e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

Paraşat VaYeşev

1) Rabaş, Makale 12, Yakup Babasının Yaşadığı Topraklara Geldi (1985)

Yakup, babasının yaşadığı Kenan topraklarına geldi.” Zohar’da şöyle yazar, “Rabbi Hiya dedi ki, ‘Erdemli için pek çok acı vardır fakat Tanrı onu hepsinden kurtarır.’ Peki, efendisinden korkan erdemli kötü eğilim içinde olmamak için ne kadar acı çekmelidir? Oysa Yaradan onu tüm acılardan kurtarır. Erdemlinin çektiği acılar onu kötü eğilimden uzaklaştırdığından, Yaradan onu sever, dolayısıyla Yaradan o insanı ister ve tüm acılardan kurtarır.”

Bu sözler akla şunu getirir:

  1. Bu demektir ki acı çeken erdemlidir, acı çekmeyen erdemli değildir.

  1. Kişi kötü eğilim içinde olmamak istiyorsa acı çekmek zorunda mıdır?

  2. Tanrı onu hepsinden kurtarır,” Bunun anlamı Yaradan diğer insanları Allah korusun kurtarmaz mı demektir? Bu olabilir mi?

  3. Daha kafa karıştırıcı olursak, bir taraftan çektiği acılar onu kötü eğilimden korur derken, diğer taraftan Yaradan onu hepsinden kurtarır, der. Bu durumda kötü eğilim iptal olunca, kişi kendini bir kez daha kötü eğilime yaklaştırmaz mı?

2) Rabaş, Not 378, Yakup Babasının Oturduğu Topraklarda Yaşadı

“Ve Yakup babasının yaşadığı topraklarda yaşıyordu.” Bir soru var, “babalarının oturduğu topraklar” niye demiyor? Neden özellikle İshak’ın yaşadığı yer? Bunu şöyle yorumlamalıyız, Yakup’un orta çizgi olarak görüldüğü bilinir, bu rolü sol çizgiyi düzeltmek olan “İshak’ın korkusu” denir. Ancak sağ çizgiye gelince, düzeltmek Yakup’un nitelikleri dahilinde değildir. Sulam’da [Zohar üzerine merdiven yorumunda] orta çizginin Hesed’e [merhamete] doğru eğildiği açıklanmıştır, bu yüzden sağ çizgiye ekleyebileceğimiz hiçbir şey yoktur.

Ama İshak yargılamanın niteliğidir, bu yüzden Yakup gelir ve onu merhamet niteliğiyle düzeltmek için sol çizgiye yerleşir.

5) Rabaş, Not 675, Yusuf Niteliği

Yakup oturdu.” RASHİ, “Yakup huzur içinde oturmaya çalıştı; Joseph’in öfkesi üzerine sıçradı. Erdemli, huzur içinde oturmayı arar. Yaradan diyor ki, “Erdemlinin bir sonraki dünyayı beklemesi yeterli değil mi, aynı zamanda bu dünyada da huzur içinde oturmaya mı çalışıyor?” “

Bilgelerimiz birçok kez söylediği gibi, “Bu dünyada mutlu musun ve öteki dünyada mutlu musun?” Diye sormalıyız, öyleyse neden Yaradan şöyle diyor: “Bir sonraki dünyada onları bekleyen doğrular için yeterli değil mi?” vb.

“Bu dünya”, alma kabı olan Malhut olarak adlandırılır. “Sonraki dünya” ihsan etme kabı olan Bina olarak adlandırılır. Dolayısıyla ihsan etmek için ihsan etme kaplarına bağlanmaları yetmez, ihsan etmek için de almakla ödüllendirilmek isterler. Buna, Kelim’in NHY’si, ışıkların GAR’ı olarak adlandırılan, orta çizgi olan Sefirot NHY olan “Yusuf’un öfkesi üzerine sıçradı” denir. Kızgındı, çünkü Yusuf’in niteliği olan Yesod adlı ifşa olmuş NHY ile hala ödüllendirilmemişti.

4) Rabaş, Not 378, Yakup Babasının Oturduğu Topraklarda Yaşadı

İfşa etme, esas olarak Hazeh ve aşağısından, NHY’nin kalitesinden ve en önemlisi, Yusuf’un niteliği olan Yesod adlı orta çizgidendir. Bu yüzden “İsrail Yusuf’u sevdi” denilir.

Yukarıda Hesed ile Gevura arasında karar veren Tifferet adlı bir orta çizgi ve Netzah ile Hod arasında karar veren Yesod denilen ve Haze’den ve aşağıdan bir orta çizgi vardır. Çalışma, özellikle orta çizgi galip geldiği için, esas olarak sol çizgiyi teslim etmektir.

Dolayısıyla sol çizgi ve sol hçizgiye bağlı olanlar orta çizgiyi iptal etmek isterler çünkü sol çizgi sağ çizgi ile savaşabilir ve sağ çizgiden korkmadığı için onu iptal etmesine gerek yoktur. Ancak orta çizgiden korkuyorlar çünkü orta çizgi sol çizgiyi iptal eder.

Dolayısıyla sol çizgi ve sol hatta bağlı olanlar orta çizgiyi iptal etmek isterler çünkü sol çizgi sağ çizgi ile savaşabilir ve sağ çizgiden korkmadığı için onu iptal etmesine gerek yoktur. Ancak orta çizgiden korkuyorlar çünkü orta çizgi sol çizgiyi iptal ediyor.

Bu nedenle, Tifferet’te yukarıdaki orta çizgiyi ve aşağıdaki Yakup ve Yusuf olan Yesod adlı orta çizgiyi iptal etme arzusu var.

5) Rabaş 59. Mektup

Omer “demetleri bir araya getirmek” kelimesinden gelir. RAŞİ şöyle yorumlar, “kelime anlamı gibi, yani bir araya toplamak.” Bu demektir ki, Yaradan ile ilgili şikâyette sessiz kalır, ağız açmaz, daha ziyade kişi ‘Merhametli olan, her şeyin en iyisini yapar,’ der, düşüncesi ve arzusu sadece Yaradan için olur, sonrasında hepsini bir araya toplar.

Bu demektir ki düşüncelerini ve arzularını yalnızca tek amaç için sıkıca bir araya getirdiğinde—Yaradan’a memnuniyet vermek için— bu “bir araya topladı” olarak kabul edilir.

6) Rabaş Not 938, Omer Sayımı Hakkında

Ömer, bağlantı anlamına gelen “demetleri toplamak” kelimesinden geliyor. Kişi, safir veya elmas gibi, kendisi ile Yaradan arasındaki bağlantıyı parlatmaya çalışmalıdır. Dünya, yedi Sefirot olan “altı günlük eylem ve Şabat [Şabat]” olarak adlandırılır ve Sefirot’un Hitkalelut’u vardır. Bu nedenle, kendimizi Yaradan’a yaşamımızın yetmiş yıl olan tüm günlerinde bağlamalıyız, bu da her yılın on Sefirot’tan oluştuğunu ima eder.

Ömer denen bağlantıyı düzelterek, bilgelerimizin dediği gibi, “ölüm meleğinden özgürlük” olarak kabul edilen Tora’nın niteliğiyle ödüllendirilebiliriz, “Harut [oyulmuş] değil, Herut [özgürlük] deyin. ],” Tora aracılığıyla (kötü) eğilimin köleliğinden çıkarız.

Bu, insanın Yaradan ile olan bağlantısına bağlıdır. Kişi ayrılık halindeyken ona “putperest” denir ve Tora sadece İsrail halkına verildi, yazıldığı gibi “O bunu hiçbir millete yapmadı ve onlar da emirleri bilmiyorlardı.” Çünkü Tora “bir emir” ve “bir armağan” olarak adlandırıldığından ve yalnızca İsrail’e verildiğinden, kişi yalnızca Yaradan’a bağlandığında “İsrail” olarak adlandırılır.

7) Rabaş, Makale 3, Dost Sevgisi -1 (1984)

Ve tarlada gezinirken bir adam onu buldu. Ve adam ona sordu: ‘Ne arıyorsun?’ Şöyle dedi: ‘Kardeşlerimi arıyorum. Sana yalvarırım, bana sürüyü nerede otlattıklarını söyle.’” (Genesis, 37)

Tarlada gezinen” adam, dünyayı besleyecek ekine kaynak olan yer anlamına gelir. Ve tarladaki çalışma, toprağı sürmek, tohum ekmek ve ekin biçmektir. Bununla ilgili şöyle denir: “Gözyaşı içinde ekenler, neşe içinde biçecek” ve buna, “Efendi’nin kutsadığı toprak” denir.

Baal HaTurim, tarlada gezinen kişiyi, aklın yolundan sapan kişi olarak açıklar. O, “tarlada gezinen eşek” durumundadır ve ulaşması gereken yere onu götürecek olan gerçek yolu bilmez. Ve ulaşması gereken amaca asla ulaşamayacağını düşündüğü bir koşula gelir.

Ve adam ona sordu,’ Ne arıyorsun?’”, yani, “Sana nasıl yardım edebilirim?” “Ve o şöyle dedi: ‘Kardeşlerimi arıyorum.’” Kardeşlerimle yani dost sevgisinin olduğu bir grupla beraber, Yaradan’ın evine giden yolu çıkabileceğim.

Bu yola, “ihsan etme yolu” denir ve bu yol, doğamıza aykırıdır. Bunu gerçekleştirebilmek için, herkesin dostuna yardım edebileceği, dost sevgisinden başka bir yol yoktur.

Ve adam şöyle dedi: ‘Bu yüzden ayrıldılar.’” Ve Raşi, bunu, onlar kendilerini kardeşlikten ayırdılar yani seninle bağ kurmak istemiyorlar olarak yorumlar. Bu, sonuçta, İsrail’in Mısır’a sürgününe neden oldu. Ve Mısır’dan çıkmak için, dost sevgisinde olmak isteyen bir gruba girmeyi görev edinmeliyiz ve bu sayede Mısır’dan çıkmak ve Tora’yı almakla ödüllendirilebiliriz.

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
18 - 0,300