e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

Ana Sayfa > Sabah Dersi Materyalleri > Kabala Kütüphanesi > Sabah Dersi 2021 > Sabah Dersi Materyali – Omer Sayımı – 13 Nisan

Sabah Dersi Materyali – Omer Sayımı – 13 Nisan

1) Rabaş, 59. Mektup

Omer sayımıyla (Pesah akşamı başlayan Şavuot’ta biten yedi hafta süresi) ilgili bilinir ki, insanın öncelikli çalışması kendini Yaradan’a bağlamasıdır.

Omer “demetleri bir araya getirmek” kelimesinden gelir. RAŞİ şöyle yorumlar, “kelime anlamı gibi, yani bir araya toplamak.” Bu demektir ki, Yaradan ile ilgili şikâyette sessiz kalır, ağız açmaz, daha ziyade kişi ‘Merhametli olan, her şeyin en iyisini yapar,’ der, düşüncesi ve arzusu sadece Yaradan için olur, sonrasında hepsini bir araya toplar.

Bu demektir ki düşüncelerini ve arzularını yalnızca tek amaç için sıkıca bir araya getirdiğinde—Yaradan’a memnuniyet vermek için— bu “bir araya topladı” olarak kabul edilir.

2) Rabaş, 59. Mektup

Yorumcular der ki, Omer sayması “ve O’nun ayağının altında, gökyüzünün bedenleri kadar saf bir safir tuğla belirdi,” kelimelerinden gelir. Bu demektir ki, kişi kendini Yaradan’a bağladığında, Yaradan’ın ışığının ifşasıyla ödüllendirilir. Öyle anlaşılıyor ki, kişi tüm arzularını bir düğümle, yani bir amaçla—Yaradan için— bağladığında, sonrasında Omer parlar. Bu Omer saymasının anlamıdır, insanın Yaradan’ın ışığıyla parladığı yer.

3) Rabaş, 59. Mektup

Tora’nın edinimi için kırk-dokuz gün sayarız.

Omer Seorim (ölçü/arpa) kelimesinden gelir. Bu demektir ki, kalpte Yaradan’ın yüceliğini ölçmek, tıpkı kutsal Zohar’da yazdığı gibi, “Onun kocası kapılarda tanınır.” Zohar der ki, “Her biri kalbindekine göre,”insandaki Yaradan ışığının ölçüsüne göre.

Buna “inanç” denir. Kişi inançla ödüllendirildiğinde, bu “hayvan” olarak kabul edilir. Bu Omer’in arpa, hayvan yemi olmasının sebebidir, yani o henüz Tora düşüncesi ile ödüllendirilmedi. Fakat Şavuot’ta Tora alımı ile ödüllendirildiğinde insan seviyesini, Tora düşüncesini edinir. Bu sebeple bizler sunakta insan yiyeceği olan buğdayı adarız. Fakat kişi Tora ile ödüllendirilmeden önce bu arpa adağı olarak kabul edilir. Buna “demetleri bir araya getirmek,” denir ve kişi konuşmayan, hayvansal seviye olarak kabul edilir, çünkü yalnızca Tora vasıtasıyla “konuşan” olmakla ödüllendirilir.

4) Rabaş Not 938, Omer Sayımı Hakkında

Omer, bağlantı anlamına gelen “demetleri toplamak” kelimesinden geliyor. Kişi, safir veya elmas gibi, kendisi ile Yaradan arasındaki bağlantıyı parlatmaya çalışmalıdır. Dünya, yedi Sefirot olan “altı günlük eylem ve Şabat [Şabat]” olarak adlandırılır ve Sefirot’un Hitkalelut’u (karışımı) vardır. Bu nedenle, kendimizi Yaradan’a yaşamımızın yetmiş yıl olan tüm günlerinde bağlamalıyız, bu da her yılın on Sefirot’tan oluştuğunu ima eder.

Ömer denen bağlantıyı düzelterek, bilgelerimizin dediği gibi, “ölüm meleğinden özgürlük” olarak kabul edilen Tora’nın niteliğiyle ödüllendirilebiliriz, “Harut [oyulmuş] değil, Herut [özgürlük] deyin. ],” Tora aracılığıyla (kötü) eğilimin köleliğinden çıkarız.

Bu, insanın Yaradan ile olan bağlantısına bağlıdır.

5) Rabaş, Makale 32, Çalışmada, Yağa ‘İyi İşler’ Denmesinin Anlamı Nedir (1989)

Harmanı savurmak çalışmak demektir. Yani, kelimenin tam anlamıyla “harman savurması adağı” yazıldığı gibi demeti yükseltmemizi gerektirir, Zohar, çalışmada bunun bize neyi öğretmek için geldiğini sorar. Bununla ilgili olarak, krallığı Yaradan’a yükseltmemiz gerektiğini açıklar, çünkü Peh [ağız] krallık olarak adlandırılır ve Peh ayrıca “Tanrınız RAB’be ihtişam verin,” diye yazıldığı gibi “ihtişam” olarak da adlandırılır. Bu nedenle, Yaradan’a krallık [Malhut] olan Peh’i vermeliyiz.

Krallığı Yaradan’a vermenin manasını ve şan anlamına gelen Peh’i, Yaradan’a verme gereğinin manasını anlamalıyız. Tora ve Mitzvot’u ayrı ayrı gözlemlemekten bahsettiğimizde, bu Yaradan ile Dvekut’a ulaşmak için, yani formun eşitliği içindir, bu kendi çıkarından vazgeçmek ve sadece Yaradan’a fayda sağlayan şeyi yapmaktır, bu işe “Şehina [İlahiyat] tozda “veya” Şehina sürgünde denir.”

6) Baal HaSulam, Şamati 190- Her Hareket Bir İz Bırakır

Pesah’ın anlamı budur, bu İsrail’in özgürlük ile yani Mochin-de-AVI ile ödüllendirildiği zamandır, “tüm dünya O’nun mutluluğu ile dolu” demektir. Doğal olarak, kötü eğilime de bir yer yoktur, çünkü o eylemleri ile kişiyi Tanrı’nın hizmetinden uzaklaştırmaz. Tam tersine, kişiyi O’nun için çalışmaya getirdiğini görürüz, bu yalnız Yukarı’dan uyanma sayesinde olur.

Bu yüzden derler ki, Kutsal Şehina şöyle söyler: “Ben bir damla kırmızı gülün simgesini gördüm.” Bu demektir ki, o ıslaha gerek olan bir yer görmüştür, yani o bu yerde parlayamamıştır. Bu yüzden onlar yedi haftalık Omer sayımını saymak zorunda kaldılar; o yerleri ıslah etmek ve “tüm dünyanın O’nun ihtişamı ile dolu,” olduğunu görebilmek için.

7) Rabaş, Not 927, Hametz ve Matza’ya ilişkin

Pesah Bayramı’nda, sadece sünnet olduğunda ve onlar Mısır’ın otoritesinden çıkarılmakla ödüllendirildiklerinde, “kutsal hayvan” derecesine girdiler. Bu nedenle, hayvan yemi olan arpa hasadını getirirler. Bununla, tarlalardaki mahsuller kutsanmıştır zira bir tarla Malhut’tur, “Efendi’nin kutsadığı bir tarlada” olduğu gibi.

Yedi hafta boyunca hasadın meyveleri sayesinde, ihsan etmek için alma olan Tora’yı almakla ödüllendirildik. O zaman o “adam” olarak adlandırılır, çünkü zaten Tora’nın “cennet” olarak adlandırılan Daat’ına [bilgi / mantık] sahiptir ve Tora “yaşam ağacı” olarak kabul edilir ve adam “tarlanın bir ağacı” olarak adlandırılır.” Dolayısıyla, “insan gıdası” olan buğdaydan iki somun ekmek sunulmaktadır. Bununla, ağacın meyveleri kutsanmıştır, Tora ile kutsandığı gerçeği ima edilir.

8) Maor VaŞemeş, Emor

Sayım günleri kutsal kitaplarda yazıldığı gibi birlik anlamına gelir. Rabbi Akiva’nın öğrencileri Pesah ve Şavuot arasında öldüler, çünkü o günler birliği gösterir ve onlar birbirlerine saygı göstermediler. Bu yüzden Omer vaazların ortasında, o, Bar Kafra’nın öyküsünü anlatır, çünkü Bar Kafra’da önemli olan tek şey onun arkadaşlarını davet etmemesiydi, çünkü [Omer] sayımı sırasında, bu nitelik düzeltilmelidir. Ve bununla birlikte, yazdığı gibi Şavuot bayramında Tora’yı edinmekle ödüllendirilecekler, “Ve Refidim’den seyahat ettiler ve Sina Çölüne geldiler ve İsrail dağın eteğinde kamp kurdu.” RASHİ şöyle yorumlar, hepsi tek bir kalp, tek bir adamdılar ve bu yüzden Tora’nın verilmesi sırasında Tora’yı edinmekle ödüllendirildiler.

9) Likutei Halahot, “Kan Kuralları,” Kural 1

Rabbi Akiva’nın öğrencilerinin en büyük kusuru, aralarında merhamet sevgisinin olmamasıydı, ki bu şiddetli bir istek ve hasrettir, çünkü bu, Tora’nın bir ifşası olan Rabbi Akiva’dan uzatmaları gereken Tora’nın temel çekimidir. Bu nedenle Kabalist Şimon Bar Yochai, “Sevgiye bağımlıyız” dedi – aramızda büyük bir sevgiye sahip olmamız gerekir. Hatta, bir keresinde böylece kurtuluşun onlar yoluyla gelmesi için Kudüs’e gelmeye istekli olduğunu söylemişti, ancak eşleri aracılığıyla arkadaşlar arasında çıkan anlaşmazlık yüzünden mesele bozuldu. Tora’nın temel çekimi sevgi ve merhamet sayesinde olduğu için, ancak Keduşa’ya [kutsallık] özlem duymak yoluyla Tora’nın kabulü ve bollukla ödüllendiriliriz.

10) Baal HaSulam, 141- Pesah Bayramı

Sayım MAN yükseltme olarak kabul edildiğinden, sayma sırasında Mohin’in ayrılışı vardır. Bu MAN yükseldiği zaman oradan Işıkların ayrılması olarak bilinmektedir; ancak sayımdan sonra Mohin kendi yerine döner.

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
19 - 0,106