamamız gerektiğini anlamalıyız. Bu demektir ki, bize ne yaptığını hatırlamazsak, silemeyiz, ancak tam olarak hatırladığımız kadarını silebiliriz, daha fazlasını değil. Çalışmada, ‘Amalek’in anısını silin’ ifadesinin ne demek olduğunu anlamalıyız. Eğer bu anı hafızamızda değilse, hatırlamıyorsak, o zaman silemeyiz. Bu nedenle bize ilk olarak, ‘Amalek’in size ne yaptığını hatırlayın’ Mitzva’sı (emir/iyi iş) verilmiştir. Ancak o zaman Amalek’in anısına sahip oluruz ve böylece Amalek’i silme Mitzva’sını yerine getirebiliriz.

25) Rabaş, Makale 22, Amalek’i Silmenin (Karalamanın) Düzeni Nedir?

Bu, Amalek’i silmek için Kli’yi tamamlar, burada kişinin sahip olduğu bu arzu ve eksiklikle, bu Amalek’in ona hayatta sebep olduğu kayıpları hisseder, ancak yine de kendi başına üstesinden gelemez. O zaman, kişi ihtiyacı olan tek şeyin Yaradan’ın yardımı olduğunu, Yaradan’ın kendisine yardım edeceğini hisseder ve bilgelerimize söylediğine inanır, “Arınmaya gelen yardım edilir” ve sonra Yaradan Amalek’i iptal eder.

26) Rabaş, Makale 24, Çalışmada, Kişi Bir Oğul ve Bir Kız Doğurmalıdır, Ne Demektir? (1991)

İnsan ıslah olmak ve kutsal ismi tamamlamak için bu dünyada doğmuştur, bilgelerimizin ayet hakkında söylediği gibi (Mısır’dan Çıkış 17:16), “Rab yemin etti; Rab, Amalek’e karşı savaşacak.” Dediler ki, ” Yaradan, Amalek’in adı ortadan kaldırana kadar O’nun adının tam olmayacağına ve tahtının tamamlanmayacağına yemin etti.”

HB denen Yod-Hey isminin Vav-Hey’i aydınlatması gerekliliğini yorumlamalıyız. Bu, insanın çalışmasıyla gelir, bu bir oğul ve bir kız doğurmaktır, erkek ihsan etme kabıdır, içinde Hassadim ışığı parlar ve “kız” denen alma kapları olan ve içinde Hohma ışığının aydınlattığı Malhut’a uzanır. O zaman, çalışması aracılığıyla, kişi Yod-Hey-Vav-Hey denilen kutsal ismi tamamlar ve bu, kutsal ismi tamamlamak için Torat ve Mitzvot ile meşgul olmak anlamına gelen Amalek’i ortadan kaldırarak olur. Ve sonra “O bir ve O’nun adı Bir” denen bütünlüğü ifşa eder.

27) Baal HaSulam, 29. Mektup

Rüzgâra baltayla vurmak imkânsızdır. Daha ziyade rüzgâr, rüzgârı ya da demir demiri geri püskürtür. Amelek’in özü, bilgi olmadan sadece alay üzerine kurulmuş maddesellikteki her şeyi bozan şakacı olduğundan, bilginin özüyle onu dünyadan çıkarmak mümkün değildir. Tersine o mantık ötesi yani Tora’nın şarabı vasıtasıyla çıkarılabilir.

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
19 - 0,090