e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

Benimle, Lübnan’dan, Gelin

Not 288

“Benimle, Lübnan’dan, Gelin.” Kabalist Levi, “Tavır, gelini süsleyip onu güzelleştirmek ve sonra onu Huppah’a [düğün kubbesine] götürmektir.” Ama Yaradan bunu böyle yapmadı. Bunun yerine İsrail meclisine, ‘Benimle Lübnan’dan, gelin’ dedi. Alüvyon ve tuğladan seni aldım ve bir gelin yaptım.” (Midraş Rabbah, BeShalach, Bölüm 23)

Yorum: Yaradan, kişiyi iyi niteliklerinden dolayı değil, alçakgönüllülüğünden dolayı, kişi kendisini beyaz yapmak istediği ama yapamayacağı anlamına gelen çamur ve tuğlalara batmış hissettiğinde kendisine yakınlaştırır. O zaman, kişi alçakgönüllüdür ve bu anlayıştan Yaradan’a yaklaşmakla ödüllendirilir.

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
18 - 0,276