e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

9- İkinci Kısıtlama

Nekudot de SAG Partsuf Galgalta’nın Tabur’u altına indi ve Galgalta’nın Sof’unda bulunan boş kapları Or Hasadim’le doldurdu. Bu koşul içinde Galgalta’nın boş kaplarında ışığın yansımasıyla Galgalta’nın kendisini arınmadan önce aldığı ışıktan Reşimot’u olduğunu hissettiler.

Galgalta’nın Sof’unu dolduran ışık içinde az bir miktar Or Hohma bulunduran Or Hasadim’di. Işık ayrıldıktan sonra orada daha önce olan ışıktan Reşimot kaldı.

Bu Reşimot Nekudot de SA”G da bulunan ışığa benzemektedir ve Nekudot de SA”G’daki her iki arzu ve Galgalta’nın Sof’undaki kaplar ışığı almak istememektedir, dolayısıyla Nekudot de SA”G Galgalta’nın Sof’uyla karıştı ve boş kaplarını doldurdu.

Partsuf SA”G Partsuf Bina’dır. Bina yayılımının sonunda üzerine Zer Anpin için Or Hohma çekebilecek özelliğe sahiptir. Or Hohma çekmeye karar verince Galgalta’nın Sof’undaki Reşimot’u hisseder. Galgalta’nın Sof’unun Reşimot’u dördüncü safhadan ama SA”G’ın perdesi sadece ikinci safhadan ve dolayısıyla kendisini ışığı almamak için durduracak güce sahip değil.

Bu şu kurala göre çok basit: Eğer alma arzusunun hissettiği zevk perdeden güçlüyse, kap kendi zevki için istemektedir, çünkü güçlü olan hakimdir.

Tüm dünyalar ve Partsufim Eyn Sof’un Malhut’unun parçalarıdır. Bu Malhut kısıtlama yaptı ve bir daha asla kendi için ışığı almama kararı verdi.

Dolayısıyla şimdi Partsuf Nekudot de SA”G’da kendisi için alma arzusu uyanınca, bu arzuya tahammül edecek gücü olmadığından ışığı ne olursa olsun almama kararı verir ve buna ikinci kısıtlama (Tsimtsum) denir.

Örnek: Önceden belli bir miktar para alıp ihtiyaç duyanlara veren bir kişi, birden çok büyük bir miktar para alır ve fakirlere veremeyeceği kanaatine varır, zira parayı kendi için ister ve böyle büyük bir zevke karşı koyacak gücü yoktur.

Para perdesinin gücünden daha fazla olmadığı sürece (başkalarına verme niyeti) bu hazza karşı koyabildi, çünkü parayı vermekten aldığı haz çalmaktan duyduğu hazdan daha büyüktü. Ancak paradan alabileceği zevk büyüyünce kişi kendi için almayı ister.

Bu şekilde her insanda ve canlıda alma arzusu işler, çünkü “materyalimizin” tümü sadece alma arzusundan ibaret. Cömert davranmamız sadece bize o koşulda almaktan daha fazla fayda sağladığı içindir.

Ve Partsuf Nekudot de SA”G’da da bu şekilde oldu: Galgalta’nın Sof’una inilen yerde almaya alışık olduğu ışıktan çok daha fazla ışık olduğunu gördü. Gördü ki eğer almaya devam etmek isterse, sadece ihsan etme niyetiyle olsa bile, kendi zevki için almaktan kendisini alıkoyamayacağından, ihsan etmek için bile almadı.

İkinci Tsimtsum’dan sonra Malhut artık alma arzusunu önceden kullandığı gibi hiç kullanamaz, eğer kullanırsa kendisini kendi için almaktan alıkoyamaz, dolayısıyla şimdi Malhut’un yeni bir arzu kullanması gerek, bu arzu sadece ihsan etmek için ve bu koşula “Malhut Bina’ya yükselir” denir, yani artık alma isteğini kendisi için kullanmaz ve Bina’nın arzusunu ihsan etmek için kullanır.

Şimdi artık Malhut alıcı kaplarını kullanamayıp sadece verici kaplarını kullanabildiğinden, ışığın girebileceği yeni sınırlar oluşturulmuştur. Galgalta’nın Tabur’u altında (yani Sof’da) kalan kısma artık Partsuf Nekudot de SA”G denir ve yeni sınırlar burada oluşur. Bu Partsuf’un Keter, Hohma ve Bina Sefirotu Roş (Baş- Partsuf’un başlangıç noktası) Sefirot’udur ve almak istemezler. Hesed, Gevurah, Tiferet Sefirot’u Keter, Hohma ve Bina ya benzer ama Partsuf’un Guf kısmı içindir: Hesed – Keter’e, Gevurah – Hohma’ya, Tiferet’de – Bina’ya benzer, buradan görüyoruz ki Tiferet Guf’un Bina’sı gibi.

Her Sefira kendi içinde 10 Sefirot barındırır. Dolayısıyla Tiferet Bina gibi ayrılmıştır (Bina gibi her yerde: Roş’un Bina’sı, Nekudot de SA”G Partsuf’uda Bina’dır):

1. Almayan kaplar olan Bina’nın üst kısımlarının Sefirot’u; Keter, Hohma, Bina, Hesed, Gevura ve Tiferet.

2. Vermek için alan kaplara, yani Bina’ın alt kısmı ve SefirotNetzah, Hod, Yesod ve Malhut.

Buradan görüyoruz ki Bina’nın tüm Partsuf’unu, yani Nekudot de SA”G’ı, alıcı ve verici kaplara ayırırsak, ayırım Tiferet’in kendi içindeki Tiferet’den sonra olur, diyagramda gösterildiği gibi:

Buraya Partsuf Nekudot de SA”G’ın Haze’si (göğsü) denir.

Birinci kısıtlamanın Malhut’u ilk kısıtlamayı muhafaza eder, özellikle bu seviyeye çıkar ve ışığın daha aşağı inmesine izin vermez. Burada yapılan bu ayırıma Parsadenir.

Malhut’un Nekudot de SA”G’ın Haze’sine ışığı sınırlaması için çıkıp yükselmesine “İkinci Tsimtsum” denir. Birinci kısıtlamanın sonucunda Or Hohma’yı kendi hazzı için almayı yasakladı. İkinci kısıtlama sonucunda Or Hohmayı hiç almama koşulu oldu çünkü Partsuf Nekudot de SA”G’dan ve sonrasında ihsan etmek için almak hiç mümkün değil.

Üst derecenin arzusu alt seviye için mutlak bir kural olduğundan, ikinci kısıtlamadan sonra doğan her Partsufim’de Parsa kalıcıdır ve aşağıya geçiş sağlamaz.

Bu olanların sonucu itibariyle Galgalta Partsufu’nun Tabur’u altında kalan yer dörde ayrılır:

· Olam Atzilut’un yeri, Or Hohma’nın yansıma olasılığı olduğu bir yer.

· Olam Beria’nın yeri, Parsa altındadır ve Or Hohma oraya gelememektedir, sadece Or Hasadim gelebilir.

· Olam Yetzira’nın yeri, Olam Beria’nın altı

· Olam AsiyaOlam Yetzira’nın altı

· Olam Asiya’nın sonuna “Keduşa’nın (Kutsallık) bittiği yer” denir. Manevi dünyayla materyal dünya arasındaki sınır ve “bu dünyanın yeri”.

· “Bu Dünya”

· “Bizim Dünyamız”

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
20 - 0,096