e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

Ana Sayfa > Sabah Dersi Materyalleri > Kabala Kütüphanesi > Sabah Dersi 2018 > Sabah Dersi Materyali – İsrail Bu Dünyanın Islahından Sorumludur – Aralık

Sabah Dersi Materyali – İsrail Bu Dünyanın Islahından Sorumludur – Aralık

1) Zohar, Pinhas, 152

Organların arasında kalp neyse, İsrail de milletlerin arasında odur. Nasıl bedenin organları kalp olmadan bir dakika bile var olamazsa, tüm diğer milletler de İsrail olmadan var olamazlar.

2) Siah Yitzak, Bölüm 2, Likutim, 1

Yaratılış, seçim, dünyanın ıslahı ve bozulması; hepsi “Yaşar-El”e (Yaradan’a doğru olanlara) bağlıdır.

3) Baal HaSulam, “Hizmetçi Hanımının Mirasçısıdır”

İçsellikten uzanan dal İsrail’dir (Yaşar-El) ıslahın ve genel amacın uygulayıcıları olarak seçilmişlerdir. Büyümek ve gelişmek için gerekli hazırlığa sahiptirler, tüm milletleri bu ortak amaca eriştirene kadar. Ve dışsallıktan uzanan dal dünya milletleridir, onlara bu meziyetler verilmemiştir, bu nedenle onlar gelişmenin yolunu birer birer edinmeye yetkin değildirler. Aksine onlar ıslahı bir kerede tam olarak almaya yetkindirler.

4) Beer Mayim Haim, Paraşat Teruma

Bolluğu ilk edinecek olan İsrail’dir ve bu ondan tüm dünyalara yayılacaktır. Bu nedenle İsrail’e “Li-Roş” denir, zira bolluğu ilk onlar sonra tüm dünya edinecektir.

5) Baal HaSulam, Arvut (Karşılıklı Sorumluluk), Madde 28

Şöyle diyor, “Dolayısıyla şimdi, Sesime kulak verirseniz ve Sözümü tutarsanız,” yani, size burada söylediğime söz verin, tüm insanlar içinde benim hazinem olacağınıza. Siz, benim hazinem olacaksınız ve bedenin arınma ve temizlenme kıvılcımları sizden tüm insanlara ve tüm dünya uluslarına geçecek, zira dünya ulusları henüz buna hazır değiller. Her halükârda, şimdi bir ulusla başlamam gerekiyor ki tüm uluslara çare olsun. Ve bu yüzden şöyle bitiriyor, “zira tüm yeryüzü benimdir,” yani, yeryüzünün tüm insanları bana aittir, sizin gibi ve bana tutunmak kaderlerinde vardır.

Ancak şimdi, hâlâ bu görevi yerine getiremezken, erdemli insanlara ihtiyacım var. Ve eğer tüm uluslara çare olmaya karar verirseniz, size, “bana inananların krallığı olun” diye emrediyorum.

6) Sfat Emet, Sefer Şemot, Parashat Yitro

İsrail halkı, Tora’nın gücü ile tüm dünyanın ıslahından sorumlu oldular. Onlara (Yaradan tarafından) şöyle denilmiştir; “tüm dünya benimdir ve sen benim için bir elçiler ulusu ve kutsal bir halk olacaksın”. Gerçekten de her şey İsrail oğullarına bağlıdır. Onlar kendilerini ıslah ettikleri zaman, tüm yaratılmış olanlar, onların ardından gider, onları izler.

8) Baal HaSulam, Zohar Kitabı’na Giriş

Böyle bir nesilde, dünya uluslarının aralarındaki tüm bozguncular kafalarını yükseltip, öncelikle Yaradan’a doğru olanları yok etmek ve öldürmek isterler. Şöyle yazıldığı gibi: “Tüm felaket dünyaya sadece Yaradan’a yönelenler için gelir.” Bu, yukarıdaki ıslahlarda yazıldığı gibi, onların tüm dünyada yoksulluk, yıkım, hırsızlık, cinayet ve kargaşaya neden olduğu anlamına gelir.

9) Baal HaSulam, Son Neslin Yazıları

Tüm ulusların ister dinsel ve ırksal ister kapitalist ve komünist sebeplerle İsrail’den nefret ettiği bir gerçektir. Bu böyledir, çünkü nefret tüm sebeplerin önündedir. İsrail, özgecil komünizmi kabullenmediği sürece, hiçbir çare bunun tersine çevrilmesinde yardımcı olmaz.

İsrail, uluslararası özgecil komünizmi özümseyen ilk ülke, bu rejimin güzelliğini ve iyiliğini ortaya koyacak bir model olmalıdır. Aslında diğer uluslardan daha fazla zorbalar nedeniyle acı çektiklerinden, bu rejimi uygulamaya en uygun olanlar onlardır.

10) Baal HaSulam, Son Neslin Yazıları

1933 yılında düşüncelerimi açıkladığımda, dönemin liderleriyle konuştum, fakat o zaman bunu yüksek sesle dillendirmeme rağmen sözlerim kabul görmedi, hatta hiç kimseyi etkilemedi. Oysa şimdi dünyanın sonunun hızlıca gelmekte olduğuna ve bir önceki savaşta olduğu gibi İsrail’in ilk yok edilecek ülke olacağına inanmaya başladılar. Bu nedenle bugün dünyayı bu tek çareyi kabul etmeye ikna etmek için iyi bir zaman.

11) Baal HaSulam, Ortak Sorumluluk, Arvut, 20

Şu İsrail ulusuna kalmıştır; Lişma için çalışarak kendisini ve tüm dünyayı başkalarını sevme işini üstlenmeye yeterlilik kazandırmak ki bu yaratışın amacına çıkan merdivendir, bu Yaradan ile Dvekut’tur.

12) Baal HaSulam, Arvut, 24

Bundan dolayı, İsrail ulusu arınma kıvılcımlarının tüm dünyadaki insanları aydınlatabileceği bir giriş kapısı olarak kuruldu.

Ve bu kıvılcımlar her gün çoğalıyor, tıpkı kişinin yeterince dolana dek hazineye ekleme yapması gibi, bu başkalarını sevmenin özünde bulunan haz ve huzuru anlayacak seviyeye gelişene dek anlamına geliyor. Zira o zaman dengeyi nasıl sağa doğru kaydıracaklarını bilecekler ve kendilerini Yaradan’ın verdiği sorumluluk altına sokacaklar ve günah kefesi dünyadan yok olacak.

13) Baal HaSulam, Barış

Bilgelerimiz bu sözleri şöyle açıkladılar: Dolayısıyla, dünyanın barış ile kutsanması güçten, yani kurtuluştan önce gelir, çünkü “Yaradan halkın iyiliği için barıştan başka bir koşul bulamadı.” Böylece, manevi yolda olanlar dâhil tüm insanoğlu kişisel-sevgi ve egoizm var olduğu sürece Yaradan’a ihsan saflığında ihsan edemezler, “Karşılıklı Sorumluluk – Bağ” makalesindeki şu sözlerin açıklamasında anlatıldığı gibi; “Ve sizler benim için ibadet edenler krallığı olacaksınız.” Ve bunu tecrübeyle görüyoruz, zira halk olarak bir araya gelip aramızda kutsallığı inşa edemedik ve atalarımız Yaradan’ın söz verdiği kutsiliği alamadılar.

Bu nedenle şöyle derler, “Yaradan iyiliği tutacak bir kap bulamadı”, yani insanlar henüz atalarının duasını tutacak bir kaba sahip değil. Dolayısıyla, tüm sonsuzluk için miras alabileceğimiz toprakların sözü yerine getirilmedi ve dünya barışı atalarımızın duasını almamızı sağlayabilecek tek araçtır.

14) Baal HaSulam, Panim Meirot Umasbirot Kitabına Giriş, Madde 5

Şimdi Zohar’da yazılanları anlayabilirsiniz, “Bu mahiyette, Yaradan’a yönlenenler sürgünden kurtarılacak.” Ayrıca, pek çok yerde de gerçeğin ilminin yayılması ile kitlelerin tam kurtuluşu edineceği yazılmıştır.

Şunu da dediler, “İçindeki Işık kişiyi değiştirir.” Bu konuda bilerek çok titizdiler, bize Işığın ilmin içinde var olduğunu göstermek için, “gümüş içindeki altın elmalar gibi”, içindeki şifa kişiyi değiştirir. Hem kişi hem de ulus, yaratılma nedenlerini, manevi çalışmanın içselliğini ve onun sırlarını edinmeden tamamlamayacaklar.

15) Raşhaş, Raşhaş’ın Işığı

Şunu biliyorum ki, Zohar Kitabının fazileti ve Kabala metinleri tüm dünyaya yayılacak, İsrail halkı özgür olacak. Kurtuluşumuz bu öğretiye bağlıdır.

16) Rav Kuk, 1. Mektup

Zamanı geldiğinde, herkes İsrail’in kurtuluşunun ve dünyanın kurtuluşunun Tora’nın içselliğindeki gizli ışığın sırlarının açık dilinde saklı olduğunu kabul edecektir.

17) Baal HaSulam, “Mesih’in Borazanı”

Arınma için bir önkoşul olduğunu kabul ettik; yani dünyadaki tüm halklar yaratılışın kanunlarını bilecekler; tıpkı şöyle yazıldığı gibi: “…ve topraklar bilgi ile dolacak.” Firavun’un da gerçek Yaradan ve O’nun yasalarını tanıyacağı ve onların ayrılmasına izin vereceği bir ön koşulun olduğu Mısır’dan sürgün örneğindeki gibi…

Bu nedenle her halkın bir erdemliye tutunacağı ve onun, kutsal topraklara götüreceği yazılmıştır. Kendilerinin ayrılması yeterli değildi. Tüm insanların nereden böyle bir arzu ve fikir ile geldiğini anlamalısınız. Bunun gerçek ilmin dağıtımı vasıtasıyla olduğunu bilin; öyle ki onlar gerçeği ve gerçeklerini kesinlikle görecekler.

Dağıtımın kitlelere yapılmasına “Şofar” denir. Tıpkı sesi büyük mesafe kat eden Şofar gibi, ilmin yankısı tüm dünyaya yayılacak; öyle ki insanlar duyacak ve erdemli bir halkta, kutsi bir ilim olduğunu kabul edecekler.

18) Rav Kuk, İsrail’in Rolü ve Kaderi

Nihai barış ve gerçek sevgi, yalnız İsrail’in Tora’yı yerine getirmesi yoluyla gelecektir. İnsan ve dostu arasında saf sevgi hissiyatı ve kardeşlik bilinecek, zira bizler, tüm yeryüzünün Efendisi olan tek bir Tanrı’nın oğullarıyız. Ve içimizdeki bu gelişme tamamlandığı ve çoğunluğa örnek olmaya layık olduğumuz zaman, tüm uluslar bunu kabul edecek ve böylece barışın kutsaması bu dünyada var olmaya başlayacaktır.

19) Baal HaSulam, Panim Meirot Umasbirot Kitabına Giriş, Madde 4

İsrail’in çocukları tam bir bilgi ile tamamlandıkları zaman, yüksek anlayış ve bilgi ırmakları İsrail’in sınırlarının ötesine akacak ve dünya milletlerine su verecektir.

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
19 - 0,087