e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

Ana Sayfa > Baruh Halevi Aşlag (Rabaş) > Kabala Kütüphanesi > Notlar > Tapınağın Sayılı Şeyleri – 2

Tapınağın Sayılı Şeyleri – 2

Not 398

“Bunlar tapınağın, tanıklık tapınağının sayılı şeyleridir.”

Midraş Rabbah’ta şöyle yazılmıştır: “Neden iki kez ‘tapınak’ yazıyor? Rabbi Şmuel, iki kez rehin edildiğini söyledi [‘rehin’ ve ‘tapınak’ İbranice’de aynı köke sahiptir]. Bunun için, büyük toplantının üyeleri şöyle der, ‘Biz çok yozlaşmış davrandık ve yolsuzluk rehine vermektir’, söylendiği üzere, ‘o yolsuzluk yapmayacak [rehin almaycak].’ Tanıklık nedir? Rabbi Şimon, “İsrail’in bağışlayıcı olduğuna, dünyanın tüm insanları tanıklıktır” dedi.

İpoteğin ne olduğunu anlamalıyız. Normalde, bir arkadaşına borç para veren ve borcunu ödeyeceğinden emin olmak isteyen kimse, ondan bir ipotek alır. Peki, burada bir tapınak ne anlama geliyor? Yaratıcının Tapınağı geri aldığını mı? İpoteği ödeyeceğimizden emin olmak için İsrail’in ödemediği ve tapınağı aldığı neyi ödemeli? Ayrıca, tanıklık nedir ve neden hemen tapınağın iki kez ipotek edildiğini ima ediyor?

Zohar’da şöyle yazılmıştır: “’Bunlar, tapınağın sayılı şeyleridir.’ Rabbi Şimon, ‘Başlangıçta Tanrı yarattı’ diye başladı.” “Başlangıçta” ile tapınağın sayılı şeyleri arasındaki bağlantıyı anlamalıyız. Büyük Midraş’ta şöyle yazılmıştır, “Başlangıçta… yaratıldı… nereden yaratıldı?” yoktan varoluşun anlamını anlamalıyız.

Ama önce, borcu ödemesi ve tapınağı kurtarması gereken “biz”in ne olduğunu anlamalıyız. Yaratılışa “alma arzusu” denir ve buna “yoktan varoluş” denir ve gizlenme ihtiyacı utanç ekmeğinden kaynaklanır.

Rabbi Yohanan ve Rabbi Elazar’ın ikisi de şöyle dedi; “İnsanlara ihtiyaç duyduğunda, onun yüzü krom gibi değişir. ‘İnsanların gözünde kötü şeylerin yükselmesi gibi’ denmiştir. ‘Yüksek olmak’ nedir? Kıyı şehirlerinde adı Ke-Rum [yüksek olmak] olan bir kuş vardır. Üzerinde güneş parladığında birkaç renge dönüşür” (Berachot 6b).

Güneş bolluğu ifade eder. “Kıyı şehirleri” deniz kıyısındaki şehirlerdir. “Deniz” Hohma [bilgelik] olarak adlandırılır. “Kuş”, kişinin kendini dünyevilikten kaldırmasıdır, çünkü kuşun davranışı, uçtuğunda bacaklarını gizlemesi ve kanatlarını açmasıdır. Bacaklar casus anlamına gelir ve kanatlar başı örter, yazıldığı gibi, “Ve ikisi ile yüzünü örter.” “Örtmek” inanç demektir.

Bolluk onun üzerinde belirdiğinde utanır yani utanç ekmeğini hisseder.

Tapınak, “Şehina’nın [Kutsallığın] damıtılması” olarak adlandırılan hazların ifşa olması anlamına gelir. Ödemeler, ihsan etmek için alınacak anlamına gelir ve ipoteğin alınması, başlangıçta ima edildiği gibi, bağışlanmanın olduğunun bir kanıtıdır, çünkü O, tapınağı sadece teminat olarak almıştır ve bizim zamanımızda bize geri vermeye yazgılıdır, âmin.

Dolayısıyla, bağışlamanın olduğuna dair bir tanıklık vardır, bunun anlamı şudur, borcumuzu ödediğimizde, yani ihsan etme gücüne sahip olduğumuzda, yani Dvekut [yapışma] olduğu zaman, O’nun bize geri dönmeyi niyeti vardır ve bu O’nun Tanrısallığının, aşağıdakilerin alabileceği ölçüde ifşa olmasıdır.

Bundan, bir ruhun, Yaradan’ın edinilmesini istediği tam ölçü anlamına gelen “İsrail’in ruhunun tamamı” olarak adlandırılan Şehina’nın [Kutsallığın] yalnızca bir parçası olduğu sonucu çıkar. Buna “O’nun yarattıklarına iyilik yapma arzusu” denir. Bir “ruh”, Şehina’nın bir parçası olarak kabul edilir, yani saflığın ölçüsüne göre daha aşağı olanın elde edebileceği bir parça.

Bu nedenle bilgelerimiz, “Musa 600.000’e eşittir” demişlerdir, bu, Musa’nın tüm İsrail’e ifşa etmeye uygun ölçüde Tanrısallık ifşasıyla ödüllendirildiği anlamına gelir. Bu, “Şehina Musa’nın ağzından konuşur” sözünün anlamıdır yani Musa, Şehina olarak adlandırılan genel ifşa ile ödüllendirilmiştir.

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
19 - 0,089