e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

Bunlar Kurallardır

Not 388

Putperestlerin yargıçları vardır, İsrail’in de yargıçları vardır ve siz aralarındaki farkı bilemezsiniz. Bir doktorun görmeye geldiği bir hasta hakkında alegori vardır. Ailesine, “Ona istediği her şeyi yedirin” der. Başka bir hastaya gider ve onlara “Şu ya da bu yemeği yemediğinden emin olun” der. Onlar doktora: “İlkine istediğini yiyebileceğini söyledin ama diğerine şu veya bu yemeği yememesi gerektiğini söyledin.” derler. Doktor, “İlki yaşamayacak; bu yüzden istediğini yiyebilir dedim. Ama yaşayacak olana gelince, ‘Ona dikkat edin’ dedim.” diye cevaplar.

Aynı şekilde, putperestlerin de yargıçları vardır ve onlar Tora ile uğraşmazlar ve ona uymazlar, denildiği gibi: “Ben de onlara iyi olmayan kanunlar ve içinde yaşamayacakları kurallar verdim” (Hezekiel 20). Ama Mitzvot [emirler] hakkında ne yazılıdır? “Onları yerine getiren, onlarla yaşayacak” (Levililer 18).

Anlamalıyız ki: 1) Midraş’ın Hezekiel’den getirdiği ayet, putperestlerin yargıçlarına atıfta bulunur, ancak ayet İsrail halkını ilgilendirir! 2) “İstediği her şeyi yedirin” diyen doktor hakkındaki alegori, hastanın bir sınırı olmadığı anlamına gelir, ancak “iyi olmayan yasalar ve içinde yaşamayacakları kurallar” ayeti ile ilgili ima edilen, alegori ile çelişen kuralların ve sınırlamaların olduğudur.

Midraş’ın, putperesetlerin yargıçları olduğunu söylediğinde, niyetinin dünya milletleri olmadığını açıklamalıyız. Daha ziyade, bu, İsrail’i ilgilendirir. Onlara “putperestlerin yargıçları” dediği zaman, bunun anlamı şudur; onların yaptıkları ve zihnin onları zorunlu kıldığı ama inanç yolunu takip etmeyen, Lişma’yı [O’nun hatırına] elde etmek için yaptıkları tüm Mitzvot’lara, “putperestlerin yargıcı” olarak adlandırılan akıl denir.

Yargıcın mecbur kıldığı her şey Lo Lishma’nın [O’nun hatırı için değil] yolunda olduğundan yani amacı yaşamda Dvekut’u [bağlanmayı] başarmak olmadığı için, bundan onun yaşamaya niyetli olmadığı sonucu çıkar.

Bunun için “Ona yedirin” dedi yani onun hayattaki gıdası istediği her şeydir ve onun özel bir koşulu yok çünkü hayatta kalamayacaktır. Bu nedenle, yaptığı şeyin oldukça küçük sonucu vardır.

Yargılamanın gücü İsrail yüzünden olduğunda yani Dvekut’a ulaşmak için inanç yüzünden olduğunda, İsrail’in yargıçları için durum böyle değildir. O zaman, kişinin özel koşulları vardır, öyle ki her şeyden canlılık almasına izin verilmez. Daha doğrusu, her şeyde, şu veya bu yemeği yememeye dikkat etmelidir. Başka bir deyişle, onu Dvekut’a getirmedikçe Mitzvot ve iyi işlerden bile canlılık almamalıdır.

Bu, belirli şeyleri yememe yasağının anlamıdır yani canlılığı belirli bir şeyden: alma arzusundan almamaktır.

Bu, iki soruyu çözer: 1) Onun niyeti, dünya milletleri değil, İsrail’dir. 2) Lo Lishma durumunda bile, Mitzvot ve kurallar vardır, ancak bunlar iyi değildir, bilgelerimizin dediği gibi, “Eğer ödüllendirilmemişse, bu onun için bir ölüm iksiri olur” (Yoma 72b). Bununla birlikte, yargıcın İsrail’den olmasına çalışmalıyız ve o zaman Hayatların Hayatı’na tutunacağız.

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
19 - 0,091