e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

Mesih’in Borazanı

Ruhun Arınması Sadece Manevi İlimle

Bunun; tıpkı Zohar’da yazıldığı gibi, kalbini Yaradan’a doğru çevirenlerin yalnızca gizli ilim büyük oranda ifşa olduktan sonra günahlardan kurtarılacağı, yani ruhun arınacağı anlamına geldiğini bilmelisiniz “Bu bileşenle Yaradan’a yönelenler sürgünden kurtarılır.” Bunun nedeni; o dönemde arınma için umut olmasıydı. Raşbi zamanında başlayıp Bar-Kokheva zamanında ortaya çıkan Zohar’da yazdığı gibi… Raşbi’nin öğretmeni olan Kabalist Akiva onunla ilgili şöyle dedi: “Yakup’tan bir yıldız çıkacak.” Dolayısıyla Beitar yıkımından sonra büyük umut vardı.

Zohar’ı Yazmak ve Onu Gizlemek

Bundan dolayı Raşbi kendisine izin verdi ve gizli ilimi Zohar ve Tikunim kitaplarında ifşa etmesine rağmen, son derece dikkatliydi. Zira günahkârların üstatlarına nasıl hizmet edeceklerini bilmelerinden korktuğundan sadece halkın erdemli bilgeleri anlayabilsin diye. sadece üstü kapalı ifşa edebilen Kabalist Aba’ya izin verdi. Bu sebeple halkın kurtuluşu için vaktin çok erken olduğunu görür görmez, onu gizlediler. Bu, önceki Kabalistlerin zamanındaydı; çünkü önceki Kabalistlerin, konuları Zohar’da yazdığını görüyoruz.

Manevi İlimin İfşası Yaradan’ın Arzusudur

Gerçekten de Kabala’nın ortaya çıkması Yaradan’ın arzusuydu. Bu nedenle Kabalist Moşe de Leon’un dul eşine dolaşıp geldi. El yazmaları, ona eşinden kaldı ve Moşe de Leon da muhtemelen ifşanın yasak olduğundan hiç bahsetmedi ve dul eş de şans eseri satılığa çıkardı.

Halkın Sorunları Kabala’nın İfşasından Kaynaklanıyor

Gerçekten de Kabala’nın ifşası yukarıdaki nedenlerden dolayı bugüne dek halk içinde pek çok yıkıma neden oldu.

Kabala’nın İfşasının Faydası

İyi olmadan kötü olmaz. Bu nedenle yaratılışın sırlarını çalarak ulusların elde ettiği hükümdarlık kutsallığın gelişimi için büyük bir hamle oldu. Benim değerlendirmeme göre; bizler, arınmanın tam eşiğinde duran bir nesiliz ve keşke gizli bilgeliği kitlelere nasıl ulaştırabileceğimizi bilebilsek.

İlk Fayda

“Zenginlikleri yuttu ve onları kusacak.” gibi basit bir nedenin dışında, bu oğlum ve kayınpederim arasındaki ve öz ile dünyadaki tüm ulusların bütün bilgelerinin soyulduğu üst Klipa (kabuk) arasındaki farkı açığa çıkaracak. Çünkü halkın manevi ilmi inkâr eden tüm tarafları, Yaradan’a ve O’nun manevi çalışmasına kesinlikle geri dönecektir.

İkinci Fayda

Bir başka fayda daha var: Arınma için bir önkoşul olduğunu kabul ettik; yani dünyadaki tüm halklar yaratılışın kanunlarını bilecekler; tıpkı şöyle yazıldığı gibi: “…ve topraklar bilgi ile dolacak.” Firavun’un da gerçek Yaradan ve O’nun yasalarını tanıyacağı ve onların ayrılmasına izin vereceği bir ön koşulun olduğu Mısır’dan sürgün örneğindeki gibi…

Manevi İlmi İnsanlara Anlatarak Kurtarılma

Bu nedenle her halkın bir erdemliye tutunacağı ve onun kutsal topraklara götüreceği yazılmıştır. Kendilerinin ayrılması yeterli değildi. Tüm insanların nereden böyle bir arzu ve fikir ile geldiğini anlamalısınız. Bunun gerçek ilmin dağıtımı vasıtasıyla olduğunu bilin; öyle ki onlar gerçeği ve gerçeklerini kesinlikle görecekler.

Kabala İlminin Tüm İnsanlara Anlatımı

Dağıtımın kitlelere yapılmasına “Şofar” denir. Tıpkı sesi büyük mesafe kat eden Şofar gibi, ilmin yankısı tüm dünyaya yayılacak; öyle ki insanlar duyacak ve erdemli bir halkta, kutsi bir ilim olduğunu kabul edecekler.

Kabala İlminin Tüm İnsanlara İfşası Hz. İlyas’ın (Eliyahu) İfşasıdır

Bu görev, peygamber Hz. İlyas’la ilgili söylenmişti; zira Yaradan’ın sırlarının ifşası her zaman “İlyas’ın ifşası” olarak addedilir. Şöyle söyledikleri gibi: “İlyas gelene dek dinlensin.” ve “Tişbi (Hz. İlyas’ın doğduğu yer) sorunları ve problemleri cevaplayacak.” Bu nedenle Mesih’in gelmesinden üç gün önce (bilinen bir şey) İlyas dağın tepesine çıkacak ve büyük bir şofar üfleyecek vs.

Manevi İlmi Tüm Uluslara İfşa Etmek Tam Kurtuluş İçin Önkoşuldur

Şu üstü örtülü ifadeleri anlamalısınız: Şofar konusu, sadece gizli ilmin kitlelere ifşa olmasıdır ki bu tam kurtarılıştan önce bir önkoşuldur.

Bu ilimde benim aracılığımla ifşa olunan kitaplar bunu kanıtlayacaktır; yani bu muazzam önemli konular herkesin görmesi gereken bir elbise gibi yayıldı. Bu, kurtarılışın eşiğinde olduğumuzun gerçek kanıtıdır ve şofarın sesi uzakta olmasa da çoktan duyuldu; zira hala çok yumuşak duyuluyor.

Gerçekten de her yücelik önce küçüklük gerektirir ve öncesinde küçük bir ses yoksa büyük bir ses de yoktur. Şofar için de durum böyledir; ses, giderek büyür ve bırakın adamakıllı anlamayı, bir elçi ve böyle sırları ifşa edecek bir yazar olmaya layık olmadığımı benden daha iyi kim bilebilir ki? Ayrıca neden Yaradan beni böyle yaptı? Tek neden, neslin buna layık olmasıdır; zira bu tam kurtarılışın eşiğinde duran son nesildir. Bu nedenden dolayı nesil, Mesih’in şofarını duymaya başlamaya layıktır ki bu, açıklandığı gibi, sırların ifşasıdır.

[1] Çevirmenin notu: Koç boynuzundan yapılmış, bayram ve festivallerde kullanılan borazan 
Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
18 - 0,273